Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0370/2008

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. Európsky súdny dvor, ktorý vydal rozhodnutie vo veciach Laval, Ruffert a Luxembourg ukázal, že je potrebné objasniť, že hospodárske slobody, tak ako sú stanovené v zmluvách, by sa mali vykladať takým spôsobom, aby neporušovali vykonávanie základných sociálnych práv, ako ich uznávajú členské štáty a právne predpisy Spoločenstva. Patrí sem právo rokovať, uzatvárať a presadzovať kolektívne zmluvy a uskutočňovať kolektívne akcie. Pri uplatňovaní týchto základných práv v rámci spoločenského záujmu a ochrany pracovníkov sa nesmie narušiť autonómia sociálnych partnerov.

Revízia súčasných právnych predpisov je určite potrebná. Táto situácia môže viesť k tomu, že na pracovníkov v hostiteľských krajinách bude vyvíjaný tlak hospodárskej súťaže v podobe nízkych miezd. Chcel by som sa pripojiť k iniciatíve svojich kolegov za zavedenie jednotného vykonávania smernice o vysielaní pracovníkov vo všetkých členských štátoch.

Plne súhlasím s tým, že Komisia a členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na boj proti prípadom zneužívania, najmä pokiaľ ide o činnosti spoločností, ktoré v skutočnosti nie sú zapojené do žiadneho autentického a efektívneho obchodovania v krajine, v ktorej sú registrované.

Stanovenie právneho rámca pre nadnárodné kolektívne zmluvy bude určite významným krokom vpred.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia