Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2523(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0543/2008

Keskustelut :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Äänestykset :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0506

Puheenvuorot
Keskiviikko 22. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

4.2. Eurooppa-neuvoston kokous (15. ja 16. lokakuuta 2008) (äänestys)
PV
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE), talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, tämän kriisin hallinnan osalta Euroopan parlamentti on osoittanut vastuuntuntonsa. Tässä hengessä talous- ja raha-asioiden valiokunta kokoontui maanantai-iltana käsittelemään vakavaraisuusdirektiivin tarkistamista. Komissio on esittänyt sen Euroopan unionia vaivaavaa vakavaa rahoituskriisiä koskevien vastatoimiensa yhtenä kulmakivenä.

Haluan ilmoittaa täysistunnolle, että komissio ei pitänyt hyödyllisenä osallistumista talous- ja raha-asioiden valiokunnan työskentelyyn maanantai-iltana tätä keskustelua silmällä pitäen.

 
  
  

– Ennen 6 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olette saaneet tämän tarkistuksen kirjallisena. Kannatan, että lisäämme seuraavassa englanninkielisessä sanamuodossa olevan virkkeen:

(EN) "Deplores the expected spillover effects to other sectors of the economy, therefore ..."

(DE) Tämä lisäys tekisi selväksi, että rahoituskriisillä on kielteinen vaikutus koko talouteen.

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan vain huomauttaa, että äänestämme neljän poliittisen ryhmän yhteisestä päätöslauselmaesityksestä. Kyseiset ryhmät sopivat, että yhteistä tekstiä koskevia tarkistuksia ei jätetä. Myös suulliset tarkistukset ovat tarkistuksia, ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä on allekirjoittanut yhteisen päätöslauselman. Siksi meidän on valitettavasti vastustettava uusia tarkistuksia, myös suullisia tarkistuksia.

 
  
  

– Tarkistuksesta 6 toimitetun äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, eikö meidän pitänyt äänestää kohdasta 6? Voitteko kertoa minulle?

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Tuosta kohdasta ei ole pyydetty erillistä äänestystä.

 
  
  

– Ennen 9 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). - (LT) Haluan vain lisätä sanat, jotka ovat 9 kohdan jälkeen, jolloin teksti kuuluisi seuraavasti:

(EN) "and their conformity with the Treaty provisions", selkeyden takia. Teksti kuuluisi silloin seuraavasti: "state aid rules to measures taken and their conformity with the Treaty provisions".

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

– Ennen 29 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, uskoakseni PPE-DE-ryhmään kuuluvat kollegat puhuvat pian. Sitä ennen haluan kuitenkin pyytää heitä harkitsemaan, olisiko vastoin heidän periaatteitaan tukea minun suullista tarkistustani, jossa lisätään kaksi sanaa, jotka korostavat Baltian maiden eristyneisyyttä energia-alalla ja niiden täydellistä riippuvuutta Venäjästä. Haluamme korostaa komission ja erityisesti neuvoston aloitetta, joka auttaisi lopettamaan Baltian maiden eristyneisyyden energia-alalla, ja suhtaudumme siihen myönteisesti. Siksi kohdassa 29, jossa puhumme Itä-Euroopasta, haluan mainita Baltian maat. Pyydän tukeanne.

(Suosionosoituksia keskeltä ja vasemmalta)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, ehdotan, että Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmää edustavat kollegamme esittävät oikeutetut vastalauseensa siihen tarkoitettujen neuvottelujen aikana. On asiaankuulumatonta tehdä tuollaisia ehdotuksia täysistunnossa, koska täällä emme voi keskustella niistä vakavasti. Se on epäparlamentaarista, siksi se pitäisi jättää sikseen.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

– Tarkistuksesta 1 toimitetun äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM).(SV) Arvoisa puhemies, mielestäni ei ole mitään puolusteluja sille, että saimme tarkistukset vasta tänä aamuna kello 10, ja silloinkin vain englanniksi, latviaksi ja suomeksi. Asioiden ei pitäisi toimia näin.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Panemme merkille valituksenne, jäsen Goudin.

– Äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan vain huomauttaa parlamentin jäsenille, että me äänestimme Eurooppa-neuvoston kokousta koskeneesta päätöslauselmasta. On häpeällistä, että kukaan neuvostosta ei ole läsnä kuulemassa, mitä olemme työstäneet ja mitä meillä on sanottavana. Tällä tavalla ei tehdä yhteistyötä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, on totta, että neuvosto ei ole läsnä. Haluan kuitenkin pyytää parlamenttia toivottamaan tervetulleeksi uuden komission jäsenen, joka on heti hyväksynnän saatuaan nähnyt vaivaa ollakseen läsnä, kun äänestys toimitetaan. Toivotan Catherine Ashtonin tervetulleeksi istuntosaliin.

(Voimakkaita suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Tosiaankin, jäsen Martin. Olette täysin oikeassa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö