Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0113(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0195/2008

Texte depuse :

A6-0195/2008

Dezbateri :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Voturi :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0511

Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 22 octombrie 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

3. Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Toina Mandersa w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowych produktów wakacyjnych, wymiany i odsprzedaży (COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)) (A6-0159/2008).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, Rapporteur.−Voorzitter, ik wil beginnen met het bedanken, zoals zo vaak, van iedereen die hierbij betrokken was: commissaris Kuneva, de schaduwrapporteurs en ook de drie Raadsvoorzitters, want we zijn met dit verslag gestart in 2007, onder het Portugese voorzitterschap. Daarna kwam het Sloveense voorzitterschapen uiteindelijk hebben we dankzij het Franse voorzitterschapeen compromis gevonden. Het is jammer dat staatssecretarisLuc Chatel er niet is, want het is natuurlijk geweldig om te kunnen constateren dat we een compromis hebben, en al in eerste lezing.

In 1994 is een richtlijn over timesharegoedgekeurd die de sector behoorlijk heeft opgeschoond. Het grote probleem was dat de lidstaten de richtlijn verschillend implementeerden. Er was een lappendeken van wetgevingen en ook de naleving was op de verschillende plaatsen gewild of ongewild verschillend en dat inspireerde de consument toch wat wantrouwen met betrekking tothet kopen van timeshare over de grens.

We zijn nu met een nieuwe richtlijn bezig. We hebben het toepassingsgebied wat uitgebreid, want in de richtlijn van 1994 werd een aantal producten niet of onvoldoende gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld langetermijnvakanties, het ruilen van producten enz. Ik denk dat we er nu in geslaagd zijn om op dit punt een duidelijke verbetering aan te brengen en zowel de industrie als de consument is erg tevreden over het resultaat. Ik hoop dat wij dat als politici ook zijn. We hebben vrij intensief samengewerkt met de collega's van de diverse fracties en we zijn tot een mooi resultaat gekomen.

Er is bijvoorbeeld een verbod op vooraf betalen, want dat was voor heel veel consumenten een vervelend probleem. Je betaalde en kon die EUR 1.000 of EUR 1.500 die je als voorschot had betaald, niet meer terugkrijgen.

De afkoelingsperiode van veertien dagen is denk ik ook een erg belangrijke zaak.

Vervolgens, en daar ben ik persoonlijk erg blij mee, komt er een checklist,een standaardinformatieformulier waarop uitdrukkelijk staat wat je hebt gekocht en ook dat je de mogelijkheid hebt om je contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te ontbinden.

Vervolgens zijn er de vrijwillige gedragscode voor de sector en hetkeurmerk, een herkennings- of kwaliteitsmerk, en ook het feit dat de Commissie heeft toegezegd hierop toezicht te zullen uitoefenen. Dat doet mij veel deugd. Ik denk dat het goed is dat de Commissie heeft toegezegd die gedragscodes te zullen volgen. Ik ben vooral ookblij met het feit dat de Commissie in de trialoog heeft toegezegd de naleving van de regeling in de lidstaten te zullen controleren.

Het wordt in een aantal gevallen wat makkelijker voor de consument om naar de nationale rechter te stappen. Ik betreur dat de jurisdictie, de vaststelling van de bevoegde rechter, niet expliciet in deze richtlijn staat. Dat vind ik jammer, maar in een compromis moet je af en toewat water bij de wijn doen. Zo vind ik het ook jammer dat, als cruciale informatie niet is verschaft, er na een jaar toch een contract blijkt te bestaan.

Dat kan allemaal in een compromis. Over het algemeen is er een enorme vooruitgang zowel voor de consument als voor de sector, met name is er maximaal geharmoniseerd. Dat maakt het in een aantal gevallen in ieder geval makkelijker om naar de rechter te stappen in de lidstaat waar men woont. Voor de sector wordt het een stuk gemakkelijker om over de grens te ondernemen.

Voorzitter, ik denk dat er een goed resultaat voorligt en dat wij hier als Parlement, samen met de Commissie en de Raad, trots op mogen zijn.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Member of the Commission.−Mr President, let me start by thanking the rapporteur, Mr Manders, and the shadows, in particular Mr Harbour and Ms McCarthy, for their political commitment and support, and the teams of the IMCO Secretariat and DG SANCO for their very close cooperation. This will lead us, hopefully, to conclude at first reading. I really appreciate your tremendous efforts and I am grateful that we finally reached an agreement. For the same reasons, I would also thank the French presidency.

This proposal would bring about very significant improvements for consumers in the market for timeshare and similar holiday products. There is clearly an urgent need to revise the existing rules on timeshare. Consumers are losing out by purchasing products which are economically similar to timeshare but which do not fall under the definition of the current directive. I am speaking here about products like discount holiday clubs, where consumers often have to pay a substantial amount upfront, ranging from EUR6000 to EUR20 000 for membership of a club, which will only give a right to a discount on future holidays. I am also referring to the resale and exchange of timeshare which are currently unregulated.

It is my deep conviction that we need to work on the database site for complaints, and data on complaints show that consumers encounter significantly more problems with these unregulated products, in particular with the discount holiday clubs, compared to timeshare. There is, therefore, a compelling case for applying similar rules to these products in order to achieve more fairness in the holiday market.

The proposal to be put to the vote today fills in the loopholes in the current legislation by extending the scope of the directive to cover not only timeshare but also long-term holiday products, resale and exchange of timeshare.

With the new rules, traders marketing these products will have to provide a consumer with comprehensive pre-contractual information so that the consumer will be able to an informed choice.

Thanks to amendments from this House, which I wholeheartedly support, this information will have to be provided on a standardised information sheet, which will make it easier for consumers to assimilate the information. The standardised information sheet will also facilitate the life of traders, in particular since it will be available in all EU languages. Consumers purchasing these products will also benefit from the right of withdrawal and a ban on advance payments, as is already the case for timeshare.

It will also be clarified that withdrawal can be notified to the trader by letter, email, fax or other similar means. Moreover, consumers purchasing long-term holiday products will be given additional protection. The total payment for membership will no longer be allowed upfront but must instead be divided into yearly instalments. The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.

The fully harmonised rules of the directive will be good for consumers. Currently, consumers wishing to purchase a timeshare while on holiday in another country will do so on the basis of that country’s rules, which may not be as protective as the rules of his home country. With the new fully harmonised directive, consumers will know that the same consumer protection rules will apply regardless of whether they bought their timeshare holiday products in their home countries or while on holiday abroad.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, relator de parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo.−Senhor Presidente, Senhora Comissária, agradeço ao relator Manders, ao relator-sombra Hasse Ferreira e demais relatores e colegas, a colaboração, a abertura ao diálogo e a disponibilidade para consensos.

A Directiva Timeshare abrangerá novas actividades e dará um contributo positivo ao turismo europeu, aos operadores e consumidores. Os consumidores são a parte menos conhecedora dos seus direitos e obrigações, a menos habilitada em processos negociais, por isso defendi na Comissão dos Transportes e do Turismo um elevado nível de protecção dos consumidores, defendendo designadamente o alargamento e a actualização de definições-base da Directiva, o reforço dos requisitos linguísticos, a informação e a retracção do contrato de forma a garantir um mercado estável, claro e sem custos escondidos para os consumidores.

Tem sido desencadeada, após o início deste processo, uma revisão horizontal do acervo comunitário do consumidor. Defendi que não se esperasse por essa revisão face aos sérios problemas encontrados para os consumidores no exercício dos seus direitos, principalmente a nível internacional, às novas actividades abrangidas pelo "timeshare", problemas que não resultam da legislação comunitária harmonizada nesta matéria, mas da inexistência de um quadro jurídico comunitário claro, eventualmente complementado por quadros jurídicos nacionais mais rigorosos, premiadores de empresas e consumidores legítimos. Este é um objectivo essencial desta proposta de directiva, pelo que solicito o apoio de todos.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos.−Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quiero lamentar de nuevo que la Conferencia de Presidentes no otorgara a la Comisión de Asuntos Jurídicos la cooperación reforzada con la Comisión de Mercado Interiory Protección del Consumidor en este informe que hoy abordamos.

En mi opinión en la Comisión de Asuntos Jurídicos no he querido ni modificar la base jurídica propuesta por la Comisión Europea, ni cambiar el instrumento jurídico. El objetivo prioritario ha ido encaminado a proteger al consumidor de los abusos cometidos por algunos de los llamados «clubes de vacaciones», sin perjudicar al desarrollo de los negocios limpios y generadores de empleo, como es el caso, también, de los conocidos comotime-share.

En mi opinión, no basta con aplicar las garantías propias del time-share a los clubes de vacaciones, sino que hay que ir más lejos, ya que la naturaleza jurídica de ambos es intrínsicamente distinta.

Por un lado, el time-share implica un derecho real, mientras que los clubes de vacaciones son simplemente un contrato de servicios. En realidad se trata de que el consumidor entrega una suma de dinero a cambio de la promesa, a largo plazo, de recibir unos servicios turísticos.

No podemos obviar que la mayoría de las quejas de los consumidores se refieren a los abusos de los clubes de vacaciones y no al time-share por todos conocido. Como la Comisaria Kuneva ha mencionado, nuestro objetivo, también en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ha sido regular los sectores opacos y establecer un régimen jurídico que permita a los empresarios honestos desarrollar sus actividades y a los consumidores beneficiarse de ellas.

Estoy convencido con este informe y las medidas que se proponen; vamos en la buena dirección.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour au nom du Groupe PPE-DE.– Mr President, it gives me great pleasure to be able to welcome, on behalf of the group and as,indeed, the second shadow rapporteur for my group that has worked on it, the agreement we have reached with Council today. I also want to thank Council for their cooperation.

I want to place on record the indebtedness that we pay to Mrs Luisa Rudi Ubeda, who was elected to the Spanish Parliament in the summer but who had actually done the bulk of the shadow work on this directive. In particular, in relation to the point to the rapporteur from the Committee on Legal Affairs, I just want to emphasise that the special section on holiday clubs, which I think is probably the biggest single advance we have in this directive in dealing with that particular type of product, was very much due to the tenacity of Mrs Rudi Ubeda in ensuring that we kept it on the table. Council and Commission in particular were rather reluctant, but I am delighted that we have reached agreement on that because I think it is crucially important.

My rapporteur, Toine Manders, who has also done an excellent job on this and to whom I pay tribute as well asthe rest of the team that worked with him, and Mrs Kuneva, have covered a number of the other issues, but I just want to highlight what I think are two other very important issues where we have sought significant improvement.

The first one is on the question of advertising. If you look at the advertising clause it is now clearly spelt out that any promotional activity in relation to a timeshare or holiday club has to be clearly shown and designated in advertising as such. Also, the standardised information that we have asked to be available has to be available at all times at any sort of promotional event, so there can be no question of people being misled by some attractive trip, visit or offer. It has to be absolutely clear what it is they are talking about, and that it should not be sold as an investment.

Secondly – and here I address the Council, though,unfortunately, the Minister is not here – the Member States’ encouragement of codes of conduct and out-of-court dispute resolution is absolutely crucial.

Overall, this is a major advance in consumer protection. I fully commend it and I am sure that it will get the overwhelming support of the House today.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, em nome do Grupo PSE.–Senhor Presidente, caros Colegas, a proposta de directiva que está em apreço neste plenário, após um ano de trabalho parlamentar, evidencia significativas melhorias face ao documento que aqui foi apresentado em 2007. Reforçaram-se, em vários planos, os direitos dos consumidores europeus, clientes ou potenciais clientes "timeshare" ou de clubes de cartões de férias.

Há, assim, nesta proposta, três diferentes períodos que permitem, em diferentes condições, a anulação do contrato unilateralmente por parte do consumidor. Quanto ao seu conteúdo também se tipificaram um conjunto de elementos essenciais a serem integrados de forma precisa no contrato, ao mesmo tempo que se clarificou e determinou o uso das línguas, uma forma mais favorável ao cliente consumidor, tal como as regras relativas à publicidade mereceram uma especial atenção. É, pois, uma boa proposta de directiva que, após negociações aturadas e detalhadas entre vários grupos parlamentares, chega a este plenário, já com o acordo da Comissão e do Conselho Europeu.

Senhor Presidente, há que saudar o esforço da Presidência eslovena para limarmos e ultrapassarmos um conjunto de divergências quanto ao texto, mas há que felicitar efusivamente a Presidência francesa, nomeadamente o embaixador Léglise-Costa, pelo magnífico trabalho realizado na fase conclusiva da negociação, bem como a boa vontade e capacidade técnica evidenciada pelos representantes da Comissão Europeia, quer no trílogo quer em contactos bilaterais.

No plano parlamentar, o autor do parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo, Manuel Jardim Fernandes, merece uma saudação especial, bem como os deputados da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, com particular relevo para o relator parlamentar, os relatores e coordenadores dos grupos, assim como "last but not least", a Presidente Aline McCartney.

Antes de terminar queria saudar as associações dos consumidores, com particular relevo para as britânicas e para a portuguesa DECO, bem como para a Associação Empresarial Europeia do sector, pelos contributos qualificados que me foram dando ao longo do processo. É uma boa directiva esta do "timeshare" e dos clubes de cartões de férias. Apelo, pois, caros Colegas a que a aprovemos.

Sr. Presidente, Senhora Comissária e caros Colegas, a Europa do mercado interno é também, tem de ser cada vez mais uma Europa que defende os consumidores.

 
  
  

VORSITZ: MECHTILD ROTHE
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, im Namen der Verts/ALE-Fraktion.– Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Auch ich möchte mich im Namen des Schattenberichterstatters meiner Fraktion, der leider heute verhindert ist, für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ich glaube, mit Herrn Manders kam es wirklich zu einer guten Zusammenarbeit und zu guten Ergebnissen, auf die wir stolz sein können.

Es ist besonders wichtig, dass wir den Anwendungsbereich auf Ferienclubs – die sind ein großes Problem –, auf Kreuzfahrtschiffe, auf Hausboote und auf Caravans ausgeweitet haben. Damit haben wir zahlreiche Schlupflöcher gestopft, die in der alten Richtlinie leider vorhanden waren. Außerdem ist es sehr wichtig, dass wir mehr Transparenz hergestellt haben, zum einen durch vorvertragliche Informationen, zum anderen aber auch durch die Informationsblätter, durch die standardisierten Informationen, die schon mehrere Vorredner erwähnt haben.

Außerdem halte ich es für wichtig und ich möchte unterstreichen, dass wir beim Widerrufsrecht die Verlängerung auf 14 Tage haben, wenn Missbrauch mit den Informationen geschieht, aber auch die Möglichkeit für die Verbraucher besteht, eine verlängerte Frist von drei Monaten in Anspruch zu nehmen, und wenn es eine sträfliche Vernachlässigung der Informationspflicht gibt, sogar von einem Jahr. Das schafft mehr Transparenz und mehr Rechtssicherheit, unddas ist im Interesse der Verbraucher, aber auch im Interesse der Industrie, die natürlich großes Interesse daran hat, sich von unseriösen Anbietern in diesem Bereich zu distanzieren.

Gemeinsam können wir mit der Industrie, den Mitgliedstaaten und den Verbraucherverbänden diesen Bereich jetzt endlich seriös gestalten. Deshalb denke ich auch, dass unsere Fraktion dem voll und ganz zustimmen wird. Wir haben nicht alles erreicht, was wir erreichen wollten, aber es ist ein großer Schritt nach vorne.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, w imieniu grupy UEN.–Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Przemysł turystyczny odgrywa coraz ważniejszą rolę w gospodarce państw unijnych, w tym usługi dotyczące użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowe produkty wakacyjne, wymiana nieruchomości w oznaczonym czasie i odsprzedaż. W wielu przypadkach w tych transakcjach poszkodowanymi byli konsumenci.

Dyrektywa wychodzi naprzeciw tym problemom i stwarza warunki do harmonizacji tych usług na rynku Unii Europejskiej przez przyjęcie pakietu podstawowych zasad zwiększających przejrzystość i chroniących konsumentów, między innymi przez: ustalenie jednolitego wzoru umów, obowiązek spisania umowy w języku konsumenta, zabezpieczenie lepszych warunków do podjęcia właściwej decyzji przez konsumenta, ustalenie czasu do namysłu, w którym konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Dyrektywa łącznie z poprawkami stwarza warunki do rozwoju tych usług i podnosi do nich zaufanie konsumentów.

Dziękuję panu Mandersowi za doskonałe sprawozdanie. UEN popiera tę dyrektywę.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).- Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von unserer Seite zunächst einmal Dank an den Berichterstatter, aber auch an den Schattenberichterstatter bzw. den Berichterstatter der EVP im Rechtsausschuss. Gemeinsam als Europäisches Parlament haben wir gezeigt, dass wir dann, wenn ein Markt aus den Fugen gerät – und das war ja beim Timesharing-Bereich der Fall –, auch bereit sind, gemeinsam zu handeln. Man muss noch einmal darauf hinweisen, dass der Markt für Teilzeitwohnrechte in seiner klassischen Form zunehmend unterwandert wurde von unseriösen Anbietern, wie Clubbeteiligungen und Ferienanlagen, die in ganz Europa verstreut sind und die den Verbraucher tatsächlich nicht in transparenter Weise über die Möglichkeiten und Nachteile einer solchen Investition informiert haben. Hier wird die neue Regelung erhebliche Vorteile bringen.

Die Verlängerung der Widerrufsfrist von zehn auf vierzehn Tage wurde angesprochen. Ich halte es auch für richtig, dass wir mehrjährige Hotelbuchungen ausgenommen haben, weil der Verbraucher hier wirklich in einer anderen Situation ist, als wenn er sich auf eine jährlich wiederkehrende Investition in einen Ferienclub oder eine Ferienanlage einlässt.

Ich möchte noch darauf hinweisen – dazu wurde schon vieles gesagt –, dass die Vorschrift, dass der Verbraucher entweder in der Sprache des Landes, wo er seinen Wohnsitz hat, oder in seiner Muttersprache informiert werden muss, auch dazu führt, dass ein Stück weit die Vertragsmodelle, die unseriös waren, aus dem Markt gedrängt werden und so insgesamt der Markt für Teilzeitwohnrechte wieder auf eine seriöse Basis gestellt wird und Verbraucher, die sich im Urlaub in eine solche Anlage einkaufen wollen, dies mit vollem Vertrauen tun können.

Die Revisionsklausel, die in der letzten Richtlinie so nicht enthalten war, lässt uns als Parlament die Möglichkeit, nach drei Jahren zu evaluieren, inwieweit der von uns vorgeschlagene Weg nun wirklich die Probleme löst oder ob es weitere Probleme gibt, bei denen wir dann weiter steuernd eingreifen müssen.

Ich bedanke mich und glaube, Frau Kuneva, dass wir damit für den Binnenmarkt eine sehr positive Maßnahme getroffen haben.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).- Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich denke, dass wir hier ein gutes Stück Arbeit geleistet haben, nicht nur für den Binnenmarkt – wie Herr Schwab gerade gesagt hat –, sondern für die Bürgerinnen und Bürger.Und das ist mir wesentlich wichtiger, denn wir wollen dafür sorgen, dass sie sich in einem zusammenwachsenden Europa wiederfinden, und zwar in einem sehr positiven Sinne, und ich denke, das ist hier auch tatsächlich geschehen.

Als Koordinatorin möchte ich mich auch besonders bei unserem Schattenberichterstatter, Herrn Joel Hasse Ferreira, für die hervorragende Arbeit, die er zusammen mit dem Berichterstatter und den anderen Schattenberichterstattern geleistet hat, bedanken.

Als PSE-Fraktion hätten wir gerne noch eine stärkere Ausweitung des Anwendungsbereichs erreicht. Das ist ganz klar, aber wo man Kompromisse machen muss, muss man sie machen. Ich denke, wir haben trotzdem eine sehr positive Lösung gefunden. Die Erleichterung der Vergleichbarkeit der Angebote, des Widerrufsrechts, der Werbung, das sind alles Dinge, die dazu führen werden, dass wir in Zukunft für unsere Bürgerinnen und Bürgern bessere Voraussetzungen schaffen, damit sie sich in einem Markt, der wirklich sehr viele Wildwüchse hatte,wiederfinden und auch souverän sein können.

Diese Wildwüchse haben dazu geführt, dass viele Menschen, die im Urlaub vielleicht nicht ganz so aufgepasst haben, in sehr schwierige Situationen gebracht worden sind. Das wollen wir in Zukunft verhindern, und ich denke, dass wir das mit diesem Kompromiss durchaus erreichen können.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).- Fru talman! I mitt land Sverige har vi tyvärr blivit välbekanta med det här problemet. Turister som är på gott semesterhumör luras att köpa andelar i lägenheter som de inte är särskilt nöjda med när de kommer hem,om de överhuvudtaget har något med sig när de kommer hem!Det nya direktivet om tidsdelat boende kommer att innebära ett mycket bättre skydd och samma regler för köp av tidsdelat boende var helst i EU köpet äger rum. För att människor tryggt ska kunna utnyttjaden inre marknadens friheter krävs det ett ordentligt konsumentskydd. Konsumenterna ska kunna känna sig starka, trygga och säkra.

Det blir förbjudet för säljare att begära handpenning under ångerfristen och den förlängs dessutom från 10 till 14 dagar. På så sätt slipper konsumenterna att oroa sig för att bli av med handpenningen om de inte är nöjda eller vill dra sig ur köpet under ångertiden. Direktivet kommer sannolikt att tvinga bort oseriösa företag som inte klarar kraven på hederlig marknadsföring och rimliga köpeavtal. Jag tror att många idag tvekar att köpa sådana här tjänster i andra medlemsländer just för att de inte kan känna sig trygga och lita på konsumentskyddet.

Genom harmoniseringen och åtgärderna i direktivet får konsumenterna ett starkare konsumentskydd. Det kan bidra till att fler kan vilja utnyttja sådana här tjänster med tidsdelat boende utanför sin egen medlemsstat och det välkomnar vi naturligtvis alla. Med andra ord, det här är ett utmärkt förslag med ett brett stöd. Solälskande nordbor tackar såväl kommissionen som föredraganden och skuggföredragandena!

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE).- Madam President, this timeshare law is long overdue. The Committee on the Internal Market and Consumer Protection first held a hearing on this in 2001, exposing all the problems in the market. We are, of course, very pleased that we have come to the point today where we are now delivering for consumers. We are extending the law to cover all timeshare-like products, especially the problematic discount holiday clubs. We are covering resale and exchange and giving consumers better protection and better rights. Critically, I believe consumers will have the same rights whether they are buying in Varna on the Black Sea or Valencia on the Costa Blanca.

With this law, consumers must be given the key information on the standard information sheet – including all fees and charges – and, if the company fails to provide it,the law extends the right of withdrawal to three months. Failure to inform the consumer of the right of withdrawal extends the right of withdrawal to one year. These really are good rights for consumers. They will turn our traders into responsible traders and we will have informed and protected consumers, which means we can drive out of the market the dodgy dealers and the scam merchants.

Today we have demonstrated that, when consumers complain,Parliament’s Committee on Internal Market and Consumer Protection not only answers, but we act and we deliver. Commissioner, I would ask you to follow up, as you always do, on enforcement issues. We must now use the new cross-border enforcement network to tackle the continuing problems that consumers have and to make sure we reduce the number of complaints that turn up on timeshare in European consumer centres right across the 27 Member States.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).- Scopul nostru este întotdeauna acela de a asigura o legislaţie ce aduce mai multe beneficii consumatorului. De aceea, aş dori să subscriu ca susţinător al acestei noi directive ce aduce un cadru model şi simplificat pentru produsele de vacanţă multiproprietate. Consider că sunt binevenite propunerile de a acorda consumatorului un timp de gândire de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract, precum şi interdicţia de a cere plăţi anticipate în acest interval. Sper ca modificările aduse să contribuie la o piaţă internă funcţională, prin armonizarea legislaţiei europene în acest sens şi să crească, aşadar, nivelul de protecţie a consumatorilor.

Trebuie să ne asigurăm că în momentul semnării contractului consumatorul este perfect informat şi că i s-au pus la dispoziţie toate informaţiile precontractuale necesare privind costurile implicate, serviciile de care va beneficia. Trebuie să încurajăm dezvoltarea industriei produselor de vacanţă în regim time share şi pe termen lung; să creştem nivelul de încredere al consumatorului în cumpararea de pachete de vacanţă peste graniţele ţării şi întotdeauna să încurajăm firmele să vândă peste graniţele ţării, să profite de avantajele oferite de piaţa unică.

Solicit doamnei comisar Kuneva intervenţia şi în contractele de credit, deoarece după acest scandal financiar în care ne aflăm majoritatea băncilor au modificat şi aceste contracte de credit, înşelând în continuare consumatorii. Felicit raportorul pentru munca depusă şi sper că vom avea o piaţă care să fie în beneficiul consumatorului.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE).- Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, nous allons voter le dépoussiérage nécessaire d'une directive vieille de quatorze ans, qui concerne des millions de personnes en Europe – professionnels du tourisme comme consommateurs de vacances à temps partagé ou en club.

Ce secteur pesant plus de deux milliards d'euros par an et employant 200 000 personnes est un vecteur important du marché intérieur, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, d'autant plus que les prévisions annoncent une croissance rapide de ce type de services. La logique économique, certes non négligeable, ne doit pas empêcher de protéger au mieux les nombreux utilisateurs de ces services, qui disposent souvent de budgets vacances moyens et qui ont besoin de protection et de plus de clarté juridique.

L'harmonisation des conditions de rétractation tout comme l'interdiction de pratiques commerciales déloyales telles que le versement d'acomptes durant le délai de réflexion et l'obligation de fournir un contrat précis, clair et lisible dans la langue choisie par l'acheteur constituent ainsi un progrès important dans la protection et la responsabilisation des consommateurs.Ce texte va enfin permettre de mettre un terme à des pratiques inadmissibles rendues possibles par les insuffisances de la directive actuelle et va redonner crédit à un secteur plombé par une image négative.On peut donc espérer, d'une part, un regain de dynamisme positif pour des prestataires de services débarrassés de concurrents malhonnêtes et, d'autre part, une confiance retrouvée chez des consommateurs rassurés.

Je tiens donc à féliciter le rapporteur, Monsieur Manders, et les rapporteurs fictifs, notamment mon ami, Joel Hasse Ferreira, pour leur travail fructueux qui va aboutir, en première lecture, à un accord qui maintient les nombreuses avancées voulues par le Parlement mais refusées par le Conseil.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE).- Madam President, for a number of years I have been concerned that current legislation on timeshares did not take into account the range of new products in this area coming on to the market.Therefore, I welcome the revisions being made in this proposal.

Extending the scope to cover holiday clubs and other similar products is a great step forward in protecting the consumer from what had previously been an easy target for the unscrupulous tout. This directive certainly shows that the EU is taking steps to stay ahead of the game.

I have to admit, however, that I am disappointed that Parliament had to give way on a provision calling for cooling-off periods of 21 days in order to reach agreement with the Council. However, this is not to say that the improvements made have had no effect on the current directive, and, in fact, it is to be welcomed that no upfront payments have to be made until the end of the cooling-off period. A great deal of effort has gone into reaching this compromise with the Council, and I hope to see the report adopted today with a large majority.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).- Vítám revizi patnáct let staré směrnice o timeshare. Dochází k rozšíření definice dlouhodobých rekreačních produktů. To umožní vyšší ochranu spotřebitelů a zajistí konkurenceschopnost poctivých poskytovatelů. Směrnice totiž vylučuje vznik nových účelových produktů určených pouhému obcházení právního předpisu. Produkty timeshare jsou ze své podstaty službami poskytovanými přeshraničně. A proto mě těší, že v Evropě bude tento trh plně harmonizován a spotřebitel bude mít ve všech státech stejná práva, např.čtrnáctidenní lhůtu možnosti odstoupení od smlouvy, aniž by musel předem platit zálohu. Nebo povinnost poskytovatele připravit smlouvu v jazyce, který upřednostňuje spotřebitel. A to je dobrá zpráva i pro české obyvatele, kteří chtějí jet na dovolenou. Podporuji také myšlenku zavést evropský registrační systém, jako mají cestovní kanceláře, který by byl zdrojem informací při vedení soudních sporů a mohl by zřizovat i záruční fond pro spotřebitele pro případ krachu společnosti. Blahopřeji paní komisařce a také zpravodajům.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Member of the Commission.−Madam President, we need to ensure that consumers all over the EU are adequately protected against aggressive selling tactics by rogue traders operating in the timeshare and holiday product markets.

The need for action at EU level is all the more crucial because of the cross-border nature of most timeshare contracts.

Furthermore, we need to ensure that consumers have enough confidence in the regulatory framework so that they do not refrain from purchasing timeshare abroad from legitimate traders. A healthy market in timeshare and similar holiday products will contribute to boosting growth and job creation in the European Union.

It is my firm belief that the compromise package that you will vote on today will make an important contribution to the achievement of these aims. The amendments put forward by the ALDE, PPE-DE and PSE Groups – with which the Council has agreed – are, in my view, fair and reasonable. The package is also in line with the Commission’s original proposal.

In my opinion, this package constitutes the best option in the interest of both consumers and traders. A vote for this package is a vote for consumer confidence in holiday products, for clear consumer information and for a competitive and responsible holiday industry.

So I look to the Members of this House to vote to support an agreement today on rules for timeshare and similar holiday products which will provide real added value for holidaymakers all over Europe.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, Rapporteur.− Voorzitter, als wij vanmiddag deze richtlijn goedkeuren, stellen we weliswaar een richtlijn vast over een klein onderdeel van de interne markt, maar is dat toch een enorm grote stap voor de Europese consument. Deze richtlijn is namelijk een voorloper van het horizontale instrument voor consumentenbescherming.

Als rapporteur heb ik in eerste instantie voorgesteld een en ander vast te leggen in een verordening. Uiteindelijk is het maximale harmonisatie geworden en ik denk dat via maximale Europese harmonisatie niet alleen de consument fors wordt beschermd, maar ook de bonafide bedrijven die zich met de handel in kwestie bezighouden. Er ontstaat een enorme impuls voor het toerisme en de interne markt kan alleen goed functioneren, als er consumentenvertrouwen is.

Ik ben blij dat met deze maximale harmonisatie alle Europese consumenten gelijke rechten krijgen. Ik ben namelijk van mening dat de Europese consumenten, uit welk land zij ook komen, dezelfde rechten moeten hebben, als zij binnen de interne markt aankopen doenvan goederen, diensten of wat dan ook. Met deze richtlijn wordt dat het geval.

Ik hoop dat de lidstaten de naleving ook op gelijke wijze zullen regelen en hier op gelijke wijze toezicht op zullen houden, opdat de consument het vertrouwen blijft behouden. Een interne markt, en daarom geloof ik in Europa, kan immers alleen goed functioneren op basis van vertrouwen, zowel van het bedrijfslevenals van de overheid en de consument.

Als dat lukt, dan denk ik dat dit een voorloper is en een belangrijk signaal om het horizontale instrument voor consumentenbescherming voor alle consumentenaankopen maximaal te harmoniseren.

Dan denk ik, Voorzitter, dat dit een grote stap vooruit is, want veel gebieden van de interne markt hebben we al geoptimaliseerd, maar nog niet het consumentenvertrouwen. Ik denk dat de nu voorliggende richtlijn een hele belangrijke stap in die richting is. Ik wil iedereen bedanken die daar positief toe heeft bijgedragen.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute Mittag statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie.Użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie jest formą produktu o charakterze wakacyjnym. Wielu konsumentów decyduje się na zakup takich usług pod wpływem uroku miejsca, do którego udają się na wakacje, co niestety często było wykorzystywane przez nieuczciwe przedsiębiorstwa, które nie udzielają kompleksowych informacji na temat oferowanej usługi.

Wprowadzone przez dyrektywę zmiany zwiększą zakres ochrony konsumenta przed takimi praktykami. Przede wszystkim konsumenci zyskają 14-dniowy okres na wycofanie się z zawartych umów bez ponoszenia żadnych konsekwencji, co pomoże im podjąć przemyślaną do końca decyzję. Informacje, jakie przedsiębiorstwa będą zobligowane przekazać potencjalnym nabywcom usług, także zostaną rozszerzone. Konsument będzie miał prawo domagania się pełnych informacji bez względu na to, w którym państwie członkowskim nabywa usługę. A co ważniejsze informacje te powinny być przekazane pisemnie w języku państwa członkowskiego, którego nabywca usługi jest rezydentem bądź obywatelem. W przypadku braku poinformowania konsumenta o możliwości wycofania się z umowy w ciągu 14 dni, konsument zyskuje prawo do wycofania się z umowy przez okres jednego roku i 14 dni.

Wszystkie te rozwiązania są niezwykle korzystne dla konsumenta, szczególnie w dobie, kiedy podróże zagraniczne stały się tak powszechne, a w związku z tym coraz częściej konsumenci narażani są także na nieuczciwe praktyki niektórych operatorów.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.Európskemu parlamentu vždy ležali na srdci práva spotrebiteľov v oblasti cestovného ruchu, preto vo svojich uzneseniach o nových perspektívach a nových výzvach pre trvalo udržateľný európsky cestovný ruch prijal potrebu revidovať smernicu 94/47/ES.

Bezohľadné agentúry túto smernicu ľahko obchádzajú, preto v záujme dosiahnutia optimálnej úrovne ochrany spotrebiteľa,aj v tejto oblasti, sa náš výbor IMCO usiloval prijať harmonizované pravidlá v niektorých kľúčových aspektoch. Tieto pomôžu spotrebiteľovi urobiť správne rozhodnutia bez ohľadu na štát, odkiaľ pochádza a kde bude dovolenkovať.

Timeshare, časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku znamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno alebo viac ubytovacích zariadení, viac ako na jedno obdobie. Zmluva bude musieť obsahovať kontrolný zoznam s cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov a uľahčiť im porozumenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Vítam etický kódex pre obchodníkov v tomto odvetví, značku kvality, cezhraničné kampane a používanie štandardizovaných hárkov. Dôležitým aspektom je reklama, ktorá by mala spotrebiteľa informovať a nie zavádzať. Smernica definuje právny rámec pre dlhodobé dovolenkové produkty. Spotrebiteľ bude mať čas na zváženie svojho rozhodnutia v prostredí, kde nik nemôže na neho vykonávať nátlak.Verím, že táto smernica pomôže vyriešiť vážne problémy spotrebiteľov s dlhodobými dovolenkovými produktmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), por escrito.Señor Presidente, me complace enormemente expresar mi aprobación a este informe y dar las gracias al ponente, el señor Manders, a mi colega, el señor Harbour, por su excelente labor, así como a los ponentes alternativos. Ha sido un excelente trabajo de equipo. Este paquete de medidas es el resultado de los grandes esfuerzos realizados tanto por la Comisión, como por el Parlamento o por el Consejo.

Desde nuestra delegación española siempre defendimos una posición de comprensión, de claridad y seguridad jurídica, todo ello contando con una armonización completa que garantice la mejor protección del consumidor.

Buscábamos una normativa clara y una mejor regulación del mercado. Por un lado, para los empresarios, de forma que puedan realizar su cometido con un alto nivel de calidad y de seguridad, y, por otro, para los consumidores, para que se sientan confiados a la hora de acceder a ese mercado, dispongan de la información necesaria antes de firmar ningún contrato, obtengan las garantías necesarias y así, reforzar sus derechos.

Una buena normativa fomenta la actividad del mercado y beneficia a los consumidores y empresarios. Eso es lo que buscábamos y eso es lo que hemos conseguido con este acuerdo.

 
  
  

(Die Sitzung wird um 10.55 Uhr für die Verleihung des LUX-Preises unterbrochen und um 11.30 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate