Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0113(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0195/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0195/2008

Debates :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Balsojumi :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0511

Debates
Trešdiena, 2008. gada 22. oktobris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

3. – Patērētāju aizsardzība attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − – Nākamais darba kārtības jautājums ir ziņojums (A6-0195/2008), ko Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā iesniedza Toine Manders par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu un maiņu COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, referents. (NL) Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos - kā vienmēr - sākt ar pateicību visiem, kas piedalījās šā ziņojuma sagatavošanā: komisārei M. Kuneva, ēnu referentiem, kā arī trim Padomes priekšsēdētājiem, kuru pilnvaru laikā tapa šis ziņojums, ko mēs sākām gatavot jau 2007. gadā Portugāles prezidentūras laikā. Šis darbs turpinājās Slovēnijas prezidentūras laikā un, visbeidzot, ar Francijas prezidentūras palīdzību mēs panācām kompromisu. Žēl, ka valsts ministrs Luc Chatel nevar piedalīties, jo šī, protams, būtu brīnišķīga iespēja redzēt, ka mēs esam panākuši kompromisu, turklāt jau pirmajā lasījumā.

1994. gadā pieņēma Daļlaika lietojuma tiesību direktīvu, kas pamatīgi pārskatīja šo nozari. Lielas problēmas radīja tas, ka dalībvalstis šo direktīvu īstenoja atšķirīgi. Tas bija tiesību aktu savārstījums un apkopojums, kas apzināti vai neapzināti dažādās valstīs bija atšķirīgs, un tas radīja neuzticību patērētājos, kad viņi izlēma ārzemēs iegādāties īpašumu uz laiku.

Tagad mēs pamatīgi diskutējam par jauno direktīvu. Mēs esam mazliet paplašinājuši direktīvas darbības jomu, jo 1994. gada direktīvā pietiekamā mērā - vai pat vispār - nebija definēti vairāki produkti, piemēram: ilgtermiņa brīvdienu produkti vai to tālākpārdošana un maiņa. Manuprāt, mums ir izdevies panākt noteiktus uzlabojumus attiecībā uz šādiem produktiem, un gan šī nozare, gan arī patērētāji ar satraukumu gaida iznākumu. Es ceru, ka arī mēs kā politiķi ar satraukumu gaidām šo iznākumu. Mēs ļoti cieši sadarbojāmies ar kolēģiem, EP deputātiem dažādās grupās, un mēs esam panākuši pieņemamu rezultātu.

Piemēram, ir aizliegti avansa maksājumi, jo daudziem patērētājiem tie sagādāja vilšanos. Ja jūs bijāt veicis avansa maksājumu, jūs nevarējāt saņemt atpakaļ šos iepriekš iemaksātos 1000 vai 1500 euro.

Manuprāt, ļoti svarīgs jautājums ir atteikuma termiņa pagarināšana līdz četrpadsmit dienām.

To papildina saraksts, un ar to personīgi es esmu ļoti apmierināts, - standarta informācijas veidlapa, kas satur detalizētu informāciju par jūsu pirkumu un kurā apstiprināts tas, ka, nesniedzot nekādas garantijas, jūs četrpadsmit dienu laikā varat atteikties no līguma.

Šai nozarei ir paredzēti arī brīvprātīgi rīcības kodeksi un kritēriji, atzīšanas vai kvalitātes zīmes, un Komisija ir solījusi tos uzraudzīt. Tas man tik tiešām sagādā īpašu prieku; manuprāt, noteikti atzinīgi jāvērtē tas, ka Komisija ir apsolījusi uzraudzīt šo rīcības kodeksu ievērošanu. Sevišķi apmierināts es esmu ar apstākli, ka Komisija trīspusējās sarunās ir apsolījusi uzraudzīt, kā dalībvalstis ievēro atbilstību normatīvajiem aktiem.

Dažos gadījumos patērētājiem būs vieglāk vērsties savas valsts tiesā. Skumji, ka šajā direktīvā nav skaidri minēta jurisdikcija, lietpratīgas tiesas izveidošana. Man žēl, ka tā noticis, taču, vienojoties par kompromisu, jums dažkārt jāpiekrīt arī neizdevīgākiem risinājumiem. Ir žēl arī, ka, piemēram, ja netiek sniegta nepieciešamā informācija, līgums būs spēkā vēl gadu.

Kompromisa risinājumā ir iespējams viss. Kopumā ir panākts milzīgs progress gan attiecībā uz patērētājiem, gan arī šo nozari, it īpaši attiecībā uz maksimāli iespējamo saskaņošanu. Jebkurā gadījumā patērētājiem būs vairāk iespēju vērsties savas dalībvalsts tiesā, un šajā nozarē būs daudz vieglāk nodarboties ar tirdzniecību ārpus savas valsts robežām.

Manuprāt, mums ir izdevies panākt veiksmīgu rezultātu, ar ko mēs ─ Parlaments, Komisija un Padome ─ varam lepoties.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Komisijas locekle. − Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man vispirms pateikties referentam Manders kungam un ēnu referentiem, it īpaši Harbour kungam un McCarthy kundzei, par viņu politisko apņēmību un atbalstu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas sekretariāta un Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta darba grupām par ļoti ciešo sadarbību. Cerams, ka mēs šo darbu pabeigsim pirmajā lasījumā. Es patiešām augstu vērtēju jūsu milzīgo darbu, un es esmu pateicīga par to, ka mēs beidzot panācām vienošanos. Šo pašu iemeslu dēļ es gribētu pateikties arī Francijas prezidentūrai.

Šis priekšlikums sniegtu patērētājiem ļoti būtiskus uzlabojumus daļlaika lietojuma tiesību un līdzīgu brīvdienu produktu tirgū. Ir skaidrs, ka steidzami jāpārskata daļlaika lietojuma tiesību pašreizējie noteikumi. Patērētāji cieš zaudējumus, pērkot produktus, kas ekonomiskā ziņā ir līdzīgi tādiem produktiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, bet kuri nav iekļauti pašreizējās direktīvas darbības jomā. Tie ir tādi produkti kā brīvdienu atlaižu klubi, kur patērētājiem par dalību klubā bieži vien iepriekš jāiemaksā ievērojamas summas 6000 līdz 20 000 euro apmērā, par to iegūstot tikai tiesības saņemt atlaides nākotnē paredzamajām brīvdienām. Tas pats attiecas arī uz daļlaika lietojuma tiesību tālākpārdošanu un maiņu, ko pašreizējā direktīva neregulē.

Es esmu vislielākajā mērā pārliecināta par to, ka mums jāizveido tīmekļa vietne, kurā būtu pieejama sūdzību datubāze. Dati attiecībā uz sūdzībām pierāda, ka patērētājiem ievērojami vairāk problēmu rodas, saskaroties ar šiem produktiem, ko neregulē direktīva, it īpaši brīvdienu atlaižu klubiem, nekā ar daļlaika lietojuma tiesībām. Tāpēc, lai brīvdienu produktu tirgu padarītu godīgāku, attiecībā uz šiem produktiem nekavējoties ir jāpiemēro vienādi noteikumi.

Šodien balsošanai izvirzītais priekšlikums novērsīs pašreizējo tiesību aktu nepilnības, paplašinot direktīvas darbības jomu, lai iekļautu ne vien daļlaika lietojuma tiesības, bet arī ilgtermiņa brīvdienu produktus, daļlaika lietojuma tiesību tālākpārdošanu un maiņu.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tirgotājiem pirms līguma noslēgšanas būs pienākums sniegt vispusīgu informāciju, lai patērētājiem būtu iespēja izdarīt apzinātu izvēli.

Pateicoties šā Parlamenta izdarītajiem grozījumiem, kurus es pilnībā atbalstu, šī informācija jāsniedz, izmantojot standarta informācijas veidlapu, tādējādi patērētājiem būs vieglāk uztvert informāciju. Standarta informācijas veidlapa atvieglos arī tirgotāju darbu, īpaši tāpēc, ka tā būs pieejama visās ES valodās. Šo produktu patērētājiem izdevīgas būs arī tiesības atteikties no līguma un attiecībā uz daļlaika tiesībām pašlaik izplatīto avansa maksājumu aizliegums.

Būs arī paskaidrots, ka patērētājam par atteikšanos no līguma jāpaziņo tirgotājam ar vēstuli, ar e-pasta vēstuli, faksa sūtījumu vai līdzīgā veidā. Turklāt patērētājiem, kas iegādājas ilgtermiņa brīvdienu produktus, būs nodrošināta papildu aizsardzība. Kopējā dalības priekšapmaksa klubos vairs nebūs atļauta, tā jāsadala gada maksājumos. Patērētājiem būs arī tiesības pārtraukt līguma darbību pirms katras gada iemaksas.

Pilnīgi saskaņotie direktīvas noteikumi būs izdevīgi patērētājiem. Pašlaik patērētājiem, kas daļlaika lietojuma tiesības vēlas iegādāties kādā citā valstī, jāpakļaujas šīs valsts noteikumiem, kuri viņiem nevar nodrošināt tādu pašu aizsardzību kā dzīvesvietas valsts noteikumi. Stājoties spēkā jaunajai saskaņotajai direktīvai, patērētāji zinās, ka viņus aizsargā vienādi patērētāju aizsardzības noteikumi, neatkarīgi no tā, vai viņi savus brīvdienu daļlaika lietojuma tiesību produktus iegādājas savās valstīs vai arī ārzemēs.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, Transporta un tūrisma komitejas atzinuma projekta sagatavotājs. - (PT) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, man jāpateicas referentam Manders kungam, ēnu referentam Hasse Ferreira kungam un visiem pārējiem atzinuma projekta sagatavotājiem un kolēģiem par sadarbību un labprātību iesaistīties dialogā un gatavību panākt vienprātīgu risinājumu.

Daļlaika lietojuma tiesību direktīva jāpaplašina, iekļaujot tajā jaunas darbības, un tā būs izdevīga Eiropas tūrisma nozarei, tirgotājiem un patērētājiem. Patērētāji ir iedzīvotāju grupa, kas vismazāk ir informēta par savām tiesībām un pienākumiem, un viņiem trūkst pietiekamu zināšanu, lai vadītu sarunas. Tāpēc es Transporta un tūrisma komitejā aizstāvēju patērētāju aizsardzību augstā līmenī, īpaši, paplašinot un atjauninot direktīvas pamatdefinīcijas, pastiprinot prasības attiecībā uz valodām un uzlabojot informāciju par līgumiem un to atteikuma tiesībām, lai nodrošinātu skaidru un stabilu tirgu, kas patērētājiem neradītu nekādus slēptus izdevumus.

Tad, kad bija uzsākts šis process, tika ierosināts veikt Kopienas tiesību aktu acquis horizontālo pārskatu. Es pierādīju, ka mums nevajag gaidīt līdz šā pārskata veikšanai, jo patērētāji, izmantojot savas tiesības, saskaras ar nopietnām problēmām, galvenokārt starptautiskajā līmenī, un saistībā ar daļlaika lietojuma tiesībām ir parādījušies jauni produkti. Šīs problēmas nerodas no Kopienas tiesību aktu nesaskaņošanas šajā jomā, bet gan tāpēc, ka trūkst skaidra Kopienas tiesiskā regulējuma, ko, iespējams, papildinātu daudz stingrāks valstu tiesiskais regulējums, kas vienlīdz godīgi atbalstītu gan uzņēmējdarbību, gan patērētājus. Tāds ir šī direktīvas priekšlikuma galvenais mērķis, un es aicinu visus to atbalstīt.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, Juridiskās komitejas atzinuma sagatavotājs.(ES) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms man vēlreiz jāpauž nožēla par to, ka attiecībā uz šo ziņojumu Priekšsēdētāju konference nepieļāva plašāku sadarbību starp Juridisko komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju.

Es uzskatu, ka Juridiskā komiteja negribēja ne grozīt Eiropas Komisijas ierosināto juridisko pamatu, ne arī mainīt juridisko instrumentu. Galvenais mērķis bija aizsargāt patērētājus pret zināmu brīvdienu klubu nelikumīgu rīcību, neradot zaudējumus likumīgai uzņēmējdarbībai, kas rada jaunas darbavietas daļlaika lietojuma tiesību jomā.

Es uzskatu, ka nepietiek ar to, ka brīvdienu klubiem vienkārši piemēro tos pašus konkrētos aizsardzības pasākumus, kas attiecas uz daļlaika lietojuma tiesībām. Mums jāveic papildu pasākumi, jo šo divu sistēmu juridiskā būtība pašos pamatos ir atšķirīga.

Daļlaika lietojuma tiesības ir saistītas ar īpašuma tiesībām, kamēr uz brīvdienu klubiem vienkārši attiecas pakalpojumu līgumi. Patērētāji faktiski maksā zināmu summu brīvdienu klubiem apmaiņā pret solījumu saņemt tūrisma pakalpojumus ilgtermiņā.

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka vairākums patērētāju sūdzas par brīvdienu klubu ļaunprātīgu rīcību, nevis par daļlaika lietošanas tiesībām, ko visi labi pārzina. Kā jau komisāre M. Kuneva norādīja, šīs direktīvas mērķis, ko atbalsta arī Juridiskā komiteja, ir noregulēt neskaidrības un izdot noteikumus, kas ļautu godīgiem uzņēmējiem attīstīt savu uzņēmējdarbību patērētāju labā.

Es esmu pārliecināts, ka šis ziņojums un tajā ierosinātie pasākumi ved mūs pareizajā virzienā.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, PPE-DE grupas vārdā. - Priekšsēdētāja kungs, es esmu ļoti apmierināts ar to, ka savas grupas vārdā un, protams, kā šajā darbā iesaistītais savas grupas otrais ēnu referents, varu paust atzinību par šobrīd panākto vienošanos ar Padomi. Es gribu pateikties arī Padomei par sadarbību.

Es gribu oficiāli paziņot, ka mēs esam parādā Luisa Rudi Ubeda kundzei, kuru vasarā ievēlēja Spānijas parlamentā, bet kas patiesībā šīs direktīvas sagatavošanā paveica lielāko daļu „ēnu” darba. Attiecībā uz Juridiskās komitejas referenta izvirzīto jautājumu es gribu tikai uzsvērt, ka šajā direktīvā īpaša sadaļa ir paredzēta brīvdienu klubiem, kas, manuprāt, iespējams, ir ārkārtīgi liels uzlabojums direktīvā attiecībā uz šāda veida produktiem; to ieviesa, pateicoties Rudi Ubeda kundzes nepiekāpībai, kas panāca, ka mēs šo jautājumu saglabājam apspriešanai. Padomei un, it īpaši Komisijai drīzāk bija negribīga nostāja, taču es priecājos, ka mēs esam panākuši vienošanos šajā jautājumā, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi.

Mans referents Toine Manders, kurš ir paveicis izcilu darbu un kuru es cienu, kā arī pārējie darba grupas locekļi, kas darbojās kopā ar viņu, un Kuneva kundze rūpīgi izstrādāja vairākus jautājumus; es tikai gribu pievērst jūsu uzmanību diviem citiem ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, attiecībā uz kuriem mēs panācām būtiskus uzlabojumus.

Pirmais jautājums ir par reklāmām: Ja mēs paraugāmies uz reklāmas klauzulu, var redzēt, ka tagad tajā ir skaidri formulēts, ka attiecībā uz jebkuru daļlaika lietojuma tiesību produkta vai brīvdienu kluba reklāmas pasākumu nepārprotami jānorāda, ka tas ir reklāmas pasākums. Direktīvā ietverta arī mūsu prasītā standarta informācijas pieejamība: tai jābūt pieejamai jebkurā brīdī jebkurā reklāmas pasākumā, tāpēc nekādā gadījumā cilvēkus nedrīkst maldināt ar pievilcīga ceļojuma, apmeklējuma vai piedāvājuma palīdzību. Ir jābūt pilnīgi skaidram, par ko ir runa, un ka daļlaika lietojuma tiesības nepārdod kā ieguldījumus.

Otrkārt ─ es vēršos arī pie Padomes, taču diemžēl priekšsēdētājs pašlaik nav klāt ─ , ārkārtīgi būtisks ir jautājums par to, ka dalībvalstis jāmudina ieviest rīcības kodeksu, un jautājums par iespēju risināt strīdus ārpustiesas kārtībā.

Kopumā šī direktīva nozīmē būtisku progresu patērētāju aizsardzības jomā. Es to pilnībā atbalstu, un es esmu pārliecināts, ka šodien to atbalstīs Parlamenta vairākums.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, PSE grupas vārdā. – (PT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pēc gadu ilguša parlamentārā darba direktīvas priekšlikums, par kuru mēs diskutējam, būtiski uzlabo dokumentu, ar ko mēs iepazināmies 2007. gadā. Eiropas daļlaika lietojuma tiesību vai brīvdienu atlaižu karšu un klubu pašreizējo vai nākamo patērētāju tiesības ir nostiprinātas dažādos līmeņos.

Tāpēc šis priekšlikums paredz trīs dažādus termiņus, ko piemēro dažādos apstākļos un kas ļaus patērētājam vienpusēji atteikties no līguma. Tas ievieš arī veselu virkni būtisku, konkrētu elementu, kas jāiekļauj līgumos. Turklāt tajā paredzēti patērētājiem daudz izdevīgāki valodu lietošanas nosacījumi, kā arī reklamēšanas noteikumi, kas izpelnījušies sevišķu uzmanību. Tāpēc tas ir labs priekšlikums direktīvai, ar ko pēc konkrētām un rūpīgām sarunām dažādu parlamentāro grupu starpā tagad iepazīstas Parlaments un par ko jau vienojās Komisija un Padome.

Priekšsēdētāja kungs, man jāapsveic Slovēnijas prezidentūra sakarā ar to, ka tā centās risināt un pārvarēt vairākas viedokļu atšķirības, kas radās saistībā ar šī dokumenta tekstu. Arī Francijas prezidentūra, it īpaši vēstnieks P. Léglise-Costa, pelnījuši sirsnīgu atzinību par lielisko darbu sarunu noslēguma posmā, kā arī Komisijas pārstāvji par trīspusējās un divpusējās sarunās izrādīto gatavību un darba metodēm.

Parlamentā īpašu atzinību pelnījis Transporta un Tūrisma komitejas atzinuma sagatavotājs Manuel Jardim Fernandes, tāpat arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas locekļi, īpaši tās atzinuma sagatavotājs, ēnu referentu grupa un koordinatori un, visbeidzot, tādu pašu atzinību ir pelnījusi priekšsēdētāja Arlene McCarthys.

Pirms es beidzu runāt, es gribu pateikties šīs nozares patērētāju apvienībām, īpaši Lielbritānijas apvienībām un Portugāles apvienībai DECO, kā arī Eiropas Uzņēmumu apvienībai par šajā procesā man sniegto noderīgo palīdzību. Šī direktīva par daļlaika lietojuma tiesībām un brīvdienu atlaižu kartēm un klubiem ir lieliska. Tāpēc es aicinu jūs to pieņemt.

Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, mūsu „Eiropas iekšējais tirgus” ir Eiropa, kas aizsargā patērētājus, un tam tā arī ir jāpaliek.

 
  
  

SĒDI VADA: M. ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, Verts/ALE grupas vārdā. (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, arī es savas grupas ēnu referenta vārdā, kurš diemžēl šodien nevar ierasties, vēlētos pateikties referentam par lietišķo sadarbību. Es uzskatu, ka sadarbība ar Manders kungu bija patiešām lietišķa un radīja stabilu rezultātu, ar ko mēs varam lepoties.

Sevišķi svarīgi ir tas, ka mēs paplašinājām direktīvas darbības jomu, iekļaujot tajā arī brīvdienu klubus, kas rada galvenās problēmas, kā arī kruīzu kuģus, peldošos mājokļus un dzīvojamās piekabes. Ar šādu rīcību mēs novērsām vairākas nepilnības, kas diemžēl bija vecajā direktīvā. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka mēs izveidojām labāku pārredzamību, izmantojot gan informāciju pirms līguma noslēgšanas, gan arī informācijas veidlapas un standarta informāciju, ko jau minēja vairāki iepriekšējie runātāji.

Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs, un es vēlos to uzsvērt, pagarinājām atteikuma tiesību izmantošanas termiņu līdz 14 dienām gadījumā, ja ir sniegta nepatiesa informācija un ja tirgotājs nav izpildījis informācijas sniegšanas prasības; patērētājs var izmantot iespēju pagarināt šo termiņu līdz trim mēnešiem vai līdz pat gadam. Minētie jauninājumi rada labāku pārredzamību un juridisko noteiktību, un tie kalpo ne vien patērētāju interesēm, bet arī šai nozarei, kura, protams, vienmēr ir ieinteresēta, lai tās tēlu nebojātu diskreditējoši tirgotāji.

Tagad, sadarbojoties šai nozarei, dalībvalstīm un patērētāju apvienībām, mēs beidzot uz visiem laikiem varam padarīt šo nozari cienījamu. Tādēļ es uzskatu, ka mana grupa vienprātīgi atbalstīs šo priekšlikumu. Mēs neesam panākuši visu, ko vēlējāmies, taču tas ir svarīgs solis.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN grupas vārdā.(PL) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, tūrisma nozarei ir aizvien pieaugošāka nozīme Eiropas valstu ekonomikā, un tas attiecas arī uz daļlaika lietošanas tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, daļlaika lietojuma tiesību maiņu un tālākpārdošanu, kas bieži radīja zaudējumus patērētājiem.

Direktīva risina šo problēmu un paredz noteikumus šo pakalpojumu saskaņošanai Eiropas tirgū, pieņemot pamatnoteikumu kopumu, lai uzlabotu pārredzamību un aizsargātu patērētājus, cita starpā izmantojot vienotas formas līgumus, pienākumu noformēt līgumu patērētāja valodā, uzlabojot patērētāja iespējas pieņemt pārdomātus lēmumus un nosakot atteikšanās termiņu, kura laikā patērētājs, neminot iemeslus, var atteikties no līguma. Direktīva kopā ar grozījumiem nodrošina apstākļus šo pakalpojumu attīstībai un palielina patērētāju uzticību tiem.

Paldies, Manders kungs, par jūsu lielisko ziņojumu! Nāciju Eiropas grupa atbalsta šo direktīvu.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). - (DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, arī es vēlētos sākt ar pateicību referentam, ēnu referentam un Juridiskās komitejas Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupas referentam. Šis Parlaments ir pierādījis, ka tad, kad tirgus jūk un brūk ─ kā tas šajā gadījumā ir dalļaika lietojuma tiesību jomā ─, tad mēs esam gatavi kopīgi rīkoties. Vēlreiz jāuzsver, ka tradicionālajā daļlaika īpašuma lietojuma tiesību tirgū aizvien vairāk ir ielavījušies tādi tirgotāji, kas diskreditē šo nozari, piemēram, klubu un kūrortu tirgotāji, kas darbojas visā Eiropā un kuri patiešām neinformē patērētājus pārredzamā veidā par šādu ieguldījumu iespējām un trūkumiem. Attiecībā uz to jaunais regulējums sniegs ievērojamas priekšrocības.

Šeit jau minēja atteikšanās termiņa pagarinājumu no 10 līdz 14 dienām. Manuprāt, ir pareizi, ka mēs esam izslēguši daudzgadu viesnīcu rezervāciju, jo patērētājs šajā gadījumā atrodas pilnīgi citādā situācijā nekā tad, ja viņš maksā brīvdienu kluba vai kūrorta kārtējo gada maksu.

Jau iepriekš vairākkārt par to runāja, taču arī es gribētu uzsvērt, ka noteikums, ka patērētājus jāinformē vai nu viņa dzīvesvietas valsts valodā vai arī viņa dzimtajā valodā, galu galā arī panāks to, ka no tirgus pazudīs ievērojama daļa diskreditējošu līgumu paraugu un tādējādi kopumā daļlaika lietošanas tiesību tirgum atkal būs cienījama slava; šis noteikums vienlaikus nodrošinās arī to, ka patērētāji, kuri brīvdienās vēlēsies iegādāties šādas apmešanās vietas, varēs darīt to ar pilnīgu paļāvību.

Pārskatīšanas klauzula, kas nebija ietverta iepriekšējā direktīvā, sniedz Parlamentam iespēju pēc trijiem gadiem novērtēt, vai mūsu ierosinātais virziens patiešām risina problēmas, vai arī ir radušās jaunas problēmas, kuru risināšanā mums būtu jāiesaistās.

Paldies, komisāre M. Kuneva! Es uzskatu, ka šis pasākums ļoti labvēlīgi ietekmēs iekšējo tirgu.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, manuprāt, mēs esam paveikuši darbu, kas, kā tikko teica Schwab kungs, labvēlīgi ietekmēs ne vien iekšējo tirgu, bet arī pilsoņus ─ un man tas šķiet daudz svarīgāk -, jo mēs gribam nodrošināt viņiem vietu Eiropā, kas ļoti pozitīvā nozīmē aizvien ciešāk apvienojas, un es uzskatu, ka šis process patiešām šeit notiek.

Būdama koordinatore, es sevišķi vēlos pateikties mūsu ēnu referentam Hasse Ferreira kungam par kopā ar referentu un citiem ēnu referentiem padarīto teicamo darbu.

Arī Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā, protams, labprāt būtu gribējusi vairāk paplašināt direktīvas darbības jomu, taču dažreiz nevar izvairīties no kompromisiem. Tomēr es domāju, ka mēs esam atraduši ļoti labu risinājumu. Piedāvājumu salīdzināšanas atvieglojumi, atteikuma tiesības un reklāma nākotnē radīs mūsu pilsoņiem labākus priekšnoteikumus tam, lai viņi šajā tirgū, kas ir bijuši īsti džungļi, varētu pārliecinoši orientēties.

Šīs nezāles radīja situāciju, kad daudzi cilvēki, kas varbūt nepievērsa pietiekamu uzmanību brīvdienu piedāvājumiem, nonāca ļoti sarežģītās situācijās. Mēs šādas situācijas turpmāk gribam novērst, un es uzskatu, ka ar šo kompromisu tas būs iespējams.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Priekšsēdētājas kundze, manā valstī, Zviedrijā, mēs diemžēl esam ļoti labi iepazinuši šo problēmu. Brīvdienām noskaņojušies tūristi ir piekrāpti, pērkot daļas brīvdienu dzīvokļos; atgriežoties mājās, viņi nav īpaši apmierināti, ja vien viņi vispār kaut ko par savu naudu ir saņēmuši. Jaunā direktīva par daļlaika lietošanas tiesībām radīs daudz labāku aizsardzību, jo attiecībā uz daļlaika īpašumtiesību iegādi vienus un tos pašus noteikumus piemēros visā ES. Lai cilvēki droši varētu izmantot iekšējā tirgus brīvības, ir nepieciešama pienācīga patērētāju aizsardzība. Patērētājiem ir jājūtas stipriem, neapdraudētiem un drošiem.

Ir jāaizliedz pārdevējiem pārdomu periodā pieprasīt pirmās iemaksas, turklāt šis termiņš ir jāpagarina no 10 līdz 14 dienām. Tādējādi patērētājiem nebūs jāuztraucas par pirmo iemaksu, ja viņi nebūs apmierināti, vai arī, ja viņi vēlēsies atteikties no pirkuma pārdomu periodā. Direktīva, iespējams, atturēs nenopietnas firmas, kas neatbilst godīga tirgus prasībām un kas nepiedāvā pieņemamus pirkuma līgumus. Es domāju, ka pašlaik daudzi cilvēki tieši tāpēc vilcinās iegādāties šādus pakalpojumus citās dalībvalstīs, ka viņi nejūtas droši un nepaļaujas uz patērētāju aizsardzību.

Pateicoties saskaņošanai un pasākumiem, ko paredz direktīva, patērētājiem būs nodrošināta spēcīgāka aizsardzība. Tas varētu veicināt to, ka šādus pakalpojumus, kas ietver īpašumtiesības uz laiku, varēs izmantot vairāk cilvēku citās dalībvalstīs, un to mēs visi, protams, vērtējam atzinīgi. Citiem vārdiem sakot, šis ir lielisks priekšlikums, kas gūs plašu atbalstu. Sauli mīlošie ziemeļnieki vēlas pateikties gan Komisijai, gan arī referentam un ēnu referentiem.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Priekšsēdētājas kundze, šis daļlaika lietojuma tiesību likums ir krietni aizkavējies. Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 2001. gadā pirmo reizi sarīkoja uzklausīšanu par šo tēmu un atklāja visas šī tirgus problēmas. Protams, mēs esam gandarīti par to, ka šobrīd mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs šo dokumentu varam nodot patērētāju rīcībā. Mēs esam paplašinājuši direktīvas darbības jomu, lai aptvertu visus produktus, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, it īpaši brīvdienu atlaižu klubus. Mēs iekļaujam tālākpārdošanu un apmaiņu, kas patērētājiem sniedz labāku aizsardzību un vairāk tiesību. Es uzskatu, ka nav mazsvarīgi, ka patērētājiem būs vienādas tiesības, neatkarīgi no tā, vai viņi šos produktus pērk Varnā pie Melnās jūras vai arī Valensijā, Costa Blanca piekrastē.

Šī direktīva paredz, ka patērētājiem standarta informācijas veidlapā jāsniedz galvenā informācija, norādot visas izmaksas, un, ja firma šādu informāciju nesniedz, tad direktīva paredz pagarināt atteikuma termiņu līdz trim mēnešiem. Ja patērētājam nesniedz informāciju par atteikuma tiesībām, tad šo tiesību izmantošanas termiņu pagarina līdz gadam. Tās ir patērētājam patiešām labvēlīgas tiesības.

Tā mūsu tirgotāji kļūs par atbildīgiem tirgotājiem, un mums būs zinoši un aizsargāti patērētāji, un tas savukārt nozīmē to, ka mēs no tirgus varam padzīt viltīgus tirgoņus un krāpniekus.

Šodien mēs parādījām, ka Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ne vien atbildēs uz patērētāju sūdzībām, bet mēs arī rīkosimies un pieņemsim lēmumus. Komisāre, es jūs aicinu arī turpmāk tiesību aizsardzības jautājumos rīkoties tā, kā jūs vienmēr to darāt. Mums tagad jāizmanto jaunais pārrobežu tiesību aizsardzības tīkls, lai risinātu patērētāju turpmākās problēmas un nodrošinātu Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centros visās 27 dalībvalstīs iesniegto sūdzību skaita par daļlaika lietojuma tiesībām samazināšanos.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Mūsu mērķis vienmēr ir izdot tādus tiesību aktus, kas patērētājiem sniedz vairāk priekšrocību. Tāpēc es gribētu atbalstīt šo jauno direktīvu, kas izveido vienkāršotu struktūru daļlaika lietojuma tiesību produktiem. Es uzskatu, ka atzinīgi jāvērtē priekšlikums piešķirt patērētājam 14 dienu pārdomu termiņu, lai atteiktos no līguma, un aizliegums šajā laikā veikt avansa maksājumus. Es ceru, ka, saskaņojot Eiropas tiesību aktus šajā jomā, šie grozījumi veicinās iekšējā tirgus pareizu darbību un tādējādi palielināsies patērētāju drošības līmenis.

Mums jānodrošina, lai tajā brīdī, kad patērētājs paraksta līgumu, viņš ir pilnībā informēts par līguma nosacījumiem attiecībā uz izmaksām un piedāvātajiem pakalpojumiem. Mums jāatbalsta daļlaika lietojuma tiesību un ilgtermiņa brīvdienu produktu attīstība. Tāpēc mums jāpalielina patērētāju uzticība, iegādājoties kompleksos brīvdienu ceļojumus ārzemēs, un jāatbalsta firmas, kas darbojas ārzemju tirgos, lai gūtu maksimālu labumu no priekšrocībām, ko sniedz iekšējais tirgus.

Es gribētu aicināt arī komisāri M. Kuneva iejaukties jautājumā par kredītlīgumiem, jo pašreizējā finanšu juceklī daudzas bankas ir mainījušas arī šos kredītlīgumus un turpina krāpt patērētājus. Es vēlētos paust atzinību referentam par paveikto darbu, un es ceru, ka mēs panāksim, lai tirgus darbotos patērētāju labā.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Priekšsēdētājas kundze, Kuneva kundze, dāmas un kungi, mēs balsosim par 14 gadus vecās direktīvas nepieciešamo atjaunošanu; šī direktīva skar miljoniem cilvēku Eiropā ─ ne vien tūrisma nozares speciālistus, bet arī patērētājus, kas brīvdienās izmanto daļlaika lietojuma tiesības vai brīvdienu klubu pakalpojumus.

Šī nozare, kas gadā nopelna 2 miljardus euro un kurā nodarbināti 200 000 cilvēku, Lisabonas stratēģijas īstenošanas gaitā ir iekšējā tirgus milzīgs virzītājspēks, it īpaši jau tāpēc, ka prognozē šādu pakalpojumu apjoma strauju palielināšanos. Ekonomiskajam izdevīgumam, kaut arī tas nav mazsvarīgi, nevajadzētu traucēt labāk aizsargāt neskaitāmus šo pakalpojumu lietotājus, kam bieži ir ierobežots brīvdienu budžets un kam vajadzīga aizsardzība un daudz lielāka juridiskā skaidrība.

Noteikumu saskaņošana attiecībā uz atteikšanos no līguma, kā arī negodīgu komercdarbību, piemēram, avansa maksājumu pārdomu periodā, aizliegums un prasība sagatavot precīzu, konkrētu un skaidri saprotamu līgumu pircēja izvēlētajā valodā vairāk aizsargā patērētājus un sniedz viņiem vairāk iespēju. Šis dokuments beidzot ļaus mums apturēt nepieņemamu rīcību, kāda bija iespējama pašreizējās direktīvas nepilnību dēļ, un atjaunos ticamību nozarei, par kuru bija radies negatīvs priekšstats. Tāpēc mums, no vienas puses, ir iemesls cerēt uz jaunu pozitīvu dinamisku attīstību tirgotāju vidū, kas būs atbrīvoti no negodīgiem konkurentiem, un, no otras puses, uz pārliecinātu patērētāju uzticības atjaunošanos.

Tāpēc es kvēli apsveicu referentu Manders kungu un ēnu referentus, īpaši manu draugu Joel Hasse Ferreira, par veiksmīgo darbu, kura rezultātā jau pirmajā lasījumā varēs panākt vienošanos, kurā saglabāti daudzi priekšlikumi, ko Parlaments mēģināja izvirzīt, bet ko Padome noraidīja.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Priekšsēdētājas kundze, vairākus gadus es esmu raizējies par to, ka pašreizējie tiesību akti daļlaika lietojuma tiesību jomā neņēma vērā vairākus jaunus produktus, kas ienākuši tirgū šajā nozarē. Tāpēc es atzinīgi vērtēju šajā priekšlikumā ietvertos jauninājumus.

Direktīvas darbības jomas paplašināšana, ietverot tajā brīvdienu klubus un citus līdzīgus produktus, daudz labāk aizsargās patērētājus, kas līdz šim bija viegls mērķis negodīgiem reklamētājiem. Šī direktīva nepārprotami liecina par to, ka ES veic pasākumus, lai paturētu vadības grožus savās rokās.

Tomēr man jāatzīst, ka es esmu vīlies, jo Parlamentam, lai panāktu vienošanos ar Padomi, vajadzēja atteikties no prasības par 21 dienu ilgu atteikuma termiņu. Tomēr nevar teikt, ka veiktie uzlabojumi nekādi neietekmē esošo direktīvu, un patiesībā atzinīgi ir jāvērtē apstāklis, ka avansa maksājumi jāveic tikai atteikuma termiņa beigās. Daudz pūļu ir veltīts tam, lai panāktu šo vienošanos ar Padomi, un es ceru, ka šodien šo ziņojumu pieņems lielais vairākums.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Es atzinīgi vērtēju piecpadsmit gadu vecās daļaika lietojuma tiesību direktīvas pārskatīšanu. Tā paplašinās ilgtermiņa atpūtas produktu definīcijas, ļaus labāk aizsargāt patērētājus un nodrošinās godīgu tirgotāju konkurētspēju. Citiem vārdiem sakot, šī direktīva novērsīs tādu jaunu produktu parādīšanos, kas vairāk domāti tam, lai apietu noteikumus. Daļlaika lietošanas tiesību produkti pēc savas būtības ir pakalpojumi, kurus nevar iekļaut kādas konkrētas valsts robežās. Tāpēc es priecājos, ka Eiropas tirgus šajā nozarē būs pilnībā saskaņots un patērētājiem visās valstīs būs vienādas tiesības, piemēram, 14 dienu termiņš, kurā būs iespējams atteikties no līguma, neveicot daļēju maksājumu avansā, un tirgotājam būs obligāts pienākums sagatavot līgumu patērētājam vēlamā valodā. Tās ir labas ziņas tiem čehu patērētājiem, kuri vēlas doties atvaļinājumā. Es atbalstu arī ideju par Eiropas reģistrācijas sistēmas ieviešanu, līdzīgu tai, kāda ir ceļojumu aģentiem, kas būtu informācijas avots gadījumos, kad strīdi jāizšķir tiesā; un varētu arī iekļaut patērētāju garantiju fonda izveidošanu firmu bankrota gadījumiem. Es apsveicu komisāri un referentus!

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Komisijas locekle. − Priekšsēdētājas kundze, mums patērētājiem visā ES jānodrošina vienāda aizsardzība pret agresīviem pārdošanas paņēmieniem, ko daļlaika lietojuma tiesību un brīvdienu produktu tirgū izmanto blēdīgi tirgotāji.

Vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams rīkoties ES līmenī, jo daļlaika lietojuma tiesību līgumi neattiecas tikai uz kādu konkrētu valsti.

Turklāt mums jāpanāk, lai patērētāji pietiekami uzticētos šim tiesiskajam regulējumam, lai viņi neatturētos iegādāties daļlaika lietojuma tiesību produktus ārzemēs no likumīgiem tirgotājiem. Veselīgs daļlaika lietojuma tiesību un citu līdzīgu brīvdienu produktu tirgus palīdzēs veicināt izaugsmi un radīs darba vietas Eiropā.

Tā ir mana ciešākā pārliecība, ka kompromiss, par ko jūs šodien balsosiet, būs nozīmīgs ieguldījums šo mērķu sasniegšanā. ALDE, PPE-DE un PSE grupu iesniegtie grozījumi ─ kam piekrita Padome ─, manuprāt, ir godīgi un saprātīgi. Šis tiesību aktu kopums saskan arī ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu.

Manuprāt, šis tiesību aktu kopums ir labākā izvēle, kas aizstāv gan patērētāju, gan arī tirgotāju intereses. Balsojums par šo tiesību aktu kopumu ir balsojums par patērētāju uzticību brīvdienu produktiem, par patērētāju skaidrāku informētību un par konkurētspējīgu un atbildīgu brīvdienu nozari.

Tāpēc es aicinu šā Parlamenta deputātus ar savu balsojumu šodien atbalstīt vienošanos par noteikumiem attiecībā uz daļlaika lietojuma tiesībām un līdzīgiem brīvdienu produktiem, kas pievienos patiesu papildvērtību ceļotāju interesēm visā Eiropā.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, referents. (NL) Priekšsēdētājas kundze, ja mēs šajā pēcpusdienā pieņemsim šo direktīvu, tad, lai gan mēs, iespējams, izdodam direktīvu, kas aptver tikai nelielu iekšējā tirgus daļu, tas būs milzīgs ieguvums Eiropas patērētājiem. Galu galā šī direktīva ir patērētāju aizsardzības horizontālā instrumenta izveidošanas priekšnoteikums.

Būdams referents, es pirmām kārtām šajā regulējumā ierosināju iekļaut vairākus aspektus. Mēs beidzot panācām maksimālu saskaņošanu un, manuprāt, šī maksimālā saskaņošana Eiropas līmenī nodrošinās vērā ņemamu aizsardzību ne vien patērētājiem, bet arī godīgām firmām, kas darbojas šajā tirdzniecības nozarē. Ārkārtīgi pieaugs tūrisma apjoms, un iekšējais tirgus tikai tad var veiksmīgi darboties, ja patērētāji tam uzticas.

Es priecājos, ka šī maksimālā saskaņošana radīs visiem Eiropas patērētājiem vienādas tiesības. Jā, es uzskatu, ka Eiropas patērētājiem neatkarīgi no dzīvesvietas valsts, pērkot preces, pakalpojumus vai citus produktus iekšējā tirgū, pienākas vienādas tiesības. Šī direktīva to nodrošinās.

Es ceru, ka, lai saglabātu augstu patērētāju uzticības līmeni, visas dalībvalstis vienādi regulēs šīs direktīvas stingru ievērošanu un kontroles procedūras. Galu galā iekšējā tirgus veiksmīgu darbību nodrošina vienīgi savstarpēja uzticība gan nozares, gan valdības, gan arī patērētāju starpā, un tieši tāpēc es ticu Eiropai.

Ja mums tas izdosies, tad, manuprāt, tas ir svarīgs rādītājs un priekšnoteikums tam, lai patērētāju aizsardzības horizontālo instrumentu pilnībā saskaņotu attiecībā uz visiem patērētāju pirkumiem.

Manuprāt, šī direktīva ir milzīgs solis virzībā uz šo mērķi, kura sasniegšanai mēs jau esam padarījuši efektīvākas daudzas iekšējā tirgus jomas, bet vēl neesam panākuši patērētāju uzticību. Es domāju, ka šī direktīva ir svarīgs solis ceļā uz šo mērķi. Es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šā pozitīvā rezultāta sasniegšanā.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. - Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks šodien plkst. 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), rakstiski.(PL) Daļlaika lietošanas tiesības ir brīvdienu produktu paveids. Daudzi patērētāji izvēlas iegādāties šos produktus, jo viņus valdzina to vietu pievilcība, kurās viņi pavada brīvdienas, taču šo apstākli diemžēl izmanto negodīgi tirgotāji, kas nesniedz patērētājiem pilnīgu informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem.

Direktīvas grozījumi paplašinās tās darbības jomu, aizsargājot patērētājus pret šādu negodīgu rīcību. Ieviestais 14 dienu termiņš, kura laikā patērētāji var atteikties no līguma, neciešot zaudējumus, it īpaši palīdzēs viņiem pieņemt pārdomātus lēmumus. Būs arī paplašināts informācijas apjoms, kas tirgotājiem jāsniedz iespējamajiem pakalpojumu pircējiem. Patērētājiem būs tiesības saņemt pilnīgu informāciju, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi iegādājas šādus pakalpojumus; šī informācija jāsniedz rakstiski patērētāja dzimtajā valodā vai viņa dzīvesvietas valsts valodā. Ja patērētājam nav sniegta informācija par tiesībām uz 14 dienu atteikšanās termiņu, pārdomu periods jāpagarina līdz vienam gadam un 14 dienām.

Šie visi risinājumi būs ļoti izdevīgi patērētājiem, īpaši šobrīd, kad ārzemju ceļojumi kļūst aizvien izplatītāki un tāpēc patērētāji ir ārkārtīgi pakļauti dažu tirgotāju negodīgajai rīcībai.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), rakstiski. (SK) Eiropas Parlaments vienmēr ir ļoti raizējies par patērētāju tiesībām tūrisma nozarē, un tāpēc savās rezolūcijās par ilgtermiņa un ilgtspējīgas Eiropas tūrisma nozares jaunajām izredzēm un vajadzībām tas ir apstiprinājis nepieciešamību pārskatīt Direktīvu 94/47/EK.

Bezatbildīgām aģentūrām ir viegli apiet šo direktīvu, un tāpēc, lai šajā nozarē sasniegtu optimālu patērētāju aizsardzības līmeni, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja uzstāj, ka vairākās galvenajās nozarēs jāpieņem saskaņoti noteikumi. Šādi noteikumi palīdzēs patērētājiem pieņemt pareizos lēmumus neatkarīgi no viņu dzīvesvietas valsts vai valsts, uz kuru viņi dodas brīvdienās.

Daļlaika lietojuma tiesības aptver īpašumu un citu atpūtas vietu lietošanu ierobežotā laikā posmā, noslēdzot par to līgumus uz vairāk nekā gadu ilgu periodu; tādējādi patērētāji iegūst tiesības dažādām vajadzībām par maksu lietot vienu vai vairākas izmitināšanas vietas vai objektus. Līgumiem būs pievienota standarta veidlapa, kas izveidota tā, lai informētu patērētājus un atvieglotu viņiem izpratni par savām tiesībām atteikties no līguma.

Es atzinīgi vērtēju šīs nozares uzņēmēju ētikas kodeksu, kvalitātes zīmi, pārrobežu kampaņas un standarta veidlapas. Svarīgi ir arī tas, ka reklāmām jāsniedz informācija patērētājiem, nevis tie jāmaldina. Direktīva piedāvā ilgtermiņa brīvdienu produktu tiesisko regulējumu. Patērētājiem būs laiks pārdomāt savus lēmumus tādos apstākļos, kad neviens nevarēs viņus piespiest rīkoties. Es uzskatu, ka šī direktīva var atrisināt nopietnas problēmas, ar kādām patērētāji saskaras attiecībā uz ilgtermiņa brīvdienu produktiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), rakstiski.(ES) Priekšsēdētājas kundze, man prieks, ka es varu apstiprināt šo ziņojumu, un es pateicos referentam Manders kungam un savam kolēģim Harbour kungam un arī ēnu referentiem par teicamo darbu. Tas bija lielisks komandas darbs! Šis pasākumu kopums radies Komisijas, Parlamenta un Padomes nozīmīgā darba rezultātā.

Spānijas pārstāvji vienmēr ir aicinājuši uz sapratni, skaidrību un tiesisko noteiktību, kas kopā ar pilnīgu saskaņošanu nodrošina optimālu patērētāju aizsardzību.

Mēs gribējām skaidrus noteikumus un labāku tirgus regulējumu divu iemeslu dēļ: pirmkārt, uzņēmēju dēļ, lai viņi varētu rīkoties ļoti kvalitatīvi un droši, un, otrkārt, patērētāju dēļ, lai viņi varētu paļauties uz šo tirgu, lai pirms jebkuru līgumu parakstīšanas viņiem būtu pieejama nepieciešamā informācija un nepieciešamie tiesību aizsardzības pasākumi.

Labs regulējums veicina tirgus darbību, un tas ir izdevīgs gan patērētājiem, gan arī uzņēmējiem. Tas ir tas, ko mēs gribējām un ko mēs paveicām, lai panāktu šo vienošanos.

 
  
  

(Sēdi pārtrauca plkst. 10.55, lai pasniegtu LUX balvu, un atsāka plkst. 11.30.)

 
  
  

SĒDI VADA: A. VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika