Index 
 Teljes szöveg 
Viták
2008. október 21., Kedd - Strasbourg HL kiadás

A szavazáshoz fűzött indokolások
MPphoto
 
 

Előterjesztett szöveg : A6-0361/2008

  John Attard-Montalto (PSE), írásban. − Az EU-n belül Málta az egyetlen ország, ahol nincs lehetőség a házasság felbontására. Európában csupán három olyan állam van, amely nem engedélyezi a házasságfelbontást: a Vatikán, Andorra és Málta.

Málta azonban engedélyezte a máshol felbontott házasság bejegyzését, feltéve, hogy az érintett személy azon ország állampolgára vagy lakosa, ahol a válást kimondták.

A II. Brüsszeli Rendelet (a 2201/2003/EK tanácsi rendelet) értelmében akkor érhető el a házasság felbontása, ha az érintett személy valamely tagállam állampolgára és hat hónapja szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. Bárki más kérelmezheti a házasság felbontását, amennyiben a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően egy évig folyamatosan szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett az adott tagállamban.

Helyeslem, hogy olyan esetekben, amikor valamely állam nem rendelkezik házasságfelbontásról szóló törvényről – ahogy például Málta sem –, egy új cikket vettek figyelembe.

Máltán a bejegyzési rendszer alkalmazásával már elismertük a házasságfelbontást olyan esetekben, amikor a megfelelő előírások érvényesek. Nem magának a házasságfelbontás elvének elfogadásáról van szó, mivel bizonyos esetekben ez már érvényben van. A kérdés az, hogy a házasságfelbontásnak akkor is jogrendszerünk külön részét kell-e képeznie, ha ezek a különleges körülmények nem érvényesek.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat