Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 22 octombrie 2008 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente - Contrafacerea medicamentelor (dezbatere)
 3.Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Aprobarea numirii lui Catherine Ashton în calitate de membru al Comisiei Europene (vot)
  4.2.Reuniunea Consiliului European (15-16 octombrie 2008) (vot)
  4.3.Munca prin agent de muncă temporară (A6-0373/2008, Harlem Désir) (vot)
  4.4.Protecţia copiilor care utilizează internetul şi alte tehnologii de comunicare (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (vot)
  4.5.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (vot)
  4.6.Modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (vot)
  4.7.Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată (A6-0195/2008, Toine Manders) (vot)
 5.Şedinţă solemnă - Reprezentarea ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor
 6.Votare (continuare)
  6.1.Evaluarea Acordului PNR Australia - UE (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (vot)
  6.2.Provocări cu care se confruntă acordurile colective în UE (A6-0370/2008, Jan Andersson) (vot)
  6.3.Democraţie, drepturile omului şi noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Rectificare la un text adoptat (articolul 204a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Proiect de buget general 2009 (Secţiunea III) - Proiect de buget general 2009 (Secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)
 12.Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere - Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 14.Comemorarea Holodomor, marea foamete în Ucraina (1932-1933) (dezbatere)
 15.Tarifele de aeroport
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 17.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (919 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1154 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate