Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 22. oktober 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Markedsføringstilladelser for lægemidler – forfalskning af lægemidler (forhandling)
 3.Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Godkendelse af Catherine Ashtons udnævnelse til medlem af Kommissionen (afstemning)
  4.2.Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (afstemning)
  4.3.Vikararbejde (A6-0373/2008, Harlem Désir) (afstemning)
  4.4.Flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier (2008/0047(COD)) (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (afstemning)
  4.5.Fremme af rene køretøjer til vejtransport (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (afstemning)
  4.6.Markedsføringstilladelser for lægemidler (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (afstemning)
  4.7.Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare (A6-0195/2008, Toine Manders) (afstemning)
 5.Højtideligt møde – FN's Alliance af Civilisationer
 6.Afstemningstid (fortsat)
  6.1.Evaluering af aftalen EU/Australien om passageroplysninger (PNR) (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (afstemning)
  6.2.Kollektive aftaler i EU (A6-0370/2008, Jan Andersson) (afstemning)
  6.3.Demokrati, menneskerettigheder og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 204a): se protokollen
 11. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III) - Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (forhandling)
 12.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina – Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 14.Mindehøjtidelighed for Holodomor, den kunstige hungersnød i Ukraine (1932-1933) (forhandling)
 15.Lufthavnsafgifter
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (773 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1835 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik