Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 22 oktober 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel - Piratkopiering av läkemedel (debatt)
 3.Konsumentskydd när det gäller vissa aspekter på nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Godkännande av nomineringen av Catherine Ashton till ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)
  4.2.Europeiska rådets möte (15-16 oktober 2008) (omröstning)
  4.3.Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (A6-0373/2008, Harlem Désir) (omröstning)
  4.4.Skydd av barn vid användning av Internet och annan kommunikationsteknik (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (omröstning)
  4.5.Främjande av rena fordon för vägtransporter (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (omröstning)
  4.6.Ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (omröstning)
  4.7.Konsumentskydd när det gäller vissa aspekter på nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (A6-0195/2008, Toine Manders) (omröstning)
 5.Högtidligt möte - FN:s representant för alliansen mellan civilisationer
 6.Omröstning (fortsättning)
  6.1.Utvärdering av avtalet mellan Australien och EU om passageraruppgifter (PNR) (A6-0403/2008, Sophia in ’t Veld) (omröstning)
  6.2.Bestridande av kollektivavtal inom EU (A6-0370/2008, Jan Andersson) (omröstning)
  6.3.Demokrati, mänskliga rättigheter och det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Rättelse till en antagen text (artikel 204 a i arbetsordningen): se protokollet
 11.Förslag till allmän budget 2009 (avsnitt III) - Förslag till allmän budget 2009 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debatt)
 12.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Bosnien och Hercegovina - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Bosnien och Hercegovina (debatt)
 13.Frågestund (frågor till kommissionen)
 14.Till minne av holodomor, den stora hungersnöden i Ukraina 1932-1933 (debatt)
 15.Flygplatsavgifter
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (788 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1877 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy