Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0045(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0346/2008

Keskustelut :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Äänestykset :

PV 22/10/2008 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0510

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 22. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Ehdotus päätökseksi: Catherine Ashtonin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen Baroness Ashtonin nimitykseen komission jäseneksi ja haluaisin kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että hänelle myönnetty elinikäinen aatelisarvo on osoitus hänen tekemästään erinomaisesta työstä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi. Uskon vahvasti, että hänestä tulee yhtä hyvä komission jäsen kuin eräästä toisesta aatelisesta ennen häntä. Margaret Thatcherin hallitus nimitti Lord Cockfieldin Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevaksi komission jäseneksi vuonna 1984. Hän teki hienon uran Brysselissä luomalla perustan sisämarkkinoille.

Baroness Ashton jättäisi jälkensä Euroopan unionin historiaan panemalla vauhtia Dohan neuvotteluihin. Kyse on suuresta haasteesta, mutta neuvottelujen saattaminen onnistuneesti päätökseen auttaisi kehitysmaita valtavasti.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Eurooppa-neuvosto (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, äänestin Eurooppa-neuvoston kokousta koskevaa yhteistä päätöslauselmaesitystä vastaan, koska se antaa väärän kuvan Irlannin kansanäänestyksestä ja siinä pidetään typerästi kiinni talouden kannalta haitallisista ilmastonmuutostavoitteista. Tiedonannossa vakuutetaan tekopyhästi, että Irlannin päätöstä hylätä Lissabonin sopimus kunnioitetaan, ja välittömästi tämän jälkeen kuitenkin korostetaan näille asiakirjoille tyypillisen kielenkäytön koukeroin, että Irlannin on palattava ruotuun. Niin kutsuttu kunnioitus äänestäjien demokraattista päätöstä kohtaan on ilmeisen valheellista.

Painimme parhaillaan syvässä talouden kriisissä, pahimmassa, jonka useimmat meistä muistavat, ja EU:ssa ollaan huolissaan siitä, että ylevistä ilmastotavoitteista pidetään kiinni. Teollisuudella ja talouksillamme ei ole nyt varaa tällaiseen yhä kalliimmaksi tulevaan ekoverotukseen. Tällä tavalla onnistumme vain karkottamaan yhä suuremman osan tuotannostamme Kaukoitään.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan ottaa esiin tarkistuksen 3, jossa arvostelimme eräitä komission jäseniä siitä, että he olivat vähätelleet Euroopan parlamentin jo pitkään esittämiä vaatimuksia esittää lainsäädäntöä rahoitusmarkkinoiden valvomiseksi paremmin. Tämä on todenmukainen kuva tilanteesta, mutta mielestäni on myös tärkeää todeta, että jäsenvaltioiden on kannettava oma osuutensa vastuusta. Luulen, että vaikka komissio olisi yrittänyt ryhtyä toimiin, se olisi kohdannut merkittävää vastustusta. Tästä huolimatta komissiolla on vastuunsa, ja huolimatta siitä, että sääntelymme perustuu periaatteisiin eikä sääntöihin, sen on kuitenkin oltava tiukkaa, eikä kevyt sääntely ole toiminut.

Haluan lisäksi ottaa esiin 20 kohdan, jossa parlamentti toistaa kunnioittavansa Irlannin kansanäänestyksen tulosta ja muiden jäsenvaltioiden ratifiointimenettelyjen tuloksia. Irlannin kansanäänestyksestä käydyn keskustelun aikana vaadittiin kerta toisensa jälkeen, ettei parlamentti tunnustaisi tulosta. Ennen kaikkea on kuitenkin niin, ettei parlamentti ole tässä kysymyksessä toimivaltainen eikä sillä ole valtaa toimia millään tavalla. Tästä huolimatta kannatan päätöslauselmaa, toisin kuin kollegani Jim Allister.

Lopuksi 20 kohdan osalta on mielestäni mahdollista vastata Irlannin kansalaisten huolenaiheisiin ennen Euroopan parlamentin vaaleja, mutta emme saa aliarvioida tarvittavia ponnistuksia. Kohdassa sanotaan myös, että parlamentti on valmis tarjoamaan apua, jonka avulla saadaan aikaan laajempi ja tiedostavampi yksimielisyys. Mielestäni tässä olisi kyllä käytettävä sanamuotoa "saadaan aikaan parempiin tietoihin perustuva yksimielisyys".

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, vaarallisin lause tämän päivän politiikassa on "jotain on tehtävä". Poliitikoilla on järjetön ja epäsuhtainen pelko siitä, että he näyttävät toimettomilta, ja mitä tuo "jotain" sitten on, on toissijaista, kuten olemme havainneet rahoituskriisin aikana. Ei sillä väliä, mitä tuo "jotain" on – 500 miljardia puntaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 500 miljardia euroa Euroopassa, 850 miljardia dollaria Yhdysvalloissa – kyllähän se on "jotain", joten toimitaan. Ei sen väliä, mitkä ovat käytännön seuraukset.

Totuus on se, että taantumaa vastaan ei voi käydä lainsäädännön avulla yhtään sen paremmin kuin määrätä lainsäädännön keinoin auringon tai kuun kierrosta. Näemme nyt, millainen tiukka korjausliike seuraa vuosia kestänyttä löysää luotonantoa, jonka taustalla ovat samat hallitukset, jotka pitivät korkotasoa liian alhaalla liian pitkään. Kyseessä oli poliittinen, ei markkinoiden päätös, ja nyt ilma, jota palloon pumpattiin, karkaa sieltä ulos. Ainoa käytännön muutos, joka pankkien kansallistamisella ja näillä valtavilla tukipaketeilla on saatu aikaan, on, että sen sijaan, että ihmisiä autettaisiin selviämään vaikeista ajoista verohelpotuksin, heidän taakkaansa vain entisestään lisätään. Veronmaksajat maksavat kovan hinnan siitä, että meillä on suuret luulot itsestämme.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) .(EN) Arvoisa puhemies, mitä tulee tarkistukseen 9, jota vastaan ryhmäni äänesti, PPE-DE-ryhmälle oli ratkaisevan tärkeää, että demokraattinen prosessi viedään loppuun ilman demokratian vajeeseen johtavia oikoteitä, etenkin nyt, kun parlamentaarista prosessia päästökauppakysymyksissä ei voi juurikaan kehua. Olemme nähneet harhaanjohtavien temppujen ja keplottelun lisäksi vielä senkin, miten esittelijä jättää huomiotta oman ryhmänsä poliittisen kannan.

Tämä kävi entistä merkityksellisemmäksi sen jälkeen, kun neuvostossa viime viikolla ajauduttiin umpikujaan. PPE-DE-ryhmä on tarjonnut ratkaisua teollisuudelle koituvia vahinkoja koskevaan ongelmaan samalla, kun se vie ilmastonmuutoksen hillitsemistä eteenpäin. Tämän vuoksi EU:n teollisuuden lisäksi myös ammattiliitot tukevat korvamerkintäehdotustamme, jonka avulla on tarkoitus korvata kallis huutokauppajärjestelmä. Me kaikki pyrimme yhdessä haitallisten päästöjen vähentämiseen. Tästä ei ole epäilystäkään.

Kysymys kuuluu, miten se tehdään. Ensimmäiseksi on oltava huolissaan planeetastamme, mutta myönnän, että johtavien ympäristöystävällisten talouksien taloudellinen taantuminen ja tästä seuraava työttömyys EU:ssa eivät tee ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvittavia toimia helpommiksi.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin työväenpuolue on tyytyväinen tämän rahoitusalan ilmapiiriä ja laajempaa taloutta koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen sisältöön. Mitä tulee mahdollisiin jatkotoimiin, on totta, että parlamentti on esittänyt joukon vaatimuksia – kyse on jossain määrin eräänlaisesta toivomuslistasta – ja myös konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä on tehtävä. Toisinaan olemme menneet pidemmälle kuin komissio. Toisinaan taas – ehkäpä kansallisista syistä tai poliittisten etujen vuoksi – olemme nähneet parlamentin sekä vesittävän tekstin että esittävän hyvää lainsäädäntöä.

Molemmat nämä toimintamallit ovat tänä päivänä tarpeen ja liittyvät tilanteeseen, jossa olemme. Valvontarakenteita on nyt jos koskaan tarpeen vahvistaa, mutta maailmanlaajuisesti eikä ainoastaan Euroopassa. Meidän on katsottava Euroopan unionin ulkopuolelle. Tämän vuoksi meidän on mietittävä, mitä eri puolilla maailmaa tapahtuu kehitysavun saralla. Meidän on paneuduttava syvällisemmin kehitysapukysymyksiin sen sijaan, että käännämme niille selkämme, ja voimme vain toivoa, että saavutamme tällä tavalla sellaisen talouden tasapainon, jota eri puolilla maailmaa tarvitaan. Meidän tehtävämme on kiinnittää huomiota näihin asioihin. Lisäksi voimme tehdä vielä muutakin, ja esitän lisää asiaa koskevia huomioita kirjallisesti.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää yhteenvedon syistä, joiden vuoksi äänestin päätöslauselmaa vastaan. Ensinnäkin, valtion roolin vahvistaminen on väärä ratkaisu yritettäessä löytää ratkaisu rahoitusalan kuohuntaan. Toiseksi, sääntelyn lisääminen ja uuden yleiseurooppalaisen valvontaviranomaisen perustaminen ilman toimivallan selkiyttämistä ei ole ratkaisu kriisiin. Kolmanneksi, koska Irlannin kansa on hylännyt Lissabonin sopimuksen, se ei voi tulla voimaan. Eurooppa-neuvoston olisikin kunnioitettava Irlannin kansanäänestyksen tulosta. Neljänneksi, Eurooppa-neuvosto ei ole valmis tinkimään omista epärealistisista ja erittäin kalliista ilmastonmuutokseen liittyvistä tavoitteistaan. Tästä aiheutuu viime kädessä haittaa tavallisten ihmisten elintasolle.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, saanen aloittaa toteamalla, ettei Lissabonin sopimus varmaankaan voi tulla voimaan ennen kuin 27 jäsenvaltiota ovat hyväksyneet sen, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Euroopassa voitaisi mennä eteenpäin, ja ainakaan minä en halua nähdä Euroopan menevän eteenpäin ilman Irlantia. Fine Gael -puolueen vaalipäällikkönä äskettäin järjestetyssä kansanäänestyskampanjassa haluan tehdä ehdottoman selväksi, että Irlannin kanta on, ja sen pitääkin olla, että haluamme olla Euroopan keskiössä. Emme halua enää olla saari toisen saaren takana ja toimia brittien intressien mukaisesti. Kunnioitamme Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen intressejä – sillä on oikeus niihin. Meidän intressimme ovat toisaalla, enkä halua yhdenkään parlamentin brittiedustajan nousevan pitämään täällä puheenvuoroa omien valitsijoideni tai Irlannin intressien puolesta.

Haluan sanoa, että Fine Gael -puoluetta edustavat Euroopan parlamentin PPE-DE-ryhmään kuuluvat jäsenet kannattavat Eurooppa-neuvoston kokousta koskevaa mietintöä yleisesti, mutta eivät hyväksy sitä, että parlamentti katsoo "että Irlannin kansalaisten ilmaisemiin huolenaiheisiin voidaan reagoida, jotta kaikille kelpaavaan ratkaisuun päästäisiin ennen Euroopan parlamentin vaaleja", koska on irlantilaisten asia päättää asian käsittelystä ja aikatauluista. Tämä on asia, joka on saatava kirjatuksi ylös.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) En ole kovin tyytyväinen yhteisen päätöslauselmamme sisältöön, enkä myöskään ole eritysien tyytyväinen neuvoston puheenjohtaja Sarkozyn toimintaan. Tästä huolimatta pidän sopimusta tai ainakin kykyä sopia jonkinlaisesta yhteisestä lähestymistavasta erittäin tärkeänä askeleena, sillä huonoin viesti, jonka voimme välittää eurooppalaisille olisi se, ettemme kykene pääsemään sopimukseen mistään. Haluaisin kuitenkin, että käytettäisiin myös hieman tervettä järkeä. Kyse on kolmesta tekijästä. Ensimmäinen on tietenkin talouskriisi, toinen on taantuma ja kolmannessa on kyse etenkin globalisaation vaikutuksista sisämarkkinoihimme. Olen puhunut tästä jo kuukausikaupalla, jopa vuosien ajan. Näyttää siltä, ettemme kykene pysäyttämään kasvua lukuihin, jotka vastaavat eurooppalaiseen teollisuuteen kohdistuvaa kysyntää, emmekä pysty edes keskustelemaan tästä kasvusta WTO:n tasolla. Tämä mukautumattomuus on meille merkittävä ongelma.

 
  
  

– Suositus: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, kuten me kaikki tiedämme, vuokratyö Euroopan unionissa on valtavassa kasvussa. Tämä on toisaalta hyvä asia, sillä se luo useita työpaikkoja, mutta hyvin erilaiset kansalliset säännöt ovat johtaneet siihen, että vaikutukset ovat tähän mennessä olleet usein etupäässä kielteisiä, etenkin niiden kohdistuessa työntekijöihin, sillä matalista palkoista seuraa palkkakuoppa, ja tämä johtaa myös paikallisten työntekijöiden siirtoihin. Viime kädessä tämä johtaa myös kilpailun vääristymiseen etenkin pienten ja keskisuurten yritysten ollessa kyseessä ja hyödyttää niitä, jotka palkkaavat mahdollisimman paljon vuokratyöntekijöitä halvalla.

Tämän vuoksi tavoitteenamme on oltava vuokratyön sääntely direktiivien avulla koko Euroopan unionissa ja etenkin sen varmistaminen, että vuokratyöntekijöitä kohdellaan työolojen ja -ehtojen osalta tasavertaisesti vuokratyötä käyttävien yritysten palkattujen työntekijöiden kanssa. Tämä paitsi hyödyttäisi Eurooppaa elinkeinoalueena olisi etenkin työntekijöiden etujen mukaista ja estäisi kilpailun vääristymistä yritysten välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, mikä tahansa tarkistus tähän direktiiviin, olipa se kuinka asianmukainenkin, tarkoittaisi lainsäädäntömenettelyn pitkittämistä merkittävästi ja jättäisi vuokratyöntekijät ilman oikeussuojaa aina vain pidemmäksi ajaksi. Kyse on direktiivistä, joka olisi pitänyt antaa jo vuosia sitten. Se on myös työmarkkinaosapuolien välillä saavutettujen sopimusten ilmaus. Tämän vuoksi äänestin kaikkien tarkistusten hylkäämisen puolesta.

 
  
  

– Mietintö: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, koska kannan todellista huolta internetiä käyttävien lasten turvallisuudesta. Kyse on myös asiasta, jonka monet vaalipiirini West Midlandsin valitsijoista ovat tuoneet esiin. Tiedän, että monet vanhemmat ja opettajat kantavat yhä suuremmassa määrin huolta siitä, että lapset pääsevät käsiksi epäilyttävään ja mahdollisesti vaaralliseen aineistoon.

Internetin kasvu merkittäväksi maailmanlaajuiseksi tiedotusvälineeksi on lisännyt nuoriin kohdistuvia vaaroja kaikkialla maailmassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain tehty tutkimus osoittaa, että jopa joka kymmenes chat-palveluja käyttävä lapsi on saanut internetin kautta yhteydenottoja pedofiileiltä. Samalla kun tunnustetaan, että internet avaa lapsille ovet viihteen, mahdollisuuksien ja tiedon maailmaan, meidän on kuitenkin myös otettava käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla heitä suojellaan internetissä. Mielestäni meillä on velvollisuus suojella lapsia vahingolliselta aineistolta ja joidenkin verkkopalvelujen ylläpitäjiltä.

Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli rajoitettaessa epäsopivan ja laittoman materiaalin saatavuutta ja lisättäessä suuren yleisön tietoisuutta internetin vaaroista. Tämän vuoksi pidän tätä mietintöä ja EU:n ponnisteluja lastemme suojelemiseksi hyvänä asiana. Lasten olisi voitava hyötyä kaikista mahdollisuuksista, joita tämä teknologia tarjoaa ilman, että heidän tarvitsee pelätä henkilöitä, jotka voivat vahingoittaa heitä.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, internet sinänsä on mainio keksintö, mutta sitä käyttävät yhä suuremmassa määrin rikolliset, mikä on johtanut siihen, että eräs kauheimmista rikoksista, lapsipornokauppa, on kasvanut räjähdysmäisesti.

Lähdetäänpä siitä, että pelkästään viime vuonna tällaisella materiaalilla kaupankäynti internetissä lisääntyi 16 prosentilla – ja lisätään tähän vielä se seikka, että vuosittain yli 20 000:ta lasta käytetään hyväksi tätä tarkoitusta varten, kuvien saamiseksi – niin saatte jonkinlaisen käsityksen ilmiön laajuudesta. Tavoitteidemme on oltava seuraavat: nollatoleranssi lasten hyväksikäyttötapauksissa, kovat rangaistukset syyllisille ja mahdollisimman kattava internetiä käyttävien lasten suojelu.

Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin tukemaan toimenpidepakettiin, joka ulottuu estojärjestelmien asentamiseen ja koulutukseen liittyvistä palveluista valvonnan vahvistamiseen ja maksusuoritusten jäljitettävyyteen.

Tämä Euroopan parlamentin mietintö on erittäin tärkeä, ja se on hyvin vahva viesti yhteiskuntamme heikoimpien jäsenten, lastemme, suojelusta.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Internetistä on suurta apua, mutta samanaikaisesti se on suureksi vaaraksi, etenkin lapsillemme. Lapset ovat paljon näppärämpiä tietokoneenkäyttäjiä kuin vanhempansa, ja siksi aikuiset eivät usein ole perillä siitä, miten valtavasti ansoja etenkin lapset voivat kohdata liikkuessaan tuntien ajan internetissä. Pidän mietintöä myönteisenä ja äänestin sen puolesta.

Uskon, että turvalliseen internetiin tähtäävä ohjelma auttaa kaventamaan internet-tietoisuuteen liittyvää valtaisaa sukupolvien välistä kuilua. Tarvitsemme vanhemmille ja opettajille suunnattua tiedotuskampanjaa. Kannatan sitä, että yksittäisiin EU-maihin perustetaan yhteyspisteitä, jonne on mahdollista toimittaa tietoja internetin käyttöturvallisuuteen liittyvistä laittomista toimista.

Matti Juhani Saari Suomesta levitti internetiin, YouTube-sivusto mukaan luettuna, videoita, joissa hänet saattoi nähdä ampumassa pistoolilla ampumaradalla. Myöhemmin tämä asetta kantava sekopää murhasi kymmenen nuorta suomalaisessa Kauhajoen kaupungissa sijaitsevassa koulussa. Hyvät kollegat, uskon, että onnistumme tämän ohjelman avulla vähentämään riskejä ja varmistamaan, että nuoriso ei pääse käsiksi tällaisiin videoihin internetissä.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). (CS) Kannatin Angelillin mietintöä, koska uskon, että siitä on apua torjuttaessa lasten hyväksikäyttöä internetissä. Toivoisin, että keskityttäisiin siihen, miten poliisivoimien käytössä olevia välineitä voidaan parantaa. Tarkemmin sanottuna tähän liittyy lapsipornoon liittyvän eurooppalaisen tietokannan perustaminen yhdistettynä kriisilinjoihin, joiden olisi oltava poliisivoimien käytettävissä. Tämä on erittäin hyödyllinen väline silloin, kun kuvia hankitaan vertaisryhmien välisen yhteydenpidon avulla, sillä sen avulla on mahdollista varmistaa, onko jokin kuva jo julkaistu internetissä ja onko kyseinen kuva jo ollut tutkinnan kohteena, jolloin vältytään turhilta päällekkäisiltä tutkimuksilta. Yksi tehokas toimenpide olisi myös lapsipornoa sisältävillä www-sivustoilla tapahtuneiden maksujen jäljittäminen siten, että samalla kuitenkin noudatetaan kaikilta osin yksityisyyden suojaa ja pankkisalaisuutta koskevia sääntöjä.

Tähän mennessä saadut kokemukset osoittavat, että lasten turvallisuus internetissä voidaan varmistaa ainoastaan turvautumalla monitahoiseen lähestymistapaan siten, että mukaan saadaan lapset, vanhemmat, koulut, kaikki televiestintäoperaattorit, internetpalvelujen tarjoajat ja hallintoelimet. On tarpeen lisätä tietoisuutta ja tehostaa ennaltaehkäisyä, mikä ainakin teknisesti ottaen edesauttaisi ja helpottaisi tapauksista kertomista ja parantaisi mahdollisuuksia niiden poliisitutkintaan. Uskon lujasti siihen, että internetin turvallisuutta koskevasta ohjelmasta on hyötyä tässä suhtessa.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Sallikaa minun lisätä oma näkemykseni maanantaina käytyyn keskusteluun lapsista, jotka käyttävät internetiä ja muuta viestintätekniikkaa. Annoin luonnollisesti tukeni mietinnölle ja suhtaudun siihen erittäin myönteisesti. Ohjelmassa, jonka hyväksyimme, ei kuitenkaan painoteta vaarallisen sisällön yhteydessä käytettävien termien vakiinnuttamista. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on eroja siinä, mitä ei pidetä hyväksyttävänä ja mikä jo katsotaan rangaistavaksi teoksi. On selvää, että tämä haittaa internet-rikollisuuden torjuntaa, sillä näissä rikoksissa ei tunnusteta valtioiden tai maanosien rajoja. Lastemme edun vuoksi ensisijaisena tavoitteenamme olisi oltava yhdenmukaistaminen tällä alalla, pidimmepä tästä tai emme.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin painokkaasti tämän mietinnön puolesta. On hyvä asia, että Euroopassa halutaan tehdä jotain lasten suojelemiseksi niiltä monilta vaaroilta, joita internetistä tänä päivänä aiheutuu. Nuoret tutustuvat internetiin jo hyvin nuorella iällä, ja samalla he tietenkin joutuvat vastatusten sen vaarojen kanssa.

Arvioiden mukaan yhdeksän kymmenestä 8-16-vuotiaasta lapsesta joutuu tekemisiin pornografisen materiaalin kanssa internetissä. Internetissä pornolla kauppaa käyvät ovat aina vain vastuuttomampia. Internetissä toimiviin pedofiileihin ja pornokauppiaisiin liittyvän riskin lisäksi internetistä löytyy myös peliluolia, joiden markkinointitekniikat ovat hyvin päällekäyviä. Etenkään nuoret lapset eivät aina ole perillä olemassa olevista vaaroista.

Tämän vuoksi on vanhempien, koulujen ja opettajien, mutta myös poliitikkojen tehtävä suojella lapsia kaikelta tältä. Näiden tahojen on sekä valvottava tilannetta että lisättävä tietoisuutta etenkin yhteiskunnan nuorimpien jäsenten keskuudessa, sillä he ovat eniten vaikutuksille alttiita ja haavoittuvimpia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Kiitos, arvoisa puhemies. Äänestin mietinnön puolesta, koska uskon sen olevan poikkeuksellisen tärkeä. Yhdessä asiakirjassa on vaikea ratkaista lukuisia erilaisia ongelmia, joita syntyy lasten käyttäessä viestintätekniikkaa. Ohjelma on kuitenkin tarpeellinen osa järjestelyjä. Kun keskustellaan uuden tekniikan vaikutuksista, meillä on taipumus puhua yhteiskunnallisista, kasvatuksellisista ja kulttuurisista hyödyistä ja tiedostaa kielteiset vaikutukset vasta liian myöhään. Olemassa olevat järjestelyt vaikutuksiltaan kielteisten tuotteiden rajoittamiseksi ovat erittäin tärkeitä riskien minimoinnin kannalta, mutta niiden rinnalla tarvitsemme ennaltaehkäiseviä ohjelmia. Olisi tärkeää että nyt kun meillä on yhteinen EU:n ohjelma, jokaisella jäsenvaltiolla olisi myös oma kansallinen ohjelmansa. Meidän on lisättävä yhteiskunnallista tietoisuutta ongelmasta ja opetettava lapsia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa järkevästi. Toinen asia, johon meidän on puututtava, on tietokoneriippuvuuden vaara. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, ja tämä onkin toinen kansallisille hallituksille kuuluva tehtävä.

 
  
  

– Mietintö: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Arvoisa puhemies, kiitän teitä saamastani puheenvuorosta ja lisäksi haluan kiittää jäsen Grossetêtea mietinnöstä, joka koskee direktiiviesitystä, jossa käsitellään erilaisia lääkkeiden myyntilupiin liittyviä ehtoja. Ännestyksessä annoin tukeni mietinnölle. Se merkitsee edistymistä lakien ja kuluttajansuojan yhdenmukaistamisessa, vähentää byrokratiaa, lisää joustavuutta ja tuo turvallisuuteen ja potilaiden tietoisuuteen liittyviä etuja. Samanaikaisesti se yksinkertaistaa menettelyjä ja vähentää keskisuurille lääkeyrityksille koituvia kustannuksia.

Arvostan komission jäsen Verheugenin omaksumaa selkeää kantaa lääkeväärennöksiin, huonolaatuisiin geneerisiin lääkkeisiin, joilla ei usein ole muuta kuin placebo-vaikutusta, ja laittomiin lääkkeisiin ja rokotteisiin, jotka päätyvät EU:n kansalaisten käsiin pimeiden markkinoiden kautta. Tällainen toiminta on rikollista. Komissio luonnostelee lähitulevaisuudessa toimia, joiden avulla alalla jo olemassa olevia säädöksiä vahvistetaan siten, että mitkään tällaiset lääkkeet eivät pääse jakeluun. Lisäksi komissio esittää alalla toimiviin henkilöihin kohdistuvia sanktioita. Komissio on varmistanut myös sen, että hyväksyttyjen lääkkeiden valmistus perustuu tunnustettuihin eurooppalaisiin normeihin ja valmistusmenetelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Minun on reagoitava tämänpäiväiseen keskusteluun, jossa tietenkin totesin kannattavani lämpimästi tätä mietintöä. Siihen kuitenkin sisällytettiin vaatimus, että kaikilla lääkkeillä, joissa on sama vaikuttava ainesosa, on oltava sama tuotenimi sen välttämiseksi, etteivät potilaat hämäänny ja ota liian suuria annostuksia. Tämä saattaa vaikuttaa asiaan perehtymättömistä järkevältä, mutta lääkkeitä kehitellään jatkuvasti ja lisäksi samoja tai samankaltaisia vaikuttavia ainesosia sisältävät lääkkeet voivat olla useilta muilta osin erilaisia. Komission moittiminen sen vuoksi, ettei se edellytä tuotenimien standardointia, olisi järjetöntä, osoitus kyvyttömyydestä ymmärtää, miten järjestelmä toimii, olipa Euroopan unionilla millainen tahansa toimivalta yleisesti ottaen.

 
  
  

– Mietintö: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti puuttuu viimeinkin vuoden 1994 aikaosuusdirektiivin porsaanreikiin ja kuluttajat voivat odottaa parempaa suojaa investoinneilleen. Pitkällä aikavälillä mietinnöllä suojataan jopa 40 000 eurooppalaista työpaikkaa. Olen kiinnittänyt tähän mietintöön erityistä huomiota, sillä se koskee asiaa, joka vaikuttaa suoraan useisiin valitsijoihini. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on enemmän aikaosuuksien omistajia kuin missään muussa eurooppalaisessa valtiossa. Tämä vakuuttaa monet heistä siitä, että EU toimii, jotta heitä suojeltaisiin huijarikauppailta. Aikaosuuskaupan arvo Yhdistyneessä kuningaskunnassa on noin 157 miljoonaa euroa vuosittain, ja tämä direktiivi merkitsee merkittävää askelta eteenpäin, jotta päästään eroon häikäilemättömistä välittäjistä, jotka aiheuttavat kuluttajille ongelmia ja ovat vahingoksi oikein toimivien välittäjien maineelle. Nämä uudet yksinkertaistetut säännöt takaavat sen, että kuluttajat ovat yhtä hyvin suojattuja kaikkialla EU:ssa, samalla kun niillä luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset aikaosuuksien ja muiden suosittujen lomatuotteiden markkinoille.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Olen ilahtunut siitä, että poliittisesta väännöstä huolimatta on päästy sopuun siitä, miten yhdenmukaistetaan lainsäädäntöä, joka suojaa kaikkia eurooppalaisia, jotka suunnittelevat lomaa ulkomailla ja jotka haluavat vuokrata majoitusta ulkomailla ilman riskejä. Aikaosuusdirektiivin tarkistamisen avulla päästään eroon epäluotettavista palveluntarjoajista, jolloin parannetaan mahdollisuuksia siihen, että ihmiset eivät joudu huijatuiksi kuten nykyään avain liian usein käy.

Lisäksi kuluttajilla on 14 päivää aikaa perua sopimus ilman, että heidän tarvitsee maksaa käsirahaa etukäteen, ja he jopa saavat sopimukset kielellä, jota he ymmärtävät, mikä on hyvä uutinen myös Tšekin kansalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, yhdyn ystäväni ja kollegani Neena Gillin iloon sen johdosta, että tämän direktiivin avulla tukimme porsaanreikiä

Aikaosuuksien kauppa on merkittävää liiketoimintaa, mutta se voi olla myös suurta huijausta. Itse olen esimerkiksi tutustunut yhtiöön nimeltä European Timeshare Owners Organisation, joka toimii Espanjassa – kuitenkin sopivasti Gibraltarilla sijaitsevassa osoitteessa – ja olen kuullut valitsijoilta, että yhtiöstä oli otettu heihin yhteyttä ja tarjouduttu myymään heidän aikaosuutensa. Heidän matkustettuaan kalliilla rahalla Espanjaan, kävi ilmi, ettei kukaan ollut ostamassa heidän aikaosuuttaan, vaan yhtiö halusi myydä heille muita aikaosuuksia.

Olen yrittänyt saada yhtiöön yhteyttä useiden viikkojen ajan ja vasta tällä viikolla onnistuin siinä, koska kuin sattumalta puhelinnumeroista, joita ihmisille annetaan, ei vastaa kukaan – eivätkä he näytä vastaavan kirjeisiinkään.

Toivon, että ryhdymme nyt ankariin toimenpiteisiin European Timeshare Owners Organisation -järjestön kaltaisia järjestöjä vastaan, koska ne saattavat aikaosuudet huonoon valoon, ja suoraan sanottuna vahingoittavat kuvaa Espanjan matkailualasta, jonka tiedän olevan teille hyvin tärkeä.

 
  
  

– Mietintö: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) En voinut äänestää Anderssonin mietinnön puolesta. En pidä siitä, että ne, jotka eivät olleet tyytyväisiä yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon, yrittävät nyt tämän mietinnön avulla viedä pohjaa päätökseltä, jonka tuomioistuin antoi Laval-yhtiön toimintaa Ruotsissa koskevassa asiassa. Palvelujen vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin eduista, ja jäsenvaltioiden on kiinnitettävä enemmän huomiota sen varmistamiseen, että sekä työntekijät että yrittäjät ovat paremmin perillä nykyisen lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin periaatteista. Tämä on oikea tapa torjua paitsi laitonta työntekoa myös polkumyyntiä EU:n työmarkkinoilla, ei lainsäädännön vesittäminen. Demokraattisissa yhteiskunnissa oikeuksia on vaadittava väsymättömästi eikä niitä saa polkea.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, tarkistuksen 24 ensimmäisessä osassa todetaan, että sosiaalinen polkumyynti oli lisätekijä, joka vaikutti siihen, että Irlanti sanoi "ei" Lissabonin sopimukselle. Yhdyn tähän ja lisäksi lauseeseen, jossa pyydetään neuvostoa ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Tarkistuksessa kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita kunnioittamaan Irlannin kansanäänestyksen tulosta. Tämä on paitsi itsestään selvää, myös kaikkia jäsenvaltioita koskeva oikeudellinen velvoite.

Tästä huolimatta kaiken tämän rinnalla vaaditaan, että meidän on aloitettava olemassa olevien perussopimusten perustavanlaatuinen tarkistus, jonka avulla otetaan askel kohti sosiaalista Eurooppaa. Kyse on pähkinän rikkomisesta moukarilla! Minusta "olemassa olevien perussopimusten perustavanlaatuinen tarkistaminen" kuulostaa lähinnä ohjekirjan repimiseltä. Meillä on jo erittäin hyvää syrjimättömyyttä koskevaa lainsäädäntöä ja olemme parhaillaan parantamassa sitä. Olemme päässeet sopimukseen vuokratyöntekijöistä annettua direktiiviä koskevasta yhteisestä kannasta. Tämä vahvistaa työntekijöiden oikeuksia ja on osoitus siitä, että Euroopan sosiaalinen sydän sykkii edelleen.

Tarkistuksessa 16 kehotetaan jäsenvaltioita asettamaan kyseenalaisiksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot. Tämä ei ole oikea tapa toimia. Meidän on tarkasteltava työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä ja varmistettava, että se siirretään asianmukaisesti osaksi kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, ja jos sitä on tarpeen muuttaa, niin meidän on se tehtävä, mutta perussopimusten perustavanlaatuinen tarkistaminen ei ole tarpeen.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan sanoa äänestyksestä, että Fine Gael -puolueen jäsenet, joihin itsekin lukeudun, äänestivät Anderssonin mietinnön puolesta, koska siinä käsitellään tärkeitä asioita, jotka ovat tulleet esiin yhteisöjen tuomioistuimen antamissa tuomioissa asioissa Viking, Laval ja Rüffert, tarkoituksena vahvistaa perusperiaatetta yhdenvertaisesta kohtelusta ja samasta työstä maksettavasta samasta palkasta.

Mietinnössä otetaan hyvin selkeästi kantaa siihen, että lainsäädäntö ei ole riittävää ja että meidän on päästävä parempaan tasapainoon työntekijöiden oikeuksien ja palvelujen tarjoamisen vapauden välillä, mutta ratkaisu ei ole olemassa olevien EU:n perussopimusten perinpohjainen tarkistaminen, kuten tarkistuksessa 24 vaaditaan. Ratkaisu on lainsäädännön parantaminen, minkä vuoksi me äänestimme tarkistuksia 24 ja 16 vastaan, joista viimeksi mainittu ei auta asiaa eteenpäin ja on lisäksi tarpeeton, koska se ei koske tarvetta lainsäädäntöön.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Anderssonin mietintöä vastaan, enkä ainoastaan siksi, että teksti koskee työlainsäädäntöä – joka kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle – vaan myös siksi, että siinä viitataan kerta toisensa jälkeen perusoikeuskirjaan ja Lissabonin sopimukseen.

Kyseessä ei tietenkään ole ensimmäinen mietintö, jossa tähän syyllistytään, mutta se on osoitus syvästä halveksunnasta sopimuksen tyhjäksi tehneitä irlantilaisia äänestäjiä kohtaan ja itse asiassa kaikkia niitä eurooppalaisia äänestäjiä kohtaan, joilla ei ole ollut tilaisuutta ilmaista näkemyksiään Lissabonin sopimuksesta demokraattisella tavalla.

Kerta toisensa jälkeen luvataan, että EU ottaa ihmisten tahdon huomioon, että jotain tehdään demokraattisen vajeen poistamiseksi, ja kerta toisensa jälkeen täällä parlamentissa käy selväksi, että EU ei pysty tähän. Euroopan unionilla on uskottavuusongelma, joka on vähintäänkin yhtä suuri kuin demokraattiseen vajeeseen liittyvä ongelma.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, työskentelin Jan Anderssonin kanssa UEN-ryhmän varjoesittelijänä, täysin tietoisena mietinnössä esiin otettujen asioiden merkityksestä omalle ammattiliitolleni Solidaarisuudelle ja muille ammattiliitoille sekä myös omalle poliittiselle ryhmälleni, jossa sosiaalisiin kysymyksiin kiinnitetään huomiota. Minulla on kädessäni Janusz Śniadekin, Solidaarisuus-ammattiliiton johtajan, kirjoittama kirje asiasta.

Mietinnössä kiinnitetään huomiota tarpeeseen kunnioittaa ammattiliittojen oikeuksia ja siihen, mikä merkitys työmarkkinaosapuolten välisellä vuoropuhelulla ja sen avulla saavutetuilla tuloksilla, etenkin työehtosopimuksilla, on, samoin kuin "sama palkka samasta työstä" -periaatteen noudattamisella. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta, vaikka, kuten jotkut kollegat sanoivat täällä jo aiemmin, viittaukset Lissabonin sopimukseen eivät ole tällä hetkellä perusteltuja.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE).(ET) Haluan selittää, miksi en äänestänyt Jan Anderssonin mietinnön puolesta.

Vaikka mietintö on nyt paljon tasapainoisempi kuin alkuperäinen versio, minä ja monet ryhmäni itäeurooppalaiset jäsenet jättivät äänestämättä. On selvää, että kannatamme yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, mutta katsoimme, että on olemassa vaara, että tämän iskulauseen avulla yritetään estää se, että yksi Euroopan unionin perusvapauksista – työvoiman vapaa liikkuvuus – toteutuu. Tämä on erityisen tärkeää Itä-Euroopalle: työvoimamme haluaa päästä länsieurooppalaisille työmarkkinoille, vaikka vain väliaikaisestikin, ansaitakseen enemmän, mutta olen sitä mieltä, että tämä on tärkeää myös koko Euroopan unionin taloudellisen kehityksen kannalta.

Oma mielipiteeni on, että sen sijaan, että sääntelyä muutetaan Euroopan unionin tasolla kuten on vaadittu, olisi kiinnitettävä enemmän huomiota direktiivin täytäntöönpanoon ja sääntelyyn jäsenvaltioissa.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Ehdotus päätökseksi: Catherine Ashtonin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. - (FR) Annoin ääneni lainsäädäntöpäätöslauselmalle, joka perustuu saksalaisen kollegani Evelyne Gebhardtin mietintöön ja jolla hyväksytään, ellei tarkistuksista muuta johdu, ehdotus neuvoston asetukseksi vuonna 2003 annetun asetuksen muuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisesta. Koska kansalaisten liikkuvuus Euroopan unionin sisällä on lisääntynyt ja seurauksena on enemmän "kansainvälisiä" pariskuntia eli pariskuntia, joissa puolisoilla on eri kansalaisuus tai joissa puolisot asuvat eri jäsenvaltioissa tai sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka kansalaisuutta ainakaan toisella puolisoista ei ole, sekä koska Euroopan unionissa tapahtuu paljon avioeroja, oli välttämätöntä säätää sovellettavasta laista ja tuomioistuimen toimivallasta avioliittoasioissa näiden asioiden koskettaessa vuosi vuodelta suurempaa kansalaisjoukkoa. On väsymättä muistutettava siitä, että perussopimuksissa määrätään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vähittäisestä luomisesta, mihin pyritään toimenpitein, joiden tarkoituksena on "lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivallan määräytymistä koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen edistäminen".

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen Catherine Ashtonin valintaa kauppapolitiikasta vastaavaksi uudeksi komission jäseneksi. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että meillä on viimein naispuolinen kauppapolitiikasta vastaava komission jäsen ja ensimmäinen naispuolinen komission jäsen Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Uskon, että hän on hyvin myötämielinen ja avoin komission jäsen, joka tekee tiivisti työtä parlamentin kanssa.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Eurooppa-neuvosto (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins ja Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Haluamme sanoa, että Fine Gael -puoluetta edustavat Euroopan parlamentin PPE-DE-ryhmään kuuluvat jäsenet kannattavat Eurooppa-neuvoston kokousta koskevaa mietintöä yleisesti, mutta eivät hyväksy sitä, että parlamentti katsoo "että Irlannin kansalaisten ilmaisemiin huolenaiheisiin voidaan reagoida, jotta kaikille kelpaavaan ratkaisuun päästäisiin ennen Euroopan parlamentin vaaleja", koska on irlantilaisten asia päättää asian käsittelystä ja aikatauluista.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minä ja Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivikollegani kannatamme tätä päätöslauselmaa, joka koskee valtioiden välistä yhteistyötä nykyisen talouskriisin voittamiseksi, ja tuen ilmaisemista pk-yrityksille tässä yhteydessä. Lisäksi annamme tukemme EU:lle, joka pitää kiinni ilmastonmuutokseen liittyvistä sitoumuksistaan. Suhtaudumme myönteisesti päätöslauselmassa ilmaistuun voimakkaaseen tukeen Georgialle Venäjän kyseiseen maahan äskettäin tekemän hyökkäykseen johdosta.

Koska kuitenkin olemme vahvasti Lissabonin sopimusta vastaan, emme voi tukea tekstiä tämän asian osalta. Lisäksi olemme EU:n yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa vastaan.

Näistä syistä pidätyimme äänestämästä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjallinen. (PL) Tänään äänestin Brysselissä pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätöslauselman vastaisesti, koska en yhdy jäsenvaltioiden enemmistön kantaan ainakaan kahdessa asiassa, joista EU:n huippukokouksessa keskusteltiin. Mielestäni Lissabonin sopimuksen ratifioimisprosessi päättyi lopullisesti Irlannin kansanäänestyksen tuloksiin. Se tarkoittaa sitä, että mitkä tahansa yritykset kiirehtiä perustuslakiprosessia Euroopan unionissa ovat turhia. En myöskään yhdy enemmistön kantaan energia- ja ilmastonmuutoskysymyksissä. Haluan tuoda esiin, että ylhäältä sanellut ratkaisut ovat uhka teollisuusyrityksille ja kuluttajille useissa maissa, Puola mukaan luettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minä ja irlantilaiseen Fine Gael -puolueeseen kuuluvat kollegani haluamme, että Irlannin hallitus ratifioi niin pian kuin mahdollista selkeästi ja yksiselitteisesti Lissabonin sopimuksen, ja äänestimme sen puolesta. Mielestämme irlantilaiset äänestäjät ovat kuitenkin sopuleita, jotka vaarantavat tavoitteemme. Kesäkuun 12. päivän äänestystuloksen ja minkä tahansa toista ratifiointiyritystä koskevan päätöksen välillä tarvitaan selkeää politiikkaa.

Pääsemme kyseiseen tavoitteeseen nopeammin ja meillä on paremmat mahdollisuudet onnistua, jos kollegamme eivät sanele meille ratifiointiprosessin aikatauluja tyyliin "ennen Euroopan parlamentin vaaleja", kuten tapahtuu kohdassa 20, jota vastaan tänään äänestin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin Eurooppa-neuvoston kokouksen (15. ja 16. lokakuuta 2008) päätelmiä koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, koska olen samaa mieltä päätöksestä ryhtyä toimiin rahoitusmarkkinoilla. Tällainen päätös oli ymmärrettävä ottaen huomioon kiireellinen tarve reagoida EU:n kansalaisten pelkoihin ja edesauttaa markkinoiden maksukykyä ja vakautta kaikkine tähän liittyvine perheitä ja pk-yrityksiä koskevine etuineen.

Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että päätöslauselma edellyttää lisäksi, että hyväksytään perustavanlaatuisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudelleen järjesteleminen, etenkin vahvistamalla yhteistyötä ja koordinointia yhteisön sääntelyviranomaisten välillä ja luomalla Euroopan unioniin oikeudenmukainen ja tehokas valvontajärjestelmä. Rahoitusmarkkinoille tarvitaan lisää sääntelyä, mutta ennen kaikkea tarvitsemme parempaa sääntelyä. Tällä päätöslauselmalla pyritään tähän suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti tuki Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta äänestettäessä 15.–16. lokakuuta 2008 kokoontunutta Eurooppa-neuvostoa koskevasta päätöslauselmasta, jonka puolesta äänestin.

Parlamentin jäsenet ovat pitäneet myönteisenä tätä Ranskan puheenjohtajakaudella tehtyä aloitetta, jossa esitetään yhtenäistä ja tasapainoista lähestymistapaa maahanmuuttoon ja vahvistetaan Euroopan unionin vastuullista päätöstä edistää maahanmuuttoa ja torjua päättäväisesti laitonta maahanmuuttoa.

Tämän yleisen toimintakehyksen suosiota vahvistavat puheenjohtajavaltio Ranskan ponnistelut saada nopeasti hyväksytyiksi parhaillaan neuvottelujen kohteena olevat ehdotukset direktiiveiksi, mikä merkitsisi kunnianhimoisten tavoitteiden muuttamista konkreettisiksi toimiksi. Kyse on etenkin direktiivistä, joka koskee yhtenäistä menettelyä ja yhteisiä oikeuksia, eli ns. sinistä korttia koskevasta direktiivistä, jossa määritellään korkeasti koulutettujen kansalaisten maahanpääsyedellytykset, sekä direktiivistä, joka koskee laittomasti maassa oleskelevia henkilöitä palkkaaviin työnantajiin sovellettavia sanktioita.

Sopimuksella on keskeinen merkitys kuljettaessa kohti aidosti yhtenäistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, jossa pidetään kiinni perusoikeuksista ja ihmisarvosta tavalla, jota Euroopan parlamentti puolustaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Vihreät/ALDE-ryhmän jättämän tarkistuksen 7 osalta haluamme tuoda esiin, että haluamme jäsenvaltioiden voivan jatkossakin pitää kiinni omasta lähestymistavastaan Bretton Woods -instituutioita uudistettaessa.

Koska kompromissipäätöslauselmaa koskevat asiakirjat siihen liittyvine tarkistuksineen saapuivat myöhään, pidätyimme äänestyksistä kohdasta 19 alkaen (mikään näistä äänestyksistä ei kuitenkaan ollut nimenhuutoäänestys).

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) PPE/PSE/ALDE/UEN-päätöslauselma paljastaa EU:n tähän mennessä hyväksymien toimien rajoitukset ja todelliset tavoitteet.

Jättämällä huomiotta nykyisen talouskriisin todelliset syyt – jotka liittyvät yhä suurempaan pääoman kasaantumiseen ja keskittymiseen, talouden keskittymiseen rahoitustoimintaan, sekä keinotteluun ja pääoman vapaaseen ja helppoon liikkuvuuteen – ja esittämällä, että kyse on pelkästään rahoitusmarkkinoiden "avoimuuden puutteesta" ja "puutteellisesta valvonnasta", enemmistö tämän parlamentin jäsenistä toimii hölmösti. Toisin sanoen he haluavat pelastaa järjestelmän kriisistä, joka liittyy olennaisesti itse järjestelmään, palauttamalla (tilapäisesti) "luottamuksen markkinoihin" ja myöntämällä julkista rahoitusta ilman aitoja vakuuksia, kuten Portugalissa, missä kirjoitettiin juuri avoin sekki summalle, joka vastaa kaikkia rakennerahastovaroja, joita maassa voidaan käyttää yhteisön nykyisen rahoituskehyksen aikana.

Kaikki nämä parlamentin niin arvossa pitämät toimenpiteet ovat kuitenkin vain keino vältellä perusseikkoihin puuttumista, kuten vahvan ja tehokkaan julkisen pankin perustamista jokaiseen maahan kunkin maan kehitystarpeita varten, veroparatiisien lakkauttamista, pääoman liikkuvuutta koskevien ehtojen käyttöönottoa ja rahoituskeinottelun lopettamista, EU:n rahapolitiikan ja vakaussopimuksen muuttamista, yksityistämisestä ja talouden vapauttamisesta luopumista jne.

Sitä vastoin enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä haluaa vahvistaa uusliberalistista toimintaohjelmaansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. (EN) 15.–16. lokakuuta 2008 kokoontunutta Eurooppa-neuvostoa koskevassa päätöslauselmassa käsitellään lukuisia tärkeitä kysymyksiä, kuten maailmanlaajuisen rahoituskriisin vaikutuksia talousstrategiaan, jolla rahoituskriisistä päästään, parannuksia säännöksiin EU:n sääntely- ja valvontakehyksen vahvistamiseksi, energiaa ja ilmastonmuutosta ja energiavarmuuteen liittyviä kysymyksiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että emme onnistuneet puuttumaan energiavarmuuteen liittyviin kysymyksiin kokonaisvaltaisesti komission hiljattain tekemien sitoumusten ja puheenjohtajavaltio Ranskan päätelmien mukaisesti. Euroopan komissio on ottanut tehtäväkseen Baltian yhteenliitäntäsuunnitelman laatimisen ja sen esittelemisen EU:n energiaministereille joulukuussa. Neuvoston mukaan on ensisijaisen tärkeää liittää Liettua, Latvia ja Viro laajempaan eurooppalaiseen energiaverkkoon ja monipuolistaa kaasun hankintalähteitä, jotta riippuvuutta venäläisestä kaasusta voidaan vähentää. Ehdotin näiden ehdotusten sisällyttämistä päätöslauselmaan, mutta niitä ei otettu käsiteltäväksi poliittisten ryhmien kesken käytyjen neuvottelujen aikana, eikä otettu suullista tarkistustanikaan. Mielestäni Euroopan parlamentti ei ole onnistunut osoittamaan solidaarisuutta Baltian valtioita kohtaan, vaikka ne ovat jo ennestään kaikkein eristetyimpiä saarekkeita yhteisössä ja Venäjän armoilla kaasun osalta. Edellä mainittujen syiden vuoksi pidätyin äänestämästä yhteistä päätöslauselmaa koskevassa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Kosovossa EU on asettunut Prištinan puolelle, kun taas Kaukasuksen konfliktin yhteydessä se pitää kiinni Georgian alueellisesta koskemattomuudesta. Brysselin on tehtävä lopullisesti selväksi, puolustaako se kansojen itsemääräämisoikeutta vai onko se sitä vastaan. Jos EU todella seisoo puolustamiensa ylevien tavoitteiden takana, sen on luovuttava kaksinaismoralismista, ja Yhdysvaltojen etujen ainaisen puolustamisen sijaan sen olisi omaksuttava puolueettoman välittäjän rooli.

Rahoituskriisi antaa kuitenkin EU:lle aihetta myös asettaa kyseenalaiseksi käsitys, joka sillä on itsestään. Loppujen lopuksi unioni on viime vuosikymmeninä osoittautunut rajattoman liberalismin välineeksi. Keskeistä eivät ole olleet kansalaiset, vaan uusliberaalin näkemyksen armoton toteuttaminen. Nyt on niin, että kaikkialla EU:ssa ei ole ainoastaan tarpeen noudattaa tiukkoja vähimmäisvaatimuksia rahoitusmarkkinavalvonnan alalla, vaan lisäksi niitä, jotka hyötyvät kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä, on vaadittava osallistumaan talkoisiin avustusosuuksin. Rahat voitaisiin esimerkiksi kerätä varmuusrahastoon, jonka avulla pankkeja tuettaisiin kriisiaikoina.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Jäsenvaltioiden keskustaoikeistolaisten ja keskustavasemmistolaisten hallitusten kieltäytyessä vastaamasta edes työntekijöiden vaatimattomiin palkkaa tai muita etuja koskeviin vaatimuksiin sen vuoksi, että talous ei kestä tätä, Eurooppa-neuvosto syytää surutta pankeille ja monopoleille valtavia rahasummia ja pakottaa jälleen työntekijät kriisin maksumiehiksi.

Nopeammat kapitalistiset uudelleenjärjestelyt, teollisuussuhteiden purkaminen, sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmien alasajo, tuottavuuteen perustuva palkkaus ja työttömyys ovat EU:n huippukokouksessa tehtyjen päätösten nostattaman uuden myrskyn silmässä. Tätä säälimätöntä hyökkäystä täydentää maahanmuuttoa ja turvapaikkoja koskeva eurooppalainen sopimus, joka pystyttää epäinhimillisiä esteitä maahanmuuttajille EU:n alueella, samalla kun sen avulla varmistetaan, että monopolien halvan työvoiman tarve tyydytetään.

Samanaikaisesti neuvoston päätökset kielivät EU:n tekopyhästä kiinnostuksesta ilmastoon, kun energiakustannusten on nyt perustuttava osakemarkkinoiden oikkuihin tuotantokustannuksista riippumatta, jolloin monopolien voitot lisääntyvät ympäristön kustannuksella.

Ihmisiä hyödyttäviä ratkaisuja ei ole, kun lähtökohdaksi otetaan kilpailukyky ja sääntelemättömät pääomatoimet, joita EU ja sen hallitukset vielä entisestään vahvistavat valtiontuet monopoleille mahdollistavin toimenpitein, samalla kun kapitalistinen järjestelmä yritetään pelastaa kriisistä lisäämällä ruohonjuuritason vastaisia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) 15. ja 16. lokakuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto oli merkittävä rahoituskriisiin antamansa vastauksen osalta. Vaikka muutkin kysymykset ansaitsevat huomiota ja niistä voidaan keskustella, huomio kiinnittyy väistämättä rahoituskriisiin. Vakavassa rahoituskriisissä, jossa luottoa sanan aidoimmassa etymologisessa merkityksessä ei ollut ja päivä päivältä syntyi yhä enemmän ongelmia ja uusia uhkia, Eurooppa toimi tehokkaasti palauttamalla tarvittavan luottamuksen markkinoihin.

Riippumatta siitä, mitä mieltä ollaan kriisin syistä ja parhaista mahdollisista tavoista vastata siihen, tosiasiat puoltavat tätä tulkintaa. Tässä mielessä EU:n toimielinten toimia tilanteessa olisi pidettävä myönteisinä. Kun tarkastellaan Euroopan reaktiota, yksi asia pistää silmään: markkinoiden luottamuksen palauttamisen kannalta ratkaisevista kokouksista ei määrätä nykyisissä perussopimuksissa tai Lissabonin sopimuksessa. Tämä todistaa sen, että valtioiden liittona, jollainen se nykyisin ja toivottavasti jatkossakin on, Eurooppa tarvitsee institutionaalista joustavuutta ja ennen kaikkea vahvaa ja päättäväistä poliittista johtajuutta. Tätä me saimme ja tämä seikka on selvästi auttanut lähentämään eurooppalaisia EU:hun enemmän kuin mikään pr-strategia tai toimielimistä käytävä keskustelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Tarkistuksen 4 hylkääminen on pettymys. Rahoituskriisi ei saisi merkitä sitä, että luovumme kansainvälisistä velvoitteistamme torjua ilmastonmuutosta ja taistella köyhyyttä vastaan.

 
  
  

– Suositus: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin sosialistiryhmään kuuluvan Harlem Désirin mietintöön, joka on antanut parlamentille mahdollisuuden hyväksyä direktiivi, jolla suojataan vuokratyöntekijöiden oikeuksia vahvistamalla heidän oikeutensa samankaltaisiin työoloihin kuin varsinaisilla työntekijöillä on. Jäsenvaltioiden on nyt hyväksyttävä direktiivin edellyttämät lait, säännökset ja hallinnolliset määräykset kolmen vuoden kuluessa sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivillä pyritään myös luomaan asianmukaiset puitteet vuokratyön käytölle tarkoituksena edesauttaa tehokkaasti työpaikkojen luomista ja joustavien työnteon muotojen kehittämistä, mitä pidän erittäin tärkeänä näinä kriisiaikoina.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen vuokratyödirektiivin hyväksymiseen, sillä se takaa viimeinkin osalle haavoittuvimmassa asemassa olevista työntekijöistämme yhdenvertaisen kohtelun työelämässä.

Direktiiviä on odoteltu jo pitkään. Kuusi vuotta on kulunut siitä, kun komissio ensimmäistä kertaa teki vuokratyödirektiiviä koskevia ehdotuksia. Tänä aikana vuokratyöntekijöiden määrä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla on kasvanut voimakkaasti. Vuokratyö on osa dynaamista ja joustavaa uudenaikaista taloutta ja usein se voi toimia pitkäaikaistyöttömille siltana päästä takaisin työmarkkinoille. Vuokratyöntekijöitä ei kuitenkaan pitäisi kohdella toisen luokan työntekijöinä ja työvoiman välitysyritykset eivät saisi vääristää työmarkkinoita polkemalla muiden työntekijöiden palkkoja ja työehtoja.

Tämän vuoksi olen iloinen siitä, että hyväksyessään eurooppalaisten työllisyysministerien ministerineuvostossa kesäkuussa aikaansaaman kompromissisopimuksen parlamentti varmisti, että direktiivi tulee voimaan. Tämä on hyvä uutinen niille arviolta noin 1,3 miljoonalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevalle työntekijälle, joita tämä lainsäädäntö suojaa, ja se on loistava osoitus siitä, että eurooppalaiset yhtenäismarkkinat ovat sosiaaliset markkinat, joilla yhdistyvät työntekijöiden oikeuksien suojelu ja joustavat työmarkkinat.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Pidän erittäin hyvänä asiana sitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi tämänpäiväisessä äänestyksessä vuokratyödirektiivin, jolla otetaan käyttöön "sama palkka samasta työstä" -periaate ja turvataan siten niin vuokratyöntekijöiden kuin kokoaikaisten pysyvien työntekijöidenkin ansiot ja työehdot.

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat jo vuosien ajan hankaloittaneet edistymistä Euroopan laajuisessa suojassa vuokratyötekijöille, jotka ovat kärsineet työoloihin ja ammattiliittoon kuulumisoikeuteen liittyvästä syrjinnästä. Tämänpäiväinen Euroopan parlamentin äänestys, joka liittyy uuden direktiivin viimeiseen vaiheeseen, on merkittävä taisteluvoitto torjuttaessa kilpajuoksua pohjalle. Työvoiman välitysyritysten on aivan liian kauan annettu polkea alas kokoaikaisten pysyvien työntekijöiden palkkaa ja työehtoja, mistä ovat kärsineet kaikki työntekijät.

Lainsäädännön hyväksymisen nopeuttamiseksi mietinnössä hyväksytään neuvoston yhteinen kanta ilman tarkistuksia. Neuvosto oli tosiaan palauttanut direktiiviehdotuksen parlamentille toista käsittelyä varten hyväksyttyään parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämät tarkistukset. Tarkistusten jättäminen prosessin tässä vaiheessa on pelkkää vastuutonta kiusantekoa niiden taholta, jotka pelaavat mieluummin puoluepolitiikkaa kuin luovat paremmat työ- ja elinolot kansalaisillemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tunnustamme, että vuokratyötä ja työvoiman vuokrausyrityksiä koskevan neuvoston yhteisen kannan hyväksymisellä on merkitystä työntekijöille useissa eri EU-maissa, joissa lainsäädäntö on hyvin huojuvaa ja joissa suurimmat ja vakavimmat tällaiseen työhön liittyvät väärinkäytökset tapahtuvat.

Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että työvoiman vuokrausyritysten välittämien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu tunnustetaan työvoimaa käyttävässä yrityksessä palkkojenkin osalta. Lisäksi on erittäin tärkeää, että tämä yhdenvertaisuus tunnustetaan aivan alusta lähtien ja että kaikista poikkeuksista tähän periaatteeseen voivat sopia ainoastaan työmarkkinaosapuolet työehtosopimusneuvotteluihin tai osapuolten kansallisesti tekemiin sopimuksiin tukeutuen.

Kuten ehdotimme, olisi kuitenkin parempi välttää tällaisia poikkeuksia. Lisäksi olisi ollut hyödyllistä selventää vuokratyön käsitettä sen käytön rajoittamiseksi vain poikkeustilanteisiin eli toisin sanoen ruuhka-aikoihin ja sellaisiin ajanjaksoihin, jolloin pysyvä työntekijä ei tilapäisesti voi työskennellä. Pidämme valitettavana sitä, että enemmistö, PSE-ryhmä mukaan luettuna, hylkäsi ehdotuksemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Monet tarkistuksista, joihin Euroopan unioni ottaa tässä mietinnössä kantaa, ovat ansainneet kiitoksen. Tarkistukset liittyvät kuitenkin kysymyksiin, jotka pitäisi käsitellä kansallisesti eikä EU:n toimielimissä. Tämän vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Kuusi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti on lopultakin hyväksynyt vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin. Tänä päivänä vuokratyötä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Vuokratyöllä on kuitenkin yhä merkittävämpi rooli kaikissa Euroopan unionin maissa ja työmarkkinat kehittyvät voimakkaasti. On arvioitu, että koko Euroopan unionin alueella noin kolme miljoonaa työntekijää tekee vuokratyötä noin 20 000 yritykselle. Tästä syystä tarvitaan vuokratyön käyttöalan tarkempaa määrittelyä.

Säännökset ovat erityisen tärkeitä työntekijöille itselleen. Vuokratyöntekijöillä on nyt takeet siitä, että kun he tekevät työtä jollekin työnantajalle, ehdot ovat samat kuin mitä työnantaja tarjoaisi suoraan palkkaamilleen väliaikaisille työntekijöille. Tämän lisäksi ehtoja on sovellettava aivan ensimmäisestä työpäivästä alkaen.

Lisäksi työvoiman vuokrausyritykset hyötyvät itsekin vuokratyöntekijöitä koskevasta sääntelystä. Vuokratyö antaa myös yrityksille mahdollisuuden henkilöstön joustavaan hallinnointiin, etenkin kun kyse on erilaisista kausista, jolloin yrityksen on lisättävä työvoimaansa markkinoiden kysynnän tyydyttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. (LT) Tällä hetkellä vuokratyötä sääntelevissä kansallisissa säädöksissä on suuria eroja. Työvoiman vuokrausyritysten toiminnan heikko koordinointi tarjoaa tilaisuuden vuokratyöntekijöiden hyväksikäyttöön. Tavatessani ulkomailla työskenteleviä liettualaisia olen useaan otteeseen saanut kuulla, että he saavat pienempää palkkaa, eivät usein saa lainkaan palkkaa tekemästään työstä tai että heidän matkakulunsa ja elinkustannuksensa vähennetään laittomasti heidän palkastaan.

Lisäksi vuokratyöntekijöiden työolot ovat usein kovemmat ja usein niistä on haittaa heidän terveydelleen. Samanaikaisesti heitä vaaditaan usein tekemään työtä muita työntekijöitä tehokkaammin ja nopeammin. Vuokratyötä tekevillä ei ole myöskään kunnollista sosiaaliturvaa. Vuokratyö on kasvussa kaikissa Euroopan unioniin kuuluvissa valtioissa, vaikka tämä työntekijäryhmä on hyvin erilainen eri maissa. Yhdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston yleiseen kantaan ja uskon, että tämä direktiivi auttaa parantamaan työntekijöiden enemmistön työoloja ja tarjoaa heille sosiaalisia vakuuksia. Työvoiman vuokrausyrityksiä kohdellaan työnantajina ja niiden on varmistettava, että työntekijät saavat kaikki heille kuuluvat oikeudet.

Vuokratyöntekijöihin sovelletaan yleistä työlainsäädäntöä. Heille on maksettava sama palkka kuin muillekin työntekijöille ja heihin sovelletaan samoja ehtoja sosiaaliturvan osalta. Parlamentin aloitteen ansiosta nämä oikeudet ovat voimassa ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Äänestyksessä en kannattanut GUE-ryhmän jättämiä tarkistuksia, joiden tavoitteena oli saada jäsenvaltiot kieltämään tai rajoittamaan työvoiman vuokrausyritysten tarjoamia työtilaisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan vuokratyödirektiiviä. Yhdistyneen kuningaskunnan 1,3 miljoonalla vuokratyöntekijällä on nyt yhdenvertaiset oikeudet pysyvien työntekijäkollegojensa kanssa. Kannatan täysin sitä, että vuokratyöntekijöillä on samat oikeudet, kun kyse on sairaslomista, eläkemaksuista, samasta palkasta ja mahdollisuudesta ammatilliseen koulutukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen toisessa käsittelyssä. Jäsenvaltioiden on nyt toimittava, jotta parempi suoja vuokratyöntekijöille saadaan toteutettua käytännössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE ), kirjallinen. − (PL) Työvoiman vuokrausyritykset antavat työtä noin kolmelle miljoonalle ihmiselle Euroopan unionissa. Niiden on arvioitu tuottavan 75 miljardin euron edestä palveluja.

Vuokratyöntekijöitä koskevan direktiiviluonnoksen avulla pyritään takaamaan vuokratyöntekijöille suojelun vähimmäistaso samalla kun tuetaan vuokratyöalaa. Siitä on tullut esimerkki sosiaalisesta lainsäädännöstä ajankohtana, jolloin laajalti odotetaan sosiaalista Eurooppaa.

Tämän säädöksen keskeinen perusta on vuokratyöntekijöiden syrjimättömyys palkanmaksun, sosiaalisten ja työntekijöiden oikeuksien sekä sovellettavan lainsäädännön osalta.

Syrjintää ei sallita myöskään, kun kyse on työajasta, ylityöstä, lomista ja raskaana olevien naisten suojelusta.

Eräs hyvin tärkeä osa direktiiviä on se, että vuokratyöntekijöitä koskevia säännöksiä sovelletaan nyt ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Kaikista poikkeuksista tähän periaatteeseen on aina keskusteltava työmarkkinaosapuolten kanssa.

Tällä hetkellä vuokratyöntekijöiden työoloissa ja palkanmaksussa on epäilemättä valtavia eroja. Näistä eroista on päästävä eroon mahdollisimman nopeasti.

Edellä mainittujen syiden vuoksi halusin äänestyksessä puoltaa sellaisten säännösten hyväksymistä, joiden avulla vuokratyöntekijöitä pyritään suojelemaan mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Direktiivi, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi sillä tekosyyllä, että näin turvataan työntekijöiden yhtäläiset oikeudet, antaa orjakauppaa harjoittaville toimistoille, joite kutsutaan harhaanjohtavasti "työvoiman vuokrausyrityksiksi" mahdollisuuden avata ovensa ja harjoittaa yritystoimintaa. Jäsenvaltioita vaaditaan kieltämään kaikki esteet, jotka koskevat näiden yritysten hyväksymistä ja liiketoimintaa, ja turvaamaan niiden oikeus periä maksua "palveluistaan", toisin sanoen vaatia palkkiota orjakaupasta, jota ne harjoittavat.

Tosiasiassa se vapauttaa todellisen työnantajan kaikista velvoitteista työntekijöitä kohtaan, kun näiden katsotaan olevan olemattoman ja vain paperilla henkilöstöä palkkaavan orjakauppayrityksen palveluksessa. Näin ollen työnantajien ei enää tarvitse pitää kiinni työ- ja vakuutuslainsäädännön mukaisista velvoitteistaan (esimerkiksi vakuutusmaksuista), ja heidät vapautetaan kaikesta vastuusta, kuten esimerkiksi työtapaturmia koskevista korvauksista.

Itse asiassa direktiivillä ei turvata työntekijöiden / orjakauppiaiden uhrien oikeuksia; heiltä päinvastoin viedään viimeisetkin oikeudet.

Väitetty työntekijöiden oikeuksien suojaaminen osoittautuukin orjakauppayritysten suojeluksi, pääomaan liittyvän vastuuttomuuden laillistamiseksi ja työläisten julmaksi riistoksi.

Modernien perustarpeiden ja -oikeuksien tyydyttäminen edellyttää luopumista EU:n ruohonjuuritason vastaisesta politiikasta sekä työntekijöiden vastahyökkäystä siten, että laaditaan ruohonjuuritasolla määritellyt ehdot, joiden avulla tälle tasolle kuuluvaa valtaa voidaan perätä.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) EU:n vuokratyödirektiivi on lisä EU:n ja brittihallituksen antamaan runsaaseen lainsäädäntöön, joka tekee työnantajien ja liikemiesten elämän monimutkaisemmaksi, kalliimmaksi, rajallisemmaksi, joustamattomammaksi ja yleisesti ottaen hankalammaksi. Maailmanlaajuisen kilpailun aikoina on entistäkin tärkeämpää, että Yhdistynyt kuningaskunta ja muut eurooppalaiset maat säilyttävät kaikki kilpailuedut, joita niiden talouksilla vain suinkin on. Tämän vuoksi työllisyysasioihin liittyvän sääntelyn olisi kuuluttava kansallisille viranomaisille eikä EU:lle. Direktiivillä pyritään luomaan koko Euroopan alueelle yhteinen sääntelykehys työvoiman vuokrausyritysten välittämien työntekijöiden palkan ja työolosuhteiden sääntelemiseksi. Tällä olisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinoihin, joilla arvellaan olevan 1,4 miljoonaa vuokratyöntekijää. Se myös rohkaisee siirtotyöläisiä, jotka saattavat hyötyä direktiivistä. Kun ajaudumme taantumaan, on entistäkin tärkeämpää, että kansalaisillemme tarjotaan lisää joustavia työllistymismahdollisuuksia ja että etenkin pieniä yrityksiä autetaan eikä niiden toimintaa hankaloiteta.

 
  
  

– Mietintö: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Haluan ilmaista tukeni internetin ja muun viestinnän käyttöä koskevalle komission ja neuvoston ehdotukselle. Matkapuhelimet ja muu verkkoteknologia tarjoavat toisaalta lukuisia mahdollisuuksia, mutta lapsiin kohdistuvista vaaroista ja tällaisen tekniikan väärinkäytöstä ei ole päästy eroon. Vaaroja, joille lapset joutuvat alttiiksi, ovat mm. riski törmätä lasten hyväksikäyttöön liittyvään materiaaliin tai joutua tekemisiin ihmisten kanssa, jotka tekevät tuttavuutta lapsen kanssa käyttääkseen häntä seksuaalisesti hyväkseen. Lapset voivat myös joutua kiusatuiksi verkkoympäristössä (verkkokiusaaminen).

Kun otetaan huomioon, että uusien tekniikkojen ja palvelujen käyttöönotto on tuonut alalle yhä suurempia haasteita, komission ehdottama uusi ohjelma lasten suojelemiseksi paremmin uusilta riskeiltä, joille he altistuvat, on keskeistä, ja annan ehdotetuille toimille täyden tukeni.

Olen hyvin perillä siitä, miten huolestuttavaa ja vaarallista lasten ahdistelu on, koska oma tyttäreni – joka on teini-iän kynnyksellä – on joutunut tällaisen toiminnan kohteeksi. Monet nuoret ovat uteliaita ja kuvittelevat olevansa aikuisia puberteetti-ikään tultuaan. Kyse on hyvin herkästä vaiheesta heidän elämässään ja meidän on tehtävä kaikkemme tarjotaksemme jonkinlaista turvaa ja suojaa heidän omaksi parhaakseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Äänestin internetin käyttöturvallisuutta parantavaa ohjelmaa koskevan komission ehdotuksen puolesta. Sen tavoitteena on 1. tammikuuta alkaen viiden vuoden ajan suojella 55 miljoonan euron rahoituksen avulla lapsia, jotka käyttävät internetiä ja muita viestintäteknologioita, kuten matkapuhelimia. Tällä sitoumuksella tuetaan toimia suuren yleisön tietoisuuden lisäämiseksi ja laittoman sisällön tai haitallisen käytöksen torjumiseksi tarkoituksena edistää turvallisempaa ympäristöä. Kiitokset esittelijä Roberta Angelillille siitä, miten huolella vakavia asioita, kuten lapsipornografiaa ja lasten viekoittelua verkossa, on käsitelty, sekä erilaisista ehdotuksista pienten internetinkäyttäjien suojelemiseksi mahdollisilta vaaroilta.

Tosiasia on se, että sitä mukaa kun uudet teknologiat leviävät ja tietokonelukutaito paranee, lapset ovat entistä suuremmassa vaarassa törmätä laittomaan sisältöön ja haitalliseen käytökseen. Tästä syystä meillä on velvollisuus taata heille mahdollisuus uusien medioiden turvalliseen käyttöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Aloitteet ja toimenpiteet, joiden avulla estetään lapsia joutumasta rikoksen uhreiksi heidän käyttäessään internetiä ovat äärimmäisen tärkeitä ja tarpeellisia. Tämän vuoksi annoin ääneni Angelillin mietinnölle internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta. Haluan kuitenkin korostaa, että osa mietinnössä ehdotetuista toimenpiteistä on sellaisia, että olisi parempi, että jäsenvaltiot itse vastaisivat niiden täytäntöönpanosta ja rahoituksesta. Toimenpiteitä, joiden avulla torjutaan esimerkiksi lapsipornografiaa, olisi sitä vastoin ongelman yleismaailmallisuuden vuoksi parempi suunnitella jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön tukeutuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, Nigel Farage ja John Whittaker (IND/DEM), kirjallinen. (EN) Olemme samaa mieltä siitä, että lapsia olisi suojeltava seksuaalirikollisilta, verkkokiusaamiselta ja muilta internetin vaaroilta. Meillä on kuitenkin kaksi syytä vastustaa tätä lainsäädäntöä: Ensinnäkin se, että se antaa EU:lle lisää internetiä koskevaa valtaa, ja olemme sitä mieltä, että EU:lla on jo ennestäänkin lähes tulkoon monopoliasema tiedostusvälineiden suhteen. Toiseksi emme kannata sitä, että huojuva Europol-virasto otetaan mukaan lainvalvontaan. Olemme sitä mieltä, että lasten suojelusta vastaamaan sopivat parhaiten kansalliset parlamentit ja kansalliset lainvalvontaviranomaiset, jotka voivat järjestää internetiin liittyvän lasten suojelun asianmukaisesti. Tällöin saavutetaan sellainen demokraattinen oikeutus, jonka vain kansalliset kansanedustuslaitokset voivat antaa, ja sellainen toiminnan tehokkuus, johon on mahdollisuus vain kansallisten lainvalvontaviranomaisten avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Otan tyytyväisenä vastaan monivuotisen yhteisön ohjelman (2009–2013), jonka avulla pyritään lisäämään suuren yleisön tietoja ja opettamaan lapsille, miten internetin käyttö on turvallisempaa, etenkin kun kyse on laittoman sisällön saatavuudesta, lasten viekoittelusta ja verkkokiusaamisesta.

Tuoreimpien eurobarometritilastojen mukaan lähes 74 prosenttia 12–15-vuotiasita nuorista käyttää internetiä vähintään kolme tuntia päivässä. Selvä enemmistö näistä lapsista myönsi vahingossa jo törmänneessä pornografisiin kuviin.

On keskeisen tärkeää hyväksyä mahdollisimman nopeasti kaikki tarvittavat toimenpiteet lapsiemme suojelemiseksi yhä suuremmilta vaaroilta, jotka heitä uhkaavat yhä useammilla lapsille haitallista sisältöä, etenkin lapsipornografiaa, sisältävillä sivustoilla.

Meidän on pysäytettävä kasvu – noin 16 prosenttia viime vuonna – joka liittyy lasten hyväksikäyttötapauksiin internetissä ja joka on aina vain huolestuttavampaa siksi, että suuntauksena näyttää olevan entistä nuorempien lasten joutuminen hyväksikäytetyiksi.

Tästä syystä annan tukeni ohjelman perustamiselle sekä sille, että ylläpidetään yhteyspisteitä ja hätänumeroita, joihin tällaisesta sisällöstä voi ilmoittaa. Lisäksi kannatan yhteisen "lapsille turvallinen" -merkintäjärjestelmän kehittämistä internetsivuja varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Mietintö, joka liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston tarpeeseen saada aikaan myönteinen päätös, joka koskee yhteisön ohjelman perustamista lasten suojelemiseksi pornografiaa ja väkivaltaa sisältäviltä lukuisilta sivustoilta ja muulta viestintäteknologialta, on enemmän kuin tervetullut, vaikkakin siltä on odotettu liikoja.

Onko meidän todella täytynyt odottaa, että lapset tappavat toisiaan tai käyvät toistensa kimppuun, ennen kuin kykenemme tekemään tällaisia päätöksiä? Muutama vuosi sitten oli vielä vaikea kuvitella, että eurooppalaisen yhteiskunnan todellisuus on tätä. Tämä kaikki on seurausta siitä, että globalisaatio, joka merkitsee myös rajat ylittävää viestintää, on johtanut tilanteeseen, jossa tiedosta on tullut hyödyke, jonka avulla tavoitellaan vain ja ainoastaan hyötyä hinnalla millä hyvänsä sen asemasta, että se nähtäisiin totuutta, koulutusta ja kauneutta palvelevana välineenä.

Näin ollen neuvoston ja komission onkin suhtauduttava mietintöön ehdottoman vakavasti, sillä emmehän halua joutua tilanteeseen, jossa lapsemme ohjaavat tulevaisuuden yhteiskuntaa kohti rikollisuutta, väkivaltaa ja pornografiaa. Äänestin mietinnön puolesta siinä toivossa, että sen avulla voidaan vauhdittaa sellaisen direktiivin laatimista, joka estää lapsia pääsemästä käsiksi tietoihin, joihin liittyy sopimatonta sisältöä, samalla kun kunnioitetaan kansalaisten oikeutta tiedonsaantiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Nykyään on olemassa satoja yksinkertaisia, helposti saatavilla olevia ja huokeita tietokoneohjelmia, jotka estävät tehokkaasti lapsia törmäämästä epäsopiviin internet-sivustoihin. Lisäksi useimpiin tavanomaisiin internet-sivujen lukuohjelmiin on asennettuna erilaisia lapsiin liittyviä toimintoja – tämä tekee vanhemmille helpoksi valvoa sivustoja, joilla heidän lapsensa mahdollisesti vierailevat. Esittelijä esittää hyvin epämääräisesti, että kaikki 55 miljoonaa euroa eurooppalaisten veronmaksajien rahoja olisi varattava kokonaisuudessaan EU:n propagandaohjelmaan, joka meidän mielestämme olisi tarpeeton, kallis ja hyödytön.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. − (PL) Kyky käyttää tietokoneita ja internetliittymää kasvaa sitä mukaa, kun uudet teknologiat leviävät laajemmalle. Yksi suurimmista internetin käyttäjäryhmistä ovat lapset ja nuoret. Vaikka internet mahdollistaa tiedonsaannin, siihen liittyy valitettavasti myös monia vaaroja. Lapset ja nuoret ovat yksi altistuneimmista ryhmistä. Tutkimuksista käy ilmi, että lähes kaikki lapset ovat törmänneet pornografisiin kuviin. Erityisen huolestuttavaa on se, että tästä näyttävät joutuvan kärsimään yhä nuoremmat lapset.

Mielestäni tämän ilmiön torjumisesta on tehtävä ensisijainen tavoite. Se merkitsee turvautumista monitasoiseen lähestymistapaan, joka koskee vanhempia, kouluja, televiestintäoperaattoreita, internetpalveluntarjoajia, kansalaisjärjestöjä ja itsesääntelyelimiä. Etenkin on olemassa tarve lisätä tietoa, välttää haitallisia käytänteitä, ottaa käyttöön tehokas järjestelmä hyväksikäytöstä ilmoittamista varten ja lisätä poliisin ja tutkintaviranomaisten resursseja. Uskon myös, että laaja valistuskampanja lisäisi lasten keskuudessa tietoisuutta riskeistä, jotka liittyvät uusien teknologioiden käyttöön.

Tämän vuoksi olen tyytyväinen voidessani äänestää sen puolesta, että vuosiksi 2009–2013 myönnetään 55 miljoonaa euroa internetin käyttöturvallisuutta koskevaan ohjelmaan, josta äänestettiin osana ehdotusta. Uskon, että näiden varojen avulla ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. (LT) Uusien teknologioiden nopean leviämisen ja tietokonelukutaidon lisääntymisen myötä yhä useammat lapset ja nuoret käyttävät internetiä. Alaikäiset joutuvat usein vastatusten sellaisten internetsivustojen kanssa, jotka tukevat haitallista käytöstä ja lapsipornografiaa, edistävät alaikäisten prostituutiota, mainostavat anoreksiaan johtavia dieettejä tai yllyttävät itsemurhaan. Interpolin tietojen mukaan internetissä on vuosi vuodelta enemmän uusia lapsipornokuvia. Meidän on ratkaistava lasten turvallisuuten internetissä liittyvä ongelma kaikilta osin ja otettava mukaan lapset, heidän perheensä, koulut ja yhteiskunta kokonaisuudessaan. Meidän on kerrottava lapsille vaaroista, joita he kohtaavat, kun he käyttävät uusia teknologioita. Meidän on autettava lapsia tunnistamaan mahdolliset lapsen hyväksikäyttötilanteet, ahdistelu, väkivalta tai muut riskit sekä niiden ilmenemismuodot ja opetettava lapsia puolustautumaan. Euroopan komission internetin käyttöturvallisuuteen liittyvässä uudessa ohjelmassa ehdotetaan 55 miljoonan euron kohdentamista internetissä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan haitallisen käytöksen torjuntaan. Sen avulla pyritään luomaan turvallinen internetympäristö ja edistämään keinoja rikollisuuden ehkäisemiseen. Siihen sisältyy suunnitelmia, jotka koskevat jaetun tietokannan perustamista ja hyvien käytäntöjen vaihtamista kansainvälisellä tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman ja Thomas Wise (NI), kirjallinen. (EN) Kaikenlainen lasten hyväksikäyttö internetin, matkapuhelimien ja muiden teknologioiden avulla on järkyttävää ja sitä ei voi hyväksyä, mutta toimenpiteet lasten suojelemiseksi – ja niiden henkilöiden rankaisemiseksi, jotka tekevät tai yrittävät tehdä heille pahaa – on toteteutettava kansallisesti ja kansallisten hallitusten välisenä yhteistoimintana. Kuten aina, uskomme, että toimet EU:n tasolla eivät ole ratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. (FI) Äänestin Angelillin mietinnön puolesta, sillä yhteisen eurooppalaisen arvopohjan perustavimpia ja kantavimpia rakenteita on velvollisuutemme suojella viattomia sieluja, lapsia. Lasten oikeudet ja suoja ovat ihmisarvon ytimessä. Internetissä on lukuisia uhkia, joilta lapsia on varjeltava nykyistä tehokkaammin. Yhteisötason toimet ovat tässä perusteltuja. "Myllynkivistä" ja "merten syvyyksistä" on yhä syytä muistuttaa.

Meidän on myös tiedostettava oma vastuumme vanhempina. Tuin kaikkia niitä tarkistuksia, joissa korostettiin tiedotuksen ja koulutuksen merkitystä vanhemmille, opettajille ja muille lasten kanssa tekemisissä oleville. Juuri vanhempien valistaminen ja siten vastuullisen viestintäteknologioiden käytön edistäminen on hyvin tärkeää.

Myös tarkistus 23, jossa nostetaan esiin viekoittelun ja verkkokiusaamisen ongelmat sekä erilaiset väkivaltasisällöt, on tärkeä. Tarkistuksen 26 esitykset erilaisten teknisten välineiden käyttöönottamiseksi ja palveluntarjoajien vastuun konkretisoitumiseksi ovat perusteltuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Lapsipornografisten kuvien hallussapitoa ja levittämistä torjuvan englantilaisen Internet Watch Foundation -järjestön mukaan verkossa tapahtuva lasten hyväksikäyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kasvava ja erittäin kannattava ala, jossa riskit ovat pienet. On totta, että tällaisten kuvien myynti internetissä on likaista kauppaa, jonka arvo on miljardeja euroja.

Tuen komission ja kollegani näkemystä ja haluan lopettaa tällaisen toiminnan, etenkin ottamalla käyttöön sulkumekanismin, jolla estetään maksaminen luottokortilla tai sähköisesti, kun kyse on lapsipornografisten kuvien ostamisesta internetistä.

Valitettavasti tätä nykyä merkittävät tekniset rajoitukset ovat esteenä kansallisten ja eurooppalaisten suojajärjestelmien kehittämiselle. Itse asiassa useimmat kaupalliset palvelimet, jotka tarjoavat näitä kuvia, eivät sijaitse Euroopassa, vaan Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Aasiassa. Niiden laiton sisältö voidaan siten helposti ladata koneelle yhdessä maassa ja katsoa toisessa. Onkin ymmärrettävää, että vaikka tehokkaat keinot internetpedofilian estämiseksi ovat tarpeen, niihin liittyy ongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen mietintöön, jonka avulla pyritään luomaan lapsille turvallisempi verkkoympäristö. Meillä on velvollisuus suojella lapsiamme vaaralliselta, pornografiaa ja väkivaltaa sisältävältä aineistolta. Mietintöä ei kuitenkaan pitäisi käyttää tekosyynä rikoslainsäädännön yhdenmukaistamiseen EU:ssa. Tarvitsemme ennen kaikkea parempaa koordinointia kansallisten oikeusjärjestelmien välille.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan varauksetta sitä, että 55 miljoonan euron budjetin avulla varmistetaan, että lapsia, joista monet viettävät vähintään kolme tuntia päivässä internetissä, suojellaan paremmin käyttäjille vaaralliselta sisällöltä. Kannatan sitä, että vanhemmille ja hoitajille on tiedotettava paremmin internetin vaaroista tietopakettien avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Internetiä ei valvota, mutta lapset ja nuoret ovat harvoin perillä vaaroista, jotka vaanivat heitä siellä. Se, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn tutkimuksen mukaan nykyän jo kolme neljästä lapsesta on törmännyt pornografisiin tai väkivaltaisiin kuviin internetissä, on hälyttävää. Meidän on suojeltava nuorisoamme tältä ja myös muulta laittomalta ja kalliiksi käyvältä internetissä tapahtuvalta toiminnalta, kuten verkkokiusaamiselta ja lasten viekoittelulta verkossa.

Viimeksi mainittu on erityisen tärkeää sen varmistamiseksi, ettei internet enää jatkossa ole rikollisten pedofiilien paratiisi. Onnistumme tässä ainoastaan yhdistämällä useita erilaisia toimenpiteitä, joiden tulisi koskea myös interntetkahviloita. Mielestäni mietinnön avulla otetaan askel oikeaan suuntaan, olkoonkin ettei tämä vielä riitä, ja sen vuoksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Lasten turvallisuus verkkoviestintäjärjestelmissä on keskeisen tärkeää siksi, että uusien teknologioiden leviämisen ja tietokonelukutaidon paranemisen myötä lapset joutuvat yhä useammin vastatusten laittomaan sisältöön ja haitalliseen käytökseen liittyvien riskien kanssa, joita ovat mm. ahdistelu, lapsipornografia, verkossa tapahtuva viekoittelu, jonka tavoitteena on seksuaalinen hyväksikäyttö, verkkokiusaaminen ja yllyttäminen itsetuhoiseen käytökseen, anoreksiaan ja itsemurhaan.

Toimenpiteisiin, joihin ryhdytään, on saatava mukaan lapset, perheet ja koulut yhdessä kaikkien muiden sidosryhmien kanssa. Se, että lapset ymmärtävät vaarat, edellyttää yhteisiä ponnisteluja, joiden tavoitteena on lisätä tietoa ja parantaa ennaltaehkäisyä. Vanhempien ja koulujen opettajien keskuudessa onkin tarpeen järjestää mittava tietokonelukutaitokampanja, jolla kavennetaan sukupolvien välistä teknisen osaamisen kuilua. On edistettävä toimenpiteitä, joihin liittyy tiedonjakoa, uusien teknisten välineiden kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Nämä ehdotukset koskevat myös Portugalia, missä hallitus antaa 6-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käyttöön Magalhães-tietokoneen. Nähtäväksi jää, otetaanko kaikki tässä mietinnössä esiin tuodut huolenaiheet huomioon Portugalin hallituksen toimissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. (FR) Internet on keskeinen osa lastemme arkea. Iän myötä internetin käyttö lisääntyy. 11-vuotiasta alkaen nuoret liikkuvat internetissä päivittäin ja 15 vuoden iästä alkaen he avaavat internet-yhteyden ja ovat vuorovaikutuksessa sen kautta useita kertoja päivässä.

Tällä hienolla välineellä, joka mahdollistaa tiedonhaun ja toimii ponnahduslautana kohti oppimisyhteiskuntaa, on kuitenkin riskinsä.

Lukemattomat lapset altistuvat tahtomattaan haitallisille kuville tai sisällölle, kuten kaupalliselle huijaukselle, ahdistelulle, pornografialle ja rasismiin tai itsemurhaan yllyttämiselle.

Tällainen väärinkäyttö johtuu etenkin asianmukaisen kansainvälisen sääntelyn ja yhteistyön puutteesta.

Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseen tähtäävällä eurooppalaisella ohjelmalla, jonka budjetti on 55 miljoonaa euroa, pyritään parantamaan tietoisuutta internetin vaaroista, ei ainoastaan lasten, vaan myös heidän vanhempiensa ja opettajiensa keskuudessa. Sen tavoitteena on myös edistää suodatusjärjestelmien kehittämistä ja kannustaa internet-sivustojen merkitsemiseen lapsille turvallisiksi.

Näin ollen annoin luonnollisesti ääneni italialaisen jäsenen Roberta Angelillin mietinnölle, jolla tuetaan internetin käyttöä turvallisessa ympäristössä, jossa lasten fyysinen ja moraalinen koskemattomuus taataan mahdollisimman hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, annan tukeni Angelillin mietinnölle, joka koskee internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua. Uusien teknologioiden yleistyessä laajalti ja niiden ollessa vähitellen yhä useampien saatavilla lapset ovat entistä enemmän alttiina riskeille, jotka liittyvät laittomaan sisältöön, kuten ahdisteluun, lapsipornografiaan, kiusaamiseen, anoreksiaan yllyttämiseen ja niin edelleen. Tämän vuoksi tarvitaan yhteisiä toimia tällaisen väärinkäytön estämiseksi ja torjumiseksi. Kannatan vahvasti tätä mietintöä, koska siinä asetetaan etusijalle ongelma, jota yhteisön toimielimissä usein vähätellään. Lopuksi ilmaisen tukeni ehdotukselle, jonka mukaan poliisin käyttöön asetettaisiin lapsipornokuvia sisältävä eurooppalainen tietokanta, johon liittyisi reaaliaikainen yhteys kriisipuhelimeen siten, että poliisilla olisi parhaat mahdolliset välineet torjua poikkeavaa käytöstä.

 
  
  

– Mietintö: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjallinen. (EN) Tässä direktiivissä ehdotetaan uusia toimenpiteitä, joilla edistetään ajamista, jossa hiili otetaan paremmin huomioon. Irlannin sitoumus vähentää 18 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä merkitsee valtavaa haastetta. Mitä tulee liikenteeseen, meidän on keskityttävä vähennyksiin tällä alalla ja lisättävä suuren yleisön tietoisuutta.

Tämän EU:n ehdotuksen avulla pyritään kehittämään uusia menetelmiä laskea energiankulutuksen ja ajoneuvojen päästöjen kustannuksia ja rohkaista ihmisiä energiatehokkaiden autojen hankintaan. Tällaiset menetelmät koskevat kaikkea maantieliikennettä hälytys- ja pelastusajoneuvoja ja armeijan ajoneuvoja lukuun ottamatta.

Kannatan yhdennettyä lähestymistapaa, jossa ovat mukana ajoneuvovalmistajat, polttoaineen toimittajat, korjaajat, asiakkaat, kuljettajat ja viranomaiset. Aloite markkinoiden piristämiseksi tarjoamalla energiatehokkaampia autoja kilpailukykyiseen hintaan tarjoaa Irlannin kansalaisille keinon sekä vähentää päästöjä että hyötyä taloudellisesti. Tästä on hyötyä kaikilla tasoilla: sekä yksityisten että kansallisten kulujen kannalta. Vähäisempi polttoaineen kulutus merkitsee sitä, että polttoainetta tarvitsee tuoda vähemmän. Tämä rohkaisee kehittämään energiatehokasta ajoneuvotekniikkaa maailmanlaajuisesti, mikä on erittäin myönteinen askel.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Paremmin toimivien teknologioiden laajan markkinoille tuonnin esteenä ovat usein korkeat alkukustannukset ja tästä seuraava riittämätön asiakaskysyntä. Näin ollen tarvitaankin yhteisön tason toimia, joiden avulla rohkaistaan energiatehokkaampien ja vähemmän saastuttavien autojen valmistamiseen tarvittaviin investointeihin, eikä vähiten sen vuoksi, että pitkällä aikavälillä tämäntyyppisen vaihtoehdon kustannukset ovat pienemmät.

Kannatan tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoille tuonnin edistäminen siten, että liikenteen energiatehokkuutta tuetaan polttoaineen kulutusta vähentämällä, ilmastonsuojelua tuetaan hiilidioksidipäästöjä vähentämällä ja ilmanlaadun parantamista tuetaan vähentämällä saastepäästöjä.

Euroopan parlamentin on näytettävä esimerkkiä ja hyväksyttävä etenkin julkisiin hankintoihin liittyviä kestävyyskriteerejä.

Annan tukeni kompromissille, joka mietinnöstä saavutettiin. Se on joustavampi eikä niin byrokraattinen kuin komission ja esittelijän alun perin esittelemä ehdotus. Ennen kaikkea kannatan kompromissia siksi, että siinä kunnioitetaan toissijaisuusperiaatetta eikä se rasita yhtä lailla paikallisviranomaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistäminen on teknisesti katsoen merkittävä ympäristönsuojelutoimenpide, koska perinteisten ajoneuvojen päästöt aiheuttavat ilmastonmuutosta ja saastuttavat kaupunkien keskustojen ilmaa tavalla, josta on vakavia kansanterveydellisiä seurauksia.

Huolimatta työntekijöiden mielenosoituksista, joissa vaaditaan toimia näihin vakaviin ongelmiin puuttumiseksi, autoteollisuus kieltäytyy kilpailuolosuhteiden nojalla valmistamasta "puhtaita ajoneuvoja", ellei sille etukäteen taata parempaa kannattavuutta, ja se vaatii julkista sektoria rahoittamaan paitsi voitot myös puhtaiden ajoneuvojen tutkimus- ja kehityskustannukset.

Juuri tämä direktiivin avulla saadaan aikaan vaadittaessa, että energiankulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä ajoneuvon elinkaaren aikana aiheutuvat toimintakustannukset on otettava yhdeksi perusteeksi ajoneuvojen julkisen hankinnan yhteydessä. Tällä tavalla julkisia varoja käytetään häikäilemättä tukeen, jota autoteollisuudelle maksetaan puhtaampien ajoneuvojen valmistamista varten.

Työntekijät osoittavat mieltään julkisen liikenteen yritysten puolesta, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa tarjoamalla korkealaatuisia ympäristöystävällisiä palveluja. He vastustavat kaikenlaista sääntelyä, jonka tarkoituksena on syytää lisää rahaa autoteollisuudelle, joka on yhteiskunta- ja ympäristökysymyksissä omaksumallaan vastuuttomalla kannalla pyrkinyt kasvattamaan voittojaan, ja tukee kaiken aikaa ilmastonmuutosta, energiavarojen ylikulutusta ja ilman saastumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Annoin ääneni Dan Jørgensenin mietinnölle puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä, koska mielestäni teollisuutta on rohkaistava investointeihin sellaisten ajoneuvojen kehittämiseen, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäiset.

Julkisten viranomaisten olisi osallistuttava markkinoiden piristämiseen ja saatava kuljetusala paremmin mukaan EU:n harjoittamaan ympäristö-, ilmastonmuutos- ja energiapolitíikkaan siten, että energia- ja ympäristövaikutukset otetaan huomioon uusia maantieajoneuvoja hankittaessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen. − (PL) Ympäristöystävälliset ja vähän energiaa kuluttavat julkiset ajoneuvot ovat eittämättä selvä etu. Kaupunkimme ja ympäristömme tarvitsevat niitä. Meidän olisi myös muistettava sisällyttää "puhtaiden" ajoneuvojen käyttö ilmastonmuutospakettiin liittyviin toimiin. Ympäristövaliokunnan jäsenenä tuen suurinta osaa esittelijän ehdottamista toimista (ja etenkin teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä), joiden avulla on mahdollista saavuttaa päätavoite eli saasteiden vähentäminen investoimalla ympäristöystävälliseen ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan teknologiaan. Ajoneuvot, joista on kyse, ovat etenkin huoltoajoneuvoja (huoltoajoon ja infrastruktuurin ylläpitoon tarkoitetut kuorma- ja linja-autot, lakaisuajoneuvot jne.)

Sitä vastoin ehdotus hiilidioksidipäästötasoja koskevien pakollisten perusteiden käyttöönotosta järjestetttäessä julkisia tarjouskilpailuja julkisista huoltoajoneuvoista on mielestäni melko kyseenalainen. Mielestäni ainakin uuden säädöksen voimassaolon alkuvaiheessa olisi parempi antaa yksittäisten jäsenvaltioiden hankintaorganisaatioille (jotka useimmiten ovat paikallisviranomaisia) oikeus valita omat ympäristöperusteensa ajoneuvokantaa hankittaessa. Olen samaa mieltä siitä, että julkiset hankinnat ovat erittäin merkittävä osa eurooppalaisia markkinoita ja sen vuoksi ne olisi säilytettävä välineenä, jonka avulla voidaan edistää ympäristöystävällisiä ajoneuvoja, mutta näin ei pitäisi tehdä mekaanisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. − (DE) Puolsin sitä, että julkisilla tarjouskilpailuilla edistetään ympäristöystävällisten, energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintaa.

On hyvä, että viranomaisten ja tiettyjen yritysten on maantieajoneuvoja hankkiessaan otettava huomioon paitsi hankintahinta, myös ajoneuvon elinkaaren aikana aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset – eli siis myös energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja muut epäpuhtauspäästöt.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), kirjallinen. (EN) Keskellä rahoitusmarkkinoiden kriisiä meidän poliittisten päättäjien on helppo keskittyä pelkästään käsillä olevaan ongelmaan ja unohtaa tai jättää huomiotta Euroopan unionin tavoitteet ja muut aloitteet. Olenkin tyytyväinen tähän mietintöön, joka korostaa todellista tarvetta puhtaiden ja tehokkaiden ajoneuvojen eteenpäin viemiseen.

Mietinnön tärkein anti on mielestäni se, että siinä ei keskitytä pelkästään ajoneuvoihin ja kuluttajien kuljettamiseen, vaan siinä käsitellään myös julkisen sektorin tukemista. Julkisen sektorin sopii hyvin olla esimerkkinä eurooppalaisille ja näyttää, miten puhtaita ajoneuvoja edistetään.

On kiitoksen arvoista, että esittelijä yrittää nivoa yhteen julkiset hankinnat ja puhtaiden ja tehokkaiden ajoneuvojen suosimisen ja myynnin edistämisen, ja toivon tämän johtavan investointien kasvuun ja tutkimukseen, joka kohdistuu ajoneuvoihin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Direktiivissä esitellään yhdenmukaistettu menettelytapa puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankkimiseksi kestävien julkisen liikenteen palvelujen takaamiseki. Siitä on apua myös asetettaessa Lissabonin strategian mukaisia ensisijaisia tavoitteita.

Selvänä vaatimuksena on, että energiankulutus, hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöt otetaan huomioon, kun maantieajoneuvoja hankkivat julkiset viranomaiset ja toiminnanharjoittajat, jotka tarjoavat palveluja osana julkisten viranomaisten kanssa tehtyä sopimusta, tai kun maantieajoneuvoja hankitaan julkisen henkilöliikenteen palvelujen tarjoamiseksi.

Suurin taloudellinen hyöty saavutettaisiin, jos ulkoiset kustannukset olisi otettava yhdeksi valintaperusteeksi kaikissa hankintapäätöksissä. Tällöin ajoneuvonomistajat hyötyisivät suoraan pitkällä aikavälillä saavutettavasta energiansäästöstä, mikä merkitsisi paljon enemmän kuin ajoneuvon mahdollisesti korkeampi hinta.

Puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen myynnin edistäminen, jolle aloite antaa vauhtia julkisen liikenteen palvelujen tarjoamiseksi tehtävien julkisten hankintojen avulla, kiihdyttää markkinoilla jo olevien teknologioiden kehittämistä, auttaa säästämään energiaa ja suojelemaan ympäristöä ja kansanterveyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. (RO) Annoin ääneni Jørgensenin mietinnölle, jolla edistetään ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttöä julkisessa liikenteessä. Parlamentti hylkäsi komission vuonna 2005 tekemän alkuperäisen ehdotuksen, sillä siihen liittyi paljon byrokratiaa, ilman että saasteet kuitenkaan olisivat vähentyneet. Vanhassa ehdotuksessa vaadittiin, että 25 prosenttia moottoriajoneuvoista olisi ympäristöystävällisiä. Uudessa ehdotuksessa viitataan ainoastaan julkiseen liikenteeseen tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin ja julkisiin viranomaisiin, jotka ovat vastuussa palvelujen tarjoamisesta. Uskon, että uuden ehdotuksen avulla lisätään paikallisten päättäjien tietoisuutta ja saadaan heidät ryhtymään päättäväisempiin toimiin ympäristön suojelemiseksi. Koko Euroopassa kustannusten, joita aiheutuu tieliikenteen ruuhkautumisesta suurissa kaupunkikeskuksissa, arvellaan olevan noin yksi prosentti Euroopan BKT:sta.

Saasteita suurissa kaupungeissa on mahdollista vähentää myös sekä edistämällä julkista liikennettä että etenkin puhtaan julkisen liikenteen järjestelmän avulla. Sen lisäksi, että suositaan metrojärjestelmiä, raitiovaunuja, johdinautoja ja junia alueellisesti tai edistetään laivalla kulkemista, Euroopan suurkaupunkien saasteita voidaan vähentää myös ottamalla käyttöön ympäristöystävällisiä linja-autoja. Uudessa direktiivissä annetaan paikallisviranomaisille velvoite laskea ja ottaa huomioon kustannukset, joita linja-auton tai pienoisbussin käytöstä aiheutuu koko sen elinkaaren aikana. Haluan esittää paikallisviranomaisille Prahassa onnitteluni sen johdosta, että sinne hankittiin valtiontuella ympäristöystävällisiä linja-autoja ja näytettiin tällä tavalla esimerkkiä, jota sopii seurata.

 
  
  

– Mietintö: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjallinen. (EN) Tämä direktiivi koskee lääkkeiden myyntilupien sääntelyä. Olemme tyytyväisiä EU:n aloitteiseen yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa nykyisiä säädöksiä. Kyse on ajan ja rahan säästämisestä, mikä on niin valmistajien kuin kuluttajienkin mieleen Irlannissa.

Ehdotetut muutokset hyödyttävät Irlannin lääkemarkkinoita, joilla on merkittävä jalansija Euroopassa. Olemme kiitollisia siitä, että 15:sta maailman parhaasta yrityksestä tällä alalla 13 toimii Irlannissa. Nykyisin Irlannissa on yli 140 lääketeollisuusyhtiötä ja niissä on 26 000 työpaikkaa. Lääketieteellisten laitteiden vuosittaisen viennin arvo on noin 6,2 miljardia euroa eli 10 prosenttia Irlannin kokonaisviennistä.

Kannatamme sitä, että laaditaan yhdet perusteet, joita sovelletaan farmaseuttisten tuotteiden arviointiin, hyväksymiseen ja hallinnointiin tehtäessä tuotteisiin muutoksia, jotka koskevat esim. valmistusmenetelmiä, tuotemerkintöjä tai potilaille tarkoitettuja esitteitä. Toteamme myös, että jäsenvaltioiden kansallisten säännösten ja EU:n säädösten yhdenmukaistamisessa on tarpeen edetä pidemmälle, jotta voidaan keventää hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa koko järjestelmään liittyviä muutoksia esimerkiksi sallimalla yksi ainoa hakemus yhtä tai useampaa identtistä muutosta varten. Olemme samaa mieltä korjauksista komission sääntelyyn, joka liittyy aineista laadittaviin luetteloihin, varoaikoihin sekä periaatteisiin ja yleisohjeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Muutosten tämänhetkinen hallinnointimalli on osoittautumassa yhä tehottomammaksi eikä se sellaisenaan enää tyydytä viranomaisia eikä lääketeollisuutta.

Yhtä ja samaa muutosta tuotteisiin, jotka on hyväksytty eri jäsenvaltioissa pelkästään kansallisten menettelyjen mukaan, käsitellään eri tavoin toimitettavien asiakirjojen ja arviointimenettelyn osalta. Tilanne aiheuttaa monenlaisia ongelmia, jotka liittyvät kansanterveyteen, sisämarkkinoihin, oikeudellisiin ja käytännön sovelluksiin.

Mietinnössä ehdotetaan joitakin parannuksia. Yhdenmukaistamisen ja yksinkertaistamisen kannalta on tärkeää, että myyntilupia koskeviin muutoksiin sovelletaan samoja sääntelyvaatimuksia, käytettiinpä alun perin mitä lupamenettelyä tahansa. Tästä hyötyvät kaikki asianosaiset: potilaat, viranomaiset ja lääkeyritykset.

Yhdyn kompromississa ehdotettuihin tarkistuksiin, sillä niiden avulla painotetaan tarvetta hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseen ja yhteensovittamiseen, annetaan mahdollisuus yhden ainoan hakemuksen jättämiseen yhtä tai useampaa identtistä muutosta varten ja korostetaan tarvetta soveltaa toissijaisuusperiaatetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Annoin ääneni Françoise Grossetêten mietinnölle, joka koskee lääkkeiden myyntilupien ehtojen erilaisia muutoksia, koska kannatan sitä, että lääkkeiden saattamiseen yhteisön markkinoille sovelletaan yhtä ainoaa lupamenettelyä, millä taataan Euroopan kansalaisten turvallisuus.

Haluan erityisesti ottaa esiin Euroopan parlamentin sosialistisen ryhmän ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen käyttämisestä sovellettaessa eurooppalaista muutosjärjestelmää lääketuotteisiin, joita myydään yksinomaan kansallisilla markkinoilla, sillä näin suojellaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tuottavat kasvipohjaisia lääkkeitä ja homeopaattisia tuotteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. (PL) Koska yhdenmukaistamistoimia yhteisön tasolla ei ole, muutokset, jotka koskevat puhtaasti kotimaisia myyntilupia, kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin. Joissakin jäsenvaltioissa vaatimukset, jotka koskevat kansallisia myyntilupia, vastaavat myyntilupien muutoksia koskevia vaatimuksia. Suurimmassa osassa valtioita koordinointi kuitenkin puuttuu, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on eroja.

Tilanteesta seuraa kielteisiä vaikutuksia, jotka liittyvät kansanterveyteen, hallinnolliseen taakkaan ja farmaseuttisten tuotteiden sisämarkkinoiden yleiseen toimintaan.

Kaikkiin lääketuotteisiin, riippumatta myyntilupaperusteista, olisi sovellettava samoja arviointiperusteita ja samoja hallinnollisia toimenpiteitä, vaikka myyntiluvissa olisi eroja.

 
  
  

– Mietintö: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), kirjallinen. (EN) Keskeistä tässä mietinnössä on ratkaisevan tärkeä kysymys kuluttajien suojaamisesta. Aikaosuuksille ja vastaaville tuotteille on selvästi kysyntää, emmekä voi estää vastuunsa tuntevia yrityksiä vastaamasta tähän kysyntään. En usko, että kukaan yrittääkään väittää, että kaikki alalla toimivat yritykset syyllistyisivät huonoihin käytäntöihin tai hyväksikäyttöön. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että yrityksiä, jotka ovat käyttäneet eurooppalaisia kuluttajia häikäilemättä hyväkseen, on olemassa ja että eurooppalaiset kuluttajat ovat kärsineet joutuessaan tekemisiin huonosti johdettujen yritysten kanssa, jotka ovat saaneet rellestää vapaasti, koska alalla ei ole ollut asianmukaista sääntelyä. Lukuisat irlantilaiset lomailijat ovat joutuneet merkittäviin taloudellisiin ja oikeudellisiin vaikeuksiin tehtyään sopimuksia huonosti hallinnoitujen mannereurooppalaisten aikaosuusyritysten kanssa.

Uusi direktiivi sisältää joitakin keskeisen tärkeitä kuluttajien suojaamiseen liittyviä takeita, jotka liittyvät esimerkiksi mainostamiseen ja sopimuksiin. Pidän erityisen hyvänä säännöstä peruuttamisoikeudesta tai harkinta-ajasta, joka antaa tehostetun mainonnan yllyttämänä tai lomatunnelmissa asiasta innostuneille kuluttajille aikaa perusteelliseen harkintaan siten, että he voivat olla varmoja hyväksyvänsä seuraamukset, joita aikaosuussopimuksesta on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Työntekijöiden oikeudesta lepoon ja lomaan on tehty pääomaa palveleva hyödyke. Aikaosuuksien ja niihin liittyvien uusien tuotteiden edistämisen tarkoituksena on hyötyä loma-aikaan kohdistuvista jatkuvista leikkauksista, joilla pienennetään tuloja ja tehdään tyhjäksi työntekijöiden ponnistelut varmistaa halvemmat lomat pitkällä aikavälillä, samalla kun pyöritetään yli 11 miljardin euron liikevaihtoa.

Yritykset, jotka usein ovat haamuyrityksiä, turvautuvat ostajia taivutellessaan ja huiputtaessaan keinoihin, jotka parhaassakin tapauksessa ulottuvat pienellä painetusta sopimustekstistä harhaanjohtavaan mainontaan, väsyttäviin esittelykierroksiin, lupauksiin lahjoista jne. ja johtavat lähes aina sitovien asiakirjojen välittömään allekirjoittamiseen painostuksen alla.

Valituksia, joita kuluttajajärjestykset saavat petoksista, ylimitoitetuista ylläpitomaksuista, luottokorttirikoksista, markkinointikuluista aiheutuvista valtavista pudotuksista jälleenmyyntihintaan jne., on lukematon määrä.

Muiden tuotteiden, kuten laivalla, lomakylässä tai asuntovaunussa vietettyjen lomien, sisällyttäminen aikaosuusdirektiiviin, takaa sen, että pääoma suojataan lain voimalla ja löydetään vieläpä uusia keinoja tehdä voittoa.

Harkinta-aika, joka on määritelty 10 päiväksi ja johon liittyy sakko, joka on suuruudeltaan 3 prosenttia kokonaissummasta, ei ole ratkaisu ongelmaan. EU päinvastoin siirtää kaiken vastuun työntekijöille, kuten se tekee kaikkien kulutustavaroiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Annoin ääneni Mandersin mietinnölle kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta, koska kompromissi, johon asiassa päästiin neuvoston kanssa, suojaa entistä paremmin eurooppalaisten kuluttajien oikeuksia ja etuja.

Olen sitä mieltä, että parempi sääntely alalla hyödyttää paitsi kuluttajia, myös matkailua Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tässä mietinnössä esitetään joukko ehdotuksia, jotka pääosin hyväksymme, sillä on selvää, että kuluttajien oikeuksia saada tietoa lomatuotteista on tarpeen vahvistaa. Siinä asetetaan toimijoille velvoite tärkeiden tietojen toimittamisesta siten, että kuluttajat ovat paremmin perillä asioista tehdessään päätöksiä sopimusten tekemisestä.

Lisäksi ajanjaksoa, jonka kuluessa kuluttajat voivat perua sopimuksen ilman minkäälaista maksua, pidennetään, etenkin silloin, kun he eivät ole saaneet tarvittavia tietoja. Väärinkäytösten ja toistuvien petosten estäminen on äärimmäisen tärkeää. Toivottavasti kaikkien ennakkomaksujen kieltäminen peruuttamisaikana ja porrastettu maksujärjestelmä pitkäkestoisia lomatuotteita myytäessä parantavat osaltaan tilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Annan täyden tukeni mietinnölle kuluttajansuojan parantamisesta tällä alalla. Koska brittikuluttajat muodostavat kolmasosan kaikista eurooppalaisista aikaosuuksien omistajista, tällä säädöksellä on vastattu Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajien huolenaiheisiin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että aikaosuuksien jälleenmyyjien on pidennettävä ostajille annettua harkinta-aikaa, samoin kuin velvoitteesta toimittaa kaikki tiedot kohteesta ennen sopimuksen allekirjoittamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Lukuisat kuluttajien valitukset ovat osoittaneet, että aikaosuuksiin liittyy vakavia ongelmia, mikä aiheuttaa epätasapainoa markkinoille. Markkinoiden kehittyminen kysynnän osalta ja uusien, entiseen tapaan markkinoitujen tuotteiden merkittävä kehitys, ovat tuoneet tullessaan mahdollisia ongelmia kuluttajille ja yrityksille.

Tekstillä, josta tänään äänestettiin, korjataan perustavanlaatuisesti direktiivin määritelmiä ja soveltamisalaa siten, että uudet lomatuotteet otetaan huomioon. Sen avulla myös selkiytetään ja ajantasaistetaan säännöksiä vaatimuksista, jotka koskevat kuluttajille annettavien tietojen ja sopimusten sisältöä ja kieltä.

Liiketoiminta, jota direktiivi koskee, on keskeisen tärkeää eurooppalaiselle matkailualalle, Portugalin matkailuala mukaan luettuna, ja erityisesti elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille. Tämän vuoksi keskeistä onkin vahvistaa kuluttajan asemaa kaikissa neuvotteluissa käyttöoikeuksien hankkimiseksi. Tällä tavalla voidaan paremmin torjua markkinoilla olevia epävarmuustekijöitä ja luoda vakaampi ja avoimempi ympäristö, jolloin kuluttajat saavat enemmän ja parempaa tietoa.

 
  
  

– Mietintö: Sophia in ’t Veld (A6-0403/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Kannatin äänestyksessä ehdotusta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostelle Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionista saatujen lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle. Kävin hiljattain Australiassa ja keskustellessani siellä hallituksen edustajien kanssa ymmärsin, että tämä äänestys merkitsisi tärkeää askelta eteenpäin vahvistettaessa Euroopan ja Australian välillä jo olemassa olevaa yhteistyötä matkustajien turvallisuuden ja rahtiliikenteen alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Huolimatta siitä, että Euroopan parlamentin kanta on takaisku, sen ansiona on huomion kiinnittäminen EU:n ja kolmansien maiden välisiin kyseenalaisiin sopimuksiin, jotka koskevat lentoliikenteenharjoittajien matkustajarekisteritietojen eli PNR-tietojen käsittelyä ja siirtämistä terrorismin vastaisen taistelun varjolla.

Ehdotuksessa, jossa on muitakin tärkeitä kohtia, muun muassa

– tuodaan esiin se, että usein neuvotteluja ja sopimusten hyväksymistä ei valvota lainkaan parlamentaarisesti tilanteen ollessa se, että ainoastaan seitsemässä jäsenvaltiossa vaaditaan kansallisen parlamentin hyväksyntää;

– varoitetaan siitä, että sopimus ei välttämättä ole kansainvälisten tietosuojasäädösten mukainen;

– pidetään valitettavana sitä, että tietoja vaaditaan samanlainen määrä kuin Yhdysvaltojen kanssa tehdyssä sopimuksessa eli sitä, että hotelli- ja ajoneuvovarausten lisäksi vaaditaan puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, kotiosoitetta ja työpaikan osoitetta, tietoja erityisruokavalioista, luottokorttinumeroita, henkilötietoja, joista käy ilmi rodullinen tai etninen alkuperä, poliittinen suuntautuminen, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus ja ammattiliittoon kuuluminen, sekä muita, terveyteen tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyviä tietoja.

Tämä on jälleen kerran tilanne, jota ei voida hyväksyä ja joka on seurausta nykyisestä turvallisuuteen liittyvästä suuntauksesta, joka vaarantaa kansalaisten oikeudet, vapaudet ja heille annetut takeet.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Tarkasteltaessa tilannetta, jossa Yhdysvaltojen kanssa on tehty matkustajarekisteritietoja koskeva sopimus, käy ilmi huolestuttava kehitys terrorismin torjunnan nimissä. Tämän sopimuksen nojalla lentomatkustajien henkilötietoja, kuten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, välitetään eteenpäin ja säilytetään vuosikausia. Tietosuojasta ei huolehdita tässä yhteydessä millään tavalla. Tällaisia tietosuojarikkomuksia on jatkossa vältettävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Mietintö paljastaa, kuinka ulkokultaisia Euroopan parlamentissa ollaan ihmisten henkilökohtaisten oikeuksien ja demokraattisten vapauksien suhteen. Euroopan parlamentin esittämä kritiikki kohdistuu ainoastaan menettelytapakysymyksiin ja siihen seikkaan, että Euroopan kansalaisille ei taata sellaista suojelua, joka heillä väitetään olevan EU:n lainsäädännön nojalla. Kuitenkin juuri tällä lainsäädännöllä rikotaan räikeästi henkilötietosuojan kaikkia muotoja vastaan, otetaan käyttöön yleiset henkilötietorekisterit ja aloitetaan kaikista arkaluonteisimpien henkilötietojen kerääminen ja niiden vaihtaminen jäsenvaltioiden ennalta ehkäisevien mekanismien kesken ja jopa kolmansien maiden salaisten palvelujen kanssa.

Se, että mietinnössä ei uskalleta vaatia sopimuksen kumoamista tai sen vastavuoroisuutta on osoitus siitä, että kaikki pinnalliset siihen kohdistuvat vastalauseet esitetään vain muodon vuoksi. Kuten on käynyt myös EU:n ja Yhdysvaltojen vastaavan surkean sopimuksen kanssa, Euroopan parlamentin varovaiset varaukset eivät estä antamasta eurooppalaisten työntekijöiden henkilötietoja kaikkien salaisten palvelujen ja terrorismin ennalta ehkäisemiseen pyrkivien yhteistyötahojen käyttöön.

Jälleen kerran on tullut selväksi, että Euroopan parlamentti ja EU eivät ainoastaan epäonnistu yrityksissään puolustaa demokraattisia oikeuksia ja ruohonjuuritason vapauksia, vaan myös asettavat lukuisin taantumuksellisin lainsäädäntötoimin ja sopimuksin rajoituksia, jotka uhkaavat niiden olemassaoloa.

 
  
  

– Mietintö: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut asioissa Laval, Rüffert ja Luxemburg ovat osoittaneet, että on tarpeen selventää, että perussopimuksissa vahvistettuja taloudellisia vapauksia olisi tulkittava siten, että niillä ei rikota jäsenvaltioissa ja yhteisön lainsäädännössä tunnustettujen sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamista. Tähän sisältyy myös oikeus neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia ja panna ne täytäntöön sekä oikeus ryhtyä työtaistelutoimiin, ja se, että taloudellisilla vapauksilla ei rikota työmarkkinaosapuolten itsemääräämisoikeutta perusoikeuksien toteuttamisessa sosiaalisten etujen takaamiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi.

Nykyistä lainsäädäntöä on epäilemättä tarpeen tarkistaa. Tilanne saattaa johtaa siihen, että työntekijät vastaanottavissa valtioissa kokevat painetta alhaista palkkaa koskevan kilpailun vuoksi. Yhdyn kollegoideni tekemään aloitteeseen, jolla pyritään yhdenmukaistamaan työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä väärinkäytösten torjumiseksi, etenkin sellaisten yritysten toiminnan osalta, joilla ei tosiasiallisesti ole varsinaista liiketoimintaa maassa, johon ne on rekisteröity.

Lainsäädäntöpuitteiden käyttöönotto valtioiden välisiä työehtosopimuksia varten on epäilemättä askel oikeaan suuntaan ja on sanomattakin selvää, että tämä askel on tärkeä ottaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Brittikonservatiivit tukevat työntekijöiden lakko-oikeutta, mutta myös työntekijöiden oikeutta olla ryhtymättä lakkoon heidän niin valitessaan. Olemme yhteisöjen tuomioistuimen antamien tuomioiden kannalla, emmekä usko, että niillä on kyseenalaistettu työntekijöiden oikeudet. On tarpeetonta tarkistaa työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä tai laajentaa sen oikeusperustaa sen vuoksi, että joillakin jäsenvaltioilla on ollut ongelmia, jotka liittyvät niiden omien työmarkkinoiden järjestämiseen. Joka vuosi miljoona työntekijää lähetetään onnistuneesti töihin toiseen maahan.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Päätin tänään jättää äänestämättä lopullisessa äänestyksessä Anderssonin mietinnöstä työehtosopimuksia koskevista haasteista EU:ssa (A6-0370/2008). Työehtosopimukset, ammattiliitto-oikeudet ja oikeus ryhtyä työtaistelutoimiin on kirjattu Lissabonin sopimukseen, jonka toivon tulevan oikeudellisesti sitovaksi. Sopimukseen sisältyy myös oikeus tehdä työtä, harjoittaa liiketoimintaa ja liikkua EU:n rajojen sisällä. Ammattiliittojen edustajille ei voida ehdotuksen mukaisella tavalla myöntää poikkeuksia, kun kyse on yhteisön oikeudellisista perusperiaatteista, esimerkiksi suhteellisuusperiaatteesta. Se koskee ja sen on luonnollisesti koskettavakin kaikkia EU:n kansalaisia.

Yhteisön oikeuden ja perussopimusten kiivaimpien puolestapuhujien olisi oltava Euroopan parlamentissa. Parlamentin omaksuma oikeusperustaa koskeva kanta saattaa muodostua uhkaksi vapaalle liikkuvuudelle tulevaisuudessa. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti hyväksyi kannan, joka puoltaa Ruotsin mallia ja maamme työehtosopimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentin enemmistön hyväksymä kanta, joka koskee yhteisöjen tuomioistuimen surkeita tuomioita asioissa Laval, Rüffert ja Viking, on täysin epäasianmukainen. Ei riitä, että tunnustetaan, että palvelujen tarjoamista koskeva vapaus ei ole tärkeämpi kuin perusoikeudet, eikä varsinkaan tärkeämpi kuin ammattiliittojen oikeus ryhtyä työtaistelutoimiin, etenkin, koska tämä oikeus on turvattu usean jäsenvaltion perustuslaissa.

Vaikka mietinnössä painotetaan, että perussopimuksissa vahvistettuja taloudellisia vapauksia olisi tulkittava siten, että niillä ei rikota sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamista, mukaan luettuna oikeus neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia sekä panna ne täytäntöön ja ryhtyä työtaistelutoimiin, totuus on se, että vaikka periaatteet, joihin yhteisöjen tuomioistuin tukeutuu, pysyvätkin perussopimuksissa, on hyvä pitää mielessä, että ne sisältyvät myös Lissabonin sopimusluonnokseen, eikä kukaan pysty takaamaan, etteikö samoja tuomioita annettaisi uudelleen.

Aänestin tämän vuoksi mietintöä vastaan, sillä siinä ei mennä ongelman ytimeen, vaan pidetään sitkeästi kiinni Lissabonin sopimusluonnoksesta, vaikka Irlannin kansa on jo sen hylännyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatin Anderssonin mietintöä joidenkin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen hiljattain antamien tuomioiden työehtosopimuksille asettamista haasteista unionissa. En aseta kyseenalaiseksi annettujen tuomioiden laillisuutta, mutta asetan kyseenalaiseksi sen, heijastavatko ne tarkoitusta, joka parlamentilla, komissiolla ja neuvostolla oli, kun lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi hyväksyttiin.

Johtopäätös on selvä: direktiiviä on tarkistettava sen säännösten korjaamiseksi siten, että alkuperäinen tarkoitus toteutuu jälleen. Euroopan komission on otettava tämä ensijaiseksi tavoitteeksi. Asia on otettava kiireesti käsittelyyn. Jos nykyinen komissio ei korjaa tilannetta, seuraavan, vuoden 2009 vaalien jälkeen valittavan komission on tehtävä se. Minä en ainakaan äänestä sellaisen uuden komission nimittämisen puolesta, joka ei ota asiaa työohjelmaansa toimikautensa ensimmäisten 12 kuukauden aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Anderssonin mietinnössä on muka otettu opiksi Luxemburgissa sijaitsevan yhteisöjen tuomioistuimen häpeällisistä tuomioista etenkin asioissa Laval ja Viking. Näissä tuomioissa asetetaan vapaus tarjota palveluja ja vapaus yritysten perustamiseen etusijalle sen sijaan, että puolustettaisiin kotimaisten työntekijöiden etuja ja oikeuksia sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen alistetaan niissä tavalla, jota ei voi hyväksyä, "suhteellisuusperiaatteelle", joka menee paljon pidemmälle kuin oikeutetut rajoitukset (esimerkiksi yleinen järjestys ja kansanterveys), jotka tunnustetaan eri maiden kansallisissa lainsäädännöissä tai ILO:n yleissopimuksissa.

Ne merkitsevät paluuta Bolkenstein-direktiivin ensimmäiseen versioon; siihen, jossa alkuperämaan oikeutta (sosiaalilainsäädäntöä, työlainsäädäntöä, palkkoja jne.) sovellettiin työntekijöihin, jotka tarjosivat palvelujaan toisessa jäsenvaltiossa, riippumatta tässä valtiossa voimassa olevista lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. On kuitenkin niin, että eurooppalainen lainsäätäjä hylkäsi tämän version ja on sietämätöntä, että tuomarit voivat asettua lainsäätäjiksi oikeuden tulkitsemisen varjolla.

Vaikka Anderssonilla on hyviäkin oivalluksia, hän on liian kiinni ääriliberaaleissa periaatteissa, joista tämä tilanne on seurausta, jotta voisimme antaa mietinnölle tukemme. Tämän vuoksi pidätymme äänestämästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentin sosialistinen ryhmä ja oikeistokeskustalaiset puolueet ovat antaneet varauksettoman tukensa kaikille EU:n perussopimusten muutoksille. Näin ne ovat olleet mukana antamassa EU:n toimielimille, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin mukaan luettuna, aina vain lisää valtaa Ruotsin työmarkkinoihin nähden. EU:sta on tällä tavoin tullut uhka työmarkkinasäännöille, jotka on laadittu neuvotteluteitse ja lainsäädännöllä, jotka ovat olennainen osa ruotsalaista yhteiskuntaa.

Mietinnössä pääasiassa suositellaan muutoksia lähetettyjä työntekijöitä koskevaan direktiiviin. Näin ollen sen avulla ei voida estää sitä, että yhteisöjen tuomioistuimella on jatkuvaa vaikutusta Ruotsin työmarkkinoita koskeviin säädöksiin. Ensinnäkin tulos on konservatiivien ja sosialistien välillä tehty kompromissi, mikä on johtanut latteisiin ja ristiriitaisiin sanamuotoihin. Toiseksi, sisämarkkinoita koskeva EU:n primaarilainsäädäntö (49 artikla) menee työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin säännösten edelle. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi näin ollen yhä tulla samaan johtopäätökseen kuin asiassa Laval.

EU:lle ei saa antaa tehtäviä, joista jäsenvaltiot voivat itse huolehtia, ja työmarkkinat ovat todellakin asia, jonka kuuluisi kuulua jäsenvaltioille. Junilistan-puolue tukeekin tämän vuoksi sitä, että Ruotsi saisi poikkeuksen EU:n työmarkkinalainsäädännöstä sen varmistamiseksi, että yhteisöjen tuomioistuin ei jatkossa voi ohjailla Ruotsin työmarkkinoita.

Äänestimme tästä huolimatta mietinnön puolesta, koska sen tavoite on edelleen aiheellisesti estää niin pitkälle kuin mahdollista yhteisöjen tuomioistuinta puuttumasta ruotsalaisiin työehtosopimuksiin tulevaisuudessa.

Kannatimme myös tarkistuksia, joissa suositeltiin suurempaa kansallista itsemääräämisoikeutta työmarkkinakysymyksissä, mutta sen sijaan äänestimme tietysti vastoin esittelijän ylistysvirsiä Lissabonin sopimukselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. − (PL) Päätin äänestää vastoin Jan Anderssonin mietintöä työehtosopimuksiin kohdistuvista haasteista EU:ssa.

Esittelijä arvostelee työntekijöiden lähettämistä koskevaan direktiiviin liittyviä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä ja vaatii direktiivin tarkistamista.

Vastustan päättäväisesti esittelijän näkemyksiä ja olen lisäksi sitä mieltä, että direktiivin tarkistamisen vaatiminen ilman, että asiaa on analysoitu asianmukaisesti jäsenvaltioiden tasolla ja etenkin niissä jäsenvaltioissa, joihin yhteisöjen tuomioistuimen tuomio vaikuttaa, on järjestön askel, joka on otettu poliittisten tarkoitusperien vuoksi. Erityisesti on huomattava, että esittelijän tapa muotoilla asia on hyökkäys yhtä Euroopan unionin perusvapauksista eli palveluiden vapaata tarjoamista vastaan ja uhka palveludirektiivin mukaiselle palveluiden tarjoamisen vapauttamiselle ja alkuperämaahan liittyvälle periaatteelle.

Mielestäni työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin asianmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden välinen tiivistetty hallinnollinen yhteistyö tarjoaisivat asianmukaiset keinot taata toisaalta työntekijöiden oikeuksien suojelu ja toisaalta palveluiden tarjoamisen vapaus.

Pidän valitettavana sitä, että parlamentti hylkäsi tarkistukset, joiden tarkoituksena oli mietinnön jonkinlainen tasapainottaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. (LT) Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivi on tärkeä pyrkiessämme palveluiden ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden laillistamiseen kaikkialla unionin alueella. Kaikki jäsenvaltiot eivät suinkaan toimi direktiivin vaatimusten mukaisesti. Toisinaan palveluiden tarjoajilta vaaditaan enemmän kuin mitä direktiivissä edellytetään. Direktiivin säännöksiä vääristelemällä estetään palvelut jäsenvaltioiden välillä ja suojellaan tällä tavoin protektionistisia käytänteitä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tutki asiaa, joka liittyi latvialaiseen rakennusalan yritykseen Lavaliin. Yristystä kiellettiin tarjoamasta palveluja Ruotsissa. Ruotsin oikeudessa edellytettiin työehtosopimusta, vaikka sopimus oli allekirjoitettu Latviassa. Tuomioistuin päätti, että oli kiellettyä asettaa velvoitteita, joita direktiivissä ei ole tai jotka ylittävät direktiivissä säädetyt velvoitteet. Mietinnössä ja tarkistuksissa arvostellaan ja jopa asetetaan kyseenalaiseksi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Laval ja muissa vastaavissa asioissa antamat tuomiot.

Äänestin vastaan, sillä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ylittää valtuutensa tulkitessaan yhteisöjen tuomioistuimen antamia tuomioita tai asettaessaan ne kyseenalaisiksi. En hyväksy lausuntoja, joissa heitetään epäilyksen varjo yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden ylle ja ehdotetaan, että tuomioistuimen päätökset olisi jätettävä soveltamatta joissakin EU:n jäsenvaltioissa. Antamalla tällaisia lausuntoja emme ainoastaan kyseenalaista yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa, vaan tuomme esiin epäilyn sen puolueettomuudesta, olemme vaarassa vääristää EU:n toimielinjärjestelmää ja vahvistamme ihmisten epäluottamusta tähän järjestelmään. Lisäksi olen eri mieltä tavoitteesta tarkastella direktiiviä uudelleen ja tarkistaa sitä. Jos direktiivi ei toimi joissakin maissa siten kuin sen pitäisi, vastuussa ovat yhteisön jäsenet, jotka eivät ole onnistuneet siirtämään direktiivin säännöksiä käytäntöön tai soveltavat niitä epäasianmukaisesti kansallisessa lainsäädännössä. Euroopan komission olisi valvottava, onko EU:n direktiivit siirretty kansalliseen lainsäädäntöön asianmukaisesti ja noudatetaanko kansallisissa lainsäädännöissä direktiivien olennaista sisältöä ja henkeä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. (FR) Euroopan unionin asettama tavoite sosiaalisesta Euroopasta on harhaa, Lissabonin strategia on epäonnistunut ja lukuisat eurointoilijoiden valmistamat taikajuomat, joilla pyritään parantamaan työ- ja elinoloja, eivät tehoa yksinkertaisesti siitä syystä, että Brysselin todellinen visio on ääriliberaali ja palvelee globalisaatiota. Me haluamme toisaalta estää sosiaalisen polkumyynnin suojellaksemme työntekijöitä, olivatpa he sitten lähetettyjä tai eivät, ja näin ollen olemme valmiit tasapainoisiin sisämarkkinoihin, toisaalta taas haluamme tehdä kaikkemme avataksemme taloudellisia rajojamme vielä vähän lisää ja sallimme työn ja väestön massiivisen saapumisen maahan.

Kaikki tämä on jälleen yksi lukemattomista osoituksista todellisesta eurointoilijoiden skitsofreniasta. Jotta tämä käy selväksi, ei tarvitse muuta kuin ottaa esiin ne lukuisat kerrat, kun tässä sekavassa mietinnössä viitataan kuolleeseen ja kuopattuun Lissabonin sopimukseen. Näin ollen emme ymmärrä, miten siinä ylipäätään olisi mahdollista päätyä selkeään näkemykseen siitä, miten palveluiden vapaa liikkuvuus ja työntekijöiden oikeudet yhdistetään tasapainoisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. (PL) Euroopan yhteisön tavoitteena on turvata kaikkien kansalaisten perusoikeudet sekä julkisen elämän osalta että työmarkkinoilla. Ihanteellista olisi, jos pääsisimme kokonaan eroon syrjinnästä ja tulevaisuuteen liittyvästä epävarmuudesta.

Mietinnön esittelijä Jan Andersson huomauttaa, että eräät Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot saattavat loukata joidenkin kansalaisten käsitystä tasa-arvosta ja työmarkkinoiden kunnioittamisesta. Jotta tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin tulevaisuudessa, Anderssonin mukaan olisi ryhdyttävä pikaisiin toimiin lainsäädännön tarkistamiseksi siten, että vältytään kaikilta yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden mahdollisesti aiheuttamilta sosiaalisilta, taloudellisilta tai poliittisilta seuraamuksilta. Näihin toimiin sisältyy myös työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin uudelleentarkastelu ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin välitön hyväksyminen.

Yhteenvetona todettakoon, että mielestäni meidän olisi hyväksyttävä mietintö, sillä se palvelee visiota yhtenäisestä Euroopasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Monilla yrittäjillä on kiusaus maksaa työntekijöilleen mahdollisimman vähän heidän tekemästään työstä. Myös muihin työhön liittyviin kustannuksiin, kuten työsuojeluun ja palveluihin, kohdistuu paineita. Työntekijät sitä vastoin voivat suojella itseään vain huolehtimalla siitä, että heidän palkkansa perustuu yleisesti sitovaan työehtosopimukseen, ja tukeutumalla sen maan asianmukaiseen oikeussuojaan, jossa he työskentelevät ja asuvat.

Sekä palveludirektiivin alkuperäisellä tavoitteenasettelulla että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäin antamilla tuomioilla puututaan tähän suojeluun. Jos tällä tavalla sallitaan vähemmän suotuisien ulkomaisten työehtosopimusten tai vähemmän suotuisan ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen, yhä useammat työnantajat valitsevat tällaisen kustannuksia säästävän vaihtoehdon ja palkansaajien tulot putoavat merkittävästi.

Jotkut paiskivat töitä siinä uskossa, että EU:n perustuslakiluonnos tai Lissabonin sopimus tarjoaisivat riittävät takeet tätä vastaan. Näitä asiakirjoja olisi muutettava ennen kuin ne voitaisiin hyväksyä ja tähän päästäisiin. Ilmassa oli myös toiveita, että Anderssonin mietintö tarjoaisi edellä mainitut takeet. Kun otetaan huomioon tekstiin liittyvät kompromissit, tämä on kuitenkin vielä epätodennäköisempää kuin miltä aluksi vaikutti. Tämän vuoksi emme voi äänestää sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Ei käy laatuun, että toisaalta julkiset hankintasopimukset on kilpailutettava EU:n laajuisesti ja toisaalta taas yhteisöjen tuomioistuin on kumonnut sopimuksen myöntämiseen liittyvän vähimmäispalkan maksamisvelvoitteen sillä perusteella, että velvoite on ristiriidassa työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin ja palveludirektiivin kanssa. EU paljastaa tällä tavalla todelliset kasvonsa puhtaasti taloudellisena yhteisönä, joka huiputtaa sosiaalisesti heikossa asemassa olevia vähäisin tai tyhjin lupauksin. EU:n on korkea aika vastata kansalaisten hätähuutoihin, jotka se on jo pitkään jättänyt huomiotta pyrkiessään sulkemaan korvansa ja painamaan villaisella epäjohdonmukaisuudet. Tässä mietinnössä olisi edes yritettävä löytää ratkaisu, mutta siinä jätetään yhä liian paljon varaa väärinkäytöksiin, minkä vuoksi pidätyin äänestämästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kannatan eurooppalaisen vasemmiston tavoin työntekijöiden perusoikeuksien tunnustamista kaikilta osin. Kieltäydyin äänestämästä Anderssonin mietinnön puolesta, koska huolimatta sen sisältämistä yksittäisistä myönteisistä osatekijöistä, se jää kuitenkin puutteelliseksi. Mielestäni tämä mietintö on menetetty tilaisuus puuuttua tehokkaasti työntekijöiden oikeuksiin EU:n primaarilainsäädännössä. Perusoikeuksien toteuttaminen, sellaisina kuin ne on tunnustettu jäsenvaltioissa, ILO:n yleissopimuksissa ja EU:n perusoikeuskirjassa, mukaan luettuna oikeus neuvotella, ei saa riippua tuomarin harkinnasta, johon ei voi puuttua, eikä se saa aina jäädä toiselle sijalle sen vuoksi, että siitä säädetään hierarkiassa alempana olevassa oikeuslähteessä. Oikeutta ammattiliittojen toimiin ei saa vaarantaa. Perussopimuksiin on lisättävä sosiaalista suojelua koskeva lauseke.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Tänään äänestettiin Jan Anderssonin mietinnöstä, joka koskee tulevia työehtosopimuksia Euroopassa, sen jälkeen kun ensin oli äänestetty esimerkiksi Laval-tuomiosta. Euroopan parlamentin sosialistinen ryhmä vaati, että nykyinen EU:n lainsäädäntö – joka tunnetaan niin sanottuna työntekijöiden lähettämistä koskevana direktiivinä - puretaan sen takaamiseksi, että Ruotsi voi pitää kiinni työehtosopimuksistaan.

Olen itse sitä vastoin toiminut aktiivisesti sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa että ennen täysistuntoa tavoitteenani varmistaa, että kysymystä ensinnäkin käsitellään oikealla tasolla: kansallisesti. Syy on se, että mielestäni PSE-ryhmän strategia on huono. Yritettäessä kerta toisensa jälkeen ottaa Laval-tuomio esiin EU:n tasolla sen sijaan, että se ratkaistaisiin Ruotsin lainsäädännön avulla, luodaan paineita yhtenäisemmän työmarkkinalainsäädännön suuntaan – juuri siihen, mistä nykyiset ongelmat alun perin saivat alkunsa. Kun 27 jäsenvaltiota ovat asiasta samaa mieltä, on sanomattakin selvää, ettei voida ajatella, että Ruotsi yksinään saisi läpi lainsäädäntöä, joka sattuu sopimaan juuri meille parhaiten. Loppujen lopuksi meidän mallimme on ainutlaatuinen koko Euroopan mittakaavassa. Koska Jan Andersson ja parlamentti hyväksyivät ehdotukseni, ettei työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä romutettaisi ennen kuin kansallisissa tutkimuksissa on käynyt selväksi, että se todella on tarpeen, katsoin kuitenkin voivani äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Kiitän esittelijäämme Jan Anderssonia tästä hyvin tärkeää asiaa koskevasta mietinnöstä.

Yhteisöjen tuomioistumeen hiljattain viedyt asiat ja tuomioistuimen niissä antamat tuomiot merkitsevät sitä, että yritykset, joiden ainoa tavoite on voitto, ovat uhka työntekijöiden oikeuksille ja työntekijöiden työehtosopimuksiin perustuvalle yhteisvastuulle. Jos voitontavoittelu merkitsee työntekijöiden oikeuksien polkemista, olkoon niin: yritykset ovat valmiita jopa tähän.

Euroopan sosiaalinen malli, josta olemme oikeutetusti ylpeitä, on hyökkäyksen kohteena, ja keinottelijat uhkaavat sitä vakavasti.

Muualta tulleen halvan työvoiman muodostama uhka on tosiasia, jolle häikäilemättömät työnantajat ovat avanneet takaoven käyttäen verukkeena vapaata liikkuvuutta.

Vapaan liikkuvuuden periaatetta ei milloinkaan tarkoitettu keinoksi hankkia halpaa työvoimaa tai periaatteeksi, jonka perusteella voidaan heikentää työntekijöiden sosiaalisia oloja. Olisi erittäin mielenkiintoista tietää, miten Jacques Delors olisi suhtautunut tähän.

Viking- ja Laval-tuomiot ovat hyökkäys ammattiliittoja ja työntekijöiden oikeuksia kohtaan. Tämän vuoksi Anderssonin mietintöä tarvitaan kipeästi ja tämän vuoksi annan sille tukeni. Se palauttaa tasapainon, josta yhteisöjen tuomioistuin on niin selkeästi viimeaikaisissa tuomioissaan luopunut.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), kirjallinen. (DA) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa asioissa Vaxholm/Viking Line/Rüffert/Luxemburg on selvästi asetuttu sisämarkkinoiden ja sijoittautumisoikeuden puolelle työntekijöiden oikeuksien kustannuksella, mukaan luettuna oikeus mennä lakkoon sosiaalisen polkumyynnin välttämiseksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita ei ole kuitenkaan vedetty hatusta. Ne perustuvat EU:n perussopimuksiin, joita täydentää työntekijöiden lähettämistä koskeva heikko direktiivi.

Jos Euroopan parlamentin enemmistö todella haluaisi puolustaa työntekijöiden etua, se vaatisi perustavanlaatuisia muutoksia EU:n perussopimuksiin, esimerkiksi turvautumalla oikeudellisesti sitovaan sosiaaliseen pöytäkirjaan, jossa työntekijöiden perusoikeudet asetettaisiin sisämarkkinoiden ja sijoittumisoikeuden edelle.

Anderssonin mietinnön viimeisessä versiossa, joka on sosialistiesittelijän ja konservatiivien yhteistyön hedelmä, ei esitetä tätä tärkeää vaatimusta. Mietinnössä ei onnistuta edes vaatimaan työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistamista. Tämä tarkoittaa sitä, että sen sisältö on onttoa sanahelinää.

Folkebevægelsen-puolue jätti joukon tarkistuksia, esimerkiksi tarkistuksen, jossa esitetään että sääntely, joka koskee oikeutta työtaistelutoimiin, olisi pidettävä kansallisena. Sosialistien ja konservatiivien liittouma hylkäsi kaikki nämä tarkistukset.

Näin ollen Folkebevægelsen ei voi kannattaa Anderssonin mietintöä lopullisessa äänestyksessä. Sen sijaan teemme jatkossakin työtä sen eteen, että työntekijöitä suojellaan huonommilta palkka- ja työoloilta, joille Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on viitoittanut tietä.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (SV) Mietintö työehtosopimuksista EU:ssa on mielipiteenilmaus, jolla ei ole oikeudellista arvoa. Sen avulla on tarkoitus vahvistaa työntekijöiden asemaa Laval-tuomion jälkeen, mutta valitettavasti mietinnön sisältö ei yllä lähellekään tämän tavoitteen edellyttämää tasoa.

Olisi väärin ottaa työntekijöiden lähettämistä koskeva yhteisön direktiivi uudelleentarkasteluun, kuten mietinnössä esitetään. Se voi jopa olla haitaksi työntekijöille. Se on riski, jota emme ole valmiit ottamaan, koska konservatiiviset voimat pitävät ohjia käsissään koko EU-järjestelmässä.

Mietinnössä ei ole mainintaa siitä, että lakko-oikeuden olisi mentävä markkinoiden vapauden edelle, eikä siitä, että tämä olisi kirjattava Lissabonin sopimukseen liitettävään sosiaalisesti sitovaan pöytäkirjaan. Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä jätti asiasta useita tarkistuksia, mutta suuri enemmistö hylkäsi ne.

On Ruotsin oma asia sisällyttää Lissabonin sopimukseen poikkeus, jonka mukaan Laval-tuomion seuraamukset eivät koske Ruotsia. Myös tämä, GUE/NGL-ryhmän esittämä tarkistus kuitenkin hylättiin. Sen sijaan mietinnössä ylistetään Lissabonin sopimusta huolimatta siitä, että sopimus ei mitenkään muuta Laval-tuomiota, vaan ainoastaan vahvistaa sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Mietinnössä yritetään puuttua työväenluokan ja muidenkin työtä tekevien suhtautumiseen yhteisöjen tuomioistuimen surkeisiin tuomioihin, joissa työntekijöiden lakot katsotaan laittomiksi sen vuoksi, että tilanne, jossa he osoittavat mieltään, samoin kuin heidän tapansa tehdä se, eivät käy yksiin Maastrichtin sopimuksen ja Lissabonin sopimuksen kanssa. Näissä sopimuksissa kilpailukyky, vapaa liikkuvuus ja pääomaan perustuvat toimet EU:n jäsenvaltioissa vahvistetaan perusperiaatteeksi, jota ei sovi kyseenalaistaa. Näin puolustetaan ruohonjuuritason vastaista politiikkaa ja EU:n taantumuksellista luonnetta. Mietinnöllä yritetään vakuuttaa työntekijät siitä, että EU:n avulla olisi muka mahdollista saavuttaa tasapaino työntekijöiden oikeuksien ja pääoman vapaan liikkuvuuden välillä. Näin pyritään hyödyntämään jokainen mahdollisuus käyttää työväenluokkaa ja ruohonjuuritason luokkaa enemmän hyväksi samalla, kun varmistetaan monopolien voitot ja kasvatetaan niitä.

Tällaisin keinoin eurooppalaiset puolueet, jotka näkevät ainoastaan yhden etenemistien, levittävät työntekijöiden keskuuteen vaarallista harhakuvaa siitä, että EU:lla voisi olla myös "sosiaaliset kasvot" ja että EU:hun ja pääomaan voisi sosiaalista suojelua koskevien lausekkeiden avulla liittyä yhteiskunnallinen tietoisuus.

EU:n ruohonjuuritason vastainen hyökkäys työntekijöiden tärkeimpiä perusoikeuksia vastaan osoittaa, ettei EU kykene muuttumaan. Unioni perustettiin ja se on olemassa ainoastaan siksi, että se palvelee monopoliasemassa olevia yrityskeskittymiä, samalla kun sen avulla varmistetaan työväenluokan hyväksikäytön jatkuminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Äänestin mietintöä vastaan. Sääntelyn lisääminen EU:n tasollla todennäköisesti vain vahvistaisi yhteisöjen tuomioistuimen valtaa entisestään. Minun käsitykseni on, että yhteisöjen tuomioistuimen ei kuulu päättää työmarkkinapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, vaan se on valtiopäivien ja/tai työmarkkinaosapuolten asia.

Äänestin Lissabonin sopimusta koskevia myönteisiä sanamuotoja vastaan enkä usko, että perusoikeuskirjan olisi oltava oikeudellisesti sitova, koska silloin olisi käytännössä olemassa vaara lainsäädäntövallan siirtymisestä valtiopäiviltä yhteisöjen tuomioistuimelle.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: EU:n ja Vietnamin kumppanuussopimus (RC-B6-0538/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Kannatin äänestyksessä EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, joka sisältää selkeän ihmisoikeuslausekkeen. Haluan kuitenkin korostaa, että tässä yhteydessä on välttämätöntä, että Vietnamin hallitus täyttää asetetut ehdot. Sen on sitouduttava yhteistyön takaamiseen ja ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden parempaan noudattamiseen kumoamalla sen lainsäädännössä olevat säännökset toisinajattelun rangaistavuudesta ja lopettamalla sensuuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mary Lou McDonald, Erik Meijer ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Annamme täyden tukemme ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden kunnioittamiselle siten kuin EU:n ja Vietnamin yhteistyösopimuksessa edellytetään, ja uskon, että Vietnamilla on tarve kohentaa näitä asioita.

Tällaiset periaatteet ovat yleismaailmallisia, ja niitä olisi sovellettava tasavertaisesti kaikkiin maihin, niin EU:n sisällä kuin ulkopuolellakin.

Tämän vuoksi äänestämme päätöslauselman puolesta, huolimatta sen melko yksioikoisesta esitystavasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Kun eilen ja toissapäivänä käytiin Hanoissa jo toistamiseen neuvotteluja EU:n ja Vietnamin uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, tämän parlamentin enemmistö hyväksyi päätöslauselman, joka tuntuu pikemminkin tekopyhyyden ja ihmisoikeuksien välineellistämisen ilmaukselta.

Kun lukee päätöslauselman sisällön, voi syystä kysyä, miksi parlamentin enemmistö ei ehdottanut, että tulevan sopimuksen ehtona olisi myös lauseke, jolla varmistetaan, että myös EU kunnioittaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Voisi olla varsin hyödyllistä ja opettavaista, että Euroopan parlamentti "vaatisi" esimerkiksi sitä, että jäsenvaltiot ja EU eivät tekisi yhteistyötä CIA:n laittomien vankilentojen osalta tai kaunistelisi niitä, kunnioittaisivat maahanmuuttajien ihmisoikeuksia, joita rikotaan räikeästi palauttamista koskevassa direktiivissä, kunnioittaisivat ranskalaisten, hollantilaisten ja irlantilaisten demokraattisesti ja vapaasti ilmaistua tahtoa hylätä perustuslaillinen/Lissabonin sopimus, noudattaisivat kansainvälistä oikeutta etenkin Kosovon ollessa kysymyksessä ja lakkaisivat kuvittelemasta, että niillä on varaa neuvoa kaikkia muita.

Mitä tapahtuisi, jos vietnamilaiset tekisivät kaiken tämän saman? Suostuisiko Euroopan parlamentti neuvottelemaan sellaisissa olosuhteissa? Suostuisiko se soveltamaan lauseketta vastavuoroisesti? Ei tietenkään, koska "vuoropuhelu" ja "lauseke" ovat vain muita varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kannatin äänestyksessä päätöslauselmaa demokratiasta, ihmisoikeuksista sekä EU:n ja Vietnamin uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Euroopan unionin ja Vietnamin välisen vuoropuhelun olisi itse asiassa käännyttävä konkreettisiksi parannuksiksi ihmisoikeuksissa, joita aivan liian usein rikotaan räikeästi. Annan päätöslauselmalle vankkumattoman tukeni, sillä Vietnamin on saatava tiedotusvälineiden sensuuri loppumaan ja kumottava säännökset, joilla rajoitetaan vapautta harjoittaa uskontoa sekä poliittista ja uskonnonvapautta, jos se haluaa ottaa aktiivisen roolin kansainvälisessä yhteisössä. Lisäksi Vietnamin on tehtävä näihin oikeuksiin ja vapauksiin liittyvää yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa.

Tämän vuoksi tuen tätä päätöslauselmaa ja yhdyn komission kehotukseen laatia selvät kriteerit Vietnamissa käynnissä olevien kehityshankkeiden arvioimiseksi, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien lausekkeiden mukaisia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö