Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2523(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0543/2008

Rozpravy :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0506

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4.2. Zasadnutie Európskej rady (15. a 16. októbra 2008) (hlasovanie)
Zápisnica
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE), predsedníčka Výboru pre hospodárske a menové veci. (FR) Vážený pán predsedajúci, Parlament preukázal pri riešení tejto krízy svoj zmysel pre zodpovednosť. V tomto duchu sa Výbor pre hospodárske a menové veci stretol v pondelok večer, aby dosiahol revíziu smernice o kapitálových požiadavkách známej ako smernica CRD, ktorú predložila Komisia ako jeden zo základných kameňov v rámci svojej reakcie na vážnu finančnú krízu v Európskej únii.

Rada by som toto plenárne zhromaždenie informovala, že Komisia nepovažovala za potrebné zúčastniť sa na práci Výboru pre hospodárske a menové veci v pondelok večer pre túto výmenu názorov.

 
  
  

– Pred hlasovaním o odseku 6:

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, túto vetu ste dostali písomne. Som za to, aby sa pridala táto veta s nasledujúcim znením v angličtine.

– „Vyjadruje poľutovanie nad očakávaným negatívnym vplyvom na ostatné odvetvia hospodárstva, a preto…

(DE) Na základe vloženia tejto vety bude jasné, že finančná kríza má negatívny vplyv na celé hospodárstvo.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som len zdôrazniť, že hlasujeme o spoločnom návrhu uznesenia štyroch politických skupín, ktoré schválili, že nepredložia žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločnému textu. Ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú takisto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu podpísala spoločné uznesenie. Z tohto dôvodu, aj keď nám je to ľúto, sa musíme vysloviť proti ďalším pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vrátane ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 
  
  

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 6:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, nemali sme hlasovať odseku 6? Informujte ma, prosím.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Nie, nebola predložená žiadosť o samostatné hlasovanie o tomto odseku.

 
  
  

– Pred hlasovaním o odseku 9:

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Chcela som len pridať slová vedľa odseku 9, potom by text znel takto:

„a ich súlad s ustanoveniami zmluvy“, na účel objasnenia. Text by preto znel takto: „pravidlá o štátnej pomoci na prijaté opatrenia a ich súlad s ustanoveniami zmluvy“.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý)

– Pred hlasovaním o odseku 29:

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, verím, že kolegovia zo skupiny PPE-DE budú hovoriť stručne, no ešte predtým by som ich chcela požiadať, aby zvážili, či by narušilo ich zásady, keby podporili môj ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh spočívajúci v pridaní dvoch slov, ktoré objasnia izoláciu pobaltského regiónu v sektore energie a jeho 100 % závislosť od Ruska. Radi by sme zdôraznili a privítali iniciatívu Komisie a najmä Rady pomôcť ukončiť izoláciu pobaltského regiónu v sektore energie. Preto, v odseku 29, v ktorom hovoríme o východnej Európe, by som sa rada zmienila o pobaltskom regióne. Žiadam vás o podporu.

(potlesk od poslancov stredu a ľavice)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby naši kolegovia zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu vzniesli svoje procedurálne námietky počas rokovaní o tejto problematike. Je nevhodné predniesť takéto návrhy v pléne, pretože tu o nich nemôžme seriózne diskutovať. Je to neparlamentné, a preto to treba ukončiť.

(potlesk)

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý)

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1:

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). (SV) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že nemožno ospravedlniť, že sme dnes dopoludnia do 10.00 hod. neprijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a potom len v angličtine, lotyštine a fínčine. Takto by to nemalo fungovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Zaznamenali sme vašu sťažnosť, pani Goudinová.

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, chcel som len upozorniť Parlament, že sme hlasovali o uznesení zo zasadnutia Európskej rady a je hanba, že nikto z Rady nie je prítomný, aby vzal na vedomie, na čom sme pracovali a k čomu sa vyjadrujeme. Takto spolupráca nefunguje.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). – Vážený pán predsedajúci, možno je pravda, že Rada nie je prítomná, rád by som však požiadal Parlament, aby privítal našu novú komisárku, ktorá sa hneď po svojom schválení snažila prísť na toto hlasovanie. Vítam barónku Ashtonovú v Parlamente.

(hlasný potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Martin, ste veľmi pohotový.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia