Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2158(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0358/2008

Predložena besedila :

A6-0358/2008

Razprave :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Glasovanja :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0524

Razprave
Četrtek, 23. oktober 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

4. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2007 (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednica – Naslednja točka je poročilo (A6-0358/2008) gospe Zdravkove v imenu Odbora za peticije o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2007 (2008/2158(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Dušana Zdravkova, poročevalka (BG). − Hvala, gospa predsednica, in hvala za ta opomnik. V vseh svojih letih dela kot sodnica sem vedno poskrbela za red v sodni dvorani. Torej, gospa predsednica in gospod Diamandouros, gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da sem poročevalka za letno poročilo varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic je lik v evropskem institucionalnem sistemu, katerega namen je braniti pravice evropskih državljanov in nasprotovati nepravilnostim. Zaradi tega bi rada čestitala evropskemu varuhu človekovih pravic, gospodu Diamandourosu, za njegovo predanost in strokovnost, ker je njegovo delo zelo pomembno za običajne ljudi. Kakor je dejal Jean Monnet, gradimo Unijo med ljudmi in ne sodelovanja med državami.

Podobno sem imela v svoje zadovoljstvo priložnost delati na poročilu, ki bolj združuje kot pa ločuje politične skupine v Evropskem parlamentu. Ker je jasno, da so nas v ta Parlament izvolili državljani Evrope, da bi zaščitili svoje interese, smo s tem prepričanjem tudi našli kompromise za prilagoditev nekaterih sprememb, ki so jih vložile druge politične skupine. Ti predlogi in današnja razprava so dokaz, da Evropski parlament ta mehanizem za zaščito evropskih državljanov jemlje zelo resno. To priložnost bi prav tako rada izkoristila, da se zahvalim svojim kolegom iz Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov, sekretariatu in vsem tistim, ki so prispevali k večji dovršenosti tega poročila.

Globoko sem prepričana, da bodo lahko preko institucije evropskega varuha človekovih pravic državljani bolje uveljavljali svoje pravice v primerih nepravilnosti, ker je pomembno, da se, čeprav so pravila dobra, za zagotavljanje največje možne zaščite pravilno uporabljajo. Tako kot se Komisija imenuje varuhinja Pogodb, menim, da je evropski varuh človekovih pravic zagovornik pravilnega izvajanja zakonodaje Skupnosti, čeprav v tej vlogi ni sam. Evropski parlament kot edino demokratično izvoljeno institucijo se prav tako poziva, naj podpira pravice državljanov, zaradi česar je toliko pomembneje, da Parlament in varuh človekovih pravic delata z roko v roki.

Poročilo je prav tako pomembno, ker nam bo analiza razmer med letom predvsem pomagala pri učenju in sprejemanju pravih odločitev za prihodnost. Ne smemo pozabiti, da je za vsako pritožbo in za vsako številko v statistiki človek, ki pričakuje pravo pomoč in rešitev svojega problema. Medtem ko sem pripravljala poročilo, sem spoznala, da so ključni vidik informacije. Iz poročila je razvidno, da mnogo državljanov še ne ve, kako bi se zavzeli za pravice, ki jim jih daje Evropska unija, ko se soočajo z nepravilnostmi. Primer tega je število neprimernih pritožb – 84 %. To jasno kaže, da morajo varuh človekovih pravic in evropske institucije še naprej skupaj nadaljevati v tej smeri in obveščati evropske državljane, da bodo lahko svoje pravice uveljavljali v celoti. Zato je v tem poročilu tudi predlagana skupna spletna stran za vlaganje pritožb na vse institucije, nekaj podobnega interaktivnemu priročniku, ki ga je razvil varuh človekovih pravic, kjer so državljani, ki so vnesli zahtevane podatke, usmerjeni na ustrezno institucijo, kamor lahko neposredno vložijo svojo pritožbo. To bo pomagalo zmanjšati število nedopustnih pritožb.

Razen tega sem se osredotočila tudi na vprašanje o tem, kakšna so zagotovila, da državljani in tisti s stalnim prebivališčem v EU poznajo in uveljavljajo svoje pravice, in ali je pomoč, ki jo prejmejo, lahko dostopna, poštena, nepristranska in učinkovita. Rada bi poudarila, da v več kot 30 % varuh človekovih pravic ne more storiti ničesar. Po mojem mnenju bi moral varuh človekovih pravic vedno pojasniti, zakaj pri določeni pritožbi ni mogoče ukrepati, in tako poskrbeti, da bi bilo to za državljane bolj uporabno.

Prav tako bi rada poudarila, da varuhi človekovih pravic na nacionalni, regionalni in lokalni ravni igrajo ključno vlogo in da je treba razvijati njihove dejavnosti.

Za zaključek vas pozivam, da glasujete za to poročilo, saj podpira konstruktivno sodelovanje med varuhom človekovih pravic in institucijami in organi Evropske unije ter potrjuje vlogo varuha človekovih pravic kot zunanjega nadzornega mehanizma in vira za nenehno izboljševanje evropske uprave.

Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, varuh človekovih pravic. − Gospa predsednica, hvala vam za to priložnost, da lahko Parlament nagovorim glede letnega poročila o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic v letu 2007. Prav tako bi se rad zahvalil poročevalki, gospe Zdravkovi, in Odboru za peticije za njihovo odlično in konstruktivno poročilo.

V mojem poročilu je zabeležen napredek pri obravnavanju pritožb, spodbujanju dobrega upravljanja in zagotavljanju znanja o vlogi varuha človekovih pravic. Število dopustnih pritožb se je povečalo, tako v absolutnem kot v relativnem smislu, z 449 (12 % vseh) v letu 2006 na 518 (16 % vseh) v letu 2007. Tako smo dosegli oba cilja, ki ju je Parlament dosledno poudarjal: povečanje števila dopustnih pritožb in zmanjšanje števila nedopustnih pritožb.

Glavne vrste nepravilnosti, navedene v dopustnih pritožbah, so bile: pomanjkanje preglednosti, vključno z zavračanjem posredovanja informacij, krivičnost ali zloraba moči, nezadovoljivi postopki, neupravičene zamude, diskriminacija, malomarnost, pravne napake in neizpolnjevanje dolžnosti. S sklepom je bilo zaključenih tristo oseminštirideset preiskav. To predstavlja 40-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2006. V 95 primerih je preiskava pokazala, da ni bilo nepravilnosti. Takšna ugotovitev ni vedno negativna za pritožnika, ki dobi vsaj celostno obrazložitev zadevne institucije. Tudi če ni ugotovljena nepravilnost, lahko prepoznam možnosti za izboljšanje kakovosti uprave, ki jo zagotavljajo institucije. Če je tako, jih potem navedem v dodatni pripombi.

Mnoge moje preiskave se končajo z vsoto pozitivnih rezultatov, ki zadovolji tako pritožnika kot tudi institucijo, proti kateri se ta pritožuje. Sto devetindvajset primerov so zadevne institucije rešile v prid pritožnika. To je dvakrat toliko primerov, kot jih je bilo na ta način rešenih leta 2006, in odraža vse večjo pripravljenost institucij in organov, da na pritožbe varuhu človekovih pravic gledajo kot na priložnost, da se napake, ki so se pojavile, priznajo in popravijo.

Ko ugotovim nepravilnost, skušam poiskati sporazumno rešitev. V nekaterih primerih je to mogoče doseči, če institucija ali organ pritožniku ponudi odškodnino. Takšne ponudbe so podane ex gratia, torej brez prevzemanja pravne odgovornosti in ustvarjanja pravnih precedensov. Ko sporazumna rešitev ni mogoča, primer zaključim s kritično oceno. Kritična ocena je prav tako primerna, če ni mogoče več odpraviti nepravilnosti. Potrjuje, da je pritožba upravičena, zadevni instituciji ali organu pa nakaže, kje je storil napako. Namen takšne kritike je pozitiven, da bi pripomogla k preprečevanju nepravilnosti v prihodnje .

Pomembno je, da institucije in organi ukrepajo na podlagi kritične ocene in pričnejo hitro reševati pomembne probleme. Za boljše spremljanje mojih kritik sem sprožil študijo o nadaljnjih postopkih v zvezi s kritičnimi ocenami in primeri z dodatno pripombo, podano leta 2006. Rezultati te študije, objavljeni na moji spletni strani in poslani vsem zadevnim organom, bi morali biti spodbuda evropski javni upravi za izboljšanje njenih praks in nadaljnji razvoj kulture storitev za državljane.

Če je še mogoče odpraviti nepravilnost, običajno pripravim osnutek priporočila za zadevno institucijo ali organ. Če se ta ne odzove zadovoljivo, lahko Parlamentu pošljem posebno poročilo. Predložil sem vam eno tako poročilo, v katerem sem kritično presodil Komisijo, ker ni obravnavala pritožbe v zvezi z evropsko direktivo o delovnem času. Pozdravljam podporo Parlamenta, kot ste jo izrazili v resoluciji z dne 3. septembra 2008, ki temelji na poročilu gospoda De Rosse.

Letos sem v svoje letno poročilo ponovno vključil izjemne primere. To so primeri, kjer menim, da so se institucije ali organi na moje preiskave odzvali na vzoren način. Izpostavljenih je sedem takšnih izjemnih primerov. Štirje se nanašajo na Komisijo, eden na Svet, eden na Evropsko centralno banko in zadnji na Evropsko agencijo za varnost v letalstvu. Še naprej sem si močno prizadeval, da bi bile institucije in organi Evropske unije pri svojem delovanju osredotočene na državljane, tako da sem pritožnikom skušal dati vse možnosti za dosego sporazumnih rešitev in da sem sprožal več preiskav na lastno pobudo, da bi prepoznal težave in spodbujal najboljšo prakso.

Sedaj pa bi rad omenil nekatere druge dejavnosti, ki sem se jih lotil z namenom, da državljanom zagotovim najboljše možne storitve. Še naprej sem si prizadeval za izboljšanje kakovosti informacij v zvezi s pravicami iz prava EU, ki so na voljo zlasti preko evropske mreže varuhov človekovih pravic. Mreža, katere del je tudi Odbor za peticije, sodeluje pri obravnavi primerov in pri izmenjavi izkušenj in najboljše prakse. Mreža med drugim služi olajšanju hitrega prenosa pritožb, ki so zame dopustne, pristojnemu varuhu ali podobnemu organu. Kadar je to mogoče, primere prenesem neposredno ali pritožniku dam ustrezen nasvet. V letu 2007 sem lahko na ta način pomagal 867 pritožnikom.

Naslednja pomembna pobuda, ki bi se morala izpolniti v naslednjem četrtletju, je, da moj urad razvija interaktivnega vodiča za pomoč državljanom pri iskanju najprimernejšega načina za uslišanje njihovih pritožb. Vodič naj bi še večjemu deležu pritožnikov omogočil, da svoje pritožbe naslovijo neposredno na organ, ki je najprimernejši za njihovo obravnavanje. Pritožbe, ki so zame nedopustne, bodo tako hitreje in učinkoviteje rešene. Moja institucija bo potem lahko bolje izpolnjevala svojo temeljno vlogo in pomagala državljanom, ki niso zadovoljni z načinom, kako z njimi ravnajo institucije in organi EU.

Varuh človekovih pravic ne more delati sam. Zagotavljanje visokokakovostne administracije je naloga, ki jo je treba izpolnjevati proaktivno v sodelovanju z institucijami in organi EU. Povečano reševanje primerov in sporazumnih rešitev je vir spodbude in služi kot kazalec naših skupnih prizadevanj za prispevanje h gradnji zaupanja državljanov do Unije v času, ko je to zelo potrebno. Prav tako sem zelo hvaležen za podporo in vodstvo Parlamenta, tako v smislu proračunskih sredstev, ki jih zagotavljate moji instituciji, kot tudi v smislu pozitivnega odnosa, ki ga imam z Odborom za peticije. Z vašo nenehno podporo si bom prizadeval graditi na dosežkih tega preteklega leta.

Nazadnje, in to je zadnja priložnost v tem parlamentarnem obdobju, ko imam čast temu Parlamentu predstaviti svoje letno poročilo, bi rad, da se uradno zabeleži, da globoko spoštujem tesno sodelovanje in dobre nasvete, ki sem jih dobil od Parlamenta in posameznih poslancev v preteklih štirih letih in pol.

(Aplavz)

 
  
MPphoto
 

  Predsednica. – Imate popolnoma prav. Ta Parlament je pokazal zaupanje v varuha človekovih pravic.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, član Komisije. − Gospa predsednica, v imenu Komisije in moje kolegice, podpredsednice Wallström, naj se zahvalim poročevalki, gospe Zdravkovi, za njeno odlično delo. Pozdravljamo poročilo Odbora za peticije o letnem poročilu o dejavnostih varuha človekovih pravic v letu 2007.

Kakor veste, se je ta Komisija trdno zavezala, da bo izboljšala svojo upravo in izboljšujemo se. To je razvidno tako iz letnega poročila varuha človekovih pravic kot tudi iz poročila Odbora za peticije.

Leta 2007 se je podvojilo število primerov, ko so institucije ali organi zaradi pritožbe varuhu človekovih pravic dejansko odpravili nepravilnosti. To kaže na večjo pripravljenost institucij – seveda vključno s Komisijo – in organov, da pritožbe varuhu smatrajo kot priložnost, da popravijo storjene napake in da sodelujejo z varuhom človekovih pravic v interesu javnosti.

Prav tako se je povečalo število primerov, ko ni bila ugotovljena nepravilnost. Komisija je s tem zadovoljna, saj smo institucija, ki prejme večino teh pripomb.

Prav tako bi rad izpostavil dejstvo, da varuh človekovih pravic predlaga vedno večje število sporazumnih rešitev za reševanje sporov in da Komisija v celoti sodeluje in ceni tovrstne predloge, kjer je to mogoče. Leta 2007 je varuh človekovih pravic Parlamentu predložil le eno posebno poročilo, ki se je nanašalo na Komisijo, in varuh človekovih pravic je to omenil.

A rad bi vas spomnil, da se to posebno poročilo nanaša na direktivo o delovnem času in da ste o tem z mojim kolegom, gospodom Vladimirjem Špidlo, razpravljali šele prejšnji mesec.

Naj zaključim s tremi posebnimi točkami, ki so bile omenjene v vašem poročilu, prav tako pa tudi v letnem poročilu varuha človekovih pravic. Najprej glede kršitev. Kakor veste, je Komisija reorganizirala svoje odločanje glede kršitev z namenom, da bi pospešila potek primerov. To je bilo predstavljeno v sporočilu „Evropa rezultatov – uporaba prava Skupnosti“. Aktivneje obravnavamo primere in učinkoviteje organiziramo delo za državljane. Prav tako je bil sprožen pilotni projekt EU. Hitreje bi bilo treba najti več rešitev problemov.

Drugič, glede zahteve, da morajo institucije in organi EU sprejeti skupen pristop v zvezi z evropskim kodeksom dobrega ravnanja javnih uslužbencev. Vašo pozornost bi rad pritegnil k dejstvu, da ima Komisija svoj kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejela leta 2000. Ta kodeks še vedno predstavlja sodoben in zelo učinkovit instrument. Njegovo izvajanje je splošno priznano. Ne želim prejudicirati prihodnosti, a za sedaj želimo, da stvari ostanejo takšne kot so.

Tretjič, glede komunikacijske politike. Zamisel, da se sproži informacijska kampanja, ki bi evropskim državljanom pomagala izvedeti več o dolžnostih in pristojnostih evropskega varuha človekovih pravic, Komisija vsekakor pozdravlja.

Vsaka institucija, tudi Evropska komisija, ima tudi svojo lastno spletno stran, kjer je mogoče vložiti pritožbe ali peticije. Spletna stran Europa je skupna vsem institucijam EU in vsebuje povezave do vseh drugih institucij EU, tudi povezavo do spletne strani varuha človekovih pravic. Na ta način se državljani na enostaven in tekoč način usmeri k organom, ki lahko rešujejo njihove pritožbe. Zamisel o interaktivnem priročniku za pomoč državljanom pri prepoznavanju najustreznejše institucije za reševanje njihovih težav se izplača mnogo podrobneje preučiti.

Pri vsem tem namreč ne smemo nikoli pozabiti, kdo ima prednost in za koga vse to počnemo: za evropske državljane.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, v imenu skupine PPE-DE.(DE) Gospa predsednica, gospod Diamandouros, gospod komisar, gospe in gospodje, najprej bi rad čestital poročevalki, gospe Zdravkovi, za njeno poročilo, ki mislim, da je njeno prvo. Je odlična podlaga za razpravo o rezultatih vašega dela v preteklem letu, gospod Diamandouros.

To poročilo je do določene mere nadaljevanje poročila, ki sem ga za Evropski parlament izdelal pred dvema letoma. Takrat ste ravno zagnali mrežo nacionalnih varuhov človekovih pravic in odborov za peticije in iz poročila se zdi jasno, da so jo državljani Evrope, na katere se pri svojem delu v glavnem osredotočate, izredno dobro sprejeli. Poleg tega je vaša izobraževalna kampanja, katere posledica je sprejem več dopustnih pritožb, uspešen primer dejstva, da so prizadevanja za izobraževanje državljanov o njihovih pravicah in njihovih možnostih za pridobitev pomoči vredna truda.

Prav tako glasno pozdravljam dejstvo, da je v poročilu na podoben način kot v poročilu, ki ga je pred nekaj leti izdelal gospod Mavrommatis, poudarjen uspeh neformalnih postopkov, na katere se želite podrobneje osredotočiti. Ta uspeh je posledica dejstva, da je mogoče skrajšati čas, porabljen za formalnosti. Za vas je dobro, da nadaljujete s tem pristopom, osredotočenim na državljane.

Nekateri primeri vašega dela v preteklem letu odražajo vašo sposobnost ukrepanja, pa tudi vašo rahločutnost do javnosti v Evropi, tako v zvezi z evropsko direktivo o delovnem času kot tudi z notranjo organizacijo Evropskega parlamenta. Seveda vam ni vedno enostavno najti prave besede. Vendar pa mora varuh človekovih pravic šibke točke razkriti z določeno mero predhodnega sporočanja in ustrezno zadržanostjo. Na koncu pa gre za to, da vsi delujemo skupaj, da bi služili državljanom Evrope. Gospod Diamandouros, v preteklem letu ste zelo pozitivno prispevali k temu.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, v imenu skupine PSE. – (GA) Gospa predsednica, najprej bi se rad zahvalil poročevalki, gospe Zdravkovi, za njeno delo pri tem poročilu. Urad varuha človekovih pravic očitno napreduje na bolje. Dolgo smo se pritoževali, da se temu uradu vlaga preveč pritožb, ki niso povezane z njegovo funkcijo. Lani se je številka prvič zmanjšala in čestitam mu za to delo.

Interaktivni priročnik varuha človekovih pravic je ustvarjalna rešitev, ki državljanom pomaga pri iskanju ustrezne institucije za njihovo pritožbo, in mislim, da bi ga bilo mogoče širše uporabljati. Če hočemo državljanom Evropske skupnosti pokazati, da Unija dela za njih, moramo poskrbeti, da bodo dobili odgovore in rešitve za svoje probleme.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, v imenu skupine ALDE. Gospa predsednica, najprej bi rada čestitala poročevalki za zelo izčrpno poročilo in tudi varuhu človekovih pravic ter njegovemu osebju za mnoge pozitivne korake, ki so jih naredili v letu 2007.

Po mojem mnenju je najbolj spodbudno to, da varuh človekovih pravic dela na toliko različnih ravneh: ne gre le za obdelavo pritožb, kar je osrednji del njegovega dela, ampak tudi za način, kako prispe do odločitev ali rešitev. Vse večje je število sporazumnih rešitev, pogostejši so neformalni postopki, kjer so odnosi z institucijami takšni, da se vse večje število primerov reši hitro. To je pravi napredek, na katerem je treba graditi. Iti hočemo v smeri proti rešitvam, naklonjenim državljanom.

Prav tako z zadovoljstvom opažam, da je boljše sodelovanje na vseh ravneh osrednji del agende varuha človekovih pravic. Sprejetje izjave evropske mreže varuhov človekovih pravic in okrepljeno sodelovanje na tem področju sta bistvenega pomena in veselimo se že začetka delovanja nove spletne strani, na kateri bo tudi interaktivni vodič za pomoč državljanom.

Vendar pa me to pripelje do moje zaključne pripombe, ki zadeva državljane in se nanaša na ustni predlog spremembe odstavka 23. Odstavek se glasi: „predlaga, naj varuh človekovih pravic sprejme ukrepe za zmanjšanje števila pritožb (skupaj 1 021), v zvezi s katerimi sploh ni ukrepal“. V ustnem predlogu spremembe pa naj bi se zadnja fraza – „v zvezi s katerimi sploh ni ukrepal“ – spremenila v izjavo „v primerih, kjer ni mogoče ukrepati“.

S stališča varuha človekovih pravic ni mogoče ukrepati, a s stališča državljana se ne ukrepa – to pa sta dve zelo različni stališči.

Torej sprašujem: ali se 1 021 državljanom pojasni, da varuh človekovih pravic ne more ukrepati, v obliki jasne obrazložitve skupaj z dodatnimi nasveti, kjer je to mogoče, ali pa gre preprosto za neukrepanje? Če velja prvo in se državljanom navedejo razlogi, me to ne moti in sem vsekakor zadovoljna. Če pa velja slednje in se ne ukrepa, potem bodo državljani razočarani in jezni. Zato bi glede tega prosila za pojasnilo.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE. – (DA) Gospa predsednica, rada bi se zahvalila poročevalki za njeno imenitno delo. Gre za izvrstno delo in posebo smo navdušeni nad zelo veliko pripravljenostjo za sodelovanje. Tudi varuhu človekovih pravic bi se rada zahvalila za njegovo sijajno letno poročilo. Institucija varuha človekovih pravic je seveda za EU neverjetno pomembna. Njeno delo kaže, da je EU bliže Evropejcem kot se domneva, ko tako posluša kritike. Na srečo je na pravi poti. Rešenih je bilo mnogo več pritožb kot lani v prid pritožnika tako, da je institucija EU zanje sama pripravila ustrezno nadomestilo. Kaže, da sistem EU začenja razumevati potrebo po tem, da ljudem čim bolje služi. Žal nekatere institucije ne ravnajo v skladu s priporočili. V takšnih okoliščinah lahko varuh človekovih pravic zadevo le predloži Parlamentu – možnost, za katero mu težko očitamo zlorabo, saj je lani Odboru za peticije predložil le en primer.

Ko v Parlamentu dobimo določen primer, smo seveda dolžni reči, da smo vsaj načeloma pripravljeni iti na Sodišče Evropskih skupnosti, če zadevna institucija ne bo ravnala v skladu z odločitvijo varuha človekovih pravic. Na ta način lahko damo varuhu človekovih pravic potrebno moč in veljavo v sistemu. V imenu Skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze sem predložila nekaj sprememb, katerih edini namen je razjasniti pojem nepravilnosti. Moralo bi biti mogoče prepoznati tiste primere, kjer lahko varuh človekovih pravic opazi, da institucija oziroma drug organ EU ni izvajal pravil in načel, ki veljajo zanj. Vendar pa ni nepravilnosti v primerih, ko varuh človekovih pravic le opomni, da je še dovolj možnosti, da se izboljša način, kako institucija obravnava zadeve. Moje spremembe so namenjene pojasnjevanju te razlike.

Nazadnje pa imam podobno vprašanje kot ga je postavila gospa Harkin glede zavrnjenih primerov. Radi bi vedeli, zakaj so zavrnjeni. Idealno bi bilo, da bi bili razlogi navedeni v odgovorih pritožnikom, in rada bi vprašala, če je dejansko tako, ker bi bile stvari v nasprotnem primeru, kot je že bilo izpostavljeno, zelo neprijetne.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki, v imenu skupine UEN. – (PL) Gospa predsednica, varuh človekovih pravic, gospod komisar, najprej bi rad pohvalil gospo Zdravkovo za njeno zelo dobro poročilo. V poročilu je navedeno, da varuh človekovih pravic opravlja odlično delo. Prav tako je v njem izpostavljeno izvrstno sodelovanje med varuhom človekovih pravic in Evropskim parlamentom ter Odborom za peticije. Na nek način slednji glede stika z varuhom človekovih pravic ravna v imenu Evropskega parlamenta.

Poročilo je bilo sprejeto soglasno, brez vzdržanih glasov. To kaže na to, da sta ta Parlament in gospa Zdravkova enakega mnenja o visoki kakovosti dela varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic se pogosto udeležuje sej Odbora za peticije in vedno zagotavlja podrobne informacije o svojem delu. Sej odbora se vedno udeležuje predstavnik varuha človekovih pravic, ki je danes tu prisoten, in rad bi se mu zahvalil, saj to kaže na to, da spremljamo delo drug drugega.

Število pritožb, ki se smatrajo kot dopustne, vodi do določenih zaključkov. Varuh človekovih pravic, eden izmed teh je, da družba v Evropski uniji spremlja vaše delo in si tako bolje oblikuje predstavo o tem, katere pritožbe naj naslovi na vas. Zagotovo niste spremenili svoje politike o tem, kaj je dopustno in kaj ne. Ostajate objektivni in vaše delo je takšno, da ga ljudje cenijo in ga vedno bolje razumejo. Varuh človekovih pravic, Odbor za peticije dela skupaj s Sodiščem Evropskih skupnosti in vašim oddelkom, da bi Evropsko unijo in njene institucije še bolj približal ljudem. Varuh človekovih pravic, tu leži vaš uspeh. Radi bi se vam zahvalili za vaša prizadevanja. Zahvala pa je namenjena tudi gospe Zdravkovi za njeno poročilo.

 
  
MPphoto
 

  Dimitrios Papadimoulis, v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospa predsednica, poročilo o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic je za nas priložnost, da preverimo, kako državljani gledajo na delo institucij Evropske unije, daje pa nam tudi praktične zamisli in primere glede tega, kako lahko institucije Evropske unije izboljšajo svoj način delovanja in služenja državljanom.

V zameno bi se rad zahvalil evropskemu varuhu človekovih pravi, gospodu Diamandourosu, za njegovo izjemno delo in naši poročevalki, gospe Zdravkovi, za njeno zelo zanimivo poročilo ter bi rad to priložnost izkoristil, da izpostavim določene točke:

najprej, dejstvo, da se veča število pritožb, ki jih prejme varuh človekovih pravic, je zelo dobra stvar, a je v nasprotju s samozadovoljstvom Komisije v smislu nenehnih izboljšav na področju njene uprave in večje preglednosti. Komisiji bi svetoval, naj bo odkritejša in skromnejša.

Prav tako je dobro, da sta se povečala število sprejetih pritožb in učinkovitost posredovanj evropskega varuha človekovih pravic. Vendar pa se velika večina pritožb še vedno nanaša na zadeve, ki niso neposredno v njegovi pristojnosti. Obstaja velik delež državljanov v Evropski uniji, ki si želijo večjo preglednost in razumno upravljanje tako s strani evropskih institucij kot tudi na splošno pri uporabi zakonodaje Skupnosti in žal tega ne najdejo vedno. Zato je Evropski parlament vedno znova pozival, da se vsem institucijam in organizacijam Evropske unije dodeli finančna sredstva in človeške vire, potrebne za zagotavljanje, da državljani prejmejo takojšnje in podrobne odgovore na svoje pritožbe, vprašanja in predložena stališča.

Prav tako je potrebno sodelovanje med evropskim varuhom človekovih pravic in varuhi človekovih pravic v podobnih organizacijah na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v državah članicah. Prav tako moramo podati splošnejšo, razsežnejšo razlago pojma „nepravilnost“, da bodo v njem vključeni tudi primeri, kjer upravni organi kažejo zanikrnost in malomarnost ali pomanjkanje preglednosti pri opravljanju svojih dolžnosti do državljanov. Posledica tega bo več odločilnih posredovanj s strani varuha človekovih pravic, kar je v interesih državljanov. Izredno pomembno je tudi, da je varuh človekovih pravic sposoben začeti obravnavati tudi primere, povezane z vsemi institucijami Evropske unije, vključno s tistimi, ki delujejo pod tretjim stebrom.

Nazadnje pa bi rad še enkrat ponovil poziv vsem institucijam in organizacijam Evropske unije, naj sprejmejo skupen pristop v zvezi z evropskim kodeksom dobrega ravnanja javnih uslužbencev. Ni dovolj, da o evropskem varuhu človekovih pravic govorimo pohvalno…

(Predsednica je prekinila govornika)

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, v imenu skupine IND/DEM. – (SV) Gospa predsednica, skupaj z Volvom in Ikeo je institucija, poznana kot varuh človekovih pravic, najbolj znan prispevek Švedske h globalni skupnosti. To je zelo pomembna institucionalna novost za demokracijo na splošno in predvsem za institucije EU. Zakaj? Zato, ker je namen varuha človekovih pravic zagotavljanje ljudem, da lahko zahtevajo svoje pravice v političnih in birokratskih strukturah, ki postajajo vse bolj zapletene in tako nepregledne. Nikjer v demokratičnem svetu zapletenost in nepreglednost ne prevladujeta bolj kot v bizantinski strukturi oblasti, ki jo je vzpostavila EU in se nenehno širi naprej.

Redkokdaj sem navdušen nad poročili, predstavljenimi tu v Evropskem parlamentu. Kadar pa sem, so zadevna poročila povezana z notranjim trgom ali s kakšnim okoljskim vprašanjem. Poročilo gospe Zdravkove je še ena izjema k mojemu pravilu, v kateri vidim sliko varuha človekovih pravic, ki dela na precej učinkovit način, da bi posameznike utrdil proti bizantinski prevladi, ki se širi. V mislih imam informacije, ki se širši javnosti zagotavljajo preko spletne strani, ki se ustrezno posodablja, informacijskih letakov, mrež nacionalnih in regionalnih varuhov človekovih pravic, konferenc in predvsem srečanj in drugih stikov z evrokrati sistema, ki so oblikovani tako, da slednje prisilijo k temu, da vidijo, da so oni tu v prid Evropejcem in ne, da so Evropejci tu v prid njim.

Hkrati pa je obžalovanja vredno, da si močna elita Evrope prizadeva za evropski projekt, ki ga večina ljudi povezuje z neprepustno in bizantinsko birokracijo. V pričakovanju odziva ljudstva proti temu razvoju dogodkov bi morali v Evropskem parlamenu okrepiti institucijo varuha človekovih pravic. Zato bi morali glasovati za poročilo gospe Zdravkove in predvsem pozdraviti zahtevo, da mora imeti med svojimi preiskavami varuh človekovih pravic popoln dostop do vseh dokumentov EU.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Gospa predsednica, delo varuha človekovih pravic je v osnovi nedvomno dobro. Vendar pa imate slepo točko, in sicer je to uprava Evropskega parlamenta. Aprila 2007 je na primer gospod Eduardo Bugalho, eden od tukajšnjih generalnih sekretarjev, trdno obljubil delovno mesto uslužbencu Martinu Ehrenhauserju. Takrat je posredoval sorazmerno nov generalni sekretar Harald Rømer in nenadoma delovno mesto ni več obstajalo, stvari pa so se neprestano odlagale. To je vplivalo name.

Verjetno sem edini poslanec Parlamenta, ki nima na voljo niti ene osebe iz parlamentarnega osebja. Namesto da bi se tega vprašanja lotili, ste si zatisnili oči. Vendar pa sami govorite o zaupanju v institucije Evropske unije. Izvolilo me je 14 % vseh državljanov Avstrije in ne morem delati na enak način kot skoraj vsi moji kolegi poslanci. Torej ne bi smeli biti presenečeni, da raven kritike narašča in da predvsem v Avstriji kritika EU – ne Evrope –, kakršna je trenutno, dosega razsežnosti epidemije.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Gospa predsednica, namesto da se ukvarjam s preteklostjo, bom čestitala poročevalki za odlično poročilo in varuhu človekovih pravic za današnjo predstavitev in sodelovanje z nami in seveda izjavi Komisije. Ali lahko prosim zlasti za doslednost glede tega, kako Komisija obravnava državljane? Skrbi me, da v nekaterih primerih, ko posameznik pride s primerom pred Komisijo, potrebe in pravice posameznika prehiti vpletenost države članice, kar je skoraj tako, kot da v sodni zadevi tožilstvo zanemarja žrtev. Dala vam bom primer.

Eden izmed mojih volivcev se je pritožil glede irskih gradbenih zakonov kot se uporabljajo na podeželju. Ukrepanje Komisije pri reševanju te zadeve je bilo v njihovem ravnanju z državljanom pri sestajanju in vključevanju zgledno. Vendar pa, ko se je zadeva pomikala naprej, se bojim, da je to pojenjalo – mislim, da v korist države članice in na popolno razočaranje državljana. To osebo poznam in na začetku je bila zelo zadovoljna, sedaj pa je razočarana. Z drugimi besedami, državljan, ki poda informacije, ki zagotovi spodbudo za ukrepanje, je pozabljen v nadaljevanju postopka.

Gospod komisar, mislim, da ste na vprašanje „Kdo je na prvem mestu?“, ki ste ga postavili, odgovorili, da so to državljani EU. Nisem popolnoma prepričana, da je tako.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Dobolyi (PSE) . Gospa predsednica, izredno sem zadovoljna z delom varuha človekovih pravic, kot je obrazloženo v njegovem letnem poročilu in v njegovem govoru. Evropski varuh človekovih pravic je bistveni del demokratične strukture in delovanja Unije.

Največji del preiskav varuha človekovih pravic se nanaša na pomanjkanje preglednosti in zavračanje posredovanja informacij. To je področje naših dejavnosti, ki jih moramo izboljšati, če hočemo postati v očeh državljanov verodostojnejši. Pomembno je, da podpiramo delo varuha človekovih pravic in delo Odbora za peticije. Oba se ukvarjata s pritožbami in peticijami državljanov v zvezi z zadevami EU, ki nam pomagajo ugotoviti, kaj na evropski ravni ne deluje in sprejeti ustrezne ukrepe.

Zadeve, ki jih dobivata varuh človekovih pravic in Odbor za peticije, so vse bolj zapletene in zato so potrebna večja vlaganja sredstev s strani institucij, da bodo skrbi državljanov ustrezno obravnavane. Če bodo te skrbi ustrezno obravnavane, potem bomo nekoliko napredovali proti izboljšanju verodostojnosti in zaupanja v Unijo kot celoto.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE). - (BG) Gospe in gospodje, poročilo evropskega varuha človekovih pravic za leto 2007 kaže, kako koristne so njegove dejavnosti zagovornika pravic državljanov, ko so bile te kršene ali pa obstaja nevarnost, da jih bodo evropske institucije kršile. Pozdravljam dejstvo, da se je število dopustnih pritožb povečalo, saj je to dokaz, da se evropski državljani vse bolj zavedajo resnične moči varuha človekovih pravic. Mislim, da mora imeti ta institucija nujna finančna sredstva in človeške vire, da bi lahko učinkovito in v celoti opravljala svoje poslanstvo. Listina o temeljnih pravicah in evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev sta in morata še naprej ostati model in podlaga za dejavnosti javnega varuha načel dobrega upravljanja kot so preglednost, odgovornost, zakonitost in poštenost s strani evropskih institucij.

V tem pogledu moramo okrepiti informacijske kampanje med državljani s strani varuha človekovih pravic z namenom dviga zavesti o njihovih pravicah in povečanja vplivnosti varuha človekovih pravic, da se bo zavzemal za njih, ter njegovo sodelovanje z nacionalnimi varuhi človekovih pravic pri izmenjavi dobre prakse. Uvedba spletnega priročnika je koristna pobuda, vzpostavitev javnega spletnega registra za pritožbe pa bi povečala preglednost in pripomogla k okrepitvi zaupanja državljanov.

 
  
MPphoto
 

  Czarnecki, Ryszard (UEN). – (PL) Gospa predsednica, kaže, da nekateri državljani Evropske unije z evropskim varuhom človekovih pravic ravnajo kot bi bil bog in od njega zahtevajo, da rešuje vprašanja in obravnava zadeve, ki vsekakor niso v njegovi pristojnosti. To je podkrepljeno z dejstvom, da lahko zaradi postopkovnih razlogov varuh človekovih pravic obravnava le eno od šestih pritožb, ki jih prejme. Tako moramo sklepati, da je znanje glede funkcije in pristojnosti evropskega varuha človekovih pravic in razpona njegovih ukrepov izredno pomanjkljivo. Državljani držav članic niso krivi za ta položaj. Odgovornost leži na institucijah Unije, ki niso uspele seznaniti javnega mnenja v državah članicah z razponom pristojnosti varuha človekovih pravic. Če ne bomo nekaj naredili glede tega, bodo državljani držav članic še naprej pisali varuhu človekovih pravic in bodo nato presenečeni, da ne more posredovati. Dejstvo, da več kot tisoč pritožb, naslovljenih na varuha človekovih pravic, ni bilo obravnavanih in da se glede njih ni ukrepalo, je prav tako razlog za skrb, kot je bilo omenjeno v poročilu.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Gospa predsednica, poročilo Odbora za peticije je v osnovi zelo konstruktivno in zelo pozitivno glede dela evropskega varuha človekovih pravic in osebno lahko to stališče v veliki meri potrdim. Vendar pa bi izkoristil to priložnost, ki mi je dana, da pozornost varuha človekovih pravic pritegnem k sistematičnemu načinu, kako sam Evropski parlament in dejansko Komisija še v večji meri zanemarjata in kršita številne zelo jasne zakonske predpise in si v številnih zadevah privoščita skrivno in tako, če o tem premislite, nedemokratično odločanje.

Natančneje, po mojem mnenju bi se moral evropski varuh človekovih pravic v poročilu naslednjega leta, in prosim ga, da to stori, osredotočiti na način, kako se zavrnitev Lizbonske pogodbe kot posledica demokratičnega referenduma na Irskem, zaradi katerega je Pogodba nična in neveljavna, namerno in vedno znova zanemarja v dokumentih in pri sprejemanju odločitev s strani vseh evropskih institucij. Upam, da je varuh človekovih pravic pripravljen sprejeti to nalogo in kot takšno…

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Gospa predsednica, gospod komisar, varuh človekovih pravic je neodvisna institucija in mehanizem za nadzor upravljanja Evropske unije. Dejstvo, da se je število dopustnih pritožb, ki jih je leta 2007 prejel varuh človekovih pravic, povečalo, medtem ko se je zmanjšalo število nedopustnih pritožb v letu 2007 v primerjavi z letom 2006, je dokaz dejstva, da so začeli evropski državljani razumeti pristojnosti te institucije.

Nadalje v zameno pozdravljam prizadevanja gospoda Diamandourosa za izboljšanje standarda informacij, ki se državljanom zagotavljajo v zvezi z njihovimi pravicami po pravu Skupnosti med njegovim mandatom na tem položaju. Gospa Zdravkova si prav tako zasluži iskrene čestitke, ker je dosegla soglasne odločitve in sodelovanje v svojem prvem poročilu za naš odbor. Evropska mreža varuhov človekovih pravic, v katero sodi tudi Odbor Evropskega parlamenta za peticije, ima približno 90 uradov v 31 državah. Posledično je tudi na tej ravni sodelovanje mreže in evropskega varuha človekovih pravic pomembno za doseganje cilja čim hitrejšega prenosa pritožb pristojnemu varuhu človekovih pravic ali agenciji.

Nazadnje pa bi morala Evropski parlament in Odbor za peticije pomagati varuhu človekovih pravic doseči njegov dvojni cilj spodbujanja pravilnega upravljanja s strani institucij in izboljšanja komuniciranja z državljani. Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, (PSE) . Gospa predsednica, varuhu človekovih pravic bi rad povedal, da je bila to resnično zanimiva razprava: gospod Hans-Peter Martin ga je napadal, nekdo drug ga je poveličeval kot boga. Mislim, da to kaže, da je imel verjetno – skoraj – prav.

Varuh človekovih pravic, Parlament vas ne postavlja vedno v udoben položaj, ko vas poziva predvsem, da odločate o odločitvah, ki jih sprejemamo mi, in o ukrepih tega Parlamenta. Vidim, da sem vznemiril Hansa-Petra Martina – kako čudovito! A naj vam le povem, varuh človekovih pravic, da svoje delo vedno opravite na konstruktiven način in popolnoma v okviru svojih pristojnosti. Verjetno je razlog za povečanje vašega dela v tem, da ste bili tako učinkoviti pri uveljavljanju svojega dela in svojega urada in zato vam čestitam.

Ne preostane mi drugega kot da povem, da je to odlično poročilo. Veselim se prispevkov drugih kolegov, a prav tako rad delam z vami, nenazadnje v zvezi z dostopom do dokumentov pa tudi kot podpredsednik Odbora za peticije.

(Aplavz)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Gospa predsednica, zahvaljujem se varuhu človekovih pravic in celotnemu uradu za dragoceno delo, ki sta ga opravila za doseganje odličnega upravljanja in preglednosti.

Za naše državljane je zelo pomembno, da lahko v primeru krivice vložijo pritožbo o njej in so lahko prepričani, da bo zadeva ustrezno in zadovoljivo obravnavana, in to se dogaja. Prav tako bi se rada varuhu človekovih pravic zahvalila, ker je pokazal moč, da se bori, lahko bi rekli skoraj zaman, za večjo preglednost v upravljanju Evropske unije. Vemo, da je treba v zvezi s tem storiti res ogromno. Napredek je počasen, a veseliti se moramo vsakega malega koraka in si še naprej razbijati glave…

(Predsednica je prekinila govornico)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalki, gospe Zdravkovi, pa tudi varuhu človekovih pravic za vse njegovo trdo delo. Mislim, da nas v tej razpravi združuje preprosta stvar: gre za obrambo naših državljanov, za dejstvo, da se lahko vsi strinjamo, da moramo varovati pravice naših državljanov, da ukrepamo kot njihov ščit in da se ne bi smeli počutiti zapuščene, ko se znajdejo v položaju, ko se morajo ukvarjati z nepoštenimi oblastni in nepravičnimi birokratskimi postopki. Nasprotno, morali bi imeti popolno vero, da stojimo za njimi. Zato, ker nas združujejo skupni dejavniki, moramo še naprej delati skupaj. V časih, kot je ta, ko se državljani čutijo dokaj odrezane od Evropske unije, je bistvenega pomena, da varuh človekovih pravic, Komisija in Odbor za peticije korak za korakom delajo skupaj za izgradnjo zaupanja potrošnikov do Evropske unije. Še naprej delajmo skupaj, da bomo dokazali, da smo dejansko vredni tega zaupanja.

 
  
MPphoto
 

  Maria Matsouka (PSE). - (EL) Gospa predsednica, varuh človekovih pravic, zabeležila sem si frazo poročevalke, s katero izraža svojo podporo vlogi varuha človekovih pravic kot pomembnega vira neprestanega izboljševanja evropskega upravljanja.

Več državljanov bo poznalo institucijo varuha človekovih pravic, boljša bo Evropa; to bo Evropa, ki se ne boji obravnavati in popraviti svojih slabosti. Zato je posebno pomebno, da vse institucije in organizacije uporabljajo kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev. Zato je široka razlaga pojma nepravilnosti posebno uporabna. Če govorimo o aktivnem državljanstvu, ne moremo biti sočasno, ko se državljani zatekajo k institucijam Evropske unije, da bi uveljavljali svoje pravice, nesposobni dati osnovni odgovor na njihove skrbi ali še huje biti nesposobni varovati temeljne vrednote Evropske unije.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Gospa predsednica, kljub splošnem povečanju števila dopustnih pritožb, ki jih je leta 2007 prejel varuh človekovih pravic, jih je obravnaval 17 % odstotkov več kot prejšnje leto. V povezavi s tem bi bilo treba poudariti, da se je število nedopustnih pritožb dramatično zmanjšalo v primerjavi z letom 2006, kar nakazuje, da so pritožniki bolje obveščeni o pristojnostih varuha človekovih pravic.

Iz poročila je razvidno, da je lansko leto varuh človekovih pravic izvajal svoje dolžnosti na aktiven in uravnotežen način. To velja za njegovo obravnavanje peticij, za njegovo delo ohranjanja konstruktivnih odnosov z organi in institucijami Evropske unije in tudi za njegova prizadevanja za spodbujanje državljanov, da uveljavljajo svoje pravice. Kljub temu je treba še vedno opraviti mnogo dela, da se zagotovi, da bodo državljani prejeli hitre in natančne odgovore na svoja vprašanja, pritožbe in peticije. Predvsem pa je treba obravnavati razloge za pritožbe. Sem sodi bistveno izboljšanje na področju povečanja preglednosti postopkov odločanja in delovanja uprave Evropske unije. To so področja, na katerih prihaja do večine pritožb državljanov.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Gospa predsednica, gospe Zdravkovi bi rada čestitala za njeno odlično poročilo. Prav tako bi rada čestitala vsem nam, seveda vključno z varuhom človekovih pravic, gospodom Diamandourosom, za napredek in izboljšave pri njegovem delu.

Med „izjemnimi primeri“ bi rada izpostavila tiste, povezane z evropskim prometom, posebno izboljšanje informacij o pravicah potnikov in zamenjavo spornega sklepa Evropske agencije za varnost v letalstvu.

Preiskave na lastno pobudo so po mojem mnenju zelo pozitivne, saj se osredotočajo na vprašanje plačil Komisije in tudi nediskriminacije invalidov.

Radi bi, da se ta zbirka znanja, „izjemnih primerov“ in dobrega ravnanja javnih uslužbencev izrecno vključi v kampanjo, ki jo podpira Parlament.

Za zaključek moram prav tako posebej omeniti šesti seminar evropske mreže varuhov človekovih pravic, ki je prvič uvedla sodelovanje varuhov človekovih pravic iz regij. Omeniti moram tudi odlično izjavo evropske mreže varuhov človekovih pravic, ki bi bilo priporočljivo, da jo uporablja varuh človekovih pravic, gospod Diamandouros, pa tudi mi.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE) . (RO) Evropski varuh človekovih pravic je institucija, ki je nekaj posebnega, nekakšna novost za državljane tistih držav, ki so bile v Evropsko unijo sprejete v zadnjih dveh valih. Vendar pa jo je treba aktivneje promovirati z zelo jasno navedbo glede tega, kaj evropski varuh človekovih pravic lahko in česa ne sme storiti. Mislimo, da bi moralo biti število preiskav na lastno pobudo nekoliko višje. Če organizacija sama nima dovolj uslužbencev, priporočamo, da v prizadevanjih za uveljavljanje institucije evropskega varuha človekovih pravic pozove prostovoljce iz držav zadnjega vala širitve ali dveh, tudi poslance Evropskega parlamenta.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Gospa predsednica, vrzel med Evropsko unijo in državljani Evrope ne bi smela biti tako velika kot je postala. Poskrbeti moramo, da se bo ta vrzel zmanjšala.

Varuh človekovih pravic mora v tem pogledu igrati zelo pomembno vlogo, predvsem na področjih, kjer, in v časih, ko svoje delo opravlja dobro. Najpomembneje je, da lahko računamo na zavezanost in občutek sorazmernosti varuha človekovih pravic. Ne smemo postavljati previsokih pričakovanj, ki jih ne more izpolniti nihče.

Na drugi strani pa gre tu prav tako za zagotavljanje, da bodo zlorabe, ki se pojavljajo v upravi evropskih organov, dejansko obravnavane in da bodo, kjer bo to mogoče, najdene razumne rešitve, ki bodo zadovoljile državljane in zagotovile njihovo varnost.

Do sedaj je varuh človekovih pravic pokazal, da to nalogo jemlje zelo resno in jo dobro opravlja. Le upamo lahko, da bo tako tudi v prihodnosti, in se njemu in tudi poročevalki zahvalimo za to poročilo.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Rada bi čestitala poročevalki in poudarila pomembnost evropskega varuha človekovih pravic. Rada bi omenila predvsem pozitivne posledice njegovih priporočil glede uporabe jezikov novih držav članic pri zaposlovanju in postopku izbiranja, ki ga organizira EPSO. Prav tako bi rada poudarila pomembnost priporočila za notranji trg, ki ga je izdelal varuh človekovih pravic in od Komisije zahteva, da se v prihodnosti izogiba neupravičenim omejitvam v zvezi z uradnimi jeziki, ki se jih sme uporabljati za predložitev ponudb, ki temeljijo na javnih razpisih.

Ob upoštevanju pomembnosti zaščite osebnih podatkov bi rada pozdravila sodelovanje med evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in evropskim varuhom človekovih pravic. Na tej točki bi omenila le predpise Skupnosti glede registra potnikov kot dela mednarodnih poletov. Tovrstno sodelovanje bo postalo v prihodnosti še pomembnejše. Prav tako pozdravljam rešitev zadeve SOLVIT, kjer je bolgarski zdravnik dobil certifikat o skladnosti, ki mu omogoča izvajanje njegovega poklica v Franciji, in…

(Predsednica je prekinila govornico)

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio (PSE).(IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, čestitam poročevalki. Kot član Odbora za peticije bi se rad zahvalil na podlagi informacij, ki jih vsebuje poročilo, pa tudi na podlagi svojih lastnih izkušenj, izrazil pa bi tudi zahtevo. Zahvaljujem se za jasen napredek v primerjavi s predhodnim letom: število dopustnih pritožb se je dvignilo s 449 na 518, kar pomeni z 12 % na 15 % vseh, in prav tako se je povečalo število izvedenih preiskav. Zato mislim, da smo na pravi poti.

Vendar pa, in tu pridem do svoje zahteve, moramo še vedno povečati naša prizadevanja glede komunikacije. Skupaj preglejmo učinkovite strategije, morda začnemo z našimi šolami, da bomo zagotovili kakovostne informacije za državljane o osebi, vlogi in pristojnostih evropskega varuha človekovih pravic. Letos je treba začeti z obetajočimi tovrstnimi projekti, ki jih je treba izvajati in podpirati. Potem bomo nedvomno priča dodatnim izboljšavam pri današnjih že tako prepričljivih številkah.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, varuh človekovih pravic. − Gospa predsednica, smo pod velikim pritiskom, ker morate v približno šestih ali sedmih minutah izvesti glasovanje, zato se opravičujem vsem govornikom. Rad bi se zahvalil poslancem ki so bili dovolj ljubeznivi, da so naklonjeno izražali svoje mnenje o mojem poročilu, in, če smem, bi se lotil le posebnih primerov.

Najprej bi se zelo na kratko zahvalil gospe Jäätteenmäki in gospodu Schwabu za njuno posebno podporo in njun zagovor prizadevanj varuha človekovih pravic, da poveča preglednost. To je nekaj, čemur ostajam zavezan, in obljubljam, da bom svoja prizadevanja za to še podvojil s podporo tega organa. Da lahko to storim, potrebujem vašo podporo, zato vas prosim zanjo.

Gospod Martin, z velikim zadovoljstvom bi se osebno sestal z vami, da bi lahko imel priložnost prisluhniti vašemu primeru in odgovoriti nanj. Rad bi se zahvalil gospodu Cashmanu in gospodu Busuttilu za njune pripombe in spodbudo. Prav tako bi se rad zahvalil poslancem, ki so zelo naklonjeno govorili o ukrepih varuha človekovih pravic glede okrepitve dejavnosti in pravic državljanov v državah članicah, za katere je dejansko bolj potrebno, da se bolje seznanijo s praksami varuha človekovih pravic in Unije.

Naj sedaj neposredno obravnavam vprašanja gospe Harkin, gospe Auken in gospoda Czarneckega, glede primerov, ki jih nismo obravnavali. Da se izognemo vsakršnim nesporazumom, naj bom zelo jasen, da je bil vsak posamezen primer, ki smo ga prejeli, dejansko obravnavan. Ni bilo primera, ko ni bil podan odgovor. Nikoli ni bilo primera, ko nismo pisno odgovorili pritožniku. Pisali smo pritožniku in ga obvestili, zakaj evropski varuh človekovih pravic ne more reševati pritožbe. 1 021 primerov, ki so bili opredeljeni kot „ukrep ni mogoč“, so primeri, ko pritožniku nismo mogli pomagati z odprtjem poglobljene preiskave, s prenosom primera ali s koristnim nasvetom. Ko je prišlo do tega, sem stvari preveril in imam nekaj poročil. V tretjini primerov je pritožnik že stopil v stik z organom, ki je pristojen za reševanje pritožbe, kot sta nacionalni varuh človekovih pravic ali Odbor Evropskega parlamenta za peticije. V 20 % primerov, ki so jih prejeli, je primer že obravnavalo sodišče in ga nisem mogel obravnavati jaz. V 17 % primerih ne obstaja pristojno telo, ki bi jih lahko obravnavalo. V 13 % primerov bi bil edini primeren nasvet stik z odvetnikom, a pritožnik je to že storil.

S tem sem poskušal zajeti vse primere. Rad bi vam zagotovil, da ni bilo nikoli primera, ko varuh človekovih pravic ni odgovoril, pojasnil in zagotovil pisnih informacij. Upam, da je to odgovor na vprašanje, ki ste ga postavili.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, član Komisije. − Gospa predsednica, rad bi le ponovil svojo podporo poročilu gospe Zdravkove in se zahvalil varuhu človekovih pravic za njegovo sodelovanje. Glede konkretnih omenjenih primerov bomo zagotovili dodatne informacije. Res je, da pritožniki, ko obravnavamo pritožbo, niso vedno popolnoma zadovoljni s predlagano rešitvijo. Vendar pa skuša Komisija obravnavati vsak posamezni primer v zelo konstruktivnem duhu in tako bomo nadaljevali.

 
  
MPphoto
 

  Dušana Zdravkova, poročevalka. (BG) Rada bi le izkoristila to priložnost, da se ponovno zahvalim vsem govornikom za njihove prijazne besede o mojem poročilu, mojem delu in delu gospoda Diamandourosa. To je bila koristna in predvsem pozitivna razprava in prepričana sem, da bo gospoda Diamandourosa spodbudila, da si bo še bolj prizadeval za tesnejše sodelovanje z institucijami in predvsem spodbujal boljše komuniciranje z našimi evropskimi državljani. Vidim, da je v dvorani mnogo obiskovalcev, in upam, da je bila ta razprava koristna in predvsem v njihovem interesu.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Gospa predsednica, rad bi se najprej zahvalil varuhu človekovih pravic, da sem dobil priložnost spregovoriti. Z veseljem jo sprejmem.

Dejansko sem prosil za besedo, ker je gospod Cashman navedel obtožbe in namige, ki bi jih rad takoj zanikal. Preprosto kažejo, kako živčni postanejo ljudje, ko gre za vprašanje povečanja preglednosti.

Vendar pa ste vi, gospod Diamandouros, za večjo preglednost. Lahko vas le spodbudim, da se držite svojih prepričanj glede stroškov potovanj in podobnih zadev, kjer vas večina Parlamenta spravlja v težave. Gospod Diamandouros, mislim, da ste na pravi poti.

 
  
MPphoto
 

  Predsednica. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo danes ob 11.00.

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.10)

 
  
  

PREDSEDSTVO: GOSPOD PÖTTERING
predsednik

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov