Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. spalio 22 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimas – Vaistų padirbinėjimas (diskusijos)
 3.Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Catherine Ashton nominacijos Europos Komisijos nare patvirtinimas (balsavimas)
  4.2.Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2008 m. spalio 15–16 d.) (balsavimas)
  4.3.Darbas per laikino įdarbinimo įmones (A6-0373/2008, Harlem Désir) (balsavimas)
  4.4.Daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (balsavimas)
  4.5.Skatinimas naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias kelių transporto priemones (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (balsavimas)
  4.6.Vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimas (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (balsavimas)
  4.7.Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais (A6-0195/2008, Toine Manders) (balsavimas)
 5.Iškilmingas posėdis. JTO civilizacijų aljanso atstovavimas
 6.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  6.1.ES ir Australijos keleivių duomenų įrašų (PNR) susitarimo vertinimas (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (balsavimas)
  6.2.Kolektyvinių susitarimų problemos ES (A6-0370/2008, Jan Andersson) (balsavimas)
  6.3.Demokratija, žmogaus teisės ir naujasis ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 10.Priimto teksto klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis) (žr. protokolą)
 11.2009 m. bendrojo biudžeto projektas. III skirsnis – 2009 m. bendrojo biudžeto projektas. I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai (diskusijos)
 12.Europos Bendrijų ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas. Europos Bendrijų ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Holodomoro, Didžiojo Ukrainos bado (1932–1933), minėjimas (diskusijos)
 15.Oro uostų mokesčiai
 16.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 17.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (758 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1576 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika