Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0283(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0291/2008

Rozpravy :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Hlasování :

PV 22/10/2008 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0509

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 22. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Návrh rozhodnutí: Schválení jmenování Catherine Ashton jako členky Evropské komise (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Pane předsedající, vítám jmenování baronky Ashtonové členkou Evropské komise a chtěl bych dále zdůraznit, že již samotný fakt, že jí byl udělen doživotní šlechtický titul, vypovídá o její vynikající práci pro Spojené království. Pevně věřím, že se stane stejně hodnotnou komisařkou, jako byl před ní její předchůdce lord Cockfield, který byl v roce 1984 zvolen kabinetem Margaret Thatcherové za komisaře Spojeného království. Výsledkem jeho významné bruselské kariéry bylo položení základů pro jednotný trh.

Impulsem k jednání v Dohá by si baronka Ashtonová zajistila trvalé místo v historii Evropské unie. Jedná se sice o velkou výzvu, úspěšné dokončení jednání by však nesmírně pomohlo rozvojovým zemím.

 
  
  

- Návrh usnesení: Evropská rada (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Pane předsedající, hlasoval jsem proti společnému usnesení summitu Evropské rady, zejména pro jeho pokrytectví ohledně irského referenda a díky jeho bláhovým, ekonomicky neúnosným cílům týkajícím se změny klimatu. Úřední zpráva pokrytecky potvrzuje, že uznává irské odmítnutí lisabonské strategie, aby vzápětí svým kódovaným jazykem trvá na tom, aby Irsko s lisabonskou strategií souhlasilo. Tento takzvaný respekt vůči demokratickému rozhodnutí voličů je zjevně falešný.

V současné době, kdy všichni čelíme hluboké ekonomické krizi, která je nejhorší krizí, jakou většina z nás pamatuje, se Evropská unie obává o plnění cílů týkajících se změny klimatu. Naše ekonomika a průmysl si však za současných podmínek nemůže toto přespříliš vysoké zelené daňové břemeno dovolit. Jediné, čeho tak dosáhneme, je, že se náš výrobní průmysl bude stále více stěhovat na Dálný východ.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Pane předsedající, ráda bych zmínila pozměňovací návrh č. 3, kde jsme kritizovali řadu komisařů za to, že dlouhou dobu bagatelizovali žádosti Evropského parlamentu, aby byly navrženy právní předpisy pro lepší dohled nad finančním trhem. Taková je realita. Domnívám se však, že je také důležité, aby i členské státy přiznaly svůj díl viny. I kdyby se nakonec Komise odhodlala k nějaké akci, domnívám se, že by se stejně setkala se značným odporem. Přesto za to Komise nese odpovědnost. Oproti předpisům založeným na nařízeních jsou naše předpisy založeny na zásadách, a proto potřebujeme být nekompromisnější, neboť nepříliš tvrdé předpisy se minuly účinkem.

Ráda bych také zmínila odstavec 20, kde Parlament znovu zdůrazňuje, že uznává výsledky irského referenda a výsledky procesu ratifikace v dalších členských státech. Během rozpravy o irském referendu však několikrát opakovaně zaznělo, že Parlament tento výsledek neuznává. Bez ohledu na cokoliv jiného, Parlament zde nemá žádnou pravomoc a žádné oprávnění jednat, ať tak či onak. Přesto na rozdíl od svého kolegy pana Allistera toto prohlášení vítám.

Domnívám se, že odstavec 20 může konečně odpovědět na obavy irských občanů před evropskými volbami. Přesto bychom neměli podcenit, co je třeba v tomto ohledu udělat. Odstavec 20 také říká, že Parlament je připraven nabídnout pomoc pro dosažení větší a informovanější shody názorů. Věřím, že ve skutečnosti by tato formulace měla znít: „pro dosažení informovanější shody názorů“.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Pane předsedající, nejnebezpečnější možnou frází v současné politice je, že „něco se musí udělat“. Politici mají neopodstatněný a nepřiměřený strach z toho, že budou působit neaktivně, a jak jsme měli možnost sledovat v průběhu finanční krize, za každou cenu se o „něco“ snaží. Nezáleží jim na tom, co to „něco“ je – 500 miliard liber v Británii, 500 miliard eur v Evropě, 850 miliard dolarů v USA – ano, to už „něco“ je, tak to prostě udělají, bez ohledu na praktické důsledky.

Pravdou je, že nemůžete vydat zákony proti recesi, stejně jako nemůžete vydat zákony pro pohyb Slunce či Měsíce. To, čeho jsme nyní svědky, je neúprosná korekce let, kdy bylo velmi snadné získat úvěr, což bylo dílo stejných vládních kabinetů, které taktéž držely úrokové míry až příliš nízko po příliš dlouhou dobu. Toto byla politická a ne tržní rozhodnutí a nafouknutá bublina nyní začíná splaskávat. Jedinou opravdovou změnou, kterou znárodnění našich bank a tyto obrovské náklady na pomoc z nesnází způsobí, je, že místo toho, abychom snížili daně za účelem pomoci lidem v této tíživé době, je právě naopak zatížíme ještě dalším obrovitým břemenem. Naši daňoví poplatníci draze platí za naši domýšlivost.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – Pane předsedající, pokud jde o pozměňovací návrh č. 9, proti kterému má skupina PPE-DE hlasovala, zejména v současné době, kdy v případě obchodování s emisemi nelze postup Parlamentu popsat lichotivými slovy, je pro naši skupinu klíčové, aby byl demokratický proces dokončen bez jakýchkoliv škrtů, které by vedly k nedostatku demokracie. Byli jsme svědky klamavých triků, manipulace a konečně také zpravodajky, která ignorovala politické záměry své vlastní skupiny.

Vzhledem k mrtvému bodu, do kterého Rada minulý týden dospěla, se to jeví ještě závažnější. Skupina PPE-DE nabídla řešení problému poškozování průmyslu současně vedoucí ke zmírnění klimatických změn. Proto nejen průmysl v Evropské unii, ale také odbory podporují náš zkušební návrh na nahrazení drahého aukčního systému. Všechny nás spojuje snaha snižovat škodlivé emise. O tom není žádných pochyb.

Otázkou zůstává, jak toho dosáhnout. Naše planeta musí být naším prvořadým zájmem. Tvrdím však, že opatřením, potřebným pro zastavení klimatických změn, příliš nepomůže ekonomický úpadek hlavních klimaticky příznivých úsporných opatření, která vedou k nezaměstnanosti v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). – Pane předsedající, EPLP vítá obsah tohoto společného usnesení i návrh týkající se finančního klimatu a širší ekonomiky. Pokud jde o to, co můžeme dále dělat, je pravda, že Parlament vznesl řadu požadavků – které byly spíše do určité míry seznamem přání – a také konkrétních návrhů, co je třeba udělat. Občas jsme zašli dále než Komise. Občas jsme – možná z národních důvodů, možná z politických důvodů – byli svědky toho, jak Evropský parlament určité texty oslabil, ale i další dobré texty navrhl.

Tyto požadavky jsou však zcela relevantní i dnes a vztahují se přímo k podmínkám, ve kterých se nyní nacházíme. Kontrolní struktury více než kdy dříve potřebují posílit nejen na evropské úrovni, ale především na globální úrovni. Potřebujeme se dívat i mimo Evropskou unii. Proto také musíme brát v úvahu, co se ve světě děje v oblasti rozvojové pomoci. Před rozvojovými problémy nesmíme utíkat, místo toho potřebujeme prohloubit své rezervy, určené k jejich zvládnutí, a doufat, že tak dosáhneme potřebné světové ekonomické rovnováhy. Naším úkolem je poukázat na tyto problémy. Naším úkolem je podniknout určité kroky a já se tomuto problému budu více věnovat písemně.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych shrnul důvody, proč jsem hlasoval proti usnesení. Za prvé, to, že budeme posilovat úlohu státu, není správnou cestou, jak najít východisko z tohoto finančního chaosu. Za druhé, větší regulace a vytvoření nového pan-evropského kontrolního orgánu bez vyjasnění kompetencí k vyřešení krize nepovede. Za třetí, vzhledem k odmítnutí při irském referendu nemůže Lisabonská smlouva vstoupit v platnost. Z tohoto důvodu by měla Evropská rada respektovat výsledek irského referenda. Za čtvrté, Evropská rada není ochotna ustoupit ze svých nereálných a extrémně nákladných cílů ohledně klimatických změn, což v konečném důsledku povede ke zhoršení životní úrovně obyčejných lidí.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Pane předsedající, dovolte mi na úvod poznamenat, že Lisabonská smlouva nemůže vstoupit v platnost, dokud ji neodsouhlasí všech 27 členských států. To však ještě neznamená, že by se Evropa nemohla pohnout kupředu, a já ani nechci, aby se Evropa pohnula kupředu bez účasti Irska. Jako odpovědná osoba za řízení voleb ve straně Fine Gael při nedávném referendu chci, aby bylo naprosto jasné, že místo Irska je a mělo by být uprostřed Evropy. Nechceme již dál být pouhým ostrovem za ostrovem, kterému vévodí britské zájmy. Respektujeme Británii a její zájmy – má  na ně naprosté právo. Naše zájmy jsou však jiné a proto nechceme, aby zde jakýkoliv britský člen Parlamentu zastupoval mé voliče a mluvil jejich jménem či reprezentoval irské zájmy.

Rád bych poznamenal, že členové Evropského parlamentu za stranu Fine Gael ve skupině PPE-DE podporují všeobecný směr, kterým se ubírá zpráva ze zasedání Evropské rady, nesouhlasí však s tím, že by Parlament měl zvážit „zda je možné odpovědět na obavy, které vyjádřil irský lid, aby se před evropskými volbami zajistilo řešení, které bude přijatelné pro všechny“, neboť je věcí irského lidu, aby to zvážil dle svého vlastního uvážení a načasování. Tuto skutečnost musíme brát v úvahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Nejsem příliš nadšená obsahem našeho společného usnesení a také jsem nebyla příliš nadšená projevem pana předsedy Rady Sarkozyho. Přesto považuji shodu nebo schopnost dohodnout se na nějakém společném výstupu za velmi důležitý počin, protože to nejhorší, co bychom mohli Evropanům sdělit, je, že nejsme schopni se na něčem dohodnout. Nicméně chtěla bych také upozornit na trochu zdravého rozumu. Jsou tady 3 jevy. Jedno je samozřejmě finanční krize, druhá je recese a třetí se týká v podstatě vlivu globalizace na náš vnitřní trh. A na to já tady upozorňuji už mnoho, mnoho měsíců, dokonce několik let. My nejsme schopni zastavit tempo růstu nároků na evropský průmysl a nejsme ani schopni samozřejmě podobný nárůst vyjednat na úrovni WTO. To je náš velký problém, tato nekompatibilita.

 
  
  

- Doporučení: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Pane předsedající, jak všichni víme, Evropská unie zažívá obrovský nárůst agenturního zaměstnávání. To je na jednu stranu dobrá věc, neboť se tak vytváří mnoho pracovních příležitostí, na druhou stranu jsou zde však velmi odlišné vnitrostátní předpisy, které mají do dnešního dne spíše negativní důsledky, a to zejména pro pracovníky, neboť vedou k dumpingu mezd, které jsou pak velmi nízké a vedou k propouštění místních pracovníků. V konečném důsledku tak vedou k narušení hospodářské soutěže, zejména z pohledu malých a středních podnikatelů, a zvýhodňují ty, kteří na základě úspor nákladů zaměstnávají tolik dočasných pracovníků, kolik je to jen možné.

Proto je našim cílem, aby směrnice regulovaly agenturní zaměstnávání v Evropské unii jako celek a zejména aby stanovily, že dočasní pracovníci budou mít stejné pracovní podmínky i podmínky zaměstnání, jako mají běžní zaměstnanci. To je v zájmu jak evropských podniků, tak především v zájmu pracujících, neboť se tak zabrání narušování hospodářské soutěže.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pane předsedající, přijetím jakékoliv novely této směrnice, bez ohledu na to, jak moc by byla relevantní, by znamenalo významné prodloužení legislativního procesu a po delší dobu ponechalo dočasné pracovníky bez právní ochrany. Tato směrnice měla být uvedena v platnost již před mnoha lety. Je také vyjádřením dohody mezi sociálními partnery. Proto jsem hlasovala pro zamítnutí jakýchkoliv změn.

 
  
  

- Zpráva: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Pane předsedající, hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť se opravdu obávám o bezpečnost dětí využívajících internet. Tento problém vznesla také řada mých voličů z West Midlands. Vím, že mnoho rodičů a učitelů se stále více obává o děti, které mají přístup k pro ně nevhodným a potenciálně nebezpečným materiálům.

S rozvojem internetu jako mocného celosvětového média se zvýšilo nebezpečí pro mládež na celém světě. Nedávný průzkum ve Velké Británii ukázal, že 1 z 10 dětí, používajících internetové diskusní místnosti, bylo prostřednictvím internetu osloveno pedofily. Oceňujeme, že internet nabízí dětem svět zábavy, příležitostí a informací, na druhou stranu však také musíme zavést opatření, které jim zaručí bezpečí. Věřím, že je naší povinností chránit děti před škodlivými materiály a před těmi, kdo s nimi na internetu manipulují.

Evropský parlament hraje významnou roli při snižování dostupnosti nevhodných a ilegálních materiálů a při zvyšování veřejného povědomí o nebezpečích číhajících na internetu. Proto vítám jak tuto zprávu, tak také snahu Evropské unie chránit naše děti. Dětem by mělo být umožněno využívat veškeré výhody, které tato technologie nabízí, aniž by se musely obávat lidí, kteří by jim mohli ublížit.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, internet je sám o sobě velmi pozitivním vynálezem, stále častěji je však zneužíván zločinci, což vede k exponenciálnímu nárůstu jednoho z nejohavnějších zločinů vůbec, a sice obchodu s dětskou pornografií.

Když vezmete v úvahu, že minulý rok vzrostlo množství tohoto materiálu na internetu o 16 % – a když k tomu navíc připočtete fakt, že každoročně je přes 20 000 dětí zneužíváno k tomuto účelu, tedy k výrobě těchto fotografií – dostanete hrubou představu o tom, jaká je situace. Naším cílem musí být: nulová tolerance v případě zneužívání dětí, tvrdé tresty pro viníky a maximální ochrana dětí využívajících internet.

Vítám balíček opatření podporovaný Evropským parlamentem, který obsahuje nejrůznější opatření od tísňových linek až po instalaci blokovacích systémů, vzdělávání, posílení policejního dozoru a sledovatelnosti finančních operací.

Tato zpráva Evropského parlamentu je velmi důležitá, protože je velmi silným signálem vyzývajícím k ochraně těch nejzranitelnějších členů naší společnosti, našich dětí.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Internet je skvělým pomocníkem, ale současně může představovat i velké nebezpečí, zejména pro děti. Děti jsou mnohem zručnější při práci s počítačem než jejich rodiče, proto si dospělí velmi často neuvědomují velké množství nástrah, se kterými se právě děti mohou střetnout při několikahodinovém surfování na internetu. Vítám tuto zprávu a při hlasování jsem jí vyjádřila svou podporu.

Věřím, že program bezpečného internetu pomůže odstranit obrovskou generační propast ve znalostech o používání internetu. Potřebujeme informační kampaň zaměřenou na rodiče a učitele. Podporuji vytvoření kontaktních míst v jednotlivých zemích Evropské unie, ve kterých bude možné nahlásit ilegální aktivity v souvislosti s bezpečností na internetu.

Matti Juhani Saari umístnil ve Finsku na internet, včetně stránek YouTube, video, které zachycuje, jak na střelnici střílí z pistole. Ve škole ve finském městě Kauhajoki tomuto šílenému střelci padlo za oběť deset mladých lidí. Dámy a pánové, věřím, že se nám prostřednictvím tohoto programu podaří snížit riziko a dále věřím, že se nám podaří zabezpečit, aby mladiství neměli přístup k takovýmto internetovým videím.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE).(CS) Podpořil jsem zprávu Angelilli, protože se domnívám, že přispěje k boji proti zneužívání dětí na internetu. Chtěl bych položit důraz na zlepšování nástrojů, jež mají k dispozici policejní útvary. Konkrétně se jedná o vytvoření evropské databáze dětských pornografických materiálů napojené na oznámení krizových linek, kterou by měly k dispozici policejní útvary. Tento nástroj bude velmi užitečný v případě nákupu snímků formou sdílení souborů peer-to-peer, k ověření toho, zda se snímek už na internetu objevil a zda případně nebylo vedeno v té záležitosti vyšetřování, aby se předešlo zbytečnému zdvojení vyšetřování. Účinným opatřením by bylo rovněž umístění sledování stop plateb uskutečněných na stránkách s dětskou pornografií, a to při plném respektování norem týkajících se ochrany soukromí a bankovního tajemství.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že bezpečnost dětí na internetu lze zajistit pouze na základě vícestupňového přístupu, do něhož by byly zapojeny děti, rodiny, škola, všichni operátoři působící v oblasti telekomunikací, poskytovatelé internetových služeb a také státní instituce. Je nutné zvýšit informovanost a prevenci, což by po technické stránce podpořilo a usnadnilo ohlašování případů a zlepšilo možnost jejich vyšetřování policejními útvary, a jsem přesvědčen, že k tomu program pro bezpečnější internet může přispět.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Dovolte mi doplnit pondělní diskuzi o ochraně dětí při používání internetu a dalších komunikačních technologií. Samozřejmě, že jsem zprávu podpořila a velmi ji vítám. Nicméně v programu, který jsme schválili, není důraz na sjednocení terminologie, pokud jde o nebezpečný obsah, a členské státy se také liší v tom, co je jen nepovolené a co je už trestné. To samozřejmě ztěžuje boj se zločinem využívajícím internet, který nezná hranice státu ani kontinentu. Harmonizace v této oblasti by měla být v zájmu dětí naší prioritou. Ať se nám to líbí nebo ne.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). (NL) Pane předsedající, důrazně jsem hlasoval pro tuto zprávu. Je třeba uvítat, že Evropa chce zabezpečit děti před mnoha nebezpečími, která na ně v současné době mohou na internetu číhat. Mladiství přicházejí do styku s internetem již od svého raného věku, což ale s sebou samozřejmě přináší i svá nebezpečí

Odhaduje se, že 9 z 10 dětí ve věku mezi 8 a 16 lety přišlo do kontaktu s pornografickým materiálem na internetu. Internetoví obchodníci s pornem jsou stále nezodpovědnější. Kromě rizika internetových pedofilů a obchodníků s pornem jsou zde však také ještě internetová kasina a jejich agresivní marketingové techniky. Obzvláště malé děti si nejsou vždy vědomy tohoto nebezpečí.

Proto je na rodičích, školách, učitelích, ale také politicích, aby před tím děti chránili. Je třeba sledovat i zvýšit povědomí, zejména mezi nejmladšími členy naší společnosti, protože právě ti jsou nejcitlivější a nejzranitelnější.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Děkuji vám, pane předsedající. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je mimořádně důležitá. Je velmi obtížné vyřešit v jednom dokumentu celou škálu problémů, které vyvstávají, když děti používají komunikační technologie. Tento program je nicméně důležitý z organizačních důvodů. Když hovoříme o dopadu nových technologií, máme tendenci hovořit o sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších výhodách, ale jejich negativní dopady si uvědomujeme až příliš pozdě. Stávající mechanismy pro omezení produktů s negativním vlivem jsou sice velmi důležité při snižování rizika, my však kromě těchto mechanismů potřebujeme i preventivní programy. Nyní, když zde máme společný evropský program, každý z členských států by měl mít v tomto ohledu i svůj národní program. Potřebujeme zvýšit povědomí veřejnosti o tomto problému a naučit děti inteligentně využívat informační a komunikační technologie. Dalším problémem, se kterým se musíme vypořádat, je nebezpečí „počítačové závislosti“. Dalším úkolem pro národní vlády je, aby byly schopny vyvinout integrované úsilí, které je třeba.

 
  
  

- Zpráva: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Pane předsedající, rád bych vám poděkoval za to, že jste mi předal slovo, a dále bych rád poděkoval paní Grossetêtové za zprávu o návrhu směrnice, která se týká změn podmínek registrace léčivých přípravků. Při hlasování jsem tuto zprávu podpořil. Znamená pokrok v harmonizaci právních předpisů i ochrany spotřebitele, snižuje byrokracii, zvyšuje flexibilitu a je přínosem pro bezpečnost a zvýšení informovanosti pacientů. Současně zjednodušuje činnost a snižuje náklady středně velkých farmaceutických firem.

Oceňuji jasné vystoupení pana komisaře Verheugena v otázce distribuce padělaných léčivých přípravků, nekvalitních generických léčiv, která velmi často mají pouze placebo efekt, a zakázaných léčiv a vakcín, které pronikají k evropským občanům prostřednictvím černého trhu. Takováto činnost je zločinem. V nejbližší době Evropská komise přijme opatření na posílení současné legislativy v této oblasti, aby žádný z těchto léků nemohl být distribuován. Dále se také zavedou sankce proti osobám, které budou takto jednat. Pan komisař nás také ujistil, že účinná léčiva budou muset být vyráběná na základě uznávaných evropských norem a výrobních postupů.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Musím reagovat na dnešní diskuzi, kde jsem samozřejmě řekla, že velmi vítám tuto zprávu. Zazníval tam ale požadavek, aby všechny léky se stejnou účinnou látkou měly také stejný firemní název, aby to nepletlo pacienty a nepředávkovali se. Laikům to zní možná logicky, ale léky se stále inovují a navíc i léky se stejnou či podobnou účinnou látkou se liší řadou dalších komponent. Vyčítat Komisi, že nezařídila sjednocení firemních názvů, je absurdní a svědčí to o nepochopení toho, jak systém funguje, a to nehledě na to, jaké kompetence vůbec má Evropská unie.

 
  
  

- Zpráva: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Pane předsedající, jsem velmi potěšena, že se Evropský parlament konečně zabýval mezerami ve směrnici o timeshare z roku 1994, takže spotřebitelé se mohou těšit na lepší ochranu svých investic. V dlouhodobé perspektivě to také bude znamenat ochranu až 40 tisíc evropských pracovních míst. Na této zprávě, která se týká problémů přímo ovlivňujících řadu mých voličů, mám zvláštní zájem. V Británii máme mnohem více vlastníků timeshare zařízení než v jakékoliv jiné evropské zemi. Tato zpráva tak řadu z nich ubezpečí o tom, že se je Evropa snaží chránit před nepoctivými obchodníky. Britské odvětví s timeshare má hodnotu zhruba 157 milionů eur ročně, proto tato směrnice představuje významný krok kupředu v naší snaze eliminovat bezohledné agenty, kteří způsobují našim spotřebitelům řadu problémů a kazí reputaci legitimním operátorům. Tato nová zjednodušená pravidla zajistí spotřebitelům stejnou ochranu ve všech zemích Evropské unie a současně zajistí rovné podmínky na trhu s timeshare a podobnými populárními rekreačními produkty.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Jsem ráda, že napříč politickým spektrem došlo k dohodě o harmonizaci legislativy, která ochrání všechny Evropany, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí a chtějí si najmout bez rizika ubytování v zahraničí. Revize směrnice o timeshare eliminuje registraci nesolidních poskytovatelů služeb, což zvýší naději, že se nestanou obětí podvodů, jak tomu bohužel často dnes bývá.

Spotřebitelé budou mít také čtrnáctidenní lhůtu, možnost na odstoupení od smlouvy, aniž by museli platit zálohu předem, a smlouvu dokonce dostanou v jazyce, kterému rozumí. A to je dobrá zpráva i pro české občany.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). – Pane předsedající, sdílím nadšení své přítelkyně a kolegyně, paní Gillové, nad tím, že zacelujeme mezery v této směrnici.

Trh s timeshare patří k velkým průmyslovým odvětvím, může se však také stát velkým podvodem. Například jsme zde měli co do činění s obchodní společností ETOO (European Timeshare Owners Organisation), která působí ve Španělsku – ovšem výhodně z adresy na Gibraltaru – a o níž mi mí voliči řekli, že je oslovila a nabídla jim, že znovu odprodá jejich timeshare . Když však za vysoké náklady přijeli do Španělska, zjistili, že zde není nikdo, kdo by chtěl odkoupit jejich timeshare, ale tato společnost se jim snaží prodat další timeshare.

Několik týdnů jsem se pokoušel spojit s touto společností a konečně se mi to podařilo až tento týden, protože na telefonních číslech, které tato společnost uvádí, jako zázrakem nikdo není – a jak se zdá, tak ani na dopisy tato společnost příliš nereaguje.

Doufám, že nyní podnikneme rázná opatření ohledně společností typu European Timeshare Owners Organisation, neboť díky nim získává trh s timeshare špatnou pověst a upřímně řečeno, poškozují image celého španělského rekreačního odvětví, o který vám jde.

 
  
  

- Zpráva: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Já jsem nemohla hlasovat pro zprávu Andersson. Nelíbí se mi, že ti, kteří nebyli spokojeni s rozsudkem Soudního dvora, se dnes pokoušejí touto zprávou zpochybnit výrok soudu v případě Laval ve Švédsku. Volný pohyb služeb patří k výhodám Evropské unie a je potřeba, aby se členské státy spíše lépe postaraly o to, aby zaměstnanci i podnikatelé byli lépe informováni o principech směrnice o vysílání pracovníků, která dnes existuje. A toto je ta dobrá cesta, jak čelit nelegálnímu zaměstnávání a tím i dumpingu na pracovním trhu v Evropské unii. A nikoliv zpochybňování jurisdikcí. V demokratické společnosti je potřeba právo důsledně vymáhat a ne ho zpochybňovat.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Pane předsedající, první část pozměňovacího návrhu č. 24 uznává, že sociální dumping byl významným faktorem, který přispěl k irskému „ne“ Lisabonské smlouvě. Souhlasím s tím a dále také souhlasím s výzvou Evropské radě, aby podnikla kroky k zajištění stejných mezd za stejnou práci. Tento pozměňovací návrh vyzývá členské státy, aby respektovaly výsledek irského referenda. Kromě toho, že se jedná o samozřejmost, je to také právní imperativ pro všechny členské státy.

Nicméně kromě toho je zde i požadavek, abychom provedli důkladnou revizi existujících smluv s cílem otevřít cestu k sociální Evropě. Trhání fialek dynamitem! Tato „důkladná revize existujících smluv“ mi zní jako rozcupování právních předpisů. Již zde máme velmi pozitivní právní předpisy proti diskriminaci a dále také tyto současné předpisy neustále vylepšujeme. Dospěli jsme ke stejnému postoji ohledně směrnice o agenturním zaměstnávání, která bude základem pro práva pracovníků a která také dokáže, že sociální srdce Evropy stále bije.

Pozměňovací návrh č. 16 vyzývá členské státy k napadení rozsudků Evropského soudního dvora. Takto bychom to dělat neměli. Potřebujeme přezkoumat směrnici o vysílání pracovníků a zajistit její správné provedení ve všech členských státech, a pokud bude třeba ji změnit, musíme to udělat, ale důkladná revize smluv není nutná.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pane předsedající, ráda bych podotkla, že pokud jde o hlasování, poslanci ze strany Fine Gael, k nimž patřím, hlasovali pro zprávu Andersson, protože se tato zpráva zaměřuje na důležité otázky týkající se rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věcech Viking, Laval a Rüffert, které se zabývají základní zásadou rovného zacházení a rovného odměňování za stejnou práci.

Tato zpráva velmi jasně uvádí, že právní předpisy nejsou dostačující a že je třeba zajistit lepší rovnováhu mezi právy pracovníků a volným pohybem služeb. Řešením však není důkladná revize stávajících smluv o Evropské unii, jak k tomu vyzývá pozměňovací návrh č. 24. Řešením je vylepšení právních předpisů, a proto jsme hlasovali proti pozměňovacím návrhům č. 24 a č. 16, které nebyly příliš užitečné ani nezbytné, neboť se nezabývají tímto požadavkem na právní předpisy.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě Andersson nejen proto, že tento text se týká pracovního práva – které spadá pod pravomoci jednotlivých členských států – ale také proto, že opakovaně odkazuje na Listinu základních práv a na Lisabonskou smlouvu.

Samozřejmě že se nejedná o první zprávu, která by se dopouštěla tohoto prohřešku, zpráva však vyjadřuje hluboké pohrdání irskými voliči, kteří odmítli Smlouvu, a v podstatě i všemi evropskými voliči, kteří stále ještě neměli možnost demokraticky vyjádřit svůj názor na Lisabonskou smlouvu.

Znovu a znovu je slibováno, že Evropa bude brát ohled na vůli občanů, že něco udělá na odstranění demokratického deficitu, a znovu a znovu zde v Evropském parlamentu vychází najevo, že tyto sliby nejsou plněny. Evropská unie má problém s důvěryhodností, který je přinejmenším stejně velký jako problém demokratického deficitu.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pane předsedající, jako stínová zpravodajka skupiny Unie pro Evropu národů jsem spolupracovala s panem Anderssonem, plně si vědoma významnosti otázek, kterými se zpráva zabývala, a to jak pro můj odborový svaz Solidarita a další odborové svazy, tak také pro mou politickou skupinu, která je citlivá na sociální problémy. Ohledně toho právě držím v ruce dopis pana Janusze Śniadeka, předsedy odborového svazu Solidarita.

Zpráva upozorňuje na to, že je nutné respektovat práva odborových svazů a vyzdvihuje důležitost dialogu mezi sociálními partnery, výsledků tohoto dialogu, zejména kolektivních smluv, a respektování zásady „rovného odměňování za stejnou práci”. Proto jsem hlasovala pro tuto zprávu, i když, jak zde ve Sněmovně již někteří z mých kolegů řekli, odkazy na Lisabonskou smlouvu jsou v současné době neopodstatněné.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE).(ET) Ráda bych vysvětlila, proč jsem nehlasovala pro zprávu pana Anderssona.

Přestože je nyní tato zpráva mnohem vyváženější než byla původní verze, já a mnozí z členů mé skupiny z východní Evropy jsme se zdrželi hlasování. Samozřejmě že podporujeme zásady rovného zacházení, vidíme však nebezpečí v tom, že by toto motto mohlo být zneužito k pokusu zabránit realizaci jedné ze základních svobod Evropské unie - volného pohybu pracovních sil. To je důležité zejména pro východní Evropu: aby dosáhla lepších výdělků, naše pracovní síla by ráda získala, byť jen dočasný, přístup k trhu práce v západní Evropě. Domnívám se však, že toto je důležité i pro ekonomický vývoj celé Evropské unie.

Dle mého názoru by se místo změny regulace na úrovni Evropské unie, jak bylo požadováno, měla věnovat větší pozornost provádění směrnice a předpisů v členských státech.

 
  
  

Písemné vysvětlení hlasování

 
  
  

- Návrh rozhodnutí: Schválení jmenování Catherine Ashton jako členky Evropské komise (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro legislativní usnesení, kterým se v rámci změn schvaluje návrh nařízení Rady, jímž se mění nařízení z roku 2003 týkající se pravomocí a zakládající předpisy vztahující se na právo rozhodné v oblasti manželství na základě zprávy mé německé kolegyně paní Gebhardtové. Vzhledem ke zvýšené mobilitě občanů v rámci Evropské unie, jež vede k nárůstu počtu „mezinárodních“ párů, jinými slovy manželských párů tvořených manžely různých národností nebo s místem bydliště v různých členských státech či v jednom členském státě, jehož občanem není alespoň jeden z manželů, a vzhledem k vysoké rozvodovosti v rámci Evropské unie bylo nezbytné regulovat rozhodné právo a jurisdikci v oblasti manželství, jež se každým rokem týkají vyššího počtu občanů. Měli bychom trvale zdůrazňovat skutečnost, že dohody stanovují progresivní vytváření společné oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti prostřednictvím opatření, jež si kladou za cíl podporu „slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních sporů.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji Catherine Ashtonovou coby novou komisařku pro obchod. Těší mě, že post komisaře pro obchod konečně získala žena a že touto první ženou je britská komisařka. Jsem přesvědčen, že bude velmi vstřícnou a otevřenou komisařkou, jež bude úzce spolupracovat s Parlamentem.

 
  
  

- Návrh usnesení: Zasedání Evropské rady (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins a Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. − Rádi bychom uvedli, že poslanci za stranu Fine Gael ve skupině PPE-DE podporují obecnou strukturu zprávy o zasedání Evropské rady, nesouhlasí však s tím, že by měl Parlament zastávat názor, „že je možné vyřešit obavy, které vyjádřili občané Irska, aby bylo před evropskými volbami zajištěno řešení přijatelné pro všechny“, neboť se jedná o záležitost občanů Irska, jejíž zvážení závisí na jejich úsudku a načasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písmeně. − Já a moji kolegové z britské konzervativní strany podporujeme prvky tohoto usnesení, které se týkají spolupráce mezi státy v souvislosti se současnou finanční krizí, a vyjádření podpory pro malé a střední podniky v tomto kontextu. Podporujeme rovněž dodržování závazků EU týkajících se změny klimatu. Vítáme silnou podporu Gruzie v rámci tohoto usnesení v důsledku nedávné ruské intervence v této zemi.

Ovšem, vzhledem k tomu, že důrazně omítáme Lisabonskou smlouvu, nemůžeme text s touto tématikou podpořit. Rovněž se stavíme proti společné přistěhovalecké politice EU.

Z těchto důvodů jsme se zdrželi závěrečného hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písemně. (PL) Dnes jsem hlasoval proti usnesení zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu, protože nesouhlasím s postojem většiny poslanců přinejmenším ve dvou bodech, o nichž se diskutovalo na summitu EU. Podle mého názoru byl proces ratifikace Lisabonské smlouvy definitivně ukončen výsledky irského referenda. To znamená, že veškeré snahy o prosazování ústavního procesu v Evropské unii jsou zbytečné. Nesouhlasím rovněž s postojem většiny v otázkách energetiky a změny klimatu. Rád bych zdůraznil, že násilná řešení ohrožují průmysl a spotřebitele v mnoha zemích, včetně Polska.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. Já a všichni moji kolegové z irské politické strany Fine Gael, jejímiž jsme členy, jsme hlasovali pro a chceme, aby irská vláda co nejrychleji jasně a jednoznačně ratifikovala Lisabonskou smlouvu. Přistupujeme však k irským voličům jako k lumíkům na naše vlastní nebezpečí. V období mezi výsledkem hlasování, které proběhlo 12. června, a jakýmkoli rozhodnutím ohledně druhého pokusu o ratifikaci je zapotřebí čistých politických vod.

Tohoto bodu dosáhneme rychleji, s větší pravděpodobností úspěchu, bez patrných diktátů ze strany kolegů ve věci načasování našeho ratifikačního procesu, totiž „před evropskými volbami“, jak je uvedeno v odstavci 20, proti němuž jsem dnes hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro společný návrh usnesení o závěrech Evropské rady (15. a 16. října 2008), neboť souhlasím s rozhodnutím o zásazích v rámci finančních trhů. Bylo to pochopitelné vzhledem k naléhavé potřebě reagovat na obavy evropských občanů a poskytnout trhu likviditu a jistotu, se všemi odpovídajícími výhodami pro rodiny a malé a střední podniky.

Nesmíme však zapomínat, že toto usnesení také hájí přijetí základních opatření zaměřených na restrukturalizaci mezinárodního finančního systému, zejména prostřednictvím posílení spolupráce a koordinace mezi regulátory na úrovni Společenství a prostřednictvím toho, že Evropské unii bude poskytnut spravedlivý a účinný systém dohledu. Větší regulace finančního trhu je nezbytná, nejprve ale potřebujeme lepší předpisy. Toto usnesení míří tímto směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písemně. – (FR) Těší mě podpora Parlamentu ve věci Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu v souvislosti s hlasováním o usnesení Evropské rady, jejíž zasedání se konalo ve dnech 15. až 16. října 2008, které jsem při hlasování podpořil.

Poslanci vítají tuto iniciativu francouzského předsednictví EU, jež navrhuje koherentní a vyvážený přístup k otázce imigrace a která znovu potvrzuje odpovědné rozhodnutí Evropské unie podporovat legální imigraci a důsledně bojovat proti nelegální imigraci.

Tento úspěch ve věci celosvětového akčního rámce byl konsolidován díky úsilí francouzského předsednictví s cílem rychle přijmout návrhy směrnic, které byly právě projednávány, v důsledku čehož byla tato ambiciózní prohlášení realizována konkrétními kroky. Zejména se jedná o směrnici týkající se jednotného postupu a společného souboru práv, takzvanou směrnici o „modrých kartách“ o podmínkách vstupu vysoce kvalifikovaných státních příslušníků a směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům zaměstnávajícím státní příslušníky, kteří v zemi pobývají nelegálně.

Tento pakt představuje nedílnou součást cesty směřující ke skutečné společné přistěhovalecké a azylové politice, která bude podporovat základní práva a lidskou důstojnost tak, jak je chrání Evropský parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) S ohledem na pozměňovací návrh 7 předložený skupinou Zelených/Evropské svobodné aliance bychom rádi zdůraznili, že chceme, aby členské státy měly možnost vyvíjet vlastní přístup při práci na reformě institucí v rámci brettonwoodského systému.

Vzhledem k tomu, že dokumenty týkající se kompromisního usnesení a s nimi související pozměňovací návrhy byly dodány pozdě, zdrželi jsme se účasti na hlasování od bodu 19; (ovšem, žádný z bodů nebyl předmětem jmenovitého hlasování).

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Usnesení PPE/PSE/ALDE/UEN ukazuje omezení a skutečné cíle opatření přijatých EU do dnešního dne.

Přehlížením pravých příčin současné finanční krize – způsobených zvyšujícím se hromaděním a soustředěním kapitálu, financializací ekonomiky, spekulací a volným a snadným pohybem kapitálu a zredukováním této situace na „nedostatečnou transparentnost“ a „nedostatečný dohled“ v oblasti finančních trhů se většina Parlamentu snaží o kvadraturu kruhu. Jinými slovy, chce zachránit systém před krizí, která je mu vlastní, tak, že (dočasně) obnoví „důvěru v trhy“ a bude poskytovat injekce z veřejných fondů bez jakýchkoli skutečných záruk, jako je tomu v případě Portugalska, kde byl právě vypsán „prázdný šek“ na částku odpovídající všem strukturálním fondům, které tato země může využít v rámci stávajícího finančního rámce Společenství.

Ovšem všechna tato opatření, která Parlament tolik oceňuje, jsou jednoduše způsobem, jak se vyhnout krokům založeným na základních prvcích, jako např. vytvoření silné, efektivní veřejné banky v každé zemi, která by sloužila jejím rozvojovým potřebám, zrušení „daňových rájů“, uplatňování podmínek pro pohyb kapitálu a ukončení finančních spekulací, změna měnové politiky EU a Paktu o stabilitě, konec privatizace a liberalizace ekonomiky atd.

Místo toho většina Parlamentu chce znovu potvrdit svou neoliberální agendu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. Usnesení o zasedání Evropské rady, které se konalo 15. − 16. října 2008, se věnuje řadě důležitých otázek, jakými jsou např. dopad světové finanční krize na ekonomickou strategii pro ukončení finanční krize, zlepšení předpisů, pro posílení regulačního rámce a rámec dohledu EU, energie a změna klimatu a problematika energetické bezpečnosti. Domnívám se však, že jsme nedokázali zcela řešit problémy spojené s energetickou bezpečností s ohledem na nejnovější závazky přijaté Komisí a na závěry francouzského předsednictví. Evropská komise se ujala úkolu vypracovat plán propojení Pobaltí a předložit ho v prosinci ministrům pro energetiku EU. Rada považuje za prioritu napojit Litvu, Lotyšsko a Estonsko na širší evropskou elektrickou síť a diverzifikovat zdroje plynu, aby se snížila závislost na ruském plynu. Navrhla jsem zařadit tyto návrhy do usnesení, nedostaly se však na pořad jednání mezi politickými skupinami, stejně jako můj ústní pozměňovací návrh. Jsem přesvědčena, že Evropský parlament nedokázal vyjádřit solidaritu s pobaltskými státy, které již v rámci Společenství představují nejvíce izolované energetické ostrůvky a, co se týče plynu, jsou vydány na milost Rusku. Z výše uvedených důvodů jsem se zdržela hlasování o společném usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V otázce Kosova se EU postavila na stranu Prištiny, zatímco během konfliktu na Kavkaze trvala na územní integritě Gruzie. Brusel musí jednou provždy vyjasnit, zda je, či není zastáncem práva národů na sebeurčení. Pokud EU myslí vážně vznešené cíle, které neustále vyzvedává, pak musí přestat uplatňovat dvojí metr a namísto toho, aby pokaždé zastávala pouze zájmy Spojených států, by měla přijmout neutrální zprostředkovatelskou úlohu.

Finanční krize ovšem rovněž zpochybňuje i to, jak EU vnímá samu sebe. Koneckonců, v posledních desetiletích Unie vystupovala jako nástroj divokého liberalismu. Ve středu zájmu nestáli občané, nýbrž neúprosné uplatňování neoliberálního stanoviska. Nyní nejen, že je třeba v celé EU uplatňovat přísné minimální normy v oblasti dohledu nad finančním trhem, ale také je třeba požadovat solidární příspěvek od příjemců podpor z mezinárodního finančního systému. Tento příspěvek by mohl být použit například v rámci bezpečnostního fondu sloužícího k podpoře bank v dobách krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. (EL) Zatímco pravostředové a levostředové vlády členských států odmítají splnit dokonce i ty nejnižší mzdové či jiné požadavky zaměstnanců na základě toho, že to ekonomika neumožňuje, Evropská rada je uráží tím, že financuje banky a monopoly částkami ve výši bilionů euro, čímž opět nutí zaměstnance, aby platili náklady způsobené krizí.

Rychlejší kapitalistické rekonstrukce, rozklad průmyslových vztahů, likvidace systémů sociální ochrany a pojištění, mzdy založené na produktivitě a nezaměstnanost jsou jádrem nové bouře signalizované usneseními přijatými na summitu EU. Tento brutální útok je doplněn Evropskou dohodou o přistěhovalectví a azylu, která klade imigrantům v EU do cesty nelidské překážky, zatímco současně zajišťuje to, aby byla uspokojena poptávka monopolů po levné pracovní síle.

Přitom rozhodnutí Rady zastírají pokrytecký zájem EU o oblast klimatu vzhledem k tomu, že energetické náklady budou nyní založené na rozmarech burzy cenných papírů bez ohledu na výrobní náklady, čímž se zvýší zisky monopolů na úkor životního prostředí.

Neexistují řešení, která by přinesla lidem prospěch v rámci konkurenceschopnosti a deregulované činnosti kapitálu, jež EU a vlády posilují dokonce i nadále pomocí prostředků, které by monopolům poskytly státní podporu, přičemž by stupňovaly útok na politiku zdola s cílem dostat kapitalistický systém z krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. – (PT) Zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října se vyznačovalo reakcí na finanční krizi. Ačkoli si pozornost zasluhují jiné problémy a mělo by se o nich diskutovat, naše pozornost se nutně zaměřuje na finanční krizi. Tváří v tvář nástupu finanční krize, v rámci níž nedostatek prostředků, v pravém slova smyslu, den po dni vedl k novým problémům a hrozbám, byla odpověď EU v rámci obnovení potřebné důvěry v trh účinná.

Bez ohledu na to, co si myslíte o původu této krize a o nejlepších možných reakcích na ni, fakta potvrzují tuto interpretaci. V tomto smyslu bychom měli přivítat reakce evropských orgánů. Při analýze reakce EU se setkáváme s jedním dominantním faktem. Rozhodující zasedání za účelem obnovení důvěry v trh nejsou stanovena ve stávajících smlouvách ani v Lisabonské smlouvě. To dokazuje, že jako unie států, kterou nyní je a kterou, doufejme, bude i nadále, Evropa potřebuje institucionální flexibilitu a především silné a rozhodné politické vedení. Právě to jsme měli a tato skutečnost očividně udělala pro přibližování Evropanů EU víc než jakákoli strategie v oblasti komunikace s veřejností či institucionální debata.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. Zamítnutí pozměňovacího návrhu 4 je zklamáním. Finanční krize by neměla znamenat to, že se vzdáme našich mezinárodních závazků týkajících se boje proti změně klimatu a chudobě.

 
  
  

- Doporučení: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Vítám zprávu pana Désira ze Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu, která Parlamentu umožnila přijmout směrnici, jež chrání sezónní dělníky tím, že potvrzuje jejich právo požívat pracovní podmínky stejné, jaké mají zaměstnanci pracující na plný úvazek. Členské státy nyní musí přijmout potřebné právní a správní předpisy, které budou odpovídat směrnici v období tří let po jejím zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Směrnice má rovněž za cíl vytvoření vhodného rámce pro využívání dočasné agenturní práce s cílem účinně se podílet na vytváření pracovních míst a na rozvoji flexibilních forem práce, což jak se domnívám, představuje obzvlášť v této době krize důležité rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písemně. Vítám přijetí směrnice o dočasných agenturních pracovnících, jež konečně některým z našich nejzranitelnějších pracovníků umožní rovné zacházení v zaměstnání.

Tato směrnice se dlouho připravovala. Uplynulo šest let od doby, kdy Komise poprvé předložila návrhy směrnice o dočasných agenturních pracovnících. V průběhu této doby se počet agenturních pracovníků ve veřejných i soukromých sektorech v rámci trhu práce velmi zvýšil. Dočasná agenturní práce přispívá k dynamické a flexibilní moderní ekonomice a může často sloužit jako most pro dlouhodobě nezaměstnané při jejich návratu na trh práce. S agenturními pracovníky by se však nemělo jednat jako s druhořadými zaměstnanci a agentury by neměly být schopny zkreslovat trh práce prostřednictvím snižování mezd a zhoršování podmínek ostatních zaměstnanců.

Těší mě tudíž, že Parlament tím, že přijal kompromisní dohodu, kterou uzavřeli evropští ministři práce během červnového zasedání Rady ministrů, nyní zajistil, že tato směrnice vstoupí v platnost. To je skvělá zpráva pro 1,3 miliony britských zaměstnanců, které budou tyto právní předpisy chránit. Slouží také jako vynikající ukázka toho, že náš společný evropský trh je sociální trh, jehož součástí je ochrana práv zaměstnanců společně s flexibilními pracovními trhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písemně. − Vřele vítám dnešní hlasování Evropského parlamentu, kterým byla schválena směrnice o agenturním zaměstnávání, jež zákonem stanovuje zásadu stejné odměny za stejnou práci a chrání tak odměny a podmínky platné jak pro agenturu, tak pro stálé zaměstnance vykonávajících zaměstnání na plný úvazek.

Vlády Irska a Spojeného království řadu let mařily rozvoj v oblasti celoevropské ochrany zaměstnanců agentur práce, kteří čelí diskriminaci, co se týče pracovních podmínek a práva na členství v odborových organizacích. Dnešní hlasování Evropského parlamentu o závěrečné fázi schvalování nové směrnice představuje vítězství ve velké bitvě v rámci boje proti závodu ke dnu. Agentury mohly snižovat mzdy a zhoršovat podmínky stálých zaměstnanců pracujících na plný úvazek příliš dlouho a způsobovaly tak újmu všem zaměstnancům.

V zájmu urychlení přijetí právních předpisů tato zpráva přijímá společný postoj Rady bez pozměňovacích návrhů. Rada dokonce vrátila navrhovanou směrnici Parlamentu ke druhému čtení poté, co přijala pozměňovací návrhy Parlamentu z prvního čtení. Předložení pozměňovacích návrhů v této fázi procesu je jednoduše projevem nezodpovědného uličnictví těch, kdo dávají stranické politice přednost před zlepšením pracovních a životních podmínek našich občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Uznáváme skutečnost, že přijetí společného postoje Rady ohledně agentur zprostředkovávajících dočasnou práci a dočasné zaměstnání má jistý význam pro zaměstnance v různých zemích EU, kde jsou právní předpisy velmi křehké a kde při využívání tohoto druhu práce dochází k největšímu a nejzávažnějšímu porušování těchto předpisů.

Je tudíž nezbytné, aby v případě zaměstnanců umisťovaných agenturami pro dočasnou práci byly v uživatelském podniku dodržovány zásady rovného zacházení i v oblasti mezd. Je rovněž nezbytné, aby tato rovnost byla respektována ode dne zahájení zaměstnání a aby jakékoli výjimky z této zásady mohly vzniknout jen po dohodě sociálních partnerů prostřednictvím kolektivního vyjednávání mezi partnery na vnitrostátní úrovni.

Bylo by ovšem lepší, kdyby, jak jsme navrhovali, k takovýmto výjimkám nedocházelo. Bylo by také prospěšné blíže upřesnit pojem dočasné práce, abychom jeho používání omezili pouze na výjimečné případy nebo jinými slovy na velmi rušná období a periody, kdy je stálý zaměstnanec dočasně neschopen vykonávat práci. Je nám líto, že většina poslanců, včetně poslanců PSE, naše návrhy zamítla.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Řada pozměňovacích návrhů v této zprávě, ke kterým Evropský parlament přijímá postoje, je opodstatněná. Pozměňovací návrhy se ovšem vztahují k problémům, které by měly být řešeny na vnitrostátní úrovni a nikoli orgány EU. Hlasovali jsme tudíž proti těmto pozměňovacím návrhům.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Po šesti letech jednání Evropský parlament konečně schválil směrnici o dočasných agenturních pracovnících. V současnosti v členských státech existují značné nesrovnalosti mezi vnitrostátními právními předpisy týkajícími se dočasné práce. Dočasná práce ale hraje čím dál významnější úlohu ve všech zemích Evropské unie a trh práce se dynamicky rozvíjí. Předpokládá se, že v rámci celé Evropské unie pracují asi tři miliony lidí jako dočasní pracovníci pro zhruba 20 000 podniků. Z tohoto důvodu potřebujeme přesnější definici rozsahu této formy zaměstnání.

Tato nařízení jsou obzvlášť důležitá pro samotné zaměstnance. Dočasní pracovníci nyní budou mít záruky, že pokud pracují pro zaměstnavatele, podmínky, které jim poskytne zaměstnavatel, budou stejné, jaké by zaměstnavatel poskytl dočasným pracovníkům, které zaměstnává přímo. Tyto podmínky navíc budou poskytovány ode dne zahájení dočasného zaměstnání.

Dále, samotné agentury zprostředkovávající dočasnou práci mají prospěch z regulace sezónních pracovníků. Dočasná práce rovněž umožňuje podnikům flexibilně řídit své zaměstnance, zejména při sezónních situacích, kdy podnik potřebuje zvýšit počet pracovníků, aby dokázal plnit požadavky trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. (LT) V současnosti existují velké rozdíly mezi vnitrostátními právními akty regulujícími dočasnou práci. Špatně definovaná koordinace činnosti agentur pro dočasnou práci vytváří podmínky pro vykořisťování sezónních pracovníků. Při setkání s Litevci pracujícími v zahraničí jsem při několika příležitostech slyšela, jak dostávají nižší a často vůbec žádné mzdy za provedenou práci, nebo jim jsou ze mzdy nelegálně odečítány náklady na dopravu a bydlení.

Mimoto dočasní pracovníci čelí pracovním podmínkám, které jsou náročnější a často zdraví škodlivé. Současně je často požadováno, aby pracovali intenzivněji a rychleji než jiní zaměstnanci. Lidé vykonávající dočasnou práci také nemají skutečné sociální záruky. Dočasná práce je na vzestupu ve všech zemích Evropské unie, ačkoli se tato skupina zaměstnanců stát od státu velice liší. Souhlasím se všeobecným postojem Evropského parlamentu a Rady a domnívám se, že tato směrnice pomůže zlepšit pracovní podmínky většiny lidí a poskytne jim sociální záruky. K agenturám zprostředkovávajícím dočasnou práci se bude přistupovat jako k zaměstnavatelům a budou muset zajistit, aby zaměstnanci měli veškerá práva, na která mají nárok.

Na dočasné zaměstnance se budou vztahovat všeobecné pracovní právní předpisy. Budou mít stejnou mzdu jako ostatní zaměstnanci a budou jim zaručeny stejné podmínky sociálního zabezpečení. Z podnětu Parlamentu začnou být tato práva uplatňována prvním dnem zaměstnání. V době hlasování jsem nepodpořila pozměňovací návrhy předložené skupinou GUE, které měly za cíl přimět členské státy k zákazu či omezení pracovních příležitostí prostřednictvím agentur zprostředkovávajících dočasnou práci.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji směrnici o dočasných agenturních pracovnících. 1,3 milionů agenturních pracovníků v Británii nyní bude mít stejná práva, jaká mají jejich kolegové, stálí zaměstnanci. Plně podporuji to, aby agenturní zaměstnanci měli stejná práva v oblastech, jakými jsou např. volno z důvodu nemoci, příspěvek na penzi, stejná odměna a přístup k odbornému vzdělávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. Vítám přijetí této zprávy v druhém čtení. Členské státy nyní musí podniknout kroky k zajištění účinnější ochrany lidí vykonávajícím dočasnou práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Agentury pro dočasnou práci zaměstnávají v rámci Evropské unie tři miliony lidí. Předpokládá se, že poskytují služby v hodnotě 75 miliard EUR.

Předloha směrnice o podmínkách pro dočasné agenturní pracovníky si klade za cíl poskytnout dočasným zaměstnancům minimální výši ochrany a přitom současně podporovat odvětví dočasné práce. Stává se příkladem sociálních právních předpisů v době širokého očekávání sociální Evropy.

Hlavním základem tohoto legislativního aktu je nediskriminace agenturních pracovníků, co se týče mzdy, sociálních a zaměstnaneckých práv a příslušných právních předpisů.

Rovněž bude odstraněna diskriminace v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené a ochrany těhotných žen.

Jedním z velmi důležitých prvků této směrnice je to, že práva dočasných agenturních pracovníků jsou v současnosti chráněna hned od prvního dne. Jakékoli odchylky od této zásady je vždy třeba projednat se sociálními partnery.

Není pochyb o tom, že v současnosti existují obrovské rozdíly v pracovních podmínkách a mzdách dočasných zaměstnanců. Tyto rozdíly musí být co nejrychleji vyrovnány.

Na základě výše uvedených skutečností jsem se při hlasování rozhodl pro co nejrychlejší přijetí předpisů na ochranu těchto zaměstnanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. (EL) Směrnice přijatá Evropským parlamentem z důvodu ochrany takzvaných „rovných práv“ zaměstnanců umožňuje otrokářským úřadům klamně nazývaným „agentury pro dočasnou práci“ zahájení činnosti a podnikání. Na členské státy je kladen požadavek, aby zakázaly jakoukoli překážku bránící jejich legálnímu zřízení a podnikání a chránily jejich právo na poplatek za poskytované „služby“, jinými slovy, na výkupné za obchod s otroky, který provozují.

Ve skutečnosti směrnice osvobozuje faktického zaměstnavatele od jakýchkoli povinností vůči pracovníkům, kteří jsou považováni za zaměstnance iluzorní otrokářské společnosti, která zaměstnává pracovníky pouze na papíře. Zaměstnavatelé tudíž už nemusí respektovat povinnosti, které jim ukládají pracovní a pojišťovací právní předpisy (jako např. příspěvky na zdravotní pojištění) a jsou osvobozeni od veškeré odpovědnosti, jako např. odškodnění za pracovní úrazy.

Ve skutečnosti směrnice nechrání práva zaměstnanců/obětí obchodníků s otroky; právě naopak, všech práv je zbavuje.

Údajná ochrana práv zaměstnanců se ukazuje být ochranou otrokářských společností a prohlašuje neodpovědnost kapitálu a barbarského vykořisťování pracující třídy za oprávněné.

Uspokojení potřeb moderní politiky a práv zdola předpokládá změnu politiky EU, která není vůči iniciativám zdola vstřícná, a protiútok zaměstnanců, který by stanovil podmínky spojenectví v rámci politiky zdola, aby si mohli občané nárokovat svou moc.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Směrnice EU o dočasných agenturních pracovnících přispívá k přemíře právních předpisů EU a britské vlády a ztěžuje tak život zaměstnavatelů a podnikatelů a činí ho nákladnějším, více omezujícím, méně flexibilním a obecně problematičtějším. V době globální soutěže je dokonce ještě důležitější, aby si Spojené království a další evropské země zachovaly veškeré výhody v oblasti soutěže, které mají v rámci svého hospodářství. Regulace v oblasti zaměstnávání by tedy měla být záležitostí vnitrostátních orgánů, nikoli EU. Směrnice si klade za cíl vytvořit společný právní rámec pro celou Evropu, který by reguloval mzdu a pracovní podmínky dočasných zaměstnanců vysílaných agenturami. To by mělo významně negativní dopad na trh práce ve Spojeném království a na 1,4 miliony dočasných zaměstnanců. Také tím budou podpořeni migrující pracovníci, kteří by mohli mít z této směrnice prospěch. Vzhledem k tomu, že vstupujeme do období recese, je ještě důležitější, aby se možnosti flexibilního zaměstnání pro naše vlastní občany zvýšily a aby byly podporovány malé podniky, místo toho aby byly zatěžovány.

 
  
  

- Zpráva: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. Rád bych vyjádřil svou podporu návrhu Komise a Rady, který se týká využívání internetu a komunikačních technologií. Zatímco na jedné straně online technologie, jako např. mobilní telefony, nabízejí množství příležitostí, ohrožení dětí a zneužívání těchto technologií jsou stále aktuálním problémem. Mezi nebezpečími, kterým děti čelí, je riziko, že budou vystaveny materiálům s tématikou zneužívání dětí nebo toho, že budou kontaktovány lidmi, kteří se s nimi spřátelí se záměrem sexuálního zneužívání (grooming), nebo se stanou oběťmi šikany v internetovém prostředí (kybernetická šikana).

Vzhledem k tomu, že problémy v této oblasti jsou dále komplikovány vývojem nových technologií a služeb, je nezbytný nový program navrhovaný Komisí pro lepší ochranu dětí před novými riziky, kterým jsou děti vystaveny, a já s navrhovanými kroky a opatřeními zcela souhlasím.

Jsem si plně vědom závažnosti a nebezpečí situace, kdy je dítě vystaveno nepříjemným zážitkům, neboť má vlastní dcera – která začíná dospívat – se stala takovouto obětí. Většina mladých dospívajících je zvědavá a domnívá se, že když dosáhnou puberty, jsou dospělí. Jde o velmi citlivé období jejich života a my musíme dělat všechno proto, abychom jim poskytli určitou formu bezpečí a ochrany pro jejich vlastní dobro.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro návrh Komise ohledně programu Bezpečnější internet, který si od 1. ledna klade za cíl po dobu pěti let díky financování ve výši 55 milionů EUR chránit děti využívající internet a další komunikační technologie, jako např. mobilní telefony. Tento závazek podpoří aktivity v oblasti veřejného povědomí a boj proti nedovolenému obsahu a škodlivému chování za účelem zajištění bezpečného prostředí. Blahopřeji zpravodajce paní Angelilliové k pečlivosti, s jakou pojala závažná témata, jakými jsou dětská pornografie a internetový grooming, a k různým návrhům na ochranu proti možnému nebezpečí, které hrozí „malým uživatelům“.

Je skutečností, že se šířením nových technologií a s růstem počítačové gramotnosti jsou děti čím dál více vystaveny nebezpečím nelegálního obsahu a škodlivého chování. Z tohoto důvodu jsme povinni zajistit jim bezpečný přístup k novým médiím.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), písemně. (SV) Iniciativy a opatření, která mají zabránit tomu, aby byly děti vystaveny zločinu při používání internetu, jsou nesmírně důležitá a nezbytná. Z tohoto důvodu jsme hlasovali pro zprávu paní Angelilliové o vytvoření víceletého programu Společenství na ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie. Rádi bychom však zdůraznili, že řada opatření navržených v této zprávě by měla být iniciována a placena spíše samotnými členskými státy. Další opatření zaměřená na boj, např. s dětskou pornografií, by ovšem měla být navržena prostřednictvím spolupráce mezi členskými státy vzhledem ke globální povaze tohoto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, Nigel Farage a John Whittaker (IND/DEM), písemně. Souhlasíme s tím, že by děti měly být chráněny před sexuálními násilníky, kybernetickou šikanou a jinými nebezpečími, která internet přináší. Máme ovšem vůči těmto právním předpisům dvě námitky – zaprvé, skutečnost, že umožňují EU získat větší kontrolu nad internetem, a my se domníváme, že EU už téměř disponuje monopolem v oblasti mediálních kanálů. Zadruhé se nedomníváme, že by netransparentní agentura Europol měla být zapojena v jakémkoli druhu prosazování práva. Jsme přesvědčeni, že odpovídající prostředky pro ochranu dětí představují vnitrostátní parlamenty a vnitrostátní donucovací orgány, které mohou vypracovat odpovídající způsob ochrany dětí na internetu. To bude mít demokratickou legitimitu, kterou mohou poskytnout pouze shromáždění na vnitrostátní úrovni, a operativní účinnost, kterou mohou zaručit jedině vnitrostátní donucování orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Vítám vytvoření víceletého programu Společenství (2009–2013), jenž si klade za cíl zlepšení veřejného povědomí a vzdělávání dětí v oblasti bezpečnějšího využívání internetu, zejména co se týče přístupu k nelegálnímu obsahu, groomingu a kybernetické šikany.

Podle nejnovějších statistik Eurbarometru téměř 74 % mladých lidí (ve věku mezi 12 a 15 lety) využívá internet alespoň tři hodiny denně. Převážná většina těchto dětí přiznala, že se už někdy náhodně dostaly k pornografickým snímkům.

Je nezbytné, abychom co nejrychleji přijali veškerá opatření, která se jeví jako potřebná k ochraně našich dětí před narůstajícími nebezpečími, kterým jsou vystaveny na stále více stránkách s obsahem, jenž je pro děti škodlivý, zejména s dětskou pornografií.

Musíme zastavit nárůst – kolem 16 % v posledním roce – který byl zaznamenán v oblasti případů zneužívání dětí na internetu, což jen zhoršuje znepokojivý trend, který se týká stále mladších dětí.

Z tohoto důvodu podporuji vytvoření tohoto programu a ustanovení kontaktních míst a nouzových telefonních linek sloužících k oznámení existence takovéhoto obsahu a rovněž rozvoj společného označování internetových stránek jako „bezpečných pro děti“.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písemně. (RO) Zpráva o potřebě toho, aby Evropský parlament a Rada předložily návrh rozhodnutí, které podpoří vytvoření programu Společenství, jenž bude chránit děti proti přívalu internetových stránek a dalších komunikačních technologií zobrazujících pornografii a násilí, je nanejvýš vítaný, ačkoli od něj nelze očekávat příliš.

Skutečně bylo nutné čekat, až děti začnou zabíjet nebo napadat jiné děti, abychom takovéto rozhodnutí přijali? Ještě před pár lety bylo těžké si v evropské společnosti takovouto skutečnost představit. K tomu všemu došlo, protože globalizace, která také znamená přeshraniční komunikaci, vytvořila situaci, v rámci níž se informace stávají komoditou, jež má jediný jasný cíl, dosáhnout zisk za jakoukoli cenu a na úkor kvality, namísto toho, aby byla prostředkem pravdy, vzdělávání a krásy.

Z tohoto důvodu je třeba, aby Rada a Komise ke zprávě přistupovaly nanejvýš odpovědně, neboť se nechceme dostat do situace, kdy naše vlastní děti povedou budoucí společnost ke zločinu, násilí a pornografii. Hlasoval jsem pro tuto zprávu v naději, že umožní zahájení procesu návrhu směrnice, která dětem zabrání v přístupu k informacím s nevhodným obsahem, přičemž však bude respektovat právo občanů na informace.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Existují stovky jednoduchých, dostupných a levných počítačových programů, které účinně brání dětem v tom, aby se nedopatřením nedostaly na nevhodné internetové stránky. A co víc, většina standardních internetových prohlížečů má nainstalované různé „dětské funkce“, které rodičům umožňují snadno sledovat stránky, které jejich děti mohou navštěvovat. Zpravodajka hovoří velmi nejasně o navrženém způsobu, jakým by bylo celých 55 milionů EUR z peněz evropských daňových poplatníků přiděleno na propagační program EU, který by byl podle našeho názoru nepotřebný, drahý a neúčinný.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Možnost využívat počítače a přístup na internet roste spolu s rozvojem nových technologií. Jednou z největších skupin uživatelů internetu jsou děti a mládež. Ačkoli internet poskytuje přístup k informacím, představuje bohužel také nebezpečí. Děti a mladí lidé jsou jednou z nejvíce zasažených skupin. Provedené studie ukazují, že se téměř všechny děti setkaly s pornografickými snímky. Velmi znepokojivý je trend snižování věku dětí, které jsou oběťmi tohoto procesu.

Podle mého názoru se boj proti tomuto fenoménu musí stát naší prioritou. To znamená, že je třeba přijmout víceúrovňový přístup, v němž budou zapojeni rodiče, školy, telekomunikační operátoři, poskytovatelé internetového připojení, nevládní organizace a samoregulační orgány. Zejména je třeba zvýšit úroveň vyhýbání se povědomí o škodlivých praktikách, rozvinout účinný systém oznamování zneužívání a zlepšit zdroje policie a vyšetřovacích orgánů. Rovněž se domnívám, že by rozsáhlá vzdělávací kampaň vedla ke zvýšení povědomí u dětí o nebezpečí spojeném s využíváním nových technologií.

Z tohoto důvodu jsem s potěšením hlasovala pro financování programu Bezpečný internet v celkové výši 55 milionů EUR pro období let 2009–2013, což bylo součástí návrhu, o němž se hlasovalo. Domnívám se, že tyto zdroje umožní, aby program dosáhl své cíle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. (LT) S rychlým šířením nových technologií a s růstem počítačové gramotnosti využívá internet stále více dětí a mladých lidí. Nezletilí jsou často vystaveni internetovým stránkám, které podporují škodlivé chování, dětskou pornografii, prostituci nezletilých, propagují diety vedoucí k anorexii nebo navádějí k sebevraždě. Podle údajů Interpolu počet nových snímků s tématikou dětské pornografie na internetu každým rokem roste. Musíme vyřešit problém bezpečnosti dětí na internetu na všech úrovních, tak abychom do řešení zapojili děti, jejich rodiny, školy a celou společnost. Musíme děti informovat o nebezpečích, kterým jsou vystaveny ve spojitosti s užíváním nových technologií. Musíme jim pomáhat rozeznat případy možného zneužívání dětí, obtěžování, násilí nebo jiných rizik, formy, v jakých se vyskytují, a učit děti jak se proti nim bránit. Nový program Evropské komise Bezpečnější internet navrhuje přidělit 55 milionů EUR na boj proti takovému chování na internetu, které je dětem a mladým lidem škodlivé. Má za cíl vytvořit bezpečné internetové prostředí a podporovat prostředky pro předcházení trestné činnosti. Zahrnuje plány na vytvoření společné databáze a výměnu osvědčených postupů na mezinárodní úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman a Thomas Wise (NI), písemně. Zneužívání a vykořisťování dětí prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších technologií je odporné a nepřijatelné, ale prostředky na jejich ochranu – a potrestání těch, kteří jim ubližují nebo jim zamýšlejí ublížit – je třeba přijmout na vnitrostátní úrovni a mezi vnitrostátními vládami na základě spolupráce. Jako vždy jsme přesvědčeni, že opatření na úrovni EU nejsou řešením.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. (FI) Hlasovala jsem pro zprávu paní Angelilliové, protože jednou z nejzákladnějších a nejstálejších struktur mezi základními evropskými hodnotami je naše povinnost chránit nevinné, tedy děti. Práva dětí a jejich ochrana jsou podstatou lidských hodnot. Internet přináší mnohá nebezpečí, proti nimž je třeba děti chránit účinněji, než jak tomu je v současnosti. Opatření na úrovni Společenství jsou v této oblasti oprávněná. Stále si musíme navzájem připomínat slova o „mlýnském kamenu“ a „mořské hlubině“.

Rovněž si coby rodiče musíme být vědomi naší vlastní odpovědnosti. Podpořila jsem všechny pozměňovací návrhy, které zdůrazňovaly význam informování a vzdělávání rodičů, učitelů a dalších lidí pracujících s dětmi. Je velmi důležité tímto způsobem rodiče informovat a podporovat tak odpovědné využívání komunikačních technologií.

Dále je důležitý pozměňovací návrh 23, který se rovněž věnuje problémům „groomingu“ a elektronického obtěžování a různým formám násilného obsahu. Návrhy v pozměňovacím návrhu 26 na zavedení různých technických nástrojů a podporu odpovědnosti poskytovatelů služeb jsou jen správné a opodstatněné.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. – (FR) Podle anglické organizace Internet Watch Foundation, která bojuje proti držení a šíření snímků s tématikou dětské pornografie, je sexuální zneužívání dětí na internetu pro komerční účely rostoucí odvětví představující nízké riziko a vysoký zisk. Prodej těchto snímků na internetu dokonce tvoří zvrácený trh v hodnotě miliard euro.

Ztotožňujeme se s postojem Komise a naší kolegyně, kteří chtějí zastavit takovýto druh činnosti, zejména, prostřednictvím vytvoření blokačního mechanismu u kreditních karet a při elektronických platbách v případě nakupování snímků s tématikou dětské pornografie na internetu.

V současnosti bohužel existuje závažné technické omezení v rámci všech vyvíjených vnitrostátních a evropských ochranných mechanismů. Většina komerčních serverů, která tyto snímky nabízí, se ve skutečnosti nenachází v Evropě, ale ve Spojených státech, Rusku a v Asii. Proto lze jejich nelegální obsah snadno přenést do systému v jedné zemi a prohlížet je v jiné. Je tudíž pochopitelné, že účinné prostředky pro boj proti šíření pedofilie na internetu jsou sice nezbytné, ale problematické.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písemně. Vítáme zprávu zaměřenou na vytvoření bezpečnějšího internetového prostředí pro děti. Je naší odpovědností chránit naše děti před nebezpečným materiálem obsahujícím dětskou pornografii a násilí. Tato zpráva by však neměla být používána jako záminka pro harmonizaci trestního práva v EU. V první řadě potřebujeme lepší koordinaci mezi vnitrostátními právními systémy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Plně podporuji potřebu rozpočtu ve výši 55 milionů EUR na zajištění toho, aby děti, z nichž mnoho denně tráví přinejmenším tři hodiny na internetu, byly lépe chráněny před nebezpečným uživatelským obsahem. Podporuji nutnost lépe informovat rodiče a osoby pečující o děti prostřednictvím informačních balíčků o nebezpečích na internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Internet není sledován, ovšem děti a mládež si málokdy uvědomují nebezpečí, která tam na ně čekají. Skutečnost, kterou uvádí britská studie, že tři čtvrtiny dětí už se na internetu setkaly se snímky s pornografickým nebo násilným obsahem, je znepokojující. Musíme proti tomu mladé lidi chránit a stejně tak proti závažnému nezákonnému chování na internetu, jakým jsou „kybernetická šikana“ a „kybergrooming“.

To druhé je obzvláště důležité pro zajištění toho, aby internet přestal být rájem pedofilních zločinců, kteří využívají jeho anonymitu. V tom uspějeme pouze prostřednictvím kombinace různých opatření, která by se měla rovněž vztahovat na internetové kavárny. Podle mého názoru nám tato zpráva umožňuje pokročit správným směrem, i když ne dost daleko, a proto jsem pro ni hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. – (PT) Bezpečnost dětí ve vztahu k internetovým komunikačním systémům má zásadní význam vzhledem k šíření nových technologií a nárůstu počítačové gramotnosti, v jejichž rámci jsou děti stále více vystavovány nebezpečím nelegálního obsahu a škodlivého chování, jako např. obtěžování, dětské pornografii, groomingu na internetu za účelem sexuálního zneužívání, kybernetické šikaně a podněcování k sebepoškozování, anorexii a sebevraždě.

Je nutné přijmout opatření, na kterých by se podílely děti, rodiny a školy společně s dalšími zúčastněnými stranami. Je zapotřebí společného úsilí zaměřeného na zlepšení znalostí a prevence, aby děti získaly povědomí o dané problematice. Je tudíž potřeba provést rozsáhlou kampaň zaměřenou na počítačovou gramotnost mezi rodiči a učiteli, abychom zmenšili generační propast v oblasti technologií. Musíme podporovat opatření zahrnující poskytování informací, rozvoj nových technologických nástrojů a výměnu osvědčených postupů.

Tyto návrhy platí stejnou měrou i pro Portugalsko, kde vláda dětem od 6 let poskytuje počítač Magalhães. Zajímalo by mě, zda portugalská vláda ve svých krocích zohlední všechny obavy vyjádřené v této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. – (FR) Internet je nedílnou součástí každodenního života našich dětí. Čím jsou starší, tím víc internet využívají. Mládež starší 11 let surfuje na internetu denně a kolem věku 15 let se na internet připojuje a komunikuje jeho prostřednictvím několikrát za den.

Nicméně využívání tohoto impozantního nástroje, jenž je bránou k poznání a odrazovým můstkem ke vzdělávající se společnosti, není bez rizika.

Nespočet dětí je tak nevědomky vystaveno škodlivým snímkům nebo obsahu, jako např. podvodným reklamám, obtěžování, pornografii a podněcování k rasismu a sebevraždám.

Toto zneužívání je způsobeno zejména nedostatkem odpovídající mezinárodní regulace a spolupráce.

Evropský program Bezpečnější internet s rozpočtem 55 milionů EUR si klade za cíl zvýšit povědomí o nebezpečích na internetu nejen mezi dětmi, ale také mezi jejich rodiči a učiteli. Rovněž chce podporovat rozvoj filtrovacích systémů a označování internetových stránek považovaných za bezpečné pro děti.

Proto jsem přirozeně hlasovala pro zprávu italské poslankyně Roberty Angelilliové, jež prosazuje používání internetu v bezpečném prostředí, kdy je zajištěna ochrana fyzické i morální integrity dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, podporuji zprávu paní Angelilliové o ochraně dětí používajících internet a další komunikační technologie. S masivním šířením nových technologií, které se postupně stávají dostupnějšími, jsou děti stále více vystaveny nebezpečím nelegálního obsahu, jako např. obtěžování, dětské pornografii, šikaně, podněcování k anorexii a tak dále. Potřebujeme tedy společná opatření, abychom takovémuto zneužívání mohli předcházet a mohli s ním bojovat. Rozhodně podporuji tuto zprávu, protože staví do popředí problém, který je orgány Společenství často podceňován. Na závěr oceňuji návrh na vytvoření evropské databáze snímků s tématikou dětské pornografie s odkazem v reálném čase na horkou linku, která by zprostředkovávala informace policii, která by tak měla k dispozici nejlepší možné nástroje pro boj s takovýmto nenormálním chováním.

 
  
  

- Zpráva: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písemně. Tato směrnice navrhuje nová opatření na podporu provozu vozidel s nižšími emisemi CO2. Se závazkem snížit emise skleníkových plynů o 18 % čelí Irsko velké výzvě. Co se týče dopravy, musíme se zaměřit na snižování emisí v tomto odvětví a zvyšování povědomí veřejnosti.

Tento návrh EU má za cíl rozvoj nové metodiky zaměřené na výpočet nákladů spojených se spotřebou energie a emisemi vozidel, které budou občany motivovat k nákupu energeticky úsporných vozidel. Takováto metodika zahrnuje všechny druhy silniční dopravy s výjimkou zásahových, záchranných a vojenských vozidel.

Podporujeme zavedení integrovaného přístupu, do něhož by byli zapojeni výrobci vozidel, dodavatelé pohonných hmot, opraváři, zákazníci, řidiči, stejně jako příslušné orgány. Iniciativa zaměřená na stimulaci trhu pro přechod na energeticky úspornější vozidla za konkurenční ceny poskytne irským občanům prostředky na snížení emisí a stejně tak i hospodářské výhody. To je přínosné na všech úrovních: kromě vnitrostátních nákladů se to týká i nákladů soukromých. Menší spotřeba pohonných hmot znamená snížení dovozu potřebných paliv. To podpoří celosvětový rozvoj technologie energeticky úsporných vozidel, což je nesmírně pozitivní krok.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Široké uvádění technologií s větším výkonem na trh je často komplikováno vysokými počátečními náklady a tudíž nedostatečnou poptávkou ze strany zákazníků. Je tudíž zapotřebí podniknout kroky na úrovni Společenství, abychom podpořili investice potřebné k výrobě vozidel, která budou energeticky úspornější a budou méně znečišťovat prostředí, protože z dlouhodobého hlediska budou náklady spojené s touto alternativou nižší.

Souhlasím s cílem této směrnice, kterým je podpora uvádění čistých a energeticky účinných silničních vozidel na trh, čímž přispějeme k energetické účinnosti v dopravě snížením emisí CO2 a ke zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím snížení emisí znečišťujících látek.

Evropský parlament musí jít příkladem tím, že přijme kritéria udržitelnosti, zejména v oblasti veřejných zakázek.

Podporuji kompromis dosažený ve věci této zprávy. Je flexibilnější a méně byrokratický než původní návrh předložený Komisí a zpravodajem. S kompromisem souhlasím především proto, že respektuje zásadu subsidiarity a představuje menší zátěž pro místní orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písemně. (EL) Podpora „čistých a energeticky účinných silničních vozidel” je z technického hlediska zásadním opatřením v rámci ochrany životního prostředí, neboť emise z konvenčních vozidel přispívají ke změně klimatu a znečištění ovzduší v městských centrech se závažným dopadem na veřejné zdraví.

Navzdory demonstracím zaměstnanců požadujících kroky pro řešení závažných problémů se automobilový průmysl v rámci soutěže staví proti výrobě „čistých silničních vozidel“, pokud není předem zaručena větší výnosnost, a požaduje, aby náklady na výzkum a výrobu čistých vozidel byly financovány, společně s jejich zvyšujícím se ziskem, veřejným sektorem.

Přesně toto navrhovaná směrnice dělá, když požaduje, aby provozní výdaje na spotřebu energie, emise CO2 a znečišťující látky v průběhu životnosti vozidla byly zahrnuty v kritériích pro zadávání veřejných zakázek v oblasti vozidel, a tudíž urážlivě používá veřejné finance na subvencování výroby čistějších vozidel v rámci automobilového průmyslu.

Zaměstnanci bojují za společnosti zprostředkující veřejnou dopravu, které splňují jejich potřeby vysoce kvalitními službami šetrnými k životnímu prostředí. Jsou proti jakékoli formě regulace určené k obohacování automobilového průmyslu, který se svým neodpovědným sociálním postojem a postojem k životnímu prostředí zaměřeným na zvýšení zisků podílí na změně klimatu, nadměrné spotřebě zdrojů energie a na znečišťování ovzduší.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu Dana Jørgensena o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, neboť se domnívám, že je třeba toto odvětví podporovat k investování do vývoje vozidel s nízkou spotřebou energie a nízkými emisemi skleníkových plynů.

Veřejné správní orgány by měly pomáhat při podpoře stimulace tohoto trhu a zlepšování podílu odvětví dopravy na politikách EU v oblasti životního prostředí, klimatu a energie tím, že zohlední energetické a ekologické dopady při nákupu silničních vozidel.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. (PL) Vozidla veřejné dopravy, která jsou šetrná k životnímu prostředí a energeticky úsporná, jsou samozřejmým přínosem. Jsou nezbytná pro naše města a životní prostředí. Měli bychom také pamatovat na začlenění používání „čistých“ vozidel v našich činnostech spojených s balíčkem o změně klimatu. Jako členka Výboru pro životní prostředí tudíž podporuji většinu kroků navrhovaných zpravodajem (a to zejména technická a organizační opatření), které přispějí k dosažení základního cíle, jímž je snížení znečištění prostřednictvím investic do technologií šetrných k životnímu prostředí s nižšími emisemi CO2. Vozidla, kterých se to týká, jsou zejména služební vozidla (zvláštní nákladní vozidla a autobusy pro operační podporu, údržbu infrastruktury, úklidová vozidla atd.).

Návrh zavést povinná kritéria pro úrovně emisí CO2 při vyhlašování výběrových řízení na veřejné zakázky mi však připadá poněkud pochybný. Podle mého by bylo lepší, alespoň v počáteční fázi nové právní úpravy, dát zadavatelským organizacím v jednotlivých členských státech (kterými jsou ve většině případů místní orgány) právo zvolit si vlastní environmentální kritéria při zadávání veřejných zakázek v oblasti vozových parků. Souhlasím s hodnocením, že by zadávání veřejných zakázek coby vysoce důležitá součást evropského trhu mělo zůstat nástrojem pro podporu vozidel šetrných k životnímu prostředí, ale nemělo by to být prováděno mechanicky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. − (DE) Hlasoval jsem pro podporu energeticky úsporných vozidel šetrných k životnímu prostředí při veřejném nabídkovém řízení.

Je třeba ocenit skutečnost, že by při zadávání veřejných zakázek v oblasti silničních vozidel orgány a určité společnosti zohlednily nejen cenu zakázky, ale také energii, kterou vozidlo během své životnosti spotřebuje, a dopady na životní prostředí – tedy včetně spotřeby energie, emisí CO2 a dalších emisí znečišťujících látek.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písemně. − Jelikož se nacházíme uprostřed finanční krize, je pro nás, tvůrce politik, snadné soustředit se plně na stávající problém a zapomínat či opomíjet cíle a další iniciativy Evropské unie. Vítám tudíž zprávu, která zdůrazňuje potřebu pokroku v oblasti čistých a účinných vozidel.

Nejdůležitějším prvkem této zprávy je podle mého názoru skutečnost, že se nezaměřuje pouze na samotná vozidla a dopravu zákazníků, ale řeší rovněž podporu a posilování veřejného sektoru. Je záhodno, aby veřejný sektor šel příkladem evropským občanům při prosazování čistých vozidel.

Je chvályhodné, že se zpravodaj snaží vytvořit vazbu mezi zadáváním veřejných zakázek a podporou a prosazováním čistých, účinných vozidel, a já doufám, že to povede k růstu investic a rozvoji výzkumu vozidel s nízkými emisemi CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Tato směrnice zavádí harmonizovanou metodiku zadávání veřejných zakázek na čistá a energeticky účinná vozidla určená pro udržitelnou službu v oblasti veřejné dopravy. Pomáhá také zavádět priority stanovené jako součást lisabonské strategie.

Výslovný požadavek se týká spotřeby energie, emisí oxidu uhličitého a emisí znečišťujících látek, které je třeba brát v potaz při nákupu silničních dopravních prostředků ze strany vnitrostátních orgánů, stejně jako při nákupu silničních dopravních prostředků za účelem poskytování služeb veřejné dopravy.

Největšího hospodářského přínosu bychom dosáhli, kdybychom při zadávání zakázek museli zahrnout externí náklady jako kritéria přidělení v rámci všech rozhodnutí. Majitelé vozidel by poté měli bezprostřední užitek z dlouhodobé úspory energie, která by daleko přesahovala možnou vyšší cenu vozidla.

Podpora čistých, energeticky účinných vozidel prostřednictvím veřejných zakázek na poskytování služeb veřejné dopravy prosazovaná touto iniciativou urychlí rozvoj těchto technologií na trhu a přispěje k úsporám energie, stejně jako k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro zprávu pana Jørgensena, která podporuje využívání zelených vozidel v rámci veřejné dopravy. Původní návrh předložený Komisí v roce 2005 Parlament zamítl, protože byl velmi byrokraticky, aniž by však vedl ke snížení úrovně znečištění. Předchozí návrh požadoval, aby 25 % motorových vozidel bylo zelených. Nový návrh hovoří pouze o motorových vozidlech určených pro veřejnou dopravu a o odpovědnosti vnitrostátních orgánů za poskytování těchto služeb. Domnívám se, že nový návrh pomůže vštípit místním politikům větší povědomí a přiměje je přijmout významné kroky k ochraně životního prostředí. Na evropské úrovni se výše nákladů plynoucích ze silniční infrastruktury ve velkých městských aglomeracích odhaduje na 1 % evropského HDP.

Znečištění ve velkých městech lze také snížit jak prostřednictvím prosazování veřejné dopravy, tak zejména prostřednictvím čistého systému veřejné dopravy. Kromě podpory využívání systémů metra, tramvají, trolejbusů a regionálně vlaků nebo lodní dopravy může být úroveň znečištění ve velkých evropských městech snížena rovněž zavedením zelených autobusů. Nová směrnice zavádí povinnost místních orgánů počítat s náklady na využívání autobusu nebo minibusu po celou jeho provozní životnost a zohlednit je. Ráda bych poblahopřála místním orgánům v Praze k zakoupení vozového parku zelených autobusů, k čemuž byla použita státní pomoc, čímž nám daly hodný následování.

 
  
  

- Zpráva: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písemně. Tato směrnice se zabývá předpisy týkajícími se registrace léčivých přípravků. Vítáme iniciativu EU zaměřenou na zjednodušení a harmonizaci stávajících předpisů. Jedná se o záležitost, která šetří čas i peníze a která uspokojí irské výrobce i spotřebitele.

Navrhovaná přezkoumání prospějí irskému farmaceutickému průmyslu, který je významnou měrou zastoupen v Evropě. Jsme šťastní, že v tomto odvětví 14 z 15 nejvýznamnějších společností ve světě v současnosti působí v Irsku. V Irsku je nyní přes 140 společností zaměřených na medicínské technologie, které poskytují 26 000 pracovních míst. A co víc, roční vývoz zdravotnických prostředků dosahuje zhruba 6,2 miliard EUR, což představuje 10 % celkového irského vývozu.

Podporujeme vytvoření jednotných kritérií hodnocení, schvalování a certifikace farmaceutických přípravků, u nichž dochází ke změnám, např. ve věci výrobních postupů, označování výrobků nebo informačních brožur pro pacienty. Uznáváme rovněž potřebu další harmonizace vnitrostátních předpisů členských států a evropských právních předpisů za účelem snížení administrativní zátěže a zjednodušení změn regulujících systém, jako např. povolení jediné žádosti pro jednu nebo více stejných změn. Souhlasíme s přezkoumáním kontroly Komise v oblasti „zařazení látek“, „ochranných lhůt” a „zásad a pokynů”.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Stávající způsob řešení odchylek se ukazuje jako stále méně účinný a už není uspokojivý pro orgány ani pro farmaceutický průmysl jako celek.

Ke každé jednotlivé změně u výrobků schválených čistě vnitrostátním řízením v různých členských státech se přistupuje různými způsoby, co se týče dokumentace, kterou je třeba předložit, a hodnotícího postupu. Tato situace způsobuje problémy v různých oblastech: v oblasti veřejného zdraví, vnitřního trhu, právního a praktického uplatňování.

Zpráva navrhuje určitá zlepšení. Z důvodů harmonizace a zjednodušení je důležité, aby změny povolování uvádění výrobků na trh podléhaly stejným regulačním požadavkům bez ohledu na původně použitý licenční postup. Prospěch z tohoto budou mít všechny zúčastněné strany: pacienti, příslušné orgány a farmaceutické společnosti.

Souhlasím s pozměňovacími návrhy navrženými v kompromisním postoji, neboť zdůrazňují potřebu zjednodušení a sladění správních postupů, povolení možnosti předkládání jedné žádosti pro jednu nebo více stejných změn a zdůraznění potřeby uplatňování zásady subsidiarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu Françoise Grossetêteové o změnách registrací léčivých přípravků, protože podporuji myšlenku jednotného licenčního postupu pro uvádění léčivých přípravků na trh Společenství, protože to povede k zajištění bezpečí evropských občanů.

Musím vyzvednout zejména návrh Skupiny sociálních demokratů ohledně používání zásady subsidiarity při uplatňování evropského systému odchylek v oblasti léčivých přípravků prodávaných výhradně na vnitrostátním trhu, čímž by byly chráněny malé a střední podniky vyrábějící rostlinná léčiva a homeopatické přípravky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. (PL) Vzhledem k nedostatku harmonizace na úrovni Společenství odchylky v čistě domácí registraci přípravků pro uvádění na trh podléhají vnitrostátním právním předpisům. V některých členských státech jsou požadavky spojené s povolením pro uvedení přípravku na vnitrostátní trh podobné těm, které se vztahují k odchylkám v oblasti registrace léčivých přípravků. Ve většině zemí ovšem není takováto koordinace, což znamená, že mezi členskými státy existují rozdíly ve vnitrostátních opatřeních.

Tato situace má negativní vliv na veřejné zdraví, administrativní zátěž a všeobecné fungování vnitřního trhu s farmaceutickými výrobky.

Všechny léčivé přípravky bez ohledu na kritéria registrace by měly podléhat stejným hodnotícím kritériím a správním opatřením, pokud se jejich registrace na trhu liší.

 
  
  

- Zpráva: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písemně. Podstatou této zprávy je zásadní problém ochrany spotřebitele. Existuje očividně poptávka po timeshare a podobných produktech a my nemůžeme bránit odpovědným společnostem, aby na tuto poptávku reagovaly. Nemyslím si, že kdokoliv jakýmkoli způsobem naznačuje, že všechny společnosti působící v této oblasti jsou zapletené ve špatných postupech nebo zneužívání. Jsme si nicméně vědomi toho, že existují společnosti, které bezohledně zneužívají evropské spotřebitele a že evropští spotřebitelé jsou poškozováni při jednání se špatně řízenými společnostmi, které se utrhly ze řetězu následkem nedostatečných právních předpisů v této oblasti. Řada irských rekreantů utrpěla závažné finanční a právní obtíže následkem dohod, které uzavřeli se špatně řízenou timesharingovou společností v kontinentální Evropě.

Nová směrnice obsahuje některé nezbytné záruky týkající se ochrany spotřebitele v oblastech, jakými jsou reklama a smlouvy. Zejména vítám ustanovení ve věci práva na odstoupení od smlouvy nebo lhůty na rozmyšlenou, jež spotřebitelům poskytuje – pod tlakem ostré reklamní kampaně, nebo když jsou na dovolené – čas pro řádné uvážení, aby si mohli být jistí, že souhlasí se střednědobými a dlouhodobými důsledky dohody o timeshareových službách.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písemně. (EL) Právo zaměstnanců na odpočinek a dovolenou se změnilo v komoditu sloužící k obohacení kapitálu. Účelem produktů timeshare a nových produktů prosazovaných v těchto rámcích je využívání neustálého zkracování doby dovolené, snižujících se příjmů a snah zaměstnanců zajistit si dlouhodobě levnou dovolenou, čímž vytvářejí obrat přesahující 11 miliard EUR.

Tyto podvody a agresivní metody používané společnostmi, které jsou často smyšlené, k přesvědčování a podvádění zákazníků, zahrnují v nejlepším případě škálu triků, od drobného písma ve smlouvách po klamavou reklamu, únavné prezentace, slibování darů a tak dále, a téměř vždy končí okamžitým podepsáním závazných dokumentů pod nátlakem.

Stížnosti, které spotřebitelské organizace dostávají, ohledně podvodů, nadměrných poplatků za provoz a údržbu, přijímaných kreditních karet, velkých cenových propadů při opětovném prodeji z důvodu marketingových výdajů a tak dále, se nedají spočítat.

Zařazení dalších produktů, jako např. dovolené na lodi nebo v klubech či karavanech, do směrnice o dočasném užívání nemovitostí zajišťuje právní krytí a nové zdroje zisku pro kapitál.

Lhůta na rozmyšlenou, která je omezena na 10 dní a zahrnuje pokutu ve výši 3 % celkové částky, tento problém neřeší. Právě naopak, stejně jako je tomu v případě spotřebního zboží EU přenáší břemeno odpovědnosti na zaměstnance.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu pana Manderse o ochraně spotřebitelů týkající se dočasného užívání nemovitostí vzhledem k tomu, že kompromis dosažený společně s Radou v této věci nabízí větší ochranu práv a zájmů evropských spotřebitelů.

Domnívám se, že zlepšení právních předpisů v tomto odvětví prospěje nejen spotřebitelům, ale také evropské turistice.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Tato zpráva stanovuje soubor návrhů, které v podstatě přijímáme s ohledem na potřebu posílení práv spotřebitelů na informace o rekreačních produktech. Zpráva stanovuje, že provozovatelé mají povinnost poskytovat důležité informace v takovém rozsahu, aby zákazníci mohli přijímat informovanější rozhodnutí v souvislosti s uzavíranými smlouvami.

Dále dochází k prodloužení lhůty, během níž spotřebitelé mohou od dohody odstoupit bez jakéhokoli poplatku, zejména v případě, že jim nebyly poskytnuty potřebné informace. Je nezbytné zamezit zneužití a opakovaným případům podvodů. Doufáme, že zákaz placení záloh v jakékoli výši ochranné během lhůty a ukládání splátek při prodeji dlouhodobých rekreačních produktů na tom budou mít kladný podíl.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Plně podporuji zprávu o rostoucí ochraně spotřebitelů v této oblasti. Vzhledem k tomu, že britští spotřebitelé představují třetinu všech evropských majitelů timeshare, je tento zákon reakcí na zájmy spotřebitelů ve Velké Británii. Zcela schvaluji nutnost toho, aby maloobchodní prodejci timeshare prodloužili zákazníkům lhůtu na rozmyšlenou, stejně jako povinnost poskytnout všechny podrobnosti nákupu před podpisem smlouvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. – (PT) Řada stížností spotřebitelů potvrdila závažné problémy, s nimiž se spotřebitelé setkali v oblasti timeshare, což vede k nerovnováze na trhu. Rozvoj trhu co se týče poptávky a významný rozvoj nových produktů, uváděných na trh stejným způsobem, způsobují spotřebitelům a podnikům podstatné problémy.

Text, o němž jsme dnes hlasovali, v podstatě pozměňuje definice a rozsah této směrnice tak, aby byly pokryty nové rekreační produkty. Rovněž upřesňuje a aktualizuje ustanovení vztahující se k obsahu a jazyku informací a smluv poskytovaných zákazníkům.

Obchodní činnosti ovlivněné touto směrnicí mají zásadní význam pro evropské odvětví cestovního ruchu, včetně portugalského, a co je důležitější, pro provozovatele a spotřebitele. Ústřední myšlenkou je tudíž posílení postavení zákazníka při jakémkoli jednání za účelem nákupu práv na užívání. Tímto způsobem lze lépe bojovat proti nejistotám existujícím v oblasti trhu a lze vytvořit stabilnější a transparentnější prostředí, a poskytnout tak spotřebitelům více kvalitnějších informací.

 
  
  

- Zpráva: Sophia in ’t Veld (A6-0403/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro návrh doporučení Evropského parlamentu Radě ohledně uzavření dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckých dopravců australskou celní správou. Nedávno jsem navštívil Austrálii a z rozhovorů s tamějšími zástupci vlády jsem vyrozuměl, že toto hlasování bude přestavovat významný krok, který posílí stávající spolupráci Evropy a Austrálie v oblasti bezpečnosti osobní a nákladní dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Přestože se jedná o krok zpět, má postoj Evropského parlamentu zásluhu na tom, že upozornil na nepřijatelné dohody mezi EU a třetími zeměmi s ohledem na zpracování a přenos dat obsažených ve jmenné evidenci cestujících (PNR) leteckých dopravců pod záminkou „boje proti terorismu“.

Kromě dalších důležitých prvků návrh:

- odsuzuje častý nedostatek jakékoli parlamentní kontroly nad jednáním o těchto dohodách a jejich schvalování, přičemž souhlas parlamentu je požadován pouze v sedmi členských státech;

- varuje, že dohoda nemusí odpovídat mezinárodním zákonům o ochraně údajů;

- lituje, že množství požadovaných údajů je stejné jako v případě dohody se Spojenými státy a zahrnuje navíc údaje o hotelových rezervacích a rezervacích vozidel, telefonních číslech, e-mailových adresách, osobních a obchodních adresách, stravovacích preferencích, číslech kreditních karet, osobních údajích sdělujících rasu nebo etnický původ, politické názory, náboženské a filozofické přesvědčení a členství v odborových organizacích, stejně jako další údaje o zdraví a sexuálních aktivitách.

Toto je další nepřijatelná situace způsobená současnými tendencemi v oblasti bezpečnosti, jež ohrožuje práva, svobody a záruky občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Když se podíváme na situaci kolem dohody o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících se Spojenými státy, ukazuje se znepokojivý vývoj, k němuž dochází ve jménu boje proti terorismu. V rámci této dohody jsou osobní údaje, jako např. telefonní čísla a e-mailové adresy, přenášeny a roky uchovávány. Při tomto procesu není nijak zaručena ochrana osobních údajů. Je třeba zabránit dalšímu takovémuto porušování ochrany údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. (EL) Zpráva odhaluje pokrytectví Evropského parlamentu, co se týče osobních práv občanů a demokratických svobod. Veškerá kritika ze strany Evropského parlamentu se omezuje na procesní otázky a na skutečnost, že evropským občanům není poskytována ochrana, která je jim údajně poskytována v rámci právních předpisů EU. Ovšem právě tyto právní předpisy bezohledně porušují všechny formy ochrany osobních údajů a zavádí všeobecné záznamy osobních údajů a shromažďování a výměnu nejcitlivějších osobních údajů mezi represivními mechanismy členských států a dokonce i mezi tajnými službami třetích zemí.

Skutečnost, že se zpráva neodvažuje požadovat zrušení dohody nebo její vzájemnost je důkazem toho, že veškeré povrchní protesty vůči ní jsou předneseny jen, aby se neřeklo. Stejně jako u podobné, nepřípustné dohody mezi EU a Spojenými státy, nebrání diskrétní výhrady ze strany Evropského parlamentu tomu, aby k osobním údajům zaměstnanců z EU neměly přístup všechny tajné služby a veškeré represivní mechanismy v rámci své „protiteroristické spolupráce“.

Opět je zřejmé, že Evropský parlament a EU nejen, že nejsou schopny hájit demokratická práva a svobodu občanů, ale právě naopak je omezují do té míry, že je likvidují prostřednictvím reakčních legislativních opatření a dohod.

 
  
  

- Zpráva: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. Rozhodnutí Evropského soudního dvora v případech Laval, Ruffert a Lucembursko ukázalo, že je nutné vyjasnit, že hospodářské svobody, jak je stanoví smlouvy, by měly být vykládány takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování uplatňování základních sociálních práv uznávaných členskými státy a předpisy Společenství. Toto se týká práva sjednávat, uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy a podnikat společné kroky, aniž je porušována autonomie sociálních partnerů v rámci uplatňování těchto základních práv při sledování sociálních zájmů a cílů ochrany zaměstnanců.

Nepochybně je zapotřebí přezkoumat stávající právní předpisy. Tato situace by mohla vést k tomu, že se zaměstnanci v hostitelských zemích ocitnou pod tlakem soutěže v oblasti nízkých mezd. Chci se připojit k iniciativě svých kolegů ohledně zavedení konzistentního provádění směrnice o vysílání pracovníků ve všech členských státech.

Zcela souhlasím s tím, že by Komise a členské státy měly přijmout opatření pro boj proti zneužívání práv, zejména v oblasti činnosti společností, které v podstatě nejsou zapojeny v žádném skutečném a efektivním podnikání v zemi, v níž jsou registrovány.

Vytvoření právního rámce pro nadnárodní kolektivní smlouvy bude zajisté krokem vpřed a je třeba říct, že důležitým.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písemně. Britští konzervativci podporují právo zaměstnanců na stávku, ale také právo zaměstnanců nestávkovat, pokud se tak rozhodnou. Podporujeme rozhodnutí Evropského soudního dvora a nedomníváme se, že jimi byla zpochybněna práva zaměstnanců. Přezkoumání směrnice o vysílání pracovníků není nutné, stejně jako rozšíření jejího právního základu, kvůli problémům, které určité členské státy zaznamenaly v důsledku organizace vnitrostátních trhů práce. Každoročně je úspěšně vyslán 1 milion zaměstnanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), písemně. (SV) Dnes jsem se rozhodla zdržet závěrečného hlasování o zprávě pana Anderssona o problémech kolektivních smluv v EU (A6-0370/2008). Kolektivní smlouvy, práva odborových organizací a právo na protestní akce v kolektivním vyjednávání jsou uvedeny v Lisabonské smlouvě, kterou bych ráda viděla jako právně závazný dokument. Smlouva také obsahuje právo na práci, právo na podnikání a právo na pohyb v různých státech EU. Výjimky nelze učinit, jak je požadováno v návrhu, v případě představitelů odborů, v souvislosti s respektováním základních právních zásad ES, například zásady proporcionality. Toto platí a samozřejmě musí platit pro všechny občany EU.

Právo ES a smlouvy by měly mít své největší zastánce v Evropském parlamentu. Existuje však nebezpečí, že se postoj přijatý Parlamentem ohledně právního základu stane hrozbou pro budoucí svobodu pohybu. Velmi mě však těší, že Evropský parlament přijal postoj, který je nakloněn švédskému modelu a našim kolektivním smlouvám.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Usnesení přijaté většinou Evropského parlamentu o nepřijatelných rozhodnutích Evropského soudního dvora v případech Laval, Rüffert a Viking je zcela nepřiměřené. Nestačí uznat, že zásada volného pohybu služeb není nadřazená základním právům, zejména právu odborových organizací na protestní akce v kolektivním vyjednávání, zvláště proto, že jde o ústavní právo v několika členských státech.

Ačkoli usnesení zdůrazňuje, že hospodářské svobody, jak je stanoví Smlouvy, by měly být vykládány takovým způsobem, aby by neporušovaly uplatňování základních sociálních práv, včetně práva sjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy a práva podnikat kolektivní kroky, pravdou je, že zatímco zásady použité Soudním dvorem zůstávají součástí evropských Smluv s ohledem na to, že jsou rovněž obsaženy v návrhu Lisabonské smlouvy, nikdo nemůže zaručit, že stejná rozhodnutí nebudou učiněna opakovaně.

Hlasovali jsme tudíž proti zprávě, neboť se nezabývá jádrem věci a místo toho trvá na podpoře návrhu Lisabonské smlouvy, přestože ta už byla zamítnuta irskými občany.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. Podpořil jsem zprávu pana Anderssona o výzvách, které pro kolektivní smlouvy představuje série nedávných rozhodnutí Evropského soudního dvora. Nepochybuji o právní platnosti přijatých rozhodnutí, pochybuji však o tom, že odrážejí záměr Parlamentu, Komise a Rady, když byla schválena směrnice o vysílání pracovníků.

Závěr je jasný: směrnice musí být přezkoumána, aby byla pozměněna její ustanovení za účelem obnovení našeho původního záměru. Toto musí být prioritou Evropské komise. Tuto věc je třeba bezodkladně řešit. Pokud tato Komise nenapraví situaci, musí tak učinit nová Komise po evropských volbách v roce 2009. Já budu hlasovat pro schválení jakékoli nové Komise, která nebude mít tento problém ve svém pracovním programu na prvních dvanáct měsíců své činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Ve zprávě pana Anderssona se tvrdí, že zohledňuje poučení ze skandálních rozhodnutí Soudního dvora v Lucembursku, zejména v případech Laval a Viking. Tato rozhodnutí dávají přednost volnému pohybu služeb a svobodě zakládat podniky před ochranou národních zájmů zaměstnanců a práv proti sociálnímu dumpingu. V nepřijatelné míře podřizují uplatňování sociálních práv „zásadě proporcionality“, která dalece přesahuje zákonná omezení (např. veřejný pořádek a zdraví) uznávaná vnitrostátními právními předpisy a úmluvami MOP.

Představují nestandardní návrat první verze Bolkensteinovy směrnice, ve které se právo země původu (sociální právo, pracovní právo, platy atd.) vztahovalo na zaměstnance, kteří chtěli poskytovat služby v jiném členském státě bez ohledu na právní předpisy nebo kolektivní smlouvy v daném jiném členském státě. V současnosti byla tato verze zamítnuta evropským zákonodárcem a je nepřijatelné, aby na sebe soudci brali roli tvůrců právních předpisů pod záminkou výkladu práva.

Ačkoli občas pan Andersson odvádí dobrou práci, příliš si zakládá na ultra-liberálních zásadách, které vedly k situaci, v rámci jejíhož řešení jeho zpráva vyžaduje naši podporu. Z tohoto důvodu se zdržíme hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu a pravá část středových stran plně podpořily všechny změny ve smlouvě EU. Mají tak podíl na tom, že daly orgánům EU, včetně Evropského soudního dvora, ještě větší moc nad švédským trhem práce. Tímto způsobem se EU stala hrozbou pro regulace trhu práce, které vznikly prostřednictvím jednání a právních předpisů, které jsou pevně zakotveny ve švédské společnosti.

Zpráva doporučuje především změny směrnice o vysílání pracovníků. Nedokáže tedy předejít neustálým zásahům Evropského soudního dvora do předpisů platných pro švédský trh práce. Zaprvé, výsledek je kompromisem mezi konzervativci a socialisty – situace, která vedla k nejasným a protichůdným definicím. Zadruhé, primární právo EU týkající se vnitřního trhu (článek 49) má přednost před ustanoveními směrnice o vysílání pracovníků. Evropský soudní dvůr tedy může nadále dospět ke stejnému závěru jako v případu Laval.

EU nesmí být kladeny úkoly, které mohou vyřešit samotné členské státy a trh práce je skutečně záležitostí, která by měla spadat do jejich pravomoci. Červnový seznam tudíž doporučuje švédskou výjimku z právních předpisů EU v oblasti trhu práce, aby bylo zaručeno, že Evropský soudní dvůr v budoucnu nebude moci kontrolovat švédský trh práce.

Nicméně jsme hlasovali pro zprávu, protože její cíl je stále platný, jak jen to jde, pro zabránění budoucím zásahům Evropského soudního dvora do švédských kolektivních smluv.

Rovněž podporujeme pozměňovací návrhy, které doporučují větší vnitrostátní sebeurčení v otázkách trhu práce, ale pochopitelně jsme hlasovali proti zpravodajově oslavě Lisabonské smlouvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Rozhodla jsem se hlasovat proti zprávě pana Anderssona o výzvách týkajících se kolektivních smluv v Evropské unii.

Zpravodaj kritizuje rozhodnutí Evropského soudu ve věci směrnice o vysílání pracovníků a vyzývá k jejímu přezkoumání.

Rozhodně nesouhlasím se zpravodajovým přístupem a jsem rovněž přesvědčená, že vyzývat ke změně směrnice bez potřebné analýzy na úrovni členských států, zejména v těch členských státech ovlivněných rozhodnutím Evropského soudního dvora, je nepředložený krok učiněný z politických důvodů. Zejména formulace použitá zpravodajem je útokem na volné poskytování služeb, jednu ze základních svobod Evropské unie a ohrožuje liberalizaci poskytování služeb, které stanovuje směrnice o službách, a zásadu země původu.

Z mého hlediska řádné provádění směrnice o vysílání pracovníků všemi členskými státy a větší správní spolupráce mezi nimi poskytne odpovídající prostředky na jedné straně k zaručení ochrany práv zaměstnanců a svobody poskytovat služby na straně druhé.

Lituji skutečnosti, že Parlament zamítl pozměňovací návrhy, které mělyzprávě zaručit větší vyváženost.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. (LT) Směrnice o dočasných agenturních pracovnících je důležitá v našem úsilí o uzákonění volného pohybu služeb a zaměstnanců v rámci Společenství. Ne všechny členské státy dodržují požadavky směrnice. Někdy jsou na zprostředkovatele služeb kladeny větší požadavky, než jaké jsou uvedeny ve směrnici. Porušováním nařízení směrnice dochází k blokování služeb, což je zástěrkou ochranářských politik. Evropský soudní dvůr (ESD) prošetřil případ lotyšského stavebního podniku „Laval“, kterému bylo zakázáno poskytovat stavební služby ve Švédsku. Podle švédského práva byla vyžadována kolektivní smlouva, ačkoli byla podepsána v Lotyšsku. ESD rozhodl, že je zakázáno klást požadavky, které jsou dodatečné nebo větší než požadavky stanovené směrnicí. Rozhodnutí přijaté ESD v případě „Laval“ a v dalších podobných případech je ve zprávě a v pozměňovacích návrzích kritizováno a dokonce zpochybňováno.

Hlasovala jsem proti, neboť se domnívám, že Evropský parlament překračuje své pravomoci tím, že vykládá nebo zpochybňuje rozhodnutí přijatá ESD. Nesouhlasím s prohlášeními, která zpochybňují spravedlnost rozhodnutí ESD, a navrhuji, aby rozhodnutí ESD nebyla v určitých státech EU uplatňována. Takovýmito prohlášeními nejen, že zpochybňujeme kompetentnost ESD, ale také vyjadřujeme pochyby o jeho nestrannosti, riskujeme porušování institucionálního systému EU a podporujeme nedůvěru občanů v tuto instituci. Také nesouhlasím se záměrem přezkoumat a revidovat směrnici. Pokud směrnice nefunguje v některých státech tak, jak by měla, pak jsou za to odpovědní členové Společenství, protože nejsou schopni uvést ustanovení směrnice do praxe, nebo je uplatňují nesprávně v rámci vnitrostátních právních předpisů. Evropská komise by měla dohlížet na to, zda jsou směrnice EU prováděny do vnitrostátních právních předpisů správně a zda vnitrostátní právní předpisy dodržují podstatu a ducha směrnic.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. – (FR) Cíl sociální Evropa stanovený Evropskou unií je iluze, Lisabonská strategie je fiasko a nejrůznější kouzelné lektvary, které si vysnili zastánci EU ke zlepšení životních a pracovních podmínek, se ukázaly jako neúčinné z prostého důvodu, že skutečná vize Bruselu je ultra-liberální a podřízená myšlence globalizace. Na jednu stranu chceme zabránit sociálnímu dumpingu, abychom chránili zaměstnance, ať se jedná o vyslané pracovníky, nebo ne, a mít tudíž vyvážený vnitřní trh a na druhou stranu chceme udělat všechno, co je v našich silách, abychom o něco více otevřeli ekonomické hranice prostřednictvím masivní emigrace uchazečů o zaměstnání a občanů.

Toto je jen věčný obrázek proevropské schizofrenie. Kupříkladu stačí jen vzít na vědomí odkazy na zaniklou Lisabonskou smlouvu, které se několikrát vyskytly v této zmatečné zprávě. Následně nevíme, jak by mohla představit jasnou vizi, která by usilovala o rovnováhu mezi volným pohybem služeb a právy zaměstnanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. (PL) Cílem Evropského společenství je zajistit základní práva všech občanů, jak v oblasti veřejného života, tak na trhu práce. Náš ideál je vypořádání se s diskriminací a nejistotou spojenou s budoucností.

Zpravodaj Jan Andersson poukazuje na to, že některé rozsudky Evropského soudního dvora by se mohly dotknout některých občanů a jejich smyslu pro rovnost a respektování trhu práce. Abychom předešli výskytu takových situací v budoucnu, pan Anderson navrhuje, že je třeba provést rychlé kroky pro zachování pozměňovacích návrhů k právním předpisům, které by odvrátily všechny potenciální sociální, ekonomické a politické dopady rozsudků ESD. To zahrnuje přezkum směrnice o vysílání pracovníků a okamžité přijetí směrnice o dočasných agenturních pracovnících.

Zkrátka se domnívám, že bychom měli přijmout tuto zprávu v zájmu vize sjednocené Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. (NL) Mnoho podnikatelů podléhá pokušení platit zaměstnancům za odváděnou práci co nejméně. Další náklady spojené se zaměstnáním, jako např. bezpečnost a zařízení, jsou také na vážkách. Zaměstnanci se však mohou chránit jen tím, že zajistí to, aby jejich mzda byla založena na obecně závazné kolektivní pracovní smlouvě a odpovídající právní ochraně v zemi, kde pracují a žijí.

Jak původní cíle směrnice o službách, tak nedávné rozsudky Evropského soudního dvora mají vliv na tuto ochranu. Pokud umožňují uplatňování méně výhodných kolektivních pracovních smluv nebo méně výhodných zahraničních právních předpisů, stále více zaměstnavatelů začne přecházet na tyto úsporné možnosti a příjem zaměstnanců dramaticky poklesne.

Někteří podléhají představě, že návrh Ústavy pro Evropu nebo Lisabonská smlouva poskytují proti tomuto dostatečné záruky. Abychom toho dosáhli, bylo by třeba dané dokumenty modifikovat předtím, než by mohly být schváleny. Někteří očekávali, že zpráva pana Anderssona zmíněné záruky nabídne. Avšak s kompromisy, které byly dohodnuty s ohledem na tento text, je to ještě méně pravděpodobné než, jak tomu bylo původně. Z tohoto důvodu pro zprávu hlasovat nemůžeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Je nepřijatelné, aby byly na jedné straně veřejné smlouvy předkládány pro celou EU, a na straně druhé, aby povinnost zaplatit dohodnuté minimální mzdy, které jsou spojené s odměnou, byla Evropským soudním dvorem anulována na základě toho, že je nekompatibilní se směrnicí o vysílání pracovníků a se směrnicí o službách. EU v tomto případě ukazuje své pravé barvy jako čistě hospodářské společenství, které odbývá sociálně znevýhodněné občany buráky a prázdnými slovy. Je nejvyšší čas, aby EU odpověděla na volání o pomoc ze strany občanů, které příliš dlouho přehlížela a pokusila se odstranit mezery a vyřešit rozpory. Tato zpráva by o to alespoň měla začít usilovat, ale stále nechává příliš mnoho prostoru pro zneužívání, což je důvod, proč jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně. (EL) Stejně jako evropská levice i já podporuji plné uznávání základních práv zaměstnanců. Odmítl jsem hlasovat pro zprávu pana Anderssona, neboť i přes jednotlivé pozitivní prvky ještě stále není dostačující. Domnívám se, že tato zpráva představuje ztracenou příležitost účinně řešit otázku práv zaměstnanců v rámci evropských primárních právních předpisů. Uplatňování základních práv uznávaných členskými státy v úmluvách MOP a v Evropské sociální chartě, včetně práva na vyjednávání, nemůže záviset na nekontrolovaném úsudku soudce a vždycky přichází na řadu jako druhé, protože je založeno na v hierarchii níže postaveném zdroji právních předpisů. Právo na odborovou akci nesmí být ohroženo. Smlouvy musí obsahovat „doložku o sociální ochraně“.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) V průběhu dne se hlasovalo o zprávě pana Anderssona o budoucnosti kolektivních dohod v Evropě například po rozsudku v případu společnosti Laval. Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu požadovala, aby stávající právní předpis EU – známý jako směrnice o vysílání pracovníků – byl zrušen, aby bylo zaručeno, že si Švédsko bude moci zachovat své kolektivní smlouvy.

Já jsem na druhou stranu aktivně vystupoval ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a před plenárním zasedáním s cílem zajistit, aby tato otázka byla především projednávána na odpovídající úrovni: vnitrostátní úrovni. Důvodem je to, že jsem přesvědčen, že strategie ze strany skupiny PSE je špatně promyšlená. Tím, že se opakovaně snaží přenést rozsudek v případu společnosti Laval na evropskou úroveň namísto toho, aby věc byla vyřešena prostřednictvím švédských právních předpisů, je vyvíjen tlak na zavedení více společných právních předpisů v oblasti trhu práce – což způsobilo naše současné problémy hned na počátku. Vzhledem k tomu, že pan Andersson a Parlament přijali můj návrh nerušit směrnici o vysílání pracovníků, dokud vnitrostátní vyšetřování nepotvrdí, že je to skutečně nezbytné, jsem toho názoru, že přesto nemohu hlasovat pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. Děkuji našemu zpravodaji Janu Anderssonovi za jeho zprávu na toto velmi důležité téma.

Nedávné případy projednávané ESD a samotné rozsudky tohoto soudu znamenají, že práva zaměstnanců a solidarita zaměstnanců prostřednictvím kolektivních smluv jsou ohrožovány společnostmi, jejichž jedinou prioritou je zisk, a pokud to znamená porušování práv zaměstnanců, žádný problém: jsou připraveni udělat právě toto.

Evropský sociální model, na který jsme právem hrdí, je napadán a vážně ohrožován spekulanty.

Hrozba dovezené levné pracovní síly je skutečná a zadním vchodem ji sem vnesli bezohlední zaměstnavatelé pod záminkou volného pohybu.

Zásada volného pohybu nikdy nebyla zamýšlena jako nástroj levné pracovní síly nebo jako zásada sloužící k oslabování sociálních podmínek zaměstnanců. Zajímavé by bylo, co by na to řekl Jacques Delors.

Rozsudky v případech Viking a Laval představují útok na odbory a práva zaměstnanců. Proto je zpráva pana Anderssona nanejvýš potřebná a já ji z tohoto důvodu podpořím. Zpráva obnovuje rovnováhu, od které ESD ve svých nedávných rozsudcích tak očividně opustil.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písemně. (DA) Evropský soudní dvůr se v rozsudcích v případech Vaxholm/Viking Line/Rüffert/Lucembursko očividně postavil na stranu vnitřního trhu a práva usazování na úkor práv zaměstnanců, včetně práva na stávku s cílem předejít sociálnímu dumpingu.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ovšem nepřišla jako blesk z čistého nebe. Jsou založena na základních smlouvách EU doplněných vágní směrnicí o vysílání pracovníků.

Pokud by většina v Evropském parlamentu skutečně chtěla hájit zájmy zaměstnanců, vyžadovalo by to zásadní změny smluv EU, například ve formě právně závazného sociálního protokolu, který by základní práva zaměstnanců nadřadil vnitřnímu trhu a právu usazování.

Konečná verze zprávy pana Anderssona, jež je výsledkem spolupráce mezi zpravodajem z řad socialistů a konzervativci, tento zásadní požadavek neklade. Zpráva nedokáže ani požadovat přezkum směrnice o vysílání pracovníků. To znamená, že je to jen nafouklá bublina obalená spoustou hezkých slov a přání.

Lidové hnutí například předložilo řadu pozměňovacích návrhů týkajících se skutečnosti, že by právo na protestní akce v kolektivním vyjednávání mělo zůstat vnitrostátní záležitostí. Všechny tyto pozměňovací návrhy byly socialisticko-konzervativní aliancí zamítnuty.

V tomto světle Lidové hnutí nemůže při závěrečném hlasování zprávu pana Anderssona podpořit. Namísto toho budeme pokračovat v práci na ochraně zaměstnanců proti nižším mzdám a horším pracovním podmínkám, jimž Evropský soudní dvůr připravil půdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , písemně. (SV) Zpráva o kolektivních smlouvách v EU nevyjadřuje žádný skutečně hodnotný postoj. Jejím cílem je posílení postavení zaměstnanců v období po rozsudku v případu Laval, ale obsah zprávy je bohužel tomuto záměru velmi vzdálen.

Bylo by špatné znovu jednat o směrnici EU o vysílání pracovníků, jak navrhuje zpráva. To by znamenalo riskovat, že se situace zaměstnanců ještě zhorší. Na toto riziko nejsme připraveni, protože v celém evropském systému dominují konzervativní síly.

Zpráva se nezmiňuje o tom, že by právo na stávku mělo mít přednost před svobodným trhem, a o tom, že toto je třeba uvést v sociálně závazném protokolu k Lisabonské smlouvě. Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice předložila v souvislosti s tím množství pozměňovacích návrhů, ty ale byly převážnou většinou zamítnuty.

Je třeba, aby Švédsko zařadilo do Lisabonské smlouvy výjimku, která stanoví, že rozsudek v případě Laval nemá ve Švédsku žádný vliv. Tento pozměňovací návrh skupiny GUE/NGL byl ovšem také zamítnut. Zpráva namísto toho chválí Lisabonskou smlouvu navzdory skutečnosti, že smlouva rozsudek v případě Laval nijak nemění, ale naopak ho potvrzuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. (EL) Zpráva se snaží řešit reakce pracující třídy a zaměstnanců všeobecně na nepřijatelné rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství (ESD), které považuje stávky zaměstnanců za nelegální, protože rámec, v němž zaměstnanci bojují a způsob, jakým bojují, je v rozporu s Maastrichtskou smlouvou a Lisabonskou smlouvou, které chrání konkurenceschopnost a volný pohyb a činnost kapitálu v členských státech EU jako základní, nepopiratelnou zásadu. Obhajuje politiku zdola a reakční povahu EU. Snaží se přesvědčit zaměstnance, že je prostřednictvím EU údajně možné nastolit „rovnováhu“ mezi právy zaměstnanců a právem na volný pohyb kapitálu, aby bylo možné využít jakékoli příležitosti pro větší vykořisťování pracující třídy a ostatních občanů, čímž jsou chráněny a zvyšovány zisky monopolů.

Podobně evropské strany, které vidí pouze jedinou cestu vpřed, šíří mezi zaměstnanci nebezpečnou iluzi, že EU také může získat „sociální tvář“ a že EU a kapitál mohou nabýt sociální povědomí prostřednictvím „doložek o sociální ochraně“.

Útok EU proti politice zdola na nejzákladnější práva zaměstnanců dokazuje, že se EU nezmění. Byla vytvořena a existuje pouze proto, aby oddaně sloužila zájmům monopolních obchodních skupin a aby hájila vykořisťování pracující třídy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písemně. (SV) Hlasoval jsem proti zprávě. Další předpisy na úrovni EU by ovšem pravděpodobně posílily moc Evropského soudního dvora. Podle mého názoru by o problémech v oblasti politiky trhu práce neměl rozhodovat Evropský soudní dvůr, ale švédský parlament nebo sociální partneři.

Hlasoval jsem proti pozitivním formulacím týkajícím se Lisabonské smlouvy a nedomnívám se, že by Listina základních práv měla být právně závaznou, neboť by pak existovalo nebezpečí, že bude v praxi docházet k přesunu zákonodárné moci švédského parlamentu na Evropský soudní dvůr.

 
  
  

- Návrh usnesení: Partnerství mezi EU a Vietnamem (RC-B6-0538/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro novou dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která bude obsahovat jednoznačnou doložku o lidských právech. Rád bych však v této souvislosti zdůraznil nutnost toho, aby vitemanská vláda dané podmínky dodržovala. Musí se zavázat, že zajistí spolupráci, větší dodržování lidských práv a náboženské svobody tím, že v rámci svých právních předpisů zruší ustanovení, která kriminalizují disent, a tím, že zruší cenzuru.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mary Lou McDonald, Erik Meijer a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Plně podporujeme dodržování lidských práv a demokratických zásad, jak je navrhuje dohoda o spolupráci mezi EU a Vietnamem, a domníváme se, že v této oblasti je zapotřebí pokroku ze strany Vietnamu.

Takovéto zásady jsou univerzální a měly by být uplatňovány stejným způsobem ve vztahu ke všem zemím v rámci EU i mimo ni.

Hlasujeme tudíž pro toto usnesení navzdory poněkud nevyváženému způsobu, jakým bylo předloženo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) S ohledem na druhé kolo jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou Unií a Vietnamem, která proběhla včera a předevčírem v Hanoji, většina Parlamentu přijala usnesení, které se jeví spíše jako ukázka pokrytectví a instrumentalizace lidských práv.

Při čtení obsahu jsme se mohli ptát, proč většina Parlamentu také nenavrhla, že podmíní budoucí dohodu doložkou zajišťující dodržování demokracie a lidských práv ze strany EU.

Jak užitečné a obohacující by pro EP bylo, kdyby např. „žádal“ členské státy a EU, aby nespolupracovaly ve věci letů CIA sloužících k převozu zločinců nebo je kryly, aby dodržovaly lidská práva imigrantů, která zjevně porušuje „směrnice o navracení osob“, aby dodržovaly demokraticky a svrchovaně vyjádřenou vůli občanů Francie, Nizozemska a Irska, kteří odmítli navrhovanou „ústavní“ / „Lisabonskou“ smlouvu, aby dodržovaly mezinárodní právní předpisy, zejména ve věci Kosova, a aby přestaly předstírat, že můžou poučovat svět…

Co by se stalo, kdyby nám tohle dělal Vietnam? Souhlasil by EP, že bude za těchto podmínek vyjednávat? Souhlasil by se vzájemným uplatňováním této doložky? Očividně ne, protože „dialog“ a „doložka“ jsou jen pro ty druhé…

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh usnesení o demokracii, lidských právech a nové dohodě o partnerství mezi Evropskou Unií a Vietnamem. V rámci dialogu mezi Evropskou unií a Vietnamem je v podstatě třeba konkrétním způsobem zlepšit situaci lidských práv, která jsou příliš často tvrdě porušována. Rozhodně toto usnesení podporuji, neboť Vietnam musí zrušit cenzuru médií a zrušit ustanovení omezující právo na vykonávání náboženských úkonů a politickou a náboženskou svobodu, pokud se chce aktivně zapojit do mezinárodního společenství. Dále Vietnam musí spolupracovat se Spojenými národy ve věci těchto práv a svobod.

Proto toto usnesení podporuji a opakuji výzvu Komisi, aby vytvořila jednoznačná měřítka hodnocení současných rozvojových projektů ve Vietnamu, a zajistila tak jejich soulad s doložkou o lidských právech a demokracii.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí