Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 21. října 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 4.Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Výzvy v oblasti kolektivních dohod v EU (rozprava)
 7.Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008) (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Řešení problému vyšších cen ropy (hlasování)
  8.2.Dohoda ES/Nový Zéland o vědeckotechnické spolupráci (A6-0367/2008, Angelika Niebler) (hlasování)
  8.3.Protokol o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkající se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí (A6-0374/2008, Paolo Costa) (hlasování)
  8.4.Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (kodifikované znění) (A6-0380/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  8.5.Jednoduché tlakové nádoby (kodifikované znění) (A6-0381/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  8.6.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (kodifikované znění) (A6-0385/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  8.7.Použití protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o ES (kodifikované znění) (A6-0386/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  8.8.Kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) (A6-0379/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  8.9.Systém vlastních zdrojů Společenství (A6-0342/2008, Alain Lamassoure) (hlasování)
  8.10.Evropský důkazní příkaz pro potřeby řízení v trestních věcech (A6-0408/2008, Gérard Deprez) (hlasování)
  8.11.Obnova stavů tresky (A6-0340/2008, Niels Busk) (hlasování)
  8.12.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (A6-0399/2008, Reimer Böge) (hlasování)
  8.13.Opravný rozpočet č. 7/2008 (A6-0412/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasování)
  8.14.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (A6-0405/2008, Reimer Böge) (hlasování)
  8.15.Založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy (A6-0366/2008, Anders Wijkman) (hlasování)
  8.16.Vládnutí a partnerství na národním, regionálním a projektovém základě v oblasti regionální politiky (A6-0356/2008, Jean Marie Beaupuy) (hlasování)
  8.17.Zlepšení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (A6-0355/2008, Manuel Medina Ortega) (hlasování)
  8.18.výroční zpráva Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (A6-0363/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  8.19.Strategie pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur (A6-0354/2008, Georgios Papastamkos) (hlasování)
  8.20.Zatýkací rozkaz na Josepha Konyho s ohledem na jeho proces před Mezinárodním trestním tribunálem (B6-0536/2008) (hlasování)
  8.21.Program Erasmus Mundus (2009-2013) (A6-0294/2008, Marielle De Sarnez) (hlasování)
  8.22.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (přepracované znění) (A6-0300/2008, József Szájer) (hlasování)
  8.23.Geneticky modifikované mikroorganismy (přepracované znění) (A6-0297/2008, József Szájer) (hlasování)
  8.24.Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (A6-0288/2008, József Szájer) (hlasování)
  8.25.Statistiky Společenství o obchodu mezi členskými státy (A6-0348/2008, Eoin Ryan) (hlasování)
  8.26.Právní předpisy použitelné v manželských věcech (A6-0361/2008, Evelyne Gebhardt) (hlasování)
  8.27.Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (A6-0388/2008, Pedro Guerreiro) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Vztahy EU-Rusko (rozprava)
 13.Demokracie, lidská práva a nová smlouva o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamem (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)
 15.Ochrana poslanecké imunity: viz zápis
 16.Program reformy polských loděnic (rozprava)
 17.Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí (rozprava)
 18.Dopad opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, ochranu údajů a lidskou důstojnost (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (966 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (2058 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí