Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2187(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0403/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0403/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0512

Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6.1. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
PV
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1(g):

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, σε συμφωνία με τους σκιώδεις εισηγητές των ομάδων του PPE-DE, PSE και Verts/ALE, θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 1 (g). Αποτελείται από δύο μικρές αλλαγές.

Η πρώτη αλλαγή είναι να αντικαταστήσουμε τις λέξεις «δεν τηρεί» στη δεύτερη πρόταση με το «ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με» ούτως ώστε η δεύτερη πρόταση να διατυπώνεται «και ότι κατά συνέπεια, η συμφωνία ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τα κοινοτικά και διεθνή πρότυπα προστασίας των δεδομένων».

Η δεύτερη μικρή αλλαγή είναι στην τελευταία πρόταση, όπου θα ήθελα να αντικαταστήσω τη λέξη «αφήνει» από τη φράση «θα μπορούσε να αφήσει» ούτως ώστε να διατυπώνεται «θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να αφήσει τη συμφωνία ανοιχτή σε νομική προσβολή».

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία in ’t Veld, έχω μια ερώτηση. Έχω δίκιο που νομίζω ότι, αν γίνει δεκτή η προφορική τροπολογία σας, αυτό θα αντικαταστήσει την ψηφοφορία κατά τμήματα; Με άλλα λόγια, αν γίνει αποδεκτή η προφορική τροπολογία σας, μπορούμε να ψηφίσουμε επί της παραγράφου στο σύνολό της. Έτσι δεν είναι;

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, ναι, σε ό,τι με αφορά, διότι η αίτηση για ψηφοφορία κατά τμήματα έγινε από την Ομάδα PSE, διότι δεν συμφωνούσε με το μεσαίο τμήμα. Αν εγκριθεί η προφορική τροπολογία μου – και κοιτάζω τη σκιώδη εισηγήτρια της Ομάδας PSE: ναι, συμφωνεί μαζί μου – μετά θα συμφωνήσει με την παράγραφο στο σύνολό της, άρα θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε επί της παραγράφου στο σύνολό της.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου