Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 22. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0370/2008

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. Rozhodnutí Evropského soudního dvora v případech Laval, Ruffert a Lucembursko ukázalo, že je nutné vyjasnit, že hospodářské svobody, jak je stanoví smlouvy, by měly být vykládány takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování uplatňování základních sociálních práv uznávaných členskými státy a předpisy Společenství. Toto se týká práva sjednávat, uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy a podnikat společné kroky, aniž je porušována autonomie sociálních partnerů v rámci uplatňování těchto základních práv při sledování sociálních zájmů a cílů ochrany zaměstnanců.

Nepochybně je zapotřebí přezkoumat stávající právní předpisy. Tato situace by mohla vést k tomu, že se zaměstnanci v hostitelských zemích ocitnou pod tlakem soutěže v oblasti nízkých mezd. Chci se připojit k iniciativě svých kolegů ohledně zavedení konzistentního provádění směrnice o vysílání pracovníků ve všech členských státech.

Zcela souhlasím s tím, že by Komise a členské státy měly přijmout opatření pro boj proti zneužívání práv, zejména v oblasti činnosti společností, které v podstatě nejsou zapojeny v žádném skutečném a efektivním podnikání v zemi, v níž jsou registrovány.

Vytvoření právního rámce pro nadnárodní kolektivní smlouvy bude zajisté krokem vpřed a je třeba říct, že důležitým.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí