Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων - Παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων (συζήτηση)
 3.Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  4.2.Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (ψηφοφορία)
  4.3.Προσωρινή απασχόληση (A6-0373/2008, Harlem Désir) (ψηφοφορία)
  4.4.Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (ψηφοφορία)
  4.5.Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (ψηφοφορία)
  4.6.Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  4.7.Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (A6-0195/2008, Toine Manders) (ψηφοφορία)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ για τη Συμμαχία των Πολιτισμών
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  6.1.Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
  6.2.Προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (A6-0370/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)
  6.3.Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
 12.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (συζήτηση)
 13.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14.Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Χολοντόμορ" (1932-1933) (συζήτηση)
 15.Αερολιμενικά τέλη
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1356 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1438 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου