Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2523(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0543/2008

Debatter :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Omröstningar :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0506

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 22 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

4.2. Europeiska rådets möte (15-16 oktober 2008) (omröstning)
Protokoll
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE), ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor.(FR) Herr talman! När det gäller hanteringen av denna kris har parlamentet visat sin ansvarskänsla. Det är med denna inställning som utskottet för ekonomi och valutafrågor sammanträdde i måndags kväll för att ta upp översynen av kapitalkravsdirektivet, som kommissionen lagt fram som en av hörnstenarna i dess bemötande av den allvarliga finansiella krisen i Europeiska unionen.

Jag vill informera kammaren om att kommissionen inte ansåg det givande att delta i det arbete som utskottet för ekonomi och valutafrågor utförde under diskussionen i måndags kväll.

 
  
  

- Före omröstningen om punkt 6:

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Även jag har fått detta skriftligen. Jag är för att lägga till en mening som lyder som följer:

”Beklagar de förväntade bieffekterna på andra sektorer av ekonomin och därför …”

Detta inskjutande skulle göra det klart att den finansiella krisen har negativa konsekvenser på ekonomin som helhet.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Herr talman! Jag vill framhålla att vi röstar om ett gemensamt förslag till resolution från fyra politiska grupper som har kommit överens om att inte lägga fram några ändringsförslag om den gemensamma texten. Muntliga ändringsförslag är också ändringsförslag och gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa har undertecknat den gemensamma resolutionen. Av den anledningen måste vi beklagligtvis motsätta oss ytterligare ändringsförslag, inklusive muntliga sådana.

 
  
  

- Efter omröstningen om ändringsförslag 6:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Herr talman! Var vi inte tvungna att rösta om punkt 6? Jag följer ert råd.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Nej, det finns ingen begäran om en separat omröstning om den punkten.

 
  
  

- Före omröstningen om punkt 9:

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Jag vill bara lägga till ett par ord som finns intill punkt 9 så att texten sedan lyder på följande sätt:

(LT) ”och deras förenlighet med fördragsbestämmelserna”, för att klargöra. Texten skulle då lyda ”av reglerna om statligt stöd på vidtagna åtgärder och deras förenlighet med fördragsbestämmelserna”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

- Före omröstningen om punkt 29:

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE).(EN) Herr talman! Jag tror att kollegerna från PPE-DE-gruppen strax kommer att resa sig för att tala men innan de gör det vill jag be dem överväga om det skulle skada deras principer att stödja mitt muntliga ändringsförslag genom att lägga till två ord som framhåller hur isolerad den baltiska regionen är på energiområdet och dess totala beroende av Ryssland. Vi vill framhålla och välkomna kommissionsledamotens och framför allt rådets initiativ att bidra till att den baltiska regionens isolering på energiområdet upphör. I punkt 29 där vi talar om Östeuropa vill jag därför nämna den baltiska regionen. Jag ber om ert stöd för detta.

(Applåder från mitten och vänster)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Herr talman! Jag vill föreslå att våra kolleger från gruppen Alliansen liberaler och demokrater i Europa tar upp sina legitima invändningar under de förhandlingar som är avsedda för det ändamålet. Det är oförskämt att komma med sådana förslag i plenum, eftersom vi inte kan ha en allvarlig diskussion om dem här. Detta är oparlamentariskt och bör därför upphöra.

(Applåder)

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

- Efter omröstningen om ändringsförslag 1:

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). - Herr talman! Jag tycker att det är under all kritik att vi inte fick ändringsförslagen förrän klockan 10 i morse och då endast på engelska, lettiska och finska. Så får det inte gå till!

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Hélène Goudin! Vi noterar ert klagomål.

- Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). (EN) Herr talman! Jag vill bara framhålla för kammaren att vi röstade om en resolution om Europeiska rådets möte och det är en skam att ingen från rådet är närvarande för att beakta det som vi har arbetat fram och vad vi vill säga. Det är inte så vi ska samarbeta.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). (EN) Herr talman! Det kanske stämmer att rådet inte är här, men jag vill be kammaren att välkomna vår nya kommissionsledamot som omedelbart efter sitt godkännande har tagit sig omaket att vara närvarande vid omröstningen. Jag välkomnar Catherine Ashton till kammaren.

(Kraftiga applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Ja, verkligen, David Martin. Ni har helt rätt.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy