Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A6-0404/2008

  John Attard-Montalto (PSE), skriftlig. − (EN) Jeg vil gerne give udtryk for min opbakning til Kommissionens og Rådets forslag vedrørende brugen af internettet og kommunikationsteknologier. Mens onlineteknologier som mobiltelefoner på den ene side giver en række muligheder, er der fortsat en risiko i forhold til børn og i forhold til, at disse teknologier bliver misbrugt. Blandt de risici, som børn står over for, er risikoen for at komme i nærheden af børnepornografisk materiale eller blive kontaktet af personer, som vil være venner med dem for senere at udnytte dem seksuelt (grooming), eller blive offer for mobning på internettet (cybermobning).

I lyset af at problemerne på området er blevet yderligere forværret med fremkomsten af nye teknologier og tjenesteydelser, er Kommissionens foreslåede nye program, som skal beskytte børn bedre mod de nye risici, de er udsat for, afgørende, og jeg er helt enig i de foreslåede tiltag og foranstaltninger.

Jeg er fuldt opmærksom på alvoren og faren, når børn oplever krænkende adfærd, eftersom min egen datter – der knap nok er teenager – har været udsat for det. De fleste unge er nysgerrige og tror, at når de er kommet i puberteten, er de voksne. Det er et meget følsomt tidspunkt i deres liv, og vi skal gøre vores yderste for at sikre en form for sikkerhed og beskyttelse, der er i deres egen interesse.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik