Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 22. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A6-0370/2008

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut asioissa Laval, Rüffert ja Luxemburg ovat osoittaneet, että on tarpeen selventää, että perussopimuksissa vahvistettuja taloudellisia vapauksia olisi tulkittava siten, että niillä ei rikota jäsenvaltioissa ja yhteisön lainsäädännössä tunnustettujen sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamista. Tähän sisältyy myös oikeus neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia ja panna ne täytäntöön sekä oikeus ryhtyä työtaistelutoimiin, ja se, että taloudellisilla vapauksilla ei rikota työmarkkinaosapuolten itsemääräämisoikeutta perusoikeuksien toteuttamisessa sosiaalisten etujen takaamiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi.

Nykyistä lainsäädäntöä on epäilemättä tarpeen tarkistaa. Tilanne saattaa johtaa siihen, että työntekijät vastaanottavissa valtioissa kokevat painetta alhaista palkkaa koskevan kilpailun vuoksi. Yhdyn kollegoideni tekemään aloitteeseen, jolla pyritään yhdenmukaistamaan työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä väärinkäytösten torjumiseksi, etenkin sellaisten yritysten toiminnan osalta, joilla ei tosiasiallisesti ole varsinaista liiketoimintaa maassa, johon ne on rekisteröity.

Lainsäädäntöpuitteiden käyttöönotto valtioiden välisiä työehtosopimuksia varten on epäilemättä askel oikeaan suuntaan ja on sanomattakin selvää, että tämä askel on tärkeä ottaa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö