Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0195/2008

Rozpravy :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0511

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Návrh rozhodnutia: Schválenie nominácie barónky Catherine Ashtonovej za členku Európskej komisie (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, vítam vymenovanie barónky Ashtonovej za členku Komisie a rád by som poukázal na skutočnosť, že bola ocenená šľachtickým titulom, čo hovorí o jej vynikajúcej práci pre Spojené kráľovstvo. Pevne verím, že bude takou dobrou komisárkou ako ostatní šľachtici pred ňou. Vláda Margaret Thatcherovej vymenovala lorda Cockfielda za komisára Spojeného kráľovstva v roku 1984. V Bruseli urobil vynikajúcu kariéru tým, že položil základy pre jednotný trh.

Barónka Ashtonová by si zabezpečila miesto v histórii Európskej únie tým, že by dala podnet na obnovenie rokovaní z Dauhy. Je to veľký problém, no úspešné ukončenie rokovaní by nesmierne pomohlo rozvojovým krajinám.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Európska rada (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti spoločnému návrhu o samite Európskej rady pre jeho duplicitu po írskom referende a bláznivé lipnutie na cieľoch týkajúcich sa zmeny klímy, ktoré poškodzujú ekonomiku. Oznámenie pokrytecky potvrdzuje rešpektovanie írskeho odmietnutia Lisabonskej zmluvy a potom okamžite začína tvrdiť kódovaným jazykom týchto dokumentov, že Íri sa podriadia. Takzvané rešpektovanie demokratického rozhodnutia voličov je očividne predstierané.

Teraz všetci čelíme hlbokej hospodárskej kríze, najhoršej, akú si väčšina z nás pamätá, a EÚ sa zaoberá dodržaním klimatických cieľov. Priemysel a naše hospodárstva si teraz nemôžu dovoliť túto čoraz vyššiu záťaž ekologického zdaňovania. Dosiahneme len to, že náš výrobný priemysel sa bude čoraz viac presúvať na Ďaleký východ.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa zmieniť o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 3, v ktorom sme kritizovali množstvo komisárov za to, že bagatelizovali dlhodobé žiadosti Európskeho parlamentu, aby navrhol právne predpisy pre lepší dohľad nad finančným trhom. Toto je reálna situácia, myslím si však, že je takisto potrebné uviesť, že členské štáty musia prevziať svoj podiel viny. Aj keby sa Komisia pokúsila o nejaký krok, myslím si, že by sa to stretlo s veľkým odporom. Komisia má však stále zodpovednosť, a aj keď máme reguláciu založenú na zásadách a nie na pravidlách, napriek tomu musí byť dôsledná, veď mierna regulácia nefungovala.

Takisto som sa chcela zmieniť o odseku 20, v ktorom Parlament znovu opakuje svoj rešpekt voči výsledkom írskeho referenda a výsledkom ratifikačného procesu v ostatných členských štátoch. Počas diskusie o írskom referende sa stále znovu tvrdilo, že Parlament nebude rešpektovať výsledky. Odhliadnuc od iných vecí, Parlament v tomto prípade nemá žiadne kompetencie a žiadnu právomoc konať tak či onak. Na rozdiel od svojho kolegu pána Allistera však toto stanovisko vítam.

Pokiaľ ide o odsek 20, myslím si, že je možné riešiť obavy írskych občanov pred európskymi voľbami, nemali by sme však podceniť to, čo je tu potrebné. Takisto sa v ňom tvrdí, že Parlament je pripravený ponúknuť pomoc pri dosahovaní širšieho konsenzu na základe väčšej informovanosti. Myslím, že by sa to malo sformulovať „dosiahnuť konsenzus na základe lepšej informovanosti“.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, najnebezpečnejšia veta v súčasných politikách je „treba niečo urobiť“. Politici majú neodôvodnený a neprimeraný strach z toho, že to bude vyzerať tak, akoby nič nerobili a to, čo to „niečo“ znamená, je sekundárne, ako sme to mali možnosť vidieť počas finančnej krízy. Nezáleží na tom, čo to „niečo“ je – 500 miliárd GBP v Británii, 500 miliárd EUR v Európe, 850 miliárd USD v Spojených štátoch – v poriadku, to je „niečo“ a poďme na to. Nezáleží na tom, aké to má praktické následky.

Pravda je, že nemôžete vydávať zákony proti recesiám, tak ako nemôžete vydávať zákony na určenie dráhy slnka alebo mesiaca. Teraz musíme napraviť roky, počas ktorých boli ľahko poskytované úvery za tých istých vlád, ktoré pridlho udržiavali príliš nízku úrokovú mieru. Išlo o politické rozhodnutie, nie trhové, a vzduch nafúkaný do balóna teraz uniká von. Jediná praktická zmena, ktorá sa dosiahla znárodnením našich bánk a týmito obrovskými zárukami je to, že namiesto zníženia daní na pomoc ľuďom v ťažkých časoch na nich kladieme ďalšiu obrovskú záťaž. Naši daňoví poplatníci zaplatia veľkú cenu za našu nafúkanosť.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 9, proti ktorému naša skupina hlasovala, pre Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov (PPE-DE) bolo dôležité, aby bol demokratický proces ukončený bez skratiek, ktoré spôsobujú demokratický deficit, najmä po prípade obchodovania s emisiami, pri ktorom parlamentný proces nemožno opísať lichotivým spôsobom. Boli sme svedkami klamlivých trikov, manipulácií a nakoniec aj spravodajkyne ignorujúcej politickú vôľu svojej vlastnej skupiny.

Je to ešte relevantnejšie vzhľadom na mŕtvy bod, na ktorom uviazla Rada minulý týždeň. Skupina PPE-DE ponúkla riešenie problému poškodzovania priemyslu pri súčasnom pokroku v obmedzovaní zmeny klímy. Preto nielen priemysel EÚ, ale aj odborové zväzy podporujú náš návrh na referenčné porovnanie (benchmarking) s cieľom nahradiť nákladný systém obchodovania s emisiami. Sme zjednotení v snahe znížiť množstvo škodlivých emisií. O tom niet pochýb.

Otázka znie, ako to urobiť. Naším prvým záujmom musí byť naša planéta, tvrdím však, že opatreniam potrebným na zastavenie zmeny klímy nepomôže hospodársky pokles vedúcich ekologických hospodárstiev, čo povedie k nezamestnanosti v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). – Vážený pán predsedajúci, Európska parlamentná labouristická strana (EPLP) víta obsah tohto spoločného uznesenia a návrhu o finančnej klíme a širšom hospodárstve. Pokiaľ ide o to, čo môžeme ďalej urobiť, je pravda, že Parlament stanovil sériu požiadaviek – ktoré boli do istej miery akýmsi zoznamom želaní – ako aj konkrétne návrhy, čo treba urobiť. Niekedy sme zašli ďalej ako Komisia. Niekedy sme skutočne boli svedkami slabého textu, ako aj návrhu dobrého textu Parlamentom – možno z národných dôvodov alebo pre politické záujmy.

Tieto problémy sú však dnes dosť relevantné a vzťahujú sa na podmienky, v ktorých sa nachádzame. Viac než predtým treba posilniť štruktúry dohľadu, ale na globálnej úrovni, nielen na európskej úrovni. Musíme hľadieť nad rámec Európskej únie. Preto musíme tiež zvážiť to, čo sa deje v rámci rozvojovej pomoci vo svete. Musíme zvýšiť naše rezervy, aby sme mohli riešiť rozvojové otázky, a nie ich ignorovať, a dúfam, že tým dosiahneme hospodársku rovnováhu, ktorá je vo svete taká potrebná. Je našou povinnosťou venovať pozornosť týmto otázkam. Takisto je našou úlohou urobiť viac, preto k tomuto bodu predložím viac písomne.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som zhrnul dôvody, prečo som hlasoval proti uzneseniu. Po prvé, posilnenie úlohy štátu je zlá odpoveď, ak hľadáme spôsob, ako sa dostať z finančnej krízy. Po druhé, väčšia regulácia a vytvorenie nového paneurópskeho orgánu dohľadu bez vyjasnenia právomocí nie sú prostriedkami, ako túto krízu napraviť. Po tretie, Lisabonská zmluva nemôže po odmietnutí írskym ľudom vstúpiť do platnosti. Preto by Európska rada mala rešpektovať výsledok írskeho referenda. Po štvrté, Európska rada nie je ochotná vzdať sa svojich vlastných nereálnych a mimoriadne nákladných cieľov týkajúcich sa zmeny klímy. To nakoniec negatívne ovplyvní životný štandard obyčajných ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi na úvod povedať, že je správne povedať, že Lisabonská zmluva nemôže vstúpiť do platnosti, kým ju neschváli všetkých 27 členských štátov, to však neznamená, že Európa nemôže napredovať, a ja nechcem zažiť, ako Európa napreduje bez Írska. Ako vedúci volieb za stranu Fine Gael v poslednej referendovej kampani chcem objasniť, že pozícia Írska je a mala by byť taká, že chceme byť v centre Európy. Už nechceme byť ostrovom za ostrovom, ktorému vládnu britské záujmy. Rešpektujeme, že Británia má svoje záujmy – má na ne právo. Naše záujmy sú však iné a ja nechcem, aby ktorýkoľvek britský poslanec Parlamentu vstal a hovoril za mojich voličov alebo za írske záujmy.

Chcem povedať, že poslanci Európskeho parlamentu v skupine PPE-DE za stranu Fine Gael podporujú všeobecné zameranie správy zo zasadnutia Európskej rady, neakceptujú však to, že Parlament by mal zvážiť, „že je možné rozptýliť obavy, ktoré vyjadril írsky ľud s cieľom zabezpečiť prijateľné riešenie pre všetkých pred európskymi voľbami“, keďže je to na zvážení írskeho ľudu, na jeho úsudku a načasovaní. To je pripomienka, ktorý chceme zaznamenať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Nie som veľmi nadšená obsahom nášho spoločného uznesenia a takisto som nebola príliš nadšená prejavom predsedu Rady pána Sarkozyho. Napriek tomu považujem zhodu alebo schopnosť dohodnúť sa na nejakom spoločnom výstupe za veľmi dôležitý čin, pretože to najhoršie, čo by sme mohli Európanom oznámiť, je, že nie sme schopní sa na niečom dohodnúť. Chcela by som však vyzvať na trochu zdravého rozumu. Máme tu tri javy. Jedným je, samozrejme, finančná kríza, druhým je recesia a tretí sa týka v podstate vplyvu globalizácie na náš vnútorný trh. Na to som tu upozorňovala už veľa, veľa mesiacov, dokonca niekoľko rokov. Nie sme schopní zastaviť tempo rastu nárokov na európsky priemysel a nie sme, samozrejme, schopní podobný nárast ani vyjednať na úrovni WTO. To je náš veľký problém, táto nekompatibilita.

 
  
  

– Odporúčanie: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, ako všetci vieme, dočasná agentúrna práca v Európskej únii zažíva obrovský nárast. Na jednej strane je to dobré, pretože vzniká mnoho pracovných miest, ale vnútroštátne predpisy, ktoré sa podstatne líšia, znamenajú, že doteraz bol jej vplyv skôr negatívny, najmä pre pracovníkov, pretože výsledkom nízkych miezd dochádza k dampingu miezd, a tým aj k prepúšťaniu miestnych pracovníkov. Nakoniec to vedie aj k narušeniu hospodárskej súťaže, najmä pre malé a stredné podniky, a zvýhodňuje to tých, ktorí prijímajú čo najviac lacných dočasných pracovníkov.

Naším cieľom musí byť regulovať pomocou smerníc dočasnú agentúrnu prácu pre Európsku úniu ako celok a najmä stanoviť, aby sa s dočasnými pracovníkmi zaobchádzalo rovnako ako so zamestnancami daného podniku, pokiaľ ide o pracovné a zamestnanecké podmienky. Bolo by to v záujme Európy ako miesta podnikania a najmä v záujme pracovníkov, čím by sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, akýkoľvek pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto smernici bez ohľadu na svoju relevantnosť, by znamenal značné predlženie legislatívneho procesu, pričom dočasní pracovníci by na dlhý čas ostali bez ochrany. Túto smernicu sme očakávali už veľa rokov. Je takisto výrazom dohody medzi sociálnymi partnermi. Preto som hlasovala za zamietnutie akýchkoľvek pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 
  
  

– Správa: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za túto správu, pretože mám záujem o bezpečnosť detí, ktoré používajú online technológiu. Túto otázku nastolilo mnoho voličov z môjho volebného obvodu vo West Middlands. Viem, že mnoho rodičov a učiteľov sa čoraz viac obáva, že sa deti dostanú k materiálu, ktorý je nevhodný a potenciálne nebezpečný.

Rozvoj internetu na vplyvné celosvetové médium zvýšil nebezpečenstvo pre mládež na celom svete. Z nedávneho výskumu v Spojenom kráľovstve vyplynulo, že 1 z 10 detí, ktoré využívajú diskusné skupiny, prišlo cez internet do styku s pedofilmi. Aj keď internet ponúka deťom svet zábavy, príležitostí a vedomostí, musíme zaviesť opatrenia, aby boli deti na internete v bezpečí. Domnievam sa, že je našou povinnosťou chrániť deti pred škodlivým materiálom a škodlivým správaním niektorých ľudí na internete.

Európsky parlament musí zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní dostupnosti nevhodného a nelegálneho materiálu a zvyšovaní informovanosti verejnosti o nebezpečenstvách pri používaní online technológie. Preto vítam túto správu a úsilie EÚ o ochranu našich detí. Deti by mali mať možnosť využiť výhody všetkých príležitostí, ktoré táto technológia ponúka, bez strachu pred tými, ktorí by im mohli ublížiť.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, internet je sám osebe veľmi pozitívny vynález, ale čoraz viac ho využívajú kriminálnici, čím sa vysvetľuje nárast jedného z najodpornejších zločinov, ktorým je obchodovanie s detskou pornografiou.

Predstavte si, že len za minulý rok sa o 16 % zvýšil predaj takéhoto materiálu cez internet – a pridajte k tomu fakt, že na tento účel, na výrobu týchto fotografií sa za jediný rok zneužilo viac ako 20 000 detí – a získate obraz o rozmere tohto problému. Naše ciele musia byť nasledovné: nulová tolerancia v prípadoch zneužívania detí, prísne tresty pre páchateľov a maximálna ochrana detí, ktoré využívajú internet.

Vítam balík opatrení, ktorý podporil Európsky parlament, ktorý siaha od núdzových liniek až po inštaláciu systémov blokovania a vzdelávanie na posilnenie polície a systémov vysledovateľnosti finančných pohybov.

Táto správa Európskeho parlamentu je veľmi dôležitá, pretože vysiela veľmi silný signál na ochranu najslabších členov našej spoločnosti, našich detí.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Internet je veľkým pomocníkom, ale zároveň veľkým nebezpečenstvom hlavne pre deti. Deti sú oveľa zručnejšie pri práci s počítačom ako ich rodičia, preto si dospelí veľakrát neuvedomujú obrovské nástrahy, s ktorými sa práve deti môžu stretnúť pri niekoľkohodinovom surfovaní na internete. Vítam túto správu a v hlasovaní som jej vyjadrila svoju podporu.

Verím, že program bezpečného internetu pomôže odstrániť veľkú generačnú priepasť v znalostiach o používaní internetu. Potrebujeme informačnú kampaň smerom k rodičom a učiteľom. Podporujem vytvorenie kontaktných miest v jednotlivých krajinách EÚ, v ktorých bude možné oznámiť nelegálne aktivity v súvislosti s bezpečnosťou na internete.

Matti Juhani Saari vo Fínsku tiež umiestnil na internet vrátane stránky YouTube videá, ktoré zachycujú, ako na strelnici strieľa z pištole. Desať mladých ľudí padlo za obeť tomuto šialenému strelcovi v škole vo fínskom meste Kauhajoki. Vážení kolegovia, verím, že prostredníctvom tohto programu sa nám podarí znížiť riziko a mladiství nebudú mať prístup k takýmto videám na internete.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). (CS) Podporil som správu pani Angelilliovej, pretože sa domnievam, že prispeje k boju proti zneužívaniu deti na internete. Chcel by som zdôrazniť zlepšovanie nástrojov, ktoré majú k dispozícii policajné útvary. Konkrétne ide o vytvorenie európskej databázy detských pornografických materiálov, napojenej na oznámenie krízových liniek, ktorú by mali k dispozícii policajné útvary. Tento nástroj bude veľmi užitočný v prípade nákupu obrázkov formou priamej výmeny súborov peer-to-peer na overenie toho, či sa obrázok už na internete objavil a či sa v tejto záležitosti prípadne neviedlo vyšetrovanie, aby sa predišlo zbytočnému zdvojeniu vyšetrovania. Účinným opatrením by bolo aj umiestnenie sledovania stôp platieb uskutočnených na stránkach s detskou pornografiou, a to pri plnom rešpektovaní noriem týkajúcich sa ochrany súkromia a bankového tajomstva.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že bezpečnosť detí na internete možno zaistiť len na základe prístupu na viacerých úrovniach, do ktorého by boli zapojené deti, rodiny, školy, všetci operátori v telekomunikačnom sektore, poskytovatelia internetových služieb a štátne inštitúcie. Je nutné zvýšiť informovanosť a prevenciu, čo by po technickej stránke podporilo a uľahčilo ohlasovanie prípadov a zlepšilo možnosť ich vyšetrovania policajnými útvarmi. Som presvedčený, že k tomu program pre bezpečnejší internet môže prispieť.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Dovoľte mi doplniť pondelňajšiu diskusiu o ochrane detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie. Samozrejme, že som správu podporila a veľmi ju vítam. No v programe, ktorý sme schválili, sa nekladie dôraz na zjednotenie terminológie, pokiaľ ide o nebezpečný obsah. Členské štáty sa takisto líšia v tom, čo je len nepovolené a čo je už trestné. To, samozrejme, sťažuje boj so zločinom využívajúcim internet, ktorý nepozná hranice štátu ani kontinentu. Harmonizácia v tejto oblasti by mala byť v záujme detí našou prioritou.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). (NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som jednoznačne v prospech tejto správy. Treba uvítať, že Európa chce urobiť niečo pre ochranu detí pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré internet v súčasnosti predstavuje. Mladí ľudia prichádzajú do styku s internetom vo veľmi mladom veku a, samozrejme, sú vystavení jeho hrozbám.

Odhaduje sa, že 9 z 10 detí vo veku od 8 do 16 rokov prišlo do kontaktu s pornografickým materiálom na internete. Obchodníci s pornografiou, ktorí využívajú online technológie, sú čoraz nebezpečnejší. Odhliadnuc od toho, že sa na internete môžu dostať do kontaktu s pedofilmi a obchodníkmi s pornografickým materiálom, môžu dôjsť do styku aj s internetovými kasínami, ktoré majú agresívne predajné techniky. Najmä malé deti si často neuvedomujú takéto nebezpečenstvo.

Preto záleží na rodičoch, školách a učiteľoch, ale aj na politikoch, aby pred tým ochránili deti. Musia vykonávať kontrolu a zvyšovať informovanosť, najmä medzi najmladšími členmi spoločnosti, pretože tí sú najcitlivejší a najzraniteľnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasovala som za správu, pretože sa domnievam, že je veľmi dôležitá. Je ťažké vyriešiť v jedinom dokumente množstvo problémov, ktoré nastávajú, keď deti využívajú komunikačné technológie. Tento program je však potrebný z organizačných dôvodov. Pri diskutovaní o vplyve nových technológií hovoríme o sociálnych, vzdelávacích, kultúrnych a iných výhodách a negatívny vplyv si uvedomíme len veľmi neskoro. Existujúce mechanizmy pre zákaz produktov, ktoré majú negatívny vplyv, sú veľmi dôležité pri minimalizovaní rizika, zároveň však spolu s nimi potrebujeme preventívne programy. Teraz, keď máme spoločný európsky program, musí mať v tejto súvislosti každý členský štát svoj vlastný národný program. Musíme zvýšiť informovanosť spoločnosti o tomto probléme, a učiť deti, ako inteligentne používať IKT. Ďalej musíme vyriešiť hrozbu tzv. počítačovej závislosti. Je potrebné integrované úsilie, čo je ďalšia úloha, ktorú musia riešiť národné vlády.

 
  
  

– Správa: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Ďakujem za slovo pán predsedajúci, ďakujem zároveň pani Grossetêtovej za správu o návrhu smernice, v ktorej ide o zmeny podmienok povolení pri uvádzaní liekov na trh. V hlasovaní som ju podporil. Znamená pokrok v harmonizácii legislatívy i ochrany spotrebiteľa, znižuje byrokraciu, zvyšuje flexibilitu a je prínosom pre bezpečnosť a zvýšenie informovanosti pacienta. Súčasne zjednodušuje činnosť a znižuje náklady stredne veľkých farmaceutických firiem.

Oceňujem jasné vystúpenie komisára Verheugena v otázke distribúcie falšovaných liekov, nekvalitných generík, napodobenín často iba s placebo efektom a zakázaných liekov a vakcín na ilegálnom čiernom trhu, ktoré takýmto spôsobom prenikajú k európskym občanom. Takáto činnosť je zločin. V najbližšom období Komisia pripraví právny akt na posilnenie doterajšej legislatívy v tejto oblasti, aby žiaden takýto liek nemohol byť distribuovaný, a zavedú sa sankcie proti osobám, ktoré si budú takto počínať. Komisár zároveň garantoval, že účinné lieky budú musieť byť vyrábané na základe uznávaných Európskych noriem a výrobných postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Musím reagovať na dnešnú diskusiu, v ktorej som, samozrejme, povedala, že veľmi vítam túto správu. Zaznela tam ale požiadavka, aby všetky lieky s rovnakou účinnou látkou mali aj rovnaký firemný názov, aby to neplietlo pacientov a nepredávkovali sa. Pre laikov to možno znie logicky, ale lieky sa stále inovujú a navyše aj lieky s rovnakou či podobnou účinnou látkou sa líšia množstvom ďalších zložiek. Vyčítať Komisii, že nezariadila zjednotenie firemných názvov, je absurdné a svedčí to o nepochopení toho, ako systém funguje bez ohľadu na to, aké kompetencie vôbec má Európska únia.

 
  
  

– Správa: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, som veľmi rada, že tento Parlament sa konečne zaoberá nedostatkami v smernici o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností z roku 1994 tak, aby investície spotrebiteľov boli lepšie chránené. V dlhodobom horizonte ochráni takmer 40 000 pracovných miest v Európe. Táto správa ma osobitne zaujala, pretože zahŕňa problematiku, ktorá priamo ovplyvňuje mnoho mojich voličov. V Spojenom kráľovstve v porovnaní s inými európskymi krajinami existuje najviac vlastníkov nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním. Takto sa ubezpečia, že Európa koná tak, aby ich chránila pred nečestnými obchodníkmi. Priemysel s nehnuteľnosťami s časovo vymedzeným užívaním v Spojenom kráľovstve má hodnotu približne 157 miliónov EUR ročne a táto smernica predstavuje dôležitý krok vpred pri odstránení bezohľadných agentúr, ktoré spotrebiteľom spôsobujú problémy a zlé meno oprávneným prevádzkovateľom. Tieto nové zjednodušené predpisy zabezpečia, že spotrebitelia budú rovnako dobre chránení v celej EÚ, a vytvoria rovnaké podmienky na trhu s nehnuteľnosťami s časovo vymedzeným užívaním a ostatnými populárnymi dovolenkovými produktmi.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Som rada, že napriek politickému spektru došlo k dohode o harmonizácii legislatívy, ktorá ochráni všetkých Európanov, ktorí sa chystajú na dovolenku v zahraničí a chcú si prenajať bez rizika ubytovanie v zahraničí. Revízia smernice o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností eliminuje registráciu nesolídnych poskytovateľov služieb, čo zvýši nádej, že sa nestanú obeťou podvodu, ako sa to dnes, žiaľ, často stáva.

Spotrebitelia budú mať aj štrnásťdennú lehotu, možnosť na odstúpenie od zmluvy bez toho, aby museli platiť zálohu vopred, a zmluvu dokonca dostanú v jazyku, ktorému rozumejú, čo je dobrá správa aj pre českých občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). – Vážený pán predsedajúci, rovnako ako moja priateľka a kolegyňa pani Gillová aj ja mám radosť, že sme vyriešili nedostatky tejto smernice.

Časovo vymedzené užívanie nehnuteľností je veľké odvetvie, no môže to byť aj veľký podvod. Napríklad som prišiel do styku so spoločnosťou s názvom Európska organizácia vlastníkov nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním, ktorá funguje v Španielsku – prakticky však z adresy na Gibraltári – a voliči mi povedali, že táto spoločnosť ich oslovila s tým, že ďalej predá ich nehnuteľnosti s časovo vymedzeným užívaním. Keď prišli do Španielska, čo ich stálo veľké výdavky, zistili, že nie je nikto, kto by chcel túto nehnuteľnosť kúpiť, ale že táto spoločnosť im chcela predať ďalšie takéto nehnuteľnosti.

Snažil som sa skontaktovať s touto spoločnosťou niekoľko týždňov, ale nakoniec až tento týždeň sa mi to podarilo, pretože, čuduj sa svete, na druhej strane uvedených telefónnych liniek nikto nie je – a takisto sa zdá, že neodpovedajú ani na listy.

Dúfam, že urobíme rázne opatrenia, pokiaľ ide o podobné organizácie, ako je Európska organizácia vlastníkov nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním, pretože tomuto sektoru robia zlé meno a, úprimne povedané, poškodzujú imidž španielskeho dovolenkového priemyslu, o ktorý, ako viem, tak veľmi dbáte.

 
  
  

– Správa: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Nemohla som hlasovať za správu pána Anderssona. Nepáči sa mi, že tí, ktorí neboli spokojní s rozsudkom Súdneho dvora, sa dnes pokúšajú touto správou spochybniť výrok súdu vo veci Laval vo Švédsku. Voľný pohyb služieb patrí k výhodám Európskej únie a je potrebné, aby sa členské štáty skôr lepšie postarali o to, aby zamestnanci aj podnikatelia boli lepšie informovaní o zásadách smernice o vysielaní pracovníkov, ktorá dnes existuje. Toto je ten správny spôsob, ako čeliť nelegálnemu zamestnávaniu, a tým aj dampingu na pracovnom trhu v Európskej únii, a nie spochybňovanie jurisdikcií. V demokratickej spoločnosti je potrebné právo dôsledne vymáhať a nie ho spochybňovať.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, v prvej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 24 sa uznáva, že sociálny damping bol faktorom, ktorý prispel k írskemu „nie“ Lisabonskej zmluve. Súhlasím s tým, ako aj s vetou, ktorá vyzýva Radu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyzýva všetky členské štáty, aby rešpektovali výsledok referenda v Írsku. To je úplne samozrejmé a okrem toho je to aj právnou povinnosťou všetkých členských štátov.

Okrem toho existuje požiadavka, že musíme dôkladne zrevidovať platné zmluvy s cieľom otvoriť cestu smerom k sociálnej Európe. Hovorím o tom, aby sme tento problém vyriešili. Dôkladná revízia platných zmlúv – znie mi to ako zničenie predpisov. Disponujeme už veľmi pozitívnymi právnymi predpismi o nediskriminácii a v súčasnosti pracujeme na ich vylepšení. Dosiahli sme spoločnú pozíciu o smernici o dočasnej agentúrnej práci. Tým sa podporia práva pracovníkov a dokáže to, že sociálne srdce Európy stále bije.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 16 vyzýva členské štáty, aby odmietli rozsudky Európskeho súdneho dvora. Takto sa to nerobí. Musíme preskúmať smernicu o vysielaní pracovníkov a zabezpečiť jej správnu transpozíciu vo všetkých členských štátoch a v prípade, že ju bude treba zmeniť, tak musíme urobiť, hĺbková revízia zmlúv však nie je potrebná.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, k hlasovaniu by som rád povedal, že členovia strany Fine Gael, medzi ktorých patrím aj ja, hlasovali za správu pána Anderssona, pretože sa zaoberá dôležitými problémami rozsudkov súdneho dvora vo veciach Viking, Laval a Rüffert, slúžiacim ako precedens, pokiaľ ide o hlavnú zásadu rovnakého zaobchádzania a rovnakej platby za rovnakú prácu.

V správe sa veľmi jasne uvádza, že právne predpisy nie sú dostatočné a že musíme dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi právami pracovníkov a slobodou poskytovania služieb, no odpoveďou nie je dôkladná revízia platných zmlúv EÚ, ako sa to žiadalo v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 24. Odpoveďou je zlepšiť právne predpisy, a z tohto dôvodu som hlasovala proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 24 a 16, ktoré nie sú nápomocné a ktoré sú zbytočné, pretože neriešia potrebu právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pána Anderssona nielen preto, že text patrí do pracovného práva – ktoré patrí do právomocí členských štátov –, ale aj preto, lebo sa donekonečna odvoláva na Chartu základných práv a Lisabonskú zmluvu.

Samozrejme, nie je to prvá správa, ktorá sa toho dopúšťa, poukazuje to však na hlboké opovrhovanie írskymi voličmi, ktorí odmietli zmluvu, ako aj všetkými voličmi v Európe, ktorí nemali príležitosť vyjadriť svoj názor na Lisabonskú zmluvu demokratickým spôsobom.

Stále znova sa sľubuje, že Európa bude brať do úvahy vôľu ľudu, že sa niečo urobí na odstránenie demokratického deficitu a stále znova v tomto Parlamente dochádza k tomu, že sa nič nedeje. Problémom Európskej únie je dôveryhodnosť, ako aj deficit demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, pracovala som s pánom Anderssonom ako tieňová spravodajkyňa Skupiny Únie za Európu národov, pričom som si plne uvedomovala význam problémov, ktorými sa táto správa zaoberala, pre môj vlastný odborový zväz, Solidaritu, ako aj ostatné odborové zväzy, rovnako ako pre našu politickú skupinu, ktorá sa citlivo stavia k sociálnym otázkam. V rukách držím list od Janusza Śniadeka, vedúceho odborového zväzu Solidarita, na túto tému.

Správa sa zameriava na potrebu rešpektovať práva odborových zväzov a význam dialógu medzi sociálnymi partnermi, výsledky takéhoto dialógu, najmä kolektívne dohody, a rešpektovanie zásady rovnakej mzdy za rovnakú prácu. Z tohto dôvodu som hlasovala za túto správu, aj keď, ako už v tomto pléne povedali niektorí moji kolegovia, odkazy na Lisabonskú zmluvu sú v tomto momente neoprávnené.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE). (ET) Chcela by som vysvetliť, prečo som nehlasovala za správu pána Anderssona.

Hoci táto správa je väčšmi vyvážená ako pôvodná verzia, ja a mnohí poslanci z našej skupiny z východnej Európy sme sa hlasovania zdržali. Samozrejme, že podporujeme zásadu rovnakého zaobchádzania, vnímame však nebezpečenstvo, že tento slogan by sa mohol pokúsiť zabrániť realizácii jednej zo základných slobôd Európskej únie – voľnému pohybu pracovných síl. Je to dôležité najmä pre východnú Európu: naši pracovníci chcú získať prístup na pracovný trh západnej Európy, dokonca aj dočasne, aby zarobili viac, no myslím si, že je to dôležité aj pre hospodársky rozvoj Európskej únie ako celku.

Domnievam sa, že namiesto zmeny právnych predpisov na úrovni Európskej únie, ako sa to požadovalo, by sa pozornosť mala zamerať skôr na vykonávanie tejto smernice a nariadení v členských štátoch.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Návrh rozhodnutia: Schválenie nominácie barónky Catherine Ashtonovej za členku Európskej komisie (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie z roku 2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach, založeného na správe mojej nemeckej kolegyne pani Gebhardtovej. Vzhľadom na vzrastajúcu mobilitu občanov v rámci Európskej únie, ktorá viedla k zvýšenému počtu „medzinárodných“ párov, inými slovami, párov, v ktorých majú manželia rozdielne národnosti, alebo bývajú v rozdielnych členských štátoch, alebo v členskom štáte, v ktorom aspoň jeden z nich nie je štátnym príslušníkom, a z dôvodu vysokej miery rozvodovosti v Európskej únii sa stalo nevyhnutným upraviť zákony o rozhodnom práve a jurisdikciu v manželských záležitostiach, ktoré sa týkajú čoraz väčšieho počtu občanov každý rok. Naďalej by sme mali poukazovať na to, že zmluvy ustanovujú postupné vytvorenie spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom opatrení s cieľom podporovať „kompatibilitu pravidiel uplatniteľných v členských štátoch v konfliktoch medzi rôznymi právnymi poriadkami a jurisdikciou“.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem Catherine Ashtonovú ako novú komisárku pre obchod. Som veľmi rád, že konečne je komisárkou pre obchod žena a že máme prvú britskú komisárku. Verím, že bude veľmi vnímavou a otvorenou komisárkou, ktorá bude úzko spolupracovať s Parlamentom.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Európska rada (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins a Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Chceme povedať, že poslanci Európskeho parlamentu v Skupine Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov (PPE-DE) za stranu Fine Gael podporujú všeobecné zameranie správy o zasadnutí Európskej rady, neakceptujú však, že Parlament by mal zvážiť, „že je možné rozptýliť obavy, ktoré vyjadril írsky ľud s cieľom zabezpečiť prijateľné riešenie pre všetkých pred európskymi voľbami“, keďže je to na zvážení írskeho ľudu, na jeho úsudku a načasovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písomne. − Spolu s kolegami z britskej Konzervatívnej strany podporujem prvky tohto uznesenia, ktoré sa týkajú spolupráce medzi krajinami, ktoré sú v súčasnosti postihnuté finančnou krízou, a v tomto kontexte vyjadrujú podporu MSP. Takisto podporujeme dodržiavanie záväzkov EÚ týkajúcich sa zmeny klímy. Vítame dôraznú podporu Gruzínska v tomto uznesení v dôsledku nedávnej ruskej intervencie do tejto krajiny.

Dôrazne sme však proti Lisabonskej zmluve, a preto tento text nemôžeme podporiť. Takisto sme proti spoločnej prisťahovaleckej politike EÚ.

Z týchto dôvodov sme sa pri záverečnom hlasovaní zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. (PL) Dnes som hlasoval proti uzneseniu zo zasadnutia Rady Európy, ktorá sa konala v Bruseli, pretože nesúhlasím so stanoviskom väčšiny poslancov najmenej v dvoch bodoch prediskutovaných na samite EÚ. Podľa môjho názoru sa proces ratifikácie Lisabonskej zmluvy definitívne skončil výsledkom írskeho referenda. To znamená, že akékoľvek snahy tlačiť na ústavný proces v Európskej únii sú márne. Takisto nesúhlasím so stanoviskom väčšiny, čo sa týka energie a zmeny klímy. Rád by som poukázal na to, že násilné riešenia sú hrozbou pre priemysel a spotrebiteľov v mnohých krajinách vrátane Poľska.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. Ja a všetci moji kolegovia v írskej politickej strane Fine Gael, do ktorej patríme, sme hlasovali za a čo najskôr si želáme jasnú, jednoznačnú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy írskou vládou. S írskymi voličmi však zaobchádzame tak, ako keby boli pre nás hrozbou. Potrebujeme jasnú politiku medzi výsledkom hlasovania z 12. júna a akýmkoľvek rozhodnutím o druhom pokuse o ratifikáciu.

Dostaneme sa k tomu rýchlejšie a s väčšou šancou na úspech, keď naši kolegovia nebudú tlačiť na načasovanie nášho ratifikačného procesu, teda „pred európskymi voľbami“, ako sa uvádza v odseku 20, proti ktorému som dnes hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o záveroch Európskej rady (z 15. a 16. októbra 2008), pretože súhlasím s rozhodnutím týkajúcim sa zasahovania do finančných trhov. Je to pochopiteľné z dôvodu naliehavej potreby reagovať na strach európskych občanov a zabezpečiť trhom likviditu a istotu spolu so všetkými výhodami pre rodiny a MSP.

Nesmieme však zabudnúť, že toto uznesenie sa zasadzuje za prijatie základných opatrení zameraných na reštrukturalizáciu medzinárodného finančného systému, najmä prostredníctvom posilnenia spolupráce a koordinácie medzi regulátormi na úrovni Spoločenstva a zabezpečením spravodlivého a účinného systému dohľadu v Európskej únii. Dôležité je viac regulovať finančný trh, v prvom rade však potrebujeme lepšie právne predpisy. Toto uznesenie sa uberá týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Som rád, že Parlament podporil Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle v kontexte hlasovania o uznesení Európskej rady z 15. a 16. októbra 2008, za ktoré som hlasoval.

Poslanci privítali túto iniciatívu francúzskeho predsedníctva EÚ, ktorá navrhuje koherentný a vyvážený prístup k prisťahovalectvu a opätovne potvrdzuje zodpovedné rozhodnutie Európskej únie podporovať zákonné prisťahovalectvo a skutočne bojovať proti nezákonnému prisťahovalectvu.

Tento úspech, ktorý sa týka globálneho rámca činnosti, bol skonsolidovaný na základe úsilia francúzskeho predsedníctva vzhľadom na rýchle prijatie návrhov smerníc, o ktorých sa rokovalo, čím sa tieto ambiciózne vyhlásenia zmenili na reálne činy. Ide najmä o smernicu o jednotnom postupe a spoločnom súbore práv, tzv. smernicu o modrej karte o podmienkach vstupu pre vysoko kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín a smernicu o sankciách pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt.

Tento pakt tvorí neoddeliteľnú súčasť cesty smerom k skutočnej spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politike, ktorá podporuje základné práva a ľudskú dôstojnosť, tak ako ich chráni Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Vzhľadom na pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 7, ktorý predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, chceme zdôrazniť, že si želáme, aby členské štáty mohli samostatne pristupovať k práci na reformovaní inštitúcií na základe bretton-woodskeho systému.

Keďže dokumenty týkajúce sa kompromisného uznesenia a príslušné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prišli neskoro, zdržali sme sa účasti na hlasovaní od bodu 19; (v žiadnom prípade však nešlo o hlasovanie podľa mien).

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Uznesenie Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) (PPE), Socialistickej skupiny v Európskom parlamente (PSE), Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) a Skupiny Únie za Európu národov (UEN) odhaľuje obmedzenia a skutočné ciele opatrení, ktoré boli doteraz prijaté v EÚ.

Väčšina v tomto Parlamente sa snaží prelomiť tento bludný kruh ignorovaním skutočných príčin súčasnej finančnej krízy, ktoré spočívajú vo zvýšenej akumulácii a koncentrácii kapitálu, náraste vplyvu finančnej sféry na podniky a v špekuláciách a vo voľnom a jednoduchom pohybe kapitálu, a ich zredukovaním na „nedostatok transparentnosti“ a „nedostatočný dohľad“ na finančných trhoch. Inými slovami, chcú zachrániť systém pred krízou, ktorá je mu vlastná, (momentálnym) obnovením dôvery v trhy a poskytovaním verejných prostriedkov bez skutočných záruk, ako je to v Portugalsku, kde sa práve na bianko šek napísala suma ekvivalentná všetkým štrukturálnym fondom, ktoré môže krajina využiť v súčasnom finančnom rámci Spoločenstva.

Všetky tieto opatrenia, ktoré si Parlament tak cení, sú však len spôsobom, ako sa vyhnúť konaniu v základných veciach, ako je vytvorenie silnej, efektívnej verejnej banky v každej krajine, ktorá by slúžila jej potrebám v oblasti rozvoja, skoncovanie s daňovými rajmi, zavedenie podmienok pre pohyb kapitálu a ukončenie finančných špekulácií, zmena menovej politiky EÚ a Paktu stability, ukončenie privatizácie a liberalizácie hospodárstva atď.

Väčšina v tomto pléne chce namiesto toho znovu potvrdiť svoj neoliberálny program.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. Uznesenie o zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo 15. a 16. októbra 2008, sa zaoberá množstvom dôležitých otázok, ako je vplyv globálnej finančnej krízy na hospodársku stratégiu, ako sa dostať z tejto krízy, zlepšenie nariadení na posilnenie regulačného a dozorného rámca EÚ, energia a zmeny klímy a otázky energetickej bezpečnosti. Domnievam sa však, že sme sa vôbec nezaoberali otázkou energetickej bezpečnosti vzhľadom na nedávne záväzky Komisie a závery francúzskeho predsedníctva. Európska komisia sa zaviazala vypracovať plán prepojenia regiónu Baltského mora a predložiť ho ministrom pre oblasť energetiky EÚ v decembri. Rada považuje za prioritu zapojiť Litvu, Lotyšsko a Estónsko do širšej európskej elektrickej siete a diverzifikovať zdroje zemného plynu s cieľom znížiť závislosť od ruského plynu. Navrhla som začleniť tieto návrhy do uznesenia, nestalo sa tak však počas rokovaní medzi politickými skupinami, a to ani v prípade môjho ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Domnievam sa, že Európsky parlament nepreukázal solidaritu s pobaltskými štátmi, ktoré sú najizolovanejšie energetické ostrovy v Spoločenstve a ktoré sú vystavené napospas Rusku, pokiaľ ide o plyn. Z dôvodov uvedených vyššie som sa zdržala hlasovania o spoločnom uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) EÚ v prípade Kosova držala stranu Prištine, zatiaľ čo pri konflikte na Kaukaze naliehala na územnú integritu Gruzínska. Brusel musí raz a navždy všetkým objasniť, či je za alebo proti právu ľudí na sebaurčenie. Ak EÚ myslí tieto vznešené ciele, ktoré vždy podporovala, vážne, musí prestať uplatňovať dvojitý meter a namiesto reprezentovania záujmov Spojených štátov by mala zaujať neutrálny postoj sprostredkovateľa.

Finančná kríza však vyzýva aj na to, aby EÚ porozumela aj sama sebe. V minulých desaťročiach sa Únia prejavovala ako nástroj neviazaného liberalizmu. V strede záujmu neboli občania, ale neľútostná realizácia neoliberálneho hľadiska. V súčasnosti sa v celej EÚ musia uplatňovať nielen prísne minimálne normy v oblasti dohľadu nad finančným trhom, ale treba požadovať aj solidárny príspevok od príjemcov medzinárodného finančného systému. Mohol by sa tým napríklad financovať zabezpečovací fond, ktorý by podporoval banky v čase krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Zatiaľ čo stredopravé a stredoľavé vlády členských štátov odmietli uspokojiť dokonca aj najnižšie mzdové či iné nároky pracovníkov s odôvodnením, že hospodárstvo ich nemôže podporiť, Európska rada urážlivým spôsobom financuje banky a monopoly triliónmi eur a znovu núti pracovníkov znášať náklady krízy.

Rýchlejšia kapitalistická reštrukturalizácia, znehodnotenie vzťahov medzi sociálnymi partnermi, zrušenie systémov sociálnej ochrany a poistenia, mzdy založené na produktivite a nezamestnanosť sú v centre novej búrky, ktorú signalizujú rozhodnutia prijaté na samite EÚ. Tento krutý útok dopĺňa európsky pakt o prisťahovalectve a azyle, ktorý prisťahovalcom v EÚ stavia do cesty neľudské prekážky, pričom zároveň zabezpečuje, aby monopoly mohli uspokojovať svoje potreby lacnej pracovnej sily.

Rozhodnutia Rady zároveň skrývajú pokrytecký záujem EÚ o klímu, keďže náklady na energiu teraz musia byť založené na rozmaroch burzy bez ohľadu na výrobné náklady, čím sa zvyšuje zisk monopolov na úkor životného prostredia.

Neexistujú riešenia, ktoré pozitívne vplývajú na ľudí v rámci konkurencieschopnosti a deregulovaného vplyvu kapitálu, ktoré EÚ a vlády ešte viac posilňujú prostredníctvom opatrení na poskytovanie štátnej pomoci monopolom, zatiaľ čo zvyšujú svoj útok na radových občanov, aby dostali kapitalistický systém z krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Zasadnutie Európskej rady z 15. a 16. októbra bolo významné z dôvodu reakcie na finančnú krízu. Hoci si pozornosť zaslúžili aj iné body, ktoré mohli byť prerokované, je to práve finančná kríza, na ktorú nutne zameriavame svoju pozornosť. Vzhľadom na vznik finančnej krízy, v ktorej nedostatok úverov v pravom etymologickom zmysle slova spôsoboval deň čo deň nové problémy a nové hrozby, európska reakcia bola účinná pri obnovení potrebnej dôvery v trhy.

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o pôvode krízy a najlepších možných reakciách, túto interpretáciu potvrdzujú fakty. V tomto zmysle by sme reakciu európskych inštitúcií mali privítať. Pri analýze európskej reakcie vystupuje do popredia jeden fakt. Rozhodujúce stretnutia zamerané na obnovenie dôvery v trh nie sú stanovené v súčasných zmluvách ani v Lisabonskej zmluve. To dokazuje, že Európa ako únia štátov, ktorou dúfajme, bude aj v budúcnosti, potrebuje inštitucionálnu flexibilitu a najmä pevné a rozhodné politické vedenie. Skutočnosť, že sme ich mali, urobila očividne viac pre to, aby Európania mali bližšie k EÚ ako akákoľvek stratégia v oblasti styku s verejnosťou alebo inštitucionálna diskusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 4 je sklamaním. Finančná kríza by nemala znamenať, že sa vzdáme našich medzinárodných povinností týkajúcich sa riešenia zmeny klímy a boja proti chudobe.

 
  
  

– Odporúčanie: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vítam správu pána Désira zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente, ktorá Parlamentu umožnila prijať smernicu, ktorá chráni dočasných pracovníkov, potvrdením ich práv na rovnaké pracovné podmienky, aké majú pracovníci zamestnaní na plný úväzok. Členské štáty teraz musia prijať potrebné právne predpisy, regulačné a administratívne ustanovenia, aby splnili ustanovenia smernice do troch rokov od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Smernica je zameraná aj na stanovenie vhodného rámca na využívanie dočasnej agentúrnej práce s cieľom prispieť účinným spôsobom k vytváraniu pracovných miest a k rozvoju flexibilných foriem práce, čo je podľa môjho názoru osobitne dôležité riešenie v čase krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písomne. Vítam prijatie smernice o dočasnej agentúrnej práci, na základe ktorej sa konečne bude s niektorými našimi najzraniteľnejšími pracovníkmi zaobchádzať rovnako ako s ostatnými pracovníkmi.

Táto smernica má za sebou dlhú cestu. Prešlo už šesť rokov odvtedy, ako Komisia po prvýkrát predložila návrhy na smernicu o dočasných agentúrnych pracovníkoch, počas ktorých vzrástol počet dočasných agentúrnych pracovníkov vo verejnom a súkromnom sektore pracovného trhu. Dočasná agentúrna práca prispieva k dynamickej a flexibilnej modernej ekonomike a veľakrát môže byť preklenovacím mostom pre dlhodobo nezamestnaných, kým sa vrátia na pracovný trh. S agentúrnymi pracovníkmi by sa však nemalo zaobchádzať ako s druhotriednymi pracovníkmi. Agentúry by nemali narúšať pracovný trh znižovaním miezd a podmienok ostatných pracovníkov.

Som preto rád, že Parlament teraz prijatím kompromisnej dohody dosiahnutej medzi európskymi ministrami práce v Rade ministrov v júni zabezpečil, že táto smernica vstúpi do platnosti. To je skvelá novina pre približne 1,3 miliónov britských pracovníkov, ktorí budú chránení týmto právnym predpisom, a slúži ako vynikajúca ukážka toho, že náš spoločný európsky trh je sociálny trh, ktorý kombinuje ochranu práv pracovníkov s flexibilným pracovným trhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. − Srdečne vítam dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu za prijatie smernice o dočasných agentúrnych pracovníkoch, ktorá ustanovuje zásadu rovnakej mzdy za rovnakú prácu, čím ochráni mzdy a podmienky pre agentúru, ako aj pre stálych pracovníkov na plný úväzok.

Írska vláda a vláda Spojeného kráľovstva mnoho rokov marila pokrok v oblasti celoeurópskej ochrany pre dočasných agentúrnych pracovníkov, ktorí boli diskriminovaní z hľadiska pracovných podmienok a práv združovať sa v odborových zväzoch. Dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu za konečné znenie novej smernice je najväčšou bitkou, ktorú sme vyhrali v boji proti súťaži o nižšie sociálne normy. Agentúram bolo umožnené oslabovať mzdy a podmienky stálych pracovníkov pracujúcich na plný úväzok príliš dlho, a to v neprospech všetkých pracovníkov.

S cieľom urýchliť prijatie právneho predpisu táto správa prijíma spoločnú pozíciu Rady bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Rada vrátila navrhovanú smernicu Parlamentu do druhého čítania po tom, ako prijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu z prvého čítania. Predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v tomto štádiu procesu je jednoducho nezodpovedným darebáctvom tých, ktorí uprednostňujú politické záujmy pred získaním lepších pracovných a životných podmienok pre našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Uznávame, že prijatie spoločnej pozície Rady o dočasnej práci a dočasnom agentúrnom zamestnávaní má význam pre pracovníkov v rôznych krajinách EÚ s nedostatočnými právnymi predpismi, kde pri využívaní tohto druhu práce dochádza k veľkému a vážnemu zneužívaniu.

Preto je dôležité, aby podniky najímajúce pracovníkov z agentúr pre dočasné zamestnávanie zabezpečili týmto pracovníkom rovnaké podmienky, aj pokiaľ ide o mzdy. Takisto je dôležité, aby bolo toto rovnaké zaobchádzanie uznané od prvého dňa zamestnania a aby akékoľvek odchýlky od tejto zásady schválili sociálni partneri prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo prostredníctvom zmlúv uzavretých medzi sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni.

Takýmto výnimkám sa však treba podľa možnosti vyhnúť, tak ako to navrhujeme. Takisto by bolo užitočné lepšie objasniť pojem dočasnej práce s cieľom obmedziť jej využívanie len na výnimočné prípady, alebo, inými slovami, vo veľkej časovej tiesni a v čase, keď sú stáli zamestnanci dočasne práceneschopní. Ľutujeme, že väčšina vrátane Socialistickej skupiny v Európskom parlamente (PSE) zamietla naše návrhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v tejto správe, ku ktorým Európsky parlament zaujíma stanoviská, majú veľa kladov. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa však týkajú otázok, ktoré by nemali riešiť inštitúcie EÚ, ale mali by sa riešiť na vnútroštátnej úrovni. Z tohto dôvodu sme hlasovali proti týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Po šiestich rokoch rokovaní Európsky parlament konečne schválil smernicu o dočasných agentúrnych pracovníkoch. V súčasnosti existujú veľké rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi o dočasnej práci v členských štátoch. Dočasná práca však vo všetkých krajinách Európskej únie zohráva čoraz väčšiu úlohu a pracovný trh sa dynamicky rozvíja. Odhaduje sa, že v celej Európskej únii pracujú ako dočasní pracovníci približne tri milióny ľudí pre takmer 20 000 podnikov. Z tohto dôvodu potrebujeme presnejšiu definíciu predmetu tejto formy zamestnania.

Tieto nariadenia majú osobitný význam pre samotných pracovníkov. Dočasní pracovníci teraz budú mať záruku, že keď budú pracovať pre zamestnávateľa, podmienky, ktoré im poskytne, budú rovnaké, aké zamestnávateľ poskytuje dočasným pracovníkom, ktorých zamestnáva priamo. Okrem toho im tieto podmienky bude musieť zaručiť od prvého dňa dočasného zamestnania.

Okrem toho majú samotné agentúry dočasného zamestnávania výhody z regulácie dočasných pracovníkov. Dočasná práca podnikom takisto umožňuje flexibilne riadiť svojich zamestnancov, najmä počas sezóny, keď podnik potrebuje zvýšiť stav zamestnancov, aby splnil požiadavky trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. (LT) V súčasnosti existujú veľké rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi regulujúcimi dočasnú prácu. Nepresná koordinácia činností agentúr dočasného zamestnania vytvára podmienky pre vykorisťovanie dočasných pracovníkov. Na stretnutiach s občanmi Litvy, ktorí pracujú v zahraničí, som pri niekoľkých príležitostiach počula, ako málo im platia, že často vôbec nedostávajú mzdu za vykonanú prácu, alebo že im nezákonným spôsobom sťahujú náklady na dopravu a bývanie z ich platov.

Okrem toho sú dočasní pracovníci vystavení pracovným podmienkam, ktoré sú oveľa horšie a ktoré im často spôsobujú škody na zdraví. Zároveň často musia pracovať s väčšou intenzitou a rýchlejšie ako ostatní pracovníci. Osoby vykonávajúce dočasnú prácu takisto nemajú skutočné sociálne istoty. Dočasná práca je vo všetkých krajinách Európskej únie na vzostupe, hoci táto skupina pracovníkov sa v jednotlivých krajinách značne líši. Súhlasím so všeobecnou pozíciou Európskeho parlamentu a Rady a verím, že táto smernica pomôže zlepšiť pracovné podmienky väčšiny ľudí a ponúkne im sociálne istoty. S agentúrami dočasného zamestnávania sa bude zaobchádzať ako so zamestnávateľmi a budú musieť zabezpečiť, že zamestnanci budú mať všetky práva, ktoré im patria.

Na dočasných zamestnancov sa bude vzťahovať všeobecné pracovné právo. Bude sa im musieť vyplácať rovnaká mzda ako ostatným pracovníkom a budú mať rovnaké podmienky, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. Čo sa týka iniciatívy Parlamentu, tieto práva budú platiť od prvého dňa ich zamestnania. V čase hlasovania som nepodporila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Skupina Európskej zjednotenej ľavice (GUE) a v ktorých sa požadovalo, aby členské štáty zakázali alebo obmedzili pracovné príležitosti prostredníctvom agentúr dočasného zamestnania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Podporujem smernicu o dočasnej agentúrnej práci. Až 1,3 milióna agentúrnych pracovníkov v Británii teraz bude mať rovnaké práva ako ich kolegovia s trvalým zamestnaním. Plne podporujem, aby zamestnanci agentúry mali rovnaké práva v oblastiach ako práceneschopnosť, príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia, rovnaká mzda a prístup k odbornému vzdelávaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Vítam prijatie tejto správy v druhom čítaní. Členské štáty teraz musia konať, aby zaviedli lepšiu ochranu dočasných pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Agentúry dočasného zamestnávania zamestnávajú v Európskej únii približne tri milióny ľudí. Odhaduje sa, že poskytujú služby v hodnote 75 miliárd EUR.

Návrh smernice o podmienkach dočasných agentúrnych pracovníkov je zameraný na poskytnutie minimálnej úrovne ochrany pre dočasných pracovníkov a zároveň na podporu priemyslu v oblasti dočasného zamestnávania. Smernica sa stala príkladom sociálnych právnych predpisov v čase všeobecnej anticipácie sociálnej Európy.

Hlavným základom tohto legislatívneho aktu je nediskriminácia agentúrnych pracovníkov, pokiaľ ide o mzdu, sociálne a zamestnanecké práva a uplatniteľné právne predpisy.

Takisto prestanú byť diskriminovaní, pokiaľ ide o pracovný čas, nadčasy, dovolenku a ochranu tehotných žien.

Veľmi dôležitým aspektom smernice je to, že dočasní agentúrni pracovníci sú odteraz chránení hneď od prvého dňa zamestnania. Akékoľvek odchýlky od tejto zásady musia byť vždy prediskutované so sociálnymi partnermi.

Niet pochybností o tom, že v súčasnosti existujú veľké rozdiely v pracovných podmienkach a mzde pre dočasných pracovníkov. Tieto rozdiely treba čo najskôr odstrániť.

Z dôvodov uvedených vyššie som sa preto pri hlasovaní rozhodol hlasovať za čo najrýchlejšie prijatie nariadení na ochranu takýchto pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Smernica, ktorá prešla Európskym parlamentom pod zámienkou ochrany tzv. rovnakých práv pracovníkov umožňuje otvárať a prevádzkovať orgány obchodujúce s otrokmi, ktoré sa mylne nazývajú agentúry dočasného zamestnávania. Členské štáty boli požiadané, aby odstránili všetky prekážky, ktoré bránia ich začleneniu a fungovaniu, a zaručili ich právo na poplatky za „služby“, inými slovami, výkupné za obchodovanie s otrokmi.

V skutočnosti zbavuje skutočného zamestnávateľa všetkých povinností voči pracovníkom, ktorí sú považovaní za zamestnancov fantómovej otrokárskej spoločnosti, ktorá zamestnáva ľudí len na papieri. Zamestnávatelia si už nemusia plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú na základe pracovného práva alebo právnych predpisov v oblasti poisťovníctva (ako sú príspevky na sociálne poistenie) a sú oslobodení od akejkoľvek zodpovednosti, ako napríklad odškodné pri úrazoch, ku ktorým došlo v zamestnaní.

Smernica v skutočnosti neochraňuje práva pracovníkov/obetí obchodovania s otrokmi; práve naopak, sú zbavení všetkých práv.

Údajná ochrana práv pracovníkov je vlastne ochranou otrokárskych spoločností, legalizáciou nezodpovednosti kapitálu a krutého vykorisťovania robotníckej triedy.

Uspokojenie potrieb a práv súčasných radových občanov predpokladá zmenu politiky EÚ zameranej proti radovým občanom a protiútok robotníkov, na základe ktorého sa stanovia podmienky pre ich alianciu tak, aby mohli uplatňovať moc ľudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Smernica EÚ o dočasnej agentúrnej práci prispieva k množstvu právnych predpisov EÚ a britskej vlády, ktoré spôsobujú, že život zamestnávateľov a podnikateľov je komplikovanejší, drahší, reštriktívnejší, menej flexibilný a vo všeobecnosti problematickejší. V čase globálnej hospodárskej súťaže je čoraz dôležitejšie, aby Spojené kráľovstvo a ostatné európske krajiny zachovali konkurenčné výhody, ktoré má ich ekonomika. Nariadenie o zamestnávaní by preto malo byť záležitosťou vnútroštátnych orgánov, nie EÚ. Smernica je zameraná na stanovenie spoločného právneho rámca v celej Európe s cieľom regulovať mzdy a pracovné podmienky dočasných pracovníkov, ktorých dodávajú agentúry. To by malo veľmi negatívny vplyv na pracovný trh Spojeného kráľovstva, na ktorom podľa odhadov pracuje 1,4 milióna dočasných pracovníkov. Takisto povzbudí migrujúcich pracovníkov, ktorí môžu využívať výhody tejto smernice. Keďže vstupujeme do obdobia recesie, je ešte dôležitejšie zvýšiť príležitosti flexibilného zamestnávania pre našich vlastných občanov a pomáhať najmä malým podnikom, a nie ich ešte viac zaťažovať.

 
  
  

– Správa: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. Rád by som vyjadril svoju podporu návrhu Komisie a Rady, ktorý sa týka používania internetu a informačných a komunikačných technológií (IKT). Zatiaľ čo online technológie, ako napríklad mobilné telefóny, ponúkajú na jednej strane množstvo príležitostí, naďalej existujú riziká pre deti a zneužívanie týchto technológií. Medzi riziká, ktorým čelia deti, patrí riziko vystavenia materiálu o zneužívaní detí alebo kontaktovanie ľuďmi, ktorí sa s nimi spriatelia so zámerom dopustiť sa pohlavného zneužitia (grooming), alebo sa môžu stať obeťami šikanovania v prostredí online (online šikanovanie).

Keďže problémy v tejto oblasti ďalej zhoršoval vznik nových technológií a služieb, nový program, ktorý navrhla Komisia na lepšiu ochranu detí pred novými rizikami, je dôležitý, a ja plne súhlasím s navrhovanými činnosťami a opatreniami.

Som si dobre vedomý závažnosti a nebezpečenstva, ktoré to predstavuje pre deti, pretože moja vlastná dcéra, ktoré ešte ani nie je v puberte, sa stala takýmto terčom. Väčšina mladých adolescentov je zvedavých a myslia si, že keď sa dostanú do puberty, sú už dospelí. Je to veľmi citlivé štádium ich života a my musíme urobiť všetko pre to, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu pre ich vlastné dobro.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh Komisie o programe pre bezpečnejší internet, ktorý od 1. januára, už päť rokov vďaka finančným prostriedkom vo výške 55 miliónov EUR, je zameraný na ochranu detí využívajúce internet a ostatné komunikačné technológie, ako sú mobilné telefóny. Tento záväzok podporí aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti a boj proti nelegálnemu obsahu a škodlivému správaniu s cieľom podporiť bezpečné prostredie. Chcem vyjadriť kompliment spravodajkyni pani Angelilliovej za starostlivosť, s akou sa zaoberala vážnymi témami ako detská pornografia a online grooming (postup, pri ktorom dospelá osoba nadviaže priateľstvo s dieťaťom so záujmom dopustiť sa pohlavného zneužitia) a za rôzne návrhy na ochranu proti potenciálnemu nebezpečenstvu, ktoré hrozí malým surferom.

Faktom je, že ako sa šíria nové technológie a rastie počítačová gramotnosť, deti sú čoraz viac vystavené hrozbe nelegálneho obsahu a škodlivému správaniu. Z tohto dôvodu sme povinní zaistiť im bezpečný prístup k novým médiám.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) , písomne. (SV) Iniciatívy a opatrenia na ochranu detí, aby sa nestali obeťami zločinu pri používaní internetu, sú veľmi dôležité a potrebné. Z tohto dôvodu sme hlasovali za správu pani Angelilliovej o vytvorení viacročného programu Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie. Chceme však zdôrazniť, že by bolo lepšie, keby množstvo opatrení navrhovaných v správe iniciovali a financovali samotné členské štáty. Ostatné opatrenia zamerané napríklad na boj proti detskej pornografii by však mali vzniknúť v spolupráci medzi členskými štátmi z dôvodu globálneho charakteru tohto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, Nigel Farage a John Whittaker (IND/DEM), písomne. Súhlasíme, že deti by mali byť chránené pred pedofilmi, online šikanovaním a ostatnými nebezpečenstvami na internete. K tomuto právnemu predpisu však máme dve námietky. Po prvé, umožňuje EÚ získať väčšiu kontrolu nad internetom a domnievame sa, že EÚ má už takmer monopol na mediálne kanály. Po druhé, nemyslíme si, že tajomná agentúra Europol by mala byť zapojená do akéhokoľvek druhu vymáhania práva. Myslíme si, že primeranými nástrojmi na ochranu detí sú národné parlamenty a národné orgány činné v trestnom konaní, ktoré môžu navrhnúť primeranú ochranu detí na internete. Bude to mať demokratickú legitímnosť, ktorú môžu udeliť len zhromaždenia na vnútroštátnej úrovni a operatívnu účinnosť môže zabezpečiť len presadzovanie vnútroštátneho práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Vítam vytvorenie viacročného programu Spoločenstva (2009 – 2013), ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti verejnosti, ako aj na vzdelávanie detí v oblasti bezpečného používania internetu, najmä pokiaľ ide o prístup k nezákonnému obsahu, grooming a online šikanovanie.

Podľa posledných štatistík Eurobarometra takmer 74 % mladých ľudí (vo veku od 12 do 15 rokov) využíva internet najmenej tri hodiny denne. Prevažná väčšina týchto detí uviedla, že sa náhodne dostali k pornografickým obrázkom.

Je dôležité, aby sme čo najskôr prijali všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu našich detí pred rastúcim nebezpečenstvom, ktorému sú vystavené na zvyšujúcom sa počte stránok so škodlivým obsahom pre deti, najmä detskou pornografiou.

Musíme zastaviť rast – približne 16 % za minulý rok –, ktorý bol zaznamenaný v prípade zneužívania detí na internete a ktorý sa zhoršuje tým, že sú do neho zapojené čoraz mladšie deti, čo je znepokojujúci trend.

Z tohto dôvodu podporujem vytvorenie tohto programu a založenie kontaktných miest a núdzových telefónnych liniek pre nahlasovanie existencie tohto druhu obsahu, ako aj rozvoj spoločného označovania internetových stránok označením „bezpečné pre deti“.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Správa o tom, že by bolo potrebné, aby Európsky parlament a Rada prišli s návrhom rozhodnutia v prospech vypracovania viacročného programu Spoločenstva na ochranu detí pred záplavou internetových stránok, ktoré zobrazujú pornografiu a násilie, a ostatnými komunikačnými technológiami, je veľmi vítaná, hoci sa od nej priveľa očakávalo.

Skutočne sme museli čakať na to, aby sme videli ako deti zabíjajú deti alebo ako deti prepadávajú deti, aby sme prijali takéto rozhodnutie? Pred niekoľkými rokmi bolo ťažké predstaviť si takúto realitu v európskej spoločnosti. K tomu všetkému došlo, pretože globalizácia, ktorá znamená aj cezhraničnú komunikáciu, vytvorila stav, kde sa informácie stávajú komoditou, ktorá má jediný a jasný cieľ dosiahnuť zisk za každú cenu a rating, namiesto toho, aby šírili pravdu, vzdelanie a krásu.

Preto je potrebné, aby Rada a Komisia túto správu vzali veľmi vážne, keďže nechceme dospieť k situácii, keď naše vlastné deti povedú spoločnosť budúcnosti k zločinu, násiliu a pornografii. Hlasoval som za túto správu v nádeji, že spustí proces návrhu smernice, ktorá zabráni tomu, aby deti mali prístup k informáciám s nevhodným obsahom, pri rešpektovaní práva občanov na informácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) V súčasnosti existujú stovky jednoduchých, dostupných a lacných počítačových programov, ktoré účinne chránia deti pred tým, aby narazili na nevhodné internetové stránky. Okrem toho má väčšina štandardných webových prehliadačov nainštalované rôzne funkcie na ochranu detí, ktoré rodičom umožňujú monitorovať stránky, ktoré navštevujú ich deti. Pani spravodajkyňa veľmi nejasným spôsobom navrhuje, aby bolo všetkých 55 miliónov EUR európskych daňových poplatníkov určených na propagačný program EÚ, čo by podľa nášho názoru bolo zbytočné, drahé a neúčinné.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Používanie počítačov a prístup na internet narastá so šírením nových technológií. Jedna z najväčších skupín užívateľov internetu sú deti a adolescenti. Hoci internet poskytuje prístup k informáciám, skrýva, žiaľ, aj mnohé nebezpečenstvá. Deti a mladí ľudia patria medzi najviac postihnuté skupiny. Z uskutočnených štúdií vyplýva, že takmer všetky deti sa stretli s pornografickými fotografiami. Veľmi znepokojujúci je klesajúci vek detí, ktoré sa stávajú obeťami tohto postupu.

Podľa môjho názoru musí byť boj proti tomuto fenoménu prioritou. To znamená, že viacúrovňový prístup zahŕňa rodičov, školy, telekomunikačných operátorov, poskytovateľov internetových služieb (ISP), mimovládne organizácie (MVO) a samoregulačné orgány. Je potrebné najmä zvýšiť úroveň informovanosti, pokiaľ ide o zabránenie škodlivým praktikám, vytvoriť účinný systém oznamovania prípadov zneužívania a zlepšiť zdroje policajných a vyšetrujúcich orgánov. Takisto sa domnievam, že rozsiahla vzdelávacia kampaň by zvýšila informovanosť detí o rizikách používania nových technológií.

Preto som s radosťou hlasovala za poskytnutie finančných prostriedkov v celkovej výške 55 miliónov EUR na obdobie 2009 – 2013 na program bezpečný internet, ktorý bol súčasťou návrhu, o ktorom sa hlasovalo. Verím, že tieto zdroje pomôžu dosiahnuť ciele programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. (LT) Na základe rýchleho šírenia nových technológií a rastu počítačovej gramotnosti čoraz viac detí a mladých ľudí používa internet. Maloletí často prichádzajú do styku s internetovými stránkami, ktoré podporujú škodlivé správanie, detskú pornografiu, prostitúciu maloletých, reklamy na diéty zapríčiňujúce anorexiu alebo ktoré navádzajú na samovraždu. Podľa údajov Interpolu na internete každý rok stúpa množstvo nových fotografií s detskou pornografiou. Musíme vyriešiť problém bezpečnosti detí na internete na všetkých úrovniach, a to zapojením detí, ich rodín, škôl a celej spoločnosti. Musíme deti informovať o nebezpečenstve, ktorému čelia a ktoré vzniká pri používaní nových technológií. Musíme deťom pomôcť rozoznávať prípady možného zneužívania, obťažovania, násilia alebo iných rizík, a podobu, akú môže mať, a učiť deti, ako sa majú chrániť. Nový program Európskej komisie s názvom Bezpečnejší internet navrhuje prideliť 55 miliónov EUR na boj proti obsahu na internete, ktorý je škodlivý pre deti a mladých ľudí. Jeho cieľom je vytvoriť bezpečné internetové prostredie a podporiť prostriedky na zabránenie zločinu. Obsahuje plány na vytvorenie spoločnej databázy a výmenu osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman a Thomas Wise (NI), písomne. Zneužívanie a vykorisťovanie detí prostredníctvom internetu, mobilných telefónov a iných technológií je neprípustné a neprijateľné, ale treba prijať opatrenia na ich ochranu – a na potrestanie tých, ktorí im ublížia alebo ktorí sa im snažia ublížiť – na vnútroštátnej úrovni a medzi vládami členských štátov na základe spolupráce. Ako vždy veríme, že činnosť na úrovni EÚ nie je odpoveďou.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) Hlasovala som za správu pani Angelilliovej, pretože jednou z najzákladnejších a trvalých štruktúr v európskej hodnotovej základni je naša povinnosť chrániť nevinné duše, teda deti. Práva detí a ich ochrana patria medzi hlavné ľudské hodnoty. Internet predstavuje množstvo hrozieb, proti ktorým deti treba chrániť efektívnejším spôsobom ako doteraz. Opatrenia na úrovni Spoločenstva sú v tejto oblasti oprávnené. Stále si musíme pripomínať hrozby, ktoré internet skrýva.

Takisto si musíme byť vedomí našej zodpovednosti ako rodičia. Podporila som všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zdôrazňovali význam informovania a vzdelávania rodičov, učiteľov a každého, kto je v styku s deťmi. Je veľmi dôležité poučiť týmto spôsobom rodičov a tým propagovať používanie zodpovedných komunikačných technológií.

Okrem toho je dôležitý pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 23, ktorý taktiež hovorí o problémoch groomingu, internetového obťažovania a rôznych formách násilného obsahu. Návrhy v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 26 týkajúce sa zavedenia rôznych technických nástrojov a upevnenia zodpovednosti, ktorú majú poskytovatelia služieb, sú správne a náležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne. (FR) Podľa Internet Watch Foundation, anglickej organizácie, ktorá bojuje proti prechovávaniu a šíreniu fotografií s detskou pornografiou, je sexuálne vykorisťovanie detí na komerčné účely rastúcim sektorom s nízkym rizikom a vysokým ziskom. Predaj týchto fotografií na internete predstavuje hanebný obchod v hodnote miliárd eur.

Schvaľujeme prístup Komisie a našich kolegov, ktorí chcú zastaviť tento druh činnosti, a to najmä zavedením blokujúcich mechanizmov pre kreditné karty alebo elektronické platby pri nákupe fotografií s detskou pornografiou na internete.

V súčasnosti, žiaľ, existujú vážne technické obmedzenia pre všetky vnútroštátne a európske mechanizmy ochrany, ktoré sa vyvíjajú. V skutočnosti väčšina obchodných serverov, ktoré ponúkajú tieto fotografie, sa nenachádza v Európe, ale v Spojených štátoch, Rusku a Ázii. Ich nezákonný obsah možno ľahko nahrať v jednej krajine a pozrieť si ho v inej. Preto je pochopiteľné, že účinné prostriedky na boj proti rozvoju pedofílie na internete sú problematické, aj keď sú potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. Vítame správu zameranú na vytvorenie bezpečného online prostredia pre deti. Je našou povinnosťou chrániť naše deti pred nebezpečným materiálom zobrazujúcim detskú pornografiu a násilie. Táto správa by sa však nemala používať ako zámienka pre harmonizáciu trestného práva v EÚ. Predovšetkým potrebujeme lepšiu koordináciu medzi vnútroštátnymi právnymi systémami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Plne podporujem potrebu rozpočtu vo výške 55 miliónov EUR na zabezpečenie toho, aby deti, z ktorých mnohé trávia najmenej tri hodiny denne na internete, boli lepšie chránené pred nebezpečným užívateľským obsahom. Podporujem potrebu lepšieho informovania rodičov a opatrovateľov prostredníctvom informačných balíkov o nebezpečenstve na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Internet nie je monitorovaný a deti a mladí ľudia sú si len zriedka vedomí nebezpečenstiev, ktoré tam na nich číhajú. Skutočnosť, že podľa britskej štúdie tri štvrtiny detí narazili na pornografické alebo násilné fotografie na internete, je alarmujúca. Musíme pred tým chrániť našich mladých ľudí, ako aj pred drahým internetovým vydieraním, ako je online šikanovanie a obťažovanie.

Je dôležité zabezpečiť, aby internet prestal byť rajom pre kriminálnych pedofilov pre svoju anonymitu. Môžeme uspieť len kombináciou rôznych opatrení, ktoré by mali zahŕňať aj internetové kaviarne. Podľa môjho názoru nás táto správa privedie o krok bližšie správnym smerom, aj keď nie dostatočne ďaleko, preto som hlasoval v jej prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Bezpečnosť detí, pokiaľ ide o komunikačné systémy online, je prvoradá, a keďže nové technológie sú stále rozšírenejšie a zvyšuje sa aj počítačová gramotnosť, deti sú čoraz viac vystavené rizikám nezákonného obsahu a škodlivému správaniu, ako je obťažovanie, detská pornografia, zoznamovanie online s cieľom sexuálneho zneužitia, online šikanovanie a navádzanie na sebapoškodzovanie, anorexiu a samovraždu.

Opatrenia, ktoré treba prijať, musia zapojiť deti, rodiny a školy spolu s ostatnými zúčastnenými stranami. Je potrebné spoločné úsilie zamerané na zvýšenie informovanosti a prevencie s cieľom informovať deti. Medzi rodičmi a školskými učiteľmi bude potrebné uskutočniť veľkú kampaň zameranú na počítačovú gramotnosť s cieľom preklenúť technologickú priepasť medzi generáciami. Treba podporovať opatrenia zamerané na informovanie, vývoj nových technologických nástrojov a výmenu osvedčených postupov.

Tieto návrhy sú rovnako platné pre Portugalsko, kde vláda poskytuje počítač Magalhães pre deti od 6 rokov. Zaujímalo by ma, či sa všetky obavy vyjadrené v tejto správe zohľadnia v činnostiach portugalskej vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Internet je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života našich detí. Ako vyrastajú, používajú internet častejšie. Od 11 rokov mladí denne surfujú na internete a v 15-tich rokoch sú online a surfujú na internete niekoľkokrát denne.

Používanie tohto impozantného nástroja, ktorý je bránou k vedomostiam a odrazovým mostíkom k vzdelávajúcej sa spoločnosti, nie je bez rizika.

Mnohé deti sú tak nevedomky vystavené škodlivým fotografiám alebo obsahu, ako napríklad obchodné podvody, šikanovanie, pornografia a navádzanie na rasizmus alebo samovraždu.

Takéto zneužívanie je výsledkom najmä nedostatku primeranej medzinárodnej regulácie a spolupráce.

Európsky program Bezpečnejší internet s rozpočtom 55 miliónov EUR je zameraný na zvýšenie informovanosti o nebezpečenstve na internete, a to nielen detí, ale aj ich rodičov a učiteľov. Takisto sa snaží propagovať rozvoj filtračných systémov a podporiť označovanie internetových stránok, ktoré sa považujú za bezpečné pre deti.

Preto som prirodzene hlasovala za správu talianskej poslankyne Roberty Angelilliovej ktorá sa zasadzuje za používanie internetu v bezpečnom prostredí pri zabezpečení plnej ochrany fyzickej a morálnej integrity detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som za správu pani Angelilliovej o ochrane detí používajúcich internet a iné komunikačné technológie. Na základe masovej expanzie nových technológií, ktoré sú čoraz dostupnejšie, sú deti v čoraz väčšej miere vystavené rizikám nezákonného obsahu, ako je obťažovanie, detská pornografia, šikanovanie, navádzanie na anorexiu atď. Preto potrebujeme spoločné opatrenia zamerané na predchádzanie a boj proti takémuto zneužívaniu. Rozhodne podporujem túto správu, pretože stavia do popredia túto problematiku, ktorú inštitúcie Spoločenstva často podceňovali. Nakoniec vítam návrh na zriadenie európskej databázy detských pornografických fotografií s prepojením v reálnom čase na núdzové správy dostupné polícii, aby tak disponovala čo najlepším nástrojom na boj proti takémuto úchylnému správaniu.

 
  
  

– Správa: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písomne. V tejto smernici sa navrhujú nové opatrenia na podporu vedomého používania vozidiel s nízkym obsahom emisií uhlíka. Na základe záväzku, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov o 18 %, čelí Írsko veľkému problému. Pokiaľ ide o dopravu, musíme sa zamerať na toto odvetvie s cieľom znížiť emisie a zvýšiť informovanosť verejnosti.

Tento návrh EÚ stanovuje vypracovanie novej metodiky zameranej na výpočet nákladov na spotrebu energie a emisie vozidiel, čo povzbudí ľudí, aby nakupovali energeticky úsporné automobily. Takáto metodika zahŕňa všetku cestnú dopravu s výnimkou pohotovostných, záchranných a vojenských vozidiel.

Podporujeme zavedenie integrovaného prístupu, ktorý by zahŕňal výrobcov vozidiel, dodávateľov pohonných hmôt, opravárov, zákazníkov, vodičov, ako aj orgány. Iniciatíva na podporu trhu s energeticky účinnejšími vozidlami za konkurenčné ceny poskytne írskym občanom prostriedky na zníženie emisií, ako aj hospodárske výhody. Prináša to úžitok na všetkých úrovniach: okrem vnútroštátnych nákladov aj na úrovni súkromných nákladov. Nižšia spotreba paliva znamená menšiu potrebu dovozu. Povzbudí sa tým globálny rozvoj energeticky úsporných vozidiel, čo je veľmi pozitívny krok.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Širokému uvedeniu technológií s lepšími úžitkovými vlastnosťami na trh často bránia vysoké počiatočné náklady a tým aj nedostatočný dopyt zákazníkov. Preto je potrebné opatrenie na úrovni Spoločenstva s cieľom podporiť investície potrebné na výrobu vozidiel, ktoré budú energeticky účinnejšie a menej znečisťujúce, pretože v dlhodobom horizonte budú náklady na tento druh alternatívy nižšie.

Súhlasím s cieľom tejto smernice: podporiť uvedenie čistých a energeticky úsporných vozidiel na trh a tým prispieť k energetickej účinnosti v doprave prostredníctvom zníženia spotreby pohonných hmôt, chrániť klímu znížením emisií CO2 a zlepšiť kvalitu vzduchu znížením znečisťujúcich emisií.

Európsky parlament musí ísť príkladom tým, že prijme kritériá udržateľnosti, najmä v oblasti verejného obstarávania.

Podporujem kompromis dosiahnutý o tejto správe. Je flexibilnejší a menej byrokratický ako počiatočný návrh, ktorý predložila Komisia a pán spravodajca. Súhlasím s kompromisom najmä preto, lebo rešpektuje zásadu subsidiarity a pre miestne orgány predstavuje menšiu záťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. (EL) Podpora čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave je z technického hľadiska významným opatrením na ochranu životného prostredia, pretože emisie z bežných vozidiel prispievajú k zmene klímy a znečisťovaniu ovzdušia v centrách miest, čo má vážne následky na verejné zdravie.

Napriek demonštráciám pracovníkov, ktorí žiadali opatrenia zamerané na vyriešenie týchto vážnych problémov, automobilový priemysel odmieta v rámci hospodárskej súťaže vyrábať čisté vozidlá, kým vopred nebude zaručená väčšia ziskovosť, a požaduje, aby verejný sektor financoval výskum a náklady na rozvoj čistých vozidiel spolu s ich zvýšenými ziskami.

Presne to robí návrh smernice, a to tak, že požaduje, aby sa prevádzkové náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a znečisťujúce látky počas životnosti vozidla zahrnuli do kritérií verejného obstarávania vozidiel, čím urážlivým spôsobom využíva verejné financie na dotovanie výrobcov čistých vozidiel v automobilovom priemysle.

Pracovníci bojujú za spoločnosti verejnej dopravy, ktoré uspokojujú ich potreby vysokým štandardom služieb šetrných voči životnému prostrediu. Sú proti akejkoľvek forme regulácie určenej na obohatenie automobilového priemyslu, ktorý svojou nezodpovednou sociálnou a environmentálnou politikou zameranou na zvýšenie svojich ziskov prispieva k zmene klímy, k nadmernej spotrebe zdrojov energie a k znečisteniu ovzdušia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu Dana Jørgensena o podpore čistých a energeticky účinných vozidiel v cestnej doprave, pretože sa domnievam, že treba povzbudiť priemysel, aby investoval do rozvoja vozidiel s nízkou spotrebou energie a nízkymi emisiami skleníkových plynov.

Verejné orgány by mali pomôcť stimulovať tento trh a zlepšiť prispenie odvetvia dopravy k politikám EÚ v oblasti životného prostredia, klímy a energie tým, že zohľadnia spotrebu energie a vplyv na životné prostredie pri nákupe vozidiel cestnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. (PL) Vozidlá verejnej dopravy s nízkou spotrebou energie šetrné voči životnému prostrediu sú evidentne výhodné. Sú potrebné pre naše mestá a životné prostredie. Mali by sme pamätať aj na začlenenie používania čistých vozidiel do našich činností súvisiacich s balíkom zmeny klímy. Ako členka Výboru pre životné prostredie preto podporujem väčšinu činností, ktoré navrhuje pán spravodajca (a najmä technické a organizačné opatrenia), ktoré prispejú k dosiahnutiu základného cieľa, ktorým je zníženie znečistenia investovaním do technológií šetrných voči životnému prostrediu so zníženými emisiami CO2. Predmetné vozidlá zahŕňajú najmä služobné vozidlá (osobitné nákladné autá a autobusy na operatívnu podporu, údržbu infraštruktúry, autá na zametanie ciest atď.)

Návrh na zavedenie povinných kritérií pre úrovne emisií CO2 pri vypísaní tendra na verejné obstarávanie v oblasti verejných služieb sa mi však zdá dosť pochybný. Podľa môjho názoru by bolo vhodnejšie, aspoň v počiatočnej fáze novej regulácie, udeliť výrobným organizáciám v jednotlivých členských štátoch (ktorými sú väčšinou miestne orgány) právo zvoliť si svoje vlastné environmentálne kritériá pri obstarávaní vozového parku. Súhlasím s výrokom, že verejné obstarávanie, ako veľmi dôležitá súčasť európskeho trhu, by malo zostať nástrojom na podporu ekologických vozidiel, nie však mechanickým spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasoval som za podporu energeticky úsporných ekologických vozidiel pri vyhlásení verejnej súťaže.

Treba privítať, že pri nákupe vozidiel cestnej dopravy musia orgány a niektoré spoločnosti zohľadniť nielen cenu obstarávania, ale aj energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla, teda spotrebu energie, emisie CO2 a ďalšie znečisťujúce emisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písomne. − Keďže sa nachádzame uprostred krízy na finančných trhoch, pre nás, politických činiteľov, je jednoduché plne sa zamerať na súčasný problém a zabudnúť alebo nevšímať si ciele a ostatné iniciatívy Európskej únie. Preto vítam túto správu, ktorá zdôrazňuje skutočnú potrebu pokroku pri výrobe čistých a energeticky úsporných vozidiel.

Najdôležitejším aspektom tejto správy je podľa môjho názoru to, že sa nezameriava len na samotné vozidlá a verejnú dopravu, ale zaoberá sa aj podporou a povzbudením verejného sektora. Verejný sektor by mal byť príkladom pre obyvateľov Európy, pokiaľ ide o podporu čistých vozidiel.

Je chvályhodné, že pán spravodajca sa snaží vytvoriť prepojenie medzi verejným obstarávaním a posilnením a propagovaním čistých úsporných vozidiel Dúfam, že to povedie k zvýšeniu investícií a výskumu vozidiel s nízkymi emisiami CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. − (RO) Táto smernica zavádza harmonizovanú metodiku pre čisté a energeticky úsporné vozidlá pre trvalo udržateľné služby verejnej dopravy. Takisto pomôže zaviesť priority stanovené ako súčasť lisabonskej stratégie.

Explicitnou požiadavkou je zohľadniť spotrebu energie, emisie oxidu uhličitého a znečisťujúcich látok pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zo strany verejných orgánov a prevádzkovateľov poskytujúcich služby ako súčasť zmluvy s verejným orgánom, ako aj pri nákupe cestných vozidiel na poskytovanie služieb osobnej verejnej dopravy.

Najväčší hospodársky prínos by sa dosiahol tým, že by sa museli zahrnúť externé náklady ako kritériá udelenia zmluvy vo všetkých rozhodnutiach o obstarávaní. Majitelia vozidiel by následne mali priamy úžitok z úspory energie v dlhodobom horizonte, čo by ďaleko prevýšilo prípadnú vyššiu cenu vozidla.

Podpora čistých, energeticky úsporných vozidiel prostredníctvom verejného obstarávania na poskytovanie služieb verejnej prepravy rozšírená touto iniciatívou urýchli rozvoj týchto technológií na trhu a prispeje k úspore energie, ako aj k ochrane životného prostredia a verejného zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu pána Jørgensena o podpore používania ekologických vozidiel vo verejnej doprave. Počiatočný návrh, ktorý predložila Komisia v roku 2005, Parlament zamietol, pretože predstavoval množstvo byrokracie bez zníženia úrovne znečistenia. Požiadavkou v starom návrhu bolo 25 % ekologických motorových vozidiel. Nový návrh odkazuje len na motorové vozidlá určené pre verejnú dopravu a verejné orgány zodpovedné za poskytovanie týchto služieb. Verím, že nový návrh pomôže zvýšiť informovanosť miestnych orgánov s rozhodovacou právomocou a prinútiť ich, aby prijímali lepšie opatrenia na ochranu životného prostredia. Na európskej úrovni sa náklady vyplývajúce z preťaženia cestnej dopravy vo veľkých mestských aglomeráciách odhadujú na 1 % HDP Európy.

Znečistenie vo veľkých mestách možno takisto znížiť prostredníctvom podpory verejnej dopravy a najmä čistým systémom verejnej dopravy. Okrem podporovania systémov metra, električiek, trolejbusov a regionálnych vlakov alebo prepravy loďou možno znečistenie vo veľkých európskych mestách znížiť aj zavedením ekologických autobusov. Nová smernica zavádza miestnym orgánom povinnosť vypočítať a zohľadniť náklady na používanie autobusov alebo minibusov počas ich celej životnosti. Rada by som zablahoželala miestnym orgánom v Prahe, že nakúpili vozový park ekologických autobusov využitím štátnej pomoci, čím nám poskytli príklad hodný nasledovania.

 
  
  

– Správa: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písomne. Táto smernica sa zaoberá reguláciou povolení na uvedenie na trh pre lieky. Vítame iniciatívu EÚ zameranú na zjednodušenie a harmonizáciu súčasných právnych predpisov. Ide o záležitosť, ktorá šetrí čas a peniaze, čím uspokojí výrobcov a spotrebiteľov v Írsku.

Navrhované revízie pozitívne ovplyvnia írsky farmaceutický trh, ktorý je v Európe výrazne zastúpený. Sme vďační, že v tomto sektore 13 z 15 najväčších spoločností vo svete má v súčasnosti svoje sídlo v Írsku. V Írsku v súčasnosti existuje v oblasti zdravotníckej techniky viac ako 140 spoločností, ktoré poskytujú 26 000 pracovných miest. Ročný export zdravotníckych pomôcok dosahuje výšku približne 6,2 miliardy EUR, čo predstavuje 10 % celkového exportu Írska.

Podporujeme vytvorenie jednotných kritérií pre hodnotenie, schválenie a predaj farmaceutických výrobkov, ktoré prechádzajú zmenami, ako sú farmaceutické metódy, označovanie výrobku alebo informačné letáky pre pacientov. Takisto uznávame potrebu ďalšej harmonizácie vnútroštátnych ustanovení členských štátov a európskych nariadení na zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenie systému regulovania zmien, ako je možnosť podať jedinú žiadosť o jednu alebo viaceré identické zmeny. Súhlasíme s revíziou kontroly Komisie, pokiaľ ide o zoznamy látok, ochranné lehoty, zásady a metodické pokyny.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Ukázalo sa, že súčasný spôsob riadenia zmien je do veľkej miery neúčinný a nie je uspokojivý ani pre orgány či farmaceutický priemysel ako celok.

Každá zmena výrobkov schválených na základe čisto vnútroštátnych postupov v rôznych členských štátoch sa upravuje rôznymi spôsobmi v podobe dokumentu, ktorý sa predloží, a postupu hodnotenia. Táto situácia spôsobuje problémy v rôznych oblastiach: verejné zdravie, vnútorný trh v právnej oblasti a pri praktickom uplatňovaní.

V správe sa navrhujú niektoré zlepšenia. Pre harmonizáciu a zjednodušenie je dôležité, aby sa zmeny týkajúce sa povolenia na uvedenie na trh riadili rovnakými legislatívnymi požiadavkami bez ohľadu na to, aký postup udeľovania povolení bol pôvodne použitý. Bude to mať výhody pre všetky zainteresované strany: pacientov, orgány a farmaceutické spoločnosti.

Súhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi v kompromisnom stanovisku, pretože zdôrazňujú potrebu zjednodušiť a zharmonizovať administratívne postupy, povoliť možnosť podania jedinej žiadosti o jednu alebo viac identických zmien a objasňujú potrebu uplatňovania zásady subsidiarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu Françoise Grossetêtovej o zmene podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky na trhu Spoločenstva, pretože zaručí bezpečnosť pre európskych občanov.

Osobitne by som chcela vyzdvihnúť návrh Socialistickej skupiny v Európskom parlamente na používanie zásady subsidiarity pri uplatňovaní európskeho systému zmien na lieky, ktoré sa predávajú výlučne na vnútroštátnom trhu, čím sa ochránia malé a stredné podniky vyrábajúce lieky na báze byliniek a homeopatické výrobky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Pre nedostatok harmonizácie na úrovni Spoločenstva sú predmetom vnútroštátnych právnych predpisov len zmeny v rámci domáceho povolenia na uvedenie na trh. V niektorých členských štátoch sú požiadavky týkajúce sa povolenia na uvedenie na trh na vnútroštátnej úrovni podobné požiadavkám na zmeny povolenia na uvedenie na trh. Vo väčšine krajín však takáto koordinácia neexistuje, čo znamená, že medzi členskými štátmi existujú rozdiely v právnych predpisoch.

Táto situácia má negatívny vplyv na verejné zdravie, administratívnu záťaž a všeobecné fungovanie vnútorného trhu s farmaceutickými výrobkami.

Všetky lieky, bez ohľadu na kritériá povolenia na uvedenie na trh, by mali prejsť rovnakými hodnotiacimi kritériami a administratívnymi opatreniami v prípade, že povolenie na ich uvedenie na trh sa líši.

 
  
  

– Správa: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písomne. Jadrom tejto správy je kľúčová otázka ochrany spotrebiteľa. Očividne existuje dopyt po nehnuteľnostiach s časovo vymedzeným užívaním a podobnými produktmi a my nemôžeme brániť zodpovedným spoločnostiam, aby reagovali na tento dopyt. Nemyslím si, že niekto chce tvrdiť, že všetky spoločnosti fungujúce v tejto oblasti používajú nečestné praktiky alebo využívajú zákazníkov. Sme si však vedomí toho, že existujú spoločnosti, ktoré bezohľadne využili európskych spotrebiteľov, a že európski spotrebitelia sa nechali takýmito zle riadenými spoločnosťami dobehnúť, čo je výsledkom neadekvátnej regulácie v tejto oblasti. Množstvo írskych dovolenkárov sa dostalo do veľkých finančných a právnych ťažkostí na základe dohôd, ktoré uzavreli so zle riadenými spoločnosťami ponúkajúcimi nehnuteľnosti s časovo vymedzeným užívaním v kontinentálnej Európe.

Nová smernica zahŕňa istú dôležitú záruku ochrany spotrebiteľov, ktorá sa vzťahuje na oblasti ako reklama alebo zmluvy. Osobitne vítam ustanovenie o práve na odstúpenie od zmluvy, alebo lehotu na rozmyslenie, ktoré spotrebiteľom – zvábeným reklamou alebo dovolenkou – poskytne čas na riadne zváženie tak, aby si boli istí, že súhlasia so strednodobými a dlhodobými dôsledkami dohody o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. (EL) Právo pracovníkov na oddych a dovolenku sa zmenilo na komoditu na zvýšenie kapitálu. Účelom nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním a nových produktov propagovaných v tejto súvislosti je využiť neustále obmedzenia v čase dovoleniek, znižujúce sa príjmy a úsilie pracovníkov zaistiť si v dlhodobom horizonte lacnejšiu dovolenku, čím sa vytvára obrat, ktorý presahuje 11 miliárd EUR.

Klamlivé a agresívne metódy, ktoré používajú často fantómové spoločnosti, aby presvedčili a oklamali kupujúcich, siahajú v najlepšom prípade od malého písma v zmluvách po zavádzajúcu reklamu, únavnú prezentáciu, prisľúbenie darov a tak ďalej, a takmer vždy sa končia okamžitým podpisom záväzných dokumentov pod nátlakom.

Sťažnosti, ktoré dostávajú spotrebiteľské organizácie a ktoré sa týkajú podvodu, prehnaných poplatkov za údržbu, sprievodné kreditné karty, veľké rozdiely v cene pri ďalšom predaji z dôvodu výdavkov spojených s predajom a tak ďalej, sú nespočetné.

Začlenenie ostatných produktov do smernice o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností, ako sú dovolenky na lodiach alebo v kluboch či karavanoch, zaisťuje právne krytie a nové zdroje ziskov pre kapitál.

Lehota na rozmyslenie, ktorá je vymedzená na 10 dní a odstupným vo výške 3 % celkovej sumy, nerieši tento problém. Práve naopak, EÚ prenáša zodpovednosť na pracovníkov, ako to robí pri všetkých spotrebiteľských produktoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pána Mandersa o ochrane spotrebiteľov v prípade nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním, keďže kompromis dosiahnutý s Radou v tejto veci ponúka lepšiu ochranu práv a záujmov európskych spotrebiteľov.

Domnievam sa, že z lepšej regulácie tohto sektora budú profitovať nielen spotrebitelia, ale aj európsky cestovný ruch.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Táto správa obsahuje sériu návrhov, ktoré v podstate akceptujeme pri zohľadnení potreby posilniť právo spotrebiteľov na získanie informácií o dovolenkových produktoch. Ustanovuje sa v nej, že prevádzkovatelia sú povinní poskytnúť súbor dôležitých informácií tak, aby spotrebitelia mohli urobiť lepšie informované rozhodnutie, pokiaľ ide o uzatváranie zmlúv.

Okrem toho sa predĺžilo obdobie, počas ktorého môžu spotrebitelia odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek poplatkov, najmä ak im neboli poskytnuté potrebné informácie. Je dôležité zabrániť zneužívaniu a opakovaným prípadom podvodu. Dúfame, že zákaz zálohových platieb v akejkoľvek výške počas odstúpenia od zmluvy a zavedenia nových platieb pri predaji dlhodobých dovolenkových produktov bude pozitívnym príspevkom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Plne podporujem správu o zvýšení ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti. Keďže britskí spotrebitelia predstavujú jednu tretinu všetkých európskych vlastníkov nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním, tento právny predpis reaguje na obavy spotrebiteľov zo Spojeného kráľovstva. Plne schvaľujem, aby obchodníci predávajúci nehnuteľnosti s časovo vymedzeným užívaním predĺžili lehotu na rozmyslenie pre kupujúcich, ako aj to, aby im povinne poskytovali všetky detaily o kúpe pred podpísaním zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Mnohé sťažnosti spotrebiteľov potvrdili vážne problémy spojené s nehnuteľnosťami s časovo vymedzeným užívaním, ktoré vytvárajú nerovnováhu na trhu. Rozvoj trhu vzhľadom na dopyt a výrazný vývoj nových produktov predávaných podobným spôsobom spôsobil spotrebiteľom a podnikom značné problémy.

Text, o ktorom sa dnes hlasovalo, od základu mení a dopĺňa definície a rozsah smernice tak, aby pokrývala nové dovolenkové produkty. Takisto objasňuje a aktualizuje ustanovenia o požiadavkách uplatňovaných na obsah a jazyk informácií a zmlúv poskytovaných spotrebiteľom.

Obchodné činnosti ovplyvnené smernicou majú veľký význam pre európske odvetvie cestovného ruchu vrátane portugalského odvetvia, konkrétne pre prevádzkovateľov a spotrebiteľov. Hlavnou myšlienkou je preto posilniť pozíciu spotrebiteľov vo všetkých rokovaniach o kúpe práva na užívanie. Takýmto spôsobom možno lepšie bojovať proti neistotám na trhu a vytvárať stabilnejšie a transparentnejšie prostredie, na základe čoho spotrebitelia získajú viac a lepších informácií.

 
  
  

– Správa: Sophia in ’t Veld (A6-0403/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe. Nedávno som navštívil Austráliu a keď som hovoril s tamojšími zástupcami vlády, pochopil som, že toto hlasovanie bude dôležitým krokom vpred, na základe čoho sa posilní už existujúca spolupráca medzi Európou a Austráliou v oblasti bezpečnosti cestujúcich a nákladnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Napriek tomu, že ide o krok späť, zásluhou pozície Európskeho parlamentu sa venuje pozornosť neprijateľným dohodám medzi EÚ a tretím krajinami, pokiaľ ide o spracovanie a prenos údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) leteckých dopravcov pod zámienkou boja proti terorizmu.

Okrem ostatných dôležitých aspektov tento návrh:

– odsudzuje častý nedostatok parlamentnej kontroly nad rokovaniami a schvaľovaním týchto dohôd, pričom schválenie národným parlamentom sa vyžaduje len v siedmich členských štátoch;

– varuje, že dohody nemusia byť v súlade s medzinárodnými predpismi na ochranu údajov;

– odsudzuje množstvo požadovaných údajov, ktoré je rovnaké ako v dohode s USA a ktoré okrem rezervácii hotela a vozidla zahŕňajú telefónne čísla, e-mailové adresy, osobné a obchodné adresy, stravovacie návyky, čísla kreditných kariet, údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie a členstvo v odboroch, ako aj ostatné údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálnej aktivity.

Je to ďalšia neprijateľná situácia vyplývajúca zo súčasných bezpečnostných podmienok, ktorá ohrozuje práva, slobody a záruky občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Pri pohľade na situáciu týkajúcu sa dohody o údajoch zo záznamu o cestujúcom so Spojenými štátmi dochádza v mene boja proti terorizmu k znepokojivému vývoju. Na základe tejto dohody sa prenášajú a niekoľko rokov uchovávajú osobné údaje ako telefónne čísla a e-mailové adresy cestujúcich v leteckej doprave. Ochrana údajov počas tohto procesu vôbec nie je zabezpečená. Treba zabrániť ďalšiemu porušovaniu ochrany údajov tohto druhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa odhaľuje pokrytectvo Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o osobné práva ľudí a demokratické slobody. Akákoľvek kritika Európskeho parlamentu je obmedzená na procedurálne otázky a na skutočnosť, že európskym občanom sa neposkytuje ochrana, ktorú by údajne podľa právnych predpisov EÚ mali dostávať. Sú to práve tieto právne predpisy, ktoré hrubo porušujú všetky formy ochrany osobných údajov a zavádzajú všeobecné osobné záznamy a zber a výmenu najcitlivejších osobných údajov medzi represívnymi mechanizmami členských štátov a tajnými službami tretích krajín.

Skutočnosť, že správa sa neodvažuje žiadať zrušenie dohody alebo jej reciprocitu, je dôkazom toho, že všetky povrchné sťažnosti, ktoré sa na ňu vzťahujú, sú len pre zdanie. Tak ako v prípade podobnej neprijateľnej dohody medzi EÚ a USA nechránia zdržanlivé výhrady na strane Európskeho parlamentu osobné údaje pracovníkov EÚ pred ich sprístupnením každej tajnej službe a každému represívnemu mechanizmu v rámci ich protiteroristickej spolupráce.

Znovu vychádza najavo, že Európsky parlament a EÚ nielenže nechránia demokratické práva a základné slobody, ale naopak, obmedzujú ich až do bodu zániku prostredníctvom spleti spiatočníckych legislatívnych opatrení a dohôd.

 
  
  

– Správa: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. Európsky súdny dvor, ktorý vydal rozhodnutie vo veciach Laval, Ruffert a Luxembourg ukázal, že je potrebné objasniť, že hospodárske slobody, tak ako sú stanovené v zmluvách, by sa mali vykladať takým spôsobom, aby neporušovali vykonávanie základných sociálnych práv, ako ich uznávajú členské štáty a právne predpisy Spoločenstva. Patrí sem právo rokovať, uzatvárať a presadzovať kolektívne zmluvy a uskutočňovať kolektívne akcie. Pri uplatňovaní týchto základných práv v rámci spoločenského záujmu a ochrany pracovníkov sa nesmie narušiť autonómia sociálnych partnerov.

Revízia súčasných právnych predpisov je určite potrebná. Táto situácia môže viesť k tomu, že na pracovníkov v hostiteľských krajinách bude vyvíjaný tlak hospodárskej súťaže v podobe nízkych miezd. Chcel by som sa pripojiť k iniciatíve svojich kolegov za zavedenie jednotného vykonávania smernice o vysielaní pracovníkov vo všetkých členských štátoch.

Plne súhlasím s tým, že Komisia a členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na boj proti prípadom zneužívania, najmä pokiaľ ide o činnosti spoločností, ktoré v skutočnosti nie sú zapojené do žiadneho autentického a efektívneho obchodovania v krajine, v ktorej sú registrované.

Stanovenie právneho rámca pre nadnárodné kolektívne zmluvy bude určite významným krokom vpred.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písomne. Britskí konzervatívci podporujú právo pracovníkov na štrajk, ale mali by mať možnosť zvoliť si aj právo neštrajkovať. Podporujeme rozsudky Európskeho súdneho dvora (ESD) a nemyslíme si, že práva pracovníkov boli na základe nich spochybnené. Nie je potrebná revízia smernice o vysielaní pracovníkov ani rozšírenie jej právneho základu z dôvodu problémov, s ktorými sa stretli niektoré členské štáty pri organizácii svojich individuálnych pracovných trhov. V minulom roku bol úspešne vyslaný 1 milión pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) , písomne. (SV) Rozhodla som sa dnes zdržať záverečného hlasovania o správe pána Anderssona o výzvach v súvislosti s kolektívnymi zmluvami v EÚ (A6-0370/2008). Kolektívne zmluvy, práva na združovanie v odborových zväzoch a právo na protest sú opísané v Lisabonskej zmluve, ktorá, ako dúfam, sa stane právne záväzná. Zmluva obsahuje aj právo na prácu, právo na založenie podniku a právo na prechádzanie hraníc EÚ. Pre zástupcov odborových zväzov nemožno urobiť výnimky, ako sa to uvádza v návrhu, pokiaľ ide o rešpektovanie základných právnych zásad ES, napríklad zásady proporcionality. Uplatňuje sa, a, samozrejme, musí sa uplatňovať na všetkých občanov EÚ.

Právne predpisy ES a zmluvy by v Európskom parlamente mali mať svojich najväčších zástupcov. Pozícia, ktorú prijal Parlament a ktorá sa týka právneho základu, sa môže stať hrozbou pre budúcu slobodu pohybu. Som však veľmi rada, že Európsky parlament prijal pozíciu v prospech švédskeho modelu a našich kolektívnych zmlúv.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Uznesenie, ktoré prijala väčšina v Európskom parlamente o neprijateľných rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora vo veciach Laval, Rüffert a Viking, je úplne neprimerané. Nestačí uznať, že sloboda poskytovania služieb nie je nadradená základným právam, konkrétne právu odborov na protest, najmä keď je to ústavné právo v niekoľkých členských štátoch.

Hoci v uznesení sa zdôrazňuje, že hospodárske slobody, tak ako sú stanovené v zmluvách, by sa mali vykladať takým spôsobom, aby neporušovali vykonávanie základných sociálnych práv vrátane práva na rokovanie, uzatváranie a vykonávanie kolektívnych zmlúv a právo na kolektívne konanie, pravda je, že zatiaľ čo zásady, ktoré využíva Súdny dvor, zotrvávajú v európskych zmluvách, majúc na pamäti, že sú obsiahnuté aj v Lisabonskej zmluve, nikto nemôže zaručiť, že sa znovu neprijmú rovnaké rozhodnutia.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tejto správe, lebo nešla k jadru veci a namiesto toho žiada o podporu návrhu Lisabonskej zmluvy napriek tomu, že ju už írsky ľud zamietol.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Podporil som správu pána Anderssona o výzvach v súvislosti s kolektívnymi zmluvami v Únii na základe série nedávnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. Nespochybňujem právnu platnosť vydaných rozhodnutí, ale to, že odrážajú zámer Parlamentu, Komisie a Rady pri schvaľovaní smernice o vysielaní pracovníkov.

Záver je jasný: smernica o vysielaní pracovníkov sa musí upraviť a jej ustanovenia musíme zmeniť a doplniť tak, aby sa obnovil náš pôvodný zámer. Pre Európsku komisiu to musí byť prioritou. Túto záležitosť musíme naliehavo vyriešiť. Ak táto Komisia nenapraví túto situáciu, bude to musieť urobiť ďalšia Komisia po európskych voľbách v roku 2009. Nebudem hlasovať za ratifikáciu novej Komisie, ktorá v prvých 12 mesiacoch nebude mať vo svojom pracovnom programe túto problematiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) V správe pána Anderssona sa tvrdí, že zo škandalóznych rozsudkov Súdneho dvora v Luxembursku, najmä vo veciach Laval a Viking, sme sa poučili. V týchto rozsudkoch sa uprednostňuje sloboda poskytovania služieb a sloboda zakladania podnikov na úkor ochrany záujmov a práv vnútroštátnych pracovníkov proti sociálnemu dampingu. V neprijateľnej miere sa uplatňovanie sociálnych práv podrobuje „zásade proporcionality“, čím sa do veľkej miery prekračujú zákonné obmedzenia (napr. verejný poriadok a zdravie) uznávané vo vnútroštátnych zákonoch a dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP).

Predstavujú opätovné nenápadné zavedenie prvej verzie Bolkensteinovej smernice, v ktorej sa na pracovníkov poskytujúcich služby v inom členskom štáte uplatňuje právo krajiny pôvodu (sociálne právo, pracovné právo, odmeňovanie a pod.) bez ohľadu na právne predpisy alebo kolektívne zmluvy, ktoré platia v inom členskom štáte. Európski zákonodarcovia túto verziu odmietli a je neprijateľné, aby sa sudcovia pod zámienkou výkladu práva vydávali za zákonodarcov.

Hoci je to v tomto prípade inak, pán Andersson je príliš zviazaný s ultraliberálnymi zásadami, ktoré túto situáciu spôsobili, preto túto správu nepodporíme. Z tohto dôvodu sa zdržiavame hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Socialistická skupina v Európskom parlamente a stredopravé strany vždy bezvýhradne podporovali všetky zmeny zmlúv EÚ. Prispeli tým k tomu, že inštitúcie EÚ vrátane Európskeho súdneho dvora získali ešte väčšiu moc nad švédskym pracovným trhom. Tak sa EÚ stala hrozbou pre právne predpisy týkajúce sa pracovného trhu pripravené na základe rokovaní a právne predpisy pevne zakotvené vo švédskej spoločnosti.

V tejto správe sa odporúčajú najmä zmeny týkajúce sa smernice o vysielaní pracovníkov. Nedá sa preto zabrániť neustálym zásahom Európskeho súdneho dvora do právnych predpisov, ktorými sa riadi švédsky pracovný trh. Po prvé, výsledkom je kompromis medzi konzervatívcami a socialistami, čo je situácia, ktorá vyústila do nevýrazného a rozporuplného znenia. Po druhé, primárne právo EÚ týkajúce sa vnútorného trhu (článok 49) má prednosť pred ustanoveniami smernice o vysielaní pracovníkov. Európsky súdny dvor tak môže dospieť k rovnakému záveru ako vo veci Laval.

EÚ nesmie riešiť problémy v oblastiach, v ktorých si vedia poradiť samotné členské štáty a pracovný trh k takýmto oblastiam patrí. Strana Júnový zoznam preto odporúča, aby Švédsko v rámci právnych predpisov EÚ o pracovnom trhu tvorilo výnimku, čím sa zabezpečí, aby Európsky súdny dvor nemohol v budúcnosti riadiť švédsky pracovný trh.

Za správu sme však hlasovali, pretože jej cieľ je napriek tomu prijateľný, a to čo najviac zabrániť Európskemu súdnemu dvoru, aby v budúcnosti zasahoval do švédskych kolektívnych zmlúv.

Rovnako sme podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v ktorých sa odporúča samostatné riešenie otázok pracovného trhu na vnútroštátnej úrovni, hlasovali sme však, samozrejme, proti chválospevu pána spravodajcu na Lisabonskú zmluvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Rozhodla som sa hlasovať proti správe pána Anderssona o výzvach v súvislosti s kolektívnymi zmluvami v Európskej únii.

Pán spravodajca kritizuje rozhodnutia Európskeho súdneho dvora týkajúce sa smernice o vysielaní pracovníkov a vyzýva na revíziu smernice.

Som rozhodne proti prístupu pána spravodajcu a tiež si myslím, že výzva na zmenu smernice bez potrebnej analýzy na úrovni členského štátu, najmä členských štátov, ktorých sa týka rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, je neodôvodneným krokom realizovaným z politických dôvodov. Formulácia použitá pánom spravodajcom je útokom na slobodné poskytovanie služieb, jednu zo základných slobôd Európskej únie, a ohrozením liberalizácie v oblasti poskytovania služieb, ktorú umožňuje smernica o službách, ako aj zásady krajiny pôvodu.

Podľa môjho názoru predstavuje správne vykonávanie smernice o vysielaní pracovníkov všetkými členskými štátmi, ako aj lepšia administratívna spolupráca medzi nimi, primerané nástroje zabezpečenia ochrany práv pracovníkov na jednej strane a slobody poskytovania služieb na strane druhej.

Je mi ľúto, že tento Parlament neprijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na vyváženie správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. (LT) Smernica o pracovných podmienkach dočasných pracovníkov je dôležitým prvkom pri našej snahe legalizovať voľný pohyb služieb a pracovníkov v rámci Spoločenstva. Nie všetky členské štáty požiadavky tejto smernice dodržiavajú. Niekedy sa od poskytovateľov služieb vyžaduje viac, než sa stanovuje v smernici. Porušovanie nariadení smernice spôsobuje blokovanie poskytovania služieb medzi členskými štátmi, a tým sa umožňuje zakrývanie protekcionistických politík. Európsky súdny dvor (ESD) vyšetroval prípad lotyšskej stavebnej spoločnosti Laval, ktorej bolo zakázané poskytovať stavebné služby vo Švédsku. Podľa švédskeho práva sa vyžadovala kolektívna zmluva aj napriek tomu, že zmluva bola podpísaná v Lotyšsku. ESD rozhodol, že sa zakazuje kladenie požiadaviek nad rámec požiadaviek smernice. Rozhodnutia ESD v prípade Laval a ďalších podobných prípadoch sa v správe a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch kritizujú a dokonca spochybňujú.

Hlasovala som proti, pretože si myslím, že Európsky parlament výkladom alebo spochybňovaním rozhodnutí ESD prekračuje svoje kompetencie. Nesúhlasím s vyhláseniami, ktorými sa spochybňuje spravodlivosť rozhodnutí ESD a navrhujem, aby sa uznesenia ESD v niektorých krajinách EÚ neuplatňovali. Takýmito vyhláseniami nielenže spochybňujeme právomoci ESD, ale vyjadrujeme aj pochybnosti o jeho nestrannosti, riskujeme deformáciu inštitucionálneho systému EÚ a prehlbujeme nedôveru občanov. Rovnako nesúhlasím s preskúmaním a revidovaním smernice. Ak smernica v určitých krajinách nefunguje, ako by mala, zodpovednosť za to nesú členovia Spoločenstva, pretože zlyhávajú pri vykonávaní nariadení smernice v praxi, alebo ich do vnútroštátneho práva transponujú nesprávne. Európska komisia by mala kontrolovať správnu transpozíciu smerníc EÚ do vnútroštátneho práva a dodržiavanie ducha a litery smerníc v rámci vnútroštátneho práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Cieľ sociálnej Európy stanovený Európskou úniou je ilúzia. Lisabonská stratégia zlyhala a čarovné elixíry na zlepšenie životných a pracovných podmienok, o ktorých snívajú proeurópski politici, sa ukázali ako neúčinné jednoducho preto, lebo skutočný Brusel je ultraliberálnym sluhom globalizácie. Na jednej strane chceme zabrániť sociálnemu dampingu s cieľom chrániť vyslaných aj nevyslaných pracovníkov, a tým dosiahnuť vyvážený vnútorný trh, a na strane druhej robíme všetko pre to, aby sme ešte trošku viac otvorili svoje hospodárske hranice masívnemu prisťahovalectvu uchádzačov o zamestnanie a prisťahovalcom.

Je to stále sa opakujúci príklad skutočnej proeurópskej schizofrénie. Stačí len poukázať na niekoľkonásobné zmienky o už neexistujúcej Lisabonskej zmluve v tejto zlátanej správe. Preto nechápeme, ako by mohla poskytnúť jasnú víziu na dosiahnutie rovnováhy medzi voľným pohybom služieb a právami pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Cieľom Európskeho spoločenstva je zabezpečiť základné práva všetkých občanov v oblasti verejného života, ako aj na pracovnom trhu. Naším cieľom je odstrániť diskrimináciu a neistotu týkajúcu sa budúcnosti.

Spravodajca Jan Andersson poukazuje na to, že niektoré rozhodnutia Európskeho súdneho dvora môžu narušiť zmysel niektorých občanov pre rovnosť a dodržiavanie pravidiel pracovného trhu. Aby sa takéto situácie v budúcnosti nevyskytovali, pán Andersson navrhuje vykonanie rýchlych opatrení vo forme pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov právnych predpisov, ktorými sa predíde možným sociálnym, hospodárskym a politickým dôsledkom rozhodnutí ESD. K nim patrí aj preskúmanie smernice o vysielaní pracovníkov a okamžité prijatie smernice o agentúrach dočasného zamestnávania.

Stručne povedané, myslím si, že by sme mali správu prijať v záujme vízie zjednotenej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Mnohí podnikatelia majú sklony platiť svojim zamestnancom za vykonávanú prácu čo najmenej. V stávke sú aj ďalšie náklady na prácu, napríklad na bezpečnosť a zariadenia. Zamestnancov však môže chrániť iba určenie platov vo všeobecne záväznej kolektívnej pracovnej zmluve a primeraná právna ochrana v krajine, v ktorej pracujú a žijú.

Na túto ochranu majú vplyv pôvodné ciele smernice o službách, ako aj nedávne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Ak sa na ich základe umožní uplatňovanie nevýhodnejších kolektívnych pracovných zmlúv alebo nevýhodnejších zahraničných právnych predpisov, začne tieto nákladovo efektívnejšie možnosti využívať čoraz viac zamestnávateľov a príjmy zamestnancov sa rapídne znížia.

Niektorí z nich pracujú v ilúzii, že návrh ústavy EÚ alebo Lisabonskej zmluvy ich proti tomu dostatočne ochráni. Na to, aby sa to dosiahlo, sa však budú musieť tieto dokumenty pred schválením upraviť. Očakávalo sa tiež, že tieto záruky ponúkne správa pána Anderssona. S dosiahnutými kompromismi týkajúcimi sa jej znenia je to však ešte nepravdepodobnejšie. Preto za túto správu nemôžeme hlasovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Je neprijateľné, aby v situácii, keď sa výzva na predkladanie ponúk uplatňuje na verejné zmluvy v celej EÚ, anuloval Európsky súdny dvor na základe nezhody so smernicou o vysielaní pracovníkov a smernicou o službách povinnosť platiť dohodnuté minimálne mzdy, ktorá je podmienkou uzatvorenia zmluvy. EÚ v tomto prípade ukazuje svoju skutočnú tvár čisto hospodárskeho spoločenstva, ktoré sociálne znevýhodnených občanov kŕmi odrobinkami a prázdnymi slovami. Je najvyšší čas, aby EÚ reagovala na volanie občanov o pomoc, ktoré už príliš dlho ignoruje, a pokúsila sa zaplátať diery a vyriešiť nezhody. Táto správa by mohla byť minimálne pokusom o nápravu, ponecháva sa v nej však stále príliš veľa priestoru na zneužívanie, preto som sa hlasovania zdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Ako člen európskej ľavice podporujem úplné uznávanie základných práv pracovníkov. Odmietol som hlasovať za správu pána Anderssona, pretože napriek niektorým pozitívnym prvkom je stále nedostatočná. Premárnila sa v nej príležitosť na účinné riešenie otázky práv pracovníkov podľa primárneho európskeho práva. Uplatňovanie základných práv, ako ich uznávajú členské štáty, dohovory organizácie MOP a Európska sociálna charta vrátane práva na vyjednávanie, nemôže závisieť od slobodnej vôle sudcu a byť až na druhom mieste, lebo tieto práva sú založené na legislatívnom zdroji nižšej hierarchie. Právo odborov na vykonávanie činnosti nesmie byť ohrozené. Do zmlúv musí byť začlenená doložka o sociálnej ochrane.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) V priebehu dňa bola odhlasovaná správa pána Anderssona o budúcnosti kolektívnych zmlúv v Európe po rozhodnutí (napríklad) vo veci Laval. Socialistická skupina v Európskom parlamente (PSE) žiadala zrušenie súčasného právneho predpisu EÚ známeho ako smernica o vysielaní pracovníkov, aby si Švédsko mohlo zachovať svoje kolektívne zmluvy.

Vyvíjal som aktivity vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ako aj na plenárnom zasadnutí s cieľom zabezpečiť prerokovanie tejto otázky na správnej úrovni: vnútroštátnej. Myslím si totiž, že skupina PSE stratégiu dobre nepremyslela. Opätovnými pokusmi preniesť rozhodnutie vo veci Laval na európsku úroveň namiesto jej vyriešenia podľa švédskych právnych predpisov sa vytvára tlak na ešte ďalšie spoločné právne predpisy týkajúce sa pracovného trhu, a to spôsobilo naše súčasné problémy. Tam, kde sa dohodne 27 členských štátov, je bez debaty nemysliteľné, aby Švédsko samotné prijalo právny predpis, ktorý nám dokonale vyhovuje. Náš model je v európskych súvislostiach jedinečný. Keďže pán Andersson a Parlament prijali môj návrh, aby sa smernica o vysielaní pracovníkov nerušila, kým sa v rámci vnútroštátneho zisťovania nepotvrdí, že je to potrebné, myslím, že by som mohol za správu hlasovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Ďakujem spravodajcovi Janovi Anderssonovi za správu týkajúcu sa veľmi dôležitej veci.

Nedávne prípady ESD, ako aj rozhodnutia Súdneho dvora znamenajú ohrozenie práv pracovníkov a solidarity pracovníkov prostredníctvom kolektívnych zmlúv spoločnosťami, ktorých prioritou je zisk aj na úkor oklieštenia práv pracovníkov: práve na to sa chystajú.

Na európsky sociálny model, na ktorý sme právom hrdí, útočia ziskuchtivci a vážne ho ohrozujú.

Hrozba importovania lacnej pracovnej sily je realitou, ktorú zadnými dvierkami prepašovali bezcharakterní zamestnávatelia pod zámienkou voľného pohybu.

Zásada voľného pohybu nikdy nemala slúžiť ako nástroj na získanie lacnej pracovnej sily, ani ako zásada, ktorou sa narúšajú sociálne podmienky pracovníkov. Zaujímavé by bolo, čo by s tým urobil Jacques Delors.

Rozhodnutia vo veciach Laval a Viking sú útokom na práva odborov a pracovníkov. Preto je správa pána Anderssona nesmierne potrebná a ja ju podporím. Obnovuje rovnováhu, ktorú jednoznačne porušil ESD vo svojich nedávnych rozhodnutiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. (DA) Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veciach Vaxholm/Viking Line/Rüffert/Luxembourg jednoznačne uprednostňujú vnútorný trh a právo na založenie podniku na úkor práv pracovníkov vrátane práva na štrajk s cieľom vyhnúť sa sociálnemu dampingu.

Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora však neprišli sčista-jasna. Sú založené na základných zmluvách EÚ, ktoré dopĺňa nedostatočná smernica o vysielaní pracovníkov.

Ak chce väčšina poslancov Európskeho parlamentu naozaj chrániť záujmy pracovníkov, zmluvy EÚ sa musia od základu zmeniť, a to napríklad formou právne záväzného sociálneho protokolu, v ktorom sa základné práva pracovníkov postavia nad vnútorný trh a právo usadiť sa.

V konečnej verzii správy pána Anderssona, ktorá je výsledkom spolupráce medzi socialistickým spravodajcom a konzervatívcami, sa táto dôležitá požiadavka nenachádza. Dokonca sa v nej ani nepožaduje revízia smernice o vysielaní pracovníkov. Znamená to, že ide len o mútenie vody pomocou pekných slov a zbožných želaní.

Ľudové hnutie predložilo množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, napríklad ten, aby sa právo na protest upravovalo na vnútroštátnej úrovni. Všetky tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli odmietnuté alianciou socialistov a konzervatívcov.

Z tohto dôvodu nemôže Ľudové hnutie podporiť správu pána Anderssona v záverečnom hlasovaní. Namiesto toho budeme radšej pokračovať v snahe chrániť pracovníkov pred nižšími mzdami a horšími pracovnými podmienkami, ktorým pripravili pôdu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. (SV) Správa o kolektívnych zmluvách v EÚ je vyjadrením stanoviska s nulovou právnou hodnotou. Jej zámerom je posilniť pozície zamestnancov po rozhodnutí vo veci Laval, ale obsah správy je, nanešťastie, od tohto zámeru veľmi vzdialený.

Nebolo by správne opäť rokovať o smernici EÚ o vysielaní pracovníkov, ako sa navrhuje v správe. Riskovalo by sa tým zhoršenie situácie zamestnancov. Toto riziko nemôžeme podstúpiť, pretože celému systému EÚ dominujú konzervatívne sily.

V správe nie je ani zmienka o uprednostnení práva na štrajk pred slobodou trhu a o potrebe jeho začlenenia do sociálne záväzného protokolu Lisabonskej zmluvy. Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice (GUE/NGL) predložila množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v tejto oblasti, ale prevažná väčšina poslancov ich odmietla.

Je na Švédsku, aby do Lisabonskej zmluvy začlenilo výnimku o tom, že rozhodnutie vo veci Laval nemá na Švédsko žiadny vplyv. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny GUE/NGL bol tiež odmietnutý. Namiesto toho sa v správe chváli Lisabonská zmluva, a to napriek tomu, že sa v nej nijako neupravuje rozhodnutie vo veci Laval, iba potvrdzuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa sa pokúša riešiť reakcie pracujúcej triedy a pracovníkov vo všeobecnosti na neprijateľné rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ESD), podľa ktorých sú štrajky pracovníkov nelegálne, pretože rámec a spôsob protestov pracovníkov sú v rozpore s Maastrichtskou zmluvou a Lisabonskou zmluvou, ktorými sa zabezpečuje konkurencieschopnosť a sloboda pohybu, ako aj kapitálový pohyb v členských štátoch EÚ ako základná a nepopierateľná zásada. Obhajuje protiľudovú politiku a reakcionársku povahu EÚ. Pokúša sa presvedčiť pracovníkov, že je údajne možné prostredníctvom EÚ „vyvážiť“ práva pracovníkov a práva pohybu kapitálu, a tým využiť každú príležitosť na ešte väčšie vykorisťovanie pracujúcich a ľudu a zabezpečiť a zvýšiť zisky monopolov.

V týchto intenciách rozširujú európske strany, ktoré vidia len jednu cestu vpred, medzi pracovníkmi nebezpečnú ilúziu, že EÚ môže mať „sociálnu tvár“ a že EÚ a kapitál sa môžu stať sociálnejšími prostredníctvom „doložky o sociálnej ochrane“.

Protiľudové kroky EÚ zamerané na potlačenie najzákladnejších práv pracovníkov ukazujú, že EÚ sa zmeniť nemôže. Bola vytvorená, aby lojálne slúžila záujmom monopolných obchodných skupín a zabezpečovala vykorisťovanie pracujúcej triedy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písomne. (SV) Hlasoval som proti správe. Ďalšie právne predpisy na úrovni EÚ by mohli posilniť právomoci Európskeho súdneho dvora. Podľa môjho názoru by sa problémy v oblasti pracovného trhu nemali riešiť na Európskom súdnom dvore, ale vo švédskom parlamente alebo so sociálnymi partnermi.

Hlasoval som proti pozitívnemu zneniu týkajúcemu sa Lisabonskej zmluvy a nemyslím si, že Charta základných práv by mala byť právne záväzná, pretože potom by existovalo nebezpečenstvo, že legislatívne právomoci sa v praxi presunú zo švédskeho parlamentu na Európsky súdny dvor.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Partnerstvo EÚ – Vietnam (RC-B6-0538/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za novú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom, ktorá bude zahŕňať jasnú doložku o ľudských právach. Rád by som však zdôraznil potrebu stanoviť v tejto súvislosti podmienky, ktoré musí splniť vietnamská vláda. Musí sa zaviazať, že zabezpečí spoluprácu, väčšie rešpektovanie ľudských práv a náboženskej slobody tým, že vo svojich zákonoch zruší ustanovenia, ktorými sa kriminalizuje rozdielnosť názorov, a že zruší cenzúru.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mary Lou McDonald, Erik Meijer a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Plne podporujeme rešpektovanie ľudských práv a demokratických princípov, ako je uvedené v dohode o spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, a myslíme si, že v tomto smere je potrebné, aby Vietnam urobil opatrenia na zlepšenie situácie.

Takéto princípy sú univerzálne a mali by sa uplatňovať rovnakou mierou vo vzťahu k všetkým krajinám, v EÚ aj mimo nej.

Preto hlasujeme za toto uznesenie napriek pomerne nevyváženému spôsobu, akým je predkladané.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Vzhľadom na druhé kolo rozhovorov o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom, ktoré sa uskutočnili včera a predvčerom v Hanoji, väčšina tohto Parlamentu prijala uznesenie, ktoré pripomína skôr cvičenie v pokrytectve a v inštrumentalizácii ľudských práv.

Pri čítaní obsahu dohody by sme si mohli položiť otázku, prečo táto väčšina v Parlamente nenavrhla aj to, aby budúca dohoda závisela aj od doložky zabezpečujúcej rešpektovanie demokracie a ľudských práv zo strany EÚ.

Aké užitočné a výchovné by bolo pre EP, keby napríklad „požiadal“ členské štáty a EÚ, aby sa vzdali kolaborantstva so zločineckými letmi CIA alebo ich očisťovania, aby rešpektovali ľudské práva prisťahovalcov, flagrantne porušovaných v „smernici o návrate“, aby rešpektovali demokraticky a zvrchovane vyjadrenú vôľu francúzskeho, holandského a írskeho ľudu, ktorí odmietli navrhovanú „Ústavnú/Lisabonskú“ zmluvu, aby rešpektovali medzinárodné právo, predovšetkým vo vzťahu ku Kosovu, a aby sa prestali hrať na to, že môžu poučovať celý svet…

Čo by sa stalo, keby Vietnam robil toto všetko? Súhlasil by EP za týchto podmienok s rokovaniami? Súhlasil by s tým, aby sa doložka uplatňovala recipročne? Samozrejme, že nie, lebo „dialóg“ a „doložka“ sú len pre iných…

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia o demokracii, ľudských právach a o novej dohode o partnerstve EÚ – Vietnam. Dialóg medzi Európskou úniou a Vietnamom je potrebné v skutočnosti preniesť do konkrétnych zlepšení v oblastí ľudských práv, ktoré sú príliš často brutálne porušované. Pevne podporujem tento návrh, keďže Vietnam musí skončiť s cenzúrou médií a zrušiť právne ustanovenia obmedzujúce slobodu vyznania a politickú a náboženskú slobodu, ak chce hrať aktívnu úlohu v medzinárodnom spoločenstve. Okrem toho musí Vietnam spolupracovať s Organizáciou Spojených národov v otázke týchto práv a slobôd.

Preto podporujem tento návrh a opakovane vyzývam Komisiu, aby stanovila jasné meradlá na hodnotenie súčasných rozvojových projektov vo Vietname s cieľom zabezpečiť ich súlad s doložkou o ľudských právach a demokracii.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia