Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0113(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0195/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0195/2008

Viták :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Szavazatok :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0511

Viták
2008. október 22., Szerda - Strasbourg HL kiadás

3. A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont Toine Manders jelentése (A6-0195/2008) a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, előadó. − (NL) Elnök úr! Most is mint mindig, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett a munkában: Kuneva biztos asszonynak, az árnyékelőadóknak, és a Tanács három elnökségének is, mivel ezen a jelentésen még 2007-ben, a portugál elnökség alatt kezdtünk el dolgozni. Ezt a szlovén elnökség, majd végül a francia elnökség követte, és végül ezek segítségével sikerült tető alá hoznunk egy kompromisszumot. Sajnálatos, hogy Luc Chatel államtitkár úr nem tud jelen lenni, mert természetesen csodálatos megélni, hogy megszületett egy kompromisszum, mégpedig első olvasatban.

Az ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló irányelvet 1994-ben hagyták jóvá, ami alaposan átvizsgálta az ágazatot. A nagy problémát az jelentette, hogy az egyes tagállamok eltérő módon alkalmazták az irányelvet. Ez a jogszabályok és megfelelések szövevényes hálójához vezetett, ami akár tudatosan, akár nem tudatosan de eltérő volt az egyes területeken, ez pedig kétségeket ébresztett a fogyasztókban a határokon átnyúló ingatlanok időben megosztott használati jogának megvásárlásáról szóló döntésekor.

Most pedig egy új irányelvről tárgyalunk. Mivel az 1994-e irányelvben számos olyan terméket nem definiáltak megfelelően, ha egyáltalán definiáltak, mint például a hosszú távra szóló üdülési termékek vagy a termékcsere, hogy csak néhányat említsek, a jelenlegi irányelv hatáskörét valamelyes kiterjesztettük. Véleményem szerint, jelentős fejlődést értünk el ezen a területen, és mind az ágazat, mind pedig a fogyasztók elégedettek az eredménnyel. Remélem, hogy politikusként is azok vagyunk. A különböző képviselőcsoportok európai parlamenti képviselőivel dolgoztunk szoros együttműködésben és kecsegtető eredményt sikerült elérnünk.

Itt van például az előlegfizetés tilalma, amivel sok fogyasztó volt elégedetlen. Ha már egyszer kifizetted, lehetetlen volt visszaszerezni ezt az előre kifizetett 1000 eurós vagy 1500 eurós összeget.

Véleményem szerint a 14 napos gondolkodási idő is egy nagyon fontos kérdés.

Következésképpen, aminek én személy szerint nagyon örülök, lesz egy ellenőrző lista, egy egységes formanyomtatvány, ami tartalmazza a vásárlás részleteit és azt a lehetőséget, hogy tizennégy napon belül minden indok nélkül el lehet állni a szerződéstől.

Az ágazat rendelkezik nem kötelező érvényű magatartási kódexekkel, valamint fő jellegzetessége a minőségi jelzések elismerése, és itt van a Bizottság arra vonatkozó ígérete is, hogy mindezeket figyelemmel kíséri. Ez zene füleimnek, mert véleményem szerint tényleg üdvözlendő a Bizottság ígérete a magatartási kódexek figyelemmel kíséréséről. Különösen örülök annak, hogy a Bizottság a háromoldalú egyeztetések során abba is beleegyezett, hogy ellenőrizni fogja azt, hogy a tagállamokban milyen mértékben tesznek eleget ezeknek a szabályozásoknak.

Bizonyos esetekben, a fogyasztók számára egyszerűbb lesz a nemzeti bírósághoz fordulni. Sajnálattal tölt el, hogy az irányelvben nem található kifejezett utalás az igazságszolgáltatásra, egy illetékes bíróság létrehozására. Ezt sajnálom, de egy kompromisszum megkötése esetén néha engedményeket kell tennünk. Sajnálatos továbbá, hogy például amennyiben nem áll rendelkezésre egy döntő fontosságú információ, a szerződés még további egy évig érvényben marad.

Mindez lehetséges egy kompromisszumban. Összességében, óriási előrelépés történt mind a fogyasztók, mind pedig az ágazat vonatkozásában, különösen a maximális harmonizáció megvalósításának tekintetében. Ez mindenesetre sok esetben megkönnyíti majd, hogy az érintett fél a saját tagállamának nemzeti bíróságához forduljon. Az ágazat számára pedig egyszerűbb lesz majd a határokon átnyúló kereskedelem.

Meglátásom szerint, itt most egy jó eredmény van előttünk, amire mi mint Parlament, a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt büszkék lehetünk.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, a Bizottság tagja. − Elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, Manders úrnak és az árnyékelőadóknak, különösen Harbour úrnak és McCarthy asszonynak a politikai elkötelezettségükért és támogatásukért, valamint az IMCO titkárságnak és DG SANCO-nak a nagyon szoros együttműködésükért. Remélhetőleg első olvasatban sikerül lezárnunk ezt az ügyet. Nagyra értékelem az Önök óriási erőfeszítését és nagyon hálás vagyok azért, hogy végre sikerült tető alá hoznunk ezt a megállapodást. Mindezért természetesen a francia elnökségnek is hálával tartozunk.

Ez a javaslat nagyon jelentős javulást fog hozni a fogyasztók számára az ingatlanok időben megosztott használati jogának és a hasonló, hosszú távra szóló üdülési termékek piacán. Nagyon időszerű volt már az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó jelenlegi szabályok felülvizsgálata. A fogyasztókat gyakran megtéveszti, hogy az ingatlanok időben megosztott használati jogához gazdaságilag hasonló de nem a jelenlegi irányelv meghatározása alá eső termékeket vásárolnak. Itt olyan termékekről beszélek, mint a kedvezményes üdülési klubok, ahol a fogyasztóknak sok esetben, akár 6.000 eurótól egészen 20.000 euróig terjedő jelentős összegeket kell előre befizetni egy klubtagságért, ami kizárólag jövőbeni nyaralásokra nyújtott kedvezményre jogosít. Gondolok itt továbbá az ingatlanok időben megosztott használati jogának továbbértékesítésére és cseréjére is, ami jelenleg nincs szabályozva.

Mély meggyőződésem, hogy szükség van egy panaszokkal foglalkozó adatbázisoldal kidolgozására, mivel a panaszokra vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a fogyasztók lényegesen több problémával szembesülnek ezeknek a szabályozatlan termékeknek a piacán, különösen a kedvezményes üdülési klubok esetében, mint az ingatlanok időben megosztott használati joga kapcsán. Ezért ahhoz, hogy tisztességesebb feltételek alakuljanak ki az üdülési piacon, feltétlenül szükség van arra, hogy azonos szabályok vonatkozzanak ezekre a termékekre.

A mai napon szavazásra kerülő javaslat megszünteti a jelenlegi jogszabály hiányosságait, mivel az irányelv hatályát nemcsak az ingatlanok időben megosztott használati jogára terjeszti ki, de a hosszú távra szóló üdülési termékekre valamint és az ingatlanok időben megosztott használati jogának továbbértékesítésére és cseréjére is.

Az új szabályok értelmében, a szerződést megelőzően a kereskedőnek biztosítania kell a megalapozott választáshoz szükséges teljes körű tájékoztatást a fogyasztó számára.

A Parlament módosításainak köszönhetően, melyeket teljes szívemből támogatok, ezt a tájékoztatást egy formanyomtatványon kell megadni, ami a fogyasztók számára megkönnyíti az információk feldolgozását. A formanyomtatvány a szolgáltatók életét is megkönnyíti, különösen mivel minden uniós nyelven hozzáférhető lesz. Az ilyen típusú termékeket vásárló fogyasztók számára előnyös lesz az elállási jog és az előlegfizetési tilalom, ahogy az már az ingatlanok időben megosztott használati joga esetében megvalósult.

Egyértelmű lesz, hogy az elállási jog gyakorlásáról a kereskedőt levélben, e-mailben, faxon vagy más hasonló módon lehet értesíteni. Ezenfelül a hosszú távra szóló üdülési termékeket vásárló fogyasztók további védelemben is részesülnek. A tagsági díjakat nem egy összegben előre, hanem éves részletekre elosztva kell kifizetni. A fogyasztóknak jogában áll majd a szerződés megszüntetése az éves részletkifizetést megelőzően.

A teljes mértékben összehangolt irányelvek a fogyasztók érdekeit szolgálják. Jelenleg, ha egy fogyasztó üdülés közben egy időben megosztott használati jogot kíván megvásárolni egy másik országban, akkor az adott ország szabályait kell alkalmazni, ami viszont nem feltétlenül nyújt ugyanolyan védelmet, mint amit a saját országának szabályai jelentenek. Az új, teljesen összehangolt irányelv révén a fogyasztók tudni fogják, hogy azonos fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk, függetlenül attól, hogy az időben megosztott üdülési termékek használati jogát saját hazájukban vagy külföldi nyaralás közben vásárolták.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének előadója. – (PT) Elnök úr, biztos asszony! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Manders úrnak, az árnyékelőadónak Hasse Ferreira úrnak, minden előadónak és kollégának az együttműködésért, és azért hogy készek voltak párbeszédet folytatni a kompromisszum megszületése érdekében.

The ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló irányelv hatályát új tevékenységekre is kiterjesztjük, ami kedvező hatással lesz az európai idegenforgalom, a piaci szereplők és a fogyasztók helyzetére. A fogyasztók képezik azt a csoportot, amely a legkevésbé tájékozott a jogait és kötelezettségeit illetően és amely a legkevésbé felkészült a tárgyalások lefolytatására. Ezért támogattam a fogyasztók magas szintű védelmét a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban, különösen ami az irányelv alapvető fogalommeghatározásainak kiterjesztését és naprakésszé tételét, a nyelvezetére vonatkozó követelmények megerősítését, a szerződésekről szóló információk tartalmának javítását és az elállási jogot illeti, hogy ezáltal egy olyan egyértelmű és stabil piacot tudjunk biztosítani, ami kizárja a rejtett költségek lehetőségét a fogyasztók számára.

A folyamat beindítását követően, kezdeményezés történt a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi vívmányok horizontális felülvizsgálatára. Én amellett érveltem, hogy ne várjuk meg ezt a felülvizsgálatot, tekintettel azokra a súlyos problémákra, amikkel a fogyasztók jogaik gyakorlása során főként nemzetközi szinten szembesülnek, és amik az ingatlanok időben megosztott használati joga kapcsán jelentkező új tevékenységekkel összefüggésben felmerülnek. Ezek a problémák nem a terület harmonizált közösségi jogszabályainak hiányából fakadnak, hanem abból, hogy nincs világos közösségi jogi keret, amit adott esetben szigorúbb nemzeti jogi keretek egészítenének ki, és ami megjutalmazná a jogkövető vállalkozásokat és fogyasztókat. Ennek az irányelvjavaslatnak alapvető célja, és mindenkit arra kérek, hogy támogassa.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, a Jogi Bizottság véleményének előadója.(ES) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is sajnálatomat fejezem ki amiatt, hogy az Elnökök Értekezlete a jelentéssel kapcsolatban nem tette lehetővé a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság közötti szoros együttműködést.

Véleményem szerint a Jogi Bizottság nem akarta az Európai Bizottság által javasolt jogalapot vagy a jogi eszközöket megváltoztatni. Az elsődleges cél az volt, hogy megvédjük a fogyasztókat az egyes „üdülési klubok” által elkövetett visszaélésekkel szemben anélkül, hogy ez hátrányosan befolyásolta volna az olyan törvényesen működő és munkahelyteremtő vállalkozások fejlődését, mint amilyen az „ingatlanok időbeni megosztott használati jog” néven ismert vállalkozás.

Véleményem szerint nem elegendő, ha egyszerűen csak az időben megosztott használati jogra jellemző garanciákat alkalmazzuk az üdülési klubok esetében. Ennél tovább kell mennünk, mivel ennek a két rendszernek a jogi természete lényegében tér el egymástól.

Az időben megosztott használati jog tényleges tulajdonosi jogokat érint, míg az üdülési klubok pusztán szolgáltatási szerződések. Tulajdonképpen az üdülési klubok esetében, a fogyasztó egy nagy pénzösszeget fizet ki és ezért cserébe idegenforgalmi szolgáltatásokra kap egy hosszú távú ígéretet.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fogyasztók részéről érkező panaszok többsége az üdülési klubok visszaéléseivel és nem az időben megosztott használati joggal kapcsolatos, amit mindenki ismer. Ahogy Kunévá biztos asszony is utalt rá, az a cél, amivel a Jogi Bizottság is egyetért, hogy szabályozzuk az átláthatatlan ágazatokat és olyan szabályokat állítsunk fel, amelyek lehetővé teszik a tisztességes üzletemberek számára tevékenységeik fejlesztését, amely végső soron a fogyasztók érdekeit szolgálja.

Meggyőződésem, hogy ezzel a jelentéssel és a javasolt intézkedésekkel a helyes irányba haladunk.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Nagy öröm számomra, hogy a képviselőcsoportom nevében és mint a témáért felelős második árnyékelőadó, üdvözölni tudom a mai napon a Tanáccsal tető alá hozott megállapodást. A Tanácsnak is szeretném megköszönni az együttműködést.

Szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy milyen nagy hálával tartozunk Luisa Rudi Ubeda asszonynak, akit nyáron beválasztottak a spanyol parlamentbe, mivel valójában ő végezte az irányelvvel kapcsolatos árnyékmunka nagy részét. A Jogi Bizottság előadója által elmondottakhoz kapcsolódóan azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben az irányelvben valószínűleg az üdülési klubokat érintő külön rész jelenti a legnagyobb előrelépést az ilyen típusú termékekkel kapcsolatban, és ez elsősorban Rudi Ubeda asszony kitartásának köszönhető. A Tanács és a főleg a Bizottság kezdetben nem nagyon lelkesedett a témáért, de örülök annak, hogy végül sikerült megállapodásra jutnunk. Ezt rendkívül fontosnak tartom.

Előadóm, Toine Manders, kiváló munkát végzett ezzel kapcsolatban, minden elismerésem az övé és a vele együttdolgozó csapat többi tagjáé és Kuneva asszonyé, akik több kérdéssel is foglalkoztak, azonban fel szeretném hívni a figyelmet arra a két nagyon fontos kérdésre, ahol jelentős előrelépést értünk el.

Az első a reklámozás kérdése. Ha megnézzük a reklámozási záradékot, az egyértelműen kimondja, hogy az időben megosztott használati joggal és az üdülési klubokkal kapcsolatos promóciós tevékenységet egyértelműen jelezni kell a hirdetésben. A szabványos formájú tájékoztatásnak, amit kértünk, mindenkor és minden promóciós eseményen rendelkezésre kell állnia, ezáltal nem lehet majd félrevezetni az embereket egy vonzó úttal, látogatással vagy ajánlattal. Teljesen egyértelművé kell tenni, hogy miről van szó, és nem pedig befektetésként kell azt eladni.

Másodsorban – és most a Tanácshoz fordulok, habár sajnálatos módon a miniszter úr nincs jelen – rendkívül fontos, hogy a tagállamok szorgalmazzák a magatartási kódexek bevezetését és a jogviták peren kívüli rendezését.

Összességében, ez egy komoly előrelépést jelent a fogyasztóvédelem területén. Teljes mértékben támogatom, és biztos vagyok abban, hogy megkapja a Parlament elsöprő többségének támogatását.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, a PSE képviselőcsoport nevében.(PT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A most megvitatott irányelvtervezet, ami egyéves parlamenti munka eredménye, jelentős előrelépést jelent a 2007-ben közzétett dokumentumhoz képest. Az európai fogyasztók joga, független attól, hogy az időben megosztott használati jog vagy az üdülési tagkártyák és klubok lehetséges vagy jelenlegi ügyfeleiről van-e szó, különböző szinteken megerősítésre került.

Ez a javaslat három különböző időtartamról rendelkezik, ezek különböző esetekre alkalmazandók, és lehetővé teszik, hogy a fogyasztó egyoldalúan elálljon a szerződéstől. Meghatározza azokat az alapvető tényezőket, amiknek feltétlenül szerepelnie kell a szerződésekben. Ezen túlmenően tisztázza és elmagyarázza a szerződés elkészítésének nyelvét, ami szintén lényegesen előnyösebb lesz a fogyasztók számára, valamint a reklámozás szabályait, aminek különleges figyelmet szenteltünk. Ez tehát egy jó irányelvjavaslat, ami a különböző parlamenti csoportok részéről folytatott kemény és részletes tárgyalásokat követően kerül most a Parlament elé, és amit már a Bizottság és a Tanács is jóváhagyott.

Elnök úr, gratulálok a szlovén elnökségnek a szöveggel kapcsolatban felmerülő véleménykülönbségek áthidalása érdekében tett erőfeszítéseiért. Külön szeretnék gratulálni a francia elnökségnek, különösen Léglise-Costa nagykövet úrnak a tárgyalások végső szakaszában végzett munkájáért, és a Bizottság képviselőinek a háromoldalú egyeztetések és a kétoldalú kapcsolatok során tanúsított készségükért és műszaki ismeretükért.

A Parlamentben, elsősorban Manuel Jardim Fernandes úr, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének előadója érdemel dicséretet, de ugyanez vonatkozik a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság tagjaira, különösképpen előadójára, a képviselőcsoportok árnyékelőadóira és koordinátoraira, és végül de nem utolsósorban Arlene McCarthy elnök asszonyra.

Mielőtt befejezném, szeretnék még köszönetet mondani a fogyasztói egyesületeknek, különösen a brit és a portugál DECO egyesületnek és az ágazat Európai Üzleti Egyesületének azért a hasznos közreműködésért, amit az egész munka során biztosítottak számomra. Kiválónak tartom az ingatlanok időben megosztott használati jogáról, valamint a tagkártyákról és üdülési klubokról szóló irányelvet. Ezért kérem Önöket, hogy fogadják el.

Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, „belső európai piac”-unk most is és a jövőben is egy olyan Európa kell hogy legyen, ami mind nagyobb mértékben az európai fogyasztók védelmét szolgálja.

 
  
  

ELNÖKÖL: ROTHE ASSZONY
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, biztos asszony! A képviselőcsoportom árnyékelőadója nevében, aki sajnos ma nem lehet jelen, én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak konstruktív együttműködéséért. Úgy gondolom, hogy nagyon jó együttműködés alakult ki Manders úrral, és büszkék lehetünk azokra a megbízható eredményekre, amiket sikerült elérnie.

Különösen fontosnak tartom, hogy az irányelv hatályát kiterjesztettük az üdülő klubokra – ami egy komoly probléma – a tengeri személyszállító hajókra, a lakóhajókra és a lakóautókra is. Ezáltal számos hiányosságot sikerült kiküszöbölnünk, ami a korábbi irányelv esetében sajnos fennállt. A nagyobb átláthatóság megteremtése, az előző felszólalók által már említett szerződéskötést megelőző tájékoztatás a tájékoztató nyomtatványok és a szabványos információszolgáltatás segítségével, szintén nagyon fontos.

Szintén fontosnak tartom, és ki kívánom emelni, hogy 14 napos lett az elállási jog időtartama az információval való visszaélés esetében és további három hónap áll a fogyasztó rendelkezésére, illetve további egy év a tájékoztatási kötelezettség szándékos elmulasztása esetén. Ez nagyobb átláthatóságot és jogi biztonságot teremt, ami nemcsak a fogyasztók, de az ágazat érdekeit is szolgálja, akiknek természetesen érdekében áll, hogy távol tartsák magukat a tisztességtelen szolgáltatóktól.

Az ágazattal, a tagállamokkal és a fogyasztói szervezetekkel közösen most végre egyszer s mindenkorra tisztességessé tehetjük ezt az ágazatot. Ezért úgy gondolom, hogy ezt a képviselőcsoportom teljes mértékben támogatni fogja. Nem valósítottunk meg mindent amit akartunk, de komoly előrelépést tettünk.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, az UEN képviselőcsoport nevében.(PL) Elnök úr, biztos asszony! Az európai országok gazdaságában az idegenforgalmi ágazat egyre fontosabb szerepet játszik, amibe beletartozik az ingatlanok időben megosztott használati joga és a hosszú távra szóló üdülési termékek, továbbá az ingatlanok időben megosztott használati jogának továbbértékesítése és cseréje is, ami korábban sok esetben megkárosította a fogyasztókat.

Az irányelv lépéseket tesz a probléma megoldására és megteremti azokat a feltételeket, melyek ahhoz szükségesek, hogy az alapvető szabályokat tartalmazó csomag elfogadásával összehangolják a szolgáltatásokat az európai piacon, ami nagyobb átláthatóságot teremt és biztosítja a fogyasztók védelmét többek között az egységesített szabványszerződések létrehozásával, valamint azzal, hogy a szerződéseket a fogyasztó országának a nyelvén is meg kell írni, ezzel javítva a fogyasztó döntéshozatali lehetőségét és gondolkodási időt hagy számára, aminek során a fogyasztó elállhat a szerződéstől anélkül, hogy azt indokolnia kellene. Az irányelv a módosításokkal együtt, megteremti a szolgáltatások fejlődésének feltételeit és növeli a fogyasztók bizalmát.

Köszönöm a kitűnő jelentését Manders úr. A Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja támogatja ezt az irányelvet.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mi is azzal szeretnénk kezdeni, hogy köszönetet mondunk az előadónak, az árnyékelőadónak és az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja Jogi Bizottsága előadójának. Ez a Parlament megmutatta, hogy amikor egy piac kifordul a rendes működési kereteiből – mint ahogy az az ingatlanok időben megosztott használati joga esetében történt – akkor hajlandóak vagyunk együttműködni. Újra el kell itt mondani, hogy az ingatlanok időben megosztott használati jogának hagyományos piacán egyre növekvő számban jelentek meg a piacbomlasztó ajánlattevők – például a klubok és üdülőhelyek területén – akik Európa szinte minden pontján megtalálhatók, és akik valóban elmulasztották a fogyasztókat áttekinthetően tájékoztatni az ilyen jellegű befektetések lehetőségéről és hátrányáról. Az új rendszer ebből a szempontból, jelentős előnyöket fog eredményezni.

Már említették, hogy az elállási időtartam 10 napról 14 napra nőtt. Helyesnek tartom azt is, hogy mentességet kapott a több évre szóló szállodai megrendelés, mivel a fogyasztó számára ez teljesen mást jelent, mint amikor éves alapon fektet be az üdülési klubokba és az üdülőhelyekbe.

Már sok minden elhangzott, de szeretnék rámutatni arra, hogy a fogyasztók anyanyelvi vagy lakhely szerinti nyelvű tájékoztatását előíró szabály, végül kiszorítja a piacról a komolytalan mintaszerződések jelentős részét és ezzel általánosságban ismét tisztességes alapokra helyezi az ingatlanok időben megosztott használati jogának piacát, ugyanakkor biztosítani fogja az ilyen létesítményekben üdülést vásároló fogyasztók befektetéseinek biztonságát is.

A felülvizsgálati záradék, ami nem szerepelt az előző irányelvben, lehetővé teszi a Ház számára, hogy három év múlva értékelje, hogy az általunk javasolt út valóban megoldást jelent-e vagy maradnak még további megoldásra váró problémák.

Köszönöm Önnek, Kuneva biztos asszony. Úgy gondolom, hogy a belső piacra nézve ez egy nagyon kedvező intézkedés.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Elnök asszony, biztos asszony! Úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk és nemcsak a belső piac szempontjából, mint ahogy Schwab úr az imént elmondta, de a polgárok érdekében is – és ez sokkal fontosabb számomra, mivel mi azt akarjuk biztosítani, hogy a polgárok egy pozitív értelemben együtt haladó Európában találják magukat, és úgy gondolom, hogy ebben az esetben valóban ez történik.

Koordinátorként, külön megköszönöm Hasse Ferreira úrnak, árnyékelőadónknak azt a kiváló munkát, amit az előadókkal és a többi árnyékelőadóval együtt végzett.

Az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja jobban örült volna a hatály még szélesebb körű kiterjesztésének – ezt magától értetődik – de kompromisszumok esetében néha nincs mit tenni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy jó megoldást sikerült találnunk. Az ajánlatok összehasonlításának megkönnyítése és az elállási és reklámozási jog, jobb feltételeket biztosít majd a jövőben polgáraink számára, így egy olyan piacon ami valaha egy igazi dzsungel volt, most királynak érezhetik magukat.

Ez a kusza piaci növekedés azt eredményezte, hogy sok ember, aki talán nem fordított elég nagy figyelmet az üdülésére, végül nagyon nehéz helyzetbe került. Ezt akarjuk megakadályozni a jövőben, és úgy gondolom, hogy ezzel a kompromisszummal ez lehetséges is lesz.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Elnök asszony! Sajnos hazámban, Svédországban, elég jól ismerjük ezt a problémát. Arra bírnak rá felszabadult hangulatú turistákat, hogy megosztott tulajdonjogot vásároljanak olyan lakásokban, amikkel hazatértük után már nem annyira elégedettek, ha van egyáltalán valami, amit a vásárlással kapcsolatban fel tudnak mutatni. Az ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló irányelv sokkal jobb védelmet jelent majd, ha az EU-n belül mindenhol azonos szabályok vonatkoznak majd az ingatlanok időben megosztott használati jogára. Megfelelő fogyasztóvédelemre van szükség, ha azt akarjuk, hogy az emberek biztonsággal élvezhessék a belső piac jelentette szabadságokat. A fogyasztónak erősnek, biztosnak és biztonságban kell éreznie magát.

Meg kell tiltani az eladónak, hogy előleget kérjen a gondolkodási időszakra, ami ráadásul 10 napról 14 napra nyúlik. Ezáltal, a fogyasztónak nem kell aggódnia az előleg miatt, ha elégedetlen lenne, vagy ha a gondolkodási idő alatt úgy döntene, hogy eláll a vásárlástól. Az irányelv valószínűleg elriasztja majd a komolytalan szolgáltatókat, akik nem felelnek meg a gyanún felül álló forgalmazás és az ésszerű értékesítési szerződés követelményének. Úgy gondolom, hogy jelenleg sokan éppen azért tartózkodnak attól, hogy más tagállamban vásároljanak ilyen szolgáltatást, mert nem érzik magukat biztonságban, és nem bíznak a fogyasztóvédelemben.

A harmonizáción és az irányelvben megfogalmazott intézkedéseken keresztül a fogyasztó erősebb védelemben fog részesülni. Ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre többen veszik majd igénybe más tagállamban az olyan szolgáltatásokat, mint például az ingatlanok időben megosztott használati joga, és ezt mindannyian üdvözöljük. Más szóval, ez egy kiváló javaslat, ami széleskörű támogatást kapott. A napimádó északiak szeretnének köszönetet mondani a Bizottságnak és az előadónak, valamint az árnyékelőadóknak is.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Elnök asszony! Az ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló jogszabály már régóta esedékes volt. A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2001-ben tartott először meghallgatást ebben a témában, ahol feltárta a piacon tapasztalható problémákat. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy ma elérkeztünk ehhez a ponthoz, amit ma fel tudunk mutatni a fogyasztóknak. A jogszabály hatályát kiterjesztjük minden időben megosztott használati joghoz hasonló termékre, főként a problémás kedvezményes üdülési klubokra. Vonatkozik ez a továbbértékesítésre és a cserére is, így a fogyasztók számára nagyobb védelmet és előnyösebb feltételeket biztosítunk. Én személy szerint úgy vélem, hogy a fogyasztókat azonos jogok illetik meg független attól, hogy Várnában a Fekete-tengernél vagy Valenciában a Costa Blancán vásárolnak.

Ennek a jogszabálynak az értelmében a szabványosított tájékoztató nyomtatványon kell ismertetni a fogyasztókkal a kulcsfontosságú információkat – beleértve az összes költséget és díjat – és amennyiben a szolgáltató ezt nem teszi meg, akkor a jogszabály értelmében az elállási jog időtartama három hónapra hosszabbodik. Amennyiben nem tájékoztatják a fogyasztót az elállási jogról, akkor az elállási idő egy évre nő. Ezek nagyon hasznos jogok a fogyasztó számára. Ezáltal a kereskedők, felelős kereskedőkké válnak, a fogyasztók pedig tájékozottak lesznek és védelemben részesülnek, ami azt jelenti, hogy a piacról eltűnnek majd a tisztességtelen szolgáltatók és a csaló kereskedők.

Ma megmutattuk, hogy amikor a fogyasztók panasszal élnek, akkor az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága nemcsak választ ad, de cselekszik és eredményeket is elér. Kérem Önt, biztos asszony, hogy kövesse figyelemmel, mint ahogy mindig is teszi, a végrehajtással kapcsolatos kérdéseket. Használnunk kell a határokon átnyúló végrehajtással foglalkozó új hálózatunkat, ha meg akarjuk oldani azokat a problémákat, amikkel a fogyasztók folyamatosan szembesülnek, és ha csökkenteni akarjuk az időben megosztott használati joggal kapcsolatban jelentkező problémák számát, amik egyre nagyobb számban jelentkeznek a 27 tagállam fogyasztói központjaiban.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Mindig az a célunk, hogy olyan jogszabályokat fogadjunk el, amik a fogyasztók számára nagyobb előnyöket biztosítanak. Ezért támogatom ezt az új irányelvet, ami megteremti az ingatlanok időben megosztott használati jogának leegyszerűsített keretét. Úgy gondolom, hogy üdvözlendő a javaslat, ami a fogyasztó számára 14 napos gondolkodási időt biztosít a szerződéstől való elálláshoz, és megtiltja ebben az időszakban az előlegkérést. Remélem, hogy a változások az ezzel kapcsolatos európai jogszabályok harmonizációján keresztül, hozzájárulnak majd egy megfelelően működő belső piac kialakulásához, ami a fogyasztók magasabb védelmi szintjét fogja eredményezni.

Azt is biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók a szerződés aláírásakor teljes körűen tájékozottak legyenek, és a szerződést megelőzően rendelkezésükre álljon a felmerülő költségekre és az igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó minden fontos információ. Bátorítani szeretnénk az időben megosztott használati joggal kapcsolatos ügyletek, és a hosszú távra szóló üdülési termékek fejlődését. Ezért kell megerősítenünk a külföldön vásárolt üdülési csomagok iránti fogyasztói bizalmat és arra kell ösztönöznünk a külföldön értékesítő szolgáltatókat, hogy minél nagyobb mértékben használják ki az egységes piac nyújtotta előnyöket.

Arra kérem Kuneva biztos asszonyt, hogy járjon el a hitel-megállapodások kérdésében is, mivel a jelenlegi pénzügyi zűrzavar közepette, a bankok többsége megváltoztatta ezeket a hitel-megállapodásokat is és folyamatosan rászedik a fogyasztókat. Szeretnék gratulálni az előadónak az erőfeszítéseihez és remélem, hogy sikerül megteremtenünk egy olyan piacot, ami a fogyasztók érdekeit szolgálja.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). (FR) Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Ma egy 14 éves irányelv szükséges megújításáról fogunk szavazni. Ez több millió embert érint Európában, részben az idegenforgalomban dolgozókat, részben pedig azokat a fogyasztókat akik, az időben megosztott használati joggal vásárolt üdüléseket vagy az üdülőklubokat veszik igénybe.

Ez az éves szinten több mint 2 milliárd eurós és több mint 200.000 embert foglalkoztató ágazat, a lisszaboni stratégia keretei között működő piac egyik fő hajtóereje, különös tekintettel azokra az előrejelzésekre, amik azt mutatják, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál rendkívül gyors növekedés várható. A gazdasági érvek, még ha jelentősek is, nem akadályozhatják azt, hogy az a számtalan ember, aki igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat ne részesüljön még nagyobb védelemben, akiknek sok esetben szerény a nyaralásra szánt pénzügyi kerete, és akiknek nagyobb védelemre és jogi egyértelműségre van szüksége.

A szerződéstől való elállás feltételeinek összehangolása, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma, mint amilyen a gondolkodási idő alatt kért előleg is, és az hogy a szerződést pontosan, világosan és jogszerűen, a fogyasztó által meghatározott nyelven kell elkészíteni, jelentős előrelépést jelent a fogyasztóvédelem és a jogosítványok területén. Ezzel a szöveggel végre lehetőségünk lesz véget vetni a jelenlegi irányelv hiányosságaiból fakadó elfogadhatatlan gyakorlatoknak, és képesek leszünk visszaállítani egy olyan ágazat hitelességét, amit erősen visszavetett a róla kialakult negatív kép. Ezért minden okunk megvan azt remélni, hogy egy részről a gátlástalan versenytársak kizárásával a szolgáltatók új, pozitív lendülethez jutnak, másrészről pedig, újra megerősödik a fogyasztók bizalma.

Ezért szeretnék az előadónak, Manders úrnak, és az árnyékelőadóknak és különösen barátomnak, Joel Hasse Ferreira úrnak gratulálni sikeres munkájukhoz, amivel kapcsolatban sikerül majd első olvasatban megállapodásra jutnunk, és ami sok olyan eredményt tartalmaz, ami a Parlamentnek köszönhető, de amit a Tanács elvetett.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Elnök asszony! Évek óta foglalkoztat az a tény, hogy az időben megosztott használati jogról szóló jelenlegi jogszabály nem vette figyelembe a piacon megjelenő új típusú termékeket. Éppen ezért üdvözlöm a javaslatban szereplő módosításokat.

A hatály kiterjesztése az üdülési klubokra és más hasonló termékre nagy előrelépést jelent a fogyasztók védelme szempontjából azokon a területeken, ahol korábban könnyű prédát jelentettek a gátlástalan szolgáltatók számára. Ez az irányelv egyértelműen megmutatja, hogy az EU tesz azért, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Azt azonban el kell mondanom, hogy csalódott vagyok amiért a Parlamentnek le kellett mondania a 21 napos gondolkodási időt megállapító rendelkezésről azért, hogy megállapodásra juthasson a Tanáccsal. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az elért eredményeknek nincs hatása a jelenlegi irányelvre, mert valóban üdvözlendő, hogy a gondolkodási idő alatt nem kell előleget fizetni. Komoly erőfeszítésekre volt szükség ahhoz, hogy végül sikerüljön a Tanáccsal kompromisszumra jutni, és remélem, hogy a mai napon nagy többséggel sikerül elfogadni ezt a jelentést.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Üdvözlöm az ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló tizenöt éves irányelv felülvizsgálatát. Ez kibővíti majd a hosszú távú szabadidős termékek fogalommeghatározását, lehetőséget fog biztosítani egy magasabb szintű fogyasztóvédelemre és biztosítja majd a tisztességes szolgáltatók versenyképességét. Más szavakkal, az irányelv megakadályozza, hogy olyan új termékek jelenjenek meg a piacon, amelyeknek kizárólag az a céljuk, hogy kijátsszák a szabályokat. Az időben megosztott használati joggal kapcsolatos termékek jellegüknél fogva olyan szolgáltatások, amelyek kínálata átnyúlik a nemzeti határokon. Ezért örülök annak, hogy Európán belül teljesen harmonizált lesz ez a piac, és hogy a fogyasztók minden országban azonos jogokkal fognak rendelkezni, ilyen például a tizennégy napos időtartam, ami alatt előlegfizetés nélkül, lehetőség nyílik a szerződéstől való elállásra, vagy az a szolgáltató számára előírt kötelezettség, hogy a szerződést a fogyasztó által választott nyelven kell elkészíteni. Ez nagyon jó hír a nyaralni vágyó cseh fogyasztók számára. Támogatom továbbá az európai nyilvántartási rendszer bevezetésének gondolatát, az utazási ügynökségeknél használt rendszerekhez hasonlóan, ami információforrásként szolgálna jogi viták esetében, és a fogyasztók számára egy garanciaalapot lehetne létrehozni arra az esetre, ha a vállalat csődbe menne. Gratulálok a biztos asszonynak és az előadóknak is.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, a Bizottság tagja. − Elnök asszony! Európa-szerte biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók megfelelő védelemben részesüljenek az időben megosztott használati joggal összefüggő és a hosszú távra szóló üdülési termékek piacán fellépő szélhámos kereskedők agresszív értékesítési taktikáival szemben.

Annál is inkább szükség van közös fellépésre uniós-szinten, mivel a megosztott használati jogra vonatkozó szerződések többsége határokon átnyúló jellegű.

Emellett, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fogyasztók bízzanak a szabályozási keretben, és nyugodtan merjenek külföldön vásárolni időben megosztott használati joggal összefüggő termékeket tisztességes kereskedőktől. Ezeknek és a hosszú távra szóló üdülési termékeknek az egészséges piaca elősegíti majd a növekedés fellendítését és munkahelyek megteremtését az Európai Unión belül.

Szilárd meggyőződésem, hogy az a kompromisszumos csomag, amiről ma szavazunk jelentős mértékben hozzájárul majd céljaink eléréséhez. Az ALDE, PPE-DE és PSE képviselőcsoportok által benyújtott módosítások – melyekkel a Tanács is egyetértett – véleményem szerint tisztességesek és ésszerűek. A csomag a Bizottság eredeti javaslatával is összhangban van.

Véleményem szerint ez a csomag azokat a lehetőségeket tartalmazza, amelyek a legjobban megfelelnek a fogyasztók és a kereskedők érdekeinek. A csomag megszavazása egyet jelent a hosszú távra szóló üdülési termékek iránti fogyasztói bizalom növelésével, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatásával és egy versenyképes és felelős üdülési iparággal.

Ezért arra kérem a tisztelt Ház képviselőit, hogy a mai napon szavazzák meg az időben megosztott használati jog és hasonló üdülési termékek szabályairól szóló megállapodást, ami egész Európában, minden üdülő ember számára igazán hasznos lesz.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, előadó. − (NL) Elnök asszony! Amennyiben ma délután elfogadásra kerül ez az irányelv, még abban az esetben is, ha az irányelv csak a belső piac kis szegmensét érinti, az egy hatalmas lépést fog jelenteni az európai fogyasztók számára. Ez az irányelv végül is a fogyasztóvédelem horizontális jogszabályának előfeltétele.

Előadóként, én tettem először javaslatot arra, hogy különböző szempontokat fektessünk le egy jogszabályban. Végül sikerült maximális harmonizációt megvalósítanunk, és véleményem szerint ez a maximális európai harmonizáció nemcsak a fogyasztók, de a szóban forgó kereskedelemben érintett bona fide vállalatok számára is jelentős védelmet fog biztosítani. Az idegenforgalomnak ez óriási lendületet fog adni, és a belső piac csakis abban az esetben tud jól működni, ha megvan a fogyasztók bizalma.

Örülök annak, hogy ezzel a maximális harmonizációval minden európai fogyasztó azonos jogokat fog kapni. Azon a véleményen vagyok, hogy az európai fogyasztóknak, függetlenül attól, hogy melyik országot részesítik előnyben, azonos jogokkal kell rendelkezniük, javak, szolgáltatások vagy bármi más vásárlásakor a belső piacon. Ez az irányelv ezt fogja biztosítani.

Remélem, hogy a tagállamok a jogszabályok betarttatása és az ellenőrzési eljárások során azonos szabályozást fognak érvényesíteni, annak érdekében hogy a fogyasztói bizalom magas szinten maradhasson. Végül is egy belső piac, és ezért hiszek Európában, csak abban az esetben tud jól működni, ha az ipar, a kormány és a fogyasztó részéről is megvan a bizalom.

Ha mindezt sikerül megvalósítanunk, akkor véleményem szerint ez egy előfeltétele, egy nagyon fontos mutatója annak, hogy minden fogyasztóvédelemmel kapcsolatos horizontális jogi eszközt minden fogyasztói vásárlás esetében teljes egészében harmonizálni kell.

Meglátásom szerint ez óriási előrelépést jelent, mivel a belső piaci számos területén már sikerült optimalizálni a helyzetet, a fogyasztói bizalom esetében azonban még nem. Úgy gondolom, hogy ezzel az irányelvvel egy fontos lépést teszünk ennek elérése érdekében. Ezért köszönet illeti mindazokat, akik pozitív szerepet vállaltak ebben.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra ma délben kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), írásban.(PL) Az időben megosztott használati jog, az üdülési termékek egy formája. Sok fogyasztó nyaralása során, a hely bűvöletében dönt ilyen szolgáltatások megvásárlásáról, amit sajnálatos módon kihasználnak a gátlástalan kereskedők, akik nem nyújtanak teljeskörű tájékoztatást a kínált szolgáltatásokról.

Az irányelvvel bevezetett változtatások nagyobb védelmet nyújtanak a fogyasztóknak az ilyen gyakorlatok ellen. Különösen vonatkozik ez a fogyasztók számára biztosított 14 napos gondolkodási időre, ami alatt következmények nélkül elállhatnak a megállapodástól, ezzel megkönnyítve számukra a döntés átgondolását. Azon információk köre is kiterjesztésre kerül, amiket a kereskedőknek a lehetséges vevők számára biztosítani kell. A fogyasztónak joga lesz a teljeskörű tájékoztatáshoz, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban vásárolja meg a szolgáltatást, és ami még ennél is fontosabb, ezt a tájékoztatást írásban kell megadni a fogyasztó anyanyelvén vagy az állampolgársága szerinti nyelven. Amennyiben a fogyasztókat nem tájékoztatják a 14 napos gondolkodási időhöz való jogáról, akkor a gondolkodási idő egy év és 14 napra nő.

Ezek a megoldások mind nagyon előnyösek a fogyasztó számára, különösen amikor a külföldi utazások ilyen elterjedtté váltak, és aminek következtében a fogyasztók egyre kiszolgáltatottabbak annak a tisztességtelen gyakorlatnak amit egyes piaci szereplők folytatnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), írásban. (SK) Az Európai Parlament mindig is komolyan foglalkozott a fogyasztói jogokkal az idegenforgalom területén, következésképpen a hosszú távon fenntartható európai idegenforgalomra irányuló új felhívásokról és új kilátásokról szóló állásfoglalásiban elfogadta a 94/47/EK irányelv felülvizsgálatának szükségességét.

A felelőtlen ügynökségek mindig könnyen kijátszották ezt az irányelvet, ezért annak érdekében, hogy ezen a területen kialakuljon a fogyasztóvédelem optimális szintje, az IMCO bizottság (Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság) több kulcsfontosságú területen is szorgalmazta a harmonizált szabályok elfogadását. Ezek hozzásegítik majd a fogyasztókat ahhoz, hogy helyes döntéseket hozzanak függetlenül attól, hogy melyik országból származnak, vagy hogy hova mennek nyaralni.

Az ingatlanok időben megosztott használati joga magában foglalja az ingatlanok vagy más ingatlan javak időben korlátozott használatát az egy évnél hosszabb időre szóló szerződések értelmében, ami a fogyasztót feljogosítja, egy vagy több szálláslehetőség egyszeri vagy többszöri használatára egy bizonyos díj ellenében. A szerződéseknek tartalmazniuk kell egy ellenőrző listát a fogyasztó figyelemfelkeltése céljából, és ami érthetőbbé teszi számára a szerződéstől való elálláshoz való jogát.

Üdvözlöm a területen működő vállalkozókra vonatkozó etikai kódexet, a minőségi jelzéseket, a határokon átnyúló kampányokat és az egységes formanyomtatványokat. Az egyik fontos szempontot az jelenti, hogy a reklámok tájékoztassák, ne pedig félrevezessék a fogyasztókat. Az irányelv meghatározza a hosszú távra szóló üdülési termékek jogi keretét. A fogyasztóknak úgy lesz idejük döntésük átgondolására, hogy közben senki sem tud nyomást gyakorolni rájuk. Úgy gondolom, hogy ezzel az irányelvvel megoldódnak majd azok a problémák, amikkel a fogyasztók a hosszú távra szóló üdülési termékek esetében találkoztak.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), írásban.(ES) Elnök úr! Örömmel támogatom ezt a jelentést és szeretnék köszönetet mondani az előadónak Manders úrnak, és kollégámnak Harbour úrnak kiváló munkájukért, valamint az árnyékelőadóknak is. Ez egy kiváló csapatmunka volt. Ez az intézkedési csomag a Bizottság, a Parlament és a Tanács részéről tanúsított jelentős erőfeszítések eredménye.

A spanyol küldöttség mindig az érthetőség, az egyértelműség és a jogi biztonság mellett érvel, melyek a teljes harmonizációval együtt optimális fogyasztóvédelmet biztosítanak.

Két ok miatt akartunk világos szabályokat és jobb piaci szabályozást: először is az üzletemberek miatt, hogy üzleti tevékenységüket magas színvonalon és biztonsággal tudják folytatni és másodszor a fogyasztók miatt, hogy magabiztosnak érezhessék magukat amikor megjelennek ezen a piacon, hogy bármilyen szerződés aláírását megelőzően rendelkezzenek a szükséges információval, és hogy jogaik védelmére minden szükséges biztosíték rendelkezésre álljon.

A jó szabályozás ösztönzi a piaci tevékenységet és a fogyasztók és az üzletemberek érdekeit egyaránt szolgálja. Ezt akartuk és ezt, sikerült is elérnünk ezzel a megállapodással.

 
  
  

(Az ülést délelőtt 10.55 órakor berekesztik a Lux díj átadása miatt és délelőtt 11.30 órakor folytatják)

 
  
  

ELNÖKÖL: VIDAL-QUADRAS ÚR
alelnök

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat