Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0375/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0375/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 15
CRE 22/10/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0517

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Αερολιμενικά τέλη
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του Ulrich Stockmann, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη (08332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)) (A6-0375/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το πολύ συγκινητικό θέμα, προχωράμε τώρα σε πιο τεχνικά θέματα. Επιθυμούμε να περάσουμε την οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη σε δεύτερη ανάγνωση αύριο και, μετά από την καθαρή ψήφο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να την περάσουμε.

Τι αφορά αυτή η οδηγία; Εισάγει ομοιόμορφες αρχές και διαδικασίες σε όλη την Ευρώπη για την είσπραξη αερολιμενικών τελών. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφανείς βάσεις υπολογισμού, η αμεροληψία προς τις αεροπορικές εταιρείες και μια καθορισμένη διαδικασία διαβούλευσης είναι κάποιοι από τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την επιβολή δίκαιων αερολιμενικών τελών. Μια ανεξάρτητη αρχή επιτήρησης μπορεί να επιλύσει τις διαφορές που προκύπτουν βάσει διάφανων κανόνων. Έτσι θα ενισχυθεί η συστηματική συνεργασία μεταξύ αερολιμένων και αερομεταφορέων και θα αποτραπεί τυχόν κατάχρηση της ισχύος στην αγορά.

Από πού ξεκινήσαμε; Τα τελευταία 15 χρόνια κάναμε δυο προσπάθειες για να συμφιλιώσουμε τα συγκρουόμενα συμφέροντα των αερολιμένων και των αερομεταφορέων σε αυτό τον τομέα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους απέτυχαν ήταν το ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές διαδικασίες και δομές στα κράτη μέλη. Στη Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπάρχει μια αυστηρή ρυθμιστική αρχή, η οποία μπορεί να θέτει ανώτατα όρια, σε πέντε κράτη μέλη έχουμε αερολιμενικά δίκτυα και την πρακτική της αλληλεπιδότησης, έχουμε κοινοβούλια τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις για τα αερολιμενικά τέλη, αποκεντρωμένες αρμοδιότητες στην Γερμανία και πολλά άλλα. Παρόλα αυτά, κατορθώσαμε να διαπραγματευτούμε ένα βιώσιμο συμβιβασμό με το Συμβούλιο.

Ποια είναι τώρα τα στοιχεία αυτού του συμβιβασμού; Στοχεύουμε τους αερολιμένες με πάνω από πέντε εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο, και επιπλέον τους μεγαλύτερους αερολιμένες ενός κράτους μέλους. Τώρα αυτό σημαίνει ότι η οδηγία εφαρμόζεται σε 69 αερολιμένες αρην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισάγαμε μια υποχρεωτική διαδικασία για τακτική διαβούλευση μεταξύ αερολιμένων και αερομεταφορέων και, ταυτόχρονα, θεσπίσαμε μια δομημένη διαδικασία διαιτησίας με καταληκτικές ημερομηνίες και, φυσικά, θεσπίσαμε την εποπτεύουσα αρχή που προανέφερα.

Τι εννοούμε τώρα λέγοντας δίκαια τέλη; Τα αερολιμενικά τέλη πρέπει να έχουν ισχυρότερη αναφορά κόστους στο μέλλον, πρέπει να υποστηρίζονται από διαφανείς υπολογισμούς και πρέπει να αναφέρονται στο συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει αυστηρή απαγόρευση της μεροληπτικής συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει κατά βάση ότι έχουμε τα ίδια τέλη για τις ίδιες υπηρεσίες για όλους τους αερομεταφορείς στον ίδιο αερολιμένα, με τη δυνατότητα διαφοροποίησης. Χαίρομαι που επιτρέψαμε να γίνει αυτό, πρώτα και κύρια για το θόρυβο και τη μόλυνση. Κάποιες χώρες θα εξακολουθήσουν να έχουν κοινά συστήματα χρέωσης τελών για τα προαναφερθέντα αερολιμενικά δίκτυα και για αυτά που αναφέρονται ως αεροπορικά συστήματα σε πόλεις και αστικά συγκροτήματα, και αυτά όμως πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας.

Προσπαθήσαμε, προβλέποντας προχρηματοδότηση της υποδομής μέσω τελών, να απαντήσουμε σε ορισμένες ανησυχίες των συναδέλφων μας από τα κράτη μέλη της ανατολικής Ευρώπης. Αυτό θα είναι δυνατό, ακόμη κι αν είναι δύσκολο βάσει εθνικών κριτηρίων, δεδομένου ότι ικανοποιούνται τα πρότυπα του ICAO.

Τι περιμένουμε από τις επιδράσεις; Περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών αερολιμένων, περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων αερομεταφορέων σε έναν αερολιμένα, ίσως σταδιακά μειούμενες τιμές εισιτηρίων, αν οι αερομεταφορείς περάσουν τα χαμηλότερα τέλη στους επιβάτες.

Η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί σε δύο χρόνια.

Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές υποστήριξης για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις μας και την σλοβένικη υπηρεσιακή προεδρία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κύριο Stockmann, για την εξαίρετη εργασία του: περιέγραψε πολύ καλά το περιεχόμενο ενός κειμένου, μιας πρότασης για οδηγία, την οποία πρόκειται να εγκρίνουμε. Πρόκειται για μια πρόταση που στόχο έχει να εντάξει στο κοινοτικό δίκαιο ορισμένες αρχές, τις οποίες έχουν ήδη υιοθετήσει όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ICAO: τη μη εισαγωγή διακρίσεων, τη διαφάνεια και τη διαβούλευση.

Το πλαίσιο που θεσπίζει η οδηγία θα μας επιτρέψει να δομήσουμε διάλογο μεταξύ αερομεταφορέων και αερολιμένων για τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών. Για παράδειγμα, η οδηγία θα υποχρεώνει τους αερολιμένες να διαβουλεύονται με τους αερομεταφορείς προτού λάβουν αποφάσεις αναφορικά με τα αερολιμενικά τέλη. Εγώ ο ίδιος προέβην στις ενέργειες αυτές, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με τους αερομεταφορείς και τους αερολιμένες πριν από το σχεδιασμό της εν λόγω πρότασης, η οποία, ουσιαστικά, φέρει την έγκριση και των δυο μερών.

Όπως ανέφερε ο κύριος Stοckmann, η οδηγία εισάγει την ιδέα των ανεξάρτητων εθνικών εποπτικών αρχών. Οι φορείς αυτοί θα παίξουν σημαίνοντα ρόλο, καθώς θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών αρχών που περιέγραψα. Αυτοί είναι, σε γενικές γραμμές, οι στόχοι της πρότασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον εισηγητή για τη δουλεία που έκανε σε δεύτερη ανάγνωση, επιδιώκοντας τη συμφωνία του Συμβουλίου. Για το αποτέλεσμα, είναι αλήθεια, χρειάστηκε πολλή δουλειά, πολλές συνεδριάσεις και μια δέσμευση όλων μας, πιστεύω όμως ότι καταφέραμε να παράγουμε ένα άρτιο έγγραφο.

Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων βρίσκονται σε ορισμένες τροπολογίες, τις οποίες απαίτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προσυπογράψει το σύνολο της πρότασης. Χαίρομαι πολύ που και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού εξέφρασε ομόφωνα την υποστήριξή της για αυτή τη συμφωνία. Ασφαλώς, είμαι έτοιμος να παρακολουθήσω προσεκτικά τη συζήτηση και να λάβω υπόψη όλα τα σχόλιά σας.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. (HU) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, παρόλη τη βροχή, η σημερινή ημέρα είναι ωραία. Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τον εισηγητή όσο και τον εισηγητή υποστήριξης, καθώς, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη σλοβένικη και κατόπιν τη γαλλική προεδρία, καταφέραμε, μετά από μακροσκελείς διαπραγματεύσεις, να επιτύχουμε έναν καλό συμβιβασμό. Και εμείς περπατούμε στα σκοτεινά, έτσι θα το εκτιμούσα αν τα κράτη μέλη θέσουν την εν λόγω οδηγία σε εφαρμογή όσο το δυνατόν συντομότερα και όχι μόνο μετά από τη διετή περίοδο που συζητήθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε αποτελεσματικά την αξία της νομοθετικής μας δραστηριότητας και να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις όταν έρθει η ώρα της τετραετούς επανεξέτασης.

Ευελπιστώ ότι τα κράτη μέλη θα το κατανοήσουν αυτό και θα πραγματοποιήσουν γρήγορα τις απαραίτητες θεσμικές εξειξεις, όπου είναι απαραίτητο. Πιστεύω, επίσης, ότι η οδηγία θα οδηγήσει σε διαφανή τέλη και σε λογικές αυξήσεις των τιμών, ώστε να αποτρέψουμε τους αδηφάγους αερομεταφορείς από την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους, προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, παρέχοντας την ίδια υπηρεσία για χαμηλότερες τιμές σε αερολιμένες χαμηλής κίνησης, που θέλουν να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Ταυτόχρονα, μπορούμε επίσης να βεβαιωθούμε ότι οι αερολιμένες δεν θα αυξήσουν αυθαίρετα τα τέλη τους με μη διαφανή τρόπο και, όπως παρατηρείται συχνά, με συνοπτικές διαδικασίες. Και στις δυο περιπτώσεις, ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα πληρώνουν μόνο για ό,τι πραγματικά χρησιμοποιούν. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο δεν επιτρέψαμε να συμπεριληφθεί στα τέλη το κόστος ασφάλειας ή υποστήριξης των επιβατών με ειδικές ανάγκες. Θεωρώ καλή συναίνεση το ότι το εάν τα έσοδα ενός αερολιμένα από τις εμπορικές του δραστηριότητες θα λαμβάνονται υπόψη αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε κράτους μέλους. Παρομοίως, θετικά ήταν τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω της συμφωνίας που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τα αερολιμενικά δίκτυα, για τα οποία είναι αποδεκτό ένα όργανο κοινής διαχείρισης, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες θα υπόκεινται – όπως υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – στους κανόνες του ανταγωνισμού, όσον αφορά τον καθορισμό των τελών, ακόμη κι αν υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της αγοράς, αναφορικά με κοντινούς αερολιμένες σε άλλα κράτη. Ο συμβιβασμός αναφορικά με τις σφαίρες άσκησης εξουσίας είναι θετικός.

Εκτός από τους αερολιμένες με ετήσια κίνηση πάνω από 5 εκατομμυρίων επιβατών και τους αερολιμένες με την υψηλότερη κίνηση επιβατών σε κάθε κράτος μέλος εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να είχαν συμπεριληφθεί και μικρότεροι και ενδεχομένως ανταγωνιστικοί κοντινοί αερολιμένες. Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία, εγκατέλειψα αυτή τη θέση, παρότι στην επόμενη επανεξέταση θα ήθελα να εξεταστεί και αυτό το στοιχείο. Δέχομαι, αν και χωρίς να με ευχαριστεί, ότι έχουμε επιβεβαιώσει στο αιτιολογικό τη δυνατότητα προχρηματοδότησης, αναφορικά με τις πολιτικές του ICAO, αν και θα προτιμούσα να το δω αυτό στο κυρίως μέρος του κειμένου. Ελπίζω ότι οι σταδιακές αυξήσεις στα τέλη, αντί για ξαφνικές αυξήσεις των τελών, θα εκληφθούν από τους επιβάτες ως μια λιγότερο επιθετική κίνηση, αλλά και αυτό θα πρέπει σύντομα να επανεξεταστεί. Το αποτέλεσμα είναι η διαφάνεια στη χρηματοδότηση από το κράτος μέλος ή από άλλες δημόσιες αρχές. Πρόκειται για ένα σημαντικό παράγοντα στον ανταγωνισμό μεταξύ αερολιμένων, έτσι λαμβάνει υπόψη την πτυχή της προστασίας του περιβάλλοντος. Σημαντικότερο αποτέλεσμα όλων θεωρώ το ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει μια ισχυτή και ανεξάρτητη εθνική αρχή με σημαντική εξουσία. Είμαι υπερήφανος που έγινε αποδεκτή και συμπεριλήφθηκε στην έκθεση η αρχή, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση διαφωνιών κατά τον καθορισμό των τελών, δεν πρέπει να υπάρξει μια ατέλειωτη διαδικασία συμφιλίωσης. Αντίθετα, πρέπει να ληφθεί μια ενδιάμεση απόφαση, η οποία μπορεί να θέσει σε λειτουργία την διαδικασία συμφιλίωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση του συναδέλφου μου, κυρίου Ulrich Stockmann, και τον ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά του σε αυτό το δύσκολο φάκελο.

Κατά τη διαδικασία αυτής της έκθεσης, η ανησυχία της ομάδας μου ήταν να βεβαιωθεί ότι το σύστημα των αερολιμενικών τελών σε όλη την ΕΕ είναι και δίκαιο και διαφανές, και ότι ισχύει μια λεπτομερής διαδικασία προσφυγής σε περίπτωση διαμάχης. Συχνά ο κόσμος πιστεύει ότι η αεροπορία είναι μια ενιαία βιομηχανία αλλά, αν εξετάσει κανείς ζητήματα όπως τα αερολιμενικά τέλη, σύντομα καθίσταται εμφανές ότι οι τομείς των αερολιμένων και των αερομεταφορέων έχουν διαφορετικές απόψεις και προσδοκίες.

Η εν λόγω έκθεση μας προτείνει μια ισορροπημένη λύση, χωρίς να μεροληπτεί ούτε υπέρ των αερολιμένων ούτε υπέρ των αερομεταφορέων. Παρότι, προσωπικά θα προτιμούσα το πλαίσιο να βασιζόταν σε ένα ποσοστό εθνικών επιβατών και όχι σε έναν αυθαίρετο αριθμό, ο εισηγητής στην έκθεσή του βεβαιώθηκε ότι ο αριθμός βρίσκεται στο εύλογο επίπεδο των πέντε εκατομμυρίων επιβατών – όχι στον γελοία χαμηλό αροθμό του ενός εκατομμυρίου που όριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ενώ πρέπει να συμπεριληφθεί και ο μεγαλύτερος αερολιμένας έκαστου κράτους μέλους.

Το βασικό στοιχείο σε όλες τις συζητήσεις μας ήταν αν ορισμένοι αερολιμένες απολαμβάνουν μια εμπορικά δεσπόζουσα θέση. Η ομάδα μου πιστεύει ότι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ρυθμιστούν τα αερολιμενικά τέλη. Εντούτοις, πολλοί αερολιμένες βρίσκονται σε ανταγωνιστική κατάσταση και οι αερομεταφορείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν σε ποιον αερολιμένα θα πετάξουν. Στην περιφέρειά μου, ο Αερολιμένας του Μάντσεστερ έχει 22 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, αλλά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από οχτώ αερολιμένες σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων. Είναι σαφές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ίδια η αγορά αποδεικνύεται καλός ρυθμιστής.

Έτσι, χαιρετίζω που το ΗΒ θα μπορέσει να διατηρήσει το υπάρχον σύστημά του για την παρακολούθηση των αερολιμενικών τελών, επειδή διαθέτει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και που ρυθμίζει τα τέλη μέσω του δικού του εποπτικού φορέα μόνο στους αερολιμένες εκείνους με δεσπόζουσα θέση. Ίσως το εν λόγω ρυθμιστικό πλαίσιο μπορούν να ακολουθήσουν και άλλα κράτη, ως τρόπο παροχής ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος αερολιμενικών τελών.

Ελπίζω τώρα ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με αυτή την οδηγία σε στάδιο δεύτερης ανάγνωσης. Αυτό θα μας επιτρέψει να παράγουμε μια οδηγία που θα θέσει τέλος στις μυστικές συναντήσεις, καθορίζοντας τα αερολιμενικά τέλη για μονοπωλιακή ή για δεσπόζουσα θέση. Ελπίζω σοβαρά ότι και οι αερομεταφορείς θα αναγνωρίσουν ότι τώρα έχουμε ένα διαφανές σύστημα με μια αναλυτική διαδικασία προσφυγής, με πλήρη διαβούλευση, προκειμένου να δοθεί τέλος στα συνεχή παράπονα για τα αερολιμενικά τέλη και να συνεργαστούν με τους αερολιμένες προκειμένου να παράσχουν στους χρήστες και τους επιβάτες μια συμφέρουσα υπηρεσία με αποδοτικότητα κόστους.

 
  
MPphoto
 

  Arūnas Degutis, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. (LT) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει για την ανάγκη διαφάνειας και αιτιολόγησης των αερολιμενικών τελών και κόστους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για κανένα άλλο λόγο παρά για το ότι κάποιοι από τους αερολιμένες της Κοινότητας χαίρουν ενός φυσικού μονοπωλίου. Εντούτοις, από τη στιγμή που το έγγραφο συζητήθηκε για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την επιθυμία της να ελέγξει πάνω από 150 εκ των κοινοτικών αερολιμένων.

Συμμετέχοντας στην προπαρασκευή των διαφόρων εγγράφων, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συχνά αντιμετωπίζουν το δίλημμα να αποφασίσουν πόσος έλεγχος και πόση ρύθμιση απαιτείται πριν καταστούν αυτοσκοπός και παραλύσουν τις πραγματικές δραστηριότητες ελέγχου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, όταν είναι πραγματικά απαραίτητο να δείχνουμε ευαισθησία όταν εξετάζουμε ζητήματα σημαντικά για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πιστεύω ότι με το έγγραφο που πρόκειται να ψηφιστεί αύριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε να βρει και να υπερασπιστεί μια ευτυχή μέση οδό, ορίζοντας τον αριθμό αερολιμένων που πρέπει να ελεγθούν. Χαίρομαι που παρόμοια ήταν και η άποψη του Συμβουλίου και που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε την απαιτούμενη ευελιξία για να καταλήξει σε έναν εποικοδομητικό συμβιβασμό.

Το άλλο εξίσου σημαντικό θέμα ήταν η ανεύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα στους σημαντικότερους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δηλ. ανάμεσα στα συμφέροντα των αερολιμένων και των αερομεταφορέων. Πιστεύω ότι αποδείξαμε επίσης στον εαυτό μας ότι είμαστε αρκετά ικανοί να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες και των δυο πλευρών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή κάθε μονόπλευρη, μη ισορροπημένη πρόταση θα επηρέαζε με κάποιον τρόπο τη δυνατότητα των καταναλωτών της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο.

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στις επαγγελματικές προσπάθειες του εισηγητή. Ο κύριος Stockmann ξεχωρίζει πάντοτε ως ένας αμερόληπτος πολιτικός που ακούει όλες τις πλευρές. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε στην προετοιμασία εγγράφων ρυθμιστικού χαρακτήρα για τις αερομεταφορές. Ούτε και αυτή τη φορά με απογοήτευσε, παρά μου πρόσφερε κι άλλη νέα εμπειρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Stockmann και τους άλλους συναδέλφους μου, καθώς η συζήτηση για το εν λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλησιάζει στο τέλος της. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τώρα έχει το δύσκολο καθήκον της εφαρμογής και της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της εν λόγω οδηγίας και θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους εκπροσώπους.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της ομάδας UEN.(LV) Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Tajani, πρώτα πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Stockmann, και όλους τους εισηγητές υποστήριξης για το συμβιβασμό που επετεύχθη με το Συμβούλιο κατόπιν δεύτερης ανάγνωσης. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει επίσης να χαιρετίσουμε τη συμφωνία όσον αφορά το πλαίσιο της οδηγίας, εφόσον θα επηρεάσει όλα τα κράτη μέλη, ρυθμίζοντας τουλάχιστον τρεις σημαντικούς αερολιμένες. Ελπίζω σε δυο χρόνια, όταν τεθεί σε ισχύ η εν λόγω οδηγία, να μην είναι μπορεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι γνωστή για νομικά ακατανόητες δικαστικές αποφάσεις, όπως εκείνη που πρόσφατα εξέδωσε ένα λιθουανικό περιφερειακό δικαστήριο κατά μιας λετονικής αεροπορικής εταιρείας και του κύριο αερολιμένα της. Μέσω της εν λόγω απόφασης, το δικαστήριο ενός κράτους μέλους κατάσχει περιουσία που δεν ανήκει απλά στον αερολιμένα ενός άλλου κράτους, αλλά και στην αεροπορική εταιρεία ενός άλλου κράτους σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η δικαστική απόφαση ελήφθη βάσει πρωτοφανούς μεροληψίας σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη στον σημαντικότερο αερολιμένα της Λετονίας. Ελπίζω πραγματικά αυτή η οδηγία να καταστήσει αδύνατες στο μέλλον αυτές τις ασαφείς ερμηνείες, καθώς είναι οι επιπτώσεις τους είναι επιβλαβείς για τον επιχειρηματικό κλάδο της αεροπορίας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. - Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση υποτίθεται ότι αποτρέπει τους μεμονωμένους αερολιμένες από το να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά, καθώς και ότι δημιουργεί ένα ισότιμο κλίμα δραστηριότητας για τους φορείς και διαφυλάσσει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Πόσες φορές έχουμε ακούσει τέτοια επιχειρήματα; Αν εφαρμοστεί, αυτή η εναρμόνιση των αερολιμενικών τελών ενδέχεται να έχει παρόμοια επιτυχία με την εναρμόνιση που μας οδήγησε στην κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή αλιευτική πολιτική και το ολοένα και μεγαλύτερο βάρος της ρύθμισης της ΕΕ για τις επιχειρήσεις, που στοιχίζουν στο ΗΒ τουλάχιστον 26 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες ετησίως.

Αυτό που θα κάνει είναι να επιβάλει μια εντελώς ανούσια αλλαγή στο βρετανικό δίκαιο για τα αερολιμενικά τέλη και για θέματα που αφορούν τις μεταφορές. Θα επιβάλει την ίδρυση μιας υποτιθέμενης ανεξάρτητης εποπτικής αρχής που θα προσθέσει επιπλέον γραφειοκρατία και να προκαλέσει μια αναπόφευκτη αύξηση του κόστους.

Υπάρχει, φυσικά, η υπάρχουσα ρύθμιση ανώτατων τιμών στο ΗΒ, με στόχο την παροχή κινήτρων στους φορείς του τομέα των αεροπορικών μετακινήσεων να επιτύχουν αποδοτικότητα κόστους. Στόχος αυτού του αδιάκοπου κύματος νομοθεσίας είναι να εναρμονίσει κάθε πτυχή της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να την οδηγήσει υπό την απώτερη εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε άλλη σκέψη είναι δευτερεύουσα ή ασήμαντη. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε εντελώς βέβαιοι είναι ότι αυτά τα μέτρα θα σημαίνουν αύξηση των δαπανών για τους επιβάτες των εναέριων μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ο προηγούμενος ομιλητής απλά δεν έχει κατανοήσει πλήρως το φάκελο. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να ορίζουμε κανόνες για διαφανείς διατάξεις που διέπουν την επιβολή των αερολιμενικών τελών, με το όλο εγχείρημα να αποσκοπεί στη διασφάλιση του ότι τα αερολιμενικά τέλη ορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια και του ότι μειώνονται εις όφελος των χρηστών. Αυτή είναι η δουλειά μας.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δυο διαφορετικές καταστάσεις. Κάποιοι αερολιμένες είναι τόσο κυρίαρχοι, που οι αερομεταφορείς βασικά είναι αντιμέτωποι με μια μονοπωλιακή κατάσταση και ενδεχομένως καταβάλλουν εξαιρετικά υψηλά αερολιμενικά τέλη. Σε άλλους, ενδεχομένως μικρούς αερολιμένες, ένας αερομεταφορέας μπορεί να αποφασίσει αν επιθυμεί ή όχι να χρησιμοποιήσει έναν αερολιμένα βάσει του πόσο χαμηλά είναι τα αερολιμενικά τέλη, κατάσταση η οποία είναι εντελώς διαφορετική.

Πρέπει επομένως να πω ότι ο κύριος Stockmann πέτυχε με την έκθεσή του – και τον ευχαριστώ – έναν άρτιο κατάλογο κριτηρίων για τον ορισμό ορθών, κατάλληλα τεκμηριωμένων αερολιμενικών τελών, πράγμα που πρέπει επίσης να περνά στους επιβάτες, μέσω μιας εθνικής εποπτικής αρχής η οποία ενεργεί ως φορέας ελέγχου.

Κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει ασφαλώς να βεβαιωθείτε τα επόμενα δυο χρόνια ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι πραγματικά ανεξάρτητες. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν πρέπει να σχετίζονται με τους αερολιμένες ή να συνδέονται με τους αερομεταφορείς. Επιμένουμε ότι οι εποπτικές αρχές αγωνίζονται για μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αερολιμένων και αερομεταφορέων εις όφελος των χρηστών.

Δεύτερον, χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα κριτήρια επιθυμούμε επίσης να καθιερώσουμε πιο δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ αερολιμένων. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν αερολιμένες σε δυο διαφορετικά κράτη μέλη μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα που τα χωρίζουν. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Πιστεύω ότι τα νέα κριτήρια είναι σωστά.

Επιτρέψτε μου, κύριε Αντιπρόεδρε, να κλείσω με μια ερώτηση προς εσάς. Πιστεύω ότι σχεδόν δυο χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες προς τους περιφερειακούς αερολιμένες. Τους τελευταίους μήνες διερευνείτε εάν έχουν σημειωθεί παράνομες επιδοτήσεις σε κάποιους αερολιμένες, με τις οποίες εννοώ κρατικές επιδοτήσεις προς συγκεκριμένους αερολιμένες που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό. Θα θέλαμε όλοι να γνωρίζουμε ποια ήταν να συμπεράσματά σας. Ελπίζουμε ότι μπορείτε να μας υποχρεωθείτε σήμερα ότι θα παρουσιάσετε σύντομα τα αποτελέσματα για την νόμιμη η παράνομη περιφερειακή ενίσχυση, επειδή υπάρχει εδώ ένα σημαντικό θέμα: θέλουμε θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αερολιμένων εις όφελος των επιβατών.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Stockmann για τις προσπάθειές του να επιτύχει μια κοινή θέση για το Συμβούλιο, με στόχο την έγκριση της οδηγίας που ορίζει κοινές αρχές για την είσπραξη αερολιμενικών τελών στους κοινοτικούς αερολιμένες. Για τους χρήστες των αερολιμένων, η προτεινόμενη νομοθεσία παρέχει τώρα το πλαίσιο για ορισμό των τελών, στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν και αυτοί για τη λήψη των αποφάσεων, και το οποίο είναι διαφανές και επιτρέπει προσφυγές.

Το Συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση του Κοινοβουλίου για να περιορίσει το πλαίσιο σε αερολιμένες με περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και στο μεγαλύτερο αερολιμένα κάθε κράτους μέλους. Η διαφοροποίηση των αερολιμενικών τελών πρέπει να βασίζεται σε διαφανή, αντικειμενικά και σαφή κριτήρια. Σύμφωνα με την κοινή θέση, οι αερολιμένες πρέπει να λειτουργούν με αποδοτικότητα κόστους και να δοθούν κίνητρα για νέα δρομολόγια προς μειονεκτικές και μακρινές περιφέρειες. Εντούτοις, τα κίνητρα αυτά πρέπει να χορηγηθούν βάσει διαφανών κριτηρίων.

Υποστηρίζουμε την ιδέα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε έναν φορέα διαχείρισης αερολιμένα να θέσει σε εφαρμογή ένα κοινό, διαφανές σύστημα τελών σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή το ίδιο αστικό κέντρο, δεδομένου ότι κάθε αερολιμένας πληροί πλήρως τις απαιτήσεις περί διαφάνειας που ορίζονται στην οδηγία. Επιπλέον, τα αερολιμενικά τέλη θα προσαρμοστούν βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα θα δημοσιεύσει αποφάσεις σχετικά με την τροποποίηση του συστήματος τελών και τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την έναρξη της ισχύος τους.

Όσον αφορά την προχρηματοδότηση επενδύσεων σε αερολιμένες, τα κράτη μέλη πρέπει να παραπέμπουν στις πολιτικές του ICAO ή να θεσπίζουν δικές τους διασφαλίσεις. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές να μπορούν να εκχωρήσουν σε άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, με δική τους ευθύνη εξ ολοκλήρου, την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας, σε συμμόρφωση με τα ίδια πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski (ALDE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συμμεριστώ τη γνώμη όσων συνεχάρησαν τον κύριο Stockmann για το αποτέλεσμα της εργασίας του. Το θέμα που συζητούμε χρειάζεται ρύθμιση, και η εν λόγω ρύθμιση δεν ενοχλεί το φιλελεύθερο πνεύμα μου, όπως δεν το ενοχλούν ούτε τα ρυθμιστικά θεσμικά όργανα. Μπορούμε να δούμε τώρα, μετά την οικονομική κρίση, ότι η ελεύθερη αγορά πρέπει να λειτουργεί και, εξάλλου, λειτουργεί, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα που να μπορούν να ρυθμίσουν σε μια σύγχρονη οικονομία τους μηχανισμούς που κάποιες φορές κολλούν, ή που να υπερβαίνουν τους συνήθεις μηχανισμούς οικονομικού ανταγωνισμού, του καθαρού ανταγωνισμού της ελεύθερης αγοράς.

Συζητούμε τώρα για το τελικό σχέδιο ενός εγγράφου, μιας εργασίας για την οποία είχαμε καταλάβει όλη ευθύς εξαρχής ότι θα ήταν μακροσκελής, καθώς η ρύθμιση οποιουδήποτε μονοπωλίου – και οι αερολιμένες συχνά υπόκεινται, για εμφανείς λόγους, στους κανόνες των φυσικών μονοπωλίων – είναι δύσκολη. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τα συμφέροντα των πολιτών μας, τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι για μια ακόμη φορά θα λάβουν κάτι απτό από αυτό το σώμα και από τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα επηρεάζει τη ζωή τους. Συγχαίρω όσους συμμετείχαν σε αυτή την εργασία και ευελπιστώ ότι μέσα στα δύο χρόνια κατά τα οποία θα εφαρμοστεί το σύστημα, τα κράτη μέλη θα αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες του.

 
  
MPphoto
 

  Luís Queiró (PPE-DE). (PT) Πολλοί από εμάς εδώ σε αυτή την αίθουσα χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο για να κλείνουμε τις πτήσεις μας και να αγοράζουμε τα εισιτήριά μας. Εντούτοις, πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν πώς καθορίζονται τα αερολιμενικά τέλη που καταβάλλουμε μαζί με το ναύλο.

Γνωρίζοντας όμως ότι δεν είναι αερολιμενικά όλα τα τέλη που αναγράφονται επάνω στο εισιτήριο, θα ήθελα να παρακολουθήσουμε μαζί το παρακάτω παράδειγμα: αν ένας επιβάτης πετάξει από τη Λισαβόνα στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, με την Brussels Airlines, το τέλος που αναγράφεται στο εισιτήριο είναι 48 ευρώ· αν πετάξει με τον πορτογαλικό αερομεταφορέα TAP, τα τέλη είναι λιγότερα κατά 2 ευρώ. Ωστόσο, στο ταξίδι της επιστροφής αυτή η διαφορά εξαφανίζεται και ο επιβάτης επιβαρύνεται με επιπλέον 15 ευρώ τέλη ανά διαδρομή. Γιατί;

Ωστόσο, αν ο υποθετικός μας επιβάτης ταξιδέψει στο Λονδίνο με τις Brussels Airlines, από τις Βρυξέλλες στον αερολιμένα Gatwick, τα τέλη για το ταξίδι της επιστροφής είναι 124 ευρώ, αλλά αν πετάξει στο Heathrow με ΒΜΙ, πληρώνει τέλη μόλις 65 ευρώ. Αν ταξιδέψει στο Heathrow με BMI και επιστρέψει με Lufthansa, πρέπει να πληρώσει 70 ευρώ σε τέλη. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές; Κάποιες φορές πληρώνει ένα ποσό για ττη μετάβαση και άλλο ποσό για την επιστροφή. Μερικές φορές οι αερομεταφορείς χρεώνουν το ίδιο ποσό για τον ίδιο αερολιμένα και μερικές φορές όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να μην γνωρίζετε καν πόσα πληρώσατε.

Η ύπαρξη όμως διαφορετικών αερολιμενικών τελών δεν είναι κακό πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις για διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτό που δεν είναι επιθυμητό είναι να ισχύουν τα ίδια τέλη για διαφορετικές υπηρεσίες και, αντίθετα, φαινομενικά όμοιες υπηρεσίες να υπόκεινται σε διαφορετικά τέλη.

Ειδικά, αυτό που θέλουμε είναι τα εν λόγω τέλη να είναι περιεκτικά και να καθορίζονται σύμφωνα με σαφή και διαφανή κριτήρια. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε διαφανή και δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών αερολιμένων και, με αυτό τον τρόπο, δεν θα βοηθήσουμε μόνο την εξομάλυνση της εσωτερικής αγοράς, αλλά και θα μειώσουμε το κόστος για τους επιβάτες όταν αγοράζουν το εισιτήριό τους. Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση για οδηγία, με ελπίδα στην καρδιά μας.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει πρώτα να συγχαρώ το συνάδελφό μου, τον κύριο Stockmann, για την υπέροχη έκθεσή του, και ιδίως για την υπομονή και την επιμονή του για την προώθηση του θέματος.

Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα κοινό χώρο εναέριων μεταφορών και να προετοιμάσουμε, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και την αμεροληψία, αυτό που θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα στον ενιαίο ουρανό της Ευρώπης.

Μέσω αυτού του κοινού συστήματος για τη συγκέντρωση τελών χρήστη, θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για δίκαιο και διαφανή ανταγωνισμό. Επίσης, θα προετοιμαζόμαστε για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια κατά τη διαμόρφωση των τελών και εξαιρώντας τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε επιβάτες με αναπηρίες. Και από αυτή την άποψη, προετοιμαζόμαστε για το μέλλον.

Πρέπει επίσης να υπογραμμίσω την προσοχή που δίνεται στην ανάγκη να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικού βάρους στα μικρά αεροδρόμια, μέσω του καθορισμού ελάχιστου ορίου πέντε εκατομμυρίων επιβατών ανά έτος.

Τέλος, χαιρόμαστε που αναγνωρίστηκε η διαχείριση των αερολιμενικών δικτύων από έναν ενιαίο φορέα, καθώς αυτό έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά – όπως στην περίπτωση της αρχής των ισπανικών αερολιμένων, ΑΕΝΑ – και που ελήφθησαν υπόψη άλλοι τρόποι ελέγχου και καθορισμού τελών σύμφωνα με την νομοθεσία – πράγμα που επίσης συμβαίνει στη χώρα μου – εκτός από τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Επομένως, είμαι ικανοποιημένη που ελήφθησαν υπόψη αυτές οι προτάσεις.

Πρέπει επίσης να συγχαρώ τον εισηγητή που έθεσε αυστηρές προθεσμίες για τη δημοσίευση των αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα και θα παρασχεθούν εγγυήσεις στους χρήστες για το πότε θα τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω αποφάσεις. Αυτό είναι επίσης θετικό, επειδή λαμβάνεται υπόψη η κοινοβουλευτική ψηφοφορία για τις εν λόγω προθεσμίες και αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την αύξηση της διαφάνειας που εισάγεται μέσω αυτών των νέων κανόνων επί των αερολιμενικών τελών. Πολλές φορές οι αερολιμένες δεν αποκαλύπτουν τις συμφωνίες που κλείνουν, ακόμη κι όταν ανήκουν πλήρως ή εν μέρει σε δημόσιες αρχές. Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει πώς κερδίζουν και δαπανούν τα χρήματά τους οι αερολιμένες. Είμαι όμως απογοητευμένη που το κατώτατο όριο για ευρύτερη λογοδοσία ορίστηκε στα πέντε εκατομμύρια, χωρίς να αναφέρονται τα ποσοστά του μεριδίου της εθνικής αγοράς.

Το εν λόγω κατώτατο όριο θα χτυπήσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα περιφερειακούς αερολιμένες, όπως εκείνος του Newcastle. Με έξι εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, το Newcastle υπερβαίνει το κατώτατο όριο, ωστόσο είναι μικρός αερολιμένας σε σύγκριση με τους γίγαντες Heathrow και Gatwick. Εφόσον οι περιφερειακοί αερολιμένες ανταγωνίζονται κυρίως με τους πιο κοντινούς τους γείτονες, θα ήταν πιο δίκαιο αν είχαμε ένα σύστημα που να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους μικρούς και μεσαίους αερολιμένες.

Επομένως, λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν πρόκρινε την επιλογή του περιορισμού του εύρους της οδηγίας σε αερολιμένες με πάνω από πέντε εκατομμύρια μετακινήσεις επιβατών το χρόνο και πάνω από 15% των εθνικών μετακινήσεων επιβατών. Ένα τέτοιο κατώτατο όριο θα διασφάλιζε ότι οι μεγάλοι αερολιμένες της Ευρώπης δεν θα μπορούν να επιβάλλουν αερολιμενικά τέλη κεκλεισμένων των θυρών. Ελπίζω ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάσει αυτή την οδηγία, θα εξετάσει προσεκτικά αν οι περιφερειακοί αερολιμένες, όπως εκείνος του Newcastle, υποφέρουν από αλλοίωση της αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας τον κύριο Stockmann για το ανοιχτό του πνεύμα και την προθυμία του να προβεί σε συμβιβασμούς κατά την προπαρασκευή αυτής της εξαίρετης έκθεσης, η οποία θα εφαρμοστεί άμεσα σε αερολιμένες με περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επιβάτες και, ειδικά, στους αερολιμένες του Φάρο και της Λισαβόνας στη χώρα μου.

Αυτή η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από αυτό το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, επειδή εγγυάται τη μη μεροληπτική στάση κατά την επιβολή των αερολιμενικών τελών, εκτός των περιπτώσεων που είναι απαραίτητες και σύμφωνες με τη Συνθήκη. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των φορέων διαχείρισης των αερολιμένων και των χρηστών των αερολιμένων. Τυχόν διαφορές στα τέλη θα είναι διαφανείς και θα βασίζονται σε σαφή κριτήρια. Οι αερολιμένες θα επιβάλουν τα ίδια τέλη για τις ίδιες υπηρεσίες, παρότι ενδέχεται να γίνουν εκπτώσεις υπέρ των χρηστών των αερολιμένων, βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν, δεδομένου ότι όλοι οι χρήστες του αερολιμένα μπορούν να επωφεληθούν της εν λόγω έκπτωσης, βάσει δημόσιων, διαφανών και αντικειμενικών όρων. Εκπτώσεις μπορούν να γίνονται επίσης υπέρ χρηστών που ανοίγουν νέα δρομολόγια σύμφωνα με το δίκαιο περί ανταγωνισμού. Πρέπει να θεσπιστεί μια εθνική ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία να παρεμβαίνει σε περίπτωση διαφωνίας για αποφάσεις επιβολής τελών. Πρέπει να επιτρέπεται η παροχή κινήτρων για την έναρξη της λειτουργίας νέων δρομολογίων, τα οποία να συνδέουν τις λιγότερο πλεονεκτικές και τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες. Τέλος, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν στο φορέα διαχείρισης που είναι αρμόδιος για ένα αερολιμενικό δίκτυο να εισάγει ένα κοινό σύστημα τελών για το εν λόγω δίκτυο.

Κυρία Πρόεδρε, με αυτή τη νέα οδηγία, τα μελλοντικά αερολιμενικά τέλη που επιβάλλονται στους αερολιμένες μας και ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως εκείνη από την οποία προέρχομαι, θα εγγυάται πλήρη πρόσβαση σε όλους στις εναέριες μεταφορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μου, όπου οι εναέριες μεταφορές είναι ο μόνος τρόπος άφιξης ή αναχώρησης. Γι’αυτό το λόγο ελπίζω αυτή η πρόταση να εγκριθεί αύριο και να γίνει δεόντως αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Stockman για αυτό που πιστεύω ότι περιέγραψε ως πρακτικό συμβιβασμό εις όφελος των 69 ευρωπαϊκών αερολιμένων.

Συμμερίζομαι επίσης την άποψη του κυρίου Becsey, καθώς και το συναδέλφου, κυρίου Brian Simpson, σχετικά με τον θεμιτό και διαφανή ανταγωνισμό. Χαίρομαι που η εν λόγω έκθεση, όπως παρουσιάστηκε σήμερα, αποτελεί καλή συμφωνία, όχι μόνο για τους τρεις αερολιμένες του Λονδίνου, Heathrow, Stansted και Gatwick, αλλά και για τους αερολιμένες της υπόλοιπης Ευρώπης, ανεξάρτητα από εάν πρόκειται για τους αερολιμένες της Λιθουανίας του κυρίου Zīle, της Ρουμανίας της κυρίας Ţicău ή της Πορτογαλίας, ή για τους ιταλικούς αερολιμένες του κυρίου Επιτρόπου, και νομίζω ότι υπάρχουν αερολιμένες και στη Γερμανία, παρότι δεν πηγαίνει πολύς κόσμος σε αυτούς.

Νομίζω όμως, επίσης, ότι είναι καλή συμφωνία και για τους επιβάτες της Ευρώπης και, φυσικά, οι αερολιμένες χωρίς τους πολίτες, τους επιβάτες, δεν είναι τίποτα. Αυτοί είναι οι προτεραιότητά μας, καθώς και, σε ίδιο βαθμό, το περιβάλλον, με το οποίο θεωρώ ότι ασχολείται η εν λόγω έκθεση.

Ο κύριος Batten, ο λονδρέζος συνάδελφός μου, σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως παρέμβαση-σίφουνας (επειδή έχει αποχωρήσει), επεσήμανε ότι πρόκειται να συσταθούν νέα σώματα και ανέφερε ένα σωρό άλλες κινδυνολογίες. Όμως, τα εν λόγω σώματα – η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – υπάρχουν ήδη. Έτσι, πιστεύω ότι πρόκειται για παρανόηση εκ μέρους του – για να είμαι ευγενής μαζί του.

Επίσης, ένα σχόλιο για την παρέμβαση της Fiona Hall, δεν είμαι βέβαιος αν το Newcastle βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με το Λονδίνο. Τα δυο τους χωρίζει σεβαστή απόσταση και όποιος επιλέξει να πάει στο Λονδίνο παρά στο Νιούκαστλ, έχει ακόμα πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσει. Έτσι, νομίζω ότι στο σημείο αυτό δεν συγκρίνετε όμοια πράγματα.

Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν άρτιο και πραγματοποιήσιμο συμβιβασμό. Θεωρώ ότι καλύφθηκαν όλες οι αρχικές ανησυχίες που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε και ότι, συνολικά, παρέχει την ισορροπία – ανάμεσα στα συμφέροντα των αερομεταφορέων και στα συμφέροντα των επιβατών – που ζητούσαμε, αφήνοντας στους αερολιμένες αρκετή ελευθερία να λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ζω με την ελπίδα ότι, ως αποτέλεσμα αυτού, ίσως μια μέρα – ποτέ δεν ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποτέ δεν ξέρετε – να γίνουμε αποδέκτες αξιοπρεπών υπηρεσιών στον αερολιμένα του Στασβούργου. Φαντάζει απίθανο, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς – και είναι κάτι για το οποίο αξίζει να εργαστούμε.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς τον Ulrich Stockmann, τον εισηγητή μας. Εργάστηκε σκληρά, ξεκινώντας από το σχέδιο οδηγίας, το οποίο προσέγγισε με πρωτοποριακό τρόπο, καθώς ήθελε να προετοιμάσει σωστά την έκθεση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, πράγμα στο οποίο σημείωσε επιτυχία. Πάνω απ’ όλα, θα ήθελα να τονίσω την πρωτοβουλία του για το ξεκαθάρισμα του καθορισμού των αερολιμενικών τελών και δεύτερον των αερολιμένων που αφορά και των επιπέδων παροχής υπηρεσιών των αερολιμένων σε σχέση με τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων των αερολιμένων. Εξίσου σημαντική, ιδίως για τα νέα κράτη μέλη, είναι η χρηματοδότηση των νέων έργων υποδομών. Προωθούμε ένα σχέδιο οδηγίας το οποίο, από την άποψη των επιβατών, θα επιτρέψει σε όσους από εμάς στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε, παρέχουμε ή πληρώνουμε για υπηρεσίες να γνωρίζουμε πόσα πρέπει να πληρώσουμε, γιατί και πού πηγαίνουν τα χρήματα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού συστήματος και ενός ευρωπαϊκού δικτύου αερομεταφορών. Σας ευχαριστώ για αυτό και πιστεύω πραγματικά ότι το εν λόγω σχέδιο οδηγίας θα υπηρετήσει σωστά την πολιτική αεροπορία.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των αερολιμένων είναι σημαντική για την λειτουργία ολόκληρης της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο οι επιβάτες όσο και οι αεροπορικές εταιρείες κατακρίνουν την έλλειψη διαφάνειας και ενίοτε και τους πολύ υψηλούς αερολιμενικούς φόρους, οι οποίοι αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος του ταξιδιού. Επιτέλους, ανταποκρινόμαστε σε αυτό με την ψήφιση αυτής της οδηγίας σε δεύτερη ανάγνωση. Οι κανονισμοί θα υποχρεώσουν τους αερολιμένες με περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επιβάτες να καταστήσουν διαφανή τα τέλη τους και να αιτιολογούν τις χρεώσεις τους. Θα απλοποιήσει επίσης τις διαφωνίες μεταξύ των χρηστών και των αρμόδιων φορέων των αερολιμένων. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα οδηγήσει σε μείωση των τελών και ότι θα βελτιώσει το περιβάλλον ανταγωνισμού. Χαίρομαι που το Συμβούλιο αναγνώρισε επίσης το άνοιγμα της διαδικασίας διαγωνισμού, πράγμα που θα συμβάλει στο άνοιγμα νέων δρομολογίων προς μειονεκτικούς και πιο απομακρυσμένους προορισμούς και που κατέστη δυνατό να καταλήξουμε σε έναν κοινό ορισμό των αερολιμενικών δικτύων, τα οποία θα διαχειρίζονται οι ίδιοι φορείς διαχείρισης. Συγχαίρω τους εισηγητές για αυτά τα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο κύριος Stockmann αξίζει την ευγνωμοσύνη μας. Πρόκειται πραγματικά για έναν άρτιο συμβιβασμό. Τον συγχαίρω.

Σήμερα ολοκληρώνουμε την εργασία για τα αερολιμενικά τέλη. Εν ολίγοις, μέσα σε δυο χρόνια, θα διαθέτουμε ένα ενοποιημένο σύστημα για την είσπραξη των εν λόγω τελών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επηρεάσει τους αερολιμένες με περισσότερες από πέντε εκατομμύρια μετακινήσεις επιβατών ετησίως και τους μεγαλύτερους αερολιμένες σε κάθε χώρα. Μπορεί να σηκώνουν ακόμα συζήτηση, πιστεύω όμως ότι οι αριθμοί είναι αποδεκτοί. Καθόσον γνωρίζω, αυτό θα επηρεάσει κάπου 80 αερολιμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια συγκεκριμένη αρετή των κανονισμών που εγκρίθηκαν είναι η διαφάνειά τους, η οποία θα βοηθήσει τις εποπτικές αρχές. Οι αερολιμένες μειονεκτικών περιοχών θα μπορέσουν να θέσουν σε εφαρμογή τις σχετικές προτιμήσεις. Έλαβε επίσης υπόψη την περιβαλλοντική πτυχή και την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες. Ελπίζω αυτή η οδηγία να παρέχει όχι μόνο θεμιτό ανταγωνισμό στους αερολιμένες, αλλά να οδηγήσει και σε αύξηση της ασφάλειας των επιβατών και να προστατεύσει τους επιβάτες από υπερβολικά τέλη απογείωσης και προσγείωσης.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι η συζήτηση απέδειξε ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκαναν καλή δουλειά και ο έπαινος προς τον κύριο Stockmann δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνει ότι επέλεξε το σωστό δρόμο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά δημοσίως για την εργασία του και για τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανεύρεση μιας επιτυχούς συμβιβαστικής λύσης η οποία, απ’ ό,τι βλέπω, εκτιμήθηκε από όλους όσοι πήραν το λόγο.

Πιστεύω ότι η πρόταση για οδηγία που εξετάζουμε, και η οποία ελπίζω ότι θα εγκριθεί από το παρόν Σώμα, όπως είπε η κυρία Ayala Sender, αποτελεί αναμφίβολα ένα βήμα προς την επίτευξη του ενιαίου ουρανού, στόχομ τον οποίο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επιδιώξει η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πριν από το πέρας της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Ενστερνίζομαι όλες τις επιλογές και τις κρίσεις που έγιναν για τη θέσπιση της ανεξάρτητης αρχής, η οποία ήδη υπάρχει σε πολλές χώρες της Ένωσης. Θεωρώ ότι πρέπει να επιδιώξουμε αυτό το στόχο· πρόκειται για μια θετική κοινή επιλογή.

Προτού ολοκληρώσω, θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που συνεισέφεραν στη συζήτηση και να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Jarzembowski. Ελήφθησαν υπόψη εφτά περιφερειακοί αερολιμένες. Η διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 μήνες, ξεκίνησε τον Ιούλιο 2007. Επομένως, δεν περιμένω τα δούμε αποτελέσματα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους ή τις αρχές του επόμενου.

Φυσικά, τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν, αλλά θα ήταν άδικο και μη πρέπον εκ μέρους μου να κάνω σχόλια προτού ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ωστόσο, μόλις ολοκληρωθούν, και μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει την απόφασή της, το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί και τότε ο κύριος Jarzembowski θα λάβει πλήρη απάντηση, εκτός από τις πληροφορίες που μπόρεσα να παράσχω, αναφορικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τις επτά – τονίζω ότι πρόκειται για εφτά – περιπτώσεις που εξετάζονται.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για την πραγματικά εποικοδομητική συνεργασία και για τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μας. Υπολογίζω ότι αύριο η έκθεσή μου θα λάβει ευρεία υποστήριξη. Είναι αργά και έχουμε ανταλλάξει αρκετές κουβέντες. Ας μιλήσουν αύριο οι πράξεις. Θα χαρώ πολύ αν μπορέσει να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία σε δεύτερη ανάγνωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Γραπτές ανακοινώσεις (Κανόνας 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), γραπτώς. – (RO) Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει τα αερολιμενικά τέλη είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη μείωση του κόστους για τον κόσμο που ταξιδεύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκείνων με υψηλή κατάρτιση.

Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί σήμερα βασικό στοιχείο σε μια αποδοτική αγορά εργασίας, στο πλαίσιο που ορίζεται στο σχετικό κεφάλαιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, στόχος του οποίου είναι η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας. Επιπλέον, διευκολύνοντας τις κινήσεις των εργαζομένων υψηλής κατάρτισης, θα επέλθει αύξηση στη ροή πληροφοριών και ωφέλιμης γνώσης σε τομείς παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία, ακολουθώντας το στόχο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας στην πιο δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς(FR) Κυρίες και κύριοι, επετεύχθη συμβιβασμός μεταξύ του Συμβουλίου και του οργάνου μας, καθιστώντας έτσι δυνατή την ολοκλήρωση του θέματος σε δεύτερη ανάγνωση.

Χαίρομαι για αυτή τη συμφωνία, η οποία πρέπει ιδίως να αποτρέψει τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και να διευκολύνει την ισόρροπη ανάπτυξη του τομέα των ευρωπαϊκών αερομεταφορών.

Αυτή η οδηγία σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη είναι ένα πραγματικό βήμα προόδου: καθιστώντας πιο διαφανείς τις σχέσεις μεταξύ αερολιμένων και αερομεταφορέων, θα καταστήσει δυνατή την ενίσχυση και τη βελτίωση των συχνά αδιαφανών και αλληλοσυγκρουόμενων σχέσεων.

Επιπλέον, η εισαγωγή μιας ανεξάρτητης αρχής πρόκειται να καταστήσει δυνατή την αντικειμενική επίλυση τυχόν διαμαχών μεταξύ των εταίρων.

Οι δικαιούχοι αυτών των νέων κανόνων πρέπει, εν τέλει, να είναι οι χρήστες των αερομεταφορών και χαίρομαι γι’ αυτό.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου