Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0135(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0361/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0361/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0502

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8.26. Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (A6-0361/2008, Evelyne Gebhardt) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Panayiotis Demetriou, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. Κυρία Πρόεδρε, η προφορική τροπολογία που θέλω να προτείνω είναι η εξής: «Οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν να καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο αυτό συμφωνεί με τα θεμελιώδη δικαιώματα που καθορίζονται στις Συνθήκες και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την αρχή της δημόσιας τάξης.»

Αυτή η προφορική τροπολογία περιορίζει το δικαίωμα των συζύγων να κάνουν επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20. Πιστεύω ότι ικανοποιεί την πολιτική της ομάδας PPE-DE, που ήθελε να περιορίσει την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου ώστε να συμφωνεί, όπως λέμε εδώ, με τα θεμελιώδη δικαιώματα και επίσης με τη δημόσια τάξη. Έτσι ένας δικαστής, απέναντι σε αυτήν την αίτηση των συζύγων για εφαρμογή ξένου δικαίου, θα δικάσει και θα πει ότι δεν το δέχονται αυτό διότι αντιμάχεται τη δημόσια τάξη ή τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να αποδεχθώ αυτήν την τροπολογία διότι είναι προφανής. Φυσικά, το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τις αρχές των συνθηκών μας και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτήν την τροπολογία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Υπάρχει αντίρρηση για τη συμπερίληψη αυτής της προφορικής τροπολογίας;

Δε βλέπω καμία.

(Η προφορική τροπολογία έγινε δεκτή)

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE-DE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, προφανώς δε διαφωνώ με το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης κατά την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι εάν, στην περίπτωση που οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο – θα ήθελα να σημειώσω ότι η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου αποτελεί εξαίρεση μεταξύ όλων των νομικών συστημάτων – αυτό πρέπει να είναι το δίκαιο ενός από τα 27 κράτη της Ένωσης ή αυτό οποιασδήποτε άλλης χώρας στον κόσμο.

Κατά συνέπεια, δεν αντιτίθεμαι σε αυτήν την τροπολογία, αλλά νιώθω ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την ψηφοφορία για τις συνεπακόλουθες τροπολογίες της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, που θεσπίζουν ότι μόνο το δίκαιο μίας από τις 27 χώρες της Ένωσης μπορεί να επιλεγεί.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, είναι προφανές από αυτήν τη συζήτηση ότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Αυτά τα ζητήματα έπρεπε προφανώς να έχουν συζητηθεί στην επιτροπή. Για αυτόν το λόγο, σύμφωνα με τον Κανονισμό μας, θα ήθελα να σας ζητήσω να παραπέμψετε αυτήν την έκθεση πάλι στην επιτροπή.

 
  
  

(Το αίτημα για παραπομπή στην επιτροπή απερρίφθη)

- Μετά την ψηφοφορία για την Τροπολογία 32

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, ο συμβιβασμός ανάμεσα στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και τους Ευρωπαίους Δημοκράτες, τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ήταν η εξής: εάν δεχθούμε αυτήν την προφορική τροπολογία από το PPE-DE, όλες οι λοιπές τροπολογίες του PPE-DE θα αποσυρθούν. Αναμένω από το PPE-DE να αποσύρει αυτές τις τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. (EL) Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι αυτός ο συμβιβασμός περιείχε και αυτόν τον όρο. Ο κύριος Casini έχει μίαν άλλην άποψη. Πιστεύω ότι οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος καλύπτονται από αυτή την προφορική τροπολογία που έχω αναφέρει και έχει εγκριθεί, και δεν χρειάζεται να γίνει ψηφοφορία πάνω σ' αυτές τις τροπολογίες που κατατέθηκαν ακριβώς για να στηρίξουν το αίτημα του περιορισμού του δικαιώματος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Οι τροπολογίες 32 έως και 37 συνεπώς ακυρώνονται.

Κατά συνέπεια θα συνεχίσουμε. Οι ομάδες έχουν κάτι να πουν.

- Πριν από την ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (UEN). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, ορισμένες φορές πρέπει κανείς να φορέσει τα γυαλιά του για να δει εάν υπάρχει κάποιος βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητά, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να μιλήσει με την Προεδρία.

Όπως γνωρίζετε, μια ομάδα μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες που μια άλλη ομάδα απέρριψε. Αναφορικά με ό,τι είπε ο κ. Casini, δεν είμαστε ευτυχείς. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία που υιοθετήθηκε από την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κυρία Muscardini, μόλις είπα ότι οι τροπολογίες ακυρώθηκαν. Εφόσον ακυρωθούν, δεν μπορώ να τις θέσω σε ψηφοφορία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου