Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 22. lokakuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset – Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)
 3.Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Catherine Ashtonin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (äänestys)
  4.2.Eurooppa-neuvoston kokous (15. ja 16. lokakuuta 2008) (äänestys)
  4.3.Vuokratyö (A6-0373/2008, Harlem Désir) (äänestys)
  4.4.Internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelu (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (äänestys)
  4.5.Puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistäminen (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (äänestys)
  4.6.Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (äänestys)
  4.7.Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (A6-0195/2008, Toine Manders) (äänestys)
 5.Juhlaistunto - YK:n Alliance of Civilisations -hankkeen edustaja
 6.Äänestykset (jatkoa)
  6.1.EU:n ja Australian välisen matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen arviointi (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (äänestys)
  6.2.Työehtosopimuksiin kohdistuvat haasteet EU:ssa (A6-0370/2008, Jan Andersson) (äänestys)
  6.3.Demokratia, ihmisoikeudet sekä EU:n ja Vietnamin uusi kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja
 11.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokka III) - Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX) (keskustelu)
 12.EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus – EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (keskustelu)
 13.Kyselytunti (komissio)
 14.Ukrainan suuren nälänhädän Holodomorin (1932−1933) muistopäivä (keskustelu)
 15.Lentoasemamaksut
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (805 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1761 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö