Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2523(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0543/2008

Rozpravy :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Hlasování :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0506

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 22. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

4.2. Zasedání Evropské rady (15.-16. října 2008) (hlasování)
Zápis
  

- Před hlasováním:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE), předsedkyně Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. (FR) Pane předsedající, při řešení této krize Evropský parlament prokázal svůj smysl pro zodpovědnost. Právě v tomto duchu se v pondělí večer setkal Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti, aby přistoupil k revizi směrnice o kapitálových požadavcích, známou jako „CRD”, která byla Komisí prezentována jako jeden ze základních kamenů v její reakci na závažnou finanční krizi v Evropské unii.

Ráda bych toto plenární shromáždění informovala o tom, že Evropská komise nepovažovala za užitečné podílet se v pondělí večer na práci Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti pro tuto diskuzi.

 
  
  

- Před hlasováním o odstavci 6:

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, toto jste obdrželi v písemné formě. Jsem pro to, aby byla přidána následující anglická fráze:

„Deplores the expected spillover effects to other sectors of the economy, therefore ..“

(DE) Tato vsuvka dá jasně najevo, že finanční krize má negativní dopad na celou ekonomiku.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh nebyl přijat)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, jen bych chtěl poukázat na to, že máme společné usnesení ze čtyř politických skupin, které se dohodly na tom, že již nebudou předkládány žádné pozměňovací návrhy ke společnému textu. Ústní pozměňovací návrhy jsou stále pozměňovacími návrhy a skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu podepsala toto společné usnesení. Z tohoto důvodu se bohužel musíme bránit dalším změnám, včetně ústních pozměňovacích návrhů.

 
  
  

- Po hlasování o pozměňovacím návrhu č. 6:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Pane předsedající, neměli jsme o odstavci 6? Informujte mne.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Ne, nebyl zde žádný požadavek na samostatné hlasování o tomto odstavci.

 
  
  

- Před hlasováním o odstavci 9:

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Jen jsem chtěla přidat slova, která následují za odstavcem 9, takže by pak text zněl:

„a jejich soulad s ustanoveními Smlouvy“, za účelem vyjasnění. Text by proto měl znít takto: „pravidla pro poskytování státní podpory a jejich soulad s ustanoveními Smlouvy“.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh nebyl přijat)

- Před hlasováním o odstavci 29:

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Pane předsedající, věřím, že kolegové ze skupiny PPE-DE zde krátce vystoupí, přesto bych je však ráda, než tak učiní, požádala, aby zvážili, zda by poškodilo jejich zásady, pokud by podpořili můj ústní pozměňovací návrh na přidání dvou slov, která podtrhují izolaci pobaltské oblasti v otázkách energetiky a její stoprocentní závislosti na Rusku. Rádi bychom vyzdvihli a uvítali snahu Komise, a obzvláště snahu Rady pomoci ukončit tuto izolaci pobaltského území v energetickém sektoru. Proto když v odstavci 29 hovoříme o východní Evropě, ráda bych se také zmínila o Pobaltí. Žádám vás o vaši podporu.

(Potlesk ze středu a zleva)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, rád bych navrhnul, aby naši parlamentní kolegové ze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu vznesli své oprávněné námitky v průběhu jednání, která jsou k tomuto účelu určena. Je nemístné vznášet takovéto požadavky v plénu, neboť zde o nich nemůžeme seriózně diskutovat. Takové jednání je neparlamentární a proto by od něj mělo být upuštěno.

(Potlesk)

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh nebyl přijat)

- Po hlasování o pozměňovacím návrhu č. 1:

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM).(SV) Pane předsedající, myslím, že neexistuje žádná omluva pro to, pokud se nám nepodaří přijmout pozměňovací návrhy do desíti hodin dnešního rána, a to navíc pouze v angličtině, litevštině a finštině. To není způsob, jakým by se měly věci řešit.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Zaznamenali jsme vaši stížnost paní Goudinová.

- Po hlasování:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – Pane předsedající, chtěl jsem jen poukázat na skutečnost, že jsme zde v Parlamentu právě hlasovali o usnesení ze zasedání Evropské rady a je ostudou, že zde z Rady nebyl nikdo přítomen, aby vzal na vědomí, na čem jsme tu pracovali a co k tomu máme říci. Toto není způsob jak spolu vzájemně spolupracovat.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). – Pane předsedající, je sice pravda, že zde Rada není přítomna, přesto bych však tuto sněmovnu požádal, aby přivítala naši novou komisařku, která se ihned po svém potvrzení i přes veškeré obtíže zúčastnila hlasování. Vítám baronku Ashtonovou ve sněmovně.

(Hlasitý potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Přesně tak, pane Martine. Velmi dobrý postřeh.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí