Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0013(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0375/2008

Predložena besedila :

A6-0375/2008

Razprave :

PV 22/10/2008 - 15
CRE 22/10/2008 - 15

Glasovanja :

PV 23/10/2008 - 8.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0517

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 22. oktober 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

15. Letališke pristojbine
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednica . – Naslednja točka je priporočilo za drugo obravnavo Ulricha Stockmanna v imenu Odbora za promet in turizem o letaliških pristojbinah (08332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)) (A6-0375/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, poročevalec. (DE) gospa predsednica, gospe in gospodje, po tej zelo čustveni temi bomo zdaj prešli na bolj tehnične zadeve. Na jutrišnji drugi obravnavi želimo sprejeti direktivo o letaliških pristojbinah in po jasnem glasovanju v Odboru za promet in turizem sem prepričan, da nam bo to uspelo.

Za kaj gre v tej direktivi? Uvaja enotna načela in postopke po vsej Evropi za odmerjanje letaliških pristojbin. To pomeni, da so pregledne osnove za izračun, nediskriminacija letalskih družb in vzpostavljen postopek posvetovanja nekateri od dejavnikov, uporabljenih za vzpostavitev poštenih letaliških pristojbin. Neodvisen nadzorni urad lahko reši spore, ki nastanejo na podlagi jasnih pravil. to bo okrepilo sistemsko partnerstvo med letališči in letalskimi družbami in preprečilo morebitno zlorabo tržne moči.

Kaj je bila izhodiščna točka? V zadnjih petnajstih letih smo dvakrat poskušali uskladiti nasprotujoče si interese letališč in letalskih družb na tem področju. Eden izmed razlogov, da sta bila neuspešna, je bilo to, da smo imeli v državah članicah povsem različne postopke in strukture. V Združenem kraljestvu je na primer strog regulativni organ, ki lahko določa zgornje meje, v petih državah članicah imamo omrežja letališč in prakso navzkrižnega subvencioniranja, imamo parlamente, ki odločajo o letaliških pristojbinah, decentralizirane pristojnosti v Nemčiji in še več. Kljub temu nam je s Svetom uspelo najti trajnosten kompromis.

Kateri so sestavni deli kompromisa? V področje uporabe sodijo letališča z več kot petimi milijoni potnikov letno in največje letališče države članice. Trenutno to pomeni, da direktiva velja za 69 letališč v Evropski uniji. Uvedli smo obvezni postopek za redna posvetovanja med letališči in letalskimi družbami in sočasno določili strukturiran arbitražni postopek z roki in seveda vzpostavili nadzorni urad, ki sem ga omenil.

Kaj mislimo s poštenimi pristojbinami? Letališke pristojbine morajo imeti v prihodnje močnejše sklicevanje na stroške, podkrepiti jih morajo pregledni izračuni in se morajo nanašati na dogovorjeno raven storitev. Hkrati obstaja stroga prepoved diskriminacije. To načeloma pomeni, da imamo enake pristojbine za enake storitve za vsako letalsko družbo na istem letališču, z možnostjo diferenciacije. Zadovoljen sem, da smo to omogočili predvsem za hrup in onesnaževanje. Nekatere države bodo še naprej imele skupen sistem pristojbin za omenjena omrežja letališč in letališke sisteme v mestih in somestjih, vendar pa morajo tudi ti izpolnjevati zahteve direktive po preglednosti.

Z vnaprejšnjim financiranjem infrastrukture s pristojbinami smo poskusili zagotoviti odgovor na določene skrbi naših kolegov iz vzhodnoevropskih držav članic. To bo mogoče, čeprav težavno na podlagi nacionalnih meril, če bodo izpolnjeni standardi Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.

Kaj pričakujemo od učinkov? Več konkurence med evropskimi letališči, več konkurence med različnimi letalskimi družbami na letališču, morda postopno padajoče cene vozovnic, če bodo letalske družbe nižje pristojbine prenesle na potnike.

Direktivo je treba začeti izvajati v dveh letih.

Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci za naša uspešna pogajanja in slovenskemu predsedniku Sveta ter Komisiji.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredsednik Komisije. (IT) Gospa predsednica, čestitati želim poročevalcu, gospodu Stockmann, za njegovo odlično delo: zelo dobro je opisal vsebino besedila, predlog direktive, na sprejetje katerega se pripravljamo. To je predlog, ki namerava v pravo Skupnosti vključiti določena načela, s katerimi vse države članice že soglašajo v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo: nediskriminacija, preglednost in posvetovanje.

Okvir, vzpostavljen z direktivo, nam bo omogočil zgraditi dialog med letalskimi prevozniki in letališči za določitev in pobiranje pristojbin. Direktiva bo na primer zavezala letališča k posvetovanju z letalskimi družbami pred sprejetjem odločitev v zvezi z letališkimi pristojbinami. Sam sem postopal na podoben način in se pred sestavo tega predloga, ki sta ga v bistvu odobrili obe strani, posvetoval z letalskimi družbami in letališči.

Kot je omenil gospod Stockmann, uredba uvaja zamisel neodvisnih nacionalnih nadzornih uradov. Ti organi bodo imeli vplivno vlogo, saj bodo odgovorni za zagotavljanje spoštovanja osnovnih načel, ki sem jih navedel. To so v širšem smislu cilji predloga. Poročevalcu bi se rad še enkrat zahvalil za delo, ki ga je opravil na drugi obravnavi, da bi dosegel soglasje Sveta. Rezultat je resnično zahteval veliko dela, mnogo srečanj in zavezanost vseh nas, toda menim, da nam je uspelo ustvariti dober dokument.

Rezultate pogajanj je najti v mnogih spremembah, ki jih zahteva Komisija, da bi lahko dokument v celoti podprla. Veseli me, da je tudi Odbor za promet in turizem soglasno podprl ta dogovor. Seveda sem pripravljen pozorno slediti razpravi in si zabeležiti vse vaše pripombe.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, v imenu skupine PPE-DE. – (HU) Hvala, gospa predsednica. Komisar, kljub dežju bi to lahko bil prijeten dan. Čestitati želim poročevalcu in poročevalcu v senci, saj nam je s tem, ko smo združili moči s Komisijo, slovenskim in francoskim predsedstvom, uspelo po dolgotrajnih razpravah doseči dober kompromis. Tudi mi tipamo v temi, zato bi bil hvaležen, če bi države članice začele to direktivo izvajati čim prej in ne šele po dveletnem obdobju, ki je bilo izpogajano. To nam bo omogočilo učinkovito oceniti, koliko je vredna naša zakonodajna dejavnost, in sprejeti potrebne prilagoditve v času štiriletnega pregleda.

Upam, da države članice to razumejo in bodo hitro zaključile potreben institucionalni razvoj, kjer je potrebno. Tudi jaz sem prepričan, da bodo posledice direktive pregledne pristojbine in zmeren porast cen, tako da lahko grabežljivim letalskim družbam preprečimo zlorabo njihove premoči, da bi dobile prednost pred svojimi konkurenti s tem, da ponudijo enake storitve za nižje cene na letališčih, ki si želijo strank. Sočasno bi lahko zagotovili tudi, da letališča ne dvigajo samovoljno svojih pristojbin na nepregleden način in, kot se pogosto dela, skokovito. V obeh primerih je cilj zagotoviti, da evropski potrošniki plačajo samo za tisto, kar so dejansko uporabili. To je še en razlog, da nismo dovolili, da bi se stroške varnosti ali pomoči invalidnim potnikom vključilo v pristojbine. Menim, da je dober kompromis, da smo zadevnim državam članicam prepustili presojo o tem, ali upoštevajo prihodke iz gospodarskih dejavnosti letališča ali ne. Podobno je bil dosežen dober rezultat z dogovorom, doseženim glede omrežij letališč, pri čemer je sprejemljiv splošni upravni organ, udeleženci pa bodo podvrženi – kot je obljubila Komisija – pravilom konkurence, ko gre za določanje pristojbin, čeprav obstaja nevarnost izkrivljanja trga v zvezi z bližnjimi letališči v drugih državah. Kompromis o področjih pristojnosti je dober.

Raje bi videl, da bi bila poleg letališč, katerih letni potniški promet znaša več kot 5 milijonov, in letališča z največjim potniškim prometom v vsaki državi članici vključena tudi manjša in po možnosti konkurenčna bližnja letališča. Da bi dosegli sporazum, sem opustil to stališče, vendar pa bi rad ob naslednjem pregledu preučil tudi ta element. Čeprav nisem zadovoljen, sprejemam, da smo v uvodnih izjavah potrdili možnost vnaprejšnjega financiranja po zgledu politike Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, čeprav bi to raje videl v glavnem delu besedila. Upam, da bodo postopno višanje pristojbin namesto nenadnih povišanj cen potniki občutili kot prijaznejše, vendar pa bo treba tudi to preučiti ob pregledu. Rezultat je preglednost financiranja s strani države ali drugih javnih organov. To je pomemben dejavnik v konkurenci med letališči, prav tako pa je upoštevanje vidika varstva okolja. Kot najpomembnejši rezultat vidim dejstvo, da mora vsaka država članica ustanoviti močen, neodvisen nacionalni urad s precejšnjimi pristojnostmi. Ponosen sem, da je bilo sprejeto in v poročilo vključeno načelo, v skladu s katerim v primeru spora glede določitve pristojbin ne bo neskončnega spravnega postopka. Namesto tega je treba sprejeti začasno odločitev, ki lahko sproži spravni postopek. Najlepša hvala, gospa predsednica.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson , v imenu skupine PSE. – Gospa predsednica, pozdravljam poročilo kolega Ulricha Stockmanna in se mu zahvaljujem za njegovo trdo delo na tem težavnem dokumentu.

Skozi ves postopek priprave tega poročila se je moja skupina trudila zagotoviti, da je sistem letaliških pristojbin po vsej EU pošten in pregleden in da je določen podroben postopek pritožb v primeru sporov. Ljudje o letalstvu pogosto razmišljajo kot o posameznem sektorju, ko pa preučimo vprašanja, kot je zaračunavanje letaliških pristojbin, kmalu postane jasno, da imajo letališki sektor in sektor letalskih družb različne poglede in težnje.

Poročilo, ki je pred nami, ponuja uravnoteženo rešitev in ne daje prednosti niti letalskim družbam niti letališčem. Čeprav bi osebno raje videl, da bi področje uporabe temeljilo na deležu nacionalnih potnikov namesto na poljubnem številu, je poročevalec v svojem poročilu zagotovil, da je slednja določena na razumni ravni pet milijonov potnikov – ne na smešno nizkem številu en milijon, ki ga je predlagala Komisija –, vključeno pa mora biti tudi glavno letališče države članice.

Ključni element vseh naših razprav je bil, ali imajo določena letališča prevladujoč tržni položaj. Moja skupina meni, da je treba tam, kjer je tako, urediti letališke pristojbine. Vendar pa ima mnogo letališč konkurenčne razmere, letalske družbe pa se lahko svobodno odločijo, na katerega bodo letele. V moji regiji ima letališče Manchester 22 milijonov potnikov letno, toda soočeno je s konkurenco osmih letališč, ki so vsa v radiju 150 km. Seveda je v teh okoliščinah trg sam dober regulator.

Zato pozdravljam, da bo Združenemu kraljestvu omogočeno, da ohrani svoj trenutni sistem nadzora letaliških pristojbin , saj ima obstoječ regulativni okvir, ki spodbuja konkurenco in ureja pristojbine prek svojega nadzornega organa samo na letališčih s prevladujočim položajem. Morda lahko druge države sledijo temu regulativnemu okviru kot način za pošten in pregleden sistem letaliških pristojbin.

Upam, da se lahko zdaj dogovorimo o tej direktivi na stopnji druge obravnave. To bi nam moralo pomagati sprejeti direktivo, ki bo končala skrivna srečanja za določitev pristojbin za letališča v monopolističnem ali prevladujočem tržnem položaju. Resnično upam, da letalske družbe priznavajo tudi, da bomo zdaj imeli pregleden sistem s podrobnim postopkom pritožb, s polnim posvetovanjem, da bi končali nenehno pritoževanje glede letaliških pristojbin in sodelovali z letališči, da zagotovimo stroškovno učinkovito, gospodarno storitev za uporabnike in potnike.

 
  
MPphoto
 

  Arūnas Degutis, v imenu skupine ALDE. (LT) Gospod komisar, gospe in gospodje, menim, da nihče ne dvomi v potrebo po preglednosti in upravičenosti letaliških pristojbin in stroškov Evropske skupnosti, če že ne iz drugega razloga, pa zaradi dejstva, da imajo nekatera letališča v Skupnosti naravni monopol. Vendar pa je od trenutka, ko se je prvič razpravljalo o dokumentu, Evropski parlament zelo skrbno preučil predlog Komisije in želi nadzorovati več kot 150 letališč Skupnosti.

Pri udeležbi pri pripravi različnih dokumentov so poslanci Evropskega parlamenta pogosto soočeni z dilemo o odločitvi, koliko nadzora in ureditve je potrebno, preden to postane samo sebi namen in paralizira vse nadzorne dejavnosti.

To je še posebno pomembno v trenutni krizi, ko je resnično potrebna rahločutnost pri obravnavanju vprašanj, pomembnih za poslovno dejavnost.

Menim, da je Evropskemu parlamentu v dokumentu, o katerem bomo glasovali jutri, uspelo najti in obraniti srednjo pot s tem, ko je določil število letališč, ki jih je treba nadzorovati. Veseli me, da je bil podobnega mnenja tudi Svet in da je Komisija pokazala prožnost, potrebno za dosego konstruktivnega kompromisa.

Druga enako pomembna zadeva je bilo najti ravnotežje med glavnimi akterji, ki delujejo v tem sektorju, tj. interesi letališč in letalskih družb. Menim, da smo se tudi tu izkazali kot sposobni zadovoljiti pričakovanja obeh strani. Še toliko bolj, ker bi kakršen koli enostranski, neuravnotežen predlog na nek način vplival na možnosti potrošnikov EU, da uporabijo najvarnejše prevozno sredstvo.

Vse to je bilo doseženo zaradi profesionalnih prizadevanj poročevalca. Gospod Stockmann se je vedno odlikoval kot nepristranski politik, ki posluša vse strani. To je četrtič, da sva sodelovala pri pripravi dokumenta o ureditvi letalskega prevoza. Tudi tokrat me ni razočaral, ampak sem bogatejši za nove izkušnje. Ob koncu razprave o tem dokumentu v Evropskem parlamentu se želim zahvaliti gospodu Stockmannu in mojim ostalim kolegom in jim čestitati. Prav tako bi rad Evropski komisiji zaželel uspeh, saj ima zdaj težko nalogo izvajanja in spremljanja učinkovitosti te direktive, veliko uspeha pa želim tudi vsem predstavnikom.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, v imenu skupine UEN. – (LV) Hvala, gospa predsednica, gospod Tajani, najprej bi želel čestitati poročevalcu, gospodu Stockmannu, in vsem poročevalcem v senci za kompromis, dosežen s Svetom na drugi obravnavi. Po mojem mnenju je treba pozdraviti tudi dogovor o področju uporabe direktive, saj bo z ureditvijo vsaj njihovih glavnih letališč vplival na vse države članice. Upam, da v dveh letih, ko bo začela veljati ta direktiva, v Evropski uniji ne bo več mogoča ponovitev tako pravno nerazumljivih sodnih odločitev kot je bila tista, ki jo je nedavno izreklo litvansko regionalno sodišče proti latvijski letalski družbi in njenemu glavnemu letališču. S to odločitvijo sodišče ene države članice zasega lastnino, ki ne pripada samo letališču druge države, ampak tudi letalski družbi druge države v drugi državi članici. Odločitev sodišča je temeljila na nenavadni diskriminaciji letaliških pristojbin na glavnem latvijskem letališču. Resnično upam, da bodo zaradi te direktive takšne nejasne pravne razlage v prihodnosti nemogoče, saj imajo škodljiv učinek na letalski sektor. Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, v imenu skupine IND/DEM. – Gospa predsednica, to poročilo naj bi preprečilo posameznim letališčem, da zlorabijo svoj prevladujoč položaj na trgu, in ustvarilo enake pogoje za nosilce dejavnosti ter zaščitilo interese potrošnikov.

Kolikokrat prej smo že slišali takšne argumente? Če se jo bo izvajalo, bo ta uskladitev letaliških pristojbin verjetno tako uspešna kot uskladitev, ki nam je prinesla skupno kmetijsko politiko, skupno ribiško politiko in vse večjo obremenitev predpisov EU o podjetjih, ki Združeno kraljestvo stane vsaj 26 milijard GBP letno.

Zahtevala bo povsem nepotrebno spremembo v britanskem pravu v zvezi z letališkimi pristojbinami in s prevozom povezanimi zadevami. Zahtevala bo ustanovitev domnevno neodvisnega nadzornega urada, ki bo dodal še eno plast birokracije, in povzročil neizogibno povišanje stroškov, ki bo sledilo.

Seveda v Združenem kraljestvu obstaja ureditev omejitve cen, namenjena spodbujanju upravljavcev letališč, naj dosežejo stroškovno učinkovitost. Cilj te nenehne poplave zakonodaje je uskladiti vsak vidik življenja v Evropski uniji in ga podrediti skrajni oblasti Evropske unije. Vsak drug razmislek je drugoten ali nepomemben. Lahko smo povsem prepričani, da bodo ti ukrepi pomenili povišanje stroškov za letalske potnike.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). (DE) Gospa predsednica, gospod podpredsednik Komisije, gospe in gospodje, menim, da predhodni govornik enostavno ni razumel dokumenta. Tu določamo pravila za pregledne določbe za odmerjanje letaliških pristojbin, namen vsega tega pa je zagotoviti, da se letališke pristojbine določi objektivno in se jih zmanjša v korist uporabnikov. To je naša naloga.

Dejansko obstajata dve različni situaciji. nekatera letališča imajo tako prevladujoč položaj, da so letalske družbe v bistvu soočene z monopolno situacijo in morda plačujejo previsoke letališke pristojbine. Na drugih, morda manjših letališčih, se lahko letalska družba na podlagi tega, kakšne so letališke pristojbine, odloči, ali bo uporabila letališče ali ne, kar je povsem drugačna situacija.

Zato moram reči, da je to, kar je gospod Stockmann dosegel v svojem poročilu – za to se mu zahvaljujem –, dober seznam meril za določitev pravilnih, ustrezno utemeljenih letaliških pristojbin, ki jih morajo nositi potniki, pri čemer nacionalni nadzorni urad deluje kot nadzorni organ.

Gospod podpredsednik, seveda boste morali v naslednjih dveh letih zagotoviti, da so nacionalni nadzorni uradi resnično neodvisni. To pomeni, da nacionalni nadzorni uradi ne smejo biti povezani z letališči ali letalskimi družbami. Vztrajamo, da nadzorni uradi dosežejo ravnotežje med letalskimi družbami in letališči v korist uporabnikov.

Drugič, z uporabo teh novih meril želimo tudi spodbujati bolj pošteno konkurenco med letališči. V nekaterih primerih sta letališči v dveh različnih državah članicah samo nekaj kilometrov od meje med njima. Zagotoviti hočemo, da tu ne bo nepoštene konkurence. Mednim, da so nova merila ustrezna.

Dovolite mi, da zaključim z vprašanjem vam, gospod podpredsednik. Mislim, da sta minili skoraj dve leti, odkar je Komisija izdala smernice za regionalna letališča. V zadnjih nekaj mesecih ste preiskovali, ali so bila nekatera letališča nezakonito subvencionirana, s čimer mislim državne subvencije za določena letališča, ki izkrivljajo konkurenco. Vsi želimo vedeti, kakšne so bile vaše ugotovitve. Upam, da nam danes lahko obljubite, da boste kmalu predstavili preiskavo o nezakoniti ali zakoniti regionalni pomoči, saj ima tu prednost naslednje: hočemo pošteno konkurenco med letališči v korist potnikov.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Gospodu Stockmannu želim čestitati za njegova prizadevanja za dosego skupnega stališča sveta z namenom sprejetja direktive, ki določa skupna načela za odmerjanje letaliških pristojbin na letališčih Skupnosti. Za uporabnike letališč zdaj ta predlagana zakonodaja ponuja okvir za določanje pristojbin, ki jih vključuje v sprejemanje odločitev, ki so pregledne in se je nanje mogoče pritožiti.

Svet je sprejel predlog Parlamenta, da se področje uporabe omeji na letališča z več kot 5 milijoni potnikov letno in največje letališče v vsaki državi članici. Razlikovanje letaliških pristojbin mora temeljiti na preglednih, objektivnih in jasnih merilih. V skladu s skupnim stališčem morajo letališča delovati na stroškovno učinkoviti osnovi, za lete v zapostavljene in najbolj oddaljene regije pa so dovoljene spodbude. Vendar pa je treba te spodbude odobriti na podlagi preglednih meril.

V zvezi z informacijo Komisije v skladu z zakonodajo Skupnosti podpiramo idejo, da lahko država članica pooblasti upravni organ letališča, da uporabi skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin za letališča istih mest ali somestij, če vsako letališče povsem izpolnjuje zahteve glede preglednosti, določene v direktivi. Poleg tega bodo okoljska merila postala podlaga za prilagajanje letaliških pristojbin. Upravni organ letališča bo objavil odločitve najkasneje dva meseca pred začetkom njihove veljavnosti.

Glede vnaprejšnjega financiranja letaliških naložb bi se države članice ali letališča morali zgledovati po politiki Mednarodne organizacije za civilno letalstvo ter/ali vzpostaviti svoja varovala. Parlament meni, da je nujno, da lahko neodvisni nadzorni uradi pod svojo odgovornostjo zaupajo izvrševanje določb te direktive drugim neodvisnim nadzornim uradom, ob pogoju, da se izvršujejo v skladu z istimi standardi.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski (ALDE). (PL) Gospa predsednica, komisar, tudi jaz bi se želel pridružiti čestitkam gospodu Stockmannu za rezultate njegovega dela. Vprašanje, o katerem razpravljamo, potrebuje ureditev in takšna ureditev ne razburi mojega liberalnega duha, prav tako pa ne regulativne institucije. Zdaj po finančni krizi lahko vidimo, da bi moral prosti trg delovati in deluje, toda ustvariti moramo sisteme, ki so v modernem gospodarstvu sposobni urejati mehanizme, ki se občasno zataknejo ali presegajo običajne mehanizme gospodarske konkurence, čiste konkurence prostega trga.

Zdaj razpravljamo o končnem osnutku določenega dokumenta, dela, za katerega smo že na začetku spoznali, da je pred nami dolga pot, saj je ureditev vsakega naravnega monopola – in letališča so iz očitnih razlogov navadno podvržena pravilom naravnih monopolov – težka. To je korak naprej v interesu naših državljanov, interesov državljanov Evropske unije, ki bodo od tega Parlamenta in dela Evropske komisije ponovno dobili nekaj oprijemljivega, kar vpliva na njihovo življenje. Čestitam tistim, ki so sodelovali pri delu, in upam, da bodo države članice v dveh letih, ko se bo izvajal sistem, kos nalogi.

 
  
MPphoto
 

  Luís Queiró (PPE-DE). (PT) Mnogi izmed nas v Parlamentu uporabljamo internet, da rezerviramo let in kupimo vozovnice. Vendar pa menim, da večina izmed nas ne ve, kako se določa letališke pristojbine, ki se jih plača skupaj z vozovnico.

Ker vem, da niso vse pristojbine, navedene na vozovnici, letališke pristojbine, mi dovolite majhno vajo: če potnik na primer leti iz Lizbone v Bruselj z družbo Brussels Airlines, je pristojbina, navedena na vozovnici, 48 EUR; če potuje s portugalsko družbo TAP, je pristojbina 2 EUR manjša. Vendar pa v obratni smeri ta razlika izgine in potnik plača 15 EUR več pristojbin na let. Zakaj?

Če pa naš navidezni potnik potuje v London z Brussels Airlines in leti od letališča Bruselj do letališča Gatwick, so pristojbine za povratno potovanje 124 EUR, če pa uporabi BMI za let do letališča Heathrow, pa plača samo 65 EUR pristojbin. Če potuje do letališča Heathrow z BMI in se vrne z družbo Lufthansa, zdaj plača 70 EUR pristojbin. Zakaj te razlike? Včasih plača en znesek za potovanje v tujino in drug znesek pri povratku. Včasih letalske družbe zaračunavajo enak znesek za isto letališče in včasih ne. V nekaterih primerih morda ne boste niti vedeli, koliko ste plačali.

Toda obstoj različnih letaliških pristojbin ni slaba stvar. Različne storitve morajo imeti različne pristojbine. Neželeno je, da se iste pristojbine uporabljajo za različne storitve in nasprotno, da se za očitno identične storitve plača različne pristojbine.

Hočemo predvsem, da so te pristojbine razumljive in določene v skladu z jasnimi in preglednimi merili. To je naš končni cilj. Zagotoviti hočemo pošteno in pregledno konkurenco med glavnimi evropskimi letališči in na ta način ne samo pomagati izboljšati notranji trg, ampak tudi zmanjšati stroške, naložene potnikom, ko ti kupijo svojo vozovnico. Zato z upanjem v naših srcih podpiramo ta predlog direktive.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE). (ES) Gospa predsednica, najprej moram čestitati mojemu kolegu gospodu Stockmannu za njegovo izjemno poročilo in še zlasti za njegovo potrpežljivost in vztrajnost pri nadaljevanju tega dela.

To je besedilo, ki nam bo pomagalo ustvariti skupen zračni prostor in se pripraviti, s posebnim poudarkom na preglednosti in nediskriminaciji, na velik skok v enotno evropsko nebo.

S tem skupnim sistemom za zbiranje uporabniških pristojbin bomo lahko ohranili potrebne pogoje za pošteno in pregledno konkurenco. Pripravljali se bomo tudi na prihodnost z upoštevanjem okoljskih meril pri spreminjanju pristojbin in tudi z izključitvijo pristojbin za storitve invalidnim potnikom. Tudi v tem pogledu se pripravljamo za prihodnost.

Izpostaviti moram tudi premislek glede izogibanja nalaganju pretiranih bremen manjšim letališčem z določitvijo najmanjše omejitve pet milijonov potnikov letno.

Nazadnje, zadovoljni smo, da je bilo priznano upravljanje omrežij letališč s strani enega upravnega organa, saj se je izkazalo, da to dobro deluje – tako kot v primeru španskega organa za letališča AENA – in da so bili upoštevani drugi načini za nadzor in določitev pristojbin, ki so predmet zakonskega nadzora kot je tudi v moji državi –, poleg nadzora neodvisnih nadzornih uradov. Veseli me, da so bili upoštevani ti predlogi.

Poročevalcu moram čestitati tudi za določitev natančnih rokov za objavo odločitev. S tem se bomo izognili pravni negotovosti, nudi pa tudi zagotovilo uporabnikom glede tega, kdaj se bodo izvajale te odločitve. Tudi to je pozitivno, saj se v teh rokih in odločitvah upošteva parlamentarni nadzor.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). – Gospa predsednica, pozdravljam povečano preglednost, uvedeno s temi novimi pravili o letaliških pristojbinah. Prepogosto so letališča skrivnostna glede poslov, ki jih sklenejo, četudi so v lasti ali delni lasti javnih oblasti. Javnost ima pravico vedeti, kako takšna letališča pridobivajo in trošijo svoj denar. Vendar pa sem razočarana, da je bil prag za obsežnejše poročanje določen na pet milijonov brez sklicevanja na odstotek nacionalnega tržnega deleža.

Ta prag bo še posebno močno prizadel regionalna letališča kot je Newcastle. S šestimi milijoni potnikov letno Newcastle presega prag, vendar pa je majhna riba v primerjavi z letališči Heathrow in Gatwick. Ker regionalna letališča v glavnem konkurirajo s svojimi najbližjimi sosedi, bi bilo pravičneje imeti sistem, ki vsa majhna in srednje velika letališča obravnava na enak način.

Zato obžalujem, da Svet težil k možnosti, da se področje uporabe direktive omeji na letališča z več kot petimi milijoni potniškega prometa letno in več kot 15 % nacionalnega potniškega prometa. Takšen prag bi še vedno zagotovil, da velika evropska letališča ne bi mogla narekovati letaliških pristojbin za zaprtimi vrati. Upam, da bo Komisija ob pregledu direktive pozorno preučila, ali regionalna letališča, kot je letališče Newcastle, trpijo zaradi izkrivljanja trga.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). (PT) Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, začeti želim s čestitkami gospodu Stockmannu za njegovo odprtost in pripravljenost na kompromis med pripravo tega izvrstnega poročila, ki bo veljalo neposredno za letališča z več kot petimi milijoni potnikov in še zlasti za letališči Faro in Lizbona v moji državi.

Parlament in Svet morata sprejeti ta predlog, ker zagotavlja nediskriminacijo pri letaliških pristojbinah, razen kjer je potrebno in združljivo s Pogodbo. Določiti bi bilo treba obvezen postopek posvetovanja med upravnimi organi letališča in uporabniki letališča. Kakršne koli razlike v pristojbinah bodo pregledne in bodo temeljile na jasnih merilih. Letališča bodo odmerjala enako pristojbino za enako storitev, uporabnikom letališč pa se lahko odobri popust na podlagi kakovosti uporabljene storitve, če lahko imajo koristi od tega popusta vsi uporabniki letališč pod javnimi, preglednimi in objektivnimi pogoji. Popuste se lahko odobri tudi uporabnikom, ki odprejo nove lete v skladu s konkurenčnim pravom. Ustanoviti je treba nacionalni neodvisni nadzorni urad, ki bo posredoval v primeru nestrinjanja z odločitvijo o pristojbinah. Dovoliti je treba spodbude za nove lete, ki povezujejo zapostavljene in najbolj oddaljene regije. Nazadnje, države članice bi morale imeti možnost upravni organ, odgovoren za omrežje letališč, pooblastiti, da uvede sistem obračunavanja pristojbin, običajen za to omrežje.

Gospa predsednica, s to novo direktivo bodo prihodnje letališke pristojbine, obračunane na naših letališčih in celo najbolj oddaljenih regijah kot je tista, iz katere prihajam, zagotavljale splošen dostop vseh do letalskega prevoza. To je še posebno pomembno v regijah kot je moja, kjer je letalski prevoz edini način za prihod ali odhod. Zato upam, da bo ta predlog jutri sprejet in da ga bosta Komisija in Svet potrdila.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). – Gospa predsednica, tudi jaz se pridružujem zahvalam mojih kolegov gospodu Stockmanu za tisto, kar je opisal kot izvedljiv kompromis v interesu 69 evropskih letališč.

Tudi jaz podpiram besede gospoda Becseya in mojega kolega Briana Simpsona o pošteni in pregledni konkurenci. Veseli me, da je to poročilo, kot je predstavljeno zdaj, dobra stvar ne samo za tri londonska letališča Heathrow, Stansted in Gatwick, ampak tudi za letališča preostale Evrope, pa naj bo to Latvija gospoda Zīleja, Romunija gospe Ţicău ali Portugalska in za komisarje italijanska letališča in mislim, da so tudi v Nemčiji letališča, čeprav jih ne obišče mnogo ljudi.

Menim, da je tudi dobra stvar za evropske potnike in seveda letališča tudi niso nič brez državljanov, potnikov. So naša prednostna naloga, tako kot je enako tudi okolje, ki, mislim, da ga to poročilo obravnava.

Gospod Batten, moj londonski kolega, je v svojem prispevku, ki bi ga lahko opisali kot bliskovitega (ker je odšel), omenil, da naj bi se vzpostavilo nove organe in še vrsto drugih alarmantnih zadev. Toda ti organi – Organizacija civilnega letalstva – že obstajajo. Zato menim, da gre za nesporazum z njegove strani – če sem vljuden do njega.

Fioni Hall pa bi rad povedal, da nisem prepričan, da Newcastle neposredno konkurira z Londonom. Med njima je precejšnja razdalja in kdor koli se odloči, da bo šel v London namesto v Newcastle, ima pred sabo še vedno dolgo pot. Zato mislim, da ne primerjate primerljivih stvari.

Menim, da je to dober, izvedljiv kompromis. Mislim, da smo obravnavali vse prvotne zadeve, ki so nas skrbele, in kot paket zagotavlja ravnotežje – v interesu letalskih družb in v interesu potnikov –, ki ga iščemo, obenem pa letališčem dopušča dovolj svobode za delovanje v konkurenčnem okolju.

Živim v upanju, da bomo kot posledica tega nekega dne – nikoli se ne ve, kolegi, nikoli se ne ve – deležni dostojne storitve na poti v Strasbourg. Morda je malo verjetno, toda nikoli se ne ve – in za to se splača delati.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Gospa predsednica, začel bi z zahvalo Ulrichu Stockmannu, našemu poročevalcu. Opravil je veliko dela, začenši z osnutkom direktive, h kateremu je pristopil na inovativen način, ko je hotel ustrezno pripraviti poročilo v sodelovanju s Komisijo in Svetom, pri čemer je bil uspešen. Predvsem bi želel izpostaviti njegovo pobudo v zvezi z izboljšanjem opredelitve letaliških pristojbin in nadalje letališči, ki jih pokrivamo, ter ravnjo storitev letališč in njihovo povezavo z obveznostmi upravljavcev letališč. Enako pomembno, predvsem za nove države članice, je financiranje novih infrastrukturnih projektov. Sprejemamo osnutek direktive, ki bo v Evropi z vidika potnikov tistim med nami, ki uporabljamo, nudimo ali plačujemo storitve, omogočil, da bomo vedeli, koliko moramo plačati, zakaj in kam gre denar. To je velik korak k oblikovanju resničnega evropskega sistema in omrežja evropskih letalskih družb. Zahvaljujem se vam za to in sem globoko prepričan, da bo ta osnutek direktive dobro služil civilnemu letalstvu.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Nemoteno delovanje letalskih storitev je pomembno za delovanje notranjega trga Evropske unije. Potniki in letalske družbe kritizirajo pomanjkanje preglednosti in včasih tudi pretirano visoke letališke pristojbine, ki v neopravičljivem obsegu prispevajo k stroškom potovanja. Končno smo se odzvali na to s sprejetjem te direktive na drugi obravnavi. Predpisi bodo letališča z več kot petimi milijoni potnikov zavezali, da zagotovijo preglednost svojih pristojbin in upravičijo svoje stroške. Poenostavila bo tudi spore med uporabniki letališč in upravljavci letališč. Trdno sem prepričana, da bo to vodilo k znižanju pristojbin in bo izboljšalo konkurenčno okolje. Zadovoljna sem, da je tudi Svet priznal odprtje razpisnega postopka, ki bo prispeval k odprtju novih poti v zapostavljene in bolj odmaknjene destinacije, in da je bilo mogoče doseči skupno opredelitev omrežij letališč, ki jih bodo upravljali isti upravni organi. Poročevalcu čestitam za te rezultate.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). (PL) Gospa predsednica, komisar, gospod Stockmann si zasluži naše čestitke. To je resnično dober kompromis. Čestitam mu.

Danes zaključujemo delo na letaliških pristojbinah. V kratkem, v dveh letih, bomo imeli usklajen sistem za odmerjanje teh pristojbin po vsej Evropski uniji. Vplival bo na letališča z več kot petimi milijoni potniškega prometa letno in na največja letališča v posamezni državi. Menim, da so številke primerne, vendar je o njih še mogoče razpravljati. Kolikor vem, bo to vplivalo na okoli 80 letališč v Evropski uniji.

Posebna odlika sprejetih predpisov je njihova preglednost, ki bo b pomoč nadzornim uradom. Letališča v neugodnih regijah bodo lahko uveljavila zadevne preferenciale. Obravnava tudi okoljski vidik in položaj invalidov. Upam, da direktiva ne bo zagotovila samo poštene konkurence na letališčih, ampak bo njena posledica tudi povečana varnost potnikov, in bo potnike ščitila pred pretiranimi vzletnimi ali pristajalnimi pristojbinami.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredsednik Komisije. (IT) Gospa predsednica, menim, da je razprava pokazala, da sta Parlament in Komisija opravila dobro delo, hvala, namenjena gospodu Stockmannu, pa služi kot potrdilo, da je ubral pravo smer. Še enkrat bi se mu želel javno zahvaliti za njegovo delo in sodelovanje s Komisijo pri iskanju uspešne kompromisne rešitve, ki jo, kolikor sem lahko videl, cenijo vsi, ki so dobili besedo.

Menim, da predlog direktive, ki ga preučujemo in ki ga bomo, upam, lahko sprejeli v tem Parlamentu, kot je dejala gospa Ayala Sender, ni nič manj kot korak k dosegi enotnega neba, k cilju, ki ga mora po mojem mnenju zasledovati Komisija s podporo Parlamenta in Sveta, da bi poslala močno sporočilo pred koncem tega parlamentarnega obdobja. Podpiram vse izbire in odločitve v zvezi z ustanovitvijo neodvisnega organa, ki v mnogih državah Unije že obstaja. Menim, da si je treba prizadevati za to; je pozitivna izbira, ki smo jo naredili skupaj.

Preden zaključim bi se želel še enkrat zahvaliti vsem poslancem Parlamenta, ki so prispevali k razpravi, in odgovoriti na vprašanje, ki ga je zastavil gospod Jarzembowski. Preučuje se sedem regionalnih letališč. Postopki, ki trajajo 18 mesecev, so bili začeti leta 2007. Zato ne pričakujem rezultatov pred koncem tega leta ali začetkom naslednjega leta.

Rezultati bodo seveda objavljeni, vendar pa ne bi bilo pošteno ali primerno, da bi podajal kakršne koli pripombe pred zaključkom dela. Vendar pa bo, takoj ko bo, in takoj ko bo Komisija sprejela odločitev, obveščen Parlament in potem bo gospod Jarzembowski dobilo popoln odgovor poleg informacij, ki sem mu jih lahko posredoval in ki se nanašajo na predlog Komisije za sedem – poudarjam, sedem – zadev, ki se jih preučuje.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, poročevalec. (DE) Gospa predsednica, še enkrat bi se želel zahvaliti vsem kolegom poslancem za njihovo resnično konstruktivno sodelovanje in našo razburljivo razpravo. Jutri računam s precejšnjo podporo. Pozno je in izmenjali smo dovolj besed. Naj jutri sledijo dejanja. Zadovoljen bi bil, če bi lahko zakonodajni postopek zaključili na drugi obravnavi.

(Aplavz)

 
  
MPphoto
 

  Predsednica. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri, v četrtek, 23. oktobra.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), v pisni obliki. – (RO) Evropski okvir za ureditev letaliških pristojbin je izredno pomemben v smislu zmanjšanja stroškov za ljudi, ki potujejo znotraj Evropske unije, in s tem povečanja mobilnosti delavcev, predvsem tistih, ki so visokokvalificirani.

Mobilnost delavcev je pravzaprav ključni element na učinkovitem trgu dela v kontekstu, določenem v zadevnih poglavjih lizbonske strategije, usmerjenem h gospodarski rasti in povečanju števila delovnih mest. Poleg tega bi olajšanje gibanja visokokvalificiranih delavcev vodilo k povečanju pretoka informacij in uporabnega znanja na proizvodnih področjih s pomembno dodano vrednostjo v skladu s ciljem lizbonske strategije, da se evropsko gospodarstvo preoblikuje v najbolj dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), v pisni obliki. (FR) Gospe in gospodje, Svet in naša institucija sta dosegla kompromis in s tem omogočila, da zaključimo to zadevo na drugi obravnavi.

Zadovoljna sem s tem dogovorom, ki naj bi predvsem preprečil zlorabe prevladujočega položaja in olajšal uravnotežen razvoj evropskega letališkega sektorja.

Ta direktiva o letaliških pristojbinah je resničen premik naprej: s tem, ko bodo odnosi med letališči in letalskimi družbami preglednejši, bo omogočila krepitev in izboljšanje pogosto nejasnih in konfliktnih odnosov.

Poleg tega bo uvedba neodvisnega urada omogočila objektivno reševanje sporov med partnerji.

Koristi od teh novih predpisov morajo na koncu imeti uporabniki zračnega prevoza in zadovoljna sem zaradi tega.

Hvala za pozornost.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov