Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0404/2008

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προς την πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και των επικοινωνιών. Ενώ, από τη μία πλευρά, οι επιγραμμικές τεχνολογίες, όπως τα κινητά τηλέφωνα, προσφέρουν ορισμένες δυνατότητες, εξακολουθούν να υφίστανται οι κινδύνοι για τα παιδιά και η κατάχρηση αυτών των τεχνολογιών. Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι ο κίνδυνος να εκτεθούν σε υλικό παιδικής κακοποίησης ή να τα προσεγγίσουν ανθρώποι που θα τους φερθούν φιλικά για να διαπράξουν σεξουαλική κακοποίηση (επαφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης), ή να πέσουν θύματα παρενόχλησης/ εκφοβισμού στο επιγραμμικό περιβάλλον (παρενόχληση μέσω του κυβερνοχώρου).

Δεδομένου ότι οι προκλήσεις σε αυτό τον τομέα έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω από την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, είναι ουσιώδες το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα από την Επιτροπή για την καλύτερη προστασία των παιδιών από τους νέους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και συμφωνώ πλήρως με τις προτεινόμενες δράσεις και μέτρα.

Έχω πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας και του κινδύνου της προσβλητικής έκθεσης των παιδιών, διότι η δική μου κόρη – η οποία μόλις μπήκε στην εφηβεία – υπήρξε στόχος. Οι περισσότεροι νέοι έφηβοι είναι περίεργοι και νομίζουν ότι έχοντας φθάσει στην εφηβεία είναι πλέον ενήλικες. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο της ζωής τους και πρέπει να κάνουμε το παν για να παράσχουμε κάποια μορφή ασφάλειας και προστασίας για το καλό τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου