Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 908k
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Επανάληψη της συνόδου
 2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Διάταξη των εργασιών
 12. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 13. Προσωρινή απασχόληση (συζήτηση)
 14. Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές - Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (συζήτηση)
 15. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ - Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)
 16. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) (συζήτηση)
 17. Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (συζήτηση)
 18. Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου (συζήτηση)
 19. Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας (συζήτηση)
 20. Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (συνοπτική παρουσίαση)
 21. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (συνοπτική παρουσίαση)
 22. Βελτίωση της νομοθεσίας 2006 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (συνοπτική παρουσίαση)
 23. Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (συνοπτική παρουσίαση)
 24. Στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (συνοπτική παρουσίαση)
 25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης ημέρας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5 μ.μ.)

 
1. Επανάληψη της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008.

 

2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

3. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

4. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα μια πρόταση από την ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία να διορίσω τον κύριο Farage για να αντικαταστήσει τον κύριο Colman ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Υπάρχουν τυχόν ενστάσεις;

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ελάχιστη περίοδος θητείας σε μια επιτροπή ή αυτό πρόκειται να γίνει μόνο για σήμερα;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θα χρειαστεί να θέσετε το ερώτημα αυτό στην ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία, φυσικά, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα υποστηρίξει την απόλυτη διαφάνεια σε αυτήν την υπόθεση.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (IND/DEM). - Κύριε Πρόεδρε, για να διαβεβαιώσω τον αυστριακό συνάδελφό μου, ήμουν πράγματι μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για τα πρώτα δυόμισι χρόνια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Έπειτα παραχώρησα την προτεραιότητα σε συνάδελφο που συνταξιοδοτήθηκε πλήρως από το Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες. Έτσι, σε αντίθεση με αυτό που φοβάστε, δεν είναι απλώς μια εργασία ανάθεσης της τελευταίας στιγμής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Δεν απαντήσατε την ερώτηση ως προς το πόσο καιρό προτίθεστε να υπηρετήσετε σε αυτήν την επιτροπή, αλλά θα μπορούσα να συμπεράνω από τις παρατηρήσεις σας ότι θα συνεχίσετε ως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας.

 

5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

6. Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

9. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Διάταξη των εργασιών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Διανεμήθηκε η τελική έκδοση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης για την παρούσα περίοδο συνόδου, όπως συντάχτηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κανονισμού.

Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη:

Δεν υπάρχουν τροπολογίες.

Τετάρτη:

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ζήτησε να αναβληθεί η ερώτηση για προφορική απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την επόμενη περίοδο συνόδου.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, ισχύει πράγματι ότι, κατόπιν του αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, η συζήτηση για τα σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης θέματα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης. Ωστόσο, γνωστοποιείται τώρα ότι η αρμόδια Επίτροπος, κυρία Hübner, με την οποία θα θέλαμε πολύ να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα, δεν μπορεί να παραβρίσκεται.

Για αυτό το λόγο τόσο το Προεδρείο της Επιτροπής όσο και οι συντονιστές των διαφορετικών ομάδων προτείνουν να διεξαχθεί η εν λόγω συζήτηση, η οποία είναι τόσο σημαντική για το Κοινοβούλιο, στην ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, ζητάμε να μεταφερθεί η συζήτηση στην περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου. Αυτό το αίτημα ήθελα να εκφράσω.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

(Εγκρίνεται η διάταξη των εργασιών)

o

o o

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να σας ενημρώσω για το γεγονός ότι στον όγδοο όροφο του κτιρίου, κατά την περίοδο που ήμαστε για τελευταία φορά στο Στρασβούργο, διαρρήχθησαν τουλάχιστον δύο γραφεία μελών του Κοινοβουλίου και εκλάπησαν πράγματα. Θα ήθελα να μάθω εάν είναι μόνο ένα ατυχές γεγονός ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι εισήλθαν σε γραφεία άλλων μελών και, ας πούμε «απαλλαχτήκαμε» από πράγματα κατά την περίοδο την οποία δεν ήμαστε στο Στρασβούργο. Το βρίσκω πολύ ανησυχητικό. Εάν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα γραφεία μας είναι ασφαλή, ενώ δεν είμαστε εκεί, τότε η υπόθεση έχει αποτύχει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστώ πολύ, κύριε Bradbourn. Θα εξεταστεί η υπόθεση· ο Γενικός Γραμματέας θα επιληφθεί του θέματος.

 

12. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι οι παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Petya Stavreva (PPE-DE) – (BG) Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία είναι η διαφανής χρήση των πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Η χώρα μας απέδειξε ότι απέτυχε ως προς τη συνεργασία με τα προενταξιακά προγράμματα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να δεσμευτούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα PHARE, ISPA και SAPARD. Αυτή η δέσμευση κεφαλαίων αποτελεί σοβαρό σημάδι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο πρέπει να κατανοήσει σωστά η Βουλγαρική Κυβέρνηση και να θέσει σε εφαρμογή τα επείγοντα μέτρα που υποσχέθηκε.

Όπως οι ευρωπαίοι εταίροι μας, όλοι οι βούλγαροι πολίτες πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και την εξασφάλιση αξιόπιστων, αποτελεσματικών ελέγχων για τον τρόπο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών ταμείων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λάθος αρχή, όταν ασχολούμαστε με τους χρηματοοικονομικούς πόρους από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία, καθώς αυτό θα είναι ολέθριο για την ανάπτυξη της οικονομίας, της γεωργίας, των υποδομών, του τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και τέλος για τη ζωτικής σημασίας άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Βουλγάρων. Δυστυχώς, τα κυρίως θύματα από τα σφάλματα και τις ανεπάρκειες από τη χρήση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων εκ μέρους της χώρας μας είναι απλοί πολίτες και όχι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα.

Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μας έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούμε με ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά πρέπει να το πράξουμε με ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι και προς το εθνικό μας συμφέρον. Συνεπώς, δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες σκεπτόμενοι ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματά μας χωρίς να προβούμε σε μεταρρύθμιση του συστήματος.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE) - (BG) Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος αντιμετωπίζει μια χρηματοπιστωτική κρίση, την κλίμακα και τις συνέπειες της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει κανείς έως τώρα. Συγκρίνεται ακόμα με τη μεγάλη οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1920 στις ΗΠΑ. Προς το παρόν, είναι σημαντικό να δρούμε συλλογικά για να ξεπεράσουμε την κρίση. Ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, σε κατάσταση κρίσης ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη δοκιμασία. Οι άνθρωποι είτε θα πειστούν για τη σημασία και το ρόλο του ευρωπαϊκού σχεδίου είτε θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα και θα ενισχύσουμε το σκεπτικισμό τους. Στο σημείο αυτό χρειαζόμαστε τη Συνθήκη της Λισαβόνας περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο.

Οι κοινές μας προσπάθειες έως τώρα αποφέρουν ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες προς τουλάχιστον τρεις κατευθύνσεις, διότι αν και η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα είναι η πρωταρχική ανάγκη, δεν είναι αρκετή από μόνη της, Προς το παρόν, θεραπεύουμε μόνο τα συμπτώματα χωρίς να ασχολούμαστε με τις αιτίες. Η μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να ενδυναμώσει τους μηχανισμούς που ελέγχουν και ρυθμίζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Χρειαζόμαστε μια ευρεία δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία, στη μεταποιητική βιομηχανία και ιδιαίτερα στην κοινωνική σφαίρα.

Και τελευταίο και σημαντικότερο, χρειαζόμαστε ένα ξεχωριστό, συγκεκριμένο πρόγραμμα μέτρων για τα νέα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να φτάσουν το επίπεδο ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ευρώπης, αλλά απειλούνται από τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης: μείωση των επενδύσεων, αυξανόμενο κόστος πίστωσης και μείωση των εξαγωγών.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, τόσο πριν όσο και μετά τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, θα ακούμε τη συνηθισμένη θλιβερή εκτίμηση ότι η Ευρώπη έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τους πολίτες της. Αναρωτιέμαι τι κάνει περί αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από λίγο καιρό, ένας συνάδελφος κι εγώ ξεκινήσαμε μια ηλεκτρονική αναφορά, η οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της επιτροπής όπως και οι άλλες αναφορές. Περίπου ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι υπέγραψαν την εν λόγω ηλεκτρονική αναφορά, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στον πληθυσμό της Εσθονίας. Υπό την πίεση του Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, κύριο Libicki, η εν λόγω υπόθεση μεταφέρθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων με το αίτημα να επιτραπεί μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον κατ´αρχήν τρόπο χειρισμού των ηλεκτρονικών αναφορών. Το γεγονός ότι η εν λόγω αναφορά αφορά την έδρα του Κοινοβουλίου δεν πρέπει να είναι συναφές, καθώς συχνά συζητούμε επίμαχα θέματα – και γνωρίζω ότι δεν συμμερίζονται όλοι την άποψή μου. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται μια τέτοια συζήτηση και τα παράπονα σχετικά με το πόσο απομακρυσμένη είναι η Ευρώπη από τους πολίτες της είναι αμοιβαία ασυμβίβαστα.

Θα ήθελα η Διάσκεψη των Προέδρων να πράξει κάτι για αυτό και ίσως να το λάβει υπόψη την επόμενη φορά που θα εκφραστούν παράπονα για την αποστασιοποίηση της Ευρώπης από τους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική κρίση που επηρεάζει τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οικονομίες μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να φέρει στα λογικά τους ορισμένα υπερενθουσιώδη άτομα. Η κρίση παρέχει έναν ακόμα λόγο για να μην κατασκευαστεί ο βόρειος αγωγός φυσικού αερίου. Εμπιστεύομαι ότι τα οικονομικά δεδομένα θα πείσουν τελικά εκείνους που αρνούνται να ταλαντευτούν από γεωπολιτικά επιχειρήματα, δηλαδή ότι δεν είναι συνετό να εξαρτώμαστε από έναν μόνο προμηθευτή ενεργειακών πόρων, από την ανάγκη για εσωτερική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης ή από την πραγματική απειλή στο οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η κατασκευή και χρήση ενός αγωγού στον πυθμένα της θάλασσας είναι πολύ πιο δαπανηρά από ό,τι η προτεινόμενη εναλλακτική χερσαία λύση. Η Gazprom δεν έλαβε υπόψη μια εναλλακτική διαδρομή που να διέρχεται μέσω πολιτικά και οικονομικά σταθερών χωρών που να ανήκουν στο σύνολό τους στο ΝΑΤΟ ή την Ένωση. Αυτό υποδεικνύει ότι οι επενδυτές έχουν αυτό που περιγράφεται με τον καλύτερο τρόπο ως αμφιλεγόμενες προθέσεις. Το χρηματιστήριο της Μόσχας επλήγη ιδιαίτερα κατά την κατάρρευση των παγκόσμιων χρηματιστηρίων. Οι δυσκολίες του μπορεί, ωστόσο, να καταφέρουν περισσότερα από αυτά που προτείνουν τα επιχειρήματα της κοινής λογικής, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης για γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξεταστεί σοβαρά η χερσαία διαδρομή για το εν λόγω εγχείρημα. Ένα πολωνικό ρητό λέει ότι «κάθε εμπόδιο είναι για καλό», αλλά αυτό το εμπόδιο είναι πράγματι πολύ δυσοίωνο.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα η Διεθνής Αμνηστία κοινοποίησε πιθανή απόπειρα ανθρωποκτονίας της ρωσίδας δικηγόρου και υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Karina Moskalenko. Βρέθηκαν στο αυτοκίνητό της μικρές μπάλες υδραργύρου. Η κυρία Moskalenko κέρδισε περίπου 30 υποθέσεις για λογαριασμό ρώσων πολιτών έναντι του ρωσικού κράτους στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και εδώ στο Στρασβούργο της έγινε μια απόπειρα για δηλητηρίαση. Την επόμενη ημέρα επρόκειτο να εκπροσωπήσει την οικογένεια της δολοφονημένης Anna Politkovskaya σε μια δικαστική ακρόαση στη Μόσχα. Φαίνεται ότι τώρα, μετά τις διαδοχικές δολοφονίες ανεξάρτητων δημοσιογράφων στη Ρωσία, είναι η σειρά των ανεξάρτητων δικηγόρων. Έτσι είναι επείγον να επιδείξουμε αλληλεγγύη με τον ισχυρότερο τρόπο για να υπερασπιστούμε τους ανθρώπους που βοηθούν εκείνους που δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, η πραγματική δοκιμασία για κάθε θεσμική δομή, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, διανύει περίοδο κρίσης και βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης. Η ένταξη των λεγόμενων νέων μελών δεν έχει ολοκληρωθεί, η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από όλα τα κράτη μέλη και η εξάρτησή μας σε εισαγόμενη ενέργεια αυξάνεται.

Δυστυχώς, αν και είναι απολύτως απαραίτητη, η κοινή δράση συνήθως πραγματοποιείται αργά και με δυσκολία, διότι τα μέλη προτιμούν τη μεμονωμένη προσέγγιση. Εάν αφήσουμε το τελευταίο να επικρατήσει του πρώτου, η Ένωσή μας περιέρχεται σε μεγάλο κίνδυνο – ανεξαρτήτως από την ηθική πτυχή ότι εκείνοι που επωφελήθηκαν περισσότερο από αυτή έχουν μεγαλύτερη υποχρέωση να δουν ότι γίνεται ισχυρότερη και όχι πιο εξασθενημένη. Και το ίδιο ισχύει και για το ΝΑΤΟ. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε κοινές αναλύσεις, κοινές θέσεις και κοινή δράση σε σχέση με τις αυξανόμενες προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε.

Ας το πράξουμε για να μην κατηγορηθούμε ότι δεν αξιοποιήσαμε το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας σε μια ήπειρο που λεηλατούνταν από τους πολέμους για πολύ καιρό.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος μείωσης των εκπομπών CO2 και δεδομένου ότι ο δημόσιος τομέας, σύμφωνα με την οδηγία του 2006, υποτίθεται ότι θα παίξει υποδειγματικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, με απογοητεύει το γεγονός ότι δεν υπήρξαν βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τις μεγάλες επιδιορθώσεις που έγιναν στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να μάθω εάν παρουσιάστηκε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Επιπλέον, είναι τελείως αντιφατικό για τις αρχές να επιτρέπουν στα μέλη του Κοινοβουλίου, στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου να υπογράφουν ένα μοντέλο πραγματικού μεγέθους ταύρου προς υποστήριξη της γραπτής δήλωσης κατά της ταυρομαχίας, αλλά να μην τους επιτρέπουν να υπογράψουν ένα πανό προς υποστήριξη της γραπτής δήλωσης για μία και μοναδική έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μία μοναδική έδρα είναι ο τρόπος που θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη χρήση ενέργειας και να εξοικονομήσουμε 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). - (GA) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τώρα να αναθεωρήσει την εφαρμογή της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω οδηγία, κατά τη γνώμη μου, εφαρμόζεται με υπερβολική αυστηρότητα και τώρα απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία.

Η υλοποίηση της οδηγίας παρακωλύει σημαντικά αναπτυξιακά έργα υποδομής στη δυτική Ιρλανδία και η εξωτερική παρακαμπτήρια οδός της πόλης Galway δημιούργησε αυτές τις συνέπειες. Είναι ένας δρόμος που χρειάζεται άμεσα και η πόλη και ο πληθυσμός του Galway θα υποφέρουν, εάν δεν προχωρήσει το εν λόγω αναπτυξιακό έργο.

Η εν λόγω οδηγία δεν σχεδιάστηκε με σκοπό να παρακωλύει σημαντικά δημόσια έργα. Ο Επίτροπος Δήμας πρέπει να δράσει τώρα και να αναθεωρήσει την εν λόγω οδηγία για να εξασφαλίσει ότι δεν εμποδίζει τη σημαντική ανάπτυξη που θα μπορούσε να βελτιώσει την οικονομία της περιοχής.

 
  
MPphoto
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, εδώ και μερικές εβδομάδες ο κόσμος υποφέρει από σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση. Συχνά λέγεται ότι προέρχεται από τις υπερβολές του ανεξέλεγκτου καπιταλισμού, την αναζήτηση κέρδους που δεν στηρίζεται σε κάτι συγκεκριμένο και την αποτυχία ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Και φυσικά αυτή η ανάλυση είναι απολύτως σωστή! Ωστόσο, δόθηκε μικρότερη έμφαση στον ανεμοστρόβιλο, στον οποίο θα βρισκόταν το νόμισμά μας χωρίς την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρώ – όπως επισημάνθηκε – ήταν ανθεκτικότερο έναντι της κρίσης από ό,τι θα ήταν το μάρκο, το φράγκο ή η λιρέτα. Είναι, επίσης, απολύτως ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από οκτώ ημέρες από την «Ομάδα Ευρώ» σχετικά με την πρωτοβουλία του ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν άμεση επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Προφανώς, θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα για να αποτρέψουν μια επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση στο μέλλον. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η τρέχουσα κρίση μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή, όταν μιλάει με μια φωνή. Μας δείχνει, εάν χρειαζόταν απόδειξη, ότι οι θεσμικές βελτιώσεις που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι πιο απαραίτητες από ποτέ. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE).(ES) Η Atlético Madrid, οι οπαδοί της, ακόμα και η ισπανική αστυνομία υφίστανται κακομεταχείριση από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ευρύτερο από αυτό, καθώς τα εν λόγω ομοσπονδιακά όργανα τείνουν να αυξάνουν τις κυρώσεις, όταν ο κόσμος καταφεύγει στα τακτικά δικαστήρια.

Η μεσαιωνική σύλληψη ενός νόμου για εμένα και του άλλου για εσένα έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία μας και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Στην πραγματικότητα, θα καταλήξουμε να πρέπει να αντιδρούμε, διότι αυτοί οι αυταρχικοί δυνάστες του Μεσαίωνα πρέπει να τηρούν το νόμο και τις τακτικές διαδικαστικές εγγυήσεις για την Ευρώπη μας.

 
  
MPphoto
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). - (RO) Η νομοθετική πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα αναφορικά με την παράνομη υλοτομία θα έπρεπε να σηματοδοτήσει μια μεγάλη νίκη για όλους εκείνους που συμμετείχαν ενεργά στην εκστρατεία όλα τα χρόνια κατά της παράνομης εκχέρσωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή επέλεξε να υιοθετήσει μια μινιμαλιστική, ακόμα και ιδεαλιστική, λύση για την καταπολέμηση ενός πολύ αληθινού προβλήματος.

Δεν υπάρχει κανένα πρότυπο για την πιστοποίηση της νομιμότητας της ξυλείας. Οι προμηθευτές δεν χρειάζεται να αποδείξουν τη νομιμότητα των προϊόντων τους. Ακόμα και η κατοχή και πώληση αυτής της ξυλείας δεν αναγνωρίζονται άμεσα ως αξιόποινες πράξεις. Εάν κάποιος μπορεί να δημιουργήσει πρότυπα κατά βούληση και δεν υπάρχει ανεξάρτητος δημόσιος μηχανισμός για την παρακολούθηση αυτής της δραστηριότητας, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνει τις τρέχουσες παράνομες πρακτικές. Είναι ντροπή για εμάς να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε ότι κάναμε καλή δουλειά, όταν στην πραγματικότητα οι έλεγχοι για τη νομιμότητα της ξυλείας από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν υπερβολικά ελαστικοί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει δυναμικότερη θέση σε αυτή τη μάχη για να σταματήσει την ανεξέλεγκτη εκχέρσωση. Σχετικά με την εν λόγω σημείωση, απευθύνω έκκληση σε κάθε πολιτική ομάδα να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής. Μόνο μέσω της υιοθέτησης μιας σαφούς, αποτελεσματικής νομοθεσίας θα μπορέσουμε να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε προμηθευτές υποδεικνύοντας ότι δεν θα ανεχτούμε το παράνομο εμπόριο ξυλείας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ, o κύριος Γκρουέφσκι, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα την περασμένη εβδομάδα, το οποίο μάλιστα μετέφερε και στις Βρυξέλλες. Το γεγονός είναι απλό: τέσσερις δημοσιογράφοι από την ΠΓΔΜ, οι οποίοι προσπαθούσαν να καταγράψουν τις αντιδράσεις μιας μικρής ομάδος για μια στρατιωτική άσκηση που γινόταν στην περιοχή εκεί, μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση της ταυτότητάς τους γιατί δεν είχαν ταυτότητα μαζί τους. Η παραμονή τους στο αστυνομικό τμήμα κράτησε 20 μόνο λεπτά. Θεωρώ την ενέργεια του κ. Γκρουέφσκι τελείως απαράδεκτη.

Επίσης, καταγγέλλω ακόμα την ενέργεια του κ. Γκρουέφσκι διότι προ ολίγων ημερών απαγόρευσε να περάσουν από τα Σκόπια μονάδες του Ελληνικού στρατού που ήταν τμήμα της στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ που πήγαινε στο Κόσσοβο. Και ύστερα απ’ αυτά θέλει να μπει και στο ΝΑΤΟ;

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα επισκέφτηκα το Αζερμπαϊτζάν με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να είμαστε παρατηρητές στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν εν γένει με δημοκρατικά πρότυπα. Είχαμε μια σειρά συνεδριάσεων με βουλευτές και επίσημα πρόσωπα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να πω ότι ενισχύθηκαν οι αρχικοί μου φόβοι ότι πρακτικά δεν έχει γίνει τίποτα για το έργο Nabucco. Το Αζερμπαϊτζάν δεν γνωρίζει καν το πλαίσιο του εν λόγω έργου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει τίποτα έως τώρα εκτός από το να υπογράψει μια γενική συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Θεωρώ ότι είναι αστείο να ακούμε τους Επιτρόπους να μιλούν συνέχεια με υπερφίαλα λόγια για τη σημασία του εν λόγω έργου για ολόκληρη την Ευρώπη και ταυτόχρονα να αφήνουν τη διαπραγμάτευση των όρων στις χώρες της ΕΕ μεμονωμένα. Στη χώρα μου, τη Βουλγαρία, συχνά λέμε ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Λοιπόν, στην παρούσα ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει υπερβολικά πολύ καπνός και δεν υπάρχει φωτιά και όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σκληρό ανταγωνισμό. Εάν η Επιτροπή δεν δραστηριοποιηθεί άμεσα, ολόκληρο το έργο θα καταλήξει να γίνει καπνός.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan (UEN). - Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι μας χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αρχίζει να επιστρέφει στις χρηματοπιστωτικές αγορές ένα είδος εξομάλυνσης. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια απλή κρίση, δυστυχώς, και πρέπει να εξεταστούν και άλλοι τομείς. Ένας από αυτούς είναι ο συνολικός τομέας των πιστωτικών καρτών.

Η τρέχουσα πιστωτική συμπεριφορά αποδείχτηκε μη βιώσιμη, τόσο σε ατομικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι εφημερίδες και τα περιοδικά τα τελευταία χρόνια έχουν επισημάνει τους κινδύνους της ιδιοκτησίας πολλαπλών πιστωτικών καρτών από ανθρώπους που έχουν πρόβλημα να αποπληρώσουν ακόμα και μία από αυτές τις κάρτες. Προφανώς, είναι στο χέρι του καθενός να ενεργεί υπεύθυνα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ολοένα και περισσότερο των εμπόρων λιανικής πώλησης να ενεργούν υπεύθυνα ως προς την προσφορά, τη διαφήμιση και τη χορήγηση αυτών των καρτών.

Είναι αρμοδιότητα μας ως δημόσιοι εκπρόσωποι να εξασφαλίζουμε την επαρκή ενημέρωση των πολιτών μας. Μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τις αγορές μας, να προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε ρευστότητα στις αγορές, αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της υπεύθυνης πιστωτικής δραστηριότητας, όχι μόνο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά σε όλα τα επίπεδα του οικονομικού συστήματος, η επακόλουθη ανάκαμψη είναι πιθανό να είναι περιορισμένη και μη βιώσιμη. Για να το θέσουμε πιο συγκεκριμένα, η τιτλοποιημένη αγορά για πιστωτικές κάρτες είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο και η αγορά υποθηκών αυξημένου κινδύνου.

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, χιλιάδες γιαγιάδες, μητέρες και κόρες πέφτουν ετησίως θύματα του καρκίνου του μαστού. Οι Ευρωπαίοι ειδικότερα προσβάλλονται από την ασθένεια, καθώς ο συνηθέστερος καρκίνος για τις Ευρωπαίες είναι ο καρκίνος του μαστού με εκτιμώμενες 430.000 νέες περιπτώσεις που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο.

Το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση αυτής της τρομερής ασθένειας είναι η ενημέρωση. Αυτό το μήνα, οι Ευρωπαίοι πρέπει να επικεντρωθούν στον πρόωρο εντοπισμό ως το πρωταρχικό μέσο πρόληψης. Ο εντοπισμός είναι πολύ σημαντικό, βασικό ζήτημα, διότι, στην Αμερική για παράδειγμα, το 41% των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, σε σύγκριση με το 29-30% στην Ευρώπη.

Ωστόσο, 1 στις 10 γυναίκες στην ΕΕ θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού πριν τα 80 της χρόνια· επιπλέον, κάθε δυόμισι λεπτά διαγιγνώσκεται μία γυναίκα με καρκίνο του μαστού. Η σκληρή πραγματικότητα του καρκίνου του μαστού είναι ότι κάθε επτάμισι λεπτά πεθαίνει μια γυναίκα από αυτή την ασθένεια. Στην Ευρώπη πέθαναν 132.000 γυναίκες από καρκίνο του μαστού το 2006. Φέτος τον Οκτώβριο τα μέτρα για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, τον πρόωρο εντοπισμό και την πρόληψη πρέπει να προέρχονται από όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η κοινή γνώμη σε πολλά από τα κράτη μέλη μας δεν μπορεί να κατανοήσει πώς ξοδεύουμε σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ για να έρθουμε εδώ στο Στρασβούργο, ειδικά αφού δεν το πράτταμε για τρεις μήνες, και πραγματοποιούσαμε επιτυχώς τις συνόδους μας στις Βρυξέλλες.

Επιπλέον, πολύ συχνά κατηγορείται το Κοινοβούλιο, αν και τα κράτη μέλη, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν φυσικά την εξουσία να εξυγιάνουν την παρούσα κατάσταση.

Αφού είναι εδώ η Γαλλική Προεδρία, ας μου επιτραπεί να καλέσω τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν το εν λόγω ζήτημα και εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε μια αποδεκτή λύση για τη Γαλλία και το Στρασβούργο, μου επιτρέπετε να προτείνω, ως αντάλλαγμα για τις συνόδους του Κοινοβουλίου που πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, μήπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να συνεδριάζει στο Στρασβούργο; Αυτό θα είχε μια συγκεκριμένη θεσμική λογική. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το τακτικό Συμβούλιο των Υπουργών, τα οποία συνεργάζονται καθημερινά, πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πόλη, τις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο είναι στρατηγικό όργανο, πρέπει να έχει συγκεκριμένη απόσταση από τις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτό θα μπορούσε να συνεδριάζει στο Στρασβούργο, γεγονός που θα μπορούσε να προσδίδει στο Στρασβούργο τόσο κύρος όσο και οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, με το πέρασμα των χρόνων καθίσταται ολοένα και περισσότερο εμφανές ότι οι φορολογούμενοι βαρέθηκαν να καταβάλουν 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να μπορούμε να εργαζόμαστε τέσσερις ημέρες το μήνα στο Στρασβούργο. Αλλά ειδικότερα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των ταξιδιών ετησίως ισοδυναμούν, όπως μου είπαν, με 13.000 διατλαντικά ταξίδια με τζάμπο τζετ – και αυτό όταν το ίδιο το Κοινοβούλιο προσπαθεί να επιβάλει δρακόντεια περιβαλλοντική ρύθμιση στις ευρωπαϊκές εργασίες. Σίγουρα είναι μια υπόθεση του «κάνε ό,τι σου λέω, όχι ό,τι κάνω εγώ».

Τα γεγονότα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου απέδειξαν ότι δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε εδώ και ότι το κτίριο του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες είναι περισσότερο από ικανό να ανταπεξέλθει στις επίσημες συνεδριάσεις μας και ότι οι πολίτες της ΕΕ θα ήταν πολύ πιο χαρούμενοι, εάν σταματούσαμε τις μηνιαίες μετακινήσεις. Θεωρώ παράλογο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν ήταν για τόσο καιρό ικανό να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο για να θέσει ένα τέλος σε αυτό το ιπτάμενο τσίρκο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστούμε – υπάρχουν πάντα νέα επιχειρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Glyn Ford (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, προς ικανοποίησή σας θα μάθετε ότι δεν πρόκειται να μιλήσω για το Στρασβούργο ή ακόμα για το γεγονός ότι η όρασή σας χειροτερεύει, καθώς περίπου από τα μισά μέλη που καλέσατε δεν φαίνεται να βρίσκονται στην αίθουσα.

Αυτό για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι η φωτιά στο Penhallow – την οποία ανέφερα προηγουμένως στο παρόν Κοινοβούλιο – μια καταστροφική πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 17 και 18 Αυγούστου του περασμένου έτους στην εκλογική μου περιφέρεια. Συντάχθηκε πρόσφατα ένα ενημερωτικό δελτίο που υποδεικνύει ότι οι θύρες πυρασφάλειας δεν ήταν επαρκείς, ότι οι ψεκαστήρες θα μπορούσαν να είχαν προφυλάξει το ξενοδοχείο από την ολοσχερή πυρκαγιά και ότι, στην πραγματικότητα, η φωτιά ήταν εμπρησμός. Αυτά είναι εικασίες που έκανε ένας κατά γενική ομολογία άπειρος πυροσβέστης, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ούτε η πυροσβεστική υπηρεσία ούτε η αστυνομία δημοσίευσαν την επίσημη έκθεση.

Καθώς η Επίτροπος Kuneva βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία εξέτασης προτάσεων για βελτίωση της πυρασφάλειας των ξενοδοχείων στην Ευρώπη, μπορώ να της ζητήσω να προτρέψει τις υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο να δημοσιεύσουν μια έκθεση, ώστε να προσεγγίσουμε την ουσία της υπόθεσης;

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Ακούμε συχνά να λέγεται αυτές τις ημέρες ότι κανείς δεν μπορεί να φυτέψει ένα δέντρο στον ουρανό. Οι τράπεζες έπεισαν τους αδύναμους και τους έχοντες ανάγκη ότι με δάνεια στο 1% θα μπορούσαν να ζήσουν μια καλή ζωή, ενώ παρέλειψαν να επισημάνουν ότι αυτό το 1% ήταν μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο και ότι σύντομα θα εκτινασσόταν στα ύψη. Η επιδίωξη του κέρδους με κάθε τίμημα επέφερε την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα το αφήσω στους δημοσιονομικούς εμπειρογνώμονες να διερευνήσουν πιο ενδελεχώς την υπόθεση. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να προειδοποιήσω για την ανεξέλεγκτη ελευθερία σε έναν τομέα που με αφορά και με τον οποίο έχω επιφορτιστεί στο παρόν Κοινοβούλιο.

Σήμερα, σε κοινωνίες, όπου άντρες και γυναίκες υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια, τα κορίτσια δολοφονούνται κατά εκατομμύρια. Η ελευθερία επιλογής των γυναικών, σε συνδυασμό με την προγεννητική διάγνωση, κατέστη εργαλείο για την εξάλειψη του γυναικείου φύλου. Γνωρίζουμε, επίσης, όλοι πλέον ότι τα κέρδη δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται επ' αόριστον και το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε για τον τομέα της ηθικής. Η ανεξέλεγκτη ελευθερία στρέφεται εναντίον μας. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε πότε ένα δέντρο έχει φτάσει το φυσιολογικό του ύψος και να το σεβόμαστε για αυτό που είναι.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Κύριε Πρόεδρε, δύο από τους γείτονες της Ουγγαρίας, η Αυστρία και η Σλοβενία, διεξήγαγαν εκλογές και σε αμφότερες τις χώρες αναδείχθηκαν νικητές οι Σοσιαλδημοκράτες. Αναφέρατε ότι ο κύριος Borut Pahor, ο συνάδελφός μας, υπέβαλε την παραίτησή του και πιθανώς θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Σλοβενίας. Ταυτόχρονα, και αυτός είναι ο λόγος που ζήτησα να πάρω το λόγο, αυτό που συνέβη στην Αυστρία είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, δηλαδή ότι η άκρα δεξιά κέρδισε περίπου 30% των ψήφων σε αυτές τις τελευταίες εκλογές. Αυτή η έκβαση γεμίζει ανησυχία τον κάθε ευρωπαίο πολίτη. Εκτός από το να ξεπεράσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, το σημαντικότερο καθήκον στην Ευρώπη είναι να αντιδράσουμε στις περιπτώσεις εξτρεμισμού σε όλη την Ευρώπη. Χαιρετίζω το γεγονός ότι ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών και μελλοντικός Καγκελάριος, κύριος Fayman, επέμενε ρητά ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την άκρα δεξιά στην Αυστρία. Εν όψει της «καφέ» απειλής, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις της δεξιάς και της αριστεράς πρέπει να συνασπιστούν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). (HU) Η πολυγλωσσία και ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν αποκλείουν τη δυνατότητα σε εκείνους που ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό και μιλούν την ίδια γλώσσα να συναντηθούν και να δημιουργήσουν οργανισμούς και συμβουλευτικά όργανα. Ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί τους γαλλόφωνους σε πέντε ηπείρους και σε 55 κράτη μέλη στηρίζει την πολιτική, πολιτιστική και οικονομική συνεργασία περίπου 200 εκατομμυρίων γαλλόφωνων. Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο (World Jewish Congress) συντονίζει την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του από το 1936 σε 100 χώρες. Υπάρχει, επίσης, το Διεθνές Συμβούλιο Εβραίων Βουλευτών (International Council of Jewish Parliamentarians). Η Ρουμανία έχει μια διεύθυνση στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων που μεριμνά για τα συμφέροντα των Ρουμάνων που διαμένουν στο εξωτερικό. Για παρόμοιο λόγο συστάθηκε το Φόρουμ των Ούγγρων μελών του Κοινοβουλίου από τη λεκάνη των Καρπαθίων. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι των Ούγγρων που είναι διασκορπισμένοι σε οκτώ χώρες συνεδριάζουν μια φορά ετησίως για να συζητήσουν τις ανησυχίες και το μέλλον των κοινοτήτων τους και των χωρών. Δεν συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για οποιαδήποτε κοινότητα – είτε είναι Γάλλων, Εβραίων, Ρουμάνων είτε Ούγγρων – να δέχονται επίθεση για τις ειρηνικές τους προσπάθειες να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, όπως συμβαίνει σήμερα στη Σλοβακία. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) αντιμετωπίζει προς το παρόν μια σειρά μεγάλων προκλήσεων. Από τη μία πλευρά, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων από τα 30 έργα προτεραιότητας λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, ενώ, από την άλλη πλευρά, υπήρχε η επιθυμία, από το 2005 ακόμα, να επεκταθεί το ΔΕΔ-Μ για να ενσωματώσει το σύστημα μεταφορών της Ευρώπης σε εκείνο των γειτονικών κρατών της Ένωσης.

Το σεμινάριο που οργάνωσε πρόσφατα η Επιτροπή απέκλεισε μια σειρά πρακτικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων αναφορικά με την αναθεώρηση το 2010 του καταλόγου έργων προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ. Κατά την άποψή μου, χρειαζόμαστε τρένα υψηλής ταχύτητας που να συνδέουν το Βουκουρέστι, την Κωνστάντζα και τη Σόφια με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επιπλέον, η ανάπτυξη λιμανιών και αεροδρομίων στη Ρουμανία και η υλοποίηση διασυνοριακών έργων μεταφορών στα σύνορα μεταξύ Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας πρέπει να προβληθούν ξανά μεταξύ των έργων προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ.

Επιπροσθέτως, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής TRAN, η οποία επισκέφτηκε τη Ρουμανία στις αρχές Οκτωβρίου, υποστηρίζει την ανάγκη να δώσει στο Δούναβη μια μεγαλύτερη προτεραιότητα ως προς την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κύριε Πρόεδρε, πριν από τρεις εβδομάδες, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ειχε απειλήσει με κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα της Αμερικής άρχισε να καθιστά ορατές τις επιπτώσεις της σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Για πολλές από τις εκλογικές μου περιφέρειες, η οικονομική καταστροφή ήταν θεωρητική, αλλά έκτοτε κατέστη σκληρή πραγματικότητα παρά μακρινή απειλή, καθώς χάθηκαν θέσεις εργασίας, οι τιμές των κατοικιών κατρακυλούν και γίνονται περικοπές σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Χαιρετίζω τη γρήγορη δράση που ανέλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν τα αποθέματα και τη στήριξη του τραπεζικού κεφαλαίου, διότι δεν αργεί πολύ μια παγκόσμια κρίση να γίνει και εσωτερική.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Τα κομμουνιστικά καθεστώτα της Κεντρικής Ευρώπης θεωρούσαν την εκκλησία εσωτερικό εχθρό και άρχισαν να τη φοβούνται, ειδικότερα στις 16 Οκτωβρίου 1978 όταν εκλέχτηκε Πάπας ο Κάρολος Βοϊτίλα της Πολωνίας.

Θα ήθελα να αδράξω την παρούσα ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους πολωνούς συναδέλφους μου που με προσκάλεσαν να συμμετέχω στην ομάδα που οργανώνει το γεγονός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εορτάζει την 30ή επέτειο από την έναρξη της θητείας του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β' και τα 20 χρόνια από τότε που μίλησε στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τα λόγια του: «Μην φοβάστε!» έπαιξαν σημαντικό ρόλο εμπνέοντας θάρρος, ειδικά στους χριστιανούς, και οδήγησαν στις πνευματικές επαναστάσεις που επέφεραν την κατάρρευση του ολοκληρωτικού κομμουνισμού στην Κεντρική Ευρώπη.

Σήμερα η ανθρωπότητα βρίσκεται πάλι σε σταυροδρόμι. Είτε θα μεταμορφώσουμε τον κόσμο μας σε ανθισμένο κήπο είτε θα επιφέρουμε την καταστροφή του. Πιστεύω κατηγορηματικά ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας στο μήνυμα του Ιωάννη Παύλου Β´.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στις αγορεύσεις του κύριου Corbett και άλλων αναφορικά με την επιστροφή μας στο Στρασβούργο και τις σχετικές λειτουργικές δαπάνες.

Ισχύει ότι η Ευρώπη δεν επιλέγει μόνο την οδό της λογικής. Αν και προσπαθεί να είναι ορθολογική, λειτουργεί, επίσης, βάσει συμβόλων. Δεν αποτελεί ενιαίο κράτος και δεν λειτουργούμε μόνο με μία πρωτεύουσα, στην οποία έχουν την έδρα τους όλα τα θεσμικά μας όργανα. Ορισμένα βρίσκονται εδώ στο Στρασβούργο, η Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη· νομίζω ότι ο Οργανισμός Φαρμάκων βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλα αυτά έχουν το τίμημά τους. Ωστόσο, γνωρίζουμε, επίσης, το τίμημα του να μην έχουμε μια Ευρώπη· το πληρώσαμε αρκετά κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας. Ως εκ τούτου, 200 εκατομμύρια ευρώ – εάν αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που επιτρέπει στα θεσμικά όργανα να λειτουργούν σωστά και, για παράδειγμα, να επιτρέπει στην Ευρώπη να έχει μια καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων των χρηματοπιστωτικών αγορών και, ίσως, να εξοικονομήσει περισσότερα από 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέδια διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – τότε πιστεύω ότι αξίζει να πληρώνουμε το τίμημα για να έχουμε μια δημοκρατία που λειτουργεί σωστά.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE). - (RO) Ζήτησα να λάβω το βήμα, ώστε να μπορέσω να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου σε ένα σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη διαδικασία απορρόφησης των ευρωπαϊκών κεφαλαίων για την αγροτική ανάπτυξη στη Ρουμανία. Λυπάμαι που λέω ότι οι ρουμανικές αρχές παραβιάζουν συστηματικά την αρχή να παρέχουν στους εν δυνάμει δικαιούχους των εν λόγω κεφαλαίων τη σωστή διαφανή πληροφόρηση.

Προσφάτως δημοσιεύτηκαν οι οδηγοί για τους αιτούντες για δύο σημαντικά μέτρα του Εθνικού Προγράμματος της Ρουμανίας για την Αγροτική Ανάπτυξη, χωρίς να υπάρξει καν μια ελάχιστη προώθηση και εκστρατεία ενημέρωσης, μόνο μια μέρα πριν την ημερομηνία έναρξης για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης. Η νοσηρή γραφειοκρατία αναφορικά με τη χορήγηση των κεφαλαίων για την αγροτική ανάπτυξη είναι τελείως φρικτή για τους πολίτες. Για ορισμένα έγγραφα που ζητούνται απαιτείται τουλάχιστον ένας μήνας, ενώ η καθορισμένη περίοδος για την υποβολή των σχεδίων πρόκειται να λήξει στο τέλος του ίδιου μήνα.

Πιστεύω ότι η κοινοτική νομοθεσία θα έπρεπε να θέσει σαφέστερους και αυστηρότερους κανονισμούς για να αποφύγει καταστάσεις αυτού του είδους. Διαφορετικά, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους αντίστοιχους στόχους.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (PSE). - (DA) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου στο γεγονός ότι η Δανική Κυβέρνηση δεν εφάρμοσε την οδηγία 2002/73/ΕΚ με ίση μεταχείριση. Στις 21 Μαρτίου 2007 η Επιτροπή έστειλε μια προειδοποιητική επιστολή στη Δανική Κυβέρνηση, στην οποία επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η Δανία δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας αναφορικά με το διορισμό ενός οργάνου για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών. Η Δανία είχε ένα τέτοιο όργανο υπό την αιγίδα της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά η παρούσα κυβέρνηση το κατάργησε το ίδιο έτος που κατατέθηκε η οδηγία. Η Επιτροπή πρέπει τώρα να δράσει και να διατάξει τη Δανική Κυβέρνηση να συστήσει ένα όργανο που θα εγγυάται ότι οι Δανές δεν μένουν πίσω σε σχέση με την ίση μεταχείριση και την ίση αμοιβή.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ασθενών για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη προσπαθεί να διευρύνει τα δικαιώματα των ασθενών να λαμβάνουν θεραπεία στο εξωτερικό, εάν υποστούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως προς τη λήψη θεραπείας στη χώρα τους.

Προσφάτως μου επισήμαναν ένα χρόνιο παράδειγμα αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εκλογική μου περιφέρεια. Παιδιά στο HSE Southern Region αναγκάζονται να περιμένουν έως 48 μήνες για ορθοδοντική θεραπεία. Επιπλέον, ο χρόνος αναμονής ήταν ακόμα μεγαλύτερος τα προηγούμενα τρία χρόνια. Η ειλικρινέστερη ελπίδα μου είναι ότι με τη διασυνοριακή πρόταση μπορούμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της μείωσης μιας τέτοιας αδικαιολόγητης καθυστέρησης διευκολύνοντας τους ασθενείς να ταξιδεύουν για να λάβουν ποιοτική θεραπεία εγκαίρως. Τέλος, θα πρέπει να είναι δικαίωμα όλων των ασθενών να λαμβάνουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας κοντά στο σπίτι τους, αλλά σε περίπτωση κραυγαλέων ελλείψεων ως προς την πρόνοια θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να ταξιδεύουμε ελεύθερα για να λάβουμε την απαραίτητη περίθαλψη στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, η πρόσφατη κρίση μας δίδαξε ότι θα πρέπει να στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη και όχι στον ατομικισμό, θα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο ζωής και, ως Ένωση, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα δικά του προβλήματα.

Αυτό όμως δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα οικονομικά προβλήματα αλλά και κάθε είδους έκφραση της ζωής. Θα πρέπει να αφορά και τον σεβασμό προς τα εθνικά μοντέλα ζωής και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα του σεβασμού της Κυριακής αργίας. Η Κυριακή είναι αργία καθιερωμένη από τον 4ο μ.Χ. αιώνα και δεν θα πρέπει να πέσουμε σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο που να την καταργεί.

Εύχομαι κάτι τέτοιο να μη γίνει ποτέ πραγματικότητα για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). (HU) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς πριν τρία χρόνια η Κροατία ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην όγδοη συνεδρίαση της Κοινής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες, σημειώσαμε ότι από εκείνη την περίοδο η Κροατία πέτυχε αξιόλογη πρόοδο σε όλους τους τομείς. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει τώρα για 21 από 35 κεφάλαια. Επιπλέον, η χώρα καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να διεξαγάγει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσει τα κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους. Αισιοδοξώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει, μαζί με την έκθεση προόδου για την Κροατία που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου, ένα χρονοδιάγραμμα που δίνει στην Κροατική Κυβέρνηση ένα σαφή οδικό χάρτη, ο οποίος υποδεικνύει πώς οι συνομιλίες προσχώρησης μπορούν να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2009, δηλαδή, έως το τέλος της θητείας του Barroso στην Επιτροπή. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα είναι υλοποιήσιμο, αλλά μόνο εάν καταφέρουμε να επισπεύσουμε τις διαπραγματεύσεις και εάν το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να ανοίξει επιπλέον κεφάλαια έως το τέλος του έτους. Είμαι πεπεισμένος ότι η προσχώρηση της Κροατίας θα λειτουργήσει ως παράδειγμα στις γειτονικές της χώρες και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ως ένα από τα τρία μέλη του Κοινοβουλίου από τη Βόρεια Ιρλανδία που συμμετείχαν στη διασφάλιση της αρχικής χρηματοδότησης του PEACE το 1994, που πιστεύω ότι συνέβαλε καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ευημερία της Βόρειας Ιρλανδίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και να αποτίσω φόρο τιμής στην σκληρή εργασία εκείνων, οι οποίοι έκτοτε παρείχαν απλόχερα το χρόνο τους και κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες στην εργασία των τοπικών εταιρικών σχέσεων στρατηγικής. Επωμίστηκαν το βάρος της υλοποίησης, το οποίο γνωρίζω ότι είναι πολύ δυσβάσταχτο καθήκον.

Φέτος το Δεκέμβριο θα αποσυρθούν και τους έχουν αποδοθεί ελάχιστες ευχαριστίες για ό,τι πέτυχαν. Πολλοί άσκησαν κριτική στο πρόγραμμα PEACE, κατηγορώντας το ότι έχει μη μετρήσιμα αποτελέσματα. Ωστόσο, λέω στους επικριτές ότι κάνουν λάθος: αυτό που παρείχε το πρόγραμμα ήταν συνεργασία και εταιρική σχέση σε τοπικό επίπεδο και αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς τη χρηματοδότηση του PEACE. Οι άνθρωποι ήρθαν κοντά για να συνεργαστούν, πράγμα το οποίο δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πράξουν, εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα PEACE.

Θα μπορούσα να σας ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε επιστολή συνολικά στο συμβούλιο στρατηγικών εταιρικών σχέσεων εκφράζοντας τις ευχαριστίες του παρόντος Κοινοβουλίου - διότι παίξαμε πρωταρχικό ρόλο σε ό,τι επετεύχθη - προς εκείνους τους ανθρώπους που αποσύρθηκαν χωρίς καμία επισημότητα μετά όλα αυτά τα χρόνια που εργάστηκαν και προσέφεραν απλόχερα στους ανθρώπους που ήλπιζαν να βοηθήσουν;

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, στις 16 Οκτωβρίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Όταν το 1980 καθιερώθηκε αυτή η ημέρα, ο στόχος ήταν να περιορισθεί η πείνα. Σήμερα όμως παρατηρούμε ένα παράδοξο φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο μάστιγες: και την πείνα και την παχυσαρκία. Η μεν πείνα πλήττει τον αναπτυσσόμενο κόσμο, η δε παχυσαρκία τον αναπτυγμένο κόσμο.

Σήμερα ο υποσιτισμός απειλεί περίπου 850 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη και περίπου 40 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο από την πείνα. Υπολογίζεται ότι 2 δισ. άνθρωποι υποφέρουν από πείνα, ενώ το 55% των παιδικών θανάτων στον αναπτυσσόμενο κόσμο οφείλεται στην χαμηλής θρεπτικής αξίας διατροφή.

Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο της Δύσης έχει δημιουργήσει ασθένειες, έχει δημιουργήσει την παχυσαρκία, καρκίνους, διαβήτη, νοσήματα που το 2020 υπολογίζουμε ότι θα ευθύνονται για το 72% των θανάτων. Εισηγούμαι να ξεκινήσουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εκστρατεία για να καθιερωθεί το μεσογειακό πρότυπο διατροφής.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, είναι επιτακτική η ανάγκη, εάν εγκριθεί την τρέχουσα εβδομάδα, η διορισμένη Επίτροπος Βαρώνη Ashton να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ και της επισιτιστικής ανεξαρτησίας αφενός και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγορών για την προώθηση του ελεύθερου εμπορίου αφετέρου, παρά την υπάρχουσα σχέση μας με τα έθνη του ΑΚΕ, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για αυτά και εμάς.

Το πολυμερές σύστημα εμπορίου συνετέλεσε σημαντικά στην παγκόσμια ευημερία ανοίγοντας τόσες αγορές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) ήταν πολύ αποτελεσματικός στο να παρέχει πιο ίσους όρους ανταγωνισμού για τα φτωχότερα έθνη.

Ωστόσο, οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία του ΠΟΕ δεν πρέπει να εκθέτει χωρίς λόγο ζωτικούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ. Σχετικά με τις σημερινές διαθέσιμες προτάσεις, η μελλοντική αγροτική παραγωγή της ΕΕ θα απειλείται. Προβλέπεται ότι στην Ιρλανδία μόνο η αξία της παραγωγής από τον τομέα του βόειου κρέατος μπορεί να μειωθεί κατά 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και συνολικά η μείωση στην αξία της αγροτικής παραγωγής στην Ιρλανδία μπορεί να ισοδυναμεί με έως 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Δεν πρέπει ποτέ να συμφωνήσουμε να απειλήσουμε τη στρατηγική επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ και η Επίτροπος στη γεμάτη προκλήσεις νέα θέση εργασίας της θα ήταν φρόνιμο να ακούει προσεκτικά τις ανησυχίες του παρόντος Κοινοβουλίου και να τηρεί την εντολή που της έδωσαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση του θέματος ολοκληρώθηκε. Θα πρότεινα στα μέλη να ζητούν το λόγο μόνο εάν σχεδιάζουν να παραβρεθούν.

 

13. Προσωρινή απασχόληση (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο σημείο είναι η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση (A6-0373/2008), εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου (10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD)) ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή απασχόληση (Εισηγητής: κ. Désir).

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι - ελπίζω ότι η Προεδρία του Συμβουλίου θα συμμετάσχει μαζί μας – πέρασαν ήδη περισσότερα από έξι χρόνια από τότε που αναβλήθηκε η έγκριση της οδηγίας για την προσωρινή εργασία, όχι εξαιτίας του Κοινοβουλίου, το οποίο έδωσε τη γνωμοδότησή του μόλις παραπέμφθηκε σε αυτό η πρόταση της Επιτροπής το 2002, αλλά ακριβώς εξαιτίας του αδιεξόδου ορισμένων κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Σήμερα έχουμε την ευκαιρία, μετά την έγκριση μιας κοινής θέσης μεταξύ των κρατών μελών να φτάσουμε σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό νομοθέτημα σε μια περίοδο που οι προσδοκίες για μια κοινωνική Ευρώπη είναι υψηλές και πρέπει να αδράξουμε αυτήν την ευκαιρία. Η προσωρινή εργασία αντιπροσωπεύει περισσότερες από τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ένωση. Οι προσωρινά απασχολούμενοι εργάζονται σε περίπου 20.000 εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κύκλο εργασιών 75 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για έναν τομέα που είναι προφανώς πολύ επιρρεπής σε διακυμάνσεις ως προς την ανάπτυξη και οι προσωρινά απασχολούμενοι είναι σήμερα οι πρώτοι που θίγονται από την οικονομική ύφεση και την αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, όπως άλλα είδη επισφαλούς και παράτυπης απασχόλησης, η προσωρινή εργασία σημείωσε διαρθρωτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η εν λόγω ανάπτυξη υπολογιζόταν σε περίπου 60% τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρόκειται για μια ανάπτυξη που συνεχίστηκε με ιδιαίτερη ένταση στο πλαίσιο των νέων κρατών μελών.

Η προσωρινή εργασία αφορά πολλούς τομείς που ποικίλλουν ανάλογα με το κράτος μέλος: τη βιομηχανία σε ορισμένες χώρες, τις υπηρεσίες σε άλλες και τις κατασκευές, τη γεωργία και τις μεταφορές σε άλλες. Η αναλογία της ποικίλλει επίσης πολύ από μια χώρα σε μια άλλη. Μπορεί να αντιστοιχεί στο 5% όλων των εργαζομένων σε χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, ποικίλλει η διάρκεια των αναθέσεων. Σε ορισμένες χώρες είναι σύντομες, με αναθέσεις να διαρκούν περίπου 10 ημέρες, στη Γαλλία, για παράδειγμα, λιγότερο από μία εβδομάδα στην Ισπανία, ή περίπου 20 ημέρες στη Φινλανδία. Ωστόσο, σε άλλες χώρες, όπως την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, μπορεί να διαρκούν μερικούς μήνες και στην Αυστρία ακόμα και ένα χρόνο ή περισσότερο.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι, όπως γνωρίζουμε, είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε φυσικούς κινδύνους, στην ένταση της εργασίας και σε ατυχήματα. Η εκπαίδευσή τους συνήθως δεν είναι τόσο εντατική. Επίσης, είναι εξαιρετικά συνηθισμένο το άγχος που συνδέεται με την ανασφάλεια των θέσεων εργασίας.

Είναι γεγονός ότι οι νόμοι και οι τύποι νομικού πλαισίου αναφορικά με την κατάστασή τους διαφέρουν σημαντικά στο πλαίσιο των κρατών μελών – τόσο πολύ που οι προσωρινά απασχολούμενοι, για παράδειγμα, προστατεύονται πραγματικά από την ίση μεταχείριση, ειδικότερα σε σχέση με την αμοιβή, σε μόνο 10 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την άδεια μητρότητας – όλα αυτά τα θέματα ποικίλλουν και δεν διασφαλίζονται σε καμία περίπτωση με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος των κοινωνικών εταίρων και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιθυμούσε ένα νομοθέτημα που θα μπορούσε να εγγυάται μια τέτοια ίση μεταχείριση. Αφού έλαβε ένα αρχικό σχέδιο το Νοέμβριο του 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από την έκθεση της συναδέλφου, κυρίας van den Burg, η οποία παραβρίσκεται ακόμα στο παρόν Κοινοβούλιο και στην οποία θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής, ενίσχυσε το εν λόγω νομοσχέδιο, επιτρέποντας να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση από την πρώτη ημέρα, ειδικότερα αναφορικά με την αμοιβή.

Όταν εγκρίθηκε η κοινή θέση του Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο, το Συμβούλιο τελικά συναίνεσε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, πίστευε ότι η ίση μεταχείριση από την πρώτη ημέρα θα πρέπει να είναι ο γενικός κανόνας και ότι κάθε παρέκκλιση από αυτήν την αρχή χρειαζόταν να συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων ή μέσω συμφωνιών που θα συνάπτονταν με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ορισμό των συνθηκών εργασίας και απασχόλησης, ειδικότερα με την ενσωμάτωση της αμοιβής στο άρθρο 3, συμπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση.

Τέλος, η κοινή θέση του Συμβουλίου διατήρησε τις τροπολογίες σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συλλογικές εγκαταστάσεις και την επαγγελματική εκπαίδευση και σχετικά με το δικαίωμα των προσωρινά απασχολούμενων να εκπροσωπούνται υπό τις ίδιες συνθήκες όπως εκείνες των μόνιμα απασχολούμενων από την επιχείρηση.

Πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την αρχική πρόταση του Κοινοβουλίου να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής για να προσθέσει στοιχεία που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, τα οποία δεν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο. Ωστόσο, αυτές οι εγγυήσεις υφίστανται υπό τους όρους άλλης οδηγίας, της οδηγίας του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991, η οποία συμπληρώνει τα μέτρα που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση προσωρινής απασχόλησης.

Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι – θα τελειώσω την παρούσα πρώτη αγόρευση σε αυτό το σημείο – η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, αφενός, και οι επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα γραφεία διαμεσολάβησης για προσωρινή απασχόληση, αφετέρου, επιθυμούν να εγκρίνουμε την εν λόγω νομοθεσία. Η έγκριση της εν λόγω νομοθεσίας σήμερα συνεπάγεται την εγγύηση ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την πρώτη ανάγνωση στο εξής γίνονται νόμος, ότι το παρόν πλαίσιο για την προστασία των προσωρινά απασχολούμενων μπορεί να μετατεθεί εντός των επόμενων τριών ετών και ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάλι το κουτί της Πανδώρας με τις αβέβαιες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αποφάσισε στις 7 Οκτωβρίου να προτείνει την έγκριση της κοινής θέσης, χωρίς τροπολογία, για να προστατέψει τον πιο επισφαλή τομέα απασχόλησης στην Ευρώπη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTHE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Harlem Désir, για το έργο που παρήγαγε. Αισθάνομαι ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα στα γενικά σημεία που διατυπώθηκαν, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στα αποτελέσματα της πολιτικής συμφωνίας της 10ης Ιουνίου και να επισημάνω τις επιτυχίες σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών σημείων ως προς τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πλέον έχουμε την άμεση εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης για προσωρινά απασχολούμενους από την πρώτη ημέρα της απασχόλησής τους, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση για βραχυπρόθεσμες αναθέσεις, «προσωρινές περιόδους», αποσαφήνιση ορισμών, διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ή συμμετοχή αυτών στην πρόταση εξαιρέσεων που θα επέτρεπαν ορισμένες συγκεκριμένες αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η Επιτροπή είναι ευχαριστημένη με τη συναίνεση σχετικά με την κοινή θέση που έλαβε το Συμβούλιο στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και πρέπει να επαναλάβω τα συγχαρητήρια μου στον εισηγητή και τις πολιτικές ομάδες που επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να εγκρίνουν μια κοινή θέση χωρίς περαιτέρω τροπολογίες.

Κυρίες και κύριοι, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς εταίρους είναι ένα βασικό στοιχείο στην πολιτική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς αναφέρω με μεγάλη ικανοποίηση τις θέσεις που υιοθέτησαν τόσο οι συνδικαλιστικές ενώσεις όσο και οι εργοδότες. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις για να περάσουμε την πρόταση με την πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αν και δεν μπορούσα να σας ακούσω, κύριε Désir, πιστεύω μου περιέγραψαν επακριβώς τις παρατηρήσεις σας, όπως και τις δικές σας, Επίτροπε.

Στις 9 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με δύο κείμενα που τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούσαν για αρκετά χρόνια. Το πρώτο, όπως γνωρίζετε, είναι μια πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το χρόνο εργασίας, η οποία ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων από το 2004. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της αποψινής συζήτησης.

Το δεύτερο κείμενο είναι ένα σχέδιο οδηγίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων, το οποίο αποτελεί αντικείμενο συζήτησης από το 2002. Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι να αυξήσει την προστασία που λαμβάνουν οι προσωρινά απασχολούμενοι και να βελτιώσει την ποιότητα της προσωρινής εργασίας. Σήμερα συνεδριάζουμε για την τελική του έγκριση.

Θα ήθελα πρώτα από όλα να σας πω ότι, κατά την άποψη μου, η έγκριση του εν λόγω κειμένου σχετικά με τους προσωρινά απασχολούμενους θα στείλει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε όλους τους Ευρωπαίους: ότι το 2008 μπορεί να είναι το έτος αναβίωσης της κοινωνικής Ευρώπης. Για χρόνια περιμέναμε να γίνει μια ουσιαστική νομοθετική πρόοδος στον κοινωνικό τομέα. Με την οριστική έγκριση της οδηγίας για την προσωρινή εργασία, αρχίζουμε να προχωράμε από αυτά τα χρόνια της στασιμότητας.

Ο λαός της Ευρώπης περίμενε αυτό το σήμα, αυτό μιας περισσότερο προστατευτικής Ευρώπης. Οι προσδοκίες τους, όπως γνωρίζουμε, είναι ακόμα μεγαλύτερες στο παρόν πλαίσιο, με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τις συνέπειές της για την οικονομία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι ώρα να τους δώσουμε απτές ενδείξεις για την ικανότητά μας να συμβιβάσουμε το στόχο της οικονομικής ευημερίας με εκείνον της κοινωνικής συνοχής και της θέλησής μας να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.

Το σχέδιο οδηγίας που συζητάμε απόψε είναι ένα κείμενο ζωτικής σημασίας, καταρχήν λόγω του αριθμού των Ευρωπαίων που επηρεάζει. Το 2006 υπήρχαν 3,4 εκατομμύρια προσωρινά απασχολούμενοι στην Ευρώπη. Ωστόσο, εάν μετρήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που ήταν κάποια χρονική στιγμή στον κατάλογο των γραφείων διαμεσολάβησης για προσωρινή απασχόληση, ο αριθμός των ανθρώπων που θίγονται φτάνει τα 6 εκατομμύρια.

Θα πρόσθετα ότι για 20 χρόνια η προσωρινή εργασία ήταν ένα είδος άτυπης εργασίας που αυξήθηκε κατακόρυφα. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα με έδρα το Δουβλίνο, διπλασιάστηκε τουλάχιστον σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη και πενταπλασιάστηκε στη Δανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία - διότι υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών εταιρειών που προσφεύγουν σε αυτήν για να βρουν εργαζόμενους που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτουν.

Ως εκ τούτου, σήμερα συζητάμε για ένα σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας και για αυτόν το σημαντικό τομέα καταθέσατε ένα σημαντικό κείμενο, κύριε Désir, που θα προσφέρει πραγματικές πρόσθετες εγγυήσεις στους ευρωπαίους εργαζόμενους.

Η πρώτη από τις εν λόγω εγγυήσεις είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης από την πρώτη ημέρα μεταξύ μόνιμα απασχολούμενων και προσωρινά απασχολούμενων. Η εν λόγω καινοτομία αποτελεί σημαντική πρόοδο για τους προσωρινά απασχολούμενους στην Ευρώπη, εκείνους για τους οποίους ο νόμος δεν όριζε τέτοιες προστατευτικές διατάξεις. Κατά τη διάρκεια ανάθεσης της εργασίας τους, οι εν λόγω εργαζόμενοι θα καλύπτονται στο εξής από τις ίδιες συνθήκες εργασίας όπως εκείνοι που προσλαμβάνονται άμεσα από την ίδια την εταιρεία στο ίδιο πόστο. Αυτό θα εφαρμοστεί σε σχέση με το ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες, τα διαλείμματα, το χρόνο ανάπαυσης, τη νυχτερινή εργασία, την άδεια με αποδοχές, την προστασία της υγείας των εργαζομένων, το δικαίωμα να μην υφίστανται διακρίσεις και την προστασία της υγείας των εγκύων.

Αυτό είναι σημαντικό, διότι γνωρίζουμε επίσης ότι, αναφορικά με όλα αυτά τα θέματα, οι προσωρινά απασχολούμενοι εκτίθενται σήμερα σε φυσικούς κινδύνους τουλάχιστον εξίσου σοβαρούς όσο εκείνοι στους οποίους εκτίθενται οι μόνιμα εργαζόμενοι και σε ρυθμό εργασίας που συνήθως είναι ταχύτερος.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης από την πρώτη ημέρα θα εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με την αμοιβή. Από την έναρξη της ανάθεσης της εργασίας τους, οι προσωρινά απασχολούμενοι θα λαμβάνουν την ίδια αμοιβή όπως όσοι προσλαμβάνονται άμεσα από την επιχείρηση για να κάνουν την ίδια εργασία.

Οι αποκλίσεις από την εν λόγω αρχή και ειδικότερα η εισαγωγή των περιόδων αξιολόγησης, είναι πιθανές μόνο, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή αποζημίωση για εργαζόμενους.

Τέλος, η οδηγία θα παρέχει νέες εγγυήσεις αναφορικά με την πρόσβαση των προσωρινά απασχολούμενων σε μόνιμες θέσεις εργασίας, πρόσβαση σε συλλογικές εγκαταστάσεις, σε υπηρεσίες σίτισης και μεταφορικές υπηρεσίες και αναφορικά με την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση ή την εκπροσώπηση.

Θα ήθελα να σας πω ότι, ως ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, είμαι πολύ ικανοποιημένος που παρατηρώ ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες σήμερα για την έγκριση του εν λόγω κειμένου. Ισχύει, επίσης, ότι το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο με την πρώτη ανάγνωση το Νοέμβριο του 2002. Αυτό αναμφίβολα εξηγεί το γεγονός γιατί η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων – ουσιαστικά όλα τα μέλη της – αποφάσισαν να μην το τροποποιήσουν και θα ήθελα για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω τον εισηγητή του κειμένου για την εποικοδομητική προσέγγιση και όλα τα μέλη που εργάστηκαν ενεργά πάνω σε αυτό.

Αυτή η ουσιαστικά ομόφωνη υποστήριξη αποτελεί επίσης σαφή ένδειξη της χρησιμότητας και της ποιότητας του εν λόγω κειμένου και θα ήθελα, επίσης, να αποτίσω φόρο τιμής στο παρόν Κοινοβούλιο στον κύριο Špidla, ο οποίος υποστήριζε πάντα την εν λόγω πρωτοβουλία και ο οποίος συμφώνησε να μην αποσυρθεί το εν λόγω κείμενο, αν και οι συζητήσεις φαίνεται ότι σταμάτησαν το Δεκέμβριο του 2007, για παράδειγμα στις Βρυξέλλες.

Όπως γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας μπορούσαμε να επιτύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για αυτήν την υπόθεση από το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτίνοντας φόρο τιμής στη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων του Ηνωμένου Βασιλείου στις 19 Μαΐου 2008. Ήταν σημαντικό στοιχείο. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην υποστήριξη των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στην κοινή θέση που εγκρίθηκε στις 9 Ιουνίου αναφορικά με το μίτο της προσωρινής εργασίας.

Μπορούμε, συνεπώς, να λέμε σήμερα ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των συντελεστών σε αυτήν την υπόθεση. Αυτό, επίσης, αποδεικνύει ότι με επιμονή, δημιουργικότητα και διάλογο, μπορούμε να βγούμε από καταστάσεις που είναι φαινομενικά στάσιμες, ακόμα και σε σχέση με κοινωνικές υποθέσεις, ακόμα και στην Ευρώπη, ακόμα και για να εγκρίνουμε οδηγίες.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Bertrand, κύριε Špidla, πρώτον, εδώ έχουμε την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά εποικοδομητικής εργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αφενός, και των κρατών μελών, αφετέρου, αλλά επίσης μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των κοινωνικών εταίρων. Το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε στηρίζεται στη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων. Το σχέδιο οδηγίας ορίζει σήμερα ένα γενικό πλαίσιο για προσωρινά απασχολούμενους στα 27 κράτη μέλη και αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική πρόοδο, βασιζόμενη στην αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων μεταξύ των μόνιμα εργαζόμενων και των προσωρινά απασχολούμενων.

Σε αυτό συμπεριλάβαμε μια δέσμευση για διαφάνεια – διαφάνεια αναφορικά με τις συνθήκες που παρέχονται στους εργαζόμενους – αλλά και μια δέσμευση για εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Η ασφάλεια των εργαζομένων και η ευελιξία που απαιτείται από τις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές· για το λόγο αυτό σήμερα η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών – η οποία βασίζεται στα θεμέλια της ίσης μεταχείρισης, στην πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις διαδικασίες για την εκπροσώπηση προσωρινά απασχολούμενων σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις - προσπάθησε να σημειώσει πρόοδο σε σχέση με αυτήν την εργασία και να επιτύχει μια συναίνεση.

Η Ευρώπη σήμερα προστατεύει αυτούς τους εργαζόμενους. Η εν λόγω οδηγία πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωρινά απασχολούμενων ορίζει νέες συνθήκες εργασίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι σημειώνουμε πρόοδο από κοινού για την κοινωνική Ευρώπη. Για το λόγο αυτό θα συμφωνήσουμε φυσικά να ψηφίσουμε υπέρ της εν λόγω οδηγίας χωρίς καμία τροποποίηση, όπως κατατέθηκε σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, εξ ονόματος της ομάδας PSE. Κυρία Πρόεδρε, ορισμένα πράγματα για τα οποία δουλέψαμε δεν συμβαίνουν ποτέ και ορισμένα πράγματα συμβαίνουν μόνο πολύ αργά. Αυτό συνέβη με την εν λόγω οδηγία. Δεν θα περιμένατε περισσότερο να συμβεί.

Το 2002, πριν από έξι χρόνια, δούλευα πολύ σκληρά όπως ο εισηγητής σας στην πρώτη ανάγνωση για την πρόταση της Επιτροπής μετά τις διαπραγματεύσεις κοινωνικού διαλόγου των πεδίων των κοινωνικών εταίρων.

Καταφέραμε να πείσουμε την Επιτροπή και τη συντριπτική πλειοψηφία του Συμβουλίου να εγκρίνει το 95% των τροπολογιών και των βελτιώσεων μας στο κείμενο, μόνο μια μειοψηφία αρνησικυρίας, εκείνη την περίοδο, 4 από τα 15 κράτη μέλη δεν ήθελαν να ταχτούν με αυτήν την πλειοψηφία. Αρκετές προεδρίες προσπάθησαν αργότερα να σπάσουν το κατεστημένο, αλλά μετά από μερικά χρόνια, η πρόταση ήταν, αν όχι νεκρή, τουλάχιστον σε κωματώδη κατάσταση.

Ήταν κρίμα, διότι τα προβλήματα που θίγει η οδηγία δεν είχαν εξαλειφτεί κατά πολύ – αντιθέτως, στην περίοδο της διεύρυνσης της ΕΕ. Επίσης, με την οδηγία δεν επιλύονται πλήρως τα προβλήματα της εκμετάλλευσης των μεταναστών εργαζομένων, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να την επεξεργαζόμαστε, αλλά μια οδηγία για γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας είναι το πρώτο βήμα. Δημιουργεί σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση και τα δικαιώματα απασχόλησης των προσωρινά απασχολούμενων ενισχύοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης ως της βασικής αρχής του εργατικού δικαίου, αλλά ταυτόχρονα - και με ισάξια σημασία - τονίζοντας το ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των αξιοπρεπών βιομηχανικών σχέσεων σε έναν αναπτυσσόμενο και ολοένα και πιο ώριμο τομέα προσωρινής εργασίας.

Το τονίζω αυτό και συνδέεται με τις αρνητικές υποδηλώσεις της εκμετάλλευσης από αφέντες εργατοτεχνιτών από τον οργανωμένο τομέα της προσωρινής εργασίας. Στην παρούσα οδηγία ο εν λόγω τομέας μπορεί να αποδειχτεί πραγματικά ώριμος και ότι υπάρχει θετικός κοινωνικός διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ότι βοηθάει να επιτευχθούν πολύ προηγμένοι διακανονισμοί για ευελιξία και ασφάλεια στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. Κυρία Πρόεδρε, αγορεύω σήμερα εξ ονόματος της συναδέλφου μου, Liz Lynne, η οποία είναι η σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας ALDE για αυτήν την οδηγία, αφού δεν μπορεί να παραβρίσκεται μαζί μας σήμερα λόγω προβλημάτων με πτήσεις προς το Στρασβούργο.

Συμμερίζομαι τις γενικές ανησυχίες της για αυτό το έγγραφο και, ειδικότερα, την πεποίθησή της ότι η εν λόγω οδηγία απέχει πολύ από το ιδανικό, αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Πολλές εταιρείες εύρεσης προσωρινής εργασίας στο ΗΒ θέλουν να εγκριθεί η εν λόγω οδηγία, αλλά μόνο επειδή είναι η εναλλακτική επιλογή για το «ελάχιστο κακό». Πάντα επιχειρηματολογούσαμε υπέρ του ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένων των μεγάλων διαφορών και των διαφορετικών παραδόσεων που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος. Ωστόσο, κατανοούμε το σκοπό των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, ο οποίος είναι να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταστήσουν πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας.

Η εν λόγω οδηγία ήταν, φυσικά, προσδεμένη από το Συμβούλιο με την οδηγία για το χρόνο εργασίας και η σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας ALDE πιστεύει ότι αυτά τα δύο θέματα θα συνεχίσουν να συνδέονται. Συνεπώς, υπό τις δεδομένες περιστάσεις, η σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας ALDE θα υποστήριζε το εν λόγω έγγραφο και η πολιτική μας ομάδα θα ακολουθήσει τις συστάσεις της κατά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. Κύρια Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου, θα ήθελα να χαιρετίσω την εν λόγω συμφωνία. Δεν αισθανόμαστε ότι θα κερδίσουμε κάτι περισσότερο, εάν πάει για συνεννόηση, έτσι υποστηρίξαμε τον εισηγητή.

Παραδέχομαι, ότι όσον αφορά την προεδρία που το θεωρεί ως ένα βήμα προς την κοινωνική Ευρώπη, θα θέλαμε να αισθανόμαστε ότι είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Χαιρετίζω – φυσικά ως βρετανός βουλευτής – κάποια θερμά λόγια για μοναδική φορά προς τη θέση της Κυβέρνησης του ΗΒ. Ελπίζω ότι θα είναι εξίσου εποικοδομητικά σε άλλα θέματα στον εν λόγω τομέα όπως είναι τώρα ενώπιον του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στις τρέχουσες συνθήκες σημειώνουμε πραγματική πρόοδο αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων αντί να προσπαθούμε να υποδηλώσουμε ότι αυτοί που κάνουν αυτή την εργασία σε προσωρινή βάση είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο σημαντικοί ως άτομα ή λιγότερο σημαντικοί από οικονομικής πλευράς. Όπως δήλωσε κάποιος, ενώ ορισμένοι εργάζονται με αυτόν τον τρόπο από επιλογή, άλλοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, διότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Για παράδειγμα, σε έναν αριθμό αγροτικών περιοχών μπορεί να βρείτε περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης με έναν εργοδότη να διανέμει ουσιαστικά τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Εάν εσείς ως προσωρινά απασχολούμενος τολμήσετε να αμφισβητήσετε τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεστε, μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν θα εργαστείτε ποτέ ξανά σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Έτσι, πιστεύω ότι η ασφάλεια δικαίου που παρέχει η εν λόγω συμφωνία είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα μπορούσε να βοηθήσει, για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο συνάντησα τυχαία στο Λονδίνο: το μοναδικό άτομο που δούλευε στην κουζίνα ενός ξενοδοχείου, το οποίο δεν ήταν με σύμβαση αορίστου χρόνου ήταν εκείνος του οποίου η δουλειά ήταν να καθαρίζει φούρνους και να μπαίνει μέσα σε αυτούς χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες βαριάς χρήσης, χωρίς κατάρτιση ή προστατευτική ένδυση, διότι αυτός ο εργαζόμενος ήταν μόνο προσωρινός και συνεπώς δεν είχε και πολύ σημασία η υγεία και η ασφάλεια. Ως εκ τούτου, για ανθρώπους όπως αυτός, η εν λόγω νομοθεσία θα είναι εξαιρετικά σημαντική και προσμένουμε την άμεση εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, το επίμονα υψηλό ποσοστό ανεργίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε έλλεψη ισορροπίας στις αντίστοιχες θέσεις εργοδοτών και εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση και αναγκάστηκαν να αποδεχτούν εργασία κάθε είδους για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Συνεπώς, συμφώνησαν με τις λεγόμενες ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης που δεν εγγυούνταν αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες εργασίας. Η πλειοψηφία των εργοδοτών εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση χωρίς οίκτο.

Η οδηγία που εγγυάται ισότιμη αμοιβή, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, παραχωρήσεις μητρότητας και ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση για προσωρινά απασχολούμενους αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επαναφορά εκπολιτισμένων συνθηκών στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι ισότιμες συνθήκες πρέπει να εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα στην εργασία. Η συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων παραχωρεί ειδική αξία στην εν λόγω οδηγία. Οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν πρέπει να στερούνται προστασίας.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εγκρίνουμε το παρόν έγγραφο χωρίς τροποποιήσεις. Η νομική προστασία πρέπει να εφαρμόζεται με την πρώτη ευκαιρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, η εν λόγω νέα πρόταση οδηγίας, την οποία συζητάμε τώρα, εκτός από το να διακηρύσσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας τους, το μέγιστο όριο χρόνου εργασίας και τις εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, επιτρέπει μια σειρά αποκλίσεων, οι οποίες, στην πράξη, μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο αυτές τις αρχές και μάλιστα έτσι ώστε αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά να κάνουμε είναι να καταπολεμήσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τη διάδοση των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης για να θέσουμε τέλος στην επισφαλή εργασία και να σταματήσουμε τη διαρκή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Μέσω μιας σειράς τροπολογιών, θέλουμε συνεπώς να εγγυηθούμε ότι, για παράδειγμα: η προσφυγή στην εργασία με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης περιορίζεται σε εξαιρετικές καταστάσεις, όπως περιόδους ασυνήθιστης δραστηριότητας και περιόδους προσωρινού κωλύματος του μόνιμα εργαζόμενου· οι εργαζόμενοι με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης μπορούν να απολαμβάνουν τα εργασιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε άλλους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που διατηρούνται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τον εν λόγω τομέα· η προσωρινή απασχόληση δεν χρησιμοποιείται για να διακυβεύει το δικαίωμα για απεργία και οι εργαζόμενοι με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης καλύπτονται από τις ίδιες διατάξεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όπως οι εργαζόμενοι του έμμεσου εργοδότη.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – Κυρία Πρόεδρε, το εν λόγω θέμα έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου από το 2002: έξι χρόνια. Δεν υπήρξε κοινή θέση έως φέτος τον Ιούνιο – αλλά τώρα το περνάνε στο Κοινοβούλιο σαν πανικόβλητοι.

Αναρωτιέμαι, εάν άλλαξαν ξαφνικά γνώμη λόγω της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης. Είτε ισχύει είτε όχι, δεν θα βοηθήσει σε αυτούς τους καιρούς της καλπάζουσας ανεργίας, διότι η έκθεση αναφέρει ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι πρέπει να αμείβονται το ίδιο όπως οι μόνιμοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Λάθος! Από τη μία πλευρά, οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης το χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν ένα ξεκίνημα σε νέους ανθρώπους ή μια στροφή. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι χωρίς εμπειρία θα αμείβονται το ίδιο όπως οι έχοντες εμπειρία, με πολλά χρόνια εργασία, το οποίο αντίκειται στην καθιερωμένη πρακτική. Αυτό αποτρέπει την αφοσίωση του εργαζόμενου, την οποία χρειάζεται κάθε εταιρεία. Η μεγαλύτερη εμπειρία ισοδυναμεί με περισσότερες δεξιότητες και μεγαλύτερη αμοιβή. Είναι κακή κίνηση. Απορρίψτε την.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (NI). - Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για κακό νομοθέτημα – όχι το χειρότερο δυνατό, παρόλα αυτά κακό. Όπως και άλλοι κανονισμοί για την απασχόληση στο παρόν Κοινοβούλιο, κατατίθεται εν ονόματι των δικαιωμάτων των εργαζομένων και, ωστόσο, το βασικό αποτέλεσμά του θα είναι να αρνηθεί σε χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπων το δικαίωμα να δουλέψουν με οποιονδήποτε τρόπο. Καθιστά τις αγορές εργασίας μας λιγότερο ανταγωνιστικές και λιγότερο ευέλικτες. Βλάπτει τις οικονομίες μας ακριβώς τη στιγμή που διαθέτουμε τα λιγότερα μέσα για να ανταπεξέλθουμε.

Η προσωρινή απασχόληση είναι ευρέως και ορθώς αναγνωρισμένη ως ένα σκαλοπάτι για την επαναφορά στη μόνιμη απασχόληση εκείνων των εργαζομένων που για κάποιο λόγο ήταν προσωρινά εκτός της αγοράς εργασίας.

Αυτό που κάνουμε στο παρόν Κοινοβούλιο είναι να απομακρύνουμε το σκαλοπάτι που βοηθούσε τους εργαζόμενους να επανέλθουν στην εργασία. Η Βρετανική Κυβέρνηση αντιστεκόταν για πολύ καιρό στο εν λόγω μέτρο, αλλά διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να εξακολουθεί να αντιστέκεται. Δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε πιο ξεκάθαρο παράδειγμα για τον τρόπο που η ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Bertrand, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ικανοποιημένος με την παρούσα έκθεση, η οποία ολοκληρώνει ένα ζήτημα που εκκρεμεί από το 2002. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ισορροπημένο αποτέλεσμα, το οποίο προστατεύει τους προσωρινά απασχολούμενους, αυξάνει την ευελιξία της αγοράς εργασίας και σέβεται την αρχή της επικουρικότητας.

Η εν λόγω πρόταση γενικά διασφαλίζει την ίση μεταχείριση από την πρώτη ημέρα για εργαζόμενους που παρέχονται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης. Ωστόσο, προσφέρει, επίσης, στους κοινωνικούς εταίρους την εναλλακτική επιλογή να συνάψουν διαφορετική συμφωνία, εάν αυτό επιθυμούν. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πρακτικές και τη νομοθεσία των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συμφώνησαν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία θα εξασφαλίσει ένα σταθερό πλαίσιο για εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ο ρόλος των οποίων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι αδιαμφισβήτητος. Η αυξημένη κανονιστική διαφάνεια μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να επιτρέψει νέες και περισσότερο ευέλικτες μορφές εργασίας.

Γνωρίζω ότι η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι η αγορά εργασίας είναι περισσότερο ευέλικτη, αλλά η εν λόγω ευελιξία θα είναι ωφέλιμη για όλους, εάν επιτευχθεί μαζί με το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων από όλες τις πλευρές, ειδικότερα σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κατά τη γνώμη μου, το τελικό κείμενο της εν λόγω οδηγίας αποτελεί καλό παράδειγμα για αυτήν την ισορροπία. Ελπίζω, κύριε Bertrand, ότι θα είμαι σε θέση να πω το ίδιο τον επόμενο μήνα για την οδηγία για το χρόνο εργασίας.

Πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Désir για το έργο του και επίσης τη σκιώδη εισηγήτρια, κυρία Morin, η οποία προέρχεται από την πολιτική μου οικογένεια. Τη συγχαίρω που συνέβαλε τόσο σημαντικά σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE). (CS) Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα ψηφίσω υπέρ της πρότασης, καθώς η παρούσα εκδοχή παρουσιάζει σαφώς το καλύτερο που μπορούμε να καταφέρουμε. Αισθάνομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να παρακολουθούμε στενά πώς τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν το κατάλληλο νομικό καθεστώς που ρυθμίζει τη θέση των προσωρινά απασχολούμενων, αλλά το καθεστώς για τη διαπίστευση των νεοσυσταθεισών εταιρειών είναι οικτρά ανεπαρκές. Με άλλα λόγια, ο καθένας μπορεί να απασχολεί προσωπικό και ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος επί των δραστηριοτήτων ορισμένων αμφιλεγόμενων εταιρειών απασχόλησης. Φυσικά αναφέρομαι στην κατάσταση στην Τσεχική Δημοκρατία. Για να αυξήσουν τα κέρδη τους, οι εταιρείες συχνά απασχολούν εργαζόμενους όχι βάσει συμβάσεων εργασίας, αλλά βάσει συμφωνιών απόδοσης στην εργασία, έτσι ώστε να μπορούν να αποφεύγουν να καταβάλλουν την κοινωνική και ιατρική ασφάλιση για τους εργαζόμενούς τους. Ως αποτέλεσμα, οι μισθοί ορίζονται στο ελάχιστο, αλλά οι εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε αφού καταβληθούν οι συνεισφορές τους. Είναι γενικά ύποπτο ότι ο αριθμός των προσωρινά απασχολούμενων αυξάνεται διαρκώς εις βάρος εκείνων που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Συνεπώς, αποτελεί καθήκον των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων να επιστήσουν την προσοχή στις στρεβλές πρακτικές που ακολουθούνται σε ορισμένες χώρες και να μην επιτρέψουν κανέναν περιορισμό στο δικαίωμα των προσωρινά απασχολούμενων να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Παρά τις σαφώς καλές προθέσεις ως προς την τρέχουσα έκδοση του σχεδίου της οδηγίας, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να τεθεί σε ισχύ. Και σε απάντηση όσων έχουν ειπωθεί εδώ από ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορώ να πω ότι θα τους προσλάμβανα με μεγάλη ευχαρίστηση ως προσωρινά απασχολούμενους, ώστε να δουν και οι ίδιοι τι πλάκα έχει.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην Εσθονία λέμε: «κάλλιο αργά παρά ποτέ», και το γεγονός ότι τελικά περνάμε την οδηγία για τους προσωρινά απασχολούμενους αποτελεί θετική εξέλιξη. Η προσωρινή απασχόληση γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη και, συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί. Η οδηγία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για εκείνες τις χώρες που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στην αγορά εργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εργαζόμενοι των οποίων χρησιμοποιούνται για ακατάλληλους σκοπούς, παραβιάζοντας τα ίσα δικαιώματά τους.

Γνωρίζουμε σήμερα ότι η προστασία των προσωρινά απασχολούμενων δασφαλίζεται με πολύ διαφορετικούς τρόπους από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σε ορισμένα κράτη μέλη απουσιάζει πλήρως μια τέτοια προστασία. Ως αποτέλεσμα, πιστεύω ότι το σχέδιο οδηγίας στην παρούσα διατύπωσή του θα βοηθήσει τουλάχιστον να διασφαλιστεί σε όλη την Ευρώπη ένα ελάχιστο επίπεδο θεμελιώδους προστασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους, το οποίο θα αποκλείει τις διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απασχόλησης, σε σύγκριση με άλλες μορφές απασχόλησης.

Ελπίζω ότι θα περάσουμε την εν λόγω οδηγία και επίσης ελπίζω ότι δεν θα αφήσουμε πολύ μεγάλη προθεσμία έως την εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο της συζήτησης για την οδηγία σχετικά με τους προσωρινά απασχολούμενους, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο αριθμός των προσωρινά απασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε σημαντικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αύξηση προκαλείται συχνά από την οικονομική κατάσταση και, συνεπώς, είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τη νομική ρύθμιση του φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλο ζήτημα που θα ήθελα να αναφέρω είναι πόσο θλιβερό είναι το γεγονός ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε προτάσεις για το θέμα, αναφορικά με τις προτάσεις που τροποποιήθηκαν τότε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέτυχε συμβιβασμό μόλις τον Ιούνιο του 2008. Πέρασαν περισσότερα από έξι χρόνια έκτοτε.

Ειδικότερα, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις λύσεις που περιέχονται στο σχέδιο οδηγίας σε σχέση με την ίση μεταχείριση των προσωρινά απασχολούμενων και άλλων εργαζομένων αναφορικά με το καθεστώς και την ασφάλεια, μαζί με το σεβασμό των κοινωνικών προτύπων που απαιτείται από τις επιχειρήσεις στον τομέα της ίσης μεταχείρισης, αναφορικά με την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας για προσωρινά απασχολούμενους και άλλους υπαλλήλους.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - (EL) Κυρία Πρόεδρε, οι προσωρινά απασχολούμενοι υποφέρουν από την εκμετάλλευση των εργοδοτών και υπάρχει ανάγκη για ίση μεταχείριση και προάσπιση της ασφάλειάς τους. Όμως η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλίνει προς την κατεύθυνση της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της ανάπτυξης των ευέλικτων μορφών εργασίας.

Το 2007 η ανεργία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής, έφθασε στο 4,7% ενώ η μακροχρόνια ανεργία στο 2,8%. Συνεπώς, η προώθηση του μοντέλου ευελιξίας και ασφάλειας δίνει ένα γερό όπλο στα χέρια των εργοδοτών για ενίσχυση της προσωρινής απασχόλησης με αποτέλεσμα δυσμενέστερους όρους εργοδοσίας και αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η αφαίρεση της δυνατότητας ρύθμισης τέτοιων θεμάτων από τα κράτη και η μεταφορά τους σε κοινοτικό επίπεδο στοχεύει στην οικονομική ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Τα σταθερά βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση μας βρίσκουν αντίθετους γιατί είναι βήματα που ενισχύουν την από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δυνατότητα να προωθηθούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές εις βάρος των εργαζομένων. Ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η προστασία του συνόλου των εργαζομένων. Θα πρέπει να προστατευθούν οι προσωρινά απασχολούμενοι. Αλλά κύρια προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από την εργασιακή γαλήνη και ασφάλεια καθώς και την προάσπιση του συνόλου των κεκτημένων όλων των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή για την έκθεσή του, όχι μόνο για ό,τι είπε, αλλά και για την έκταση της έκθεσης – ή θα μπορούσα να πω τη συντομία της έκθεσης; Στα εννιά μου χρόνια ως μέλος του παρόντος Κοινοβουλίου, είναι η συντομότερη έκθεση που είδα από οποιονδήποτε σοσιαλιστή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και ελπίζω ότι δημιούργησε προηγούμενο που θα ακολουθήσουν ορισμένοι από τους συναδέλφους του – αλλά θα επανέρθουμε αργότερα σε αυτό.

Με χαροποίησε επίσης, και τον ευχαριστώ για αυτό,το γεγονός ότι δήλωσε ότι ο λόγος για την παρούσα σύντομη έκθεση ήταν, πολύ σωστά, ότι οι σημαντικότεροι ενδιαφερόμενοι είχαν αμφότεροι πει ότι τάσσονταν υπέρ αυτής της κοινής θέσης, ωθώντας το Συμβούλιο να την υποστηρίξει. Η πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η πλευρά των επιχειρηματιών – όχι μόνο των επιχειρηματιών γενικά, αλλά συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν την ευθύνη για τους προσωρινά απασχολούμενους – είπαν όλοι συλλογικά, για διαφορετικούς λόγους, «ναι»: θα μπορούσαν να το προσυπογράψουν.

Νομίζω ότι εδώ υπάρχει για εμάς ως πολιτικούς μια ηθική υποχρέωση, όταν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι αυτό επιθυμούν, θεωρώ ότι έχουμε την ευθύνη να προσπαθήσουμε και να το διευκολύνουμε, όπου είναι δυνατό, συνεπώς τον ευχαριστώ που χρησιμοποίησε το επιχείρημα της συναίνεσης για την έγκρισή του.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την υπενθύμισή του προς εκείνους που χρειάζονται υπενθύμιση ότι, όταν το Συμβούλιο συνέθεσε την εν λόγω κοινή θέση, έγινε ως μέρος μιας δέσμης με την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Πράγματι, η ομάδα μας για μικρό χρονικό διάστημα εξέταζε το ενδεχόμενο στο χρονοδιάγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών να βάλουμε μαζί τους δύο φακέλους και να τους συζητήσουμε το Δεκέμβριο. Αλλά, κατόπιν περαιτέρω σκέψης και επειδή γνωρίζω ότι η Γαλλική Προεδρία ήθελε διακαώς να μπει το νερό στο αυλάκι, συμφωνήσαμε μετά χαράς, έτσι ώστε να μπορούμε να «προχωρήσουμε» πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα του παρόντος φακέλου: αφήστε μας να προχωρήσουμε. Όταν φτάσουμε στο δεύτερο μέρος της δέσμης για την οδηγία για το χρόνο εργασίας, ελπίζω ότι από την πλευρά μας θα επιδείξουμε επίσης ευθύνη και θα προχωρήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Harald Ettl (PSE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, οι εργαζόμενοι ειδικότερα αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για να ζητούν όλο και περισσότερη κινητικότητα και ευελιξία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η ίση μεταχείριση και τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα αποτελούν το μοναδικό τρόπο για να μετριαστούν οι δυσκολίες από την πλευρά των εργαζομένων σχετικά με τις ελεύθερες αγορές εργασίας και την απορρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται προληπτικά μέτρα για την αγορά εργασίας, η οποία γίνεται όλο και πιο ελεύθερη.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης για την προσωρινή απασχόληση δείχνει πόσο δύσκολο είναι να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το πεδίο. Για έξι χρόνια η εν λόγω οδηγία εμποδιζόταν στο Συμβούλιο από επιχειρήματα με πολύ διαφορετική ισχύ. Η εν λόγω πρόταση εγγυάται ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι λαμβάνουν μεταχείριση ίση με εκείνη των εργαζομένων από την πρώτη ημέρα και στο εξής, αν και υπόκειται σε περιορισμούς. Το δικαίωμα για όφελος από το εργατικό δίκαιο, ίση αμοιβή για ίση εργασία - αυτές είναι βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης. Οι ρυθμίσεις στα κράτη μέλη, σε πολύ διαφορετική βάση, που είναι καλύτερες από την παρούσα οδηγία δεν θίγονται, το οποίο είναι σημαντικό. Η σωστή πορεία ακολουθήθηκε υπό τη Γαλλική Προεδρία.

Εκείνοι που εμπόδισαν την οδηγία για το χρόνο εργασίας – και το ίδιο ισχύει και για την οδηγία φορητότητας – θα πρέπει εξίσου να διορθώσουν τον ατελή τρόπο σκέψης τους για κοινωνικές υποθέσεις και να κατανοήσουν ότι η κοινωνική Ευρώπη χρειάζεται ελάχιστα πρότυπα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βελτιώσουμε την επιδοκιμασία και την αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και την ταύτιση με αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE-DE). - (HU) Κυρία Πρόεδρε, Υπουργέ, Επίτροπε, συνάδελφοι, από την προοπτική της δημιουργίας μιας μοναδικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΕ, η υπό συζήτηση οδηγία αποτελεί σημαντική πρόοδο. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι το εν λόγω νομοθέτημα της ΕΕ θα δημιουργήσει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο για την εργασία προσωρινά απασχολούμενων. Ούτε αυτό είναι καν απαραίτητο ή επιθυμητό, καθώς για να συμβαδίζουν με την αρχή της επικουρικότητας, οι θεμελιώδεις εργασιακές ρυθμίσεις θα συνεχίσουν από αυτήν την άποψη να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η προσπάθεια, ωστόσο, για εισήγηση σαφών απαιτήσεων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, μέσω των οποίων θα προστατεύονται οι προσωρινά απασχολούμενοι σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας, φυσικά επικροτείται και είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η άποψή μου είναι ότι χωρίς ιδεολογικούς συσχετισμούς και ανεξαρτήτως από την προσχώρησή μας σε ένα πολιτικό κόμμα, συμφωνούμε όλοι ότι η προστασία των εγκύων, η εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης για άντρες και γυναίκες, η καταπολέμηση όλων των διακρίσεων βάσει της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, των πεποιθήσεων, της ηλικίας ή της ιδιότητας του μέλους σε μια μειονοτική ομάδα αποτελούν στόχους θεμελιώδους σημασίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δικαιολογούν την προσπάθεια για ρύθμιση των εν λόγω υποθέσεων με ενιαίο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού οι νομοθέτες της ΕΕ επινόησαν το εν λόγω σύστημα των ελάχιστων προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό ότι εκτός από την προώθηση της ατομικής επαγγελματικής εξέλιξης, η οδηγία εξυπηρετεί επίσης τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης εξασφαλίζοντας στους προσωρινά απασχολούμενους ότι θα απολαμβάνουν εξίσου ίσων ευκαιριών στους τομείς της πρόσβασης στην κατάρτιση, της παιδικής μέριμνας και λοιπών προγραμμάτων υποδομής. Αυτό ισχύει και για την περίοδο πριν από την ανάθεση της εργασίας. Είναι προς το συμφέρον όλων μας ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν υπόκεινται σε διακρίσεις, ότι πρέπει επίσης να διευρύνουν τις γνώσεις τους και ότι το να επιτύχουν μια ισορροπία εργασίας/ζωής δεν πρέπει να αποτελεί ανυπέρβλητο πρόβλημα για αυτούς. Σε αυτόν τον τομέα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια ενιαία θέση και, ως εκ τούτου, προσωπικά υποστηρίζω την έγκριση της εν λόγω οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - (RO) Βάσει των όσων έχει πράξει ο εισηγητής, κύριος Désir, μπορούμε να το περιγράψουμε χρησιμοποιώντας τη λατινική φράση Multum in parvum (πολλά σε λίγα). Έτσι μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τη σημερινή πρόταση οδηγίας, καθώς προσφέρει μια εγγύηση για το δικαίωμα στην εργασία, ακόμα και εάν η δραστηριότητα που διεξάγεται από τον υπάλληλο είναι προσωρινή λόγω ορισμένων συγκεκριμένων πτυχών της εργασίας που εκτελείται. Πιστεύω ότι χάρη ενός μέτρου αυτού του είδους, επαγγέλματα που είναι σπάνια ή διεξάγονται ελάχιστα σε ένα ιδιαίτερο χώρο εργασίας θα προωθούνται μέσω αυτών σε συνδυασμό με εκείνους που διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες και σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς. Θα παρέχει ένα συνονθύλευμα επαγγελμάτων που προσφέρεται από ανθρώπους που θα μπορούν να επικαλούνται την περιγραφή homo universale από την εποχή της Αναγέννησης.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Désir. Η παρούσα συζήτηση αποτελεί μέρος των μέτρων που πρέπει να λάβουμε για να καθιερώσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που μπορεί να εγγυηθεί στους ευρωπαίους πολίτες αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας για προσωρινά απασχολούμενους αποτελεί μέρος της οικοδόμησης μιας κοινωνικής Ευρώπης. Για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ανταγωνιστική και βασιζόμενη στη γνώση, οι ευρωπαϊκές εταιρείες χρειάζεται να επιλέξουν το προσωπικό και τις δεξιότητες που χρειάζονται.

Προσωπικά πιστεύω ότι εάν εξασφαλίσουμε στους προσωρινά απασχολούμενους τις ίδιες συνθήκες που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες, δεν προστατεύουμε μόνο τους προσωρινά απασχολούμενους, αλλά πάνω από όλα τους τοπικούς μόνιμους υπαλλήλους. Οι εν λόγω ίσες συνθήκες αφορούν τις ώρες εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης, την άδεια μετ’ αποδοχών, το μισθό, το καθεστώς και την ασφάλεια. Η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας για προσωρινά απασχολούμενους θα αποτρέπει την παράνομη εργασία και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Κατά την προσωπική μου άποψη, η κοινωνική Ευρώπη θα αναβαθμιστεί, εάν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης για την παραχώρηση συγκεκριμένων εξαιρέσεων μέσω της χρήσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, όπως ήδη δήλωσε η συνάδελφός μου, κυρία Lambert, πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο δρόμο για μια κοινωνική Ευρώπη, αν και είναι μόνο το πρώτο βήμα. Οι πολίτες αναμένουν από εμάς να προβούμε σε ορισμένες κινήσεις προς την κατεύθυνση μιας κοινωνικής Ευρώπης και να εξασφαλίσουμε ότι έχουν σημασία τα δικαιώματα απασχόλησης στην εσωτερική αγορά και η ίση αμοιβή για ίση εργασία στην ίδια τοποθεσία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να καθιερώσει στην οδηγία την εν λόγω αρχή της ισότητας, η οποία έλειπε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Συμβούλιο μας υποστήριξε ως προς αυτό, καθώς είναι ουσιαστικό ότι ο ανταγωνισμός σε αυτήν την εσωτερική αγορά στηρίζεται στην ποιότητα παρά στους μισθούς.

Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα με τη μορφή συμπεράσματος. Εξίσου σημαντική με αυτήν την εξέλιξη είναι η εξέλιξη σχετικά με την οδηγία για το χρόνο εργασίας· όχι όπως της προταθείσας από τον κύριο Bushill-Matthews, ωστόσο, αλλά με απολύτως καμία ρήτρα απαλλαγής, όπως προτάθηκε με την ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Μπορώ μόνο να ζητήσω από το Συμβούλιο να μας υποστηρίξει και σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Ασχολούμαστε με ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Γνωρίζω τις πολλές ανησυχίες αναφορικά με το καθεστώς και την κατάσταση των ατόμων που απασχολούνται σε προσωρινή βάση. Έχω στο νου τυπικά και νομικά θέματα, καθώς και τις συνθήκες απασχόλησης. Είναι ιδιαίτερα αισθητό αναφορικά με την απασχόληση μεγάλου αριθμού ατόμων από τα νέα κράτη μέλη. Αυτά τα άτομα είναι διατεθειμένα να δεχτούν οποιαδήποτε προσφορά θέσης εργασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας δεν πρέπει να υπαγορεύονται από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας και τη διαθεσιμότητα για εργασία. Επισημαίνω ότι πρέπει να συμμορφωθούν με τα τρέχοντα ισχύοντα εργασιακά πρότυπα και απαιτήσεις. Αυτό ισχύει για την ασφάλεια, τις κοινωνικές συνθήκες, την ασφάλιση και το ποσοστό αμοιβής.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα στην ψηφοφορία της επιτροπής για την εν λόγω οδηγία και που συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση σχετικά με την ψηφοφορία για να επιδοθεί η οδηγία για τους προσωρινά απασχολούμενους. Ήταν βασική προτεραιότητα για την Εργατική Κυβέρνηση στη χώρα μου, τη Βρετανία, μέρος μιας συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μας γνωστής ως «Warwick Agreement» και σήμερα αυτή η υπόσχεση εκπληρώνεται.

Είμαι ενθουσιασμένος που την υποστηρίζω και συμμετείχα σε εκστρατείες υπέρ της εν λόγω οδηγίας για τρεις λόγους.

Ένας είναι ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι είναι ευάλωτοι εργαζόμενοι – όποιες κι αν είναι οι δηλώσεις ορισμένων απέναντι. Το ογδόντα τοις εκατό σε μια έρευνα του Βρετανικού Κογκρέσου για τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (British Trades Union Congress, TUC) δήλωσε ότι τους μεταχειρίζονται χειρότερα σε σχέση με την αμοιβή και τις πληρωμένες ημέρες άδειας και θέλουν καλύτερη μεταχείριση.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι περισσότεροι μετανάστες από την ανατολική Ευρώπη από την περίοδο της διεύρυνσης που ήρθαν να εργαστούν στη Βρετανία, ήρθαν στην περιφέρεια μου, την ανατολική Αγγλία, συχνά μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες, μη έχοντας ρυθμιστεί, πολύ συχνά έφεραν την ευθύνη για κακομεταχείριση. Αυτές οι κακομεταχειρίσεις θα σταματήσουν.

Ο τελευταίος λόγος είναι ότι έχουμε μια συμφωνία κοινωνικής εταιρικής σχέσης, το οποίο συμβαίνει σπάνια στη Βρετανία, μεταξύ του βρετανικού TUC και του Συνδέσμου Βρετανικών Βιομηχανιών (Confederation of British Industry, CBI): η συμφωνία αυτή μεταφράζεται σε νομοθεσία με την παρούσα ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - (EL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Προεδρία και την Επιτροπή, αλλά και τον συνάδελφο εισηγητή και όλους όσους συντέλεσαν ώστε να περάσει η οδηγία και να σημειωθεί μια καινούργια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των πολιτών, και να θυμίσω ότι μεγάλο ποσοστό των προσωρινά εργαζομένων είναι γυναίκες.

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι και οι προσωρινά εργαζόμενες γυναίκες θα έχουν ήδη από την πρώτη μέρα κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως θα έχουν και οι γονείς γενικότερα έτσι ώστε να μην υστερούν διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την καινούργια αυτή πρόταση προς τους πολίτες και προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, προσπαθεί να προσεγγίσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, δεδομένου ότι η εργασία – είτε πρόκειται για εργασία μιας ημέρας είτε περισσοτέρων – έχει την ίδια αξία και πρέπει να αποδίδεται σ’ αυτήν ο ίδιος σεβασμός.

Εύχομαι να μπορέσουν να εφαρμοσθούν όσα όλα συμφωνήθηκαν, γιατί είναι ακριβώς στην εφαρμογή που υστερούμε. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, ισχύει ο νόμος και προβλέπεται ίση μεταχείριση μεταξύ προσωρινά εργαζομένων και μόνιμων εργαζομένων. Το δύσκολο όμως είναι η εφαρμογή του νόμου.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω τα λόγια ορισμένων από τους προηγούμενους ομιλητές που επιβεβαίωσαν ότι η έγκριση της εν λόγω νέας οδηγίας για την προσωρινή εργασία θα είναι ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός. Κάποιος την περιέγραψε ως «σημαντική εξέλιξη» και νομίζω ότι αυτές είναι οι κατάλληλες λέξεις.

Το μοναδικό ζήτημα είναι, όπως γνωρίζω καλά, ότι δεν σηματοδοτεί το τέλος των εργασιών μας. Θα έχουμε άλλες ευκαιρίες τις ερχόμενες εβδομάδες να δείξουμε ότι μπορούμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την κοινωνική Ευρώπη. Έχω στο νου μου φυσικά την οδηγία για το χρόνο εργασίας, η οποία αποτελεί το άλλο στοιχείο της κοινής θέσης που εγκρίνεται στο Λουξεμβούργο στις 9 Ιουνίου.

Γνωρίζω τα προβλήματα που έχετε ορισμένοι από εσάς με το εν λόγω κείμενο, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω απόψε ότι ο μοναδικός τρόπος για να λάβουμε έγκριση από το Συμβούλιο για το κείμενο που πρόκειται να εγκρίνετε, ενισχύοντας τα δικαιώματα των προσωρινά απασχολούμενων, ήταν να το συνδέσουμε με την οδηγία για το χρόνο εργασίας.

Σκέφτομαι επίσης ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία για τα ευρωπαϊκά συμβούλια επιχειρήσεων. Δεκατεσσεράμισι εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που σύστησαν τέτοια συμβούλια· περιμένουν την αναθεώρηση της οδηγίας για να βελτιώσουν την προστασία των κοινωνικών τους δικαιωμάτων στο μέλλον και, για να είμαστε ειλικρινείς, το τρέχον οικονομικό περιβάλλον συνεπάγεται ότι η αναθεώρηση αυτή καθίσταται ολοένα και πιο ουσιαστική, ολοένα και πιο απαραίτητη και ολοένα και πιο επείγουσα.

Αυτό το ζήτημα θα είναι η πρώτη μας ευκαιρία να δείξουμε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμα να αναλάβουν το ρόλο τους ως από κοινού νομοθέτες. Όπως γνωρίζετε, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ήδη έδειξαν ότι κατανοούν τι διακυβεύεται παρουσιάζοντας, στο τέλος του καλοκαιριού, οκτώ κοινές προτάσεις βάσει των οποίων είναι προετοιμασμένοι – είπαν ότι είναι προετοιμασμένοι – για να δεχτούν την πρόταση της Επιτροπής, αγαπητέ μου Vladimir. Πλέον εξαρτάται από εμάς να δείξουμε ότι είμαστε εξίσου αποφασισμένοι να αναλάβουμε δράση.

Κυρίες και κύριοι, κύριε Désir, Επίτροπε, έως σήμερα, η ανάπτυξη του τομέα προσωρινής εργασίας στην Ευρώπη συχνά συντελούταν σε ένα πλήρες νομικό κενό, χωρίς πραγματικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους. Από μεθαύριο θα μπορούμε να λέμε ότι δόθηκε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Μεθαύριο θα μπορούμε επίσης να λέμε ότι σε μια περίοδο που η ήπειρός μας αντιμετωπίζει οικονομικά και χρηματοπιστωτικά προβλήματα, εμείς ως πολιτικοί είμαστε πρόθυμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναλάβουμε δράση για να δώσουμε νέα ώθηση στην κοινωνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση κατά τη γνώμη μου έδειξε ξεκάθαρα τη σημασία της εν λόγω οδηγίας, δεδομένου του τεράστιου αριθμού των εργαζομένων που επηρεάζει και των μεγάλων βελτιώσεων που θα επιφέρει. Έδειξε επίσης πώς η οδηγία προσέλκυσε μια πραγματικά ισχυρή συναίνεση, η οποία προέκυψε από τις εκτεταμένες συζητήσεις και τη συμφωνία και την υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων. Ακούσαμε, επίσης, στη συζήτηση ότι η οδηγία είναι εκπρόθεσμη, αλλά όπως λέει το ρητό σε ορισμένες γλώσσες «Κάλλιο αργά παρά ποτέ». Στα τσεχικά έχουμε ένα παρόμοιο ρητό και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν παρόμοια ρητά σε άλλες γλώσσες. Μετά από παρατεταμένες προσπάθειες, σημειώσαμε πραγματική πρόοδο, διότι η εν λόγω οδηγία είναι εξίσου ουσιώδης, αν όχι περισσότερο ουσιώδης, σήμερα από ό,τι ήταν πριν από έξι χρόνια.

Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο θεωρώ ότι είναι άξιο να σημειωθεί, το οποίο είναι ότι η εν λόγω οδηγία, η εν λόγω οδηγία η γεμάτη προκλήσεις, η οποία γνήσια ανοίγει την πόρτα για μια κοινωνική Ευρώπη, εγκρίθηκε σε μια Ευρώπη με είκοσι επτά κράτη μέλη, αφού είχε τελματώσει για χρόνια σε μια Ευρώπη με δεκαπέντε κράτη μέλη. Κατά την άποψή μου, αυτό αποτελεί σαφές παράδειγμα του ότι η Ευρώπη με τα είκοσι επτά κράτη μέλη είναι ικανή για κοινωνική πρόοδο.

Κυρίες και κύριοι, πολλοί από εσάς αναφέρατε τις λοιπές οδηγίες, οι οποίες είναι υπό συζήτηση στο παρόν Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι το βήμα που κάνουμε σήμερα αποτελεί πολλά υποσχόμενη ένδειξη του πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε και τις μελλοντικές οδηγίες. Φυσικά παραμένουν τα θέματα γεμάτα προκλήσεις και τα πολύπλοκα θέματα, παρόλα αυτά πιστεύω ότι πλέον δημιουργήθηκε μια συγκεκριμένη δυναμική και ότι οι πιθανότητές μας να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα είναι καλύτερες από ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir, εισηγητής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους μου για τα σχόλιά τους, και τους σκιώδεις εισηγητές, τους συντονιστές και όλους όσοι συμμετείχαν στην παρούσα συζήτηση για την υποστήριξη που έδωσαν σε εμένα και επίσης στην οριστικοποίηση της παρούσας διαδικασίας.

Ισχύει ότι η παρούσα έκθεση συνοψίζεται σε μια αιτιολογική έκθεση και ένα μοναδικό αίτημα: «επιτρέψτε μας να πούμε ναι». Η επικείμενη έγκριση, ελπίζω, σε διάστημα δύο ημερών της εν λόγω οδηγίας αποτελεί νίκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια νίκη για τους κοινωνικούς εταίρους και θα ήθελα να αδράξω την παρούσα ευκαιρία για να απαντήσω στα μέλη της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βόρειων Χωρών, που κατέθεσαν έναν αριθμό τροπολογιών. Κατανοώ από πού προέρχονται οι εν λόγω τροπολογίες, κατ’ ουσία, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να επισημάνω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων για άλλη μια φορά μίλησε στους προέδρους των πολιτικών ομάδων, πριν από λίγες ημέρες, για να δηλώσει ότι η έγκριση της εν λόγω οδηγίας, σε μη τροποποιημένη μορφή, θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η κοινωνική πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ ήταν απαραίτητη και εφικτή και ότι η κοινωνική Ευρώπη ήταν ακόμα ζωντανή.

Σε μια περίοδο που αναπτύσσεται ο τομέας της προσωρινής εργασίας, όπως άλλες μορφές σύμβασης εργασίας, χρειάζεται να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο και αυτό είναι η απόφαση που λαμβάνουμε τώρα. Η Ευρώπη είναι μια περιοχή δικαιοσύνης: πρέπει να είναι έτσι προς όφελος των πολιτικών δικαιωμάτων και επίσης σε σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. Διατηρήσαμε ήδη σε διάφορες οδηγίες την προστασία και τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Τώρα που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι είναι προσωρινά απασχολούμενοι, πρέπει να εγγυηθούμε ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι η προσωρινή εργασία δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης ως τρόπος αποφυγής είτε των δικαιωμάτων των θιγόμενων απασχολούμενων είτε εκείνων των δικαιωμάτων άλλων εργαζόμενων που κατά συνέπεια θα υπέφεραν από πιέσεις και κοινωνικό ντάμπινγκ.

Θέλουμε, επίσης, με την έγκριση της παρούσας οδηγίας να δείξουμε ότι η κοινωνική Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει και ότι μπορεί να έχει πραγματική ουσία, σε αντίθεση με ό,τι ακούσαμε ορισμένες φορές από την Επιτροπή - όχι από τον κύριο Špidla, αλλά από άλλους Επιτρόπους. Μπορούμε να νομοθετήσουμε – μπορούμε να νομοθετήσουμε από κοινού – για κοινωνικές υποθέσεις και, συνεπώς, να δείξουμε στα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία έχουν εμποδίσει για πάρα πολύ καιρό την έγκριση της οδηγίας και άλλης νομοθεσίας, ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται την πρόοδο της κοινωνικής Ευρώπης και ότι, εάν μπορούμε να δείξουμε ότι η Ευρώπη υπερασπίζεται τους πολίτες και τους εργαζόμενους, αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει να δημιουργηθεί μια συμφιλίωση μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να κατευνάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και στη χώρα μου, τη Γαλλία.

Πιστεύω ότι η περαιτέρω πρόοδος σε σχέση με τις κοινωνικές οδηγίες θα συμβάλλει επίσης να προωθηθεί περαιτέρω η πρόοδος σε σχέση με την πολιτική Ευρώπη και σε σχέση με την υποστήριξη για την πρόοδο της πολιτικής Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η χρήση μιας οδηγίας για την καθιέρωση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών που απασχολούνται προσωρινά σε χώρες της ΕΕ ήταν πραγματική επιτυχία για την κοινωνική Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι εάν τα κράτη μέλη της Ένωσης και οι εργοδότες συμμορφώνονται με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, διότι συγκεκριμένα παραδείγματα από την αγορά εργασίας έρχονται σε εντίφαση με τη θεωρία σε πολλές περιπτώσεις. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για αυτό είναι η μη αναγνώριση των πτυχίων των πολιτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας μετά την προσχώρηση των δύο κρατών στην ΕΕ, ενώ η οδηγία για αυτήν την υπόθεση επέβαλε κάτι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει για να αποτρέψουμε τους πολίτες από τις νέες χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ από το να χάνουν την εμπιστοσύνη τους και από το να λένε ότι ένα πράγμα εγκρίνεται στις Βρυξέλλες, ενώ κάτι διαφορετικό αποφασίζεται από τις κυβερνήσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρέπει να εξεταστεί επίσης το γεγονός ότι η οικονομική κρίση συνεχίζεται, η οποία, σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσει το πώς οι οδηγίες που αφορούν την εργασία εφαρμόζονται στις εθνικές περιοχές της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όφειλε να δημιουργήσει αμέσως ένα κατάλληλο σύστημα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την εργασία και να εφαρμόσει αδιακρίτως σωφρονιστικά μέτρα κατά των χωρών που δεν συμμορφώνονται με αυτήν.

 

14. Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές - Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με:

– την έκθεση (A6-0361/2008) της κ. Gebhardt εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με έναν Κανονισμό του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)) και

– την προφορική ερώτηση της κ. Gebhardt και του κ. Deprez εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή σχετικά με έναν Κανονισμό του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (O-0106/2008 – B6-0477/2008).

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα συζητάμε ένα θέμα ύψιστης σημασίας για τους πολίτες. Η Ευρώπη μας είναι ευχάριστο μέρος, όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν την αυξανόμενη κινητικότητα. Είναι ένα μέρος, όπου ολοένα και περισσότερο γίνονται γάμοι μεταξύ πολιτών από διαφορετικές χώρες ή ζευγάρια μετακομίζουν σε διαφορετική χώρα και φυσικά αυτό είναι θετικό και αποτελεί ένα από τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, υπάρχει ένα μειονέκτημα σε αυτό το επίτευγμα, ωστόσο, το οποίο είναι ότι οι εν λόγω γάμοι συχνά καταλήγουν σε διάσταση και έπειτα υπάρχει το ζήτημα του αναγκαστικού διαζυγίου.

Η τρέχουσα νομοθεσία είναι τόσο ανεπαρκής από ορισμένες πλευρές που ένα ζευγάρι ίσως να μην μπορεί να βρει ικανό εμπειρογνώμονα ή νομοθεσία για το διαζύγιο. Φυσικά, πρόκειται για μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για αυτούς τους πολίτες και πρέπει να βρούμε μια λύση και μια απάντηση. Αφορά τις ζωές των ανθρώπων που είναι ύψιστης σημασίας.

Είμαι ικανοποιημένη, συνεπώς, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με το ζήτημα και θα ήθελα να επαναλάβω αμέσως ότι δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση της νομοθεσίας σε αυτήν την υπόθεση – πράγματι αυτό δεν επιτρέπεται και δηλώνεται σαφώς στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ότι η νομοθεσία σε τέτοιες υποθέσεις είναι η περιοχή των κρατών μελών.

Ωστόσο, πρέπει να εγγυηθούμε ότι υπάρχει διαφάνεια και ότι οι πολίτες είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω νομοθεσία. Εξάλλου, η νομοθεσία είναι πολύ διαφορετική. Από τη μία πλευρά υπάρχει η Μάλτα, στην οποία δεν υπάρχει καθόλου διαζύγιο, και από την άλλη πλευρά η Σουηδία, όπου μπορείς να βγάλεις διαζύγιο εντός έξι μηνών. Υπάρχει η Ολλανδία, όπου επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ομόφυλων, και η Πολωνία, στην οποία κάτι τέτοιο θα ήταν ασύλληπτο. Αυτά είναι όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν και πρέπει να απαντηθούν.

Κάναμε καλή δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε εποικοδομητική συνεργασία για το εν λόγω θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει βασικό ρόλο – πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα τι θα γίνει σε αυτόν τον τομέα στο μέλλον. Δυστυχώς, εκεί έγκειται σήμερα το πρόβλημα, αλλά θα επανέρθω αργότερα σε αυτό. Η απάντηση που μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ θετική. Πρώτον, προτίθεται να αυξήσει την επιλογή δικαίου σύμφωνα με την οποία μπορεί να πάρει διαζύγιο ένα ζευγάρι, δεδομένου ότι αμφότερα τα μέρη βρίσκονται σε συμφωνία - αν και θεωρείται αυτονόητο ότι, εάν είναι πραγματικά εφαρμοστέα, πρέπει να συνδέεται με τη ζωή, τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο που συνήφθη ο γάμος του ζευγαριού ή με άλλες πτυχές.

Το ζήτημα επίσης προκύπτει ως προς το τι συμβαίνει, εάν ένα ζευγάρι ή ένας από τους συντρόφους επιθυμεί διαζύγιο και το ζευγάρι δεν μπορεί να αποφασίσει ως προς τη νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί. Υπό αυτές τις περιστάσεις, υιοθετούμε την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη ελευθερία επιλογής, καθώς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένας κατάλογος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη «συμφέρουσα λύση». Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση, στην οποία ο ισχυρότερος επιλέγει τη νομοθεσία που τον/την ευνοεί περισσότερο και ο άλλος/-η να ζημιώνεται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Για το λόγο αυτό έχουμε δύο διαφορετικές απαντήσεις σε αυτές τις υποθέσεις.

Σε αμφότερες τις υποθέσεις εφαρμόζεται σαφώς μια ιδιαίτερα σημαντική αρχή: Πρέπει να εγγυηθούμε ότι και οι δύο σύντροφοι γνωρίζουν πολύ καλά τις επιπτώσεις – τόσο κοινωνικές όσο και νομικές – από την επιλογή δικαίου. Για παράδειγμα, τα θέματα της επιμέλειας, της διατροφής και όλα εκείνα τα θέματα που συνδέονται και στην παρούσα περίπτωση. Τα θιγόμενα μέρη πρέπει να τα γνωρίζουν προτού λάβουν μια απόφαση. Ζητούμε από τους εμπειρογνώμονες να επιβεβαιώσουν ότι οι σύντροφοι γνωρίζουν πραγματικά τις επιπτώσεις της επιλογής τους.

Είναι επίσης σημαντικό να αποτρέπουμε την εφαρμογή του νόμου στη μία ή την άλλη περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει δεκτή σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για παράδειγμα το νόμο της σαρία, τον κινεζικό νόμο ή οποιονδήποτε άλλο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δημιουργήσαμε μια σαφή διατύπωση – ιδιαίτερα στις τροπολογίες 25 και 30, τις οποίες προσπάθησα να ενισχύσω με την τροπολογία μου αριθ. 36 – η οποία δηλώνει ότι η αντίστοιχη νομοθεσία πρέπει να συμβαδίζει με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό είναι αυτονόητο, όσον αφορά εμάς.

Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών κατέθεσε έναν αριθμό τροπολογιών, τις οποίες είναι απολύτως αδύνατο να δεχτώ. Αυτές επιβάλλουν ένα απόλυτο όριο σε ό,τι έχουμε ήδη και, επιπλέον, θα παραβίαζαν το υπάρχον διεθνές δίκαιο, για παράδειγμα τη Σύμβαση της Χάγης. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Χρειαζόμαστε περαιτέρω διάλογο και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα έως αύριο. Σε κάθε περίπτωση, είμαι πολύ υποχρεωμένη στον κύριο Δημητρίου για τη συνεργασία μας, η οποία ήταν πολύ εποικοδομητική.

Το Συμβούλιο έχει ένα σημαντικό πρόβλημα: πρέπει να λάβει ομόφωνη απόφαση και προς το παρόν υπάρχει ένα κράτος μέλος που στέκεται εμπόδιο σε αυτήν την ομοφωνία. Για το λόγο αυτό η επιτροπή μας κατέθεσε την παρούσα προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ πολύ λυπηρό ότι το Συμβούλιο δεν παρίσταται τώρα για να απαντήσει στην ερώτηση. Ο Υπουργός μόλις έφυγε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι να κάνουμε τώρα, για το καλό το δικό μας και των πολιτών και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – χαίρομαι που είστε εδώ για να απαντήσετε. κύριε Barrot – είναι η εξής: προτίθεστε να αποσύρετε την πρότασή σας; Η δεύτερη είναι: προτίθεστε να καταθέσετε μια πρόταση προς το Συμβούλιο για να καθιερώσετε μια καλύτερη διαδικασία συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης για την ΕΕ και σε συμφωνία με τα άρθρα 43 και 45 της Συνθήκης; Θα ήθελα να μου πει το Συμβούλιο, εάν προτίθεται πραγματικά να αναλάβει δράση, καθώς είναι το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Μέλος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ξεκινήσω προσπάθώντας να απαντήσω στην έκθεση της κυρίας Gebhardt και έπειτα θα ασχοληθώ με την προφορική ερώτηση, την οποία συνδέσατε με κατάλληλο τρόπο με την έκθεση. Χαίρομαι που βλέπω ότι παραβρίσκεται και ο κύριος Deprez.

Πολλές, πολλές ευχαριστίες, κυρία Gebhardt, για την έκθεσή σας, η οποία είναι πολύ αξιόλογη, και επιπλέον για την άριστη συνεργασία σας με την Επιτροπή σε ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο θέμα.

Η πρόταση Ρώμη ΙΙΙ είναι πράγματι πολύ σημαντική για εμάς και όχι μόνο για την Επιτροπή – γνωρίζω ότι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντική ως προς τη στήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να εξετάσω ορισμένα από τα διαθέσιμα στοιχεία μας: γίνονται σήμερα 2.200.000 γάμοι ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 350.000 εκ των οποίων είναι διεθνείς. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό και είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που θα σημειώσει αύξηση. Περίπου 170.000 διαζύγια ετησίως θίγονται από την παρούσα πρόταση, το οποίο είναι περίπου 19% του συνόλου από περίπου 875.000 διαζύγια ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 20% - είναι μεγάλος αριθμός!

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψή σας, κυρία Gebhardt, αναφορικά με τη σημασία της πρότασης Ρώμη ΙΙΙ: παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης και ασφάλεια δικαίου στα θιγόμενα ζευγάρια. Όπως επισημάνατε, απουσία ενός πλαισίου, είτε τα ζευγάρια επιλέγουν τη συμφέρουσα λύση είτε ο ισχυρότερος σύντροφος έχει τον τελευταίο λόγο.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποστηρίζει εν γένει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αρχική πρόταση Ρώμη ΙΙΙ, με ορισμένες επιφυλάξεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι σύζυγοι μπορούν να κάνουν μια φωτισμένη επιλογή. Η Επιτροπή, συνεπώς, συμφωνεί με το Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη να καταστούν αυστηρότερες οι τυπικές προϋποθέσεις για τη σύναψη γαμικών συμφώνων και να προστατευτεί ο/η πιο αδύναμος/-η σύζυγος, αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις σχετικές διαφορές στα νομικά συστήματα των κρατών μελών: όπως πολύ ορθά επισημάνατε, δεν είναι ζήτημα εναρμόνισης.

Παρομοίως, η Επιτροπή χαιρετίζει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την ενημέρωση του κοινού για το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά με τα γαμικά σύμφωνα και τα διαζύγια. Υπάρχει ένα σημείο, στο οποίο διαφωνούμε: η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να συμπεριλάβει νέο κριτήριο επάρκειας βάσει του μέρους, στο οποίο εορτάστηκε ο γάμος, καθώς η σύνδεση μεταξύ του μέρους στο οποίο πραγματοποιείται ο γάμος και της κατάστασης του ζευγαριού όταν χωρίζει μπορεί να είναι επουσιώδης.

Ωστόσο, η Επιτροπή επιδοκιμάζει την τροπολογία του Κοινοβουλίου αναφορικά με την επιλογή του/της συζύγου να προσφύγει σε αυτό το δικαστήριο ως ύστατη επιλογή, εάν αποδεικνύεται αδύντατο να λάβει διαζύγιο από το δικαστήριο της συνήθους κατοικίας, αλλά το θεωρούμε περισσότερο ως εξαίρεση.

Η Επιτροπή θα προτιμούσε να το αφήσει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να ερμηνεύσει τον όρο «συνήθης κατοικία». Ο όρος υπάρχει ήδη σε έναν αριθμό εγγράφων και δεν έχει οριστεί επίσημα έως σήμερα, αλλά οι εθνικοί δικαστές δεν φαίνεται να αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα με την εφαρμογή του. Αισθανόμαστε ότι χάριν του σεβασμού της ποικιλομορφίας των νομικών συστημάτων των κρατών μελών, μπορούμε να εναποθέσουμε την εμπιστοσύνη μας στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επίσης, δεν το θεωρούμε απαραίτητο να περιορίσουμε τη Ρώμη ΙΙΙ αποκλειστικά στη νομοθεσία των κρατών μελών. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, διότι τα κράτη μέλη θα θέλουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους νόμους περί διαζυγίων των τρίτων χωρών που συμμερίζονται τις δημοκρατικές αξίες μας: για παράδειγμα, εάν μια Γερμανίδα ή μια Γαλλίδα παντρευτεί έναν Ελβετό, φαίνεται εύλογο ότι θα πρέπει να είναι επίσης πιθανό να εφαρμοστούν οι κανόνες που θέσαμε για εμάς στον εν λόγω γάμο ή στο εν λόγω διαζύγιο.

Λάβετε, ωστόσο, υπόψη ότι η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη η Ρώμη ΙΙΙ να συμπεριλάβει μια ρήτρα κατά των διακρίσεων, φυσικά, η οποία θα επέτρεπε σε οποιονδήποτε ευρωπαίο δικαστή να αποκλείσει τους ξένους νόμους που είναι ασύμβατοι με την αρχή την ισότητας μεταξύ των συζύγων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εν λόγω ρήτρα κατά των διακρίσεων θα μας επιτρέπει ακόμα να την εφαρμόσουμε, για παράδειγμα σε γάμους από την Ελβετία/κράτος μέλος ή Νορβηγία/κράτος μέλος.

Τώρα θα εξετάσω το ζήτημα του πώς μπορούμε να κάνουμε τη Ρώμη ΙΙΙ επιτυχημένη και θα ήθελα για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την κυρία Gebhardt και τον κύριο Deprez για την προφορική τους ερώτηση με την οποία μου άσκησαν κριτική για την πρόοδο της Ρώμη ΙΙΙ. Προφανώς, είμαι μαζί σας ως προς το ότι απογοητεύτηκα για το αδιέξοδο στο Συμβούλιο αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Ρώμη ΙΙΙ. Τον περασμένο Ιούλιο, είχαμε μια συζήτηση των υπουργών δικαιοσύνης για την πιθανότητα μιας βελτιωμένης συνεργασίας για τη Ρώμη ΙΙΙ και στο τέλος Ιουλίου, εννέα κράτη μέλη παρουσίασαν στην Επιτροπή ένα αίτημα για ενισχυμένη συνεργασία: δηλαδή περισσότερο από το ένα τρίτο των κρατών μελών συμμετείχαν στην έγκριση της Ρώμη ΙΙΙ. Είναι, συνεπώς, σαφές ότι η Επιτροπή χρειάζεται να εξετάσει το εν λόγω αίτημα για ενισχυμένη συνεργασία, αλλά, όπως θα καταλάβετε, εάν θέλουμε να είναι επιτυχής, πρέπει να προσέξουμε το συνολικό πλαίσιο.

Θα ήθελα τώρα να απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις που θέσατε στην Επιτροπή. Πρώτα από όλα, μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν σχέδια για να αποσύρουμε την αρχική πρόταση της Επιτροπής «Ρώμη ΙΙΙ». Εάν η Επιτροπή συμφωνήσει να παρουσιάσει στο Συμβούλιο μια πρόταση για ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο του πεδίου δράσης της «Ρώμη ΙΙΙ», ωστόσο, προς όφελος της νομικής σαφήνειας, μπορεί να αποσύρει την αρχική της πρόταση μετά τη λήψη της απόφασης για να την τροποποιήσει, αλλά αυτό θα συνέβαινε μόνο, εάν είχαμε πραγματικά τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε ενισχυμένη συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση δεν είναι στην ημερήσια διάταξη.

Θα ήθελα να αδράξω την παρούσα ευκαιρία για να ανακεφαλαιώσω εν συντομία τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας. Πρέπει να υποβληθεί ένα αίτημα αρχικά προς την Επιτροπή από τουλάχιστον οκτώ κράτη μέλη, όπως συνέβη στην παρούσα περίπτωση. Εάν το αίτημα πληροί τα λοιπά κριτήρια που ορίστηκαν στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - εάν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς - η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει το αίτημα προς το Συμβούλιο. Εάν επιλέξει να μην το πράξει, πρέπει να παρουσιάσει τους λόγους για αυτήν την επιλογή. Η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει έπειτα να εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεων ή σύμφωνη γνώμη από το Κοινοβούλιο, αναλόγως με την κατάσταση.

Το αίτημα για ενισχυμένη συνεργασία εγείρει, φυσικά, ορισμένα ερωτήματα τόσο από νομικής όσο και από πολιτικής άποψης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε την κοινή μας δράση σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο, όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, και να αντισταθμίσουμε αυτήν την ανάγκη έναντι του κινδύνου κατακερματισμού του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που θα μπορούσε να προκύψει από μια σειρά συμφωνιών για ενισχυμένη συνεργασία. Προτού κάνω μια δήλωση, θα ήθελα φυσικά να ακούσω τις απόψεις των μελών του Κοινοβουλίου και θέλω φυσικά τα κράτη μέλη να διασαφηνίσουν τη θέση τους.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι πρόθεσή μου – και όχι μόνο πρόθεσή μου, αλλά και επιθυμία μου – να προχωρήσω με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρώπη. Το οικογενειακό δίκαιο δεν πρέπει να είναι μια φτωχή αναφορά του αστικού δικαίου – αυτό θα ήταν μάλλον παράδοξο δεδομένου ότι τα θέματα που καλύπτει αφορούν περισσότερο την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι έγινε πρόοδος σε σχέση με την κυκλοφορία των αποφάσεων περί διαζυγίων, τη γονική ευθύνη και τα δικαιώματα πρόσβασης στα παιδιά.

Σχετικά με αυτό, θα ήθελα να πω ότι τώρα που έχουμε τα κείμενα, εγώ ως Επίτροπος θα χρειαστεί, με τη βοήθειά σας, να εγγυηθώ ότι ακολουθούνται οι κανόνες. Σκέφτομαι ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης στα παιδιά και την επιμέλεια, αναφορικά με τα οποία η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι απολύτως ικανοποιητική.

Συνοψίζοντας, θα μπορούμε πράγματι να προβούμε σε νομοθετική πρόταση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο για το θέμα. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι ταυτοχρόνως συντάσσουμε σχέδιο για το εφαρμοστέο δίκαιο στα γαμικά συστήματα που θα μπορούσε να εγκριθεί στις αρχές του 2010.

Έτσι έχει η κατάσταση, κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με το εν λόγω θέμα. Φυσικά, δεν είμαι σε θέση να προβλέψω το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα με τα κράτη μέλη. Αυτό που μπορώ να πω, ωστόσο, είναι ότι η Επιτροπή επιθυμεί να σημειώσει πραγματική πρόοδο, εφόσον εγγυηθεί, όμως, εκ νέου ότι μπορούμε να συσπειρώσουμε με το μέρος μας την πλειοψηφία των κρατών μελών. Αυτή είναι εν συντομία η άποψή μου, αλλά ελπίζω ότι, όπως εσείς και το Κοινοβούλιο – αν και θα σας ακούσω προσεκτικά - ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.(IT) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η εν λόγω πρόταση κανονισμού εξετάστηκε εις βάθος από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ο συντάκτης.

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στη γνωμοδότηση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την εν λόγω επιτροπή, έτυχαν μερικής επιδοκιμασίας, ωστόσο, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Παρόλα αυτά, πρέπει να δηλώσω ότι προσπαθήσαμε να εκλογικεύσουμε την αρχική πρόταση του Συμβουλίου κατά το δυνατόν, προσθέτοντας στοιχεία ασφάλειας δικαίου.

Οι συμβιβαστικές τροπολογίες που εγκρίθηκαν από τις δύο επιτροπές με τη βοήθεια της κυρίας Gebhardt, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω, επικροτήθηκαν και ενίσχυσαν τις αρχές στις οποίες αναφερθήκαμε με στόχο να εισέλθει ο κανονισμός αυτός στο στάδιο της εφαρμογής. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι αρχές ενός κράτους που δεν παρέχουν διατάξεις για διαζύγιο και που δεν αναγνωρίζουν τον τύπο του εν λόγω γάμου δεν θα είναι υποχρεωμένες να λύσουν αυτόν το γάμο.

Από τη μία πλευρά, ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά απόψεων – την οποία ανέφερε προηγουμένως η κυρία Gebhardt. Το βασικό ζήτημα είναι το εξής: η επιλογή δικαίου είναι τελείως νέο στοιχείο στο νομικό κόσμο, καθώς δεν είναι συνήθως εφικτό να επιλέγουμε δίκαιο, μόνο να επιλέγουμε δικαστή, καθιστώντας την τελείως νέα έννοια. Δεδομένης αυτής της επιλογής δικαίου, σε ποιο δίκαιο επιθυμούμε να παραπέμπουμε; Στο δίκαιο ενός από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο δίκαιο οποιασδήποτε χώρας του κόσμου; Ισχύει ότι υπάρχει ένα όριο. Το όριο είναι εκείνο που θεσπίστηκε ήδη από τη δημόσια πολιτική και τη μη δυνατότητα εφαρμογής σε ένα συγκεκριμένο κράτος με νομοθεσία που προβλέπει έναν τύπο γάμου που δεν θεωρείται ότι υπάρχει σε εκείνο το κράτος.

Πιστεύω ότι εάν θέλουμε πραγματικά ασφάλεια δικαίου – η ένστασή μου είναι τεχνικής φύσης – εάν θέλουμε να εισηγηθούμε τη «βόλτα στα μαγαζιά» σε σχέση με την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, εάν θέλουμε πραγματικά να συμμορφωνόμαστε με τον πιο αδύναμο νομικό κώδικα – διότι ας μην ξεχνάμε ότι για την επιλογή ενός δικαίου χρειάζεται συναίνεση και αυτή η συναίνεση μπορεί επίσης να υπόκειται σε σημαντική πίεση – εάν θέλουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε έναν ευρωπαϊκό νομικό χώρο τότε, κατά τη γνώμη μου, είναι καλό για όλες αυτές τις τροπολογίες η επιλογή δικαίου να περιορίζεται στο δίκαιο των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό αυτή την έννοια, καταθέσαμε αρκετές τροπολογίες, κατ’ ουσία είναι μία και η αυτή, και εφόσον πρόκειται για τεχνική τροπολογία που δεν μεταβάλλει τη συνολική μας άποψη για την πρόταση, επικαλούμαστε την κοινή λογική όλων των μελών για να εγκριθεί η εν λόγω τροπολογία.

 
  
MPphoto
 

  Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (EL) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την μακρά συνεργασία που είχαμε για να καταλήξουμε στην έκθεση η οποία βρίσκεται σήμερα υπό εξέταση ενώπιόν σας και να πω ότι είχαμε κάνει αρκετές συσκέψεις συζητώντας εφ' όλης της ύλης.

Το οικογενειακό δίκαιο είναι ένα σοβαρό θέμα και αυτή η συγκεκριμένη πτυχή την οποία εξετάζουμε σε σχέση με το διαζύγιο, και εννοώ τη δικαιοδοσία και την επιλογή νόμου, ήταν και εξακολουθεί να είναι μία από τις σοβαρότερες πτυχές του οικογενειακού δικαίου.

Πρέπει να πω ότι πολιτική μας δεν είναι να ενθαρρύνουμε τη διάλυση του γάμου, αλλά να στηρίζουμε τον οικογενειακό αυτόν θεσμό. Όμως, το διαζύγιο είναι σήμερα ένα κοινωνικό φαινόμενο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να το διευκολύνουμε αλλά, όταν φτάνει ένας γάμος σε σημείο που να μην μπορεί να προχωρήσει, πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομικές διεξόδους ώστε να μην υπάρχει το βάσανο και η τιμωρία του ενός ή του άλλου μέλους του ζεύγους.

Πιστεύω ότι δεν υπάρχει απόλυτη άνεση για επιλογή νόμου όσον αφορά το διαζύγιο αλλά θα ήταν δυνατόν να είμαστε πιο ξεκάθαροι όσον αφορά τη δημόσια τάξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα για να δίδεται στο δικαστήριο η διακριτική ευχέρεια που του επιτρέπει να απορρίπτει νομοθεσίες οι οποίες δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά θέσμια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημόσια τάξη.

Όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία, είμαι της γνώμης ότι η Επιτροπή – και σας συγχαίρω κύριε Επίτροπε για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετηθήκατε σήμερα – πρέπει να προωθήσει ακόμη περισσότερο αυτό το θέμα ώστε να καταλήξουμε και, αν είναι δυνατόν, να γίνει αποδεκτή η ενισχυμένη συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström, εξ ονόματος της ομάδας PSE. (SV) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες προς την κυρία Gebhardt και να δηλώσω το πόσο λυπάμαι που δεν κατέστη εφικτό να καταλήξουμε στην ίδια άποψη με της Σουηδίας και τη δική μου. Ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης ούτε στην επιτροπή ούτε στην ολομέλεια. Για μένα ως σουηδέζα σοσιαλδημοκράτις, η εν λόγω πρόταση αποτελεί οπισθοδρομικό βήμα αναφορικά με την ισότητα γυναικών και αντρών. Αυτά τα θέματα θα πρέπει, συνεπώς, να επιλύονται και σε εθνικό επίπεδο στο μέλλον.

Θεωρώ ότι θα ήταν αρκετό, εάν το διαζύγιο θα μπορούσε να εκδοθεί μόνο στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούσαν πλήρως. Η πρόταση συνεπάγεται ότι το ασθενέστερο μέλος, συχνότερα γυναίκες, σήμερα έχουν λύσεις που τους επιβάλλονται από τον άντρα είτε επειδή ενεργεί πρώτος είτε επειδή χρησιμοποιεί εξαναγκασμό. Τα δικαστήρια είναι συνεπώς υποχρεωμένα να εφαρμόσουν νόμους, στους οποίους ασκούμε έντονη κριτική – νόμους που είναι καταχρηστικοί και που έχουν απαρχαιωμένη και ξεπερασμένη θεώρηση για τις γυναίκες, το γάμο και το διαζύγιο. Για μένα οι διακανονισμοί για γρήγορο διαζύγιο είναι λιγότερο σημαντικοί από ό,τι η ισότητα και η δυνατότητα να νιώθουν ασφαλείς οι γυναίκες. Θα επιμείνω, συνεπώς, στις προσπάθειές μου και να θα συνεχίσω να ψηφίζω κατά της εν λόγω πρότασης έως ότου βρούμε άλλη λύση.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. (NL) Κυρία Πρόεδρε, προτού ασχοληθώ με την υπό συζήτηση υπόθεση, θα ήθελα να προτείνω στο μέλλον να ζητάμε από κάθε Προεδρία του Συμβουλίου να φέρνει μια κέρινη κούκλα ή μια μεγεθυμένη φωτογραφία στην παρούσα αίθουσα, καθώς το ίδιο το Συμβούλιο απουσιάζει πάντα από παρόμοιες συζητήσεις και θα ήθελα να απευθυνθώ σε κάποιον. Θα ήθελα να διαβιβάσετε αυτό το αίτημα επισήμως στην προεδρία. Υποθέτω ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου συμφωνούν μαζί μου.

Πρώτα από όλα, θα ήθελα να συγχαρώ, και επίσης εξ ονόματος της ομάδας μου, να εκφράσω την υποστήριξή μου προς την εισηγήτρια, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια. Της το αναγνωρίζουμε

Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ δεν ασχολείται φυσικά με τη συζυγική δεοντολογία, αλλά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ όπου και αν βρίσκονται και οποιονδήποτε αποφασίσουν να παντρευτούν. Πράγματι δεν μας αφορά ποιον θα αποφασίσουν να παντρευτούν, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των πολιτών. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι ιδιαίτερα ατυχές το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν.

Θα ήθελα να δηλώσω στον αξιοσέβαστο σουηδό συνάδελφό μου που είναι μέλος του Κοινοβουλίου ότι αισθάνομαι πως υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση. Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών, θα ενισχυθούν και δεν θα εξασθενίσουν από αυτό το βήμα. Πράγματι, χαιρετίζω το γεγονός ότι, τον 21ο αιώνα, ο καθένας μπορεί να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις για τη ζωή του – και το διαζύγιο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της.

Επιπλέον, όπως η εισηγήτρια, θα ήθελα να ενθαρρύνω την ομάδα μου να ψηφίζει κατά των τροπολογιών που πρότεινε η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και επίσης διαφωνώ με τα επιχειρήματα του κυρίου Casini.

Είναι, επίσης, ζήτημα αρχής, διότι νομίζω ότι πρέπει να αποφασίζουμε μόνοι μας αυτό που θέλουμε για τους πολίτες μας και δεν πρέπει να αφήνουμε το φόβο της σαρία να υπερισχύει. Ενσωματώθηκαν αρκετές εγγυήσεις στην παρούσα πρόταση και στην επιπρόσθετη τροπολογία της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία υποστηρίζουμε. Αυτό ήταν το αντικείμενο των προηγούμενων συζητήσεων.

Επιπλέον, θα ήθελα να πω το εξής – και με αυτό απαντάω στα σχόλια του κυρίου Casini – είναι πράγματι πολύ σκληρό ότι τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για να αποκλείουν ορισμένα νομικά συστήματα – τη σαρία, για παράδειγμα –χρησιμοποιούνται επίσης ή καταφεύγουν σε αυτά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για να αναγνωρίσουν απολύτως νόμιμους γάμους που συνάφθηκαν εντός της ΕΕ, μόνο λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού του ζευγαριού. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, πλήρης ανωμαλία.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι θεωρώ ιδιαίτερα ατυχές το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν.

Εάν καταλαβαίνω σωστά, η Επιτροπή εξαρτάται από μια ευρωπαϊκή λύση προς το παρόν. Αυτό με γεμίζει μεγάλη ικανοποίηση. Κατανοώ ότι είναι υπερβολικά δύσκολο: εάν δεν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, παρά τις τεράστιες προσπάθειες του κυρίου Sarkozy, πρέπει να είναι πράγματι πολύ δύσκολο.

Τέλος, μπορώ μόνο να εκφράσω την ελπίδα ότι, εάν επιτευχθεί στενότερη συνεργασία παρά τις μειωμένες πιθανότητες, το σύνολο των 26 κρατών που συμφώνησαν, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μου, θα συμμορφωνόταν.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. (NL) Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με μια μελέτη της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε την τρέχουσα εβδομάδα, όσοι διανύουν καθημερινά για την εργασία τους μεγάλες αποστάσεις υποφέρουν συχνά από πονοκεφάλους, απώλεια ύπνου και κακές σχέσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι σε όλα αυτά τα διεθνή περιβάλλοντα, μαζί με το δικό μας, υπάρχει πιθανώς πολύ υψηλό ποσοστό διαζυγίων. Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί που ανέφερε πριν από ένα λεπτό ο Επίτροπος Barrot υποδεικνύουν εκ νέου ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι πολύ πιο πιθανό από ό,τι οι εθνικές να καταλήξουν σε διαζύγιο.

Ωστόσο, είναι πολύ δυσκολότερο να επισημοποιήσεις τα στοιχεία αυτών των διαζυγίων, ενώ οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες, καθώς ο ένας από τους συζύγους είναι εγκατεστημένος πάντα σε μια ξένη χώρα, στην οποία δεν έχουν δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας ή δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με την κατάσταση σε εκείνη τη χώρα, το οποίο το καθιστά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί δίκαιος διακανονισμός.

Για το λόγο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο της εισηγήτριας, κυρίας Gebhardt: Νομίζω ότι ήταν πολύ ευσυνείδητη και διαβεβαίωσε ότι ενισχύονται ιδιαίτερα τα δικαιώματα των ασθενέστερων και λιγότερο ενημερωμένων ανθρώπων και ότι οι σύζυγοι είναι καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και γνωρίζουν τι είναι καλύτερο για αυτούς.

Αυτό που θεωρώ σημαντικό προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι η ιστοσελίδα περιλαμβάνει όχι μόνο ένα είδος περίληψης των χρηματοδοτήσεων και πόσο γρήγορα μπορείτε να λάβετε διαζύγιο, αλλά ότι, για παράδειγμα, δίνεται προσοχή στις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για την κηδεμονία. Συμβαίνει να είμαι της άποψης ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να διασφαλίζονται, αν και αυτό εξαρτάται από τους γονείς. Ενώ είναι οι γονείς, και όχι η κυβέρνηση, που πρέπει να καθορίσει τι είναι σωστό και προς το όφελος του παιδιού, θα πρέπει να είναι πιθανό να βρούμε μια κατάλληλη λύση, κατά προτίμηση μια λύση, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς θα φροντίζουν τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι. Δεν πρέπει να τα φορτώνεται όλα η γυναίκα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα και οι δύο γονείς.

Κι εγώ θεώρησα το σχόλιο της Σουηδής μέλους του Κοινοβουλίου αινιγματικό, διότι εάν μια γυναίκα θέλει να φύγει από ένα γάμο, σίγουρα είναι απαίσιο εάν ο άντρας της δεν συμφωνεί.

Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας στην εισηγήτρια ότι ο γάμος μεταξύ ομόφυλών δεν υφίσταται στην Ολλανδία. Έχουμε το γάμο που είναι ανοιχτός σε όλα τα ζευγάρια, ανεξαρτήτως του φύλου τους. Είναι απλούστατα ένας γάμος και συνεπώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι η Ολλανδία, που κάνει διάκριση στο πλαίσιο του ολλανδικού γάμου.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. (SV) Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση προτίθεται να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι που παίρνουν διαζύγιο μπορούν πραγματικά να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Ωστόσο, το δικαίωμα για πληροφόρηση και γνώση δεν εξαρτάται από κοινούς κανονισμούς. Αυτοί από μόνοι τους δεν αυξάνουν την ενημέρωση ή δεν πληροφορούν καλύτερα τον κόσμο.

Ο κανόνας στη χώρα μου, τη Σουηδία, είναι ότι, εκτός εάν έχουν μικρά παιδιά μαζί, είναι αρκετό να ειδοποιήσουν για το διαζύγιο. Υπάρχουν, επίσης, παραδείγματα από άλλες χώρες της ΕΕ, στις οποίες το διαζύγιο απαγορεύεται τελείως. Εάν ο,τιδήποτε αποδείξει την ανάγκη για νομοθεσία στον τομέα αυτό, είναι αυτή η κατάσταση πραγμάτων. Φυσικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει ορισμένες πτυχές του αστικού και οικογενειακού δικαίου σε υπερεθνική βάση, αλλά δεν έχουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως έχουν τα πράγματα. Αναρωτιέμαι γιατί η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις σε ένα πεδίο που, έως σήμερα, ήταν τομέας εθνικής αρμοδιότητας. Η ομάδα μου δεν θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης.

Επίσης, θεώρησα ότι μια εξαιρετικά καλή περίπτωση ετέθη από τη συνάδελφο από τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Segelström.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, αναφορικά με το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι: ποιο δικαστήριο είναι το αρμόδιο; Η δεύτερη ερώτηση είναι: ποιο δίκαιο πρέπει να εφαρμόσει το δικαστήριο;

Κατά τη γνώμη μου, είναι κατανοητό ότι η πρώτη ερώτηση πρέπει να χειριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό εγγυάται ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης μπορεί να υποβάλει την υπόθεσή του ενώπιον ενός ένδικου μέσου.

Η δεύτερη ερώτηση αφορά έναν τομέα, ο οποίος διαχειρίζεται παραδοσιακά, και πράγματι πρέπει να διαχειρίζεται, από τα ίδια τα κράτη μέλη. Η υπάρχουσα εθνική νομοθεσία υπόκειται σε πολλές εθνικές αρχές και αυτές πρέπει να τηρούνται.

Η πρόταση της Επιτροπής προτίθεται, όμως, επίσης να εναρμονίσει αυτούς τους συγκρουσιακούς κανόνες. Η έκθεση της κυρίας Gebhardt σέβεται το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης της Επιτροπής και δεν προσπαθεί να απαλείψει το κεφάλαιο ΙΙα από την πρόταση. Για αυτό το λόγο, θα ψηφίσω κατά της έκθεσης και κατά της πρότασης. Θα ζητήσω συνεπώς και από το Συμβούλιο να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). - (RO) Πρώτα από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κυρία Gebhardt, για το εξαιρετικό έργο που εισηγήθηκε. Αναφορικά με την πρόταση κανονισμού, είναι ευχάριστο να δούμε ότι δημιουργείται ένα σαφές, ολοκληρωμένο πλαίσιο που καλύπτει τόσο τους κανόνες που αφορούν τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την επιβολή των αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και τους κανόνες που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο επιτρέποντας στα μέρη συγκεκριμένο βαθμό αυτονομίας.

Η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει στα μέρη την ευκαιρία να επιλέξουν με κοινή συμφωνία την αρμόδια δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο. Το γεγονός ότι οι σύζυγοι απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα στη διαδικασία του διαζυγίου αυξάνει το βαθμό αυτονομίας των μερών και τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα σύμφωνα με ορισμένα προαιρετικά κριτήρια. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι η επιλογή των μερών είναι φωτισμένη. Με άλλα λόγια, ότι αμφότεροι οι σύζυγοι ενημερώθηκαν δεόντως για τις πρακτικές επιπτώσεις της επιλογής τους. Από αυτή την άποψη είναι σημαντικό να εξετάσουμε τον καλύτερο τρόπο για να εξασφαλίζεται ότι καθίσταται διαθέσιμη η πλήρης ενημέρωση πριν την υπογραφή της πράξης. Παρομοίως, πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στις πληροφορίες, ανεξαρτήτως από την οικονομική κατάσταση κάθε συζύγου.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, κάποτε ρωτήθηκε ο Δρ. Johnson τι συμβουλή θα έδινε σε ένα νεαρό ζευγάρι που σκεφτόταν να παντρευτεί. Η απάντησή του ήταν «μην το κάνετε». Περιέγραψε, επίσης, τους δεύτερους γάμους ως «το θρίαμβο της ελπίδας επί της εμπειρίας».

Η παρούσα έκθεση πρέπει να εξάγει παρόμοιες απαντήσεις. Τι συμβουλή πρέπει να δίνεται σε έθνη που σκέφτονται να αναθέσουν τη νομοθεσία περί των διαζυγίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Η απάντηση είναι προφανώς «μην το κάνετε». Το να το πράξετε, δεδομένου του συνολικού προηγουμένου της αναρμόδιας και επιζήμιας νομοθεσίας της ΕΕ, αποτελεί σίγουρα το θρίαμβο της ελπίδας επί της εμπειρίας, τουλάχιστον. Προς έκπληξή μας, αυτό φαίνεται να είναι το συμπέρασμα του Συμβουλίου στην παρούσα περίπτωση. Το Συμβούλιο δεν θέλει τις προτάσεις που έκανε η Επιτροπή. Το Συμβούλιο φαίνεται ότι υπαναχωρεί από το χείλος του γκρεμού και λαμβάνει υπόψη το παλιό απόφθεγμα «παντρέψου βιαστικά, μετάνιωσε το στον ελεύθερο χρόνο». Τι πλάκα που θα έχει, εάν η Επιτροπή καταθέσει προτάσεις για εναρμονίσει το γάμο μεταξύ ομοφύλων και το νόμο της σαρία!

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Ζούμε σε μια εποχή που τα σύνορα εξαφανίζονται και οι πολίτες μας μπορούν να κυκλοφορούν και να παντρεύονται ελεύθερα. Ωστόσο, δεν ήμαστε σε θέση έως τώρα να διευκολύνουμε εκείνους που αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Ένα παράδειγμα ενδεικτικό των προβλημάτων αναφορικά με την έλλειψη ενιαίας νομοθεσίας περί διαζυγίων είναι η περίπτωση των γάμων μεταξύ Πολωνών και Γερμανών. Καταγράφηκαν περίπου 100.000 τέτοια ζευγάρια από το 1990, πολλά εκ των οποίων δεν πέρασαν τη δοκιμασία του χρόνου.

Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε πολλούς Πολωνούς που έχασαν την επαφή με τα παιδιά τους ως αποτέλεσμα των αποφάσεων των γερμανικών αρχών που είναι αρμόδιες για τα παιδιά και τους νέους. Οι ισχυρισμοί για απαγωγή και η απαγόρευση της χρήσης της πολωνικής γλώσσας αποτελούν απλώς δύο παραδείγματα για την ταπεινωτική μεταχείριση σε αυτούς τους γονείς και τα παιδιά τους. Ως απάντηση στις παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από το προαναφερθέν θεσμικό όργανο, συστάθηκε μια πολωνική ένωση γονέων κατά των διακρίσεων προς τα παιδιά στη Γερμανία. Εάν καταφέρουμε να εισαγάγουμε τις προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία περί διαζυγίων, θα βοηθούσαμε πολλούς από τους πολίτες μας να λήξουν πολιτισμένα ένα συγκεκριμένο στάδιο της ζωής τους. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται τα παιδιά να αποχωρίζονται τους γονείς τους.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barrot, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων παραβρέθηκα στις εργασίες που διεξήχθησαν σχετικά με την παρούσα έκθεση από την κυρία Gebhardt και επίσης το συνάδελφό μου, κύριο Δημητρίου. Η κυρία Gebhardt επισήμανε ήδη ότι η αυξημένη κινητικότητα έχει ως αποτέλεσμα τον αυξανόμενο αριθμό γάμων, αλλά και τον αυξανόμενο αριθμό διαζυγίων. Οι διαφορές ως προς τις εθνικές νομοθεσίες έχουν ως αποτέλεσμα την ανασφάλεια δικαίου και, ειδικότερα, τις άνισες ευκαιρίες δεδομένου ότι ο/η καλύτερα ενημερωμένος/-η σύζυγος μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια που διέπονται από το δίκαιο που εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά του/της. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία είναι, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά σημαντική, καθώς παρέχει σαφές και πλήρες νομικό πλαίσιο σχετικά με τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.

Πρέπει να δηλώσω ότι, κατά την άποψή μου, ο,τιδήποτε μειώνει τις άσκοπες συγκρούσεις, όχι μόνο εξασφαλίζει περισσότερη δικαιοσύνη για τον κόσμο, αλλά επίσης, ιδιαίτερα δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στη νομική διαδικασία. Επίσης, καθιερώνει το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που όλοι μας επιθυμούμε.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (UEN).(PL) Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στις συνθήκες για το νομικό πλαίσιο περί γάμου, δηλαδή, οικογενειακό δίκαιο που χειρίζεται σε επίπεδο Ένωσης. Πιστεύω, συνεπώς, ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί συνηθισμένη περίπτωση καθορισμένης υπερδραστηριότητας που είναι τελείως άσκοπη και θα εξυπηρετήσει μόνο στο να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τη φύση των πραγματικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομίζω ότι αποτελεί σκόπιμη παρείσφρηση στον τομέα για να αναλάβει περαιτέρω έργο στο νομικό πλαίσιο περί γάμου και την εναρμόνισή του. Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι καθόλου απαραίτητη, διότι το υπάρχον ιδιωτικό διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζει πολύ καλά τα γαμικά προβλήματα και, επίσης, τα διαζύγια σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). - (SL) Θα ήθελα να είμαι σε θέση να πω ότι ο αριθμός των διαζυγίων στην Ευρώπη μειώνεται. Δυστυχώς, δεν ισχύει αυτό, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση εκείνων που αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα, δηλαδή τα παιδιά.

Δυστυχώς, τα παιδιά είναι τα βασικά θύματα, ιδιαίτερα σε χώρες, στις οποίες υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δικαστικές διαδικασίες. Η χώρα μου, η Σλοβενία, αποτελεί παράδειγμα χώρας, στην οποία τα παιδιά υποφέρουν πολύ πριν τα δικαστήρια αποφασίσουν με ποιον γονέα θα ζήσουν τα παιδιά. Αυτό οδηγεί, επίσης, σε μεγάλες οικογενειακές τραγωδίες και έχει βαρύτατες ψυχολογικές επιπτώσεις σε πολλά παιδιά.

Γνωρίζω έναν αριθμό τέτοιων περιπτώσεων και ελπίζω ότι η εν λόγω κοινή οδηγία θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κατάστασης στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - (RO) Στην περίπτωση των πρώην κομμουνιστικών χωρών ένας τρόπος για να ξεφύγουν τα κορίτσια αυτής της περιοχής από την κατάσταση της καταπίεσης που υπόκεινταν ήταν να παντρευτούν, μερικές φορές από πραγματική αγάπη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις για το κέρδος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ωστόσο, μια σειρά περιστατικών απαγωγής που περιλάμβαναν ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια και την καταστροφή των ανθρώπων. Ως συνέπεια της εν λόγω συνολικής ιστορίας, τα παιδιά που προέκυπταν από τέτοιους γάμους υπέφεραν τα πάνδεινα. Η άγνοια της νομοθεσίας χρησιμοποιείται ως δικαιολογία, αλλά αυτό είναι τελείως λάθος. Ας σκεφτούμε, σε περιπτώσεις αυτού του είδους, να προτείνουμε, μετά τη λήξη του γάμου, εάν επικρατεί ατμόσφαιρα αγάπης, κατανόησης και φιλικότητας, να διατυπώσουμε πολύ σαφείς όρους διαζυγίου λαμβάνοντας υπόψη τα παιδιά που προκύπτουν από το γάμο.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων προς όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα να επιβεβαίωσω την κυρία Segelström ότι φυσικά και έχω ξεκινήσει συζητήσεις με τις σουηδικές αρχές. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες ως προς την κατανόηση της θέσης της χώρας σας. Όπως είπε η κυρία Gebhardt, η Ρώμη ΙΙΙ έχει ως επίκεντρό της την πρόθεση να προστατεύσει τον/την πιο αδύναμο/-η σύζυγο, όταν συνάπτονται τα γαμικά σύμφωνα. Αυτό είναι πραγματικά το πνεύμα της και αληθεύει - ίσως πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογό μας - ότι δεν καταφέραμε να κατανοήσουμε ότι, στην περίπτωση ενός ζευγαριού, στο οποίο ένας εκ των δύο είναι Σουηδός, πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη το γεγονός ότι απουσία τυχόν κανόνων, επικρατεί το δίκιο του ισχυρότερου. Από αυτό προέρχεται η δυσκολία μας ως προς την κατανόηση. Ωστόσο, και πάλι, λαμβάνουμε υπόψη τη θέση σας και εκείνη της σουηδής συναδέλφου σας.

Παρενθετικά, θα ήθελα επίσης να διορθώσω ορισμένες παρανοήσεις. Δεν έγκειται στην αρμοδιότητά μας, είπαν ορισμένοι, αυτά τα ζητήματα αποτελούν εξ ολοκλήρου εθνική αρμοδιότητα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ασκήσει εθνική δικαιοδοσία σε ζητήματα που αφορούν δύο άτομα, όπου ένα εξ αυτών είναι υπήκοος εκείνου του κράτους μέλους και το άλλο όχι. Είναι λογικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σίγουρα να προσπαθήσει να οργανώσει λίγο τις υποθέσεις, σε αντίθεση με ό,τι έχει ειπωθεί, ιδιαίτερα καθώς το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο δεν έχει πραγματική απάντηση σε αυτόν τον τύπο του προβλήματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε ένα χώρο στον οποίο υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας και ότι ο χώρος πρόκειται να δημιουργήσει ολοένα και περισσότερα προβλήματα. Εάν αυτή η ανησυχία απασχολεί την Επιτροπή, όπως απασχολεί το Κοινοβούλιο, δεν αποτελεί μορφή απάτης να καταπιαστούμε με το συνολικό πρόβλημα· αντιθέτως, είναι μια απάντηση στις προσδοκίες ενός αυξανόμενου αριθμού ζευγαριών που δεν θέλουν να βρεθούν σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης σε περιπτώσεις διαφωνίας ή χωρισμού. Εδώ έγκειται το πρόβλημα! Για να είμαστε σίγουροι, δεν ειπώθηκε ότι το Συμβούλιο είπε όχι. Δεν είπε όχι, εξέδωσε διαφορετικές γνωμοδοτήσεις! Ωστόσο, για όλα αυτά, υπάρχουν εννέα κράτη μέλη που ζητούν ενισχυμένη συνεργασία. Αυτά ήθελα να πω ως συμπέρασμα. Σας υπενθυμίζω ότι η Ρώμη ΙΙΙ περιέχει μια ρήτρα κατά των διακρίσεων που επιτρέπει να παρακάμπτονται οι ξένες νομοθεσίες που δεν εγγυώνται ισότητα των συζύγων. Αυτά είναι αρκετά σαφή. Δεν μιλάμε εδώ για τη σαρία, είναι ζήτημα της εν λόγω αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών, και το κείμενο ενισχύει την ένταξη των γυναικών που ζουν σε κοινό ευρωπαϊκό έδαφος δίνοντας προτεραιότητα στο δίκαιο της χώρας της συνήθους κατοικίας. Αυτές οι γυναίκες θα μπορούν να ζητήσουν από ένα δικαστή να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο στην περίπτωσή τους, εάν συμμορφώνεται περισσότερο με την ισότητα των δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.

Συμπερασματικά, η παρούσα συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα και είμαι ευγνώμων προς όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Gebhardt και τον κύριο Deprez που άδραξαν πρόθυμα την παρούσα ευκαιρία για να διαπιστώσουν εάν, τις παραμονές ενός νέου γύρου διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, δεσμευόμαστε για μια άσκηση ενισχυμένης συνεργασίας. Η παρούσα συζήτηση φτάνει στο τέλος της και ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πιστεύω ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των μελών πραγματικά θέλει να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία, ενώ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να φτάσουμε στη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Πολλές ευχαριστίες προς το Κοινοβούλιο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Θέλω να διασαφηνίσω για άλλη μια φορά ότι ενισχύσαμε τις διατάξεις που πρότεινε η Επιτροπή και που διατυπώθηκαν ήδη στη Ρώμη ΙΙΙ, δηλώνοντας ξεκάθαρα το εξής, για παράδειγμα, στην τροπολογία 25: Εάν το δίκαιο που αναφέρεται […] δεν αναγνωρίζει τη διάσταση ή το διαζύγιο ή το πράττει κατά τρόπο που δημιουργεί διάκριση εις βάρος ενός από τους συζύγους, εφαρμόζεται το δίκαιο του τόπου όπου έχει την έδρα του το επιλαμβανόμενο δικαστήριο (lex fori).

Αυτό σημαίνει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, στη Σουηδία, για παράδειγμα, η δικαιοδοσία βρίσκεται στη Σουηδία. Δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι όταν προκύπτουν τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει σαφής απάντηση. Πράγματι, δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί σαφέστερα – για το λόγο αυτό δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Ωστόσο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι – και είμαι υποχρεωμένος στον κύριο Barrot που εξέφρασε με τόση σαφήνεια τις απόψεις του και για την προθυμία του να μιλήσει στους σουηδούς πολιτικούς εκ νέου – καθώς βρίσκομαι ακόμα σε αμηχανία.

Εξάλλου, ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιώσει όλες τις υπάρχουσες διατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ως γυναίκα που πάντα έπαιζε ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για τις γυναίκες να βρούμε μια θετική απάντηση, καθώς ο πιο αδύναμος σύντροφος είναι συνήθως η γυναίκα. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για να εγγυηθούμε ότι κατοχυρώνεται μια καλή θέση.

Ελπίζω, επίσης, ότι στο πνεύμα του συμβιβασμού, για το οποίο παλεύουμε διαρκώς – είμαι πολύ υποχρεωμένη στον κύριο Δημητρίου σχετικά με αυτό – θα καταφέρουμε να πείσουμε τον κύριο Casini ότι έχουμε καλή θέση. Η βάση για αυτό εντοπίζεται επίσης στην τροπολογία 38, όπου για άλλη μια φορά διασαφηνίζουμε – αν και διατυπώνεται ήδη στο κείμενο – ότι, φυσικά, μόνο το δίκαιο που συμβαδίζει με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, διότι αυτό είναι αυτονόητο όσον αφορά εμάς. Ο,τιδήποτε άλλο θα αποκλείονταν, κανένα δικαστήριο στην Ένωση δεν θα εφάρμοζε δίκαιο που δεν θα συμμορφωνόταν. Το θεωρώ τελείως αδιανόητο – το οποίο κατέστη σαφές, φυσικά.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. (PL) Η αυξημένη κοινωνική κινητικότητα οδήγησε σε μεγαλύτερο αριθμό μεικτών γάμων, καθώς και διαζυγίων. Προκύπτουν συχνά δυσκολίες αναφορικά με την επιλογή του δικαίου που εφαρμόζει κάθε κράτος μέλος, όταν ένα μέλος του ζευγαριού κατάγεται από διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ ή όταν ο ένας σύντροφος είναι υπήκοος της ΕΕ και ο άλλος δεν είναι. Για το λόγο αυτό απαιτείται επειγόντως η εναρμόνιση των διατάξεων για μεικτούς γάμους, έτσι ώστε να αποτραπούν οι διακρίσεις στις υποθέσεις διαζυγίου.

Η επιλογή της δικαιοδοσίας πρέπει να γίνεται βάσει της πρόσβασης από αμφότερα τα μέλη του ζευγαριού στην πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες πτυχές του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Πρέπει, επίσης, να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν το διαζύγιο και τη διάσταση. Η δυνατότητα για επιλογή της κατάλληλης δικαιοδοσίας και δικαίου δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες κανενός από τους συζύγους. Συνεπώς, η επιλογή του δικαίου μιας συγκεκριμένης χώρας πρέπει να αποτελεί επιλογή μεταξύ του δικαίου του κράτους, στο οποίο συνήφθη ο γάμος, ή του δικαίου του κράτους, στο οποίο οι σύζυγοι είχαν τη συνήθη κατοικία τους για τα τελευταία τρία χρόνια, ή του δικαίου της χώρας καταγωγής.

Επιπλέον, φαίνεται κατάλληλο να εφαρμόζεται η λεγόμενη αρχή του δικαίου του κράτους, στο οποίο βρίσκεται το δικαστήριο, όταν υπάρχει ο κίνδυνος διακρίσεων έναντι ενός από τους συζύγους. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η περίπτωση των γυναικών από τρίτες χώρες, στις οποίες δεν αναγνωρίζεται το διαζύγιο, αλλά είναι κάτοικοι της ΕΕ και εφαρμόζεται για διαζύγιο ή διάσταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα οφέλη προς το άτομο που προβαίνει σε διαζύγιο ή διάσταση, ως έκφραση της ανεξαρτησίας του ως πρόσωπο, θα πρέπει να υπερβαίνουν τα επιχειρήματα για εφαρμογή του εθνικού δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. – (HU) Η κοινή γνώμη της Ουγγαρίας ξεσηκώνεται κατά καιρούς από περιπτώσεις, στις οποίες ένας/μία ξένος/-η σύζυγος παίρνει τα παιδιά ενός ούγγρου γονέα στο εξωτερικό. Η κοινή γνώμη συμπασχει εν πρώτοις με τη μητέρα, από την οποία παίρνουν μακριά το παιδί, αλλά επίσης λυπάται για τον πατέρα που στερείται το παιδί του, εάν το παιδί καταλήξει σε ξένο και δυσμενές περιβάλλον. Έχουμε έναν αυξανόμενο αριθμό «μεικτών» γάμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, οι κανόνες που διέπουν τη διάλυση του γάμου και την επιμέλεια του παιδιού συχνά είναι χαοτικοί και ασαφείς. Το κοινοτικό δίκαιο έως τώρα ρύθμιζε μόνο το πλαίσιο για τις διαφορές, όπως το ζήτημα της δικαιοδοσίας, δηλαδή ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την ακρόαση του διαζυγίου ή της επιμέλειας του παιδιού. Δεν παρείχε, ωστόσο, λύσεις σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές, με άλλα λόγια, σε σχέση με τον καθορισμό του δικαίου του κράτους που θα πρέπει να εφαρμόσουν τα δικαστήρια σε δικαστικές διαδικασίες. Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ της νομοθεσίας των κρατών μελών προκάλεσε, συνεπώς, νομική ανασφάλεια που συχνά εξώθησε τα μέλη να ξεκινήσουν τις διαδικασίες όσο το δυνατό συντομότερα, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι ευνοϊκότεροι νομικοί κανόνες. Ο Κανονισμός που πρόκειται να εκπονηθεί τώρα έχει ως στόχο να εξυγιάνει την παρούσα κατάσταση, πρώτα από όλα, ευνοώντας μια συμφωνία μεταξύ των μερών. Αυτό μπορεί να είναι κατάλληλο στην περίπτωση του διαζυγίου με κοινή συναίνεση, αλλά γνωρίζοντας πώς είναι συνήθως τα πράγματα στην πράξη, φοβάμαι ότι αυτό θα επιλύσει μόνο ελάχιστες νομικές διαφορές. Η σωστή λύση θα ήταν, εάν μακροπρόθεσμα καταφέρναμε να αναπτύξουμε ένα ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών κανονισμών για την επιμέλεια του παιδιού.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE), γραπτώς.(ES) Υποστηρίζουμε το μηχανισμό αυξημένης συνεργασίας στην παρούσα περίπτωση, καθώς θα εγγυηθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σταθερότητα, θα αποτρέπει την επιλογή της «συμφέρουσας λύσης» και θα προωθήσει την ευρωπαϊκή ένταξη.

Επιπλέον, το νέο σύστημα είναι χρήσιμο, καθώς ορίζει το δίκαιο της κοινής συνήθους κατοικίας των συζύγων ως το πρώτο εφαρμοστέο δίκαιο. Στην περίπτωση της Ισπανίας, θα αντικαταστήσει το κριτήριο του δικαίου της κοινής τους εθνικότητας, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ζευγαριών μεταναστών που ζουν στην Ισπανία, είναι πολύ πρακτικό για τα δικαστήρια και τους πολίτες που αναζητούν δικαιοσύνη.

 

15. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ - Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με:

την έκθεση (A6-0322/2008) της κ. in't Veld εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (PNR) στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας [2008/2187(INI)] και

– την προφορική ερώτηση – (B6-0476/2008) προς την Επιτροπή για την ΕΕ και τα δεδομένα από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) της κ. in't Veld, της κ. Roure, του κ. Bradbourn και της κ. Kaufmann εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (O-0100/2008).

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με ακόμα μια παρατήρηση για την απουσία του Συμβουλίου, διότι στο κείμενο παρέμβασής μου είχα ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το διάλογο, το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας κτλ, αλλά το Συμβούλιο απουσιάζει και στην παρούσα συζήτηση. Νομίζω ότι είναι τελείως απαράδεκτο, διότι το Συμβούλιο εκπονεί την πολιτική για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών και πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις και δεν είναι παρόν. Το Συμβούλιο δεσμεύτηκε δημόσια να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τώρα βλέπουμε τι αξίζουν οι δεσμεύσεις του Συμβουλίου – τίποτα. Νομίζω ότι αποτελεί προσβολή, όχι προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά προς τους πολίτες που δικαιούνται απαντήσεις και διαφανή λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να διαβιβάσετε τη δυσαρέσκειά μου στους εκπροσώπους της Προεδρίας.

Είναι μια κοινή συζήτηση, αφενός, σχετικά με τις προτάσεις για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) και, αφετέρου, για τη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας. Είναι ουσιαστικά τα ίδια προβλήματα και τα προβλήματα δημιουργήθηκαν ήδη στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και, αργότερα με τον Καναδά.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι εκείνο της οριοθέτησης του σκοπού, διότι ό,τιδήποτε άλλο έπεται αυτού – η οριοθέτηση του σκοπού ή, με άλλα λόγια, να ξεκινήσει η αιτιολόγηση της πρότασης. Τώρα όλα είναι λάθος με την αιτιολόγηση, όλα είναι λάθος με την οριοθέτηση του σκοπού. Θα σας το περιγράψω.

Για να ξεκινήσω, η επικουρικότητα: η Επιτροπή και το Συμβούλιο δηλώνουν ότι στόχος της πρότασης είναι η εναρμόνιση των εθνικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, μόνο ελάχιστα κράτη μέλη – νομίζω τρία έως τώρα – έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα PNR ή έχουν σχέδια για μια τέτοια ρύθμιση. Συνεπώς, η πρόταση δεν μπορεί ενδεχομένως να εναρμονίσει τα εθνικά συστήματα, διότι δεν υπάρχουν. Δημιουργεί μόνο την υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύστημα για τη συλλογή των δεδομένων PNR. Θα το αποκαλούσα «ξέπλυμα πολιτικής», διότι ο,τιδήποτε δεν μπορούμε να επιτύχουμε σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούμε να το καταφέρουμε μέσω της πίσω πόρτας της ΕΕ. Τάσσομαι υπέρ της Ευρώπης, αλλά δεν μου αρέσει αυτό.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε μια αποκεντρωμένη ρύθμιση, έτσι ώστε να είναι λιγότερο σαφής η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και δημιουργεί ένα μη υλοποιήσιμο συνονθύλευμα κανόνων και συστημάτων για τους μεταφορείς και ένα πολύ αδιαφανές σύστημα για τους πολίτες.

Ο δηλούμενος σκοπός στην πρόταση της Επιτροπής είναι να εντοπίζει άτομα, τα οποία συμμετέχουν, ή ενδέχεται να συμμετέχουν σε τρομοκρατικό ή οργανωμένο έγκλημα, καθώς και τους συνεργάτες τους, να δημιουργεί και να ενημερώνει τους δείκτες κινδύνου, να παρέχει σύστημα πληροφοριών για τις ταξιδιωτικές πρακτικές και λοιπές τάσεις που αφορούν τρομοκρατικά εγκλήματα για να χρησιμοποιούνται σε εγκληματολογικές έρευνες και την ποινική δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και οργανωμένου εγκλήματος.

Η Επιτροπή, με πρότασή της, ισχυρίζεται ότι η ΕΕ μπόρεσε να εκτιμήσει την αξία των δεδομένων PNR και να συνειδητοποιήσει τη δυναμική της με στόχο την εφαρμογή του δικαίου. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχουμε δει καμία συγκεκριμένη απόδειξη για να τεκμηριώσει τον εν λόγω ισχυρισμό. Οποιαδήποτε απόδειξη που παρέχεται έως σήμερα από τις ΗΠΑ είναι αμφισβητούμενης αξιοπιστίας και για να είμαστε ειλικρινείς, οι πληροφορίες που έχουμε από τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ από το τελευταίο έτος ή περίπου τόσο φαίνεται μόνο ότι αποδεικνύουν ότι η μαζική συλλογή και επεξεργασία των PNR δεν είναι καθόλου χρήσιμη.

Έγινε μόνο μία και μοναδική αξιολόγηση των PNR των ΗΠΑ, η οποία δεν εκτίμησε τα αποτελέσματα. Πράγματι, μια πρόσφατη έκθεση που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εγείρει ουσιαστικές αμφιβολίες για τη χρησιμότητα της επιτήρησης της συμπεριφοράς ως εργαλείο για τον εντοπισμό πιθανών τρομοκρατών. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε, διότι πώς θα εμφανίσετε τα χαρακτηριστικά κινδύνου των πιθανών τρομοκρατών βάσει των δεδομένων PNR; Είναι κατάφωρη ανοησία. Πώς πρόκειται να καθορίσετε, εάν κάποιος είχε κακές προθέσεις βάσει του αριθμού του τηλεφώνου του ή του αριθμού της πιστωτικής του κάρτας; Με άλλα λόγια, ο σκοπός που δηλώνεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι προφανώς άκυρος και αβάσιμος, και, ωστόσο, σε αυτή τη βάση εργάζεται το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο μοιάζουν να είναι σε σύγχυση ως προς το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει σε σχέση με τα δεδομένα PNR. Τα αρχεία PNR είναι συνήθως πολύ περιληπτικά δεδομένα και κατά μέσο όρο με όχι περισσότερα από 10 πεδία, με πολύ βασικές πληροφορίες. Έτσι, είναι τελείως ασαφές το πώς αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου.

Οι αρχές επιβολής του νόμου διαθέτουν ήδη τις απαραίτητες εξουσίες για να λάβουν δεδομένα PNR κατά περίπτωση στο πλαίσιο μιας έρευνας ή δίωξης σε γνωστούς υπόπτους και πιθανούς συνεργάτες. Έτσι η πρόταση της Επιτροπής θα εξάλειφε απλώς την υποχρέωση να ληφθεί μια εγγύηση και μια απαιτούμενη αιτία. Έτσι εάν οι αρχές επιβολής του νόμου χρειάζονται νέες εξουσίες, πρέπει να αποδείξουν πότε και πώς οι υπάρχουσες εξουσίες ήταν ανεπαρκείς. Έως τώρα δεν έχουμε λάβει ποτέ απάντηση σε αυτή την ερώτηση.

Έχουμε ήδη μια οδηγία για τις εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες (API) και μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ατόμων και για την ενσωμάτωση τους σε έναν κατάλογο ατόμων υπό παρακολούθηση. Αυτό δεν είναι εφικτό με τα δεδομένα PNR. Αφού, λοιπόν, έχουμε μια οδηγία για τα δεδομένα API, γιατί χρειαζόμαστε κι άλλα; Αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί.

Η αυτόματη συστηματική ανάλυση των PNR όλων των επιβατών μπορεί να είναι χρήσιμη για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ή τη λαθρομετανάστευση. Μπορεί να υπάρχουν πολύ εύλογοι και βάσιμοι σκοποί, αλλά ας τους έχουμε στο τραπέζι και ας μην συζητάμε για την πρόληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων, διότι πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό.

Εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο προτίθενται να επεκτείνουν το αντικείμενο της πρότασης για να καλύπτει άλλους σκοπούς, όπως μόλις ανέφερα, θα πρέπει να διευκρινίσουν λεπτομερώς για κάθε δηλούμενο σκοπό πώς θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα PNR. Με άλλα λόγια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα PNR στοχευμένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης, συνεχούς, καθορισμένης έρευνας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα PNR για αυτόματη συστηματική ανάλυση, για παράδειγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να αποθηκεύετε τα δεδομένα. Πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουμε ποιος είναι ο σκοπός.

Αυτό με φέρνει στο ζήτημα της, ας πούμε, νομικής βάσης, διότι εάν διαβάσετε το μικρό έντυπο για τα PNR ΕΕ-Αυστραλίας – και το ίδιο ισχύει για τα PNR ΕΕ-ΗΠΑ – δεν ασχολείται μόνο με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, αλλά και με τη μετάναστευση, τους κινδύνους της δημόσιας υγείας, διοικητικούς σκοπούς, τελωνεία, μετανάστευση, επίβλεψη και λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης. Αυτά δεν έχουν σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο επέλεξαν ένα εργαλείο του τρίτου πυλώνα για την πρόταση PNR και επίσης για τις συμφωνίες με άλλες χώρες, αλλά ο τρίτος πυλώνας αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά την ασφάλεια σε άλλες χώρες.

Η Επιτροπή μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ του ότι, εμμέσως, εάν παρέχουμε δεδομένα στους Αμερικανούς, τους Αυστραλούς και στη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, θα επωφεληθούμε από αυτό ως προς την ασφάλεια. Αυτό μπορεί και να ισχύει, αλλά μετά θα ήθελα να καταλάβω πώς σχετίζεται η δημόσια υγεία. Πώς σχετίζεται η μετανάστευση; Πώς σχετίζεται η επίβλεψη και η λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης; Δεν έχει καμία σχέση.

Δεν θα υπεισέλθω σε όλες τις άλλες λεπτομέρειες της εφαρμογής, αλλά το ερώτημα του σκοπού και της αιτιολόγησης πρέπει να απαντηθούν πριν από ο,τιδήποτε άλλο, διότι ο ισχυρισμός ότι ήταν πολύ χρήσιμο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν έχει τεκμηριωθεί έως σήμερα: ακόμα περιμένουμε τις αποδείξεις και θα ήθελα πολύ να τις έχω. Και εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις, θα εξετάσουμε εκ νέου την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ακούσαμε μια παρέμβαση γεμάτη ενέργεια για την υπόθεση. Δεν ξέρω εάν θα απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά θα ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς, κυρία in’t Veld, για την ευκαιρία που μας δώσατε πρώτα από όλα να συζητήσουμε τη συμφωνία PNR που συνάφθηκε μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Ιουνίου.

Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί τον καρπό των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν φέτος το Μάρτιο και διεξήχθησαν από τη Σλοβενική Προεδρία με τη βοήθεια της Επιτροπής. Η εν λόγω συμφωνία ισχύει για επτά χρόνια. Σκοπός της είναι να παρέχει νομική προστασία στους αερομεταφορείς και στα συστήματα κρατήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαβίβαση δεδομένων PNR στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας, ενώ εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές δεσμεύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες στο πεδίο της προστασίας δεδομένων, των ατομικών δικαιωμάτων για πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύονται ως αποτέλεσμα της συμφωνίας και τα δικαιώματα των ατόμων, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, να υποβάλουν καταγγελίες με τον αυστραλό επίτροπο αρμόδιο επί της ιδιωτικής ζωής να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα δεδομένα τους.

Το Κοινοβούλιο τασσόταν πάντα υπέρ της διαβίβασης των δεδομένων PNR βάσει αυτού που είναι γνωστό ως «σύστημα έλξης». Μετά από μια μεταβατική περίοδο, τα δεδομένα PNR θα διαβιβάζονται στο τελωνείο της Αυστραλίας χρησιμοποιώντας μόνο αυτό το «σύστημα έλξης». Με άλλα λόγια, η τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας δεν θα έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα άμεσα από βάσεις δεδομένων. Επίσης, η συμφωνία περιέχει σημαντικές εγγυήσεις αναφορικά με την αποθήκευση δεδομένων PNR, τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες ή τρίτες χώρες, καθώς και μια σαφή αναφορά στους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα.

Όσον αφορά το σκοπό των δεδομένων PNR, το σχέδιο σύστασης διαβεβαιώνει ότι δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ως απάντηση, πρέπει να πω ότι η συμφωνία προβλέπει ότι τα δεδομένα PNR μπορούν να χρησιμοποιούνται για τρεις σκοπούς, οι οποίοι καθορίζονται. Αυτοί είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συναφών εγκλημάτων, η καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων – συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου εγκλήματος – τα οποία είναι διασυνοριακής φύσεως, και, τρίτον, η καταπολέμηση της διαφυγής ατόμων από τη σύλληψη και τα προσωρινά μέτρα προφυλάκισης για τα ίδια εγκλήματα. Εάν αυτό επιθυμείτε, πιστεύω ότι μπορείτε στην παρούσα περίπτωση να πείτε ότι οι σκοποί έχουν καθοριστεί.

Χάριν σαφήνειας, η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι τα δεδομένα PNR μπορεί να επεξεργάζονται κατά περίπτωση, όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των θιγόμενων προσώπων. Χάριν σαφήνειας, η συμφωνία προβλέπει ότι τα δεδομένα PNR μπορούν να επεξεργάζονται κατά περίπτωση, όπου αυτό απαιτείται από εντολή δικαστηρίου, για παράδειγμα, σε μια περίπτωση, στην οποία η επεξεργασία θα πρέπει να διεξάγεται για να επαληθευτεί ότι τα δεδομένα PNR επεξεργάζονται σύμφωνα με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αυστραλίας.

Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι στο μέλλον θα φροντίσω ιδιαίτερα, ώστε το Κοινοβούλιο να παίξει το ρόλο του σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Γνωρίζω απολύτως την ανάγκη να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Συνεπώς, μου φαίνεται ότι έχει ληφθεί ένας ορισμένος αριθμός εγγυήσεων για το σκοπό των δεδομένων, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων. Συνεπώς, προσπάθησα να είμαι αντικειμενικός και πιστεύω παρόλα αυτά ότι η συμφωνία ήταν απαραίτητη. Δεδομένου ότι έχουμε έναν πρόθυμο εταίρο, με θεσμικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την προστασία δεδομένων, πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε λόγους να ελπίζουμε ότι η εν λόγω συμφωνία θα εφαρμοστεί με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των δεδομένων.

Θα ασχοληθώ τώρα πιο αφοσιωμένα, αν μπορώ να το πω έτσι, με την προφορική ερώτηση που θέσατε και που αποτελεί σαφώς το συνολικό πρόβλημα με τα PNR. Η διεθνής τρομοκρατία και τα εγκλήματα συνιστούν σοβαρή απειλή και ισχύει ότι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων PNR φαίνεται να είναι αποτελεσματικό εργαλείο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Τα δεδομένα PNR είναι στην πραγματικότητα εμπορικές πληροφορίες που παρέχει ο επιβάτης στον μεταφορέα εθελοντικά. Αυτές είναι πληροφορίες που συλλέγουν οι μεταφορείς για να χεριστούν τα συστήματα κρατήσεων τους.

Προσφάτως ορισμένες χώρες ξεκίνησαν να απαιτούν από τους μεταφορείς να διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR τους ως μέσο πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και σοβαρών εγκλημάτων, όπως την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ναρκωτικών. Μεταξύ αυτών των χωρών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Κορέα. Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός τρίτων χωρών, όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, που ξεκίνησε να απαιτεί από τους μεταφορείς να διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR σε αυτούς.

Συγκεκριμένα κράτη μέλη – Γαλλία, Δανία, Σουηδία και Βέλγιο – ξεκίνησαν νομοθετικές διαδικασίες προς την ίδια κατεύθυνση ή εξετάζουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νομοθετική διαδικασία. Ορισμένες άλλες χώρες ξεκίνησαν να εξετάζουν την ιδέα να χρησιμοποιούν δεδομένα PNR. Ωστόσο, βρισκόμαστε μόνο στα αρχικά στάδια.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα PNR αποτελούν μόνο ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου μαζί με άλλα εργαλεία και πληροφορίες, διότι το ζήτημα που εγείρατε για να εξακριβώσετε ποια είναι πραγματικά η χρησιμότητα μιας τέτοιας χρήσης, δεν μπορεί να εκτιμηθεί πέραν ενός πλαισίου στο οποίο οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούν δεδομένα PNR σε συνδυασμό με άλλα μέσα.

Σαφώς, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσετε ακριβώς ποια είναι η χρησιμότητα των δεδομένων PNR. Ωστόσο, φαίνεται ότι ισχύει πως, σε ορισμένες χώρες που χρησιμοποίησαν δεδομένα PNR, αποδείχτηκε πραγματικά ότι ήταν χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Τα συστήματα PNR αξιολογήθηκαν από τις αρχές σε κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων είναι εν γένει θετικά και επιβεβαιώνουν ότι η χρήση των συστημάτων PNR ήταν αποτελεσματική.

Κατά την προετοιμασία της πρότασης για το ευρωπαϊκό PNR, η Επιτροπή ήταν σε στενή επαφή με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή ήταν σαφώς απολύτως ικανοποιημένη από τις αποδείξεις που προσκόμισαν τα κράτη μέλη. Η πλειοψηφία των αποδείξεων βασιζόταν σε απόρρητες πληροφορίες και δεν μπορούσαν να κοινοποιηθούν σε ανοιχτό φόρουμ. Το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε μια ακρόαση για τα PNR, στην οποία τέσσερα κράτη μέλη και τρεις τρίτες χώρες έκαναν παρουσιάσεις για τη χρήση τους στα PNR και επιβεβαίωσαν την επιτυχία τους. Δεδομένης της εμπιστευτικής και ευαίσθητης φύσης των εν λόγω πληροφοριών, ωστόσο, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τις μεθόδους αυτόματης ανάλυσης, καθώς αποτελεί πραγματικό ζήτημα. Ισχύει ότι τα PNR συνήθως αναλύονται αυτόματα βάσει δεικτών κινδύνου, αλλά πρέπει να το τονίσω αυτό: η Επιτροπή επιθυμεί μια εγγύηση ότι αυτού του είδους η αυτόματη ανάλυση δεν θα οδηγήσει ποτέ σε μια απόφαση που θα θίγει άμεσα ένα άτομο. Τα αποτελέσματα της αυτόματης ανάλυσης θα πρέπει να αναλύονται εκ νέου χειρωνακτικά από ένα ειδικευμένο υπάληλλο.

Η πρόταση της Επιτροπής υποδεικνύει ότι τα δεδομένα PNR θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και ιδιαίτερα τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων, κάτι το οποίο σίγουρα ήσαστε προετοιμασμένοι να αναγνωρίσετε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι τα PNR μπορεί να είναι χρήσιμα στην καταπολέμηση άλλου είδους σοβαρών εγκλημάτων που δεν αφορούν τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Πέραν αυτού, περιορίσαμε την πρόταση στο οργανωμένο έγκλημα για λόγους αναλογικότητας.

Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα δεδομένα PNR θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται γενικά για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών. Στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, τα PNR θα ήταν χρήσιμα, καθώς ισχύει ότι τα δεδομένα διατίθενται ταχύτερα από ό,τι οι εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες. Στον τομέα της ασφάλειας των εναέριων μεταφορών, τα PNR θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα, εάν το σύστημα PNR προσέφερε τη δυνατότητα να μη δοθεί η άδεια σε εγκληματίες ή εν δυνάμει τρομοκράτες να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος, αλλά η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τέτοιες αρμοδιότητες.

Αναφορικά με θέματα δημόσιας υγείας, τα PNR θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα ως προς την πρόληψη ενδεχόμενων επιδημιών. Εάν ο επιβάτης φερόταν να έχει μια ασθένεια που είχε τη δυναμική να προκαλέσει επιδημία, τα PNR θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερωθούν άλλοι επιβάτες του ίδιου αεροσκάφους και να τους δοθούν οι αντίστοιχες συμβουλές. Και εδώ, ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής δεν καταπιάνεται τόσο διεξοδικά με το ζήτημα, καθώς έλειπε η απόδειξη της αναλογικότητας. Λυπάμαι που δεν μπορώ να συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αλλά μου φαίνεται ότι οι σκοποί που ορίζονται στην πρόταση είναι αρκετά ακριβείς ώστε να παρέχουν τις νομικές εγγυήσεις που θα θέλαμε να δούμε όλοι.

Εγείρατε, επίσης, το ζήτημα της επικουρικότητας και αναρωτηθήκατε εάν απαιτούνταν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη την εν λόγω πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία κράτη μέλη θέσπισαν ήδη εθνική νομοθεσία για τα δεδομένα PNR, αρκετά άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ήδη τα δεδομένα PNR με άλλους τρόπους. Μια σύγκριση των εν λόγω συστημάτων αποκαλύπτει πολλές διαφορές σε σχέση με τα καθήκοντα που τίθενται στους μεταφορείς και τους σκοπούς.

Τέτοιες διαφορές καθιστούν πιο περίπλοκη τη ζωή των επιβατών και προκαλούν βεβαίως προβλήματα στους μεταφορείς. Συνεπώς, η πρόταση έχει ως στόχο να εναρμονίσει τις αρμοδιότητες των μεταφορέων και να παρέχει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων PNR από τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, απαιτεί από αυτά να συμμροφωθούν με τους μηχανισμούς προστασίας δεδομένων.

Εξάλλου, η εν λόγω πρόταση θα επιτρέπει αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων. Πάνω από όλα, η Επιτροπή πιστεύει ότι, στην εποχή που διανύουμε, η διεθνής τρομοκρατία και το έγκλημα αποτελούν σοβαρές απειλές και ότι τα αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, ενώ θα εξακολουθούν να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα.

Επίσης, εγείρατε το ζήτημα της επιλογής μας για ένα αποκεντρωμένο πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων δηλώνοντας: «Δεν ισχύει ότι με το να επιλέγουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα, χάνουμε την ικανότητα της εποπτείας;» Η Επιτροπή εξέτασε τις εναλλακτικές λύσεις ενός κεντρικού συστήματος σε αντιδιαστολή με εκείνες ενός αποκεντρωμένου πλαισίου και, κατά τις διαβουλεύσεις μας με τα κράτη μέλη, κατέστη σαφές ότι η επεξεργασία δεδομένων PNR προϋποθέτει τη χρήση πληροφοριών, η πηγή των οποίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Για το λόγο αυτό, συνεπώς, τα κράτη μέλη δεν ήταν πρόθυμα να μοιραστούν τέτοιες πληροφορίες με μια κεντρική οντότητα PNR.

Είναι αλήθεια ότι ένα κεντρικό σύστημα θα ήταν λιγότερο δαπανηρό και θα είχε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, αλλά για λόγους πρακτικής πολιτικής επιλέξαμε την εναλλακτική λύση ενός αποκεντρωμένου πλαισίου. Από την άποψη της προστασίας των δεδομένων, η αποκεντρωμένη επιλογή επιτρέπει επίσης σε κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει τις δικές του εγγυήσεις για πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων.

Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που μίλησα πολύ ώρα, αλλά πρόκειται για σημαντική υπόθεση που αφορά την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Η Επιτροπή γνωρίζει βεβαίως ότι η πρότασή της θα εγκριθεί σύμφωνα μια μια διαδικασία διαβουλεύσεων. Η Επιτροπή επιθυμεί να είναι σε στενή επαφή με εσάς, με το Κοινοβούλιο. Τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν ευρέως στη διαδικασία, καθώς η πρόταση εξετάζεται ή θα εξεταστεί από τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια. Οι αρχές προστασίας δεδομένων θα συμμετέχουν στο σύστημα PNR και θα είναι υπεύθυνες για την ανεξάρτητη επίβλεψη των εν λόγω συστημάτων.

Γι’ αυτό, κυρία in’t Veld, αναγνωρίζω ότι είναι σοβαρές οι ενστάσεις σας. Έκανα ό,τι καλύτερο για να απαντήσω σε αυτές με ειλικρίνεια. Ωστόσο, πιστεύω ότι το εν λόγω ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι χρήσιμο, εάν δεν θέλουμε κάθε κράτος μέλος να ξεκινήσει και να επικεντρωθεί σε μια τελείως διαφορετική πρωτοβουλία για τα PNR, την οποία θα συνοδεύει ο σίγουρος κίνδυνος της μη τήρησης ενός συγκεκριμένου αριθμού κανόνων για την προστασία δεδομένων.

Ως προς τη χρησιμότητα, ισχύει ότι πρέπει να καθορίσουμε τη χρήση και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση αυτών των δεδομένων, αλλά ισχύει επίσης ότι ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, χρειάζεται τόσο πολύ να γίνουμε αποτελεσματικότεροι που τείνω να σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε ένα επιπλέον μέσο. Αυτά είχα να πω απλούστατα σε απάντηση των ενστάσεων σας, τις οποίες άκουσα με μεγάλη προσοχή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την εισηγήτρια για την εισηγητική της έκθεση και τη λεπτομερή αιτιολόγηση. Θέλω, επίσης, να ενημερώσω την εισηγήτρια ότι, αν και η ημερήσια διάταξη αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Η απόφαση ως προς το πού τοποθετείται κάθε σημείο στην ημερήσια διάταξη καθορίζει εάν θα παρίσταται εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν έγινε πρόταση, ώστε το εν λόγω σημείο να τοποθετηθεί σε άλλη μέρα εκτός από τη Δευτέρα. Κατά κανόνα οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου δεν παραβρίσκονται στις συζητήσεις μας τη Δευτέρα. Ως εκ τούτου, προτείνω ότι, εάν η εισηγήτρια έχει να κάνει τυχόν παρατηρήσεις για το θέμα, θα πρέπει να τις απευθύνει στον αρχηγό της ομάδας της, ο οποίος θα μπορούσε να είχε παρέμβει, αλλά δεν το έπραξε. Κατά συνέπεια, σήμερα δεν είναι παρών κανένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου, αλλά αυτό δεν συνιστά ένδειξη περιφρόνησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι λόγοι για αυτή την απουσία είναι διαδικαστικοί.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω εν συντομία σε αυτό, διότι νομίζω ότι αποτελεί ζήτημα ευγένειας καθώς και πολιτικού συμφέροντος να παραβρίσκεται το Συμβούλιο και είμαι βέβαιη ότι τους περισσεύει ένας υπουργός για να είναι παρών. Είχαμε προηγούμενες συζητήσεις τους περασμένους δύο μήνες, στις οποίες το Συμβούλιο ήταν παρόν, αλλά έφυγε στη μέση της συζήτησης.

Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο και δεν μπορώ να επιρρίψω την ευθύνη στην ομάδα μου για αυτό. Πρέπει το προεδρείο του παρόντος Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη δυσαρέσκειά μας στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστώ πολύ. Έλαβα υπόψη την απογοήτευσή σας, αλλά σας παρακαλώ να απευθύνετε οποιαδήποτε παράπονα στον αρχηγό της ομάδας σας, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ενεργήσει έτσι, ώστε το εν λόγω σημείο να συζητηθεί όταν θα ήταν παρών ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου, αλλά δεν το έπραξε. Δεν έθεσα ερωτήσεις στην εισηγήτρια, αλλα κατανοώ ότι εξέφρασε τις ανησυχίες της.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά, οι καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών δεν αποτελούν νέα έννοια για την ασφάλεια της αεροπορίας. Το παρόν Κοινοβούλιο συζήτησε τόσο τις ελλείψεις όσο και τα πλεονεκτήματα τους σε πολλές προηγούμενες περιστάσεις.

Εν γένει, οι ανησυχίες μου έγκεινται – ανεξαρτήτως εάν το σύστημα είναι μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας ή σε ένα γενικό πλαίσιο της ΕΕ – στο ποιος θα χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιούνται και πώς θα προστατεύονται. Κατά τη γνώμη μου, τα συστήματα PNR αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά πρέπει να εγγυηθούμε ότι το σύστημα δεν θα γίνει ένα ακόμα εργαλείο που θα διατηρεί τα δεδομένα των πολιτών. Ο σκοπός του PNR πρέπει να είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πρέπει να πω – λυπάμαι πολύ που το λέω – ότι ο Επίτροπος στην εναρκτήρια δήλωσή του δεν με έπεισε ότι αυτή θα ήταν η οριοθέτηση του σκοπού που όλοι επιζητάμε. Ο στόχος των οργανισμών, αρμοδιότητα των οποίων είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οφείλει να είναι συγκεκριμένος. Τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας δεν πρέπει να γίνονται δικαιολογία για ένα περισυλλεκτικό σύστημα προσωπικών δεδομένων. Κατ’ ουσία, πρέπει να εγγυηθούμε ότι τέτοια συστήματα περιορίζονται σε αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν, το οποίο αποτελεί βοήθεια προς τις υπηρεσίες ασφάλειας για να εντοπίσουν και να στοχοποιήσουν τους ανθρώπους που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή.

Χαιρετίζω τα συστήματα PNR ως μέρος της προσέγγισής μας για την αντοτρομοκρατική δράση, αλλά στον ίδιο βαθμό, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι ως προς τη προσέγγισή μας κατά τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Πρέπει να προσεγγίσουμε το σημαντικό ζήτημα της προστασίας δεδομένων των πολιτών της ΕΕ και εάν – και με ποιο τρόπο – αυτά τα δεδομένα διαβιβάζονται σε άλλους.

Συνεπώς, προτρέπω το παρόν Κοινοβούλιο να πάρει σοβαρά το PNR ως μέρος ενός παγκόσμιου εργαλείου για να κάνει ασφαλέστερους τους ουρανούς. Εφόσον προσεγγίζουμε το θέμα με αναλογικότητα και μειώνουμε την πιθανότητα κατάχρησης, το PNR θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο ζωτικής σημασίας για να προστατέψει τον αθώο ταξιδιώτη και να διακόψει τον πιθανό τρομοκράτη. Συμπερασματικά, πάντα έλεγα ότι εμένα προσωπικά αυτά τα συστήματα θα με έκαναν να αισθάνομαι ασφαλέστερο στα 35.000 πόδια.

 
  
MPphoto
 

  Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητάμε δύο συναφή θέματα: τη συμφωνία Αυστραλίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών – PNR – και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος PNR. Η συμφωνία που συνάφθηκε με την Αυστραλία φαίνεται σε εμάς περισσότερο αποδεκτή από ό,τι άλλες συμφωνίες που συνάφθηκαν με χώρες εκτός της ΕΕ. Συνεπώς, επικροτούμε το γεγονός ότι τα δεδομένα έγιναν ανώνυμα και ότι τέθηκαν όρια στη διαβίβαση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι δεν αξίζει να συλλέγονται ευαίσθητα δεδομένα όπως προτιμήσεις στο φαγητό. Έχουμε, ωστόσο, ακόμα μερικές ανησυχίες, διότι ο σκοπός για τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα δεν είναι πολύ καλά καθορισμένος. Επιπροσθέτως, η χρονική διάρκεια για την οποία διατηρούνται τα δεδομένα και ο αριθμός των στοιχείων των δεδομένων που απαιτείται μας φαίνονται υπερβολικά.

Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα σαφέστερο ορισμό της προστασίας δεδομένων που θα καλύπτει τους ευρωπαίους πολίτες. Καλούμε επίσης το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιτείνουν το δημοκρατικό έλεγχο εμπλέκοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την οριστικοποίηση των συμφωνιών.

Τα θέματα που εγείρονται από το συμφωνία με την Αυστραλία δείχνουν τα προβλήματα που τίθενται από τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος PNR. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με μια απλή απάντηση σε αιτήματα χωρών εκτός της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί παράδειγμα συνεχίζοντας την παραδοσιακή προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Αρνούμαστε να εγκρίνουμε απλώς ένα πανομοιότυπο αντίγραφο της συμφωνίας που συνάφθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο για να εξακριβώσουμε εάν η χρήση δεδομένων PNR είναι πραγματικά χρήσιμη και, εάν ισχύει, υπό ποιες προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. Κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι είναι καινούριος κανόνας, τουλάχιστον για την Προεδρία του Συμβουλίου, να μην παρουσιάζονται τη Δευτέρα! Ως κάποια που έρχεται στο Στρασβούργο μόνο με διαμαρτυρίες, θα ήθελα πολύ αυτός ο κανόνας να εφαρμοστεί για μένα.

Όπως είπε η εισηγήτρια, οι ρυθμίσεις για τη χρήση δεδομένων PNR είναι ασαφείς και νομικά επισφαλείς και φαινομενικά ριψοκίνδυνοι όπως ένα κράτος εποπτείας προς το δικό του όφελος. Η ιδιαίτερη ανησυχία μου είναι η πρακτική εξόρυξης δεδομένων και η συγκέντρωση χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και ταυτότητας. Εκτός από τα ζητήματα νομιμότητας και αποτελεσματικότητας, ανησυχώ για το τι συμβαίνει σε ένα πρόσωπο που απομονώνεται για εξέταση.

Αυτό θα μπορούσε να ισχύει, διότι είχαν έναν συνεργάτη που ενδιαφέρει την αστυνομία. Ο Αντιπρόεδρος Barrot λέει ότι η δράση επιβολής δεν μπορεί να ληφθεί μόνο βάσει της αυτόματης επεξεργασίας, αλλά τι συμβαίνει με την αρχική απομόνωση κάποιου ως να ήταν πιθανού ενδιαφέροντος; Πρέπει να έχουμε την απόλυτη ασφάλεια ότι τα ίχνη έχουν διαγραφεί.

Εάν κοινοποιούνται και αποθηκεύονται τα δεδομένα, οι κίνδυνοι της κακοτυχίας, όπως συνέβη με τον Maher Arrar, που αποδόθηκε για βασανιστήρια για εφτά μήνες αφού τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο JFK, δεν μπορούν να θεωρηθούν ευφάνταστοι.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στις δηλώσεις του κυρίου Bradbourn. Ούτε εγώ είμαι κατά της κατάστασης με τα ονόματα των επιβατών (PNR) αυτής καθαυτής, αν και αυτή η εντύπωση δίνεται σε κάποιο βαθμό. Αυτό που έχει σημασία είναι, και προς αυτήν την κατεύθυνση συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια, ότι πρέπει να εξετάσετε πολύ προσεκτικά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το εργαλείο και πότε καθορίζονται πραγματικά η χρησιμότητα και η ανάγκη.

Θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να κάνω άλλη μια πρόταση προς την Επιτροπή. Ο Επίτροπος Barrot δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το εκτιμώ αυτό, αλλά όταν πρόκειται για τη χρησιμότητα και την ανάγκη, τότε έχουμε ακόμα να ολοκληρώσουμε ορισμένες λεπτομέρειες και αυτές πιστεύω ότι είναι το επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα.

Επίτροπε, λέτε ότι έχετε ένα σωρό αξιολογήσεις που επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο χρησιμότητας. Σύμφωνα με τις γνώσεις μου, βάσει όσων έχω διαβάσει για το θέμα, παρέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση και επιλύει έναν αριθμό θεμάτων, αλλά εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει κάνει τίποτα για να ωφελήσει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενη που θα το εξετάσω μαζί σας σε κάποιο στάδιο.

Θα πρότεινα, συνεπώς, να διεξαχθεί έρευνα και εσείς και εμείς να καθήσουμε να καθορίσουμε το ζήτημα της έρευνας, να αναθέσουμε τη διεξαγωγή μιας έρευνας και μετά να τη συζητήσουμε διεξοδικά. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των PNR καταρχήν, αλλά θέλουμε οι καταστάσεις να αντιμετωπίζονται με φροντίδα, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής μας για την ιδιωτική ζωή. Ελπίζω ότι είστε πρόθυμοι να το στηρίξετε. Θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτό;

Αναφορικά με τη συμφωνία σας με την Αυστραλία, μπορεί κάλλιστα να είναι κάπως ανώτερη από τις άλλες συμφωνίες, για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ερώτησή μου είναι: ποιες άλλες συμφωνίες είναι ακόμα σε εξέλιξη; Πριν από μια στιγμή είπατε ότι, ό,τι κι αν συμβεί, καμιά δεν θα πέσει στα χέρια καταπιεστικών αρχών. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορώ να υποθέσω ότι δεν θα διεξάγουμε ποτέ διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ή την Κίνα. Θα μπορούσατε σε οποιαδήποτε περίπτωση να το επιβεβαιώσετε και ίσως να μας παρέχετε έναν κατάλογο χωρών, με τις οποίες οι διαπραγματεύσεις είναι ήδη σε εξέλιξη, για τις οποίες δεν θα μάθουμε τίποτα απολύτως για τους επόμενους μήνες;

 
  
MPphoto
 

  Giusto Catania, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά που είπε ο Επίτροπος Barrot δεν με πείθουν ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικό όφελος από τη χρήση των δεδομένων PNR. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής απόδειξη ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Είναι γεγονός ότι σε αυτό το παραλήρημα για τον εντοπισμό των εικαζόμενων τρομοκρατών, όλοι έγιναν ύποπτοι. Πιστεύω ότι πρέπει να διασαφηνιστούν ορισμένα σημεία σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν και τον τρόπο που πρόκειται να μεταχειριστούν. Κατ’ αντίθεση, είμαστε συχνά μάρτυρες – από τις πληροφορίες που είναι στη διάθεσή μας – αυθαίρετης και αδιάκριτης δραστηριότητας, κατά την οποία τα δεδομένα περνούν συχνά από χέρι σε χέρι και δεν διαβιβάζονται πάντα σωστά.

Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο ζήλος για την απόσπαση πληροφοριών δεν βοηθάει στην υπεράσπιση της προσωπικής μας προστασίας. Η υπέρμετρη προτεραιότητα της ασφάλειας έναντι της ελευθερίας είχε συχνά ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δικαιώματά μας.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ιδιαίτερα να μιλήσω για τη συμφωνία με την Αυστραλία και να συγχαρώ την κυρία in ‘t Veld για την εξαιρετική δουλειά της στην παρούσα έκθεση. Θέλω, επίσης, να συγχαρώ τον κύριο Barrot για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία με την Αυστραλία είναι εν γένει θετική. Αποτελεί καλό παράδειγμα της μεγάλης πορείας που διανύσαμε από την έναρξη των αρχικών συζητήσεων σχετικά με το θέμα PNR. Την περίοδο εκείνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισθανόταν ότι ήταν απαράδεκτο να διαβιβάζονται δεδομένα PNR, εκτός αν δίνονται εγγυήσεις ότι θα είναι κατάλληλα προστατευμένα και ότι θα τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας.

Η εν λόγω συμφωνία απαντάει στις περισσότερες ανησυχίες που εγείρονται και εγγυάται επαρκή προστασία δεδομένων: πρώτον, διότι το δίκαιο της Αυστραλίας θα προστατεύει την ιδιωτική ζωή των πολιτών της Ένωσης, δεύτερον, επειδή σχεδιάζεται ένα σύστημα που θα εγγυάται ότι τα άτομα, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της χώρας διαμονής τους, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε ένα μηχανισμό επίλυσης συγκρούσεων, που περιλαμβάνει ακόμα και τη δυνατότητα της αναστολής των ροών δεδομένων στην περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από τις αρχές προστασίας δεδομένων, τρίτον, λόγω της υποχρέωσης για μια κοινή αναθεώρηση που αφορά τις αρχές προστασίας δεδομένων και, τέταρτον, διότι, σχετικά με το θέμα των ευαίσθητων δεδομένων, είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαιρετίζω το γεγονός ότι το τελωνείο δήλωσε ότι δεν επιθυμεί ή δεν χρειάζεται ευαίσθητα δεδομένα. Συμφωνώ με την κυρία in ‘t Veld ότι αποτελεί καλό παράδειγμα για άλλες χώρες.

Ωστόσο, κύριε Barrot, λυπάμαι μόνο που ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή τήρησαν την υπόσχεσή που έδωσαν σε αυτή την ολομέλεια να συνεργαστούν στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την υπόθεση. Σημειώνω τη δήλωση του κύριου Barrot ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνάφθηκε κι άλλη συμφωνία χωρίς καν να ενημερωθεί οποιαδήποτε στιγμή το Κοινοβούλιο, είτε κατά την έγκριση της εντολής είτε κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Είναι ζωτικής σημασίας ότι σε μια συμφωνία που θίγει τόσο άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα. Αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας επαγωγικής αξιολόγησης και εθνικής κοινοβουλευτικής έγκρισης δεδομένου ότι, όπως γνωρίζει η Επιτροπή, αυτή η εθνική εποπτεία παρέχεται μόνο σε 10 από τα 27 κράτη μέλη.

Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συσχετιστεί αρκετά με τη διαδικασία αναθεώρησης των συμφωνιών PNR, ελπίζουμε ότι μπορεί τουλάχιστον να γίνει σεβαστή η αρχή της δίκαιης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτή είναι η έκκλησή μου.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το ευρωπαϊκό PNR κύριε Επίτροπε δηλώσατε κάτι συγκλονιστικό: είπατε στην πρότασή σας ότι αρνείσθε να ζητήσετε στοιχεία ξένων επιβατών στην Ευρώπη για θέματα όπως η λαθρομετανάστευση ή για θέματα όπως ασθένειες, διότι θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αναλογικό.

Μα τότε γιατί υπογράψατε μία συμφωνία με την Αμερική που προβλέπει να δίδονται στην αμερικανική κυβέρνηση ακριβώς αυτά τα στοιχεία ευρωπαίων πολιτών; Στην ουσία ομολογείτε ότι η συμφωνία Ευρώπης-Αμερικής είναι μια συμφωνία που παραβιάζει τον ευρωπαϊκό νόμο της αναλογικότητας.

Είπατε και ένα δεύτερο, μία ανακρίβεια: επαναλάβατε πολλές φορές στην ομιλία σας ότι τα στοιχεία PNR είναι χρήσιμα χωρίς να μας αποδείξετε πώς. Μα ο ευρωπαϊκός νόμος απαιτεί τα στοιχεία αυτά να είναι απαραίτητα, όχι απλώς χρήσιμα. Αν έχει αλλάξει ο ευρωπαϊκός νόμος, να μας το πείτε. Αλλά αν δεν έχει αλλάξει, είναι υποχρέωσή σας να αποδείξετε ότι είναι απαραίτητο το PNR, και όχι απλώς χρήσιμο.

Όσον αφορά την Αυστραλία, τι νόημα έχει να συζητούμε σήμερα μία τετελεσμένη συμφωνία PNR με την Αυστραλία; Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Ως γνωστόν, στην περίπτωση της Αμερικής, πριν καλά-καλά να στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας PNR, η Αμερική επιδόθηκε σε ένα παζάρι πιέσεων, ξεχωριστά με ευρωπαϊκές χώρες, απαιτώντας ακόμη περισσότερα στοιχεία από ό, τι προέβλεπε η συμφωνία PNR για να τις εντάξει στο περίφημο πρόγραμμα Visa Waiver (πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης), στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που απαίτησε εκτός του πλαισίου ακόμη και αυτών των ελλιπέστατων, αλλά τουλάχιστον υπαρκτών, περιορισμών που έθετε η συμφωνία PNR.

Πριν δύο μέρες, σε μία μεγαλοπρεπή τελετή, ο Πρόεδρος Μπους υποδέχθηκε στο πρόγραμμα έξι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δήλωσε ότι δεν υποδέχεται άλλες έξι, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο σαφής εκβιασμός προς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να αποδεχθούν αντίθετους με το σύνταγμα και τους νόμους τους όρους ή, ακόμη χειρότερα, να προσαρμόσουν την εξωτερική τους πολιτική στις επιθυμίες μίας τρίτης χώρας – όπως ακούγεται για την περίπτωση της Ελλάδας – απαιτεί την άμεση διερεύνηση από την Επιτροπή αλλά και παρέμβαση και καταδίκη του Συμβουλίου, που δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα, και είναι ντροπή για το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται προσπάθειες για να συγκεντρωθούν προσωπικά δεδομένα με σκοπό την πρόληψη εν δυνάμει προβλημάτων ή προσωπικών περιστατικών (όπως είπε ο κύριος Barrot: «ο πόλεμος κατά των τρομοκρατών, σοβαρών εγκλημάτων ….πράγματα που θα συμβούν, όχι πράγματα που έχουν ήδη συμβεί») αποτελεί κατάφωρη παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να μην αναφέρω την παράβαση της νομοθεσίας στον τομέα που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.

Πιστεύουμε ότι εάν οποιοσδήποτε λαμβάνει αποφάσεις για ένα πρόσωπο, είτε αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται από την αρχή ως παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε πρέπει να συμφωνείται ότι το πραγματικό πρόσωπο πρέπει να δίνει τη συγκατάθεσή τους με την προϋπόθεση και μόνο δεν θα υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των άλλων. Η στρατηγική τύπου μεσαιωνικού κάστρου που προτείνεται κατά τη συζήτησή μας έρχεται σε αντίφαση με τη στρατηγική που χρησιμοποιείται στους αερολιμένες, όπου εφαρμόζονται ανοιχτά, ασφαλή συστήματα.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Η απόφαση για τη δημιουργία ενός φακέλου που θα περιέχει δεδομένα των επιβατών αναφέρει ότι αυτά τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε περίπτωση πτήσεων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίτροπε, αναφέρατε ότι ορισμένα κράτη μέλη εφάρμοσαν ήδη τη συγκεκριμένη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να εγκρίνουμε την εν λόγω νομοθεσία με δημοκρατικό τρόπο, το οποίο προϋποθέτει τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η νομοθεσία σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει αντίστοιχα τους πολίτες άλλων κρατών μελών. Για παράδειγμα, εάν ένας ρουμάνος πολίτης για να πετάξει προς την Αυστραλία χρειάζεται να κάνει μια διεθνή διαδρομή που αναχωρεί από άλλο κράτος μέλος, ο ρουμάνος πολίτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη νομοθεσία σε εκείνο το κράτος μέλος και ειδικότερα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του/της ή τα προσωπικά του/της δεδομένα για συλλογή και επεξεργασία. Εξ όσων γνωρίζω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει μέσω της επιτροπολογίας στις συμφωνίες που υπογράφει η Κοινότητα με τρίτες χώρες σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μόνο δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να αποκαλύψει την ανησυχία που ακούστηκε σήμερα μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών. Μας είπαν ότι τα δεδομένα PNR προσφέρουν δυνατότητες για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Πράγματι, πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο το επιβεβαίωσαν. Το ζήτημα που μας απασχολεί, ωστόσο, είναι εάν αυτό είναι αναλογικό. Αποθηκεύουμε εκατομμύρια, ακόμα και δισεκατομμύρια δεδομένων για δέκα χρόνια ίσως για μετρημένες υποθέσεις. Αυτό είναι αναλογικό; Μας απασχολεί όλους αυτή η ανησυχία.

Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR. Η πρόταση που κατατέθηκε περιλαμβάνει την ανάπτυξη 27 εθνικών συστημάτων PNR, όχι ενός ευρωπαϊκού συστήματος PNR. Εάν τα κράτη μέλη έχουν τόσο πιεστική ανάγκη για αυτό το εργαλείο για να καταπολεμήσουν το έγκλημα, θα προτείναμε στους Υπουργούς Εσωτερικών να απευθυνθούν στα εθνικά τους κοινοβούλια και να το συζητήσουν και να το εφαρμόσουν εκεί. Η συζήτηση για τα κοινά πρότυπα σχετικά με τα δεδομένα είναι ένα πράγμα – αλλά το να καταστεί υποχρεωτικός στόχος για το Συμβούλιο Δικαοισύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι άλλο. Προσωπικά αισθάνομαι ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών δεν μπόρεσαν να το περάσουν στη χώρα τους, σε εθνικό επίπεδο, και άρα προσπαθούν να το πράξουν μέσω του Συμβουλίου. Συνεπώς, πρέπει να πούμε «όχι».

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Επίτροπε Barrot, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να συζητήσω υποθέσεις μαζί σας, ακόμα και αν δεν είστε πλέον Επίτροπος αρμόδιος επί των Μεταφορών. Ωστόσο, έχω πολλές ευχάριστες αναμνήσεις από τη συνεργασία μαζί σας εκείνη την περίοδο. Αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων, όμως, ανακαλώ τις συζητήσεις μας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, όταν ασχολούμασταν με θέματα, όπως την ασφάλεια των ταξιδιωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να μην πέσουν σε ακατάλληλα χέρια. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι η διάδοση των δεδομένων, οι περιστάσεις και οι παραλήπτες των δεδομένων, η αρχή της προσβασιμότητας και οι στόχοι πρέπει να είναι όλα ζωτικής σημασίας για την παρούσα συμφωνία.

Είμαστε ευαίσθητοι κατά τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η χώρα. Θα σας παρότρυνα, ωστόσο, να λάβετε υπόψη ότι εμάς τους Ευρωπαίους συχνά μας αναγκάζουν να νιώθουμε άβολα στα αεροδρόμια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, η τρομοκρατία και το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα. Το μέσο για την καταπολέμηση αυτών πρέπει συνεπώς να είναι αναλογικό και αποτελεσματικό.

Σημείωνα τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις. Αυτές οι απαντήσεις ήταν πολύ σωστές: αληθεύει ότι πρέπει να απαιτούνται εγγυήσεις και ότι πρόκειται για λεπτό ζήτημα. Ωστόσο, αληθεύει επίσης ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητο να παρέχεται μια παγκοσμιοποιημένη και εναρμονισμένη απάντηση.

Εκείνοι που είναι κάπως αποκολλημένοι από την τρομοκρατία ανησυχούν περισσότερο για τις ατομικές εγγυήσεις. Η ανησυχία μου έγκειται τόσο στις ατομικές όσο και στις συλλογικές εγγυήσεις. Είναι απολύτως σημαντικό να ξεκινάμε από όπου μπορούμε. Εάν πρέπει να ξεκινήσουμε με τις εναέριες μεταφορές, δεδομένου ότι οι αερομεταφορείς έχουν ήδη αυτά τα δεδομένα, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.

Θα απαιτήσουμε εγγυήσεις, θα αξιολογήσουμε το αντικείμενο και θα ξεκινήσουμε με τις διεθνείς μεταφορές. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι θα προχωρήσουμε μετά στις εσωτερικές μεταφορές, διότι οι τρομοκράτες πολύ συχνά δεν έρχονται από το εξωτερικό, αλλά από την ίδια τη χώρα. Ρωτήστε τις Ηνωμένες Πολιτείες και οποιονδήποτε άλλο, διότι έτσι είναι και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Μέλος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που μίλησαν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραβρεθώ σίγουρα στο Συμβούλιο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την τρέχουσα εβδομάδα, όπου θα αναφέρω τις παρατηρήσεις που έγιναν.

Θα ήθελα πρώτα από όλα να σας υπενθυμίσω ότι θεωρούμε πως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη χρησιμότητα του συστήματος PNR στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αρκετοί από εσάς το αναγνώρισαν με κάθε ειλικρίνεια. Συνεπώς, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς το εν λόγω σύστημα PNR και πρέπει να σας πω ότι ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει χρήσιμους πόρους. Πρέπει, ωστόσο, επίσης να χρησιμοποιούμε σωστά το σύστημα και σε αυτό το σημείο συμφωνώ μαζί σας: ο σκοπός και η αναλογικότητα είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στο σκοπό και – όπως είπε η κυρία In 't Veld – ο σκοπός πρέπει να δηλωθεί ακριβώς και πρέπει να εγγυηθεί η αναλογικότητα. Πρέπει να απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον κύριο Λαμπρινίδη, ο οποίος ήταν πολύ αψύς: στη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, στόχος είναι η τρομοκρατία και το έγκλημα, τελεία και παύλα. Πρώτον, έπειτα, πρέπει να εξασφαλίσουμε την αναλογικότητα και το σκοπό.

Κυρία Ludford, ήμουν πολύ καλοπροαίρετος σχετικά με ό,τι είπατε πολλοί από εσάς για την ανάγκη να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα δεν διατηρούνται, αφού χρησιμοποιηθούν για το σκοπό, για τον οποίο συλλέχθησαν. Έχετε δίκιο που λέτε ότι πρέπει να αποφύγουμε οποιοδήποτε είδος αποθήκευσης που θα μπορούσε έπειτα να οδηγήσει σε χρήσεις που είναι απαράδεκτες αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα μας.

Τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ με το δημοκρατικό έλεγχο, πρώτον σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με χώρες εκτός της ΕΕ. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ότι τα άρθρα 24 και 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουν ότι σε διεθνείς διαπραγματεύσεις η Προεδρία θα διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις που υποβοηθούνται, όταν απαιτείται, από την Επιτροπή. Το άρθρο 24 δεν υποχρεώνει την Προεδρία να ενημερώσει ή να παράσχει συμβουλές στο Κοινοβούλιο και η Προεδρία πρέπει, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται, να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί, αφού συμβουλεύσει την Προεδρία και εάν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, να συνεχίζει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε τέτοια θέματα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι προς το παρόν καμία άλλη χώρα εκτός της ΕΕ δεν ζήτησε διαπραγματεύσεις για τα PNR και συνεπώς τα πράγματα είναι σαφή. Εάν προέκυπτε κάτι τέτοιο, κατά το άνοιγμα νέων διαπραγματεύσεων ως νέος Επίτροπος σε αυτό το πεδίο αρμοδιοτήτων, θα ζητούσα σίγουρα από την Προεδρία να με εξουσιοδοτήσει για να ενημερώνω τη σχετική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να αναλάβω αυτή τη δέσμευση ενώπιον σας.

Τρίτον – και ο κύριος Weber μόλις αναφέρθηκε σε αυτό – ναι, υπάρχουν 27 εθνικά συστήματα, αλλά αυτά τα συστήματα δεν είναι πολύ διαφορετικά και τα εθνικά κοινοβούλια διεξήγαγαν διαβουλεύσεις σχετικά με το εν λόγω σημείο. Εξ όσων γνωρίζω, τα εθνικά κοινοβούλια είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους και να μας στείλουν τις παρατηρήσεις τους. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω καλά ότι δεν απάντησα σε όλα τα σχόλια σας, αλλά θα ληφθούν υπόψη ορισμένες καλά τεκμηριωμένες παρατηρήσεις. Αυτό που πιστεύω, εάν θέλετε, είναι ότι δεν μπορούμε – και ερμηνεύω πραγματικά το πνεύμα της συζήτησης – να στερηθούμε ένα μέσο, εάν αυτό το μέσο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Ειπώθηκε ότι αυτή η αποτελεσματικότητα δεν αποδείχτηκε. Ενώ αυτό είναι αλήθεια, παρόλα αυτά δόθηκαν ορισμένες αποδείξεις και, όπως είπα πριν από λίγο, στις πληροφορίες που δόθηκαν κεκλεισμένων των θυρών υπήρχε ένας αριθμός παραβρισκομένων που δήλωσε ότι το σύστημα PNR θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Παραμένω πεπεισμένος ότι στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο.

Δεδομένων αυτών, πρέπει να συμμορφώνονται οι σκοποί. Πρέπει να αποφύγουμε να αποθηκεύονται τα δεδομένα και συνεπώς χρειαζόμαστε πολύ αυστηρό επίπεδο ελέγχου. Για το λόγο αυτό, κατά την άποψή μου, πρέπει να συμμετέχουν – όπως είπα στο τέλος – όλα τα όργανα προστασίας δεδομένων. Την Πέμπτη παραβρέθηκα σε μια συνεδρίαση σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων που οργανώθηκε από την πλειοψηφία των οργάνων που είναι αρμόδια για την προστασία δεδομένων στην Ευρώπη και είχα την εντύπωση ότι τώρα στα κράτη μέλη υπάρχει πραγματικά μια αυξανόμενη επιθυμία να αναθέσουμε το καθήκον της προστασίας δεδομένων σε ανεξάρτητες αρχές οι φωνές των οποίων είναι πραγματικά πιθανό να ακουστούν.

Αυτά ήθελα να πω στο τέλος μιας συζήτησης που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για εμένα και περί της οποίας θα μιλήσω στα κράτη μέλη και τους υπουργούς τους. Δεσμεύομαι να το πράξω.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του και θα χαρώ πολύ να καθίσω και να μιλήσω μαζί του για όλες τις λεπτομέρειες. Θα επανέλθω εν συντομία στο σκοπό, διότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις ως προς το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει σε σχέση με τα δεδομένα PNR. Τα δεδομένα PNR είναι ήδη διαθέσιμα τώρα, σήμερα, χωρίς ρύθμιση της ΕΕ για τα PNR, απλώς με μια σύλληψη και μια εύλογη αιτία. Αλλά η ανάγκη για περαιτέρω απεριόριστες εξουσίες δεν έχει αποδειχτεί. Έτσι δεν αμφισβητώ τη χρησιμότητα των δεδομένων PNR κάθε αυτών: αμφισβητώ τη χρησιμότητα αυτής της μαζικής συλλογής και της αυτόματης ανάλυσης.

Δεν είμαι η μόνη που έχει αυτήν την άποψη, έχω πολλούς υποστηρικτές. Οι αρχές προστασίας δεδομένων έχουν την ίδια άποψη, αλλά αγνοούνται. Οι αερομεταφορείς μας λένε το ίδιο. Οι εμπειρογνώμονες ασφάλειας από την ασφάλεια αερολιμένων μας λένε το ίδιο και θα παραθέσω τα λόγια μιας έκθεσης, την εκπόνηση της οποίας ανέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών - και την οποία θα σας δώσω μετά χαράς. Αναφέρει: «η αυτόματη ταυτοποίηση τρομοκρατών μέσω εξόρυξης δεδομένων ή τυχόν άλλης γνωστής μεθόδου δεν είναι εφικτή ως στόχος». Δεν το επινόησα αυτό. Το συνέταξαν εμπειρογνώμονες ασφάλειας που πήραν εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Υπάρχουν αποδείξεις για τη χρησιμότητα, όπως είπατε, Επίτροπε, αλλά χρησιμότητα ως προς την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ή τη λαθρομετανάστευση ή άλλους σκοπούς. Αυτό μπορεί να σας εκπλήξει, αλλά δεν είμαι καν αντίθετη καταρχήν με τη χρήση δεδομένων PNR για αυτούς τους σκοπούς. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς στον καθορισμό των σκοπών, ώστε να εξασφαλίσουμε αναλογικότητα και να εξασφαλίσουμε επαρκείς νομικές εγγυήσεις.

Θα ήθελα να κλείσω με μια πολύ προσωπική σημείωση. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με τον τρόπο που επιχειρηματολογούμε σχετικά με τα PNR για πέντε χρόνια τώρα και το Συμβούλιο και η Επιτροπή απλώς εφορμούν ολοταχώς σαν ταχεία αμαξοστοιχία. Θ ήθελα να πω στους ιρλανδούς πολίτες της ΕΕ ότι, εάν συμμερίζεστε την επιθυμία μου να λήξει αυτού του είδους η μη δημοκρατική και αδιαφανής λήψη αποφάσεων, τότε σας παρακαλώ πείτε «ναι» στη νέα Συνθήκη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

 

16. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση (A6-0294/2008) της κ. De Sarnez εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2009-2013. [COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145)COD)]

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, εισηγήτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, απόψε συζητάμε το πρόγραμμα Erasmus Mundus 2009-2013, σχετικά με το οποίο καταλήξαμε τελικά σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Θα μπορεί επομένως το πρόγραμμα να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο 2009 και επομένως να βοηθήσει φοιτητές από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους το Σεπτέμβριο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που ήταν συντάκτες γνωμοδοτήσεων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, την Επιτροπή Προϋπολογισμού, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Θα ήθελα ασφαλώς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ένωσης Erasmus Mundus και τους εκτελεστικούς οργανισμούς που μας βοήθησαν με την εξειδικευμένη γνώση τους και, πρωτίστως, την εμπειρία τους.

Πέντε χρόνια μετά από την υιοθέτηση του Erasmus Mundus, σχεδόν ακριβώς, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάζω το πρόγραμμα αυτό δεύτερης γενιάς, σκοπός του οποίου παραμένει η προβολή της αριστείας στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιο προικισμένους φοιτητές χωρών εκτός της ΕΕ και από την Ευρώπη να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου κοινά προγράμματα σε τουλάχιστον τρία πανεπιστήμια και να επωφεληθούν μιας υψηλού επιπέδου υποδοχής και σημαντικών υποτροφιών.

Τα νούμερα των προηγούμενων προγραμμάτων μιλούν από μόνα τους: μεταξύ 2004 και 2008 103 προγράμματα μεταπτυχιακών επιλέχθηκαν και εγκρίθηκαν, πάνω από 6 000 φοιτητές έλαβαν υποτροφίες Erasmus Mundus, πάνω από χίλιοι καθηγητές από χώρες εκτός της ΕΕ ήλθαν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πάνω από 400 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ευρώπη και εκτός αυτής συμμετείχαν.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις. Η πρώτη ανοίγει το πρόγραμμα σε διδακτορικά και θα επιτρέψει και σε ευρωπαίους φοιτητές να λαμβάνουν υποτροφίες, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο. Η δεύτερη αφορά αποκλειστικά σε εταιρικές σχέσεις με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρες εκτός ΕΕ, και η τρίτη καλύπτει την εκστρατεία ενημέρωσης που πρέπει να διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο. Ο προϋπολογισμός είναι 950 εκατομμύρια. Συγκριτικά, το πρώτο πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό μόνο 230 εκατομμυρίων ευρώ.

Πραγματοποιήθηκαν ορισμένες εξαιρετικά σημαντικές βελτιώσεις στο πρόγραμμα από το Κοινοβούλιο, και θα ήθελα να τις επισημάνω προκειμένου να σας τιμήσω, κατά μία έννοια. Η πρώτη βελτίωση είναι ότι τώρα, τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών συνιστούν κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας, και αυτό ισχύσει και στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων. Δεύτερον, θα τηρηθεί το κριτήριο της γεωγραφικής κατανομής προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη αντιπροσώπευση. Τρίτον, η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης θα γίνει σεβαστή. Τέταρτον, διοικητικά εμπόδια και διαδικασίες, ειδικά σε σχέση με θεωρήσεις, θα πρέπει να καταργηθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων σε φοιτητές χωρών εκτός της ΕΕ που μετακινούνται σε διάφορα κράτη μέλη. Αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο αυτό, αν και ήταν λίγο δύσκολο να επιλυθεί στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο.

Στη συνέχεια, θα ενθαρρυνθεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών στα πανεπιστήμια υποδοχής. Τα διδακτορικά θα εμπλέκουν ιδρύματα από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα φέρει μεγάλη ποικιλομορφία στα δυνατά ερευνητικά θέματα και τις διατριβές, και θα παρέχει πολύ πιο ποικίλες ευκαιρίες κινητικότητας. Οι υποτροφίες θα προσαρμόζονται καλύτερα και θα λαμβάνουν υπόψη τα δίδακτρα καθώς και το εκτιμώμενο ποσό εξόδων για τις σπουδές των φοιτητών. Έχουν γίνει εργασίες με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας και με ένα ειδικό από το Υπουργείο Παιδείας της Δανίας σχετικά τα δίδακτρα, και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμβιβασμό που είναι αποδεκτός για όλους. Οι δημόσιες—ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις με πανεπιστήμια θα ενθαρρυνθούν και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της διαρροής εγκεφάλων. Μέσα στο πλαίσιο της δράσης 2, θα αφιερωθούν και θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια σύμφωνα με τους στόχους της ανάπτυξης και των οργάνων εξωτερικών σχέσεων. Η πληροφόρηση που θα διατίθεται στα πανεπιστήμια θα είναι σαφέστερη. Τέλος, η έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από τώρα θα είναι λεπτομερέστερη και θα χωριστεί ανά δράσεις και γεωγραφικές περιοχές.

Κυρίες και κύριοι, συμπερασματικά: το Erasmus Mundus είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και στους δύσκολους αυτούς καιρούς δίνει μια θετική εικόνα της Ευρώπης. Ελπίζω, επομένως, ότι το Κοινοβούλιο θα το υιοθετήσει, εκπληρώνοντας τις ευχές πολλών φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών στην Ευρώπη και τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και εκφράζω και πάλι ευγνωμοσύνη για την πολύ ισχυρή πολιτική υποστήριξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συγκεκριμένα για το δεύτερο πρόγραμμα του Erasmus Mundus για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πιστεύω ότι το να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση αποτελεί πράγματι επιβεβαίωση της υποστήριξης αυτής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την εισηγήτρια, Mariella De Sarnez, καθώς και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και τις άλλες επιτροπές, ειδικά την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης ως εταίρους στην ενισχυμένη συνεργασία.

Όπως είπε η εισηγήτρια, πρόκειται για ένα πρόγραμμα παγκόσμιας κλάσης. Προωθεί τη διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και την επαφή μεταξύ των ατόμων και, από τη θέσπιση του προγράμματος, έχουμε περισσότερα από εκατό ευρωπαϊκά κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχουν δοθεί περισσότερες από 7000 υποτροφίες σε φοιτητές και ακαδημαϊκούς. Και πιστεύω ότι, με τον αυξημένο προϋπολογισμό, όπως αναφέρθηκε – ιδιαιτέρως χάρη στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση και τον ενθουσιασμό για το πρόγραμμα αυτό. Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα προβλέπει τη συνέχιση των υφιστάμενων δράσεων, καθώς και την καινοτομία. Υπάρχουν νέα στοιχεία, καθώς αυτό σημαίνει επέκταση του αντικειμένου του προγράμματος σε διδακτορικό επίπεδο, σημαίνει ότι πανεπιστήμια τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά προγράμματα, θα παρέχει πλήρεις υποτροφίες σπουδών σε ευρωπαίους φοιτητές για να παρακολουθήσουν κοινά μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Όπως ήδη είπαμε, τα ‘Erasmus Mundus External Windows’ ή cooperation windows, μπαίνουν κάτω από την ίδια στέγη. Οι εταιρικές σχέσεις που χρηματοδοτούνται κάτω από αυτή τη δράση θα συνεχιστούν: θα επιτρέπουν τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και των ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών σε όλα τα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ασφαλώς, θα συνεχίσουν να σέβονται τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των χωρών που εμπλέκονται, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξή τους.

Συμπερασματικά, είμαι πραγματικά ευχαριστημένος που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπόρεσαν να στηρίξουν τη δομή του προγράμματος όπως προτείναμε, και χαιρετίζω επίσης τις πολύτιμες συμβολές σε θέματα όπως οι θεωρήσεις ή οι μη προνομιούχες ομάδες, ή οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα νέα διδακτορικά προγράμματα.

Επιτρέψτε μου να τελειώσω ευχαριστώντας το Κοινοβούλιο για τη δουλειά που έγινε, καθώς δεν ήταν εύκολα. Εμείς, όπως και η Επιτροπή, συμμεριζόμαστε πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, που αντανακλάται στις συμβιβαστικές τροπολογίες που υποβλήθηκαν από τις κκ. De Sarnez, Pack, Novak, Prets και Trüpel. Μόλις ολοκληρωθεί η επίσημη νομοθετική διαδικασία, θα γίνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των υφιστάμενων προγραμμάτων και η επιλογή των νέων.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. (FI) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, επιθυμώ να εστιάσω στην διάσταση του προγράμματος που αφορά στην εξωτερική πολιτική. Τα κεφάλαια για το σκοπό αυτό λαμβάνονται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης και το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας.

Οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιχειρούσαν να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι του προγράμματος θα αντανακλούν αυτές τις προτεραιότητες πολιτικής. Η επιτροπή υπενθύμισε επίσης σε όλους το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να παρακολουθεί της εφαρμογή της κοινής βοήθειας και ζήτησε τη βελτίωση των πολιτικών θεωρήσεων. Πολλές από τις τροπολογίες της επιτροπής υιοθετήθηκαν, γεγονός για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. De Sarnez και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Επιθυμώ, επιπλέον, να τονίσω τη σημασία της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη χρηστή οικονομική διαχείριση και της απόφασης 1999/468/EΚ, και ιδιαιτέρως του άρθρου 8, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή πρέπει να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ξανά σε όλους τις αξίες της ΕΕ και τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της στην εφαρμογή του προγράμματος καθώς και για την ανάγκη καλύτερης πληροφόρησης αναφορικά με το πρόγραμμα σε τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. De Sarnez, που συνέταξε μια εξαιρετική συνοπτική έκθεση παρά τις συνθήκες κατά τις οποίες η Επιτροπή, και κυρίως το Συμβούλιο, δεν φάνηκαν πάντα ανοιχτοί προς τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης ενέκρινε την έκθεσή μου ομόφωνα. Ορισμένα από τα σχόλια μας έγιναν αποδεκτά, πάνω σε άλλα δεν είμαστε ακόμα εντελώς ικανοποιημένοι. Από αίσθημα ευθύνης, εντούτοις, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, γιατί πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο είναι να εγκριθεί το συνολικό πακέτο σε πρώτη ανάγνωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους.

Είναι εξαιρετικό το ότι τετραπλασιάσαμε τη χρηματοδότηση φοιτητών, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι ένα σημαντικό ποσό αντλείται από πόρους που αφορούν την ανάπτυξη: το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας και τη συμφωνία Κοτονού. Θα φροντίσουμε επομένως να απαιτήσουμε απόλυτη συμμόρφωση με το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά σε σχέση με το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας. Για την ώρα, θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στους πολλούς νέους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, που από αίσθημα φιλίας και ανταλλαγής και με την επιθυμία να μάθουν και να μεγαλώσουν, θα συμμετάσχουν στην εξαιρετική αυτή εκπαιδευτική εμπειρία.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, εμείς στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων πιστεύουμε ότι η επιτυχία της πρώτης φάσης του προγράμματος ήταν λιγότερο ενθαρρυντική από την πλευρά της συμμετοχής γυναικών: οι γυναίκες φοιτήτριες αντιπροσώπευαν το 44%, αλλά η συμμετοχή διέφερε σε μεγάλο ποσοστό αναλόγως με τη χώρα, και οι γυναίκες ακαδημαϊκοί αναλογούσαν μόνο στο 22%, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο.

Στη δεύτερη αυτή φάση, ο στόχος μας είναι επομένως διττός: πρώτον, να υπερασπιστούμε και πάλι ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση ώστε να εξασφαλίσουμε δίκαιες και δημοκρατικές κοινωνίες και, δεύτερον, να αυξήσουμε τη συμμετοχή γυναικών προκειμένου να εμποδίσουμε την απώλεια ταλέντου στην επιστήμη και τον πολιτισμό. Αυτά μπορούν όλα να επιτευχθούν με κριτήρια επιλογής ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου, ισορροπημένη ως προς το φύλο εκπροσώπηση στις επιτροπές του προγράμματος και δεδομένα με βάση το φύλο στις εκθέσεις αξιολόγησης.

Έχουμε επίγνωση ότι η κατάσταση των γυναικών σε πολλές χώρες εμποδίζει τη μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των φύλων, αλλά αισθανόμαστε ότι απαιτείται επιπλέον προσπάθεια από την Επιτροπή επί του θέματος.

Συγχαίρω την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (SL) Ένας μεγάλος αριθμός επιτροπών ενεπλάκησαν στη συζήτηση του προγράμματος Erasmus Mundus ώστε δεν ήταν εύκολο για την εισηγήτρια να βρει συμβιβαστικές λύσεις. Στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, είμαστε θερμά υπέρ της υιοθέτησης του προγράμματος το συντομότερο δυνατό, σε πρώτη ανάγνωση, ώστε να μπορούμε να αρχίσουμε την εφαρμογή από το νέο έτος.

Η παγκόσμια ανάπτυξη απαιτεί την ανταλλαγή διαφορετικών τεχνογνωσιών και επιστημονικών επιτευγμάτων καθώς και την ενθάρρυνση νέων ερευνητών ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο. Το πρόγραμμα αυτό προωθεί την αριστεία και την ίση εκπροσώπηση των φύλων και επιτρέπει σε άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε ίση βάση.

Αν και επιθυμούμε να προσελκύσουμε ερευνητές από τρίτες χώρες, δεν πρέπει με τον τρόπο αυτό να ενθαρρύνουμε τη διαρροή εγκεφάλων από χώρες που ήδη πάσχουν από την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού για τις ανάγκες τους στη μάχη για τη μείωση της φτώχειας. Συμβαίνει συχνά να δίνουμε βοήθεια με το ένα χέρι και να παίρνουμε πίσω με το άλλο περισσότερα από όσα δώσαμε.

Με το πρόγραμμα αυτό όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών τάσσεται θερμά υπέρ της μείωσης των διοικητικών εμποδίων και της βελτίωσης του συστήματος χορήγησης θεωρήσεων, ώστε οι καλύτεροι φοιτητές και οι ερευνητές να μπορούν να αφιερώνονται στις σπουδές και την έρευνα του αντικειμένου τους και να μην έχουν την έννοια των διοικητικών εμποδίων που τους σταματούν από την έναρξη των σπουδών τους.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στηρίζοντας το πρόγραμμα Erasmus Mundus, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει το σωστό μήνυμα σε καιρούς κρίσης. Η προσέγγιση μέσω της εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της ΕΕ ως κέντρου αριστείας στην εκμάθηση ανά τον κόσμο, αποτελούν μεταξύ άλλων παραδοσιακά αιτήματα της κοινωνικής δημοκρατίας.

Εντούτοις, ο προϋπολογισμός των 950 εκατομμυρίων για την περίοδο αυτή μοιάζει μετριοπαθής, Ειδικά σε σχέση με τις εκατοντάδες δισεκατομμυρίων που δαπανώνται τώρα ως αποτέλεσμα της αποτυχίας των τραπεζικών διαχειριστών.

Ο στόχος για αριστεία που βρίσκεται πίσω από το πρώτο στάδιο του προγράμματος πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω. Το νέο πρόγραμμα αναζητά επίσης την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συνεργασίας με τρίτες χώρες και την ενίσχυση της ανάπτυξης τους στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σημαντικότερα νέα σημεία σε σχέση με την πρώτη πρωτοβουλία είναι η ενσωμάτωση κοινών διδακτορικών προγραμμάτων, αυξημένων υποτροφιών και εντατικότερης δομικής συνεργασίας με πανεπιστήμια σε τρίτες χώρες.

Υπήρξε πρόοδος και στους τρεις τομείς. Τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τον κόσμο. Υπήρξε και εδώ πρόοδος. Οι αυξημένες δαπάνες για φοιτητές από τρίτες χώρες λήφθηκαν υπόψη και, χάρη στις διαπραγματευτικές ικανότητες της εισηγήτριάς μας, αποφασιστικά κριτήρια που το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να εισαχθούν στο Erasmus Mundus III βελτιώθηκαν.

Οι στόχοι μας – γεωγραφική ισορροπία, κατάργηση των εμποδίων θεωρήσεων – κέρδισαν την υποστήριξη του Συμβουλίου. Είχαμε επιτυχία στον τομέα αυτό με το πρόγραμμα «Νεολαία» και πρέπει να το κάνουμε και με το Erasmus.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BIELAN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FI) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Figel', θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την εξαιρετική μας εισηγήτρια, κ. De Sarnez, για αυτό το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Είναι πολύ αληθές, όπως επεσήμανε ο Επίτροπος εδώ, ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα: είναι ένα υποδειγματικό πρόγραμμα. Πρόκειται για μια από τις ιστορίες επιτυχίας που εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσαμε να δημιουργήσουμε, να δούμε και να εφαρμόσουμε, και πιστεύω ότι το πρόγραμμα, στη νέα αυτή μορφή, θα διευρυνθεί και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.

Τώρα δίνουμε την ευκαιρία και σε φοιτητές από τρίτες χώρες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να το χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, και να επιστρέψουν στις χώρες τους ώστε να οικοδομήσουν την ευημερία και εκεί. Είναι σημαντικό που η αναπτυξιακή συνεργασία και η κοινωνική πτυχή καθίστανται ζωτικά συστατικά, γιατί η ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είμαστε επίσης προετοιμασμένοι να δώσουμε κάτι από εμάς στις άλλες ηπείρους, οικοδομώντας έτσι όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο που μοιραζόμαστε.

Νέοι ερευνητές, νέοι φοιτητές και δάσκαλοι θα βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή κατά την οικοδόμηση της Ευρώπης σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας. Καινοτομία, έρευνα, δημιουργία προστιθέμενης αξίας - αυτά χρειαζόμαστε ώστε να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη στις ερχόμενες δεκαετίες.

Το πρόγραμμα αυτό έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ισότητας. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η ισότητα διατηρείται, και είναι παρομοίως σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν επίσης να συμμετέχουν πλήρως στα εν λόγω προγράμματα. Μια ανησυχία που εκφράστηκε σε πολλές ομιλίες είναι τα προγενέστερα προβλήματα σχετικά με τη γραφειοκρατία και τις πολιτικές θεωρήσεων, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα εξαλείψουμε και αυτά από πλευράς μας και επομένως να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα παράγει αποτελέσματα πολύ σύντομα. Έτσι θα καταφέρουμε να δούμε τις επιτυχίες που θα προκύψουν.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και κ. De Sarnez. Πρόκειται για εξαιρετική δουλειά που αξίζει να προχωρήσει από εδώ και πέρα.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Επίτροπε, κ. De Sarnez, πιστεύω ότι η ετοιμότητά σας να καταλήξετε σε συμβιβασμό σχετικά με τις τροπολογίες έλαβε κυριολεκτικά ομόφωνες ευχαριστίες στις επιτροπές και το ίδιο συμβαίνει και εδώ.

Όπως είπατε και στην ομιλία σας, ένας από τους πολλούς σκοπούς του προγράμματος είναι να μεταφέρει μια θετική εικόνα. Κατά τη γνώμη μας, το θετικό αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής στάθηκε η επιτυχής έρευνα για ισορροπία μεταξύ αυτού που η αρχική πρόταση ονόμαζε αριστεία και αυτού που πραγματικά σημαίνει αναπτυξιακή συνεργασία. Η ανάγκη η εν λόγω αριστεία να μην παράγει διαρροή εγκεφάλων αντανακλάται, αισθάνομαι, σαφώς στις τροπολογίες. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε συνολική συναίνεση σχετικά, γεγονός που θεωρούμε ξεκάθαρα θετικό αποτέλεσμα της έκθεσης. Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα είναι το ότι συζητήσαμε σχετικά με το μεγαλύτερο έλεγχο για όλη την παράγραφο της χορήγησης υποτροφιών, που επίσης ήταν αρχικά τροπολογία της ομάδας μας η οποία έγινε αποδεκτή. Επαναλαμβάνω επομένως τις ευχαριστίες μου στην κ. De Sarnez και συγχαίρω επίσης την επιτροπή για την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίσω κατηγορηματικά κατά της έκθεσης αύριο, γιατί το πρόγραμμα Erasmus Mundus, στην τρέχουσα μορφή του, είναι απολύτως απαράδεκτο για εμένα. Είναι απαράδεκτο γιατί ο βαθμός στον οποίο δείχνει αδικαιολόγητη προτίμηση σε φοιτητές εκτός ΕΕ σε σχέση με τους ευρωπαίους φοιτητές είναι υπερβολικά μεγάλος.

Οι αριθμοί, εξάλλου, μιλούν από μόνοι τους. Από την αρχή του προγράμματος το 2004, περίπου 4150 φοιτητές εκτός Ένωσης έχουν λάβει μέρος. Η υποτροφία για ένα έτος είναι 21 000 ευρώ, και 42 000 ευρώ για δύο έτη. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος για φοιτητές εκτός Ένωσης δεν είναι μικρότερο από 161 850 000 ευρώ.

Οι 200 περίπου φοιτητές από την ΕΕ που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα έλαβαν, κατά μέσο όρο, υποτροφία μόνο 3 100 ευρώ για σπουδές εκτός Ευρώπης. Αυτό μεταφράζεται σε συνολικό κόστος 620 000 ευρώ.

Επομένως, διακρίσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες για εμένα και η επέκταση του προγράμματος είναι συνεπώς συνολικά λάθος.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της και τον επιτυχή συντονισμό των εργασιών των υπολοίπων επιτροπών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, μεταξύ του 2004 και του 2008, δόθηκαν 4.424 υποτροφίες σε φοιτητές τρίτων χωρών και έλαβαν μέρος 323 πανεπιστήμια. Μπορούμε επομένως να αντιληφθούμε τη διάστασή του.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus Mundus θα πρέπει να προσαρμόζεται στην αυξανόμενη ζήτηση κινητικότητας αλλά, ταυτόχρονα, θα πρέπει να διατηρεί και την ποιότητά του. Θεωρώ πολύ ουσιαστική την χορήγηση υποτροφιών στους ευρωπαίους φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα στην Ευρώπη και στις τρίτες χώρες εφόσον έως τώρα υπήρχε χρονικός περιορισμός στη μετακίνησή τους.

Επιπλέον, συμφωνώ με την εισηγήτρια στο ότι το ποσόν των υποτροφιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ποσόν των διδάκτρων, των γενικότερων δαπανών για τις σπουδές και του κόστους που συνδέεται με την παραμονή του φοιτητή στη χώρα προορισμού. Τέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να συζητήσει το ενδεχόμενο να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Αυστρία, η Σλοβακία και, γενικότερα, τα νέα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποεκπροσωπούνται στις ενώσεις Erasmus Mundus. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μια αρμονικότερη πολιτική ενίσχυση της εκπαιδευτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, πρέπει να χαιρετίσουμε θερμά ότι, μετά από πέντε χρόνια - η διάρκεια του προγράμματος - μπορούμε ήδη να δούμε πρόοδο και επομένως να είμαστε σε θέση να το προχωρήσουμε σε επόμενο στάδιο τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Το Κοινοβούλιο δεν δείχνει συνήθως ενθουσιασμό να υιοθετεί εκθέσεις σε πρώτη ανάγνωση, αλλά, πιστεύω, η έκθεση είναι τόσο καλογραμμένη και μπορούμε να υποστηρίξουμε το περιεχόμενο τόσο θερμά που είναι σημαντικότερο να καταλήξουμε στην πρώτη αυτή ανάγνωση από το να εμποδίσουμε το σχέδιο. Κανείς από τους φοιτητές δεν θα κατανοούσε γιατί χρειαζόμαστε δεύτερη ανάγνωση. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία με τρίτες χώρες, και όχι, όπως ορισμένοι από τους συναδέλφους μας μόλις σημείωσαν, να απαριθμούμε λεπτομερώς νούμερα σχετικά με το τι το τάδε ή το δείνα κάνει για εμάς. Η ανταλλαγή πάντα έφερνε οφέλη, και ανέκαθεν επωφελούμασταν από αυτή. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος να το εξετάσουμε είναι στενόμυαλος και μικροπρεπής.

Είναι επίσης σημαντικό να βελτιώσουμε την προβολή του προγράμματος, να διαφημίσουμε σε χώρες με πολύ μικρή συμμετοχή περισσότερο, να απλοποιήσουμε διάφορα πράγματα. Η συμφωνία στο ζήτημα των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντική και θεμελιώδης, όπως και η ομοιομορφία σε όλες τις χώρες των τελών εγγραφής, για παράδειγμα. Περισσότεροι συγκριτές και μεγαλύτερη απλοποίηση χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο περαιτέρω. Η γεωγραφική παρουσία όλων των χωρών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ασφαλώς, για τη μεγαλύτερη επιτυχία του σχεδίου.

Μπορούμε να είμαστε πράγματι πολύ περήφανοι για τα πέντε αυτά χρόνια, και θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο σχετικά στο μέλλον. Αυτό αναφορικά με τα θέματα ανταλλαγής και το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008, που δεν πρέπει να περιοριστούν σε διάφορες συζητήσεις αλλά και να εφαρμοστούν.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. De Sarnez για την πολύ περιεκτική αυτή έκθεση και τους γενναιόδωρους στόχους της. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει πολύ προικισμένους φοιτητές και ακαδημαϊκούς να αποκτήσουν προσόντα και εμπειρία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, θα τους ενθαρρύνει να μοιραστούν την εμπειρία ή τα προσόντα τους κατά την επάνοδό τους στη χώρα καταγωγής τους.

Θέλω να τονίσω ότι το Erasmus Mundus θα διασφαλίσει πιο δομημένη διεθνή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – χάρη στη μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών – βελτιώνοντας τόσο την πρόσβαση όσο και την προβολή της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο. Δίνω έμφαση στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τους στόχους για ακαδημαϊκή αριστεία και με ισορροπημένη γεωγραφική εκπροσώπηση, αποφεύγοντας την περιορισμένη εκπροσώπηση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών καθώς και την υπερβολική εκπροσώπηση ορισμένων ασιατών φοιτητών σε βάρος για παράδειγμα, φοιτητών από τη Μεσόγειο ή τις χώρες ΑΚΕ.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ για την προσήλωσή σας και για το νέο πρόγραμμα που παρουσιάσατε· θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την εισηγήτρια, κυρία De Sarnez, και τους συναδέλφους μου που εργάστηκαν για μια καλύτερη πρόταση και μια καλή συμφωνία. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τη σημασία που έχει αυτό το πρόγραμμα για την κινητικότητα στην Ευρώπη, την εξοικείωση των Ευρωπαίων με τον έξω κόσμο αλλά και το ότι συμβάλλει στο ρόλο της Ευρώπης για την ανάπτυξη και το διάλογο πολιτισμών στο σύγχρονο κόσμο.

Επιτρέψτε μου επίσης να υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά – και εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες χωρίς επικαλύψεις – με δύο νέα σημαντικά εργαλεία που έχουμε: το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να σταθούμε, πέρα από τους αριθμούς, στην ποιοτική αξιολόγηση και ανάλυση – οι αριθμοί άλλοτε είναι θετικοί, άλλοτε είναι αρνητικοί. Να δούμε οι χώρες που δεν συμμετέχουν, γιατί δεν συμμετέχουν, διότι υπάρχουν πράγματι διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής, διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης και αξιοποίησης του Erasmus από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

Είναι κρίμα λοιπόν οι ευκαιρίες αυτές να χάνονται από στρεβλώσεις ή από μη καλή αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή γραφειοκρατικών δυσκολιών στις διάφορες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Το 2004, 2,5 εκατομμύρια φοιτητές φοίτησαν σε άλλες χώρες, αλλά 70% εξ αυτών φοίτησαν στην πραγματικότητα σε μόνο έξι χώρες. Το 2007, το 1,84% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανήθηκε για την έρευνα και την καινοτομία. Θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά ακόμα νούμερα: 81% από τα κεφάλαια που χορηγούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκαν στο βιομηχανικό κλάδο, αλλά μόνο το 42% των βιομηχανικών εταιρειών εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με την καινοτομία. Αυτό σημαίνει ότι εάν θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστική οικονομία, χρειαζόμαστε ερευνητές και ανθρώπους με μεταπτυχιακά και διδακτορικά.

Έχουμε ανάγκη να συνεχίσουμε το πρόγραμμα Erasmus. Έχουμε ανάγκη να διευρύνουμε το πρόγραμμα ώστε να περιλαμβάνει και διδακτορικά. Πρέπει επίσης να χορηγήσουμε μεγαλύτερα κεφάλαια στους ευρωπαίους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία εκμάθησης ξένων γλωσσών στο νέο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι περισσότερα κεφάλαια πρέπει να χορηγηθούν επίσης στο τμήμα του Erasmus που αφορά στους νέους επιχειρηματίες.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Επίτροπε, η πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος επέφερε τεράστιες δυνατότητες για τους νέους της Ευρώπης των 27 κρατών, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Επισκέψεις ανταλλαγών και προγράμματα διδακτορικών σε φημισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια καταργούν τα σύνορα στην επικοινωνία, και άκουσα επομένως με ενδιαφέρον τις λεπτομερείς πληροφορίες από την εισηγήτρια και τον Επίτροπο Figeľ.

Θυμάμαι τα δικά μου φοιτητικά χρόνια, όταν, ως Σλοβάκα, είχα την ευκαιρία να σπουδάσω στην αρχιτεκτονική σχολή του πανεπιστημίου της Βουδαπέστης. Αντίκριζα με ζήλια τους συμφοιτητές μου που μπορούσαν να πάνε στο Παρίσι για επαγγελματική εμπειρία. Δεν κατάφερα να αποκτήσω γαλλική θεώρηση. Δόξα το θεό τα παιδιά μας δεν έχουν πλέον αυτά τα προβλήματα.

Θα ήθελα επομένως να προσθέσω τη φωνή μου στους συναδέλφους αυτούς που μίλησαν για την ανάγκη να απλοποιηθεί το καθεστώς θεωρήσεων για φοιτητές από τρίτες χώρες – φοιτητές από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία που επιθυμούν να μάθουν πώς είναι η ζωή για τους όμοιούς τους στην ΕΕ. Αυτό θα δώσει σαφές μήνυμα στις εν λόγω χώρες που θέλουμε να προσεγγίσουμε στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) - (BG) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για εμάς να διευρύνουμε το αντικείμενο του προγράμματος Erasmus Mundus προσπαθώντας να το μετατρέψουμε σε αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση του επιπέδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη και στις άλλες χώρες που εντάσσονται στο γεωγραφικό του πεδίο. Εάν είναι πολύ σημαντικό για την αγορά εργασίας να παρέχει κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων, μια ενιαία εκπαιδευτική και οικονομική περιοχή πρέπει επομένως να παρέχει κινητικότητα για την απόκτηση προσόντων.

Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή και την εισηγήτρια για τις προσπάθειές τους να έχουν αποτελέσματα στην εφαρμογή του διευρυμένου προγράμματος. Το πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους λόγους και ευκαιρία για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρόμοιου περιεχομένου, που δεν θα διευκολύνουν μόνο τη διαδικασία, αλλά θα συνεισφέρουν και στην παραγωγή διπλωματούχων και φοιτητών διδακτορικών στο μέλλον, και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις μιας εκπαίδευσης σύμφωνης με τις οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ. Η ολοκλήρωση στην εκπαίδευση θα αποτελεί εγγύηση της συνολικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο λόγω της πρόσφατης πτώσης του ενδιαφέροντος για διδακτορικά προγράμματα σε πολλές χώρες και του αλλαγμένου περιβάλλοντος απόκτησης και παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). - (RO) Όταν αναφερόμαστε στο Erasmus Mundus, αναφερόμαστε στην ανταλλαγή σκέψης, ανταλλαγή που επιτυγχάνεται κατά κόρον μέσω της κινητικότητας και της ανταλλαγής ιδεών και μέσω της προώθηση της πολυγλωσσίας και, όπως ο Επίτροπος είπε, των διαπροσωπικών σχέσεων.

Το Erasmus Mundus είναι τόσο σημαντικό για τους φοιτητές, τους διδακτορικούς και τους διδάσκοντες γιατί ζούμε σε μια κινητή Ευρώπη όπου κάθε χώρα διατηρεί την ταυτότητά της, αλλά ταυτόχρονα, επιχειρεί να γνωρίσει και να κατανοήσει τους γύρω της. Η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες εγκαίρως, με κατάλληλο και επαγγελματικό τρόπο, είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να μπορούν οι φοιτητές να επωφελούνται όλων των ευκαιριών που προσφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το λόγο αυτό υπέβαλα μια τροπολογία στο σχέδιο αυτό έκθεσης, ζητώντας να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κινητικότητας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή πύλη πληροφοριών Erasmus Mundus. Το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό πρωτίστως για τη δημόσια προβολή των αξιών, στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην κοινωνική ποικιλομορφία, στην ανοχή και τέλος, στην ειρήνη, την οποία τόσο χρειαζόμαστε στον πλανήτη μας.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Σχετικά με το ζήτημα της κινητικότητας υπό το πρόγραμμα Erasmus, σήμερα το πρωί ραδιοφωνικοί σταθμοί στη ρουμανική πόλη Ιάσιο δημοσιοποιούσαν εξαιρετικά γεγονότα που αναμένεται να συμβούν την Τετάρτη. Πάνω από 100 νέοι από 17 χώρες θα συμμετέχουν σε εορτασμούς προς τιμήν τους στην αίθουσα διαλέξεων του πανεπιστημίου, καθώς καλωσορίζονται με παραδοσιακό τρόπο με ψωμί και αλάτι από τη διοικητική αρχή του πανεπιστημίου και όλους τους νέους της κοινότητας. Τι παραπάνω θέλουμε από παρόμοια γεγονότα με τη συμμετοχή νέων από όλη την Ευρώπη που συγκεντρώνονται στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας; Πιστεύω ότι η διεύρυνση του προγράμματος για τους καλύτερους φοιτητές με γνώση των πιο ξένων γλωσσών είναι ευπρόσδεκτη, και η Ευρώπη δεν μπορεί να μην επωφεληθεί από αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Οι ανταλλαγές νέων αποτελούν ένα από τα προγράμματα σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας, καθώς οι ανταλλαγές συμβάλλουν ανεκτίμητα στην ανάπτυξη αυθεντικής ενότητας και συνεργασίας του κόσμου.

Καθώς συζητάμε τη δεύτερη έκδοση του προγράμματος Erasmus Mundus, θα ήθελα να θίξω το θέμα των προορισμών. Φέρνω στο νου Ευρωπαίους που ταξιδεύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες ή σε κράτη των Βαλκανίων. Πιστεύω ότι, επιπλέον στις αυξήσεις των υποτροφιών που προτείνονται, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την ενθάρρυνση των Ευρωπαίων να ταξιδεύουν στις χώρες αυτές. Οι συμμετέχοντες σε ανταλλαγές στις λιγότερο αυτές δημοφιλείς χώρες θα ήταν καλύτερα να μπορούν να κατανοήσουν τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την πολιτική του τόπου. Θα αποκτούσαν μια αντίληψη των μακρινών χωρών και λαών. Η γνώση μας για τους τελευταίους τείνει να είναι αποσπασματική και βασισμένη σε συχνά αρνητικά στερεότυπα.

Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προωθήσουμε τις ανταλλαγές νέων με τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Η παρακολούθηση στα δικά μας ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα ήταν εξαιρετική ευκαιρία για φοιτητές αυτών των χωρών να εξελιχθούν σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Θα ήταν σε θέση να αφομοιώσουν τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Η τελευταία θα μπορούσε να σταθεί παράδειγμα για αυτούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακλόνητα δεσμευμένη να στηρίζει φιλοδυτικούς πολιτικούς σε αυτές τις χώρες. Οι σημερινοί φοιτητές θα μπορούσαν να αποτελούν την αυριανή ελίτ. Θα μπορούσαν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν κατά τη διαμονή τους στα ιδρύματά μας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς θα επιθυμούν να επηρεάσουν το κίνημα για αλλαγή μέσα στις πατρίδες τους.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως επιφανείς τεχνίτες, επιστήμονες και ιδιαίτερα ταλαντούχους ειδικούς. Χαιρετίζω επομένως θερμά το επόμενο στάδιο του προγράμματος Erasmus Mundus που στοχεύει στην παραγωγή τέτοιων ατόμων. Το πρόγραμμα έρχεται σε μια πολύ αρμόζουσα στιγμή, εάν λάβουμε υπόψη μας την τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δυστυχώς δεν έχουν πολύ καλές επιδόσεις προς το παρόν και δεν βρίσκονται υψηλά στην κατάταξη, Σε αντίθεση με την κατάσταση πριν από μερικές δεκαετίες.

Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα νομικά ζητήματα σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus Mundus, ωστόσο. Τα διπλά διπλώματα δεν χαίρουν νομικής αναγνώρισης σε όλες τα κράτη μέλη. Η εθνική νομοθεσία πρέπει επομένως να προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει στα άτομα να ασκούν σχετικές δραστηριότητες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που επιθυμώ να θίξω είναι το ότι πιστεύω ότι πρέπει να παρακολουθούμε τους δικαιούχους του προγράμματος. Φοιτητές από τρίτες χώρες έρχονται σε εμάς, αν και ορισμένες από τις χώρες καταγωγής τους δεν είναι δημοκρατικές, δυστυχώς. Πληροφορήθηκα ότι η Λευκορωσία δεν μας στέλνει τους καλύτερους της, αλλά μόνο εκείνους που στηρίζονται από τη δικτατορία του κ. Lukashenko και από την τοπική KGB.

 
  
MPphoto
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να εκλιπαρήσω ακόμα μια φορά για συγγνώμη σχετικά με την καθυστέρησή μου. Φέτος γιορτάζουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Η ανάγκη να συμμετέχει καθένας και η αντίληψη ότι η εκπαίδευση, η γνώση και η αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών είναι σημαντικές, αποτελούν ήδη καθιερωμένα δεδομένα. Για τον ίδιο αυτό λόγο, πολλές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το Έτος διενεργήθηκαν σε διάφορους τομείς δράσης και παρέμβασης.

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus έχει επίσης ρόλο να διαδραματίσει στο πλαίσιο αυτό και, με τη νέα αυτή προοπτική, περιλαμβάνεται ήδη στο νέο κανονισμό. Το πρόγραμμα Erasmus Mundus συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία κέντρων αριστείας μέσα στην ΕΕ που, ως ένα βαθμό, θα περιορίσουν τη διαρροή εγκεφάλων από την ΕΕ. Έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται εδώ για σπουδές και βρίσκουν, στη γηραιά ήπειρο, μια απαράμιλλη πολιτιστική και γλωσσολογική ποικιλομορφία που αντιπροσωπεύει πραγματικό θέλγητρο και που μας διαφοροποιεί από μοντέλα που υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσμο.

Εντούτοις, ο διάλογος και η διαπολιτισμική κατανόηση αντιμετώπισαν προβλήματα. Η έκδοση θεωρήσεων για τους φοιτητές Erasmus Mundus και οι συχνές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την απόκτηση και ανανέωση των θεωρήσεων αυτών οδήγησαν συχνά τους φοιτητές σε κατάσταση ημι-παρανομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς παρακολουθούν τα ίδια προγράμματα αλλά με τουριστικές θεωρήσεις που έχουν συχνά λήξει.

Κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως ζωτικό και επείγον να βρεθεί λύση που θα επιτρέπει ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην έκδοση θεωρήσεων για αυτούς τους φοιτητές. Η γνώση γλωσσών είναι επίσης σημαντική καθώς επιτρέπει την πολιτισμική κατανόηση και την αμοιβαία συνύπαρξη πέρα από την αυστηρά ακαδημαϊκή σφαίρα. Ως αποτέλεσμα, πρέπει απαραιτήτως να διασφαλίσουμε αυτή την προϋπόθεση. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω την κ. De Sarnez για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε την όλη διαδικασία και για την ισορροπημένη έκθεση που συνέταξε.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Μέλος της Επιτροπής. – (SK) Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, κυρίως για τον πολύ έντονο διάλογο, που βοήθησε να δοθεί έμφαση στη συναίνεση για μεγαλύτερη και καλύτερη κινητικότητα, με άλλα λόγια για μια Ευρώπη που, μέσα από την εκπαίδευση, θα προετοιμάζει όχι μόνο τους φοιτητές της αλλά και φοιτητές από το εξωτερικό για ένα πιο ανοιχτό διεθνές περιβάλλον και μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο μερικά σχόλια σχετικά με το θέμα.

Συμφωνώ απολύτως ότι το Erasmus Mundus αποτελεί σημαντικό εργαλείο, όχι μόνο για την κινητικότητα αλλά επίσης για όλη τη διαδικασία, για παράδειγμα, να καταστούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πιο ελκυστικά και να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελεί τη διαδικασία της Μπολόνιας. Και μετά από μερικά χρόνια, τα αποτελέσματα είναι προφανή από το γεγονός ότι όχι μόνο καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά εμπλέκονται στη διαδικασία και χώρες εκτός Ευρώπης, και από το ότι η Ευρώπη διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή κινητικότητα του σημερινού κόσμου. Είναι, για παράδειγμα, χάρη στο Erasmus Mundus που μπορούμε πλέον να δηλώσουμε – βάσει των επίσημων κινεζικών στατιστικών – ότι περισσότεροι κινέζοι φοιτητές κατευθύνονται τώρα προς την Ευρώπη από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Από τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης της Σαγκάη, το 75% συμμετέχουν στο πρόγραμμα Mundus Πρόκειται για ένα φανταστικό αποτέλεσμα μετά από μόλις τέσσερα χρόνια. Σχετικά με την ποιότητα της επιλογής, το ίδιο το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για κάθε θέση που καταλαμβανόταν από το πρόγραμμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπήρχαν οκτώ υποψήφιοι, ή λόγος 8:1, αποτελεί εξαιρετική προϋπόθεση επιλογής και επιβεβαιώνει επίσης τη μεγάλη ζήτηση για το πρόγραμμα και την ποιότητά του. Ένα πανεπιστήμιο ή κοινοπραξία στις επτά έχει μια ευκαιρία. Άρα μια κοινοπραξία επιλέγεται μέσα από επτά προσφορές. Το γεγονός ότι το 15% επιτυγχάνει επιβεβαιώνει και πάλι το επίπεδο αριστείας.

Σχετικά με το θέμα της πληροφόρησης, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσει στα μέρη όπου είναι ελλιπής, για να κάνουμε την κατανομή και τη συμμετοχή του προγράμματος πιο ισορροπημένη. Αυτό ισχύει ειδικά για τα νέα κράτη μέλη, αλλά και για το διεθνές σκηνικό. Όπως γνωρίζετε, ξεκινάμε τώρα ένα πολύ σημαντικό δικτυακό τόπο που ονομάζεται study-in-europe.org, που θα είναι χρήσιμος για όποιον ενδιαφέρεται για την απόκτηση επιστημονικών πληροφοριών. Θα οργανώσουμε, επιπλέον, εξειδικευμένες και εστιασμένες εκστρατείες ενημέρωσης.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται, για να επιτρέψει κινητικότητα δύο κατευθύνσεων, όχι μόνο προς αλλά και από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ σημαντική ποιοτική αλλαγή που θα έχει αποτελέσματα. Ενδιαφέρον μα ήταν και παραμένει τα κοινά διπλώματα και τα κοινά προγράμματα σπουδών να βοηθήσουν στη διαδικασία μεταρρύθμισης και να βοηθήσουν να καταστεί η μελέτη στην Ευρώπη ελκυστικότερη. Τέλος, όπως μπορώ να πω σήμερα ότι μετά από τέσσερα χρόνια το Erasmus Mundus είναι ένα από τα κορυφαία στην κατάταξη υψηλής ποιότητας διεθνή προγράμματα, έτσι πιστεύω ότι με το χρόνο θα συμβάλλει στο κύρος των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ώστε να μην μαραζώνουν πλέον στη δεύτερη κατηγορία, αλλά να καταλάβουν τη θέση τους μεταξύ των καλύτερων. Αυτός είναι ο στόχος της συνεργασίας μας.

Ευχαριστώ πολύ, και εύχομαι τα καλύτερα για την εφαρμογή του προγράμματος.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, εισηγήτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που μίλησαν. Συνυπογράφω όλα όσα είπαν επί της ουσίας της υποθέσεως, και είμαι πολύ χαρούμενη με την εξαιρετικά ευρεία συναίνεση που μας ενώνει απόψε.

Πολλά ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά της στις εργασίες. Πολλά ευχαριστώ στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, τον πρόεδρό της και τη γραμματεία της επιτροπής, που στάθηκαν πολύ ενεργοί. Πολλά ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού. Πολλά ευχαριστώ επίσης σε όσους μίλησαν από την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Εν συντομία, θα ήθελα να πω ότι συμφωνών απολύτως με τους στόχους σας. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συμμετοχή γυναικών στο πρόγραμμα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους ανάπτυξης και εξωτερικών σχέσεων. Επ' αυτού, το Κοινοβούλιο πρέπει και θα παραμείνει άγρυπνο στα επόμενα χρόνια.

Εάν πλησιάζουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, που θα συμβεί πιστεύω, αύριο το πρωί, είναι γιατί καθένας μας έπαιξε το ρόλο του ολοκληρωμένα και θετικά. Οι επαφές μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τροπολογίες των συναδέλφων μας, οι συζητήσεις μας στην Επιτροπή Πολιτισμού, οι εργασίες των επιτροπών που συνέταξαν γνωμοδοτήσεις – όλα τα παραπάνω κατέληξαν, στο τέλος, στην υψηλή ποιότητα του προγράμματος. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων απέναντί σας για αυτό. Πιστεύω ότι έτσι θα ολοκληρώσουμε ένα χρήσιμο καθήκον, καταδεικνύοντας ότι η Ευρώπη μπορεί, ταυτόχρονα, να έχει απαιτητικές αξίες και να είναι γενναιόδωρη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς.(IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερα ήδη προηγουμένως στην ομιλία μου, η Επιτροπή Ανάπτυξης συνυπογράφει τους στόχους του προγράμματος ‘Erasmus Mundus’ και υποστηρίζει την εν λόγω πρόταση. Η έκθεση μου περιείχε προτάσεις που έγιναν δεκτές από την εισηγήτρια. Θα ήθελα ωστόσο, να καλέσω την Επιτροπή: ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Μόλις πριν από λίγους μήνες χρειάστηκε να καταφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις νομοθετικές διατάξεις του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Η αρχή που επιθυμούμε να διατηρήσουμε είναι απλή και ξεκάθαρη: οι πόροι που προορίζονται για την ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιούνται πράγματι, εξ ολοκλήρου, για την ανάπτυξη. Σημειώνουμε τη δέσμευση του Επιτρόπου Figeľ επί του θέματος και θα παρακολουθούμε στενά για να εξασφαλίσουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς τηρείται εξ ολοκλήρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς.(PL) Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με μακρά διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπήρξα συχνά μάρτυρας των ωφελειών των επαφών μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών. Υποστηρίζω επομένως πλήρως την έκθεση που έχουμε εμπρός μας και συνυπογράφω τις προτάσεις της εισηγήτριας. Η ανταλλαγή φοιτητών που ξεκίνησε η ΕΕ έχει πλέον αναπτυχθεί πολύ και έχει γίνει ένα λαμπρό παράδειγμα υπερεθνικής και αναπάντεχα αποτελεσματικής συνεργασίας. Πάνω από ένα εκατομμύριο φοιτητές έχουν ήδη επωφεληθεί από την ευκαιρία να σπουδάσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το Erasmus Mundus είναι ένα νεότερο πρόγραμμα για τη φοιτητική κινητικότητα και την ακαδημαϊκή συνεργασία. Θα συνεχίσει να προσφέρει σε άτομα εκτός ΕΕ την ευκαιρία να σπουδάσουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, χάρη στο πρόγραμμα, ευρωπαίοι φοιτητές θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την εμπειρία εταιρικών ιδρυμάτων ανά τον κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της ΕΕ. Πιστεύω ότι η δέσμευση του στο πρόγραμμα αυτό, εμπλουτίζει το κύρος του τελευταίου και εξασφαλίζει ότι θα έχει πιο εξέχουσα θέση στα κράτη μέλη, στις πανεπιστημιουπόλεις και στα ενδιαφερόμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό υποστηρίζω όλες τις προτάσεις και ιδέες για την κατάργηση των εμποδίων και των διοικητικών δυσκολιών που καθιστούν το πρόγραμμα λιγότερο προσιτό και ενδέχεται να αποθαρρύνουν ενδεχόμενους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, κάνω έκκληση για μέγιστη διευκόλυνση στις θεωρήσεις για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Είμαι σίγουρη ότι αξίζει να το επιτύχουμε. Το να καταστήσουμε μια ευρεία κλίμακα φοιτητών σε θέση να επωφεληθούν από το πρόγραμμα είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Θα οδηγήσει σε υποβόσκον πνευματικό κεφάλαιο στο οποίο η Ευρώπη θα μπορεί πάντα να βασίζεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ας παραδεχτούμε όλοι την επιτυχία της πρώτης φάσης λειτουργίας του προγράμματος Erasmus. Οι τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό για τη δεύτερη φάση λειτουργίας είναι εξαιρετικές, και η ενσωμάτωση τρίτων χωρών αποτελεί καλή ιδέα. Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε πτώση στο ποσοστό των νέων γυναικών που συμμετέχουν.

Πιστεύω ότι οι στόχοι παροχής άριστης ποιότητας εκπαίδευσης, της προώθησης της προσωπικής εξέλιξης των διδασκόντων στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, της συμβολής στην κοινωνική συνοχή και της προώθησης ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και ισότητας με την εξάλειψη των κοινωνικών φυλετικών στερεοτύπων, πρέπει να συνεχιστούν ως μέρος του προγράμματος συνεργασίας. Πιστεύω επίσης ότι το πρόγραμμα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση για νέες γυναίκες που ζουν στην ύπαιθρο και σε οικονομικά λιγότερο ευνοημένες περιοχές, καθώς και για εκείνους με μαθησιακές δυσκολίες.

Μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή διάκρισης μακροχρόνια και να προωθήσουμε την ενεργή συμμετοχή νέων ανθρώπων και γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή των χωρών τους. Αυτό θα μας επιτρέψει τότε να προσφέρουμε πραγματικό, χρήσιμο περιεχόμενο στο πρόγραμμα, με στόχο όλους τους νέους από σχολές στην Ευρώπη και τρίτες χώρες.

 

17. Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0404/2008) της κ. Angelilli, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το πολυετές πρόγραμμα προστασίας των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδικτυο και άλλες τεχνολογιές επικοινωνιών (COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, εισηγήτρια.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, τη γαλλική Προεδρία και τους συναδέλφους μου ευρωβουλευτές, πρωτίστως τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων, για τη σκληρή δουλειά τους κατά τη σύνταξη του συμβιβαστικού κειμένου σε πρώτη ανάγνωση που θα επιτρέψει το πρόγραμμα για "ασφαλέστερο Διαδίκτυο" να εφαρμοστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Το νέο πρόγραμμα για τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών, όπως γνωρίζουμε, θα βασίζεται σε τέσσερις βασικές γραμμές δράσης: τη μείωση παράνομου και επιβλαβούς υλικού και την καταπολέμηση της επιβλαβούς διαδικτυακής συμπεριφοράς· την προώθηση ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος, μέσω ad hoc τεχνολογικών μηχανισμών συμπεριλαμβανομένων· την πληροφόρηση, συμμετοχή και πρόληψη για να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών· και τέλος, την καθιέρωση βάσης γνώσεων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και των ανταλλαγών ορθών πρακτικών και πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.

Οι στατιστικές μιλούν από μόνες τους, όπως γνωρίζει καλά η Επίτροπος Reding: η ηλικία στην οποία τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει μειωθεί σημαντικά. Ήδη από την ηλικία των 9 ή 10, παιδιά συνδέονται στο Διαδίκτυο αρκετές φορές την εβδομάδα, και 75% των ηλικιών 12- έως 15 στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για σχεδόν τρεις ώρες ανά ημέρα, επικοινωνώντας μέσω υπηρεσιών διαδικτυακών συνομιλιών, μηνυμάτων και κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος του προγράμματος δεν είναι ασφαλώς να ποινικοποιήσουμε το Διαδίκτυο μέσα από μια καταστροφική οπτική των νέων τεχνολογιών, αλλά το αντίθετο. Στόχος μας είναι να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση και πλοήγηση του κόσμου των νέων τεχνολογιών, να αξιοποιήσουμε πλήρως τις θετικές τους δυνατότητες, τις ευκαιρίες που προσφέρουν σε επίπεδο πληροφοριών, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης, μαθαίνοντας ταυτόχρονα πώς να προστατευόμαστε από την κατάχρηση. Γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα τελευταία νούμερα που δείχνουν ότι 30% των νέων είχαν τουλάχιστον μια αποκρουστική επιγραμμική συνάντηση, τουλάχιστον μια δυσάρεστη εμπειρία κατά την οποία το παιδί έπεσε πάνω σε πορνογραφικό υλικό, προσβλητικά ή βίαια μηνύματα διαφόρων ειδών ή σεξουαλικές προτάσεις, ή ακόμα και περιεχόμενο προτρεπτικό για βία ή αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία, ανορεξία ή βουλιμία.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την εκθετική αύξηση των δικτυακών τόπων με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Δεν μπορούμε να μην συνυπολογίσουμε τα στοιχεία της Ιντερπόλ που αναφέρουν ότι τουλάχιστον 500 000 νέες πρωτότυπες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας αναρτώνται στο διαδίκτυο κάθε έτος. Η επιτροπή επεσήμανε επίσης δικαίως, μεταξύ άλλων, τρεις νέες τάσεις: το ‘grooming’, δηλαδή την επιγραμμική προσέγγιση παιδιών μέσω ψυχολογικής χειραγώγησης με σκοπό την επαφή στην πραγματική ζωή. Το ‘grooming’ είναι ιδιαιτέρως ύπουλο γιατί οι προτάσεις φαίνεται να είναι «ηπιότερες». Δεν γίνονται συγκεκριμένες σεξουαλικές απαιτήσεις στην αρχή. Το παιδί καθοδηγείται από την τρυφερή και εμπιστευτική συμπεριφορά· μη κατανοώντας τον κίνδυνο, απολαμβάνουν την αποκλειστική σχέση που αναπτύσσεται, και επομένως δεν μιλούν για αυτή με κανέναν, πόσο μάλλον με τους γονείς τους. Πρόκειται επομένως για μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση γιατί δεν γίνεται αντιληπτή ως τέτοια, και συχνά καταλήγει σε γνωριμία αυτοπροσώπως και πραγματική κακοποίηση.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι το ‘cyberbullying’, ο εκφοβισμός μέσω Διαδικτύου, μια μορφή άσκησης ψυχολογικής ή λεκτικής βίας μέσω των νέων τεχνολογιών, κατά την οποία η καταδίωξη του θύματος παρατείνεται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να βασανίζεται 24 ώρες την ημέρα μέσω του Διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Και υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα: το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των γενεών. Έχουμε μια γενιά παιδιών που γεννήθηκαν σε ψηφιακή εποχή – παιδιά που πέντε ετών είναι επιδέξιοι χρήστες ηλεκτρονικών παιχνιδιών και μπορούν να πλοηγούνται στο Διαδίκτυο εύκολα – και ενήλικες, τους γονείς και δασκάλους τους, πολλοί εκ των οποίων δεν γνωρίζουν πώς να ανοίξουν ένα υπολογιστή ή να στείλουν γραπτό μήνυμα, ή που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με ανησυχία και επιφυλάξεις. Είναι επομένως απολύτως βασικό να μειωθεί το εν λόγω χάσμα.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι φιλόδοξοι, ίσως υπερβολικά φιλόδοξοι δεδομένου του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 55 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά πρόκειται σίγουρα για μια καλή αρχή. Ως συνήθως, το Κοινοβούλιο θέλησε να προσφέρει το ερέθισμα, με πρωτοποριακές προτάσεις τις οποίες δεν θα αναφέρω τώρα καθώς υπάρχουν στην έκθεσή μου και είμαι σχεδόν εκτός χρόνου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, τονίζοντας ότι υποχρέωσή μας, τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής – και είμαι πεπεισμένη για αυτό -, είναι να είμαστε πάντα άγρυπνοι σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που ανταποκρίθηκε στην πρόταση της Επιτροπής πολύ σύντομα, επιτρέποντας στο πρόγραμμα να ξεκινήσει το συντομότερο.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που υπογράμμισε τα πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ. Οι χρήσεις και οι εφαρμογές του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων πολλαπλασιάστηκαν κατά πολύ από τότε που αρχικά εισήχθησαν. Έχουμε τώρα διαδραστικές αγορές, και πολύ νέα παιδιά – όχι μόνο νεαροί ενήλικες – δαπανούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο Διαδίκτυο, ενίοτε και περισσότερο από ότι στην τηλεόραση. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου οι γονείς δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες αυτές ή δεν γνωρίζουν τις λειτουργίες τους.

Δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Το Διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν θαυμάσια, συναρπαστική ευκαιρία. Εντούτοις, δεδομένου αυτού, δεν πρέπει να αγνοούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, ειδικά για το πιο ευάλωτο μέρος του πληθυσμού - τα παιδιά μας. Οι κίνδυνοι αυτοί - όπως υπογράμμισε σωστά η εισηγήτρια - κυμαίνονται από την προβολή επιβλαβούς υλικού έως την παρενόχληση και τον εκφοβισμό, εκ των οποίων όλα έχουν γίνει ευκολότερα και συχνότερα. Το χειρότερο, το Διαδίκτυο έχει γίνει κανάλι σεξουαλικής παρενόχλησης. Παρά τις κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της παραγωγής και διανομής τέτοιου αποτρόπαιου υλικού, ο όγκος του αυξάνεται. Για το λόγο αυτό υπάρχει επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης των αρνητικών και απαράδεκτων αυτών πρακτικών.

Η προστασία των παιδιών πρέπει να γίνει από κοινού. Ασφαλώς, ξεκινά στην οικογένεια, αλλά πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Εμπλέκονται κυβερνήσεις, η βιομηχανία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και τα σχολεία. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος αυτού του νέου προγράμματος για ασφαλέστερο Διαδίκτυο. Θα διατηρήσει όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την τρέχουσα προστασία του Διαδικτύου αλλά θα οικοδομήσει πάνω σε αυτές τις επιτυχημένες δραστηριότητες και θα εμπλουτίσει την ασφάλεια των παιδιών στο σημερινό επιγραμμικό περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι κοινές δράσεις από κυβερνήσεις, ιδιωτικές οργανώσεις και τη βιομηχανία αποτελούν πολύ καλό παράδειγμα του πώς η Ευρώπη μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στις καθημερινές ζωές των πολιτών. Περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στο σπίτι ή στα σχολεία αλλά οι γονείς και οι δάσκαλοι δεν είναι υποχρεωτικά καλά ενημερωμένοι για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους. Για το λόγο αυτό θα επιδιώξουμε ενεργά με τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο επιγραμμικό περιβάλλον για τα παιδιά ενημερώνοντας τους γονείς, ενδυναμώνοντας τους δασκάλους και ζητώντας συντονισμένη δράση από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις εκπαιδευτικές κοινότητες.

Θα διατηρήσουμε ασφαλώς την ουσία των προτάσεων της Επιτροπής, αλλά το Κοινοβούλιο δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών που παρέχουν πληρέστερη περιγραφή του ενός ή περισσότερων βασικών στόχων και που φαίνεται να αντανακλούν την ευρεία συναίνεση του Κοινοβουλίου. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τις τροπολογίες που παρουσίασε η κ. Angelilli στην έκθεσή της. Θα στρώσουν το δρόμο προς μια επιτυχημένη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Είμαι πολύ βέβαιη ότι το συμβιβαστικό κείμενο για το πρόγραμμα, όπως σας υποβλήθηκε σήμερα, θα υποστηριχθεί ευρέως από το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε και από το δεύτερο νομοθέτη.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Κύριε Πρόεδρε, ήταν χαρά μου που εργάστηκα για το κείμενο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ ειλικρινά, αυθεντικά να πω ότι χάρηκα που εργάσθηκα με κάθε άτομο ξεχωριστά στο φάκελο αυτό, ιδιαιτέρως την εισηγήτρια κ. Angelilli, για το συγκεκριμένο θέμα.

Πήρα την ελευθερία να συμβουλευτώ τους εκλογείς μου μέσω διαφημίσεων εφημερίδων για το φάκελο αυτό και επομένως ορισμένα από τα σχόλια που πρόκειται να κάνω βασίζονται σε όσα οι εκλογείς μου είπαν σχετικά.

Στην Επιτροπή Πολιτισμού είχαμε μια ειλικρινά ευχάριστη συζήτηση για ένα σημαντικό ζήτημα με ορισμένες καλά ενημερωμένες συμβολές. Όλοι κατανοήσαμε ότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε την πυρίτιδα. Υπάρχουν ήδη πολλές ορθές πρακτικές σχετικά με την αυτορύθμιση: εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όπως η T-Mobile ηγούνται στο χώρο με τους διάφορους ελέγχους και τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν για να μπορέσει ένα παιδί να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε επιγραμμικό περιεχόμενο, πόσο μάλλον αμφιλεγόμενο περιεχόμενο. Οι παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου και οργανώσεις όπως η Internet Watch Foundation στη ΜΒ και η INHOPE σε ευρωπαϊκή βάση συνεργάζονται πραγματικά καλά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν με ορισμένα από τα επιγραμμικά περιεχόμενα και το πώς οι ανήλικοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτά.

Υπάρχουν προβλήματα, ωστόσο. Η επιγραμμική αποπλάνηση παιδιών αναφέρθηκε από την εισηγήτρια. Δεν υπάρχει κοινός ορισμός για αυτό ακόμα και μέσα στην Ευρώπη και δεν είναι παράνομο σε όλα τα κράτη μέλη ακόμα να προσεγγίζει κανείς παιδί με τον τρόπο που η κ. Angelilli ανέφερε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Πιθανόν η κ. Reding θα μπορούσε να το προτείνει σε μια ή δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου σε ορισμένες από τις χώρες που είναι χαλαρές στον τομέα αυτό.

Για εμένα ήταν χαρά που εργάσθηκα επί του θέματος στην επιτροπή μου· μοιραστήκαμε ορισμένες πολύ καλές εμπειρίες, και είναι η πρώτη φορά που μπορώ να χαιρετίσω ένα μέτρο προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Titus Corlăţean, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. (RO) Δεδομένου του ολοένα μεταβαλλόμενου οπτικοακουστικού τομέα, χρειάζεται όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, αλλά και να ενημερώσουμε κατάλληλα τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους κινδύνους για τα παιδιά και να τους εμπλέξουμε στη δημιουργία μιας κατάστασης όπου οι επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον.

Βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, στόχος μας ήταν να βρούμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της επιγραμμικής αποπλάνησης παιδιών και της προστασίας της φυσικής, πνευματικής και ηθικής ακεραιότητας των παιδιών που μπορεί να επηρεαστούν από την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο με τη βοήθεια νέων μέσων επικοινωνίας. Ζητήσαμε την υιοθέτηση σφραγίδας ποιότητας για τους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να ελέγξουν εάν ένα παροχέας συμμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς, καθώς και τη δημιουργία φίλτρων και αποτελεσματικών συστημάτων ταυτοποίησης ηλικίας.

Η εγκληματικότητα στον εν λόγω τομέα δεν περιορίζεται από τα εθνικά σύνορα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε συντονισμένη προσέγγιση σχετικά με τις διάφορες εθνικές βάσεις δεδομένων που πρέπει να συνδεθούν με το Europol. Δεν μπορούμε να αγνοούμε προς το παρόν, επίσης, τους οικονομικούς κινδύνους που ενέχονται στη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά, γεγονός για το οποίο ζητήσαμε επίσης οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να αναφερθούν ρητά ως τομέας όπου τα παιδιά χρειάζονται προστασία από καταχρηστική ή επιβλαβή συμπεριφορά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι στηρίζουμε την υιοθέτηση της έκθεσης και συγχαίρουμε την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. − Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι το πολυετές πρόγραμμα προστασίας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας είναι το προβάδισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο χώρο για την προστασία των παιδιών. Είναι λοιπόν ευκαιρία να συγχαρούμε την εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί συμμετέχουμε και εμείς και δείχνουμε την ευαισθησία μας.

Ιδιαίτερα, ως Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, τονίσαμε στη γνωμοδότησή μας ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντα η ιδιαιτερότητα που έχει το κάθε φύλο, η συμμετοχή που πρέπει να έχει, οι γνώσεις, η χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και η ιδιαίτερη προστασία που χρήζει κάθε φύλο ξεχωριστά και η προστασία από τους κινδύνους που διαφέρουν από φύλο σε φύλο, από αγόρια σε κορίτσια, και που πρέπει ειδικά να αναφέρονται και να αναλύονται.

Αναφερθήκαμε ακόμη και στην προστασία των ευάλωτων ομάδων, των ευάλωτων παιδιών που είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης αλλά και σε εκφοβισμό.

Ένας άλλος τομέας που τονίσαμε είναι η πληροφόρηση των γονέων και των συντελεστών της ανατροφής των παιδιών, όποιοι και αν είναι αυτοί, αλλά δεν παραλείψατε να τονίσουμε και την ανάγκη της έρευνας για την μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Ξέρουμε βέβαια ότι έχετε προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων και έχετε διεξαγάγει δημόσια διαβούλευση. Η έρευνα όμως πρέπει να συνεχίζεται και να αναφέρεται και ειδικά στις διαφορές των φύλων.

Επιπλέον, θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας η οποία πρέπει να ξεπερνά τα εμπόδια και τους κινδύνους, να καλύπτει τους κινδύνους και να συνεχίζει, για να έχουμε μια Ευρώπη δυνατή στην ανάπτυξη αλλά και στην προστασία των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (HU) Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή ήταν ραμμένη στα μέτρα μου, εφόσον και τα τέσσερα παιδιά μου χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, και αντιμετωπίζω τις ανησυχίες αυτές καθημερινά. Τα κράτη μέλη της ΕΕ καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να καταστήσουν τον Παγκόσμιο Ιστό πιο φιλικό προς τα παιδιά, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 1999 η Επιτροπή εγκαινίασε το πρόγραμμα «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο+» που ισχύει ακόμα και σήμερα. Όπως ακούστηκε το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση του επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου, και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, όπως επίσης και στην προώθηση της ανάπτυξης ενός ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος. Σε όσα ήδη ειπώθηκαν, θα ήθελα να προσθέσω μόνο ότι μεταξύ 2001 και 2007, 20000 παιδιά εξαφανίστηκαν, 500 εκ των οποίων βρέθηκαν.

Μεταξύ των καθηκόντων που απαριθμούνται, θα ήθελα να τονίσω την καταπολέμηση της επιβλαβούς επιγραμμικής συμπεριφοράς. Στον τομέα αυτό υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις: δεν διαθέτει κάθε κράτος της ΕΕ ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή όπου μπορεί κανείς να καταγγείλει αμέσως παράνομο υλικό το οποίο συνάντησε ή δικτυακούς τόπους που προσπαθούν να προσεγγίσουν παιδιά.

Το άλλο σημαντικό πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η δημιουργία βάσης γνώσεων θα χρειαστεί μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρόγραμμα αυτό αφιερώνει σχεδόν μισά από τα 55 εκατομμύρια ευρώ στη χρηματοδότηση για την ευαισθητοποίηση του κοινού, εφόσον η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς επιβολής του νόμου δαπανούν όλο τους το χρόνο καταδιώκοντας εγκληματίες, είτε αναφερόμαστε σε αδικήματα σχετικά με λογισμικό είτε άλλου είδους. Για αυτό το λόγο ακριβώς θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν κεφάλαια από μόνα τους, επιπλέον προς τα 55 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα μπορούσαν να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα για την εφαρμογή του προγράμματος που παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υποστηρίζει την έγκριση της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova, εξ ονόματος της Ομάδας PSE (BG) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κ. Angelilli, παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας απευθύνω τις ευχαριστίες μου και τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την έκθεσή σας. Τώρα με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ως κύριο θέμα, είναι δίκαιο που αφιερώνουμε όλη μας την προσοχή εκεί. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το ζήτημα του ηλεκτρονικού εγκλήματος εις βάρος των παιδιών παραβλέφθηκε, αν και έχουμε επίγνωση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη απειλή υπό τη μορφή πραγματικής πανδημίας παράνομου δικτυακού περιεχομένου. Μόλις σήμερα, το BBC μετέδωσε μια μελέτη, μια έρευνα που διεξήγαγε, που έδειχνε ότι τρία στα τέσσερα παιδιά έχουν συναντήσει Δικτυακούς τόπους με επιβλαβές περιεχόμενο. Η έκθεση αυτή δεν κρούει απλώς το κώδωνα του κινδύνου, αλλά προσφέρει και μια σειρά ιδεών για την καταπολέμηση του παράνομου Δικτυακού περιεχομένου. Εργάσθηκα επί του θέματος ως σκιώδης εισηγήτρια. Την περασμένη εβδομάδα διοργάνωσα μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης πίσω στην πατρίδα μου Βουλγαρία. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπηρεσιών της αστυνομίας, του μη κυβερνητικού τομέα, του Γραφείου Προστασίας Παιδιών και φορείς και παροχείς κινητής τηλεφωνίας. Θέμα της συζήτησης ήταν η έκθεση αυτή.

Είχαμε μια σοβαρή και λεπτομερή συζήτηση που κατέληξε σε μια σειρά συμπερασμάτων. Πρώτον, πρέπει να γίνει πολύ δουλειά για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βαρύτητα και την πραγματικότητα του προβλήματος στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Δυστυχώς, πρόκειται για ένα πρόβλημα που συχνά μας διαφεύγει. Δεύτερον, η ανατροφή των παιδιών πρέπει να ξεκινά από το σπίτι και το σχολείο, γεγονός που με τη σειρά του δημιουργεί την ανάγκη εξειδικευμένων οδηγιών για τους γονείς και τους δασκάλους. Οι ατομικές προσπάθειες είναι καταδικασμένες. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η συντονισμένη δράση, η ανταλλαγή πληροφοριών, η δημιουργία βάσης δεδομένων και η διεθνής συνεργασία. Πολλοί από τους θεσμούς που ανέφερα προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη την αύξηση των κυρώσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τη διανομή, παραγωγή και εμπορία επιβλαβούς και παράνομου υλικού. Πρότειναν επίσης τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τη διεξαγωγή των ποινικών διώξεων.

Στο εξής πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των πολιτών. Η συνέχιση δημιουργίας ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για εμάς να συνεργαστούμε με τις αστυνομικές αρχές και να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων. Μια κοινή ένδειξη «φιλικό προς το παιδί» χρειάζεται για να βοηθήσει τους γονείς και τα παιδιά να αναγνωρίσουν τους ασφαλείς δικτυακούς τόπους. Είμαι πεπεισμένη ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει μετά το 2013 και ότι θα υπάρξουν περαιτέρω προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ελεύθερη χρήση του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και των άλλων ειδών της τεχνολογίας επικοινωνιών είναι πολύ πολύτιμη για τους ενήλικες, αλλά ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα παιδιά, καθώς τα τελευταία δεν είναι πλήρως ώριμα και στερούνται της απαραίτητης εμπειρίας. Το Διαδίκτυο αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όλους μας, ωστόσο έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης για τη δημιουργία δικτυακών τόπων για την ανταλλαγή παιδοφιλικού και πορνογραφικού υλικού και για την απόπειρα αποπλάνησης ανηλίκων. Το ίδιο ισχύει και για την κινητή τηλεφωνία.

Άλλες λιγότερο ακραίες δραστηριότητες ενδέχεται επίσης να είναι επιβλαβείς. Η διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων στην τηλεόραση και το Διαδίκτυο που στοχεύουν στα παιδιά έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε οικογενειακές διενέξεις και να καταλήξει σε ακατάλληλες διατροφικές συνήθειες μεταξύ όμοιων ομάδων. Το Κοινοβούλιο πρόσφατα συζήτησε θέματα σχετικά με την παχυσαρκία και τα υπέρβαρα παιδιά. Η προσήλωση πολλές ώρες μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή ή μια τηλεόραση μειώνει τη φυσική δραστηριότητα ενός παιδιού και είναι ζημιογόνα για τη σωστή φυσική του/της εξέλιξη. Κατά μέσο όρο, τα παιδιά αφιερώνουν τρεις ώρες την ημέρα με αυτό τον τρόπο, αλλά πολλά αφιερώνουν στην πραγματικότητα πολύ περισσότερο. Η επιθετική συμπεριφορά που παρουσιάζεται στα τηλεοπτικά προγράμματα έχει αρνητική ψυχολογική επίδραση στα παιδιά.

Είναι επομένως πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί το πρόγραμμα που στοχεύει στη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών από παιδιά και νέους. Συγχαίρω την εισηγήτρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Ως από κοινού συντάκτρια της έκθεσης για τη στρατηγική σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών είμαι ενθουσιασμένη που συζητάμε τώρα στο Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών. Το Διαδίκτυο αποτελεί τυπικό παράδειγμα εργαλείου που μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τους ανθρώπους, αλλά μπορεί να γίνει επιβλαβές για την κοινωνία όταν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματίες.

Κάθε μέρα ακούμε πώς τα παιδιά δελεάζονται και κακοποιούνται μέσω του Διαδικτύου και οδηγούνται στην πορνεία, την παιδοφιλία και την πορνογραφία. Αποτελεί επομένως καθήκον όλων, ξεκινώντας από τους γονείς ασφαλώς, να εξηγήσουν τους κανόνες στα παιδιά σχετικά με τη χρήση και όχι την κατάχρηση του Διαδικτύου, καθώς και σχετικά με τους κινδύνους που επιφέρει. Τα παιδιά ελκύονται από τους υπολογιστές από πολύ μικρή ηλικία. Οι ενήλικες συχνά ζηλεύουμε τις τεχνικές τους ικανότητες, αλλά μέσα στην παιδική τους αφέλεια μπορούν εύκολα να εξαπατηθούν.

Είμαι ευγνώμων που το Κοινοβούλιο αυτό δίνει προτεραιότητα σε δραστηριότητες του είδους, και στηρίζω την επιτάχυνση του προτεινόμενου προγράμματος ώστε η εφαρμογή να μπορέσει να δρομολογηθεί μέχρι τον Ιανουάριο 2009.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Angelilli για μια εποικοδομητική έκθεση στην οποία ακολούθησε τις αποφάσεις από τη στρατηγική για τα παιδιά. Την περασμένη εβδομάδα παρουσίασα μια έκθεση για τους νέους και τα μέσα - μια μεγάλη έρευνα σχετικά με τις συνήθειες των νέων αναφορικά με τα μέσα, όπου συζητάμε επίσης τις θέσει των γονέων. Αυτό που είναι καινούργιο είναι ότι η πλειοψηφία των νέων στη Σουηδία έχουν τους υπολογιστές τους στα δωμάτιά τους και ότι οι συσκευές τηλεόρασης έχουν βγει έξω.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κοριτσιών και αγοριών σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου που κάνουν. Τα κορίτσια συνομιλούν, κοινωνικοποιούνται και στέλνουν γραπτά μηνύματα, ενώ τα αγόρια παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα κορίτσια προσεγγίζονται για σεξουαλικές επαφές. Λιγότερα έρχονται σε επαφή με πορνογραφικούς δικτυακούς τόπους από ότι παλαιότερα, και ασχολούνται αμυδρά με πορνογραφικό υλικό. Στην πραγματικότητα, πολύ λίγα γνωρίζουν αγνώστους από το Διαδίκτυο.

Οι σημερινοί άνθρωποι έχουν υγιή άποψη για τα μέσα, αλλά η μεγάλη κατανάλωση από μέρος αυτών είναι ένα θέμα ανησυχίας τόσο για τους γονείς και για εμάς ως πολιτικούς. Η εν λόγω ομάδα νέων πρέπει να εμπλακεί στα μελλοντικά κοινοτικά προγράμματα. Ορίσαμε μεγάλο καταναλωτή κάποιον που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο μέσο για περισσότερο από τρεις ώρες ανά ημέρα. Αυτό ισχύει για το οκτώ με εννέα περίπου τοις εκατό των νέων συνολικά. Στη σημερινή Σουηδία, ωστόσο, 96% όλων των νέων και 70% των νεότερων παιδιών έχουν κινητά, επομένως τα πράγματα εξελίσσονται πρωτόγνωρα. Καθήκον μας ως ευρωβουλευτών είναι να αντιμετωπίσουμε την αρνητική πλευρά.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Angelilli που ασχολήθηκε με αυτό πολύ σημαντικό ζήτημα. Η έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετική. Θα ήταν πολύ καλύτερα, ωστόσο, εάν δεν χρειαζόταν να συζητήσουμε το εν λόγω ζήτημα. Θα ήταν πολύ καλύτερα εάν δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που επιθυμούν να διαφθείρουν και να εκμεταλλευτούν παιδιά για κατακριτέους σκοπούς. Δεν έχω κανένα ενδοιασμό να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους ως κακούς.

Τείνουμε να λέμε ότι τα παιδιά μας είναι ο θησαυρός μας. Όλοι οι θησαυροί πρέπει να προστατεύονται από τους ληστές. Έτσι αντιμετωπίζω τη δράση για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, ειδικά το Διαδίκτυο. Υπάρχουν παιδιά που καταναλώνουν πολλές ώρες την ημέρα στο Διαδίκτυο. Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής στο σύγχρονο κόσμο. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά και είναι πολύ βοηθητικές στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, διευκολύνουν τα πράγματα στον τομέα της διοίκησης, της επιστήμης, την πρόσβαση στον πολιτισμό και τη γνώση. Αυτή είναι η θετική πλευρά, που πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί. Δυστυχώς, υπάρχει επίσης αρνητική πλευρά που αφορά στην εκμετάλλευση του Διαδικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μετάδοση επιβλαβούς υλικού, όπως η πορνογραφία, ο εθισμός στα ναρκωτικά, ο σατανισμός, τα παιχνίδια και ανάρμοστοι τρόποι ζωής.

Οι παιδόφιλοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να αναζητήσουν τα θύματά τους. Το Διαδίκτυο μπορεί να παρομοιαστεί με μαχαίρι που χρησιμοποιούμε για να κόψουμε ψωμί, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει σοβαρές ψυχολογικές βλάβες στα παιδιά μέσω κακού περιεχομένου. Αρκετά σημαντικά μέτρα απαιτούνται κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ένα σύστημα πρέπει να δημιουργηθεί που θα επιτρέπει οι δράστες τέτοιων πράξεων να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά από το νόμο. Δεύτερον, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν περισσότερο σχετικά με τους κινδύνους του Διαδικτύου, της κινητής τηλεφωνίας, της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αναφέρομαι σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους στο κατηχητικό και σε οργανώσεις νέων όπως η κίνηση προσκόπων. Τρίτον, χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ εποπτικών οργάνων και οργάνων παρακολούθησης στον τομέα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον κόσμο. Εξάλλου, διακομιστές που μεταδίδουν επιβλαβές υλικό μπορούν να εντοπιστούν σε οποιαδήποτε χώρα. Τέλος, οι πράξεις μας πρέπει να είναι προληπτικής και συστηματικής φύσης, και οι παραβάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ομιλία μου σήμερα για να καλέσω όλες τις χώρες της ΕΕ να ακολουθήσουν την πρακτική της Βρετανίας στις ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές όπου γίνονται καταγγελίες και ακολουθεί απενεργοποίηση, δηλαδή όταν ανακαλύπτονται και αναφέρονται επιγραμμικές εικόνες με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή μπορεί αμέσως να διατάξει την απομάκρυνση του υλικού από τον παροχέα ή την εταιρεία πάροχο. Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Παρακολούθησης του Διαδικτύου με έδρα το Άκινγκτον στο Κεμπριτζσάιρ στην περιφέρειά μου. Θέλω πράγματι να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την ευρωπαϊκή διάσταση που τους έδωσε.

Η κοινοβουλευτική τροπολογία 25 που αφορά στη θέσπιση αυτών των ανοιχτών γραμμών και τη στενή τους σύνδεση με την αστυνομία μπορεί να προχωρήσει το στόχο αυτό. Ταχεία δράση επιβολής των μέτρων χρειάζεται για να σταματήσει η απλή μεταφορά των δικτυακών τόπων από διακομιστή σε διακομιστή μεταξύ των χωρών προκειμένου να μην εντοπιστούν, καθώς και να σταματήσει η περαιτέρω παιδική κακοποίηση που διαπράττεται όχι μόνο όταν δημιουργούνται οι εικόνες αλλά και κάθε φορά που αυτές προβάλλονται.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν διαδίκτυο έγινε στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής δράσης για την προαγωγή της μεγαλύτερης ασφάλειας των ανηλίκων που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της Επιτροπής.

Η αύξηση των γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη έκθεση των παιδιών στον κίνδυνο του παράνομου και επιβλαβούς επιγραμμικού περιεχομένου. Καλωσορίζω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου την προσπάθεια όλων για επίτευξη του στόχου της Επιτροπής που δεν είναι άλλος από τη μέγιστη ασφάλεια στη χρήση του διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά.

Υποστηρίζω και εγώ την πρόταση της εισηγήτριας, την οποία συγχαίρω, για άμεση έγκριση του προγράμματος, έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Ελπίζω δε να προετοιμαστεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2009-2013, εφόσον τα ολοένα συχνότερα φαινόμενα παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και μας καλούν σε άμεση δραστηριοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Συγχαίρω την εισηγήτρια. Το νερό είναι καλό, αλλά όταν δεν είναι καθαρό πρέπει να το φιλτράρουμε. Το ίδιο ισχύει και για το Διαδίκτυο. Το φίλτρο Davide επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ενός ασφαλούς και ελεγχόμενου δικτύου και προστατεύει τους νεαρούς χρήστες ειδικά από ακατάλληλους δικτυακούς τόπους. Χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία και ενημερώνεται συνεχώς. Είναι πολύ αποτελεσματικό. Η πρόσβαση εμποδίζεται σε δικτυακούς τόπους με πορνογραφία, παιδοφιλία, βιασμούς, σατανισμό, μαύρη μαγεία κ.λπ. Ταυτόχρονα, ενημερώνει για το λόγο του αποκλεισμού.

Στο φίλτρο είναι επίσης αποτελεσματικό απέναντι σε εταιρείες που χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς αριθμούς που χρεώνουν με πολύ υψηλές χρεώσεις. Το Davide αφορά καθένα που επιθυμεί να προστατεύσει τον υπολογιστή του από επισφαλείς δικτυακούς τόπους. Ο κώδικας πρακτικής για τον οποίο ψηφίζουμε απαιτεί να υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφαλή πρόσβαση των νέων στο Διαδίκτυο. Το μόνο που χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο είναι να γίνει εγγραφή στο http://www.davide.it" .

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). - (HU) Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε. Το Διαδίκτυο, οι κονσόλες παιχνιδιών και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια περιέχουν μεγάλο αριθμό βίαιων, βάναυσων και ερωτικών υλικών, και μπορούν επίσης να προκαλέσουν εξάρτηση, αϋπνία, εκνευρισμό και διατροφικές διαταραχές. Τα περισσότερα παιδιά δεν είναι ακόμα προετοιμασμένα για αυτό το είδος περιεχομένου και υπάρχει κίνδυνος μεγαλώνοντας να γίνουν ψυχολογικά διαταραγμένοι, παραβατικοί ενήλικες. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει αναμφισβήτητα να φιλτραριστεί το ανεπιθύμητο υλικό με τη βοήθεια εφαρμογών λογισμικού, όπως μπορούμε να κάνουμε και με τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα και να αποκλειστούν επιβλαβείς δικτυακές σελίδες σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από παιδιά. Πληροφορίες για τη δυνατότητα αυτή πρέπει να γίνουν ευρέως γνωστές μεταξύ των γονιών και οι κατασκευαστές υπολογιστών πρέπει να παρακινηθούν να διαθέτουν παρόμοια προγράμματα ως τμήμα του υποχρεωτικού υλικού των νέων υπολογιστών. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα είδος ψηφιακής προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι ορισμένοι το ερμηνεύουν αυτό ως απόπειρα να περιοριστεί η ελευθερία του Διαδικτύου, αλλά κατά τη γνώμη μου, η προστασία της πνευματικής υγείας και αξιοπρέπειας των παιδιών μας είναι υψηλότερη αξία. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των Ευρωπαίων που είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο αυξάνεται εκθετικά. Παιδιά αφιερώνουν ακόμα περισσότερη ώρα στο Διαδίκτυο και εγκληματικές δραστηριότητες σε δικτυακούς τόπους που είναι εύκολα προσβάσιμοι από νέους φυτρώνουν σαν μανιτάρια με παρόμοιο ρυθμό. Στην παρούσα κατάσταση, όπου η βάση δεδομένων της Ιντερπόλ έχει καταγράψει περισσότερες από πεντακόσιες χιλιάδες εικόνες που αφορούν σε παιδική πορνογραφία – τα μισά παιδιά έχουν ήδη έρθει σε επαφή με πορνογραφικούς δικτυακούς τόπους σε μια δεδομένη στιγμή, ενώ μόνο το 4% των γονιών απλώς συνειδητοποιούν την πιθανότητα να το κάνει το παιδί τους – φοβάμαι ότι ο προϋπολογισμός για το Διαδίκτυο είναι πολύ μικρός. Υπάρχει ανάγκη να επενδύσουμε στην ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστών που θα αντιμετωπίζουν εν τη γενέσει τους τέτοια πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνταχθεί ενάντια στο μέτωπο αυτό με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Τα μεμονωμένα προγράμματα που είχαμε μέχρι σήμερα πρέπει να αντικατασταθούν με μέτρα στοχευόμενα στα παιδιά, στους γονείς, στα σχολεία, στους φορείς τηλεπικοινωνιών, στα κυβερνητικά όργανα και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζω την αξία των δικτύων ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας όπου τόσο ανήσυχοι πολίτες όσο και γονείς μπορούν να καταγγείλουν επιβλαβές δικτυακό υλικό. Η Δημοκρατία της Τσεχίας, για παράδειγμα, διαθέτει τέτοια γραμμή, την οποία διαχειρίζεται η μη κυβερνητική οργάνωση Naše dítě.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ατυχή συγκυρία το ότι οι υπέροχες ευκαιρίες που προσφέρει το Διαδίκτυο σε όλους μας αύξησαν, σε ανάλογο ποσοστό, τον ηθικό, φυσικό και κοινωνικό κίνδυνο για τα παιδιά μας και τους νέους ανά τον κόσμο.

Η έκθεση αυτή επομένως δικαίως εστιάζει σε όσα μπορούμε να κάνουμε για να αποθαρρύνουμε την κακοποίηση στο Διαδίκτυο, ειδικά σε σχέση με την παιδική πορνογραφία, την επιγραμμική αποπλάνηση παιδιών και την παρακίνηση για αυτοτραυματισμό, μια από τις πιο ανατριχιαστικές πλευρές του οποίου συνδέεται με σελίδες που ενθαρρύνουν την αυτοκτονία.

Πιστεύω ότι το πρόγραμμα ασφαλέστερου Διαδικτύου θα αντιμετωπίσει πράγματι τα εν λόγω προβλήματα. Για εμένα υπάρχουν τρία αποφασιστικά θέματα. Πρώτον, η βελτίωση της δυνατότητας καλύτερης αστυνομικής συνεργασίας και πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων εικόνων παιδικής πορνογραφίας πρέπει να ενθαρρυνθεί. Δεύτερον, καλύτερη ιχνηλασιμότητα των οικονομικών κινήσεων που συνδέονται με την παιδική πορνογραφία, και τρίτον, ένα σωστά επεξεργασμένο κοινό σήμα ασφαλείας, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν με σιγουριά τι είναι ασφαλές να βλέπουν τα παιδιά τους.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να πω σχετικά με την έκθεση. Αναφέρει κινδύνους όπως ο εκφοβισμός, η παιδική πορνογραφία, η δικτυακή αποπλάνηση, η παρενόχληση, η διάδοση ρατσιστικού υλικού και η παρακίνηση για αυτοτραυματισμό. Είμαι πεπεισμένος ότι το Διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα, αλλά μπορεί εξίσου να στερήσει από τα παιδιά τη χαρά να γνωρίσουν αγνή και ειλικρινή αγάπη και να δημιουργήσουν φυσιολογικές σχέσεις. Στα δικτυακά δωμάτια συζήτησης, όσοι δεν χρησιμοποιούν χυδαίες εκφράσεις και δεν περηφανεύονται για τις σεξουαλικές τους επιδόσεις είναι εξ ορισμού "εκτός".

Θα ασχοληθώ με τις τρομακτικές στατιστικές για την κακοποίηση παιδιών μέσω του Διαδικτύου. Ως ευρωβουλευτής για τον οποίο οι οικογενειακές αξίες είναι όλο και πιο σημαντικές, θα ήθελα να τονίσω ότι το Διαδίκτυο αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία αυτή μπορεί να κλέψει την αθωότητα των παιδιών. Θα ήθελα να δώσω έμφαση στην ανάγκη για μεγαλύτερη υπευθυνότητα, και υπευθυνότητα είναι η λέξη κλειδί, την οποία πρέπει να επιδείξουν και οι γονείς και οι παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου, ώστε να προστατέψουν τα παιδιά από την πρόσβαση σε υλικό που θα μπορούσε να βλάψει τη φυσική τους ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με όλα όσα ειπώθηκαν στον Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τους βουλευτές όχι μόνο για το γεγονός ότι είχαμε αυτή τη συζήτηση αλλά και γιατί μετέφεραν τη συζήτηση στους εκλογείς και στους ανθρώπους των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται, καθώς πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι ενήλικες δεν γνωρίζουν πολλά.

Τα παιδιά συχνά γνωρίζουν πώς να χειριστούν τις νέες τεχνολογίες πολύ καλά, και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που τα παιδιά γνωρίζουν περισσότερα από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ενηλίκους. Επομένως, εδώ πρέπει πραγματικά να ενισχύσουμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ενηλίκους και πιστεύω ότι πρόκειται για από κοινού ευθύνη όλων των μελών της κοινωνίας,, όχι μόνο των πολιτικών αλλά και των ΜΚΟ, και των παροχέων υπηρεσιών Διαδικτύου πρωτίστως. Είμαι επίσης ευγνώμων, για παράδειγμα, που η βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς και να προλαμβάνει την προβολή επιβλαβούς υλικού στα τηλέφωνα 3G.

Το δίκτυο των ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών που θεσπίσαμε με το πρόγραμμά μας ασφαλέστερου Διαδικτύου, είναι πολύ σημαντικό και δουλεύει άψογα στα περισσότερα κράτη μέλη. Προς απάντηση σε ερώτηση βουλευτή από την Ουγγαρία, η γραμμή της Ουγγαρίας θα ξεκινήσει ξανά το 2009. Υπάρχουν μόνο δύο κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα ανοιχτή γραμμή και ένα κράτος μέλος που αφήνει τα προβλήματα αυτά στις αστυνομικές αρχές. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, το πρόγραμμα ασφαλέστερου Διαδικτύου, είχε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Προσωπικά, θα ευχόμουν οι ανοιχτές γραμμές να είναι ευρύτερα γνωστές: είναι γνωστές σε ορισμένες χώρες αλλά όχι σε όλες. Άρα, ως μέλη της ευρωβουλής, θα μπορούσατε να βοηθήσετε να γίνουν οι ανοιχτές αυτές γραμμές πιο γνωστές μέσω διάφορων δραστηριοτήτων. Θα σας ευγνωμονούσα ειλικρινά για αυτό, και πιστεύω ότι οι γονείς και τα παιδιά θα σας ευγνωμονούσαν επίσης.

Υπήρχαν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες της ΕΕ. Εδώ θα σας έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλό εάν η σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο επικυρωνόταν από όλα τα κράτη μέλη. Μπορώ να επίσης να σας πω ότι οι υπουργοί εσωτερικών και δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του φίλου μου, Επιτρόπου Barrot, εργάζονται για όλα αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της επιγραμμικής αποπλάνησης, σχετικά με την οποία ο κ. Barrot θα παρουσιάσει σύντομα μια πρόταση. Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η διεθνής συνεργασία της αστυνομίας και της επιβολής του νόμου βρίσκεται σε καλό δρόμο. Επομένως, τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση εδώ.

Σχετικά με το θέμα των φίλτρων για το ανεπιθύμητο περιεχόμενο, και εδώ πρόκειται για ζήτημα ενημέρωσης των γονιών. Οι περισσότεροι γονείς δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν φίλτρα και ότι έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν. Για το λόγο αυτό ζήτησα από τους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου, κατά τη σύναψη συμβολαίων με γονείς να τους ενημερώνουν πραγματικά για τις δυνατότητες που έχουν ώστε να αποφύγουν να έρθει το παιδί τους σε επαφή με το υλικό αυτό.

Αυτό αφορά πολύ νέα παιδιά. Στην περίπτωση των εφήβων πρέπει ασφαλώς να ενδυναμώσουμε τα ίδια τα παιδιά και για το λόγο αυτό πιστεύω ότι το να τους πληροφορήσουμε ότι μπορούν να αποφύγουν να πέσουν στην παγίδα, είναι το καλύτερο, εφόσον δεν μπορούμε να βάλουμε έναν αστυνομικό πίσω από κάθε παιδί – αυτό είναι πραγματικά αδύνατο. Αλλά τα παιδιά είναι απολύτως ικανά να καταλάβουν τι είναι θετικό περιεχόμενο και τι δεν είναι θετικό περιεχόμενο. Άρα πιστεύω ότι με το πρόγραμμα ασφαλέστερου Διαδικτύου πρέπει να ενισχύσουμε τα ίδια τα παιδιά, πέρα από την ενίσχυση των γονιών και των εκπαιδευτικών. Αυτό θα είναι το καθήκον μας τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια και, εάν όλοι συμμετέχουν σε αυτό, θα έχουμε τη λύση στο πρόβλημα.

Ευχαριστώ την εισηγήτρια και όλους τους βουλευτές που βοηθούν να γίνει το Διαδίκτυο ένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά μας.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, εισηγήτρια.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο, μας έδωσε σημαντικές διαβεβαιώσεις, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Επιτροπή και ο Επίτροπος Barrot σκοπεύουν να βρουν ένα νομικά δεσμευτικό ορισμό για τη λέξη ‘grooming’, ένα κοινό ορισμό για όλα τα κράτη μέλη. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα πολύ σημαντικό στόχο.

Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα, σαφώς, δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα, γιατί πρόκειται απλώς για ένα πρόγραμμα, και έχει προφανώς νομικούς περιορισμούς και χρηματοδοτικά όρια. Δεδομένου αυτού, είναι προφανές από τη συζήτηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να είναι ενεργό στην καταπολέμηση του επιβλαβούς επιγραμμικού υλικού. Σκοπός του μέλλοντος είναι να βελτιωθεί επίσης ο συντονισμός της δράσης κατά του υλικού αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστώντας διαθέσιμες τις καλύτερες πρακτικές, τα μέτρα με τη μεγαλύτερη επιτυχία, και ανταλλάσσοντας πληροφορίες και μεθόδους. Κατά τη γνώμη μου, η διεθνής συνεργασία πρέπει να αυξάνεται συνεχώς στον κλάδο αυτό που, όπως είπαν τα άλλα μέλη, είναι ένας κλάδος που δεν έχει όρια. Πρέπει επομένως να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να παραμείνει στην εμπροσθοφυλακή στον τομέα αυτό. Έχουμε πολλές προτάσεις, μερικές από τις οποίες αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους μου: την ιδέα του σήματος «φιλικό για το παιδί», το ρόλο των ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών και των αστυνομικών δυνάμεων στην καταπολέμηση της επιγραμμικής κακοποίησης, αλλά και την ανάγκη να εφαρμοστούν πρωτοβουλίες στον τομέα της αυτορύθμισης από τους φορείς κινητής τηλεφωνίας και τους παροχείς υπηρεσιών. Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε προς τον εντοπισμό των χρηματικών συναλλαγών που συνδέονται με την ανταλλαγή εικόνων παιδικής πορνογραφίας.

Συμμερίζομαι την άποψη της Επιτρόπου: εκστρατείες ενημέρωσης και κατάρτισης που θα αφορούν όχι μόνο παιδιά αλλά και ενηλίκους, γονείς και δασκάλους, όχι για να ποινικοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες – καθώς είναι κυριολεκτικά σημαντικές - , είναι απαραίτητες για τα παιδιά της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή που εστιάζει στην κατάρτιση τόσο των γονέων όσο και των παιδιών σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου για να διασφαλιστεί ότι το τελευταίο θα γίνει τελικά λιγότερο ευάλωτο στην επιγραμμική κακοποίηση. Πιστεύω ότι αποτελεί καλή ιδέα η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, αλλά αισθάνομαι ότι θα ήταν χρήσιμο να διατεθούν προγράμματα προσαρμοσμένα στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Εξάλλου, δεν γίνεται να εξηγηθούν τα πράγματα από την ίδια οπτική σε ένα εξάχρονο ή επτάχρονο παιδί και σε ένα δεκαεξάχρονο έφηβο.

Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες φιλτραρίσματος, καθώς συμβαίνει συχνά να δεχτούμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανεπιθύμητα μηνύματα με πορνογραφικό υλικό που είναι εύκολα προσβάσιμο στα παιδιά με λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον προσπάθειες πρέπει επίσης να γίνουν σχετικά με την επαλήθευση της ηλικίας των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με πορνογραφικό υλικό, καθώς είναι πολύ εύκολο για ανηλίκους να αποκτήσουν πρόσβαση σε παρόμοιους δικτυακούς τόπους.

Τέλος, στηρίζω την πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία επί του ζητήματος. Θα ήταν προτιμότερο ακόμα, να καταλήξουμε σε παγκόσμια συμφωνία, ειδικά σε σχέση με την ένδειξη των δικτυακών τόπων με τη δήλωση «περιεχόμενο ασφαλές για παιδιά», δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός δικτυακών τόπων που είναι επιβλαβείς για τα παιδιά φιλοξενούνται από πεδία που δεν διαχειρίζονται από οργανώσεις της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), γραπτώς. – (HU) Η καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, είναι, κατά τη γνώμη μου, κρίσιμης σημασίας και απολύτως απαραίτητη, εφόσον η χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές και επικίνδυνο υλικό αφορά το κοινό μας κοινωνικό συμφέρον.

Οι πρωτοβουλίες – πέρα από το γεγονός ότι προτίθενται πρωτίστως να προστατέψουν τα παιδιά – θα έχουν επιπρόσθετο αποτέλεσμα, εφόσον θα προωθήσουν επίσης την αυξημένη δικτυακή ασφάλεια. Η επίτευξη των στόχων θα χρειαστεί τη συνεργασία των γονέων, των σχολείων, των παροχέων υπηρεσιών, των δημόσιων αρχών και των συλλόγων, γιατί μόνο εάν εργαστούμε μαζί θα μπορέσουμε να λάβουμε αποτελεσματική δράση για την προστασία των παιδιών.

Στη μάχη κατά του επιβλαβούς υλικού, τα μέτρα που υιοθετούνται από τα κράτη μέλη είναι επίσης μεγάλης σημασίας, όπως η δημιουργία εθνικών σημείων επαφής και η αποτελεσματική τους συνεργασία. Θεωρώ σημαντικό να δημιουργηθούν αποτελεσματικές μέθοδοι και μηχανισμοί που περιλαμβάνουν την πληροφόρηση, τη βοήθεια μέσω ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών, την άμεση δράση, την πρόληψη, τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τις εμπειρίες και τις καλύτερες πρακτικές, καθώς και συνεχή παρακολούθηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), γραπτώς. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται να υιοθετήσουμε ένα νέο ψήφισμα για την προστασία των παιδιών. Ως μητέρα, και εγώ χαιρετίζω την πρωτοβουλία και συμφωνώ ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από παράνομο υλικό στο Διαδίκτυο και άλλα φόρουμ που απευθύνονται σε αυτά, καθώς και από υλικό που με κάποιο τρόπο θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξή τους.

Πέρα από τους προαναφερθέντες στόχους, είμαι πεπεισμένη ότι δεν θα επιτύχουμε εάν προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα παιδιά αποκλειστικά προσπαθώντας να αποκλείσουμε πορνογραφικό ή παράνομο υλικό από τον περίγυρο τους. Αν και θα ήταν ιδανικό, είναι αδύνατο. Για το λόγο αυτό θεωρώ σημαντικό ότι επιπλέον προς την πρόληψη, τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που δεχτούν τέτοιου είδους προτάσεις και εκτεθούν σε τέτοιες επιρροές.

Πρέπει να τα ενημερώσουμε ότι μπορούνε να αναζητήσουν βοήθεια – και αυτή η βοήθεια πρέπει όντως να είναι πραγματική και προσιτή. Πρέπει να προετοιμάσουμε κάθε παιδί εκ των προτέρων για αυτό το ενδεχόμενο, όπως τους διδάσκουμε να μην μπαίνουν σε άγνωστο αμάξι ή να παίρνουν γλυκά από ξένους. Αυτού του είδους η προετοιμασία είναι η πρωταρχική προτεραιότητα του άμεσου περιβάλλοντος: γονείς, οικογένεια, σχολείο. Η πρόταση που πρόκειται να ψηφίσουμε τώρα είναι ιδιαίτερης σημασίας, αλλά μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν συμβαδίσει με προσπάθειες να προστατευτεί το περιβάλλον του παιδιού.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου Roberta Angelilli για την έκθεσή της σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών, που εστιάζει την προσοχή σε ένα μάλλον σοβαρό και αυξανόμενο κίνδυνο. Μέσω των ολοένα και πιο προσβάσιμων νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, τα παιδιά μας εκτίθενται όλο και περισσότερο στους κινδύνους της παρενόχλησης, της παιδικής πορνογραφίας, του εκφοβισμού και της προτροπής για ρατσισμό. Ακούμε για ένα αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων όπου εγκληματίες εκμεταλλεύονται τις πύλες διαδικτυακών συζητήσεων του παγκόσμιου ιστού για να βρουν ανήλικα θύματα απροετοίμαστα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους με σκοπό να τους κακοποιήσουν σεξουαλικά.

Τα τρομαχτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι κίνδυνοι που προκύπτουν από την τεχνολογική επανάσταση πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα εναρμονισμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ που θα μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε όλη του την πολυπλοκότητα, με την εμπλοκή παιδιών, οικογενειών, σχολείων και δασκάλων, καθώς και με τη συνεργασία των φορέων στη βιομηχανία επικοινωνιών και στα όργανα επιβολής του νόμου. Το πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει μέτρα για την καταπολέμηση του δυστυχώς αυξανόμενα διαδεδομένου παράνομου και επιβλαβούς υλικού στο Διαδίκτυο, από τη μία πλευρά, με την καλλιέργεια ευαισθητοποίησης, και από την άλλη, με την πιο συντονισμένη και αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων μηχανισμών ποινικού δικαίου σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, δάσκαλοι, φροντιστές και πρωτίστως γονείς, πρέπει να ενημερωθούν για τους κρυμμένους κινδύνους των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών. Είμαι πεπεισμένη ότι το Κοινοβούλιο – σύμφωνα με την πρόθεση των συναδέλφων μου – θα εγκρίνει την πρόταση το συντομότερο και ότι το νέο πρόγραμμα θα μπορεί να δρομολογηθεί από το Γενάρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), γραπτώς.(HU) Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, 74% των παιδιών από 12 έως 15 χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση, και πολλά από αυτά εκτίθενται σε πορνογραφικές εικόνες. Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Παρακολούθησης του Διαδικτύου, η εμφάνιση παιδικής κακοποίησης μέσω του Διαδικτύου έχει αυξηθεί κατά 16% τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η επιγραμμική παιδική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολυεπίπεδης προσέγγισης, που εκτείνεται σε παιδιά, οικογένειες, σχολεία, φορείς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και μεταξύ αυτών στους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου και στα δικαστικά σώματα.

Πιστεύω ότι αναφορικά με την προστασία παιδιών στο Διαδίκτυο, η πρόληψη πρέπει να έχει το ρόλο κλειδί. Θεωρώ σημαντικό να χρειάζεται ειδική άδεια για τη χρήση και πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με πορνογραφία, βία και άλλο υλικό επιβλαβές για την ανάπτυξη του παιδιού. Δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες αυτό είναι καθιερωμένη πρακτική, με τη συγκατάθεση των δικαστικών αρχών, να κατεβαίνουν σελίδες με παιδοφιλικό υλικό σε εγχώριους ή ξένους διακομιστές, και εφόσον συνολικά το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο των χωρών επιτρέπει την αφαίρεση τέτοιου υλικού, καλώ τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για το κατέβασμα τέτοιων δικτυακών τόπων. Θα άξιζε να σκεφτούμε επίσης το ενδεχόμενο να μην θεωρείται αδίκημα μόνο η δημιουργία τέτοιων δικτυακών τόπων αλλά και η επίσκεψή τους.

Για προληπτικούς λόγους, απαιτούνται κατάλληλη εκπαίδευση και ευρεία πληροφόρηση. Τα παιδιά πρέπει να είναι προετοιμασμένα με την κατάλληλη γνώση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά εργαλείων για να αναγνωρίσουν ενδεχόμενους κακοποιούς και να αμυνθούν εναντίον τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Roxana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Στις ημέρες μας το Διαδίκτυο προσφέρει ένα κόσμο γεμάτο πληροφορίες και διασκέδαση που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τα παιδιά. Για το λόγο αυτό θεωρώ απολύτως απαραίτητο να εισάγουμε το πρόγραμμα ασφαλέστερου Διαδικτύου προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.

Η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα 55 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης, αλλά επίσης και από το πόσο εύστοχοι θα είμαστε στο συνδυασμό τεχνικών και εκπαιδευτικών πτυχών. Οι μελέτες δείχνουν ότι η χρήση λογισμικού για το φιλτράρισμα των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά, προστατεύει το 90% των παιδιών, τη στιγμή που γονείς και άμεσοι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την προστασία του υπόλοιπου 10%. Πρέπει να εξηγήσουν στους ανηλίκους ότι δεν πρέπει να συμφωνούν να συναντούν αγνώστους από το Διαδίκτυο, να απαντούν σε μηνύματα με πρόστυχο περιεχόμενο και να δίνουν σε αγνώστους πληροφορίες ή φωτογραφίες προσωπικής φύσης.

Το μοντέλο που χρησιμοποιείται στον κλάδο των οπτικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπου τα τηλεοπτικά κανάλια αναφέρουν την ελάχιστη ηλικία που το σχετικό έργο ή πρόγραμμα επιτρέπεται να παρακολουθηθεί, πρέπει να προσαρμοστεί και για τα επιγραμμικά μέσα. Ένα πρώτο βήμα για την προστασία των παιδιών από παράνομο επιγραμμικό υλικό θα ήταν η σήμανση των δικτυακών τόπων ρητά ως «κατάλληλο για παιδιά».

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), γραπτώς.(PL) Το πρόγραμμα για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες αποτελεί μια από τις βασικές μορφές προστασίας των παιδιών, τόσο σε επίπεδο εξάπλωσης της τεχνολογίας όσο και μεγαλύτερης οικειοποίησης με τη χρήση των υπολογιστών. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά βρίσκονται στην παρούσα φάση σε κίνδυνο λόγω του παράνομου υλικού, και της ανάρμοστης συμπεριφοράς όπως η πορνογραφία, η παρενόχληση, η αποπλάνηση και ο εκμαυλισμός μέσω του Διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, περισσότεροι από το 70% των νέων μεταξύ 12 και 15 ετών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για περίπου τρεις ώρες ανά ημέρα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι έχουν δει εικόνες πορνογραφικής φύσης. Ο αυξανόμενος αριθμός δικτυακών τόπων με πορνογραφία και ο χαμηλότερος μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που πέφτουν θύματα αυτής της διαδικασίας είναι επίσης λόγοι ανησυχίας.

Μια πολυμερής προσέγγιση είναι η μόνος τρόπος να αυξηθεί η ασφάλεια των παιδιών στο πλαίσιο του Διαδικτύου. Αυτό το ευρύ πρόγραμμα πρέπει να εμπλέκει παιδιά, τις οικογένειές τους, σχολεία, φορείς επικοινωνιών, παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου και άλλους θεσμούς. Σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της επιβλαβούς συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο πρέπει να έχουν οι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για παράνομο υλικό. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να αποφεύγουν επικίνδυνη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. Από την πλευρά τους, γονείς και δάσκαλοι πρέπει να συμμετέχουν σε εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή, ώστε να μειωθεί το χάσμα των γενεών στον τομέα των νέων τεχνολογιών και να διασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι μπορούν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), γραπτώς. (ET) Καθώς το Διαδίκτυο γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της καθημερινής μας ζωής, τα σημερινά παιδιά διατρέχουν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα κακοποίησης, επαφής με σεξουαλικές προθέσεις ή αποπλάνησης, κ.λπ., μέσα στο δικτυακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιοποιημένη έκθεση του EU Kids Online, το 68% των παιδιών στη χώρα μου, Εσθονία, έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι. Αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα νούμερα στην Ευρώπη και παρόμοιο με αυτό με αυτά της Δανίας, του Βελγίου, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υψηλή διαθεσιμότητα Διαδικτύου δεν πρέπει να υπονοεί αυτόματα ότι υπάρχει υψηλότερη απειλή εμφάνισης παρενόχλησης ή υλικού δυσάρεστης φύσης, αλλά η Εσθονία είναι από τις χώρες που μελετήθηκαν , από την ομάδα με την υψηλότερη διαθεσιμότητα Διαδικτύου, μαζί με τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανά την Ευρώπη – τα μισά παιδιά αποκαλύπτουν πληροφορίες για τον εαυτό τους, τέσσερα στα δέκα έρχονται σε επαφή με πορνογραφικό υλικό, το ένα τρίτο συναντούν βίαια υλικά, πολλά δέχονται ανεπιθύμητα σχόλια σεξουαλικής φύσης, και ένα εννέα της εκατό συναντούν άτομα που γνώρισαν στο Διαδίκτυο στην πραγματική ζωή. 15-20% των νέων Ευρωπαίων έχουν υποστεί παρενόχληση στο Διαδίκτυο. Στην Εσθονία, αυτός ο αριθμός είναι ακόμα υψηλότερος, 31% (μεταξύ 6 και 14 ετών).

Πιστεύω ότι πρέπει να στρέψουμε περισσότερη προσοχή σε τέτοια θέματα. Ειδικά σε κράτη μέλη όπως η Εσθονία, όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο καθημερινά. Η χρήση του Διαδικτύου έχει φυσικά τις θετικές της πλευρές. Πρέπει, εντούτοις, να αφιερώσουμε περισσότερη προσοχή στους κινδύνους που τη συνοδεύουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της Roberta Angelilli εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην πορνογραφία στο Διαδίκτυο που είναι προσβάσιμη στα παιδιά, ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα ακόμα μεγαλύτερης ανησυχίας. Η βία. Όταν το πορνογραφικό υλικό απλώς διαταράσσει, η παρακολούθηση πολύ ζωντανών εικόνων βίας εις βάρος άλλων ή ακόμα και ο αυτοτραυματισμός είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να παρακινήσει τους νέους σε απερίσκεπτες ενέργειες. Απλά αναλογιστείτε τις διακρίσεις και την επιθετικότητα εις βάρος νεαρών μειονοτήτων ή τους πυροβολισμούς σε σχολεία.

Μόλις πρόσφατα δύο επεισόδια πυροβολισμών συνέβησαν στη Φινλανδία – πολύ κοντά στην περιφέρειά μου την Εσθονία. Παρατηρήθηκε ότι ο δράστης ανέβασε βίαιο υλικό στο Διαδίκτυο μόλις πριν διαπράξει την αποτρόπαια πράξη. Το υλικό βρέθηκε στη διάθεση άλλων διαταραγμένων νέων και δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να επακολουθήσει.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα για να σταματήσει αυτή την υπόθαλψη βίας, χωρίς ωστόσο να μειώνει την ελευθερία έκφρασης των ατόμων. Κάθε ανθρώπινη ζωή πρέπει να προφυλάσσεται και όταν οι νέοι μας χρειάζονται βοήθεια ή καθοδήγηση, πρέπει να την έχουν. Δεν έχουμε το περιθώρια να καταστρέφουμε ή να χαραμίζουμε τη ζωή των νέων μας, οι οποίοι είναι το μέλλον της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), γραπτώς.(PL) Η τρέχουσα κατάσταση είναι ότι οι νέοι φαίνεται να είναι πιο επιδέξιοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από ότι οι παλαιότερες γενιές. Το Διαδίκτυο δεν κρατά μυστικά από τα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι είναι σε γενικές γραμμές καλύτερα ενημερωμένοι από τους γονείς τους για το πώς δουλεύει. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι τα ίδια τα παιδιά και οι νέοι που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τη ψυχολογική βία στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν σε εκστρατεία σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου από παιδιά, οι μισοί από τους Πολωνούς που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχουν πέσει θύματα προσβολών, εξευτελισμού και απειλών στο Διαδίκτυο.

Η κατάσταση είναι ακόμα σοβαρότερη αναφορικά με τα παιδιά. Περισσότεροι από το 70% των νέων που χρησιμοποιούν των Διαδίκτυο έχουν δει πορνογραφικό ή ερωτικό υλικό, και περισσότεροι από τους μισούς έχουν δει σκληρές ή βίαιες σκηνές.

Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών των νέων είδε το υλικό αυτό τυχαία, και δεν το επισκέφτηκε σκόπιμα. Μόνο το 12% των παιδιών παραδέχτηκαν ότι αναζητούν τέτοιου είδους δικτυακούς τόπους.

Αναφέρω αυτές τις στατιστικές στη βουλή για να εντυπωσιάσω τα μέλη σχετικά με τη σοβαρότητα του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι νεαροί πολίτες μας, χρησιμοποιώντας τη χώρα μου ως παράδειγμα.

Πιστεύω, επομένως, ότι το προβλεπόμενο πρόγραμμα για την προστασία των παιδιών πρέπει να εφαρμοστεί απαρεγκλίτως.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν, να βρουν πληροφορίες, να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό, και πάνω από όλα πρέπει να τηρούν ορισμένους κανόνες που μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία τους κατά τη χρήση του Διαδικτύου.

Το Διαδίκτυο πρέπει να παραμείνει ένα ανοιχτό μέσο, αλλά συγχρόνως ασφαλές. Το πρόγραμμα για ασφαλέστερο Διαδίκτυο συνεχίζεται και εμπλουτίζει παλαιότερα προγράμματα: το «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» και το «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο+». Εντούτοις, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και από τον τρόπο με τον οποίο ειδική νομοθεσία εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο. Οποιοδήποτε περιστατικό κατά το οποίο παιδί ή νέος βρίσκονται αντιμέτωποι στο Διαδίκτυο με ανεπιθύμητες προτάσεις ή ακόμα παρενόχληση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σοβαρά, να καταγγέλλεται και να διευθετείται με κατάλληλο τρόπο.

Μία πρόσφατη έκθεση αναφέρει ότι δύο τρίτα των νέων έχουν λάβει ανεπιθύμητες προτάσεις κατά τη χρήση του Διαδικτύου και 25% έχουν δει υλικό με απρεπές περιεχόμενο. Δυστυχώς, πολλοί γονείς και δάσκαλοι παραμένουν σε άγνοια σε σχέση με τα ψηφιακά μέσα και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο. Καλώ την Επιτροπή να συνταχθεί με τα κράτη μέλη για την προώθηση δημιουργίας και καθιέρωσης συνεργασίας μεταξύ κέντρων καταγγελίας και ανταπόκρισης σε περιστατικά σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

 

18. Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0340/2008) του κ. Busk, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 όσον αφορά την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 (COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή παρουσίασε μια καλή, εποικοδομητική πρόταση για την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου, για παράδειγμα, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Σκάγκερακ και το Kάτεγκατ. Παρά την ύπαρξη του τρέχοντος προγράμματος αποκατάστασης, πολλοί περισσότεροι γάδοι εξακολουθούν να αλιεύονται από ότι δημιουργούνται μέσω αναπαραγωγής. Η Κελτική Θάλασσα συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο αποκατάστασης γιατί νέες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα αποθέματα γάδου υπεραλιεύονται και εκεί και είναι σε κακή κατάσταση.

Το αντικείμενο των τροπολογιών αυτών είναι να διασφαλίσουν την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου μέσα στα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια. Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί με τη μείωση της θνησιμότητας των ψαριών μεταξύ 10% και 25%, ανάλογα με την κατάσταση του αποθέματος. Αυτό πρόκειται να συμπληρωθεί με κανονισμό για την αλιευτική προσπάθεια καθώς και διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Οι στόχοι πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ακόμη και αν οι συνθήκες στον ωκεανό είναι μεταβαλλόμενες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το σύστημα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας πρέπει να απλοποιηθεί. Έχει καταστεί τόσο πολύπλοκο ώστε χρειάζεται ένα νέο σύστημα, βασιζόμενο σε ανώτατα όρια αλιευτικής προσπάθειας για τη διαχείριση των οποίων αρμόδια θα είναι τα κράτη μέλη, και το οποίο θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία και, άρα, θα επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη εφαρμογή.

Το σχέδιο πρέπει να προσαρμόζεται σε διαφορετικά επίπεδα αποκατάστασης και, συνεπώς, να ενσωματώνει μια τμηματική προσέγγιση βάσει της οποίας η προσαρμογή της θνησιμότητας λόγω αλιείας θα εξαρτάται από το επίπεδο της αποκατάστασης που έχει επιτευχθεί. Εισάγονται σαφείς κανόνες που να εφαρμόζονται όταν οι επιστήμονες δεν μπορούν να παρέχουν σαφείς εκτιμήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων. Πρέπει να μειωθούν οι απορρίψεις με την εισαγωγή νέων μηχανισμών που θα ενθαρρύνουν τους αλιείς να συμμετέχουν σε προγράμματα αποφυγής της αλίευσης γάδου. Γενικά, η Επιτροπή επιθυμεί να τροποποιήσει το υπάρχον σχέδιο αποκατάστασης του γάδου, προκειμένου να το καταστήσει πληρέστερο, πιο ενημερωμένο όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, απλούστερο, αποτελεσματικότερο και ευκολότερο στην εφαρμογή, τον έλεγχο και την παρακολούθησή του.

TACs: Νέοι κανόνες εισάγονται για τον καθορισμό των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων, όπου το μέγεθος των αποθεμάτων υπολογίζεται σε σχέση είτε με την ελάχιστη ποσότητα ή την ποσότητα στόχο. Κατά τον ορισμό του TAC, το Συμβούλιο πρέπει επίσης να μειώσει μια ποσότητα γάδου που αντιστοιχεί στο μέγεθος της αναμενόμενης απόρριψης, που υπολογίζεται βάσει της συνολικής ποσότητας του γάδου που αλιεύθηκε. Άλλοι παράγοντες που συντελούν στη θνησιμότητα των ψαριών θα οδηγήσουν επίσης σε αλλαγή του συνολικού γάδου που αλιεύεται όταν καθοριστεί το TAC.

Ανά τρία έτη η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας της Επιτροπής θα αξιολογεί την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου. Εάν οι εξελίξεις στα αποθέματα δεν είναι ικανοποιητικές, το Συμβούλιο θα ορίσει χαμηλότερο TAC από αυτό που ορίζεται στους προαναφερθέντες κανόνες, μαζί με χαμηλότερη αλιευτική προσπάθεια.

Ως εισηγητής, υπέβαλα μια σειρά τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής, και οι συνάδελφοί μου επίσης. Η πιο σημαντική είναι να αλλαχθούν τα έτη αναφοράς από 2005-2007 σε 2004-2006, καθώς τα στοιχεία για το 2007 είναι τόσο καινούργια που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτά, και είναι επομένως καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για τα οποία είμαστε σίγουροι.

Συνυπολογίζεται το γεγονός ότι τα αποθέματα γάδου κάποια χρονική στιγμή ανασυνιστώνται, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε απλά να κάνουμε μειώσεις, αλλά μάλλον αλλαγές. Το σύστημα μετάβασης από τον ένα ρυθμό στον άλλο είναι πιο ευέλικτο ώστε να είναι δυνατό να ανταποκριθούμε στις εξωτερικές συγκυρίες, όπως οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, οι οποίες, ακόμα και μετά από την πτώση των περασμένων εβδομάδων, βρίσκονται σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα. Τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια πρέπει να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Τόσο οι αλιείς όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να εισάγουν μέτρα για τη μείωση της θνησιμότητας των ψαριών και της απόρριψης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική προεδρία και την Επιτροπή για την ιδιαιτέρως εποικοδομητική τους συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αλιείας και ειδικά τον εισηγητή της κ. Busk για αυτή τη λεπτομερή και καλά μελετημένη έκθεση.

Είμαι ικανοποιημένος που το Κοινοβούλιο συμμερίζεται τις θέσεις της Επιτροπής για την αποκατάσταση του γάδου. Η θνησιμότητα των ψαριών είναι πολύ μεγάλη. Το πλεόνασμα γάδου είναι πολύ χαμηλό. Ακόμα και εάν σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν περισσότερα νεαρά ψάρια από ότι στο παρελθόν, πρόκειται για μια ευκαιρία και όχι για αποκατάσταση.

Είμαι επίσης ευχαριστημένος που το Κοινοβούλιο συμφωνεί σχετικά με την ανάγκη εισόδου της Κελτικής Θάλασσας καθώς και σχετικά με την ανάγκη για σημαντικές μειώσεις στη θνησιμότητα των ψαριών μέσω του TAC και των μειώσεων της αλιευτικής προσπάθειες. Συμφωνώ με πολλές από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω απευθείας με τα κείμενα του Κοινοβουλίου. Αυτό συμβαίνει μόνο γιατί υπάρχουν ήδη παρόμοια νομικά κείμενα ή δημιουργούνται σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, και δεν θέλω να προκαταβάλω τα αποτελέσματα των τεχνικών συζητήσεων που διεξάγονται.

Συγκεκριμένα. Αποδέχομαι τις τροπολογίες 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 και 16. Σχετικά με την τροπολογία 2, συμφωνώ με την αρχή, αλλά οι εξουσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου είναι ήδη θεσπισμένες στη Συνθήκη ΕΚ, και ο ρόλος των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων ορίζεται στο άρθρο 31 του βασικού κανονισμού.

Σχετικά με την τροπολογία 3, σχετικά με τη μείωση των απορρίψεων, εργάσθηκα σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Θα ενημερωθείτε για την ανακοίνωση της Επιτροπής της άνοιξης 2007 αναφορικά με τις απορρίψεις. Θα ακολουθήσει σύντομα πρόταση κανονισμού.

Για την τροπολογία 7, δέχομαι ότι, για αποθέματα σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, το όριο 15% στις αυξήσεις του TAC πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά το Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσει την επιλογή μείωσης μεγαλύτερης από 15%.

Σχετικά με την τροπολογία 8, δέχομαι την ενσωμάτωση αναφοράς στη θνησιμότητα από φώκιες ως παράδειγμα, και του συνυπολογισμού του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στο γάδο κατά την αναθεώρηση του σχεδίου.

Σχετικά με την τροπολογία 10, το κεφάλαιο δικαίως αναφέρεται σε περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας. Αναφορά σε καθορισμό θα υπονοούσε ότι η αλιευτική προσπάθεια μόνο θα υπολογιζόταν, δεν θα διαχειριζόταν. Επομένως δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία.

Σχετικά με την τροπολογία 11, μπορώ να μελετήσω το ενδεχόμενο γραμμής βάσης για τον υπολογισμό kilowatt ημερών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη συζήτηση.

Σχετικά με την τροπολογία 12, το κείμενο του προτεινόμενου άρθρου 8α, παράγραφος 3, ήταν όντως ασαφές και θα το επεξεργαστούμε εκ νέου για να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο.

Σχετικά με την τροπολογία 15, η πρόταση σχετικά με το διαχωρισμό της ικανότητας ήταν πολύ περιοριστική και θα εμπόδιζε ενδεχομένως την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών στόλων. Συνεχίζω τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη για το πώς θα υπάρξει κατάλληλος βαθμός ευελιξίας, διασφαλίζοντας πάντα ότι η αλιευτική προσπάθεια δεν αυξάνεται. Επομένως προτιμώ να βελτιώσουμε το υπάρχον κείμενο από το να το διαγράψουμε.

Σχετικά με την τροπολογία 17, μπορώ να δεχτώ την αρχή της μεταβίβασης προσπαθειών, που θα υπόκειται σε διορθωτικό παράγοντα που θα αντανακλά τη σημασία των αλιευμάτων γάδου σε διαφορετικούς τομείς. Αλλά το θέμα είναι περίπλοκο και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.

Σχετικά με την τροπολογία 18, για νομικούς λόγους δεν μπορώ να δεχτώ τη διαγραφή της αναφοράς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία που αναφέρεται είναι αυτή που απαιτείται από τη Συνθήκη ΕΚ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την εποικοδομητική σας συμβολή στο φάκελο αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis Visser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, απόψε συζητάμε την έκθεση Busk σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για ταχύτερη αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου στα ευρωπαϊκά ύδατα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κ. Busk για την έκθεση αυτή.

Ο γάδος είναι ένα σημαντικό είδος ψαριού στην ΕΕ. Παρόλο που στο παρελθόν αποτελούσε μέρος της βασικής διατροφής των ανθρώπων και χρησιμοποιούνταν ως υποκατάστατο για το πιο ακριβό κρέας, στις μέρες μας είναι είδος πολυτελείας που υπάρχει διαθέσιμο μόνο σε υψηλές τιμές. Από τα τέλη της δεκαετίας του ´80 και τις αρχές της δεκαετίας του ´90, η ποσότητα γάδου μειωνόταν σταθερά. Εκτός από όλα τα είδη των φυσικών αιτιών, όπως η θέρμανση της Βόρειας Θάλασσας και η κυριολεκτική απουσία βαριών χειμώνων, αυτό οφείλεται επίσης στην εντατική αλιεία γάδου. Αυτήν ειδικά την αιτία επιθυμεί η Επιτροπή να αντιμετωπίσει με το νέο σχέδιο αποκατάσταση του γάδου.

Μπορώ να ταυτιστώ με την επιθυμία της Επιτροπής να απλοποιήσει τους κανονισμούς που αποσκοπούν στον περιορισμό της αλιείας γάδου. Ο υπάρχον κανονισμός είναι πολύ περίπλοκος και οδηγεί σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες από αλιείς και επιθεωρητές. Η απλοποίηση θα έλυνε τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα. Είναι απαραίτητο, και από την πλευρά της ολλανδικής αλιείας, για εμάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διατηρήσουμε την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου.

Τα προτεινόμενα μέτρα χρειάστηκαν χρόνο για να έχουν αποτέλεσμα. Για περισσότερους από 18 μήνες, τα αποθέματα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα χαίρουν αξιοσημείωτης αποκατάστασης. Το Κοινοβούλιο – και εγώ προσωπικά – θα επιθυμούσε να εμπλέξει τη βιομηχανία αλιείας και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια περισσότερο στα μέτρα που λαμβάνονται. Αυτό θα βελτιώσει τη στήριξη μέσα στη βιομηχανία. Οι νέοι κανόνες, από όσο μπορώ να δω, αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν την αλιεία γάδου πιο αποτελεσματικά, ενώ οι αλιείς γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι είναι και τι δεν είναι επιτρεπτό.

Δεν θα είναι τελείως προφανές πριν από τέσσερα με έξι χρόνια το κατά πόσο τα μέτρα που λαμβάνουμε τώρα είναι αποτελεσματικά. Θα προέτρεπα επομένως τον Επίτροπο να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να αξιολογήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί, πριν ετοιμάσει νέα μέτρα. Διαφορετικά, οι αλιείς θα αντιμετωπίσουν μια ανεφάρμοστη κατάσταση

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή κ. Busk, για την εποικοδομητική συνεργασία σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Πιστεύω ότι επιτύχαμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ως αποτέλεσμα των τροπολογιών μας, το σύστημα θα είναι απλούστερο, πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό. Στην αναθεώρηση της πρότασης της Επιτροπής υποστηρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η επιτυχία του σχεδίου αποκατάστασης γάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μη εκφόρτωση γάδου που αλιεύθηκε μέσω παράνομης, αδήλωτης ή μη ρυθμιζόμενης αλιείας. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι σημαντικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση της επιβολής των αλιευτικών κανονισμών. Επιπλέον, η βιομηχανία αλιείας και τα σχετικά περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια στα κράτη μέλη πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο στην αξιολόγηση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να συνυπολογίζονται ειδικά περιφερειακά χαρακτηριστικά και ανάγκες στη μελλοντική ανάπτυξη και την επέκταση των μηχανισμών διαχείρισης. Η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης απαιτεί την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών για να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς σε περιφερειακό επίπεδο. Στην έκθεση τονίζουμε επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο αποκατάστασης θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη βιομηχανία αλιείας καθώς και για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των τοπικών κοινοτήτων, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει το σύστημα αλιευτικής προσπάθειας όταν τα αποθέματα γάδου βελτιωθούν σημαντικά.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κύριε Πρόεδρε, η μόνιμη επωδός της Επιτροπής – και πράγματι, και αυτής της έκθεσης – είναι τα ολοένα μειούμενα αποθέματα γάδου. Ωστόσο, φέτος, στην ΕΕ, θα πετάξουμε πίσω στη θάλασσα νεκρά αποθέματα αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί; Λόγω της παράλογης πολιτικής μας σχετικά με τις απορρίψεις. Τα TAC έχουν μειωθεί τόσο πολύ που παράγονται μαζικές απορρίψεις. Πιθανόν μια απόρριψη για κάθε γάδο που χρησιμοποιείται. Κάθε χρόνο, μειώνουμε τα TAC και αυξάνουμε τις απορρίψεις ως αποτέλεσμα, και επομένως συνεχίζουμε αυτή την αυτοκαταστροφική οικολογικά παράλογη πολιτική.

Είτε ένας γάδος χρησιμοποιείται είτε απορρίπτεται, μειώνει τη βιομάζα. Αυξήστε τα TAC και πιστεύω θα μειώσετε αναλόγως τις απορρίψεις και θα τροφοδοτήσετε τη διατροφική αλυσίδα, χωρίς να μειώνεται η βιομάζα περισσότερο από ότι σήμερα με τις απορρίψεις. Αυτός, πιστεύω, είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθούμε, μαζί με σχέδια αποφυγής του γάδου, και έπειτα μπορεί να υπάρχει κάποιο νόημα σε αυτή την πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επιδοκιμάσω τον καλό μου φίλο Niels Busk για τη γενναία προσπάθειά του σε ένα ακόμα σχέδιο αποκατάστασης γάδου. Από τότε που εκλέχτηκα το 1999, υπήρχε ένα σχέδιο αποκατάστασης γάδου κάθε έτος.

Κάθε σχέδιο αποκατάστασης γάδου εισάγει ακόμα αυστηρότερους κανονισμούς και ακόμα πιο σκληρά δρακόντεια μέτρα. Εφόσον έχουμε να κάνουμε με μεικτή αλιεία, όπου οι γάδοι αλιεύονται μαζί με γαρίδες, νταούκι και μελανόψαρο, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα απορρίψεων για τα οποία μόλις μίλησε ο Jim Allister. Φοβάμαι ότι αισθάνομαι στην περίπτωση αυτή ότι ο κ. Busk μιμείται τον περίφημο δανό πρόγονό του, τον βασιλιά Canute, που ήταν βασιλιάς της Δανίας και της Αγγλίας το 10 αιώνα και καθισμένος στο θρόνο του στην ακροθαλασσιά, διέταξε την παλίρροια να μην ανέβει. Ασφαλώς, η ιστορία έχει καταγράψει ότι βράχηκε πολύ και ότι μόλις γλίτωσε τον πνιγμό. Η προσπάθεια εισαγωγής σχεδίου αποκατάστασης του γάδου - ένα σχέδιο διαχείρισης που θα βοηθήσει το γάδο να ανασυσταθεί - είναι στην πραγματικότητα, προσπάθεια να αψηφήσει κανείς τη φύση με τον ίδιο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει τη θέρμανση της Βόρειας Θάλασσας κατά ενάμιση βαθμό και το πλαγκτόν με το οποίο τρέφεται η προνύμφη γάδου έχει μετακινηθεί εκατοντάδες μίλια βορειότερα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι από τους ώριμους γάδους που αγοράζουμε στα μαγαζιά ανά την Ευρώπη έρχονται από τη Νορβηγία, τα Φερόε και την Ισλανδία. Επομένως, μέχρι η Βόρεια Θάλασσα να ψυχραθεί και πάλι, δεν πρόκειται να δείτε το γάδο να αποκαθίσταται, και όλα τα σκληρά σχέδια διαχείρισης που θέλουμε να εισάγουμε δεν θα κάνουν διαφορά.

Είμαι ενθουσιασμένος, στην περίπτωση αυτή, που άκουσα τον Επίτροπο απόψε να λέει ότι αποδέχεται την τροπολογία μου που θα εξετάσει τουλάχιστον την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αποκατάσταση γάδου, καθώς και τον αντίκτυπο από τις επιθέσεις φώκιας στα αποθέματα γάδου. Έχουμε τώρα 170 000 γκρι φώκιες στη Βόρεια Θάλασσα, από τις οποίες καθεμία τρώει δύο τόνους ψάρια κάθε έτος – συμπεριλαμβανομένου πολύ γάδου – και προηγουμένως δεν ήταν πολιτικά σωστό να αναφερόμαστε στις φώκιες υπό οποιαδήποτε μορφή. Επομένως, τουλάχιστον η εξέταση του αντίκτυπου που έχουν οι φώκιες στους πληθυσμούς των γάδων είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σημαντικό βήμα απόψε. Επιδοκιμάζω τον βασιλιά Canute στη βουλή και ελπίζω ότι η έκθεση θα γίνει αποδεκτή.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός του Συμβουλίου αντιπροσωπεύει μια περαιτέρω προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της παρούσας κατάστασης γνώσεων σχετικά με την πραγματική κατάσταση των πόρων και της φυσικής επιθυμίας να ξεμπερδεύουμε με τις υποχρεώσεις της ευθύνης και της διαχείρισης της ευρωπαϊκής αλιείας. Ο εισηγητής προσδιόρισε σαφώς τη νέα εκδήλωση αυτού του παλαιού διλήμματος. Επέδειξε την ξεκάθαρη αντίθεση μεταξύ της ευγενούς πρόθεσης προστασίας των πόρων και των πραγματικών δυνατοτήτων να υπάρξει αποκατάσταση.

Με αυτή την αφορμή, οι συντάκτες του κανονισμού συμφωνούν όπως ποτέ άλλοτε με την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας ότι υπάρχει ακόμα έλλειμμα επαρκώς αξιόπιστων πληροφοριών για να δοθούν στους αλιείς υπό τη μορφή κατανοητών γνωμοδοτήσεων σχετικά με το TAC. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα όργανα της Ένωσης, αναμφισβήτητα για να μην φανούν απαθή, προτείνουν την ανάπτυξη διατάξεων που θα διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή του TAC, ακόμα και όταν, όπως αναφέρθηκε, τα στοιχεία είναι ακατάλληλα. Οι αλιείς που περιμένουν την επαλήθευση της αλιευτικής προσπάθειας αντιμετωπίζουν την προσέγγιση αυτή ως αδικαιολόγητα επιφυλακτική και ως ακατάλληλη σε επίπεδο λογικής αλιευτικής πολιτικής. Προσπάθησα πολύ να καταλάβω την περίεργη μεθοδολογία που υιοθέτησαν οι υπεύθυνοι στον τομέα αυτό. Εντούτοις, αισθάνομαι να έχω την υποχρέωση να επιστήσω την προσοχή του εισηγητή στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του πολλαπλασιασμού των ορίων των αλιευμάτων, και των εκνευριστικών και γραφειοκρατικών περιορισμών στις δραστηριότητες των αλιέων. Όλο και περισσότερο, οι τελευταίοι στηρίζουν τους επιστήμονες για τον προσδιορισμό της πραγματικής κατάστασης της θαλάσσιας βιομάζας. Οι πολωνοί αλιείς συμμερίζονται την αυξανόμενη κριτική για την αρχαϊκή βάση δεδομένων που βασίζεται υπερβολικά σε εκτιμήσεις. Τώρα είναι πιθανόν η ώρα να ληφθούν υπόψη περισσότερο οι θέσεις των αλιέων, βασισμένες σε γνώσεις αιώνων και στην επίγνωση ότι οι αλιείς μπορούν να επιβιώσουν μόνο εάν σέβονται τα συμφέροντα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, αν και οποιοδήποτε σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδων θα έπρεπε πρώτα από όλα να δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη αυτά και στους αλιείς που συμβάλλουν σε μείωση της θνησιμότητας γάδων, και επίσης δεύτερον να μειώσει τη παρεμπίπτουσα αλιεία και να εξαλείψει τις απορρίψεις – να εξαλείψει όχι να μειώσει τις απορρίψεις - κανένα σχέδιο αποκατάστασης δεν έχει αξιοπιστία αν δεν συνυπολογίσει στο σύνολο την κλιματική αλλαγή σε σχέση με τη διατροφή και την αναπαραγωγή των γάδων, όπως πολύ εύγλωττα το έθεσε πριν από μερικά λεπτά ο συνάδελφός μου, κ. Stevenson, και που πρέπει να έχει μεγάλο ρόλο σε οποιοδήποτε σχέδιο αποκατάστασης για να έχει αυτό αξιοπιστία στις μέρες μας.

Συμφωνώ ότι η μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας μέσω προγραμμάτων αποφυγής γάδου είναι μέγιστης σημασίας. Ωστόσο, πρέπει να αναφερόμαστε στην ανάγκη μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και εξάλειψης των απορρίψεων. Δηλαδή, η μείωση του γάδου που αλιεύεται σε δίχτυα (παρεμπίπτουσα αλιεία), και δεν εκφορτώνεται (απόρριψη), είναι κρίσιμης σημασίας. Χωρίς αυτό, η αλιεία δεν είναι βιώσιμη οικολογικά ή οικονομικά. Αν και η Ιρλανδία έχει προτείνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το 2009 για τη μείωση των απορρίψεων γάδου στην αλιεία καραβίδας θάλασσας στην Κέλτικη Θάλασσα, ευχόμαστε με κίνητρα για τους αλιείς και ένα σημαντικό ρόλο για εκείνους στην παρακολούθηση και τον έλεγχο που θα είναι καταλυτικά στην επιτυχημένη επιβολή του προγράμματος, πρέπει να θέσω στον Επίτροπο ωστόσο μια ερώτηση υπό το φως όσων ο εισηγητής μας ανέφερε ως «νέες αξιολογήσεις που δείχνουν ότι η Κέλτικη Θάλασσα υπεραλιεύεται και επομένως χρειάζεται να τεθεί υπό έλεγχο», σύμφωνα με το ICES προτάθηκε ένα TAC για το 2009 για την Κέλτικη Θάλασσα που δείχνει ότι τα αποθέματα είναι πιο ενισχυμένα εκεί από ότι σε άλλες περιοχές που καλύπτονται από το σχέδιο αποκατάστασης. Πρόκειται ή όχι η Κέλτικη Θάλασσα να συμπεριληφθεί στο σχέδιο αποκατάστασης; Πρέπει ή όχι να μπει; Ποιον ακούμε στο επιστημονικό μέτωπο;

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω τον Επίτροπο ότι ο γάδος ήταν κάποτε ένα από τα πιο συνηθισμένα ψάρια στις θάλασσες της Ιρλανδίας και τα τραπέζια της. Για τους αλιείς μου, η αλιεία δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι ένας τρόπος ζωής, μια παράδοση, ακόμα και ένα λειτούργημα. Πολλοί από τους αλιείς μου εξασκούν μεικτή αλιεία, και για αυτούς, οι απορρίψεις είναι κάτι περισσότερο από σπατάλη και αντίφαση: είναι κάτι που τους δημιουργεί αποστροφή.

Πρέπει να βοηθήσουμε τους αλιείς να αλιεύουν πιο επιλεκτικά για να προστατευτεί ο γάδος και καθώς ταυτόχρονα ευελπιστούμε ότι θα μειώνουμε τις απορρίψεις, πρέπει να αρχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις αξιοποιούμε σε αγαθούς σκοπούς, να τις εκφορτώνουμε και να τις δίνουμε σε νοσοκομεία. Δεν πρέπει απλά να λήξουμε τις απορρίψεις γάδου και άλλων ψαριών, αλλά να λήξουμε και το σκάνδαλο των απορρίψεων γάδου και άλλων ψαριών.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Πιστεύω ότι οι τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν από τον κ. Busk σχετικά με το αποκαλούμενο σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδων είναι ζωτικές για την αποκατάσταση των αποθεμάτων του είδους στα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Η προστασία των αποθεμάτων γάδου είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της κοινής μας πολιτικής αλιείας. Πρέπει να θυμηθούμε ότι, μαζί με τη σαρδελόρεγγα και το σκουμπρί, ο γάδος είναι ένα από τα είδη με τη μεγαλύτερη αλιεία από τους αλιευτικούς στόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο γάδος είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές είδος.

Εκτός από το ότι αποτελεί σημαντικό αλίευμα, ο γάδος είναι επίσης ζωτικός για τη σωστή λειτουργία του οικοσυστήματος. Ο γάδος φυσιολογικά ελέγχει την εξάπλωση των φυκιών, ειδικά στη Βαλτική Θάλασσα. Μαζί με την κλιματική αλλαγή, η μείωση των αποθεμάτων του σημαντικού αυτού είδους αποτελεί επομένως σημαντικό παράγοντα στις αλλαγές που επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα του Βόρειου Ατλαντικού.

Τέλος, θα ήθελα να παρουσιάσω τη θέση των πολωνών αλιέων, που ήταν τα βασικά θύματα της άδικης και λανθασμένης πολιτικής αλιείας για το γάδο. Όπως γνωρίζουν τα μέλη, αρχικά, οι περιορισμοί αλιευμάτων επιβλήθηκαν σε σκάφη με πολωνική σημαία. Στη συνέχεια ακολούθησαν απαγορεύσεις στην αλιεία γάδου. Αυτό δεν επηρέασε απλώς τον τρόπο ζωής των αλιέων, αλλά οδήγησε επίσης στην εμφάνιση της απειλής χρεοκοπίας για την πολωνική βιομηχανία μεταποίησης. Για το λόγο αυτό, μεταξύ των τροπολογιών που υποβλήθηκαν, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να αποδοθεί στην έρευνα. Η τελευταία θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε την ακριβή κατάσταση των αποθεμάτων γάδου, γεγονός που θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να διεξάγουμε μια ρεαλιστική πολιτική αλιείας. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για τον ενδιαφέροντα διάλογο που δείχνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου στην αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου.

Πράγματι, η έκθεση του Κοινοβουλίου συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό και στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για να γίνει το παρόν σχέδιο πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό και ταυτόχρονα πιο κατανοητό. Όπως πολλοί από εσάς υποδείξατε, ο γάδος έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια βελτίωσης, και οι αλιείς θα σας πουν ότι ο γάδος έχει επιστρέψει στις θάλασσές μας.

Εντούτοις, είναι γεγονός ότι αυτό οφείλεται σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή κλάση – αυτή του 2005 – και τώρα ο γάδος έχει ωριμάσει σε μεγέθη που πιάνεται στα δίχτυα μας. Πρέπει επομένως να προσέξουμε πώς θα το χειριστούμε, γιατί εάν ανταμείψουμε αυτή τη μία χρονιά πρόωρα θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου η πιθανή αποκατάσταση του αποθέματος θα χαθεί. Αυτό έχει ήδη συμβεί δύο φορές τα τελευταία 15 χρόνια - μία φορά στην Ιρλανδική Θάλασσα και μια στη Βόρεια Θάλασσα - όπου λάβαμε πρόωρη δράση ανταμείβοντας μια ηλικιακή κλάση και καταλήξαμε σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Είναι επομένως κρίσιμο να ενεργήσουμε με υπεύθυνη διαχείριση που θα μας πει ότι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να μειωθεί η αλιευτική προσπάθεια με διάφορα μέτρα και διάφορα μέσα, και ταυτόχρονα να φροντίσουμε οι απορρίψεις γάδου να μειωθούν.

Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων την οποία εισάγει το σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου, και θα προέτρεπα τα κράτη μέλη να συνεργαστούν μαζί μας ώστε να έχουμε ένα σχέδιο αποκατάστασης το οποίο με τον καιρό θα επιφέρει πλήρη αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου.

Δεδομένου αυτού, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τις απορρίψεις εν γένει γιατί οι απορρίψεις δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το γάδο. Προφανώς, αναφερόμαστε στο γάδο γιατί έχει ειδική συνάφεια με τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά έχουμε διάφορα άλλα αποθέματα ψαριών με απορρίψεις, και αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα ανά τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η κοινή γνώμη συσσωρεύεται με πολύ αρνητικό τρόπο. Είμαι αποφασισμένος να το αντιμετωπίσω, και σκοπεύω να επανέλθω στο όλο θέμα γιατί μέχρι τώρα η πρόοδος ήταν πολύ αργή. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα πολύ πιο σφαιρικά ώστε να ξεκινήσουμε αμέσως με σημαντικά μέτρα για τη χαλιναγώγηση των απορρίψεων, και αργότερα θα επανέλθω με προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε αποτελεσματικά να χαλιναγωγήσουμε τις απορρίψεις στη Βόρεια Θάλασσα. Έχουμε επίσης σχετικές συζητήσεις με εταίρους όπως η Νορβηγία για να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας γάδου, εισάγοντας ταυτόχρονα μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων γάδου συγκεκριμένα, αλλά και για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορρίψεων άλλων αποθεμάτων ψαριών.

Σχετικά με την Κέλτικη Θάλασσα, στην οποία αναφέρθηκε η κ. Doyle, αληθεύει ότι το ICES λέει ότι η κατάσταση του αποθέματος είναι κάπως καλύτερη από ότι στις άλλες θάλασσες. Εντούτοις, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το απόθεμα είναι σε κακή κατάσταση και χρειάζεται αποκατάσταση, και αυτός είναι ο λόγος που το συμπεριλάβαμε στο νέο σχέδιο αποκατάστασης γάδου. Είναι παρόλο σε πολύ κακή κατάσταση. Το γεγονός ότι έχει οριστεί TAC δεν σημαίνει ότι το απόθεμα είναι σε καλή κατάσταση γιατί το μεγαλύτερο μέρος της αλιείας μας θεωρείται ότι αλιεύεται πάνω από τα βιώσιμα επίπεδα, και εσείς θέτετε TAC που θα ήταν σε φθίνουσα κλίμακα. Εκεί όπου είναι πραγματικά άσχημα, τότε το TAC θα ήταν μηδέν. Στην περίπτωση της Κέλτικης Θάλασσας, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη αλλά και πάλι η κατάσταση του αποθέματος απέχει πολύ από το να είναι καλή.

Σχετικά με το σχόλια για το γάδο στη Βαλτική Θάλασσα, αν και δεν αποτελεί μέρος του παρόντος σχεδίου αποκατάστασης, εισάγαμε ένα σχέδιο αποκατάστασης γάδου στη Βαλτική Θάλασσα το 2007. Φέτος, βάσει της γνώμης του ICES και πιθανόν όχι τόσο ως αποτέλεσμα του ίδιου του προγράμματος αποκατάστασης γάδου αλλά χάρη στις σημαντικές προσπάθειες της Πολωνίας και των πολωνών αλιέων, η πολύ κακή κατάσταση του ανατολικού γάδου έχει βελτιωθεί αλλά η κατάσταση για το δυτικό γάδο στη δυτική Βαλτική έχει επιδεινωθεί. Θα πρέπει επομένως να λάβουμε σκληρότερα μέτρα για το δυτικό βαλτικό γάδο, αλλά πιθανόν κάπως πιο χαλαρά για τον ανατολικό γάδο.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τους συναδέλφους μου για την τεράστια προσπάθειά τους και τις εξαιρετικά εποικοδομητικές τροπολογίες τους, που ήταν απολύτως απαραίτητες για να γίνει το παρόν σχέδιο αποκατάστασης όσο το δυνατόν πληρέστερο.

Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι τώρα ιδιαίτερα σημαντικό το σχέδιο αποκατάστασης να επιτύχει. Το χρωστάμε στους αλιείς, αλλά είναι επίσης σωστό, όπως αναφέρθηκε εδώ απόψε, το γεγονός ότι έχουμε μιλήσει για την αποκατάσταση του γάδου καθώς και άλλων ειδών. Μιλάμε σχετικά τα τελευταία δέκα χρόνια χωρίς να επιτυγχάνουμε το στόχο. Είναι επομένως σημαντικό να τον επιτύχουμε τώρα.

Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράνομη, αδήλωτη και μη ρυθμιζόμενη αλιεία Ασφαλώς, δεν γνωρίζουμε την έκτασή της, αλλά δεν αμφιβάλω ότι είχε εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τα σχέδια αποκατάστασης που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ντροπή όσον αφορά τα αποθέματα ψαριών και όσον αφορά την αλιευτική βιομηχανία και για την κοινωνία ως σύνολο, Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιστήσει την προσοχή σε αυτό επανειλημμένα. Πρέπει να εισαχθούν πολύ καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι ώστε να μπει ένα τέλος στην παράνομη αλιεία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω στο ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και να υπολογίσουμε την ποσότητα ψαριών που καταναλώνουν οι φώκιες, οι κορμοράνοι και άλλα αρπακτικά πουλιά και ψάρια· πρόκειται πράγματι για ένα τομέα όπου κανείς δεν λαμβάνει υπόψη τις ποσοστώσεις, καθώς η κατάσταση είναι, ασφαλώς, σχεδόν όμοια με εκείνη της αδήλωτης αλιείας.

Το ζήτημα των απορρίψεων είναι ένα ακόμα θέμα για το οποίο μιλάμε εδώ και δέκα χρόνια. Οι απορρίψεις έχουν φυσικά αναπόφευκτες επιπτώσεις για την πολιτική ποσοστώσεων αλλά, εξίσου σημαντικό είναι ότι απορρίπτουμε απολύτως εδώδιμα ψάρια. Επίτροπε, είμαι ασφαλώς χαρούμενος που είπατε απόψε ότι έχετε ένα σχέδιο, αλλά είναι τελείως απογοητευτικό το γεγονός ότι συζητάμε δέκα χρόνια για το θέμα αυτό χωρίς να επιτυγχάνουμε έστω και ένα στόχο. Πρόκειται για μια λυπηρή κατάσταση και πρέπει να κάνουμε κάτι σχετικά, διαφορετικά το εν λόγω σχέδιο αποκατάστασης είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), γραπτώς.(PL) Είναι απολύτως λογικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να ανησυχούν για την κρίσιμη κατάσταση των αποθεμάτων γάδου στις θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβάμαι, ωστόσο, ότι αναφορικά με τις νομοθετικές τους προτάσεις και αποφάσεις, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί από διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι έρευνες ανεξάρτητων επιστημόνων αναφέρονται σπάνια.

Υπάρχει επίσης αντίφαση σχετικά με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (EΚ) Αριθ.812/2004 και Αριθ.2187/2005 που εισάγουν απαγόρευση στη χρήση απλαδιών στην ΕΕ. Σε συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας που οργάνωσα τον περασμένο μήνα, έγινε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αποφύγει κάθε ερώτηση που της τίθεται σχετικά με το θέμα. Αδυνατεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και δεν πληροί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων κανονισμών σχετικά με την έρευνα για την επιβεβαίωση της καταλληλότητας της εφαρμογής απαγορεύσεων.

Όσον αφορά το γάδο, υπάρχει, για παράδειγμα, έλλειψη λεπτομερών στατιστικών σχετικά με τα αλιεύματα από σκάφη μικρότερα των 8 μέτρων σε μήκος. Δεν έχει γίνει καμία σύγκριση επίσης των ποσοτήτων προϊόντων επεξεργασμένων ψαριών σε σχέση με το μέγεθος των αλιευμάτων που δηλώνονται στα εκάστοτε κράτη μέλη της Ένωσης. Τα όργανα δεν κατάφεραν να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και σχέδια. Επιπλέον, αδικαιολόγητη γενίκευση στην έρευνα έχει συμβάλει στην όξυνση της αντίφασης.

Δεδομένης της κοινωνικής και οικονομικής της βάσης, η αλιεία γίνεται όλο και περισσότερο αφορμή για διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες από αλιείς στην Πολωνία μεταξύ άλλων χωρών. Πολλές οικογένειες στερούνται τον τρόπο ζωής τους λόγω των μειώσεων στις ποσοστώσεις αλιείας και της απαγόρευσης της χρήσης απλαδιών, για παράδειγμα.

 

19. Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0388/2008) του κ. Guerreiro, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, εισηγητής. – (PT) Λόγω των μόνιμων διαρθρωτικών περιορισμών και μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, συγκεκριμένα μέτρα που θα προωθούν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη τους πρέπει να υιοθετηθούν. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια χρονικού περιορισμού ή στην εξέλιξη της κατάστασης πλούτου λόγω συγκυριακών ή τεχνητών συνθηκών.

Ο αλιευτικός κλάδος είναι στρατηγικός για τις περιοχές αυτές, τόσο για την προμήθεια ψαριών στους πληθυσμούς όσο και την εξασφάλιση απασχόλησης και της οικονομικής βιωσιμότητας για τις αλιευτικές κοινότητες. Εντούτοις, παρά τις βελτιώσεις που παρατηρούνται, οι αλιευτικοί τους στόλοι αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από παλαιά σκάφη, τα οποία κατά μέσο όρο είναι άνω των 30 ή 40 ετών, ιδιαιτέρως οι στόλοι μικρής κλίμακας.

Νέα οικονομική στήριξη για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων των εν λόγω περιοχών είναι ζωτική και είναι ακατανόητο το ότι η στήριξη αυτή εμποδίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεχής στήριξη για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων είναι sine qua non για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων και τις συνθήκες διατήρησης των αποθεμάτων ψαριών.

Η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει την επέκταση της κρατικής ενίσχυσης μόνο για την ανανέωση των στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μέχρι το 2009 και επιτρέπει στα σκάφη αυτά να νηολογηθούν μέχρι το 2011. Πέρα από το ότι προχωράει πέρα από όσα προτείνει η Επιτροπή, αισθανόμαστε ότι οι προτάσεις αυτές εξακολουθούν αν είναι ανεπαρκείς καθώς δεν καταφέρνουν αν ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των αλιέων των εν λόγω περιοχών, ιδιαιτέρως των στόλων μικρής κλίμακας. Για το λόγο αυτό υποβάλαμε τροποποιήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση κρατικής ενίσχυση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων χωρίς χρονικούς περιορισμούς και σύμφωνα με τις ανάγκες του κλάδου στις εν λόγω περιοχές.

Αν και δεν είναι αυστηρά απαραίτητο, μπορούμε να πούμε ότι το μέτρο αυτό δεν θα προσθέσει κόστη στον κοινοτικό προϋπολογισμό και δεν θα αυξήσει το μέγεθος των στόλων. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επανέλαβε, το 2005, την ανάγκη για μελλοντική ενίσχυση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων, για το συμφέρον της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στις εν λόγω περιοχές. Οι προτάσεις έχουν επίσης γίνει αποδεκτές από την Επιτροπή Αλιείας του Κοινοβουλίου, η οποία νωρίτερα μέσα στο έτος, υπέδειξε την ανάγκη για νέα ενίσχυση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένου ότι η εξάλειψη κοινοτικής ενίσχυσης για ανανέωση του στόλου θα καθιστούσε δύσκολη τη διόρθωση μιας κατάστασης όπου αυτοί οι στόλοι θα έμεναν πίσω από τους στόλους της ηπειρωτικής Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα, όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή για τη λήψη απόφασης, ζητάμε απλώς από το Κοινοβούλιο να παραμείνει συνεπές ως προς τις δικές του θέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα αρχικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Επιτροπή Αλιείας και ειδικά στον εισηγητή της κ. Guerreiro, για την έκθεσή του.

Η Επιτροπή κατανοεί τις δυσκολίες που απαντώνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά την εκτέλεση των αποφάσεων του 2006 για τον εκσυγχρονισμό των στόλων. Δεν μπορεί, ωστόσο, να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των στόλων, εφόσον αυτό οδηγεί σε υπερπροσφορά στόλων και σε χαμηλή οικονομική αποδοτικότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, κατανοούμε όσα είπε ο εισηγητής σχετικά με το ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποφάσεις που έχουμε ήδη λάβει οδηγούν σε συσσώρευση αναμονής σε ναυπηγεία που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην προβλεπόμενη εργασία πριν από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Επομένως, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την παράταση της προθεσμίας για ένταξη στον στόλο μέχρι το 2011, όπως πρότεινε ο εισηγητής. Άρα, είμαι πρόθυμος να δεχτώ τις τροπολογίες 2 και 7.

Η Επιτροπή πιστεύει επίσης, ωστόσο, ότι οι βασικοί κανόνες διαχείρισης στόλων – δηλαδή, ένα καθεστώς εισόδου/εξόδου που θα εγγυάται ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις στην ικανότητα και η απόσυρση των κρατικών επιδοτήσεων σε περίπτωση τέτοιων αυξήσεων ικανότητας – πρέπει να διασφαλιστεί. Διαφορετικά οι εξόχως απόκεντρες περιοχές διακινδυνεύουν να παράγουν – όπως συνέβη με τους μητροπολιτικούς στόλους – πλεόνασμα αλιευτικής ικανότητας που θα υπονόμευε τελικά την οικονομία.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω σε σχέση με τα παραπάνω το πακέτο καυσίμων που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο αυτού του έτους στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που πυροδοτήθηκε από τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το πακέτο ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των στόλων τους και να καταστήσουν τους στόλους πιο βιώσιμους οικονομικά μέσω σχεδίων που προσφέρονται στο πακέτο, όπως η αναδιάρθρωση και ο μερικός παροπλισμός. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή, βάσει όσων είπα προηγουμένως, δεν είναι σε θέση να δεχτεί τις τροπολογίες 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 και 11. Τέλος, η τροπολογία 8, μπορεί να γίνει δεκτή υπό τον όρο ότι γίνεται κατανοητό ότι η έκθεση της Επιτροπής πρέπει να καθυστερήσει μέχρι να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον κανονισμό.

Σχετικά με το αίτημα προς την Επιτροπή για τη μελλοντική πρόταση νέων μέτρων, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι αυτό εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, η οποία θα προτείνει σε κάθε περίπτωση νέα μέτρα εφόσον αισθανθεί ότι είναι απαραίτητο και κατάλληλο να το κάνει.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(PT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με την έκθεση αυτή πρέπει πρώτα να τονίσω την αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του αλιευτικού κλάδου στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Δεύτερον, πρέπει να τονίσω την επέκταση της εξαίρεσης από το γενικό καθεστώς εισόδου/εξόδου προς όφελος των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Αυτή η επέκταση που συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Αλιείας σημαίνει ότι τα αλιευτικά σκάφη που έχουν επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση μπορούν, σύμφωνα με την αντίστοιχη εξαίρεση, να μπουν στους αλιευτικούς στόλους των εν λόγω περιοχών μέχρι το 2011 χωρίς να χρειάζεται η είσοδος νέας ικανότητας να αντισταθμιστεί με την έξοδο της αντίστοιχης ικανότητας. Αυτή η τροπολογία που προτάθηκε από την Επιτροπή Αλιείας ήταν το αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Ομάδας PPE-DE και ενέπλεκε μέλη από τις δύο αυτές ομάδες που προέρχονται από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές καθώς και τον εισηγητή, κ. Guerreiro, ο οποίος, όπως μόλις ακούσαμε, ήθελε να προχωρήσει περαιτέρω. Ως σκιώδης εισηγητής για την ομάδα PSE, έχω δεσμευτεί για το στόχο αυτό και επομένως καλώ τα μέλη να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσης αυτής αύριο. Καλώ την Επιτροπή, τον Επίτροπο και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ελπίζω θα υιοθετηθεί αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, τα κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν την αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μοιάζουν να είναι ίδια με εκείνα που αντιμετωπίζουν όλοι οι αλιείς, αλλά περισσότερο διογκωμένα. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για το μέλλον αυτής της αλιείας – πειρατεία, απορρίψεις, μειούμενα αποθέματα κ.λπ., παλαιά σκάφη και στόλοι - αλλά για αυτούς τα προβλήματα αυτά είναι μεγαλύτερο βάρος, γιατί είναι ήδη πολύ ευάλωτοι.

Πρέπει να βοηθήσουμε τις πιο απόκεντρες αλιευτικές μας κοινότητες να διατηρήσουν όχι μόνο τον τρόπο ζωής τους αλλά και τις δεξιότητές τους, τις οποίες τελειοποιούν εδώ και γενιές και οι οποίες, χωρίς προστασία, κινδυνεύουν να χαθούν – όχι μόνο για εκείνους αλλά και για εμάς.

Πρέπει όλοι να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των εξόχως αυτών απόκεντρων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που βιώνουν στον κλάδο τους. Προκειμένου να τους βοηθήσουμε να επιβιώσουν, πρέπει να τους επιτρέψουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαχείρισή τους, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα όπως η επέκταση του χρόνου για την ανανέωση του στόλου.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η εργασία που έγινε στην Επιτροπή Αλιείας που ενέπλεκε τον εισηγητή μας, τις διάφορες πολιτικές ομάδες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική. Κατέληξε σε ένα συμπέρασμα, στο οποίο σχεδόν όλοι συμφωνήσαμε, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η επέκταση της προθεσμίας μέχρι το 2011, μαζί με την προετοιμασία έκθεσης που θα αξιολογεί την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω επέκταση του μέτρου αυτού, είναι ο καταλληλότερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό.

Πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας από την ομάδα PPE-DE που συμφώνησαν στη θέση αυτή με εμάς καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθειά τους να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτό. Αυτό που μας μένει είναι να ελπίζουμε ότι και το Συμβούλιο θα φανεί ευαίσθητο σε σχέση με όσα αποφασίσαμε και ότι θα κατανοήσει την ανάγκη να αφήσουμε περισσότερο χρόνο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να ικανοποιήσουν την απαίτηση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Sérgio Marques (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να δοθεί άδεια για κρατική ενίσχυση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μόνο μέχρι το τέλος του 2009 ή πρέπει να συνεχιστεί απροσδιόριστα; Η ιδιαίτερη φύση της αλιευτικής βιομηχανίας στις περιοχές αυτές δικαιολογεί την εν λόγω βοήθεια πέρα από το 2009, χωρίς να ζημιώνεται το θαλάσσιο περιβάλλον κατά κάποιο τρόπο.

Απροσδιόριστη κρατική ενίσχυση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των στόλων στις εξόχως απόμακρες περιοχές δεν σημαίνει μόνιμη και αιώνια ενίσχυση. Θα σταματήσει αμέσως όταν οι μελέτες και οι αξιολογήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων υποδείξουν ότι έτσι πρέπει. Αυτή είναι η λύση που αρμόζει καλύτερα στην πολύ ειδική κατάσταση της αλιευτικής βιομηχανίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Οι ίδιοι λόγοι που αιτιολογούν γιατί οι αλιείς από κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή έχουν το δικαίωμα αποκλειστικής αλιευτικής περιοχής μέχρι 100 μίλια, αιτιολογούν επίσης τη διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με την ενίσχυση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Είμαι ενθουσιασμένος που η Επιτροπή Αλιείας βρήκε τις καλύτερες λύσεις για να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες του αλιευτικού κλάδου στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να δείξω κάποια αλληλεγγύη, προερχόμενη από ένα νησιωτικό κράτος όπου, στα περιφερειακά μας εδάφη, η αλιευτική κοινότητα είναι εξαιρετικά σημαντική – ο πολιτισμός, οι παραδόσεις, οι δεξιότητες – και στις οποίες περιοχές, εναλλακτική βιομηχανία ή εναλλακτικοί τρόποι ζωής ή επαγγελμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσελκύσουν. Εάν μπορούμε να δείξουμε αυτή την αλληλεγγύη προς τις περιφερειακές περιοχές στην Ευρώπη, τι πρέπει να δείξουμε στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που βρίσκονται στο απώτατο άκρο της περιφέρειας, αν μου επιτρέπετε; Θα ήθελα να στηρίξω την προσπάθεια που γίνεται εδώ για την υποστήριξη των δεξιοτήτων, των παραδόσεων και του πολιτισμού των αλιευτικών κοινοτήτων σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και σε πολύ απομακρυσμένες, συχνά πολύ μικρές νησιωτικές κοινότητες των περιφερειακών περιοχών της ΕΕ.

Θα ήθελα να στηρίξω όσα είπαν οι συνάδελφοι, και θα προέτρεπα τον Επίτροπο Borg να διασφαλίσει, ότι εάν πρόκειται για την επέκταση της κρατικής ενίσχυσης σε επίπεδο προθεσμιών για την ανανέωση των αλιευτικών στόλων, οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει, ας είμαστε όσο πιο γενναιόδωροι μπορούμε.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος μίλησε για πλεόνασμα αλιευτικής ικανότητας, ή υπερπροσφορά στόλου, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Συμφωνώ μαζί του. Η ερώτηση μου προς αυτόν είναι η εξής: γνωρίζει η Επιτροπή ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές – οι Κανάριοι, οι Αζόρες και Μαδέρα στον κεντρικό Ατλαντικό, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα και η Γουιάνα στην Καραϊβική, και η Ρεϋνιόν στον Ινδικό Ωκεανό – περικλείονται από τεράστιες θαλάσσιες περιοχές στις οποίες, ως αποτέλεσμα της υπεραλιείας, οι αλιευτικοί πόροι σταδιακά μειώνονται; Έχει η Επιτροπή σχετικά στοιχεία; Πιστεύει η Επιτροπή ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τον αλιευτικό στόλο στις εν λόγω περιοχές βοηθώντας στη διατήρηση των αποθεμάτων ψαριών στις περιοχές αυτές;

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω για τη δέσμευσή μου να βοηθήσω τους στόλους των εξόχως απόκεντρων περιοχών όσο μπορώ και όσο αυτό είναι εφικτό.

Εντούτοις, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η διατήρηση ή ακόμα και η αύξηση της ικανότητας των στόλων αυτών δεν είναι η λύση και μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μέρος του προβλήματος. Όπως επεσήμανα στα αρχικά μου σχόλια, εάν χρειάζεται να υπάρξει μέτρο αναδιάρθρωσης των στόλων αυτών, θα σας προέτρεπα να εξετάσετε το προσφάτως υιοθετημένο πακέτο καυσίμων που προβλέπει μια σειρά δυνατοτήτων που μπορεί να ωφελήσουν τους στόλους των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Και πάλι, όπως είπα, μπορώ να δεχτώ την επέκταση της προθεσμίας για τη νηολόγηση, δεδομένων των προβλημάτων των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουν τα ναυπηγεία, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την περαιτέρω επέκταση της χρηματοδότησης κρατικής ενίσχυσης για την κατασκευή και για το καθεστώς εισόδου/εξόδου πέρα από ότι είχε ήδη δοθεί από το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο, όπου έγινε ειδική μέριμνα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, εφόσον αυτό δεν πρόκειται να λύσει προβλήματα.

Δεχόμαστε ότι υπάρχει υπεραλιεία και αναγνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται στην υπερπροσφορά. Η Επιτροπή δεν επιθυμεί να συμβάλλει στην υπερπροσφορά και στις περιφερειακές περιοχές, γιατί αυτό θα προκαλέσει μόνο προβλήματα στο μέλλον. Σχετικά με την πιθανότητα υπεραλιείας γύρω από τις περιφερειακές περιοχές, έχουμε εξετάσει το ζήτημα και το Συμβούλιο μόλις υιοθέτησε ένα κανονισμό για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, με τις ευλογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, κανένα ψάρι που δεν θα έχει πιστοποίηση ότι αλιεύθηκε νόμιμα δεν θα μπορεί να εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Αναλαμβάνουμε επίσης πρωτοβουλίες στις περιφερειακές αλιευτικές οργανώσεις προκειμένου να προτείνουμε βιώσιμη αλιεία στους ωκεανούς όπου έχουμε φωνή, και αυτό ισχύει ουσιαστικά σε όλες τις περιφερειακές αλιευτικές οργανώσεις. Σκοπεύουμε να επιμείνουμε στην προσπάθεια αυτή ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε βιώσιμη αλιεία, όχι μόνο στα ύδατά μας αλλά και στα διεθνή ύδατα, που είναι τόσο κρίσιμα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μας.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, εισηγητής. – (PT) Αφού σας ευχαριστήσω για τα λόγια σας, θα επισημάνω επίσης ότι, σύμφωνα με τις συνθήκες, τα μέτρα για την υποστήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι δυνατά και επιθυμητά. Αυτή η δυνατότητα πρέπει επομένως να καταλήξει σε συγκεκριμένη δράση. Ο αλιευτικός κλάδος είναι στρατηγικός για τις περιοχές αυτές. Χρειάζεται στήριξη για την ανανέωσή του και τον εκσυγχρονισμό, και για το λόγο αυτό πρόκειται για ένα απολύτως φυσιολογικό θέμα. Τα κοινοτικά κεφάλαια υπάρχουν και, όπως αποδείχτηκε από τη συζήτηση, δεν υπάρχει ούτε ένα έγκυρο επιχείρημα για τη συνέχιση της παρακώλυσης της χορήγησης κρατικής βοήθειας για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων στις εν λόγω περιοχές. Αντίθετα προς αυτό που ειπώθηκε, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των εν λόγω στόλων δεν θα οδηγήσει σε υπερπροσφορά ή αυξημένη υπερπροσφορά.

Το ερώτημα επομένως που πρέπει να τεθεί είναι γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη του τομέα αυτού; Μετά από αυτή τη συζήτηση, είμαστε περισσότερο από ποτέ πεπεισμένοι ότι όχι μόνο πρέπει να επεκτείνουμε την προθεσμία για τη νηολόγηση των σκαφών που έχουν επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση για εκσυγχρονισμό, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Αλιείας, αλλά είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των στόλων στις εν λόγω περιοχές, ειδικά των στόλων μικρής κλίμακας, χωρίς χρονικά όρια, όπως και πάλι υποστηρίξαμε με συνοχή.

Επομένως, θέλουμε οι τροπολογίες που υποβάλαμε σχετικά, να υιοθετηθούν αύριο. Η κατάσταση το απαιτεί και ο χρόνος θα μας δικαιώσει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Είμαι ενθουσιασμένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την κατασκευή αλιευτικών σκαφών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, για τους στόλους που είναι νηολογημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και έχουν λάβει κρατική ενίσχυση για ανανέωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που εργάσθηκαν μαζί μου κατά τις σκληρές διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, προκειμένου να αποκτήσουμε ακόμα δύο χρόνια στην αρχική πρόταση. Πράγματι, η καθυστερημένη υιοθέτηση του νόμου που επέτρεπε στα κράτη μέλη να χορηγήσουν αυτή την ενίσχυση και η περιορισμένη ικανότητα των ναυπηγείων δεν θα είχαν επιτρέψει την έγκαιρη κατασκευή των σκαφών αυτών. Είμαι χαρούμενη που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε τα αιτήματα των αλιέων, αν και λυπάμαι για το γεγονός ότι η Κομουνιστική ομάδα αποφάσισε να μην μας στηρίξει.

Η συμφωνία αυτή δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και το κάνει περισσότερο από ποτέ, συμφωνώντας να επεκτείνει το σύστημα εξαίρεσής τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η κρατική βοήθεια για την κατασκευή νέων σκαφών έχει απαγορευθεί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005.

Καλώ τους υπουργούς αλιείας να εκδώσουν την απόφαση αυτή πολύ σύντομα, ώστε οι αλιείς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να μπορούν να αποκτήσουν σύγχρονα σκάφη που προσφέρουν ιδανικές συνθήκες ασφαλείας.

 

20. Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης (A6-0366/2008) του κ. Wijkman, εξ ονόματος της Επιτροπή Ανάπτυξης, σχετικά με τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (2008/2131(INI))

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή αποτελεί απάντηση στη συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, η οποία ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα τέλη του περασμένου έτους. Βασικά, η συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη αποτελεί μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Αποτελεί, πρωτίστως, αναγνώριση του ότι οι φτωχές χώρες θα κινδυνεύσουν σοβαρά από την κλιματική αλλαγή.

Είναι ειρωνεία ότι, μόλις πριν από οκτώ χρόνια, συμφωνήθηκαν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας στη Νέα Υόρκη. Δεν υπήρχε σχεδόν καμία αναφορά στην κλιματική αλλαγή, αν και ήταν προφανές – από τότε – ότι πολλές φτωχές χώρες θα υπέφεραν πολύ από τις παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο τρόπος που είμαστε οργανωμένοι, ωστόσο, σε εθνικές οργανώσεις, σε κυβερνήσεις κ.λπ. – η κλιματική αλλαγή στο δρόμο της και η αναπτυξιακή συνεργασία σε άλλο δρόμο – ήταν ήδη πραγματικό εμπόδιο ή κώλυμα για την πλήρη αναγνώριση της απειλής της κλιματικής αλλαγής για την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας.

Η πρόκληση είναι, ασφαλώς, μεγάλη. Προκειμένου να βοηθήσουμε τις φτωχές χώρες στην προσαρμογή και τη μείωση της επικινδυνότητας και στις προσπάθειες μετριασμού, και για να αναζητήσουμε συνέργειες μεταξύ των δύο, πρέπει να εστιάσουμε συγκεκριμένα στην αποψίλωση και έπειτα, στο τέλος και με τη μεγαλύτερη σημασία, στην εφαρμογή όλων αυτών των ανησυχιών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της μείωσης της φτώχειας.

Είναι κρίσιμο να μην καταλήξουμε με μια σειρά μεμονωμένων σχεδίων προσαρμογής. Πρέπει αντιθέτως να κατευθύνουμε την προσαρμογή και τη μείωση της επικινδυνότητας στην αναπτυξιακή συνεργασία.

Το μεγάλο ερώτημα όταν συζητήσαμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης ήταν πώς να το χρηματοδοτήσουμε. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά μόνο 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα κοστίσει η μείωση της επικινδυνότητας προσαρμογής· κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα κοστίσει η τεχνολογική συνεργασία σε επίπεδο μετριασμού. Η Παγκόσμια Τράπεζα, η Oxfam, το UNDP και άλλοι έχουν καταλήξει σε εκτιμήσεις που κυμαίνονται μεταξύ των 10 δις δολαρίων και, θα έλεγα, των 100 δις δολαρίων ανά έτος. Ορισμένα μέτρα δεν χρειάζεται να κοστίσουν περισσότερο: εάν οι στρατηγικές αναπτυξιακού σχεδιασμού και μείωσης της φτώχειας λαμβάνουν υπόψη τις παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής από την αρχή, ενδεχομένως δεν θα καταλήξουμε σε αυξημένα κόστη. Αλλά σε πολλούς τομείς γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν επιπλέον κόστη. Οι γεωργικές πρακτικές, η μείωση της επικινδυνότητας για ακραία καιρικά φαινόμενα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, μέτρα για την υγεία: διαλέξτε ό,τι θέλετε.

Το ερώτημα είναι: από πού θα έρθει η επιπλέον χρηματοδότηση; Στην έκθεση κάνουμε μερικές προτάσεις. Μια από αυτές, φυσικά, είναι να χρησιμοποιηθεί μέρος του εισοδήματος από την αναμενόμενη δημοπράτηση των αδειών εκπομπών στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό με κάποιο τρόπο να προορίσουμε χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο αυτό.

Μια άλλη πρόταση είναι τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής και να μην εισάγουν πρωτοβουλίες από μόνα τους. Πρόκειται για ένα νέο τομέα όπου το λογικό είναι να συγκεντρωθούν οι πόροι.

Τέλος, όλα όσα κάνουμε στον τομέα αυτό πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το κλίμα του επόμενου έτους στην Κοπεγχάγη. Η προορατική δράση των χωρών του παραρτήματος 1 – ειδικά της ΕΕ – στον τομέα αυτό είναι κρίσιμη για να επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία.

Η έκθεση για την ανάπτυξη ασχολείται με τα θέματα που αναφέρθηκαν – και πολλά άλλα –μέσα σε πνεύμα υποστήριξης της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με πρωταρχικό στόχο να την ενδυναμώσει, τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση του κ. Wijkman και τoν ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξή του στη συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος στο πλανήτη. Συνολικά, πιστεύουμε ότι η έκθεση επισημαίνει τα σωστά θέματα και εντοπίζει τις καταλυτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση η διεθνής κοινότητα στην παροχή στήριξης αναφορικά με το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των αναπτυσσόμενων χωρών. Εκτιμούμε, ιδιαίτερα, τις προτάσεις της έκθεσης, πρωτίστως την ανάπτυξη της συμμαχίας για την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη σε ένα κέντρο συμψηφισμού των πρωτοβουλιών των κρατών μελών. Συμφωνούμε ότι οι παρούσες προσπάθειες για τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών στο σημαντικό αυτό τομέα είναι αποσπασματικές και όχι καλά συντονισμένες και δεν ανταποκρίνονται στις αρχές του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, τις οποίες έχουν συνυπογράψει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δεύτερον, η πρόταση να τεθεί ένας μακροπρόθεσμος χρηματοδοτικός στόχος για τη συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη (GCCA). Είναι νευραλγικό, ωστόσο, τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με την πρωτοβουλία αυτή και να προβούν σε αυξημένες δεσμεύσεις ΕΑΒ και σε καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης που θα διατίθενται για την GCCA. Ο χρηματοδοτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνο δεν θα είχε νόημα.

Τέλος, η πρόταση να διατεθεί μέρος των αναμενόμενων εισοδημάτων από τη δημοπράτηση των αδειών εκπομπών μέσα στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στην ΕΕ για χρηματοδότηση της GCCA και άλλων μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρειαζόμαστε – ειδικά στο τρέχον πλαίσιο – συνεχή στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πραγματοποίηση των εν λόγω προτάσεων, ιδιαιτέρως μέσω της δέσμευσης όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις σε επίπεδο κρατών μελών.

Η έκθεση επισημαίνει μια σειρά σημείων για περαιτέρω διευκρίνιση από την Επιτροπή, που θα απαντούσε ιδιαιτέρως στη ξεχωριστή προστιθέμενη αξία της GCCA. Συνολικά, η GCCA θεωρείται καταλυτικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Παραδοσιακά, η πολιτική αυτή εστίαζε στο μετριασμό εντός και εκτός της Ένωσης. Η διαδικασία Πράσινης Βίβλου/Λευκής Βίβλου ασχολείται τώρα πρωταρχικά με την προσαρμογή μέσα στην Ένωση. Η GCCA αντιπροσωπεύει την εξωτερική διάσταση των προσπαθειών προσαρμογής μας. Εξάλλου, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα χρειάζεται να καταλήξει στη σύναψη συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009, ώστε να αποφευχθεί το χάσμα μεταξύ του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της επόμενης συμφωνίας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα εισέλθουν στη συμφωνία μόνο εάν η προσαρμογή εξεταστεί συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο στο πλαίσιο αυτό, και η GCCA αποτελεί το όχημα για να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας.

Η έκθεση του κ. Wijkman θα μπορούσε να αναφέρεται περισσότερο σε αυτή την επιτακτική πολιτική ανάγκη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αναπτυξιακής βοήθειας. Η κλιματική αλλαγή, ασφαλώς, αποτελεί απειλή για την ανάπτυξη. Η GCCA αποσκοπεί στο να τοποθετήσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σταθερά μέσα στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ.

Τέλος, η GCCA θα επιθυμούσε να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για την ανάπτυξη της σχετικής με την κλιματική αλλαγή βοήθειας, πέρα από τη χρηματοδότηση σχεδιασμών και προς την κατεύθυνση προσεγγίσεων ανά πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι η προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή μπορεί να οικοδομηθεί αποτελεσματικά μόνο με αυτό τον τρόπο. Η Επιτροπή έχει ήδη εισέλθει στο στάδιο της αρχικής εφαρμογής της συμμαχίας για την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδει την πρέπουσα προσοχή στις προτάσεις της έκθεσης, ειδικά όσον αφορά τη στενή ανάμειξη αντιπροσώπων χωρών εταίρων και το στενό συντονισμό με άλλες σχετικές διετείς και πολυετείς, πολυμερείς πρωτοβουλίες.

Τέλος, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη για καλύτερη ένταξη των δράσεων για την κλιματική αλλαγή στα δικά της προγράμματα βοήθειας, σε στενό συντονισμό με τις χώρες εταίρους και τους αναπτυξιακούς εταίρους σε επίπεδο χωρών. Η συνεχής δουλειά στον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη κατευθύνσεων για την ένταξη της προσαρμογής στην αναπτυξιακή συνεργασία, θα μας βοηθήσει στις προσπάθειες αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ολοκληρώνεται αυτό το θέμα συζήτησης.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η πρωτοβουλία αυτή δικαιολογείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες και από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό για εμάς να αποφύγουμε την αναπαραγωγή των πρωτοβουλιών σχετικά με τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουμε εφαρμόσει σε κοινοτικό επίπεδο ή επίπεδο κρατών μελών.

Πιστεύω ότι είναι ζωτικό η μέριμνα για την κλιματική αλλαγή να μην αποτελεί μια μεμονωμένη δέσμευση, αλλά να λάβουμε υπόψη τη σημασία της προληπτικής δράσης σε όλα τα μέτρα που υιοθετεί η ΕΕ, ειδικά σε όσα σχετίζονται με αναπτυξιακή βοήθεια.

Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό, πιστεύω ότι η προληπτική δράση πρέπει να γίνει προτεραιότητα, περισσότερο από ότι οι δράσεις που αφορούν ανθρωπιστικές κρίσεις, δεδομένου ότι τα κόστη της ανασυγκρότησης είναι πολύ υψηλότερα στον απόηχο καταστροφών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει όχι μόνο αλληλεγγύη αλλά και υπευθυνότητα απέναντι σε άλλες περιοχές του κόσμου, γεγονός που καθιστά τη συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), γραπτώς. – (FR) Η συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη πρέπει να γίνει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που θα επιτρέπει στις φτωχότερες χώρες να προσαρμόζονται στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, της οποίας είναι τα πρώτα θύματα.

Μέσω της Σοσιαλιστικής Ομάδας στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποβλήθηκαν σε επίπεδο επιτροπής, κατέστη δυνατή η βελτίωση της θαυμάσιας δουλειάς του εισηγητή.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της συμμαχίας, το PSE συμφωνεί με τον εισηγητή ότι το χαμηλό επίπεδο του ετήσιου ποσού που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιοθρήνητο.

Θεωρούμε επίσης αξιοθρήνητη τη σχεδόν συστηματική προσφυγή στο ΕΤΑ για τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών όπως η συμμαχία. Η χρήση αυτή έπρεπε να ελέγχεται αυστηρά, ώστε να διασφαλίζεται ότι πράγματι χρηματοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις, και ότι περιορίζεται στο πρώτο έτος της λειτουργίας της συμμαχίας. Η Επιτροπή πρέπει επομένως να συμμορφωθεί αναλαμβάνοντας να βρει επιπλέον κεφάλαια για τη συμμαχία.

Το PSE εξέφρασε επίσης τη στήριξή του για την καθιέρωση στενής σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης. Η συμμαχία πρέπει να προωθήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο εν λόγω μέτωπο, όπως τη δημιουργία πράσινων ζωνών γύρω από πόλεις στο νότο προκειμένου να προωθηθεί η τροφοπαραγωγική γεωργία.

Τέλος, ζητήσαμε να καταρτιστούν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, και να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια πριν προωθηθεί η εξαγωγική γεωργία.

 

21. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης (A6-0356/2008), από τον κ. Beaupuy, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα μεγάλη χαρά εφαρμόζοντας ο ίδιος τις αρχές της διακυβέρνησης κατά την προετοιμασία της έκθεσης αυτ