Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2158(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0358/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Hlasování :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0524

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 23. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

10. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Místopředsedkyně

 
  
  

Vysvětlení hlasování

 
  
  

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – Rozpočtový rok 2009

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Paní předsedající, nejprve mi dovolte říci, že jsem hlasováním o rozpočtovém balíčku a jeho schválením potěšen. Samozřejmě jsem, stejně jako místopředseda Výboru pro kulturu a vzdělávání, sledoval zejména záležitosti týkající se této oblasti, a jsem rád, že byl odhlasován jeden důležitý projekt, Evropský olympijský festival mládeže.

Je důležité, abychom rozpočet využili k vytrvalému prosazování projektů, které mají blízký vztah k veřejnosti. Pak mohou lidé vidět a zažít, jak Unie pracuje v jejich regionu. Tento rozpočet je silný, ale je třeba uvést, že jsem pod jednou položkou, která uvádí Evropskou unii jako globálního partnera, tedy bod 134, obávám se, hlasoval špatně, protože jsem sledoval hlasovací lístek skupiny a já s ním nesouhlasím ve všech jeho aspektech. Možná stojí za to na to poukázat, ale v jiných ohledech mohu říci, že jsem s tímto návrhem rozpočtu spokojen a jsem velmi rád, že prošel.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Paní předsedající, zdržela jsem se hlasování k bodu 134 o návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2009, protože myšlenková nepoctivost a cynismus předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu kořistí na opravdových starostech a obavách mnoha našich občanů tím, že se pokoušejí naznačovat, že v současnosti – a minulosti – se rozvojové fondy EU poskytovaly vládám a organizacím na programy, ke kterým patří, cituji: „nucené potraty, nedobrovolné sterilizace a usmrcení novorozenců“; cokoliv z toho bychom otevřeně odsoudili. Dokonce by ani nemělo být nutné se o tom zmiňovat. Takže oni odůvodňují znění tohoto emotivního pozměňovacího návrhu, jehož text se už používá s jedním okem upřeným na příští evropské volby v červnu, takto: tento pozměňovací návrh je líčen jako, cituji: „pokus vyloučit takové projekty z řady projektů, které dostávají finanční prostředky z fondů EU v rozpočtu EU na rok 2009“. Protože se fondy EU nikdy nevyužívaly tímto způsobem, ale vždy se využívaly podle Mezinárodní konference o populaci a rozvoji v Káhiře, a protože v letošním rozpočtu není žádný takový návrh, aby se tak stalo, je třeba, aby všichni poctiví a myšlenkově upřímní autoři poznámek vzali na vědomí škodlivé politické chování navrhovatelů.

 
  
  

− Zpráva: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) - (BG) Podpořila jsem rozpočet na rok 2009 a také návrh na jeho zvýšení v porovnání s tím, co bylo navrženo Komisí. Přestože to k pokrytí obrovských nároků členských států nebo k plné realizaci všech prioritních politik nestačí, jsem přesvědčena, že naplňuje základní princip EU, kterým je solidarita.

Tento finanční nástroj si směřováním fondů do více zemí a regionů, které jsou slabě rozvinuté, vybudoval pozici důležitého faktoru při dosahování vyrovnaného rozvoje. V tomto smyslu hraje Fond soudržnosti důležitou roli, protože je zaměřen na ty členské státy, které potřebují prostřednictvím tohoto fondu překlenout propastnou mezeru mezi úrovněmi hospodářského a sociálního rozvoje. Je to zejména důležité pro nové členské státy, které finanční zdroje Společenství vskutku potřebují. Nemyslím si, že by tyto zdroje měly podléhat podmínkám, které jsou jakkoliv přísnější než schválená pravidla a postupy Evropské unie.

Jejich význam při pomoci poskytované Bulharsku, aby se ve svém vývoji dostalo na stejnou úroveň a dosáhlo průměrného životního standardu Evropské unie, je veliký. Hlasování proti návrhu vložit zdroje Fondu soudržnosti do rezervy je dobrým rozhodnutím. Tento návrh se vázal na nejasná kritéria, zejména pokud se týká proplácení zadržených fondů. Podle mého názoru mají Evropská komise a Parlament k dispozici dostačující kontrolní mechanismy, aby zajistily účinné čerpání těchto fondů.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Paní předsedající, hlasoval jsem proti návrhu rozpočtu na rok 2009, a zejména proti rozpočtu Komise, z jednoho prostého důvodu, že bych rád učinil politické prohlášení tím, že nebudu žádným způsobem schvalovat činy Komise.

Celkově považuji Komisi za orgán, který, pokud se týká jeho principů, pracuje ze své podstaty nedemokratickým způsobem, protože se skládá z rady čistě politickým způsobem jmenovaných vysokých úředníků, jejichž chování, navzdory tomu, připomíná určitý druh evropských mandarínů, kteří stěží snesou dohled a kteří prakticky nemohou být ani potrestáni.

Z politického hlediska, pokud se týká rozpočtu na rok 2009, se pro začátek stavím proti neutuchajícímu úsilí pokračovat za každou cenu v proklaté cestě přijetí islámského a neevropského Turecka do Evropské unie. Nemám v úmyslu tuto politiku podporovat.

 
  
  

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – Rozpočtový rok 2009

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Paní předsedající, hlasovali jsme pro stěžejní bod pozměňovacího návrhu 134 paní Sinnottové o zamezení pomoci Společenství poskytované jakékoliv vládě, organizaci nebo programu, který podporuje řízení programu, jehož součástí je porušování lidských práv, jako jsou nucené potraty, nedobrovolné sterilizace a usmrcení novorozenců, nebo se na něm účastní.

Podle nás je však důležité vyslovit pochybnosti o zdůvodnění, kterým paní Sinnottová ospravedlnila předložení takového pozměňovacího návrhu. Ve svém tiskovém prohlášení z tohoto týdne citovala takové země jako Čínu nebo Vietnam, kde se podle jejích slov finanční zdroje EU přidělované prostřednictvím Populačního fondu OSN (UNFPA) v současné době používají na nucené potraty, nedobrovolné sterilizace a usmrcení novorozenců. Dnes ráno jsem mluvil s ředitelem kanceláře UNFPA v Bruselu, který uvedl, že Populační program OSN žádný nátlak ani potraty nepodporuje. Dodržuje mandát Mezinárodní konference o populaci a rozvoji z roku 1994, který zřetelně uvádí, že programy péče o reprodukční zdraví by měly zajišťovat nejširší škálu služeb bez jakékoliv formy donucování. Kromě toho světové společenství rozhodlo o tom, že by se potrat nikdy neměl propagovat jako způsob plánování rodiny. Přítomnost UNFPA a iniciativy, které populační fond v této zemi zavedl, byly pro občany Číny přínosem. V té části Číny – a v jiných národech – , kde UNFPA pracuje, dostávají ženy více možností, jak se rozhodnout, pokud se týká jejich reprodukčního zdraví, a mají k dispozici více informací o péči o reprodukční zdraví a také svobodu přístupu k nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Paní předsedající, bylo to složité hlasování a složitý rozpočet. Lituji, že pozměňovací návrh č. 133 neuspěl, protože by přinesl větší pozornost potřebám dětí s postižením, které jsou v ústavní péči. Naším zájmem byla deinstitucionalizace těchto dětí. Toto téma ale nezmizelo a my budeme i nadále bojovat za jejich práva. Doufám, že předseda Komise v této věci odpoví na můj dopis.

 
  
  

− Zpráva: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Paní předsedající, hlasovala jsem proti usnesení o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie opět kvůli pokusu na poslední chvíli prostřednictvím pozměňovacího návrhu předloženého skupinou Zelených/Evropské svobodné aliance, který většina z kolegů poslanců ani neviděla a jehož rozsah nehodnotili, interpretovat slavný balíček poslance Coxe týkající se budoucího postavení poslanců Evropského parlamentu způsobem, který by zbavil jejich dobrovolný penzijní fond významu.

Tento pozměňovací návrh neodráží to, co bylo výslovně ujednáno v balíčku poslance Coxe. Proto je zcela vyloučeno, aby byli téměř všichni poslanci zbaveni svých nových práv. Tento pozměňovací návrh nemůže mít pravděpodobně ani nejmenší dopad na realizaci právních předpisů, které mají být v tomto smyslu stanoveny.

Hodláme se ujistit, že došlo k nápravě této situace, protože toto hlasování se konalo bez vědomí poslanců, kteří za mnou nyní všichni chodí, udiveni skutečným rozsahem tohoto pozměňovacího návrhu. Jako místopředsedkyně penzijního fondu se ujistím, že došlo k nápravě v této věci.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Paní předsedající, při závěrečném hlasování jsem hlasoval proti návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2009 pro různé evropské orgány, samozřejmě včetně Parlamentu. Učinil jsem tak zaprvé proto, že nejsem přesvědčen o tom, že všechny tyto evropské orgány bez výjimky nakládají s touto obrovskou spoustou daňových peněz hospodárně a odpovědně. Zcela upřímně, myslím, že opak je pravdou.

Obrázek, který si naši voliči utvořili o evropských orgánech, a my bychom si ho měli být vědomi, je obraz zlatého dolu, kde platově nadhodnocení a nedostatečně zdanění aparátčíci a poslanci Parlamentu vytvářejí určitý typ nomenklatury sovětského typu, kde se rozhodnutí často přijímají bez vědomí veřejnosti a jistě proti vůli a zájmu občanů.

To je obraz, který máme, který zajisté neplatí pro každého, ale ve kterém je, jak se obávám, něco pravdy, pokud se týká značného počtu evropských orgánů.

Podle mého názoru si budeme muset po nějakou dobu, která nastává, uklízet před vlastním prahem, než budeme schopni vyslat pozitivnější obrázek naší Evropy.

 
  
  

− Doporučení: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Dovolte, abych vysvětlil své hlasování ke zprávě pana Stockmanna k leteckým poplatkům. Jednak jsem uvítal povinnost udávat společnou cenu dopravce včetně letištních poplatků na letenkách a v nabídkách, což zpřehlední rozhodování cestujících a podpoří hospodářskou soutěž, ale hlavně vítám limit sjednocující letištní poplatky pro hlavní národní a velká letiště, což umožní pro ta menší letiště nabídnout nižší ceny a konkurovat tak na trhu, který je teď velmi nepřehledný. Právě pro regionální letiště je to příležitost pro rozvoj a pro rozšíření dostupné nabídky leteckých služeb pro naše občany.

 
  
  

− Návrh usnesení: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Paní předsedající, rád bych uvedl, že vzhledem k narůstající hrozbě pirátství na moři u Afrického rohu podporuje návrh usnesení o pirátství vůli členských států podniknout koordinovanou námořní kampaň. Pozměňovací návrhy jsou však ve své většině bohužel jenom zbožná přání nebo pouze poukazují na to, co je zřejmé, jako například nástup anarchie v Somálsku, což jsou události, ze kterých je třeba vyvodit komplexní důsledky.

Samozřejmě nebude možné s pirátstvím účinně bojovat, pokud nebudou zničeny základny pirátů. Je také politováníhodné, že tento text nepoukazuje na hlavní příčinu tohoto oživení pirátství, což je ochabnutí civilizačního vlivu Evropy v této části světa.

Nakonec – jsem přesvědčen, že je poněkud podivné požadovat, aby námořní síly členských států takříkajíc oddělily akci, kterou představuje boj s pirátstvím, od akcí prováděných – neznámo proč – v kontextu Operace Trvalá svoboda, jakoby bin Ládin nějakým způsobem utíkal z Afghánistánu přes Pákistán v loďce vydlabané z kmene stromu a razil si tak cestu na Nový Zéland. Chápu, že existuje touha zavést toto odlišení, ale lodě operující v této oblasti budou muset přirozeně plnit obě poslání.

 
  
  

− Návrh usnesení: (B6-0544/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - Paní předsedající, účetní standardy jsou klíčovým prvkem jazyka finančních služeb. Pro investory znamenají návrhy na sbližování vnitrostátních standardů s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) velký krok kupředu. Znamená to, že společnosti budou moci zveřejňovat účetnictví v jedné základní podobě, která by měla být přijímána v hlavních světových ekonomikách. Kanada, Čína, Japonsko, USA – a nyní se zdá, že také Indie – se shodují na přání přiblížit své standardy IFRS.

Přestože to jako zpravodaj pro směrnici o transparentnosti vítám, připouštím, že na dosažení skutečného sblížení je třeba stále ještě pracovat. Proto jsme, já a moje kolegyně zpravodajka, Margarita Starkevičiūtėová, souhlasili s pozměňovacími návrhy na monitorování postupu tohoto procesu sbližování. Spoléhám na to, že Komise je při svých jednáních s různými vnitrostátními orgány schopna udržet nasazené tempo. Pokud se týká USA, jsem zcela přesvědčen, že nové vládě lze důvěřovat a je možné se spolehnout, že zajistí potřebný vývoj. Komise by na to mohla vytrvale naléhat.

Pokud se týká samotných účetních standardů, je nesmírně důležité držet se základního přístupu, jak byl odsouhlasen společně s Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Integrita těchto pravidel bude otestována pokusy o jejich oslabení z vnitrostátních důvodů. Proti tomu by se mělo důrazně vystoupit a tváří v tvář takovému tlaku musí být podpořeno účtování v reálné hodnotě.

 
  
  

− Návrh usnesení: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Paní předsedající, zdržel jsem se hlasování o návrhu usnesení o bezpečnosti letecké přepravy a detektorech pro fyzickou kontrolu, ne proto, že mám námitky proti výhradám, které vyjadřuje ohledně práva na soukromí cestujících, právě naopak. I já jsem přesvědčen, že detektory pro fyzickou kontrolu nemohou být uvedeny do provozu bez jasného vědeckého a lékařského vyhodnocení možných následků používání dané technologie na zdraví uživatelů.

Mohu pouze litovat skutečnosti, že návrh odložit hlasování a přizvat v této souvislosti pana komisaře Tajaniho, aby představil studii, která nám případně umožní informovanější rozhodnutí o použití detektorů pro fyzickou kontrolu, byl zamítnut.

Je to velice závažná věc, která se vskutku týká bezpečnosti občanů a využívání nové průkopnické technologie. Proto považuji za velmi politováníhodné, že náš Parlament jednání o této otázce tak odbývá.

 
  
  

− Návrh usnesení: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská, jménem skupiny PPE-DE. – (SK) Paní předsedající, dovolte mi, abych jako spoluautorka usnesení Evropského parlamentu o vzpomínce na uměle vyvolaný hladomor na Ukrajině v letech 1932–1933 jménem skupiny PPE-DE na úvod vyslovila poděkování všem kolegům z Evropského parlamentu, kteří hlasovali pro toto usnesení.

Pod vedením naší politické strany PPE-DE se dospělo ke kompromisu, ze kterého na žádost politické skupiny socialistů vypadlo slovíčko „genocida“. Po včerejší diskusi za vaší účasti plné velkých emocí a po silných slovech komisaře Antonia Tajaniho však nemůže nikdo pochybovat, jaký název by měl dostat ohavný čin, kterým bylo vyhubeno deset milionů lidí. Nyní je řada na historicích, aby na základě skutečností, pokud ještě žijí pamětníci, učinili konec mlčení a zatajování těchto skutečností. Do našich knihoven se musí dostat knihy, které podají pravdivé svědectví o tomto hladomoru na Ukrajině.

Hlasováním za usnesení o označení hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933 za hrozný čin proti ukrajinskému lidu a proti lidskosti jsme dnes opět vlepili Stalinem vytrženou stránku do knihy evropské historie.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Paní předsedající, hlasoval jsem pro usnesení o holodomoru, velkém hladomoru na Ukrajině. Toto usnesení jej správně nazývá hrůzným zločinem proti ukrajinskému lidu a skutečně proti lidskosti. Avšak kvůli postoji, který zaujaly určité skupiny, se usnesení vyhnulo termínu „genocida“, jehož použití by v tomto případě bylo spravedlivé a odpovídající.

Ukrajinský parlament a 26 států označily tento zločin, který byl příčinou smrti nejméně čtyř milionů lidí, za genocidu. Navíc bod odůvodnění B usnesení cituje Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, která se jednoznačně týká tohoto ukrajinského případu. Proto pevně doufám, že se Evropský parlament brzy připojí k postoji, který zaujaly tyto státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Paní předsedající, připomenuli jsme si holodomor, systematické ničení společenství zemědělců na Ukrajině hladomorem, a náš Parlament uznal, stejně jako před chvílí náš kolega poslanec, že to byla genocida.

Rád bych pouze zdůraznil skutečnost, že pachatelé této genocidy seděli mezi soudci civilizace v Norimberku, což je skutečnost, která by dnes měla umožnit diskusi o složení, procesu a závěrech Norimberského procesu. Avšak intelektuálové, kteří tuto diskusi dnes v Evropě vedou, jsou zatýkáni, zadržováni, pronásledováni, ničeni, stíháni a vsazováni do vězení. A co je ještě horší, jejich právní zástupci, kteří také předkládají stejné závěry, jsou pronásledováni stejným způsobem.

Například v zemi pana Pötteringa jsou pronásledováni a zatýkáni v souladu s postupy, které připomínají stalinské procesy. Udělili jsme Sacharovovu cenu za svobodu myšlení čínskému disidentovi, mohli jsme ji stejně tak udělit jistým Evropanům, jako je například odvážná německá právnička Sylvia Stolzová.

 
  
  

− Zpráva: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, Doris Packová předložila, jako vždy, vynikající text, protože není pouze odbornicí na jižní Evropu, ale také na vzdělávání.

Jsem tomu rád, že vzdělání je oblastí, na kterou je kladen obzvláštní důraz v souvislosti s dohodou o stabilizaci. Musíme ale naše přístupy rozšířit, zaprvé tím, že se více zaměříme na urychlení procesu liberalizace víz a poskytneme mladým lidem v Bosně a Hercegovině možnost dozvědět se o Evropě více tak, že zde budou studovat a cestovat.

Druhým rozhodujícím faktorem je založení evropské multikonfesijní univerzity v Sarajevu, kterou podporují všechna tři náboženská společenství v této zemi a která bude fungovat jako evropské centrum tolerance a vzájemného pochopení, ne na základě nestrannosti, ale na základě zakořenění lidí v každém náboženství. S naší silnou podporou evropské univerzity to bude pro lidi v Bosně a Hercegovině představovat nejenom zásadní pokrok, ale může to této zemi také umožnit, aby vyslala signál celému evropskému kontinentu.

 
  
  

– Zpráva: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Paní předsedající, zpráva Petičního výboru o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2007, kterou máme před sebou, byla vcelku velmi pozitivní a pro jednou mohu zajisté tento názor podpořit. Proto jsem s touto zprávou souhlasil.

Nicméně bych rád znovu v tomto vysvětlení hlasování poukázal na to, že je hodno zaznamenání, že by měl Parlament blahopřát evropskému veřejnému ochránci práv k jeho počínání zaměřenému na zajištění správného a úplného uplatňování pravidel a nařízení, zatímco k porušování zákonů a nedodržování pravidel dochází přímo takříkajíc před našima očima v tomto Parlamentu, aniž by Parlament zasáhl, nebo dokonce za každodenní a rozsáhlé spolupráce Parlamentu.

Například způsob, jakým Komise a Parlament nadále staví na Lisabonské smlouvě, která od referenda v Irsku umírá politickou a právní smrtí, je výsměchem všem právním předpisům. Myslím, že je nejvyšší čas, abychom si začali zametat před vlastním prahem.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

−Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2009 − Zpráva: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. - (SV) Strana Junilistan je přesvědčena, že by se měl rozpočet EU omezit na 1 % průměrného hrubého národního důchodu členských států. Proto jsme se rozhodli hlasovat proti veškerým navýšením navrhovaným Evropským parlamentem a zároveň s tím Junilistan vítá těch několik málo úspor navrhovaných formou pozměňovacích návrhů buďto Rozpočtovým výborem, nebo jednotlivými poslanci.

Existuje řada politováníhodných rozpočtových položek. Strana Junilistan zejména lituje rozsáhlé dotace pro zemědělskou politiku EU, Fond soudržnosti, rybolov a rozpočtové položky zahrnující podporu různým druhům informačních kampaní.

Strana Junilistan je také přesvědčena, že je třeba něco udělat s neustálým pendlováním Evropského parlamentu mezi Štrasburkem a Bruselem a že by se Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů měly rozpustit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), písemně. – (FR) Poněkud zvláštní je již to, aby za normálních okolností mělo dvacet sedm zemí ve zmíněném regionu evropský rozpočet 130 miliard EUR – tedy podobný jako rozpočet Španělska.

Nicméně je tomu tak, že v Evropě, které chybí vysokorychlostní železniční spoje mezi Finskem a Španělskem a mezi Francií a Polskem a také vybavení a zaměstnanci pro univerzity, výzkumná střediska a domovy pro seniory kontinentu zaplaveného geriatrickou tsunami, za celosvětové krize mezibankovní likvidity, při šoku, který způsobil trh s nemovitostmi několika ekonomikám, a za poklesu důvěry podnikatelů a pracovníků se vyžaduje rozpočtové úsilí, které je velice vzdáleno běžnému evropskému rozpočtu.

Požadujeme proto výjimečné rozpočtové programování pro hlavní plán infrastruktury schválený prostřednictvím většího „evropského finančního referenda“. Tím míním evropskou půjčku ve výši odpovídající 1 700 miliard EUR, kterou zajistí bankovní sektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme zklamáni, že by EU měla financovat výrobce tabákových výrobků a zároveň investovat velké sumy finančních prostředků do osvětových kampaní na podporu veřejného zdraví a protikuřáckých opatření v EU.

Považujeme také za skandální, že by rozpočet EU měl podporovat býčí zápasy jako tradici, kterou nepovažujeme za slučitelnou s moderními hodnotami a právy zvířat.

Také jsme zklamáni, že všechny druhy podpory exportu, společně s kvótami pro mléko, by měly pohltit kus rozpočtu EU.

Hlasovali jsme proti všem těmto návrhům.

Rádi bychom také objasnili, proč jsme hlasovali proti návrhu na pilotní projekt ve prospěch dětí a práv dítěte. Bylo tomu tak proto, že nebyl obsažen v kompromisu mezi politickými skupinami zapojenými do pilotních projektů. Protože jsme tento citlivý kompromis nechtěli ohrozit, nebyli jsme bohužel schopni podpořit tento návrh, pro jehož obsah máme plné pochopení (pozměňovací návrh č. 133).

Nakonec bychom rádi vyjádřili naše veliké zklamání ze skutečnosti, že při plenárním zasedání nebyly přijaty pozměňovací návrhy zaměřené na posílení odborové spolupráce a konzultací mezi obchodem a průmyslem a odborovými organizacemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu předloženou paní Haugovou o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rok 2009 a návrh opravného rozpočtu č. 1/2009 k předběžnému návrhu souhrnného rozpočtu (PDB) Evropské unie. Stejně jako mnoho kolegů poslanců vyjadřuji svůj nesouhlas se skutečností, že Rada dále snížila již tak velmi skromný rozpočet: prostředky na závazky návrhu rozpočtu představují celkovou částku 134 miliard EUR, tedy schodek 469 milionů EUR vzhledem k PDB, dokonce i když platby dosahují 115 miliard EUR, což je nárůst o 1,8 miliardy EUR. Tyto platby jsou takto omezeny na 0,89 % HNP, tedy na nebývalou úroveň, která drasticky rozšiřuje mezeru mezi závazky a platbami, a to je něco, co je v rozporu s rozpočtovou disciplínou. Pokud se týká zemědělství, podporuji vytvoření tří nových fondů – fondu pro restrukturalizaci v odvětví mléka a mléčných výrobků, fondu Eco-Aid na zachování chovů ovcí a koz v EU a ad hoc finančního nástroje pro přizpůsobení rybářských flotil hospodářským dopadům zvýšení cen pohonných hmot.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), písemně. (NL) Zpráva paní Haugové nemůže počítat s mojí podporou, protože Evropský parlament požaduje vyšší výdaje. Já však nové priority v oblastech změny klimatu a v oblasti energií nepodporuji. Mnoho pozměňovacích návrhů je zaměřeno na zvýšení profilu těchto priorit v rozpočtu, což vítám. To však také znamená, že potřebujeme označit oblasti, kde chceme omezit náklady. Postoj Parlamentu se o tom nijak nezmiňuje.

Dále bych se rád otevřeně vyjádřil ve prospěch vyrovnané podpory vládám na Blízkém východě. Otázka Palestinské samosprávy vyžaduje naši trvalou pozornost. Je v pořádku, abychom poskytovali pomoc vzhledem k tomu, že ministerský předseda Fajjád vytyčuje směr, který zasluhuje naši podporu.

Závěrem dodávám, že přání Evropské unie poskytovat mimořádnou potravinovou pomoc chudým zemím v důsledku prudce rostoucích cen potravin je odůvodněné. Souhlasím s paní zpravodajkou, že by se to nemělo financovat z rozpočtu na evropské zemědělství, ale spíše z rozpočtu na vnější politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. (SV) Podporujeme základní principy, na kterých stojí rozpočet EU pro rok 2009, a rádi bychom zdůraznili, že je třeba, aby lidé získali za své finanční prostředky odpovídající hodnotu. Rámec rozpočtu by se měl respektovat, a proto vítáme skutečnost, že tento rozpočet bude v tomto rámci řádně zachován.

Chceme rázně snížit zemědělskou a regionální podporu a zredukovat celkový rozpočet. Chceme vložit více z našich sdílených zdrojů do výzkumu a vývoje, růstu, infrastruktury a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), písemně. – (FR) Ve čtvrtek 23. října přijal Evropský parlament při prvním čtení rozpočet Evropské unie na rok 2009.

Tento rozpočet spadá do specifického kontextu úzkého finančního výhledu na roky 2007–2013 – v jehož prospěch navíc francouzští socialisté odmítli v roce 2006 hlasovat – souvisejícího s finanční krizí a přípravami na evropské volby v červnu 2009.

Rozpočet je politika vyjádřená čísly. Parlamentu se s úspěchem podařilo obnovit uspokojivou výši plateb, navzdory přání Rady provést bezútěšné škrty v liniích, které se nicméně zdají být pro poslance Evropského parlamentu prioritními, jako je boj proti změně klimatu, pomoc malým a středním podnikům, růst a konkurenceschopnost a programy na podporu občanských práv a povinností.

V této souvislosti jsem potěšena, že jsme obnovili uspokojivou výši rozpočtových prostředků na komunikační iniciativy týkající se občanů a médií. Aby bylo možné připravit občany na nadcházející volby a dovést je k rozhodnutí účastnit se těchto voleb, je nezbytné, aby jim bylo umožněno seznámit se s evropskými záležitostmi. Všechny iniciativy, které podniká Komise a Parlament za účelem vysvětlení významu Evropy a její přidané hodnoty v souvislosti s každodenním životem a přípravou na budoucnost, musí být podpořeny a zajištěny dostatečnými zdroji.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písemně. − Hlasoval jsem proti pozměňovacímu návrhu č. 134, protože hlasovat pro nebo se zdržet hlasování by znamenalo dodat věrohodnosti nepodloženým tvrzením Kathy Sinnottové, podle kterých Evropská unie financuje nucené potraty, nedobrovolné sterilizace a usmrcení novorozenců.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Podobně jako v předcházejících případech rozpočtových procesů, kdy jsme měli mnoho důvodů návrhy při prvním čtení okamžitě zamítnout, můžeme říci, že k zamítnutí návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2009 máme ještě více důvodů.

Rada zjevně pohlíží na nadcházející rozpočet v naprosto stejném světle, jako nahlížela na rozpočty předcházející. Jinými slovy – plánuje použít tento nástroj k pokračující podpoře neoliberální politiky EU. Opravdu bychom neměli očekávat nic jiného.

Tento rozpočtový proces opět přináší jasné důkazy o plánované reakci EU na zhoršující se kapitalistickou krizi, která byla spuštěna finanční krizí v samotném srdci tohoto systému, jinými slovy v USA. Ani Komise, ani Evropský parlament, ani Rada nepřišly s žádnými opatřeními v rozpočtu EU, které budou účinnou reakcí na potřeby a narůstající potíže dělníků a běžné populace, mikropodniků, malých a středních podniků a velké části výrobního sektoru.

Přesně v okamžiku, kdy se zhoršuje strukturální krize v Evropské unii, snížila Rada platby na „dříve nebývalou úroveň“, o téměř 9 miliard EUR v porovnání s prognózou víceletého finančního rámce.

Proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písemně. (SV) Zdržela jsem se hlasování, protože rozsáhlé části výsledku jsou zklamáním. Například je hloupé, že EU financuje producenty tabáku a zároveň investuje velké sumy peněz do osvětových kampaní pro veřejnost a protikuřáckých opatření v Evropské unii.

Je také skandální, že by se rozpočet EU měl použít na podporu býčích zápasů, což je tradice, kterou nepovažuji za slučitelnou s moderními hodnotami a právy zvířat.

Lituji také, že všechny ty typy vývozních dotací mají stále pohlcovat podíl rozpočtu EU a že Parlament nepřijal pozměňovací návrhy zaměřené na posílení odborové spolupráce a konzultací mezi obchodem a průmyslem a odborovými organizacemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún a Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Byly bychom důrazně proti nuceným potratům, nedobrovolným sterilizacím a usmrcování novorozenců a shodujeme se v názoru, že se jedná o porušování lidských práv.

Zdržely jsme se hlasování, protože fondy EU nebyly tímto způsobem nikdy používány a pozměňovací návrh neobjasňuje důležitost mezinárodní rozvojové práce důvěryhodných organizací při podpoře žen v oblasti řízení plodnosti, konkrétně vzdělávání v oblasti reprodukčního chování, reprodukčních zdravotnických služeb a plánování rodiny a vedení kampaní za práva žen na zdravotní péči.

I když hlasujeme pro pozměňovací návrhy č. 612, 131, 132 a 133 kvůli významu této záležitosti, cítíme, že by bylo přiměřenější vytvořit samostatnou rozpočtovou linii pro práva dětí, která by zahrnovala záležitosti, kterými se zabývají tyto pozměňovací návrhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. (NL) Díky rozpočtové položce 05020812 a pozměňovacímu návrhu č. 169 získalo téma Ovoce do škol náhlou a neočekávanou důležitost kvůli návrhům zvýšení výdajů v tomto směru do budoucna. V současné době existuje kupní smlouva, na kterou byly na léta vyčleněny peníze s ohledem na podporu pěstitelů ovoce. To dává nakoupenému ovoci užitečný účel. Jsou připraveny návrhy, které by od roku 2010 mohly zvýšit rozpočet na „regulaci trhu“ prostřednictvím 90 milionů EUR nebo i větší částky ročně. Parlament v tom může hrát pouze poradní roli. Rozhodnutí přijímá Rada a test subsidiarity neplatí, protože tuto pravomoc má EU podle článků 36 a 37 Smlouvy na dlouhou dobu.

Naše strana, Socialistická strana v Nizozemsku, to považuje tuto situaci za bizarní. Program ovoce do škol může být užitečný jako prevence, která zabrání, aby se děti stávaly ještě obéznějšími a nezdravějšími. Otázka zní, proč by se do toho měla zapojovat spíše EU než městské samosprávy, které jsou provozovateli vzdělávacích zařízení. V současné době jdou platby z fondů EU do členských států, které mají povinnost k nim přidat určitou částku, a pak je na místních samosprávách, aby tento program realizovaly. Pokud nic jiného, tento způsob práce vede k velkému množství zbytečné administrativy a časově náročné byrokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rok 2009, sestavený paní Haugovou. S potěšením zaznamenávám nárůst zdrojů na celkové výdaje na dopravu v předběžném návrhu rozpočtu na další rozpočtový rok a vytvoření nové rozpočtové linie na činnosti podporující evropskou dopravní politiku a práva cestujících. Musím nicméně vyjádřit své zklamání z omezení, i když ne velkého, plateb souvisejících s touto položkou.

Nakonec bych rád upozornil na názor Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jehož jsem členem, a řekl, že sdílím uspokojení paní Dührkop Dührkopové ze zachování navýšeného rozpočtu, který je letos zajištěn pro hlavu 18, oblast svobody, bezpečnosti a práva, i v roce 2009. To je výrazem velké důležitosti přikládané záležitostem spojeným s bezpečností a ochranou svobod, řízením migračních toků a externích hranic Unie, které se stávají stále kritičtějšími, zejména v očích občanů Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Jako vždy, když člověk hlasuje o rozpočtu takové velikosti, jako je rozpočet EU, existují detaily, ke kterým má výhrady. V případě EU je to samozřejmě hlavně zemědělská politika, která nám leží v žaludku. Může se tedy zdát podivné hlasovat pro rozpočet, ve kterém je dominantní rozpočtový okruh okruhem, který měl být, jak bychom si byli přáli, jedním z těch menších – pokud by vůbec existoval. Zároveň je třeba vzít v úvahu celý obraz, a je dobrou zprávou, že stále narůstá uvědomění o nutnosti investovat výrazně větší zdroje do toho, co je skutečným společným výdajem – v tomto případě do oblasti klimatu. Moje hlasování je proto třeba interpretovat na základě skutečnosti, že návrh ročního rozpočtu obsahuje částečný posunkupředu, ne že nekriticky podporuji celý jeho obsah. Byly uvedeny dvě opravy k hlasovacímu protokolu, týkající se například dotací tabáku.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Parlament podpořil pozměňovací návrh č. 602. Opět je to pro nás zklamání, protože i nadále podporuje producenty tabáku v EU. Tabák způsobuje každým rokem smrt půl milionu občanů EU. Je ostuda, že stále ještě existuje dotace na pěstování produktu, který zabíjí tolik lidí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. − (EL) Hlasování středo-pravých a středo-levých sil, s účastí řeckých poslanců Evropského parlamentu ze stran Nová demokracie, PASOK a LAOS, ve prospěch rozpočtu EU na rok 2009 signalizuje intenzitu politiky zaměřené proti běžným vrstvám občanů, proti dělníkům.

V rámci Lisabonské strategie a v době krize v kapitalistickém systému využívá Evropská unie rozpočet k tomu, aby přinutila dělníky tuto poslední krizi zaplatit, urychlila kapitalistické restrukturalizace, prosazovala tvrdá opatření proti pracovní síle, která podkopávají kolektivní smlouvy, generalizovala uplatnění flexibilních forem zaměstnávání a privatizovala státní sociální služby a systémy pojištění.

Evropská komise a Evropský parlament se derou kupředu s imperialistickou akcí EU a dávají více peněz k dispozici na militarizaci EU, aby evropským monopolům vydláždily cestičku k proniknutí do třetích zemí.

Používají politické moci cukru a biče, aby se pokusily zavést dělnické hnutí na scestí, a posilují své příslušné mechanismy k útoku na usilovné snažení nejširších vrstev pracovních sil. Zároveň využívají sociální dialog, aby se pokusily vymámit souhlas dělníků se zdůvodněním evropské cesty vpřed.

Parlamentní skupina Komunistická strana Řecka hlasovala proti tomuto hluboce třídně založenému rozpočtu a imperialistickým plánům kapitálu a EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) V rámci hlasování o zprávě schvalující oddíl III – Komise rozpočtu na rok 2009 jsem hlasovala pro odstavce 14 a 38 zprávy, které podporují rozvoj institucionálních dovedností pro projekt Nabucco.

Hlasovala jsem také pro pozměňovací návrh č. 542, který umožňuje navýšení o 5 milionů EUR v rozpočtové položce 06 03 04 (finanční podpora projektů společného zájmu v transevropské energetické síti). Přestože je tato částka v porovnání s výší rozpočtů požadovaných na uskutečnění energetických projektů nepatrná, věřím, že je důležité, abychom rozvíjeli institucionální dovednosti potřebné k realizaci tohoto projektu. Je vyčleněna doplňující částka na rozvoj administrativních dovedností koordinátora projektu Nabucco.

Evropa potřebuje diverzifikovat své zdroje na zajištění energie. V tomto smyslu je Nabucco pro Evropskou unii strategickým projektem. Většina, kterou byly tyto pozměňovací návrhy odsouhlaseny, je důkazem významu, který Evropský parlament projektu Nabucco přikládá. Dále očekáváme přijetí konkrétní akce, která se zhmotní v zahájení stavby projektu Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písemně. − Britští labourističtí poslanci Evropského parlamentu již dlouho podporují reformu společné zemědělské politiky, zejména reformy, které uspoří finanční prostředky, a proto nepodporují opatření, která zbytečně zvyšují náklady. EPLP zejména nepodporuje dotace na produkci tabáku, býčí zápasy, nové fondy pro mléko a mléčné výrobky, ovce a kozy a fondy na osvětové kampaně o společné zemědělské politice.

Britští labourističtí poslanci Evropského parlamentu vítají jakoukoliv příležitost pomoci malým a středním podnikům, protože jsou páteří naší ekonomiky a zajišťují přitom většinu pracovních míst v EU. Konsolidace financování pod jedním rozpočtovým okruhem pomůže upoutat pozornost k potřebám malých a středních podniků.

 
  
  

− Zpráva: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro usnesení o zmíněných oddílech rozpočtu EU, s výjimkou rozpočtu Evropské komise, na základě zprávy, kterou předložil pan Lewandowski. Ačkoliv se zdá, že žádný z rozpočtů, kterými se zabývá tato zpráva, nepředstavuje žádný závažný problém, jsem i nadále přesvědčen, že Evropský parlament není vybaven zdroji, které by odpovídaly politickým odpovědnostem, které získal na základě dalšího vývoje Smluv a práce svých poslanců, a navíc na základě své role při překlenování propasti, která se rozevřela mezi evropskou integrací a lidmi, propasti, jejíž existenci stále znovu potvrzují různá nedávná referenda. Stejně jako převážná většina mých kolegů poslanců podporuji návrh posílit revizní kapacitu Evropského účetního dvora vytvořením 20 míst. Náklady spojené s rozšířením budovy Účetního dvora musí být vzhledem k daňovým poplatníkům udrženy na co nejnižší možné úrovni a financovat tyto výdaje přímo z rozpočtu po čtyři léta spíše než skrývat výrazně vyšší náklady, které by vznikly z alternativy pronájmu na 25 let, je dobrou myšlenkou.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Východiskem zprávy je nárůst interinstitucionální spolupráce prostřednictvím obecného navýšení služeb v rámci orgánů EU. Zpravodaj je přesvědčen, že tímto způsobem se účinnost zvýší. Například se navrhuje, aby se personální zdroje pro politické skupiny zvýšily o 53 služeb. Kromě toho se navíc k novým službám v návrhu rozpočtu mají zřídit dvě vyšší služby.

Strana Junilistan je velmi dobře připravena na zvýšení účinnosti systému EU, ale nemyslí si, že se toho dosáhne automaticky prostřednictvím více služeb. V podstatě jsme proti navýšení, jak rozpočtu EU, tak počtu služeb, protože jsme přesvědčeni, že by to znamenalo také nárůst byrokracie a úbytek národního sebeurčení. Pokud se týká více služeb v politických skupinách, trváme na tom, že by to mělo největší přínos pro velké skupiny, protože takový vývoj by ztížil práci jiných skupin při provádění jejich vlastních politik.

Evropský parlament navíc už v minulosti podnikl kroky k zavedení příspěvků EU zvláštním „stranám EU“ a stranicko-politickým základům s nimi spojeným. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem byla na náklady daňových poplatníků udělena více než dostatečná výhoda velkým, dobře zavedeným politickým stranám a jejich skupinám v Evropském parlamentu. Strana Junilistan se proto rozhodla hlasovat proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh souhrnného rozpočtu na rok 2009, jak ho ve své zprávě představil pan Lewandowski. Jsem opravdu přesvědčen, že by se Evropská unie měla přísně držet finančního režimu, aby v této době velké nejistoty na trzích vyslala jasný signál. Zdůraznil bych, že stále ještě je prostor pro zlepšení; pro vybudování silnější interinstitucionální spolupráce je třeba ještě vykonat mnoho práce.

Závěrem cítím, že jsem povinnen vyjádřit svůj nesouhlas s těmi pozměňovacími návrhy, které umožňují podstatné škrty v evropských fondech pro regiony jižní Itálie: to není způsob, jak dosáhnout evropské integrace, i když by správa fondů v těchto oblastech mohla být lepší. Když teče kohoutek, řešením není jím otočit, ale opravit potrubí. Tento koncept je stejný, v přiměřené úměře.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), písemně. (DE) S ohledem na pozměňovací návrh č. 4 ke zprávě pana Lewandowského bych rád uvedl, že skupina PSE tento pozměňovací návrh nepodepsala kvůli chybě, ale plně jej podporuje a podporovat bude.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písemně. − Britští labourističtí poslanci Evropského parlamentu podporují zásadu, že by Evropský parlament měl být znalostní základnou, ale rozhodli se vzdát se hlasování o rozhodnutí zvýšit počet zaměstnanců skupin kvůli stávajícím finančním podmínkám a potřebě šetřit finančními prostředky.

 
  
  

− Doporučení: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Jak jsme v průběhu tohoto procesu zdůraznili, cílem je sloučit a schválně zaměnit „hospodářskou soutěž“ za „transparentnost“.

Vskutku je nezbytné určit odpovídající kritéria pro letištní poplatky a co tyto poplatky skutečně znamenají.

Nemělo by se to ale dít v rámci politiky zaměřené na liberalizaci a privatizaci takové strategické veřejné služby, jakou je letecká doprava, zejména vytvářením „skutečně konkurenceschopného trhu letišť“, uplatněním zásady „uživatel platí“ a požadováním ziskovosti ve veřejné službě. Skutečně, jak jsme již dřív upozornili, zdá se dokonce, že cílem je odebrat veřejné kontrole „roli dohledu“ jejím převedením na „nezávislé“ úřady nebo orgány dohledu.

Znovu chceme zopakovat, že předchozí privatizace v tomto sektoru nevedla k přidané hodnotě v poskytovaných službách, ale napomohla zničení pracovních míst a zredukování práv pracujících a v některých případech způsobila technické a provozní problémy.

Přestože odlehlé regiony nebyly z působnosti směrnice výslovně vyloučeny (uznáním trvalých přírodních a geografických znevýhodnění a omezení, která se těchto regionů dotýkají, a zavedením odpovídajících odchylek od nutnosti dodržovat všeobecně platné závazky veřejné služby), jak jsme navrhli, vítáme skutečnost, že působnost směrnice byla omezena na letiště s více než 5 miliony cestujících ročně.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), písemně. − I když britští konzervativci uznávají, že poplatky, které letiště uvalují na své uživatele, by měly být předmětem příležitostného zkoumání, zdrželi se hlasování o pozměňovacích návrzích při druhém čtení o návrhu směrnice o letištních poplatcích. Důvodem jsou jejich přetrvávající obavy, že regulace některých regionálních letišť je zbytečná a mohla by ovlivnit jejich schopnost konkurenceschopného provozu. Konzervativci velmi očekávali, že EU přijme procentní práh při prvním čtení. Stávající práh je libovolný a nebere v úvahu konkurenční růst sektoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Budu hlasovat pro směrnici o letištních poplatcích, kterou předložil pan Stockmann.

Tato zpráva ztíží zneužívání hospodářské soutěže a omezí její narušování. Zabrání letištím ve zneužívání jejich dominantního postavení na trhu a zavádění nadměrných poplatků pro letecké dopravce.

Jsem přesvědčen, že je správné, aby v budoucnu existovaly větší rozdíly ve výši poplatků, a že tedy tento nový systém přinese také užitek zákazníkovi. Pro uživatele letišť je důležité, aby v každém případě věděli, jak a na jakém základě se poplatky počítají.

Je také důležité, aby tato směrnice zahrnovala standardizovaná nařízení o vzájemné informační povinnosti, požadavky na transparentnost a způsob výpočtu poplatků.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (DE) Nehlasovala jsem pro směrnici o letištních poplatcích ve druhém čtení, stejně jako v prvním čtení, protože to, co se zde navrhuje, povede k nepřijatelné diskriminaci letiště v Lucemburku. Takto nelze s malou zemí zacházet. Uplatnění této směrnice na lucemburské letiště, které odbaví 1,6 milionu cestujících ročně, a její neuplatnění na přímé konkurenty tohoto letiště, kterými jsou Frankfurt-Hahn nebo Brusel-Charleroi, odbavující více než 3 miliony cestujících, představuje nepřijatelnou diskriminaci na vnitřním trhu, jednoduše protože mezi nimi je státní hranice.

Nejsou to státní hranice, které by měly být rozhodujícím faktorem v tomto případě, ale objektivní kritéria, pokud má tato směrnice za cíl předcházet případnému zneužívání na straně letišť s dominantním postavením na trhu.

V případě menšího letiště, zejména je-li jediné v zemi, neexistuje riziko zneužívání tohoto druhu, i když konkurenční letiště, která jsou také domovskou základnou nízkonákladových leteckých dopravců, leží nedaleko. Lucembursko je tak malé, že se do tří sousedních zemí dostanete pouze za 30 minut cesty po dálnici.

Jedná se o nehorázné porušení zásady proporcionality. Z tohoto důvodu opět i při druhém čtení hlasuji na základě protestu proti tomuto textu, který je zamýšlen jako kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písemně (GA) Zpravodaj a Výbor pro dopravu a cestovní ruch odvedli na této zprávě obrovskou práci. Nedostatek pozměňovacích návrhů ukazuje, že Parlament zaujal k této záležitosti důrazný a jednotný postoj a že jeho poslanci uznávají, že dosažení pokroku, pokud se týká směrnice o letištních poplatcích, je důležité.

Jsem rád, že k přijetí ustanovení směrnice, kterým se mění kapacita letiště z 1 milionu na 5 milionů cestujících za rok, došlo při prvním čtení. Chvályhodné je i to, že do společného postoje byla zahrnuta také ustanovení o životním prostředí.

Měl jsem sice dojem, že určité prvky ve společném postoji chyběly, ale zpravodaj to s úspěchem napravil při druhém čtení. Proto mu dávám svoji plnou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Směrnice o letištních poplatcích ukončí dlouhodobý konflikt a diskusi mezi letišti a leteckými společnostmi ohledně nákladů a kvality služeb. Tato nová ustanovení také ochrání cestující před nepřiměřeně vysokými letištními poplatky a omezí praxi zavádění uměle nadsazených cen, kterou uplatňují velká letiště. Doposud se náklady na využívání letiště přenášely na spotřebitele.

Směrnice má za cíl zvýšit transparentnost a zásady vybírání letištních poplatků. Zavádí také konkrétnější ustanovení o standardech jakosti služeb, které mají být poskytovány. Kromě toho ustavuje nezávislé dohlížecí orgány. Díky nové směrnici budou letištní poplatky konečně propojeny se skutečnými náklady a diskriminace mezi konkrétními leteckými dopravci ustane.

Tato směrnice bude platit pro 67 největších evropských letišť, které odbavují více než pět milionů cestujících ročně. Jedním z nich je letiště Okęcie ve Varšavě. Směrnice bude také platit pro největší letiště v konkrétním členském státě Unie. Do roku 2010 se tato směrnice začne týkat deseti dalších letišť.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písemně. (SV) Jsem proti tomuto návrhu od chvíle, kdy byl Parlamentu předložen, protože jsem přesvědčen, že Chicagská úmluva, která v současné době reguluje základní ustanovení, kterými se řídí letištní poplatky, by měla mít pro členské státy stejný význam i v budoucnosti. Není důvod měnit pravidla, která jsou obecně přijímána, a proto je mohou regulovat pouze členské státy.

Nový právní předpis EU znamená, že v případě sporu může stanovené ceny v konečné instanci interpretovat Evropský soudní dvůr, a to byl zjevně jeden z důvodů, proč byl tento návrh předložen. Já si nicméně myslím, že v případech, kdy Evropský soudní dvůr musí interpretovat závazný právní předpis Společenství, je důvod ke skepsi. Dělá mi starosti neochota vzít v potaz vnitrostátní ustanovení tam, kde jde o určité záležitosti. Myslím, že i v budoucnosti musí existovat důvody pro zpochybnění role Evropského soudního dvora, zejména v této věci.

 
  
  

− Zpráva: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Packové o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé, protože jsem přesvědčen, že tento krok pomůže vytvořit smluvní vztah mezi dvěma stranami, který usnadní přechod Bosny a Hercegoviny k plně funkčnímu státu.

Povede to k akceleraci hospodářství této země a umožní to postupné přiblížení jejích zákonů a právních předpisů k acquis communautaire Evropské unie, což posílí Dohodu o stabilizaci a přidružení (DSP), vzhledem k tomu, že je třeba velkého úsilí k překonání etnických rozdílů a posunu směrem k usmíření mezi stranami. Souhlasím také zejména s tím, že toto úsilí je třeba zaměřit na mladé generace prostřednictvím společných vzdělávacích programů v těchto dvou celcích a prostřednictvím společného pochopení nedávných tragických událostí, které se tam odehrály.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Evropský parlament „dává souhlas se závěrem dohody“...

Za těmito devíti slovy je 65 stran „dohody“, která se, kromě mnoha jiných negativních aspektů, řídí eufemisticky označenými „zásadami tržního hospodářství“.

Vedle některých znepokojujících politických aspektů je primárním cílem této smlouvy integrace Bosny a Hercegoviny do evropského vnitřního trhu, což je způsob, jak zajistit, aby hlavní nadnárodní společnosti EU měly kontrolu nad hospodářstvím této země.

Tato smlouva je plná termínů jako „volný obchod“, „volný pohyb kapitálu“, „liberalizace zřizování a poskytování služeb“ a „liberalizace dopravy“ (letecké, námořní, říční a pozemní). Jejím cílem je zajistit, aby Bosna a Hercegovina během šesti let „řádně uplatňovala a vymáhala“ acquis Společenství týkající se volné hospodářské soutěže na vnitřním trhu a také v „jiných oblastech souvisejících s obchodem“.

Je zřejmé, že podporujeme další rozvoj přátelských vztahů s jinými zeměmi, ale musí se tak dít v reakci na jejich skutečné potřeby. Tyto vztahy musí být vzájemně přínosné a musí přispívat oboustrannému rozvoji a musí se dodržovat zásada nevměšování a respektování národní suverenity.

Tato dohoda ale této zásadě odporuje.

 
  
  

− Návrh usnesení: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), písemně. (RO) Pirátství na moři je záležitostí, která je dnes stejně aktuální jako už několik stovek let. Má ale daleko k romantické „profesi“ popisované v dobrodružných románech nebo v seriálu „Piráti z Karibiku“.

Pirátství má své oběti a je zdrojem obrovských příjmů pro ty, kteří tuto „profesi“ provozují. Podle některých statistik napadli piráti jenom za minulý rok více než 60 lodí, z nichž 14 se zmocnili a stovky námořníků drželi jako rukojmí. Pirátství v Adenském zálivu stálo majitele lodí mezi 18 miliony USD až 30 miliony USD na výkupném, které zaplatili, aby získali zpět své lodě a jejich posádky.

Pirátství může dále vést ke komplikovaným situacím, jako když ukrajinská loď převážející více než 30 raketových střel upadla do rukou somálských pirátů. Tyto zbraně mohly docela dobře skončit u islámských radikálů v Somálsku nebo v jiných zónách konfliktů na africkém kontinentu. Je těžké vysvětlit, jak je možné, že v roce 2008 stále ještě existuje pirátství stejně jako ve středověku. Mezinárodní společenství celkově a Evropská unie zvlášť mají povinnost tuto historickou anomálii prozkoumat a vytvořit mechanismy, které s ním skoncují ve prospěch celého regionu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Plně podporuji usnesení o pirátství na moři. V současné době dochází v oblasti kolem Afrického rohu ke dvěma útokům za den a piráti narušují obchodní toky a brání mezinárodní pomoci, aby se dostala do Somálska. Toto usnesení požaduje koordinovanou akci mezi EU, OSN a Africkou unií s cílem izolovat piráty v regionu a zajistit, aby se do tohoto neklidného regionu dostala pomoc. Podporuji tato doporučení.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. – (PT) Jedním z nejdůležitějších aspektů mise EU NAVCO je skutečnost, že je to první námořní mise EU. Je ale třeba také poznamenat, že EU si je při podnikání kroků proti tomuto pirátství jasně vědoma toho, že hájí své přímé zájmy. Toto vědomí je nepochybně spojeno s důsledky globalizace. Se sbližováním světa a narůstající globalizací evropské ekonomiky je zřejmé, že naše zájmy leží daleko za našimi hranicemi a že jejich ochrana bude také vyžadovat prostředky, které jdou daleko za geografické okraje Evropy.

Stejně tak bychom měli zdůraznit, že tyto zájmy a jejich ochrana jsou zpravidla společné Evropě a jejím spojencům. Proto je role, kterou hraje NATO spolu s ostatními v boji proti pirátství, zásadní a musí se vzít v potaz a zahrnout do naší analýzy této proměnlivé situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh usnesení o pirátství na moři. Neblokovaný průjezd plavidel je naprosto nutnou podmínkou pro rozvoj mezinárodního obchodu: Evropská unie nemůže tolerovat pirátství, kterým jsou dotčeny rybářské lodě Společenství u pobřeží Somálska, bohatém lovišti pro zloděje, kteří se pohybují na moři.

Vítám výzvu přechodné somálské vládě, vyslanou ve spolupráci s Organizací spojených národů a Africkou unií, aby pirátství a ozbrojené loupeže spáchané ze somálského pobřeží proti plavidlům převážejícím humanitární pomoc považovala za trestné činy, které mají být stíhány zatčením jejich pachatelů na základě stávajícího mezinárodního práva. Nakonec chválím společnou akci prosazovanou Radou, konkrétně aby se rozšířilo právo pronásledovat tyto piráty po moři a ve vzduchu do teritoriálních vod pobřežních států, za předpokladu, že s tím budou dotčené státy souhlasit, a také aby se vytvořil mechanismus pro koordinovanou pomoc proti případům pirátství na moři.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Budu hlasovat pro toto usnesení a blahopřeji kolegům poslancům ve Výboru pro dopravu za to, že se chopili této iniciativy v této době.

Pirátství na moři je trestným činem, který nejenom ohrožuje životy námořníků, ale narušuje také právoplatný obchod a dokonce humanitární pomoc.

Piráti moderní doby nemají žádné romantické kouzlo; nejsou to žádné postavy typu Johnnyho Deppa, který se houpá v lanoví. Jsou to hrozní a nebezpeční zločinci, které je třeba dohnat k odpovědnosti.

Pirátství je problémem po celém světě a zejména u pobřeží Somálska, kde narostlo do epidemických rozměrů. Nyní nastal čas pro sjednocenou soustředěnou mezinárodní akci, která by tento typ činnosti zastavila. Toto usnesení přichází včas a já doufám, že našim vládám pomůže spolupracovat v rámci tohoto mezinárodního úsilí.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně.(EL) Návrh usnesení, který byl odhlasován velkou koalicí středo-pravých a středo-levých politických sil v Evropském parlamentu, využívá pirátství jako záminku k prosazování nových imperialistických intervencí EU v oblasti Somálska a Afrického rohu. Využívá případy pirátství v této oblasti, ve které se střetávají imperialistické aspirace EU, USA, Ruska a jiných sil, k nastolení a zajištění přítomnosti vojenských sil EU, které budou plně ozbrojeny prosazovat její imperialistické plány na získání geostrategické kontroly.

Evropský parlament vítá rozhodnutí Rady EU vytvořit a vyslat evropskou jednotnou námořní sílu, která je v podstatě zásahovou jednotkou pro evropské monopolní obchodní skupiny, které usilují o větší průnik na trhy a jejich přerozdělení pro svůj vlastní zisk. Tato nová imperialistická operace bude znamenat stále větší drancování zdrojů vytvářejících bohatství v dané oblasti, větší vykořisťování lidí kvůli ochraně monopolních zisků a nová nebezpečí oportunistických válek na bojišti konkurenčních imperialistů.

Lid může tyto nové imperialistické plány zavrhnout a využít své nezadatelné právo určit svoji vlastní budoucnost a osud na základě svých vlastních zájmů proti těmto imperialistickým zájmům a ambicím.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Delegace britských konzervativců podporuje silnou mezinárodní námořní akci proti pirátství, ale nejsme přesvědčeni, že je to oblast, kde EU může nebo by vskutku měla být zapojena. Proto jsme se zdrželi hlasování o tomto usnesení. Námořní skupina NATO je již do boje proti pirátství v mořích u Afrického rohu nasazována. Členské státy EU, které by musely přispět válečnými loděmi do „námořních sil EU“, již přispívají na reakci NATO. EU nemá žádná další aktiva. Nepřináší žádnou přidanou hodnotu, pouze složitost, zmatek a zdvojení, když daná situace vyžaduje konzistenci, jednoznačný řetězec velení a politické kontroly a přímočará pravidla pro zapojení do konfliktu. To je úkol pro NATO. Máme také výhrady k odkazům na „rybářská plavidla EU“, „rybáře EU“, „rybářská, obchodní a osobní plavidla Společenství“. EU nevlastní žádné lodě a žádné lodě se neplaví pod vlajkou EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. − (PL) Mezi roky 2000 a 2006 bylo po celém světě zaznamenáno 2 400 aktů pirátství. Toto číslo nezahrnuje incidenty, které přepravní společnosti nehlásí ze strachu před zvýšením jejich pojistného. Australská vláda vypočítala, že skutečný počet aktů pirátství je o dva tisíce procent vyšší. Pirátství vede ke ztrátám v řádu 13–16 miliard USD ročně a toto číslo se během dalších několika let výrazně zvýší.

Somálsko je pouze špičkou ledovce. Od roku 2000 patří k nejnebezpečnějším vodám na světě vody podél pobřeží jihovýchodní Asie, společně s vodami kolem Malajsie, Indonésie, Nigérie, Iráku a Tanzanie.

Akty pirátství na moři představují vážnou hrozbu nejenom pro lidi, ale také pro bezpečnost na moři. Evropská unie by měla udělat vše pro to, aby této hrozbě zabránila.

 
  
  

– Návrh usnesení (B6-0544/2008) – Rovnocennost účetních standardů

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. − (PL) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) jsou solidním základem pro sjednocení účetních standardů po celém světě. Generalizované využívání celosvětově přijímaných účetních standardů zlepší transparentnost a srovnatelnost účetních výkazů. Přínosy pocítí stejnou měrou jak podniky, tak investoři. Spojené státy uznávají pouze účetní výkazy připravené na základě IFRS ve verzi vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy (IAS). Spojené státy však daly najevo, že po určité přechodné období jsou připraveny akceptovat účetní výkazy připravené na základě IFRS ve verzi přijaté v rámci nařízení (ES) č. 1606/2002, aniž by požadovaly jejich uzpůsobení.

 
  
  

− Návrh usnesení: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro návrh usnesení Evropského parlamentu o dopadu opatření pro bezpečnost letecké dopravy a detektorů pro fyzickou kontrolu, tedy přístrojů, které vytvářejí snímané obrazy osob, jako by tyto osoby byly nahé, což je obdoba virtuální osobní prohlídky, na lidská práva, soukromí, osobní důstojnost a ochranu osobních údajů, protože souhlasím se zpravodaji, že toto kontrolní opatření, které ani zdaleka není pouze technické povahy, má závažný dopad na právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů a právo na osobní důstojnost. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že by mělo být doprovázeno důslednými a odpovídajícími bezpečnostními zárukami.

Protože podmínky pro přijetí usnesení ještě nebyly splněny, vzhledem k tomu, že stále ještě chybí zásadní informace, bych rád upozornil na nutnost požádat Komisi, aby před vypršením tříměsíční lhůty provedla vyhodnocení dopadu na základní práva a do začátku listopadu 2008 urychleně vypracovala postoj k detektorům pro fyzickou kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Podporuji návrh usnesení Evropského parlamentu o dopadu opatření pro bezpečnost letecké dopravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, osobní důstojnost a ochranu osobních údajů.

Jsem znepokojen navrhovaným nařízením, které umožňuje využívat detektory pro fyzickou kontrolu jako povolený způsob prověřování cestujících na letištích v Evropské unii. Tyto přístroje vytvářejí snímané obrazy osob, jakoby tyto osoby byly nahé, což je obdoba virtuální osobní prohlídky. Toto opatření, které ani zdaleka není pouze technické povahy, má závažný dopad na právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů a právo na osobní důstojnost

Mám za to, že podmínky pro přijetí usnesení ještě nebyly splněny, že Evropskému parlamentu stále ještě chybí zásadní informace a že Evropská komise musí provést vyhodnocení dopadu na základní práva, konzultovat nezávislé úřady zabývající se ochranou osobních údajů a provést vědecké a lékařské vyhodnocení možného dopadu takových technologií na zdraví.

Přijetí usnesení, aniž by bylo provedeno vše, co bylo řečeno výše, prokáže ukvapenost, které občané Evropy nebudou rozumět a která bude představovat jenom další krok ve zvyšování bezpečnosti s naprostou lhostejností k základním svobodám a osobní důstojnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písemně. (RO) Zdržel jsem se hlasování k tomuto návrhu usnesení, protože Evropská unie potřebuje mnohem zralejší úvahy o rovnováze mezi bezpečností a svobodou. Rozumí se samo sebou, že obě jsou pro občany v členských státech základními hodnotami a je třeba je chránit stejnou měrou. Je ale třeba, abychom si uvědomili, že technologie, které používají zločinecké gangy nebo teroristé, jsou v mnoha případech pokročilejší než ty, které mají k dispozici naše úřady pro vymáhání práva. Nedá se omluvit, že Evropská unie nepoužívá nejmodernější dostupné technické zdroje, pokud jejich využití může znamenat předcházení ztrátám na lidských životech.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. – (PT) V posledních letech vedou přísnější bezpečnostní požadavky v letecké dopravě stále více k otázkám týkajícím se jejich slučitelnosti s individuálními právy. Tato potřeba harmonizovat zájmy již tradičně vyvstává zejména v oblasti svobody a soukromí. Tyto obavy se znovu objevily i v tomto případě a vyžadují odpovídající reakci, kterou je možné, jak věříme, poskytnout. Pokud však vezmeme v úvahu na jedné straně intenzitu narušení práv při použití současných metod, a na druhé straně odpovědi, které poskytují řešení zahrnující záznam obrazů, a zajistíme fyzickou vzdálenost mezi pracovníkem bezpečnostní služby a cestujícím, který je podrobován kontrole, zdá se, že některé z těchto otázek se staly bezpředmětnými nebo by se přinejmenším bezpředmětnými stát mohly.

Existuje však jiná otázka, která podle mě nebyla dostatečně řešena a která vyvolává zásadní obavy. Zdravotní dopady této technologie nebyly ještě odpovídajícím způsobem prostudovány. Hodnota, která je v tomto případě vystavena riziku, konkrétně zdraví občanů, vyžaduje, aby se postupovalo s opatrností. Bude těžké to zajistit, pokud se opatření přijímají bez podmínek navržených v původní verzi textu předloženého k hlasování. Proto jsem hlasoval proti pozměňovacímu návrhu, který usiloval o odstranění těchto podmínek.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. (SV) Hlasuji pro tento návrh usnesení, který požaduje, aby se problémy spojené s využíváním detektorů pro fyzickou kontrolu prošetřily před přijetím stanoviska. Usnesení ale mohlo jít dál. Jsem v zásadě proti využívání detektorů pro fyzickou kontrolu, které je spojené s příliš velkým narušením soukromí a je v nepoměru k tomu, co tím chce být dosaženo. Stávající systém se svým porušováním soukromí již pohybuje na hraně a je dostatečně bezpečný.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Τoussas (GUE/NGL), písemně. (EL) Nepřijatelný návrh usnesení EU o využívání detektorů pro fyzickou kontrolu na letištích nemá co do činění s bezpečností letectví. Tvoří součást zpátečnické politiky a je hrubým a do nebe volajícím porušením osobních práv a svobody pracovníků a má také bolestné důsledky pro jejich zdraví a bezpečnost.

Demagogické zmínky, výtky a námitky týkající se nedostatečných záruk u detektorů pro fyzickou kontrolu, které jsou obsaženy ve společném návrhu daného usnesení předkládaném Evropským parlamentem, razí cestu pro zavedení tohoto nepřijatelného a vysoce nebezpečného systému.

Navrhované opatření, které je nevkusnou urážkou důstojnosti člověka a samotné jeho osobnosti, a zároveň vystavuje jeho zdraví vážnému riziku, znovu a opakovaně odhaluje skutečnou, odpudivou tvář Evropské unie kapitálu. Lidé si musí znovu dělat své vlastní závěry. Elektronické svlékání občanů, se „zárukami“ nebo bez nich, je naprosto nepřijatelné a je třeba ho otevřeně a rozhodně odsoudit s okamžitou platností. Odpor, neposlušnost a vzdorovitost tváří v tvář politice a opatřením EU jsou jediným způsobem, jak si lidé mohou ochránit svoji důstojnost.

 
  
  

− Návrh usnesení: (B6-0541/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. (NL) Významná většina všech národů v bývalé Jugoslávii se chce připojit k Evropské unii. Toto přání vyslovili nejenom Albánci a Makedonci v Makedonii, kteří našli řešení svých rozdílných názorů na vládu této země teprve nedávno, ale také Srbové, Černohorci a kosovští Albánci, kteří se v nedávné době rozloučili se společným státem, společně se Srby, Chorvaty a Bosňany v Bosně a Hercegovině. Evropská unie by udělala dobře, kdyby význam toho nepřeceňovala. Skutečnost, že si přejí spolupracovat s Evropskou unií, nevypovídá vůbec nic o struktuře státu, kde žijí. To je v rukou samotného lidu, ne Evropské unie. Pokud si mají vybrat mezi regionální samosprávou a přenesením pravomocí na ústřední vládu, protože to je to, co chce Evropská unie, pak se rozhodnou pro to první. K válce v Bosně v letech 1992 a 1995 došlo proto, že většina obyvatel nechtěla ústřední vládu, ale nanejvýš volné partnerství. Včerejší rozprava jasně ukázala, že významná většina tohoto Parlamentu by podpořila možnost více centralizované vlády v Bosně a Hercegovině spíše než decentralizaci. Protože tento cíl je nedosažitelný, Evropská unie se odsuzuje k časově neomezené přítomnosti v této zemi. Proto budu hlasovat proti.

 
  
  

− Návrh usnesení: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Tento návrh usnesení tvoří součást hrubé kampaně s cílem zfalšovat historii ztotožněním komunismu s fašismem v procesu, který fašismus ostudně přikrášluje a staví ty, jejichž cílem bylo zotročit lidství, na roveň s těmi, kteří hrdinsky bojovali za svobodu.

Jak jsme již dříve zdůraznili, jedná se o hluboce antikomunistickou kampaň, jejímž cílem je rozdělit demokratické síly popřením a zfalšováním příspěvku komunistů k protifašistickému odboji a k rozvoji naší civilizace. Nelze zapomínat, že antikomunismus byl ideologickým pojítkem několika fašistických diktatur a faktorem, který využívaly k rozdělení demokratických sil.

Tento návrh usnesení tvoří také součást pokusů zahalit skutečnost, že je to kapitalismus, který ve světě zasévá semena utrpení a hladu. Jen si poslechněte Organizaci OSN pro výživu a zemědělství, která nedávno vydala zprávu, že desítky milionů lidí padnou za oběť hladu, což je situace, která se již dotýká okolo miliardy lidí na zemi.

Na tento návrh usnesení se musí pohlížet v kontextu nárůstu nacionalistických sil na Ukrajině, pokusů zastírat spolupráci ukrajinských profašistických sil s nacisty, tlaku na rozšíření NATO a současné kampaně proti Rusku.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písemně. − Labourističtí poslanci Evropského parlamentu si přejí vyjádřit silnou podporu přesvědčení, že hladomor z let 1932–1933 byl úděsnou, člověkem vytvořenou lidskou tragedií, a jsme přesvědčeni, že je důležité prosazovat uctění památky a povědomí veřejnosti o uměle vyvolaném hladomoru společně s jeho významem v historii Ukrajiny.

Britský premiér Gordon Brown vydal 15. května 2008 společné prohlášení s prezidentem Ukrajiny, ve kterém se Británie zavázala ke spolupráci v mezinárodních institucích na šíření informací o holodomoru. Ačkoliv oficiálně neuznáváme, že by události z let 1932–1933 spadaly pod definici Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, bereme na vědomí, že některé akademické názory tento pohled podporují, a jsme odhodláni pokračovat v rozpravě a podrobném studiu jakýchkoliv nových důkazů.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. – (FR) Náš Parlament přinejmenším uznává hrůzu vyhlazení prostřednictvím hladomoru – holomodoru –, který byl na Ukrajině vyvolán sovětským režimem. Je ale politováníhodné, že se v tomto případě nepostavil do čela Parlament Ukrajiny a neoznačil tento masový zločin za genocidu.

Tento hladomor, který v letech 1932 a 1933 usmrtil miliony Ukrajinců, opravdu nebyl pouze výsledkem ekonomické a společenské absurdity komunismu; byl plodem plánu na vyhlazení, který odpovídá definici genocidy, tedy „činů spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou“ a také „úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení“.

V době, kdy zejména ve Francii těží určitá extrémní komunistická levice ze střední třídy své výhody z podpory médií, uznání genocidy, jako je tato, by umožnilo vzpomenout na hrůzy marxismu-leninismu, který byl odpovědný za smrt 200 milionů lidských bytostí od bolševické revoluce v roce 1917 a který i dnes stále utlačuje více než jeden a půl miliardy lidí na Kubě, v Severní Koreji, ve Vietnamu a především Číně, kde se velmi dobře mísí ta nejméně kontrolovaná forma kapitalismu s komunistickým totalitarismem.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. (NL) Moje skupina nepodepsala tento návrh usnesení a většina hlasovala proti, protože jsou přesvědčeni, že vznik Sovětského svazu tam, kde v té době existovalo zaostalé Rusko, byl krokem vpřed a umožnil mnoha špatně vzdělaným, špatně placeným a bezprávným lidem žít lepší život. Sdílím toto přesvědčení, ale to nemůže ospravedlnit všechny prostředky, které byly v té době použity. Někteří, hlavně jejich vůdce Stalin, ve prospěch modernizace považovali individuální právo na život lidí, kteří zastávali odlišné názory, za naprosto nevýznamné. Tento postoj zapadal do rámce dlouhé ruské tradice útisku a násilí. Všechny špatné prostředky minulosti byly oprášeny, tentokrát s cílem potlačit jakoukoliv opozici. Původní ideál demokracie a rovných práv pro všechny lidi byl postaven až na druhé místo. Dobro, o které bylo usilováno, se stalo ospravedlněním zla, které bylo konáno na základě myšlenky, že historie vždy soudí ve prospěch vítězů. Žijeme nyní o 75 let později a je jenom správné a spravedlivé, aby se věnovalo hodně pozornosti tomu, co se tehdy pokazilo a kolik to přineslo obětí. Proto budu hlasovat pro tento návrh usnesení.

 
  
  

− Zpráva: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písemně. − Já a moji kolegové britští konzervativní poslanci podporujeme práci evropského veřejného ochránce práv a věříme, že mnoho návrhů na zlepšení plnění této role stojí za podporu.

S ohledem na bod odůvodnění B bych rád objasnil, že delegace britských konzervativních poslanců Evropského parlamentu je proti Lisabonské smlouvě a začlenění Listiny základních práv do této smlouvy. Jsme přesvědčeni, že by proces ratifikace této smlouvy měl skončit po rozhodném „ne“ vysloveném při hlasování v Irsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) V této zprávě povzbuzuje Petiční výbor veřejného ochránce práv, aby pokračoval v dvojím cíli, který vyhlásil ve své výroční zprávě za rok 2006, konkrétně pracovat s evropskými orgány na prosazování dobré správy a zvyšování komunikačního úsilí, aby všichni občané, kteří budou případně potřebovat využít jeho služby, byli řádně informováni o tom, jak to udělat. Nárůst počtu podaných stížností potvrzuje význam této informace.

Je třeba si zapamatovat, že veřejný ochránce práv má nyní, po změnách, které přijal Evropský parlament na jeho žádost, více pravomocí. Celkový počet šetření, kterými se veřejný ochránce práv zabýval v roce 2007, vzrostl na 641. Z nich se 64 % týkalo Evropské komise, 14 % Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), 9 % Evropského parlamentu a 1 % Rady Evropské unie. Mezi hlavní typy údajné špatné správy patřil nedostatek transparentnosti, včetně odmítnutí informací, nespravedlivost a zneužití pravomocí, neuspokojivé postupy, prodlení, kterým bylo možné zabránit, diskriminace, nedbalost, právní chyby a nezajištění plnění povinností. V některých situacích byly případy vyřešeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. − (PL) Evropský veřejný ochránce práv, pan Diamandouros, předložil tuto zprávu Petičnímu výboru dne 19. května 2008. Podal v ní podrobný výčet svých činností společně s údaji vyjádřenými v číslech a procentech. Podle zmíněné zprávy se počet oprávněných stížností adresovaných veřejnému ochránci práv zvýšil. Vzrostl z 449 v roce 2006 na 518 v roce 2007. V porovnání s rokem 2006 počet neoprávněných stížností v minulém roce poklesl. Důvody k podání stížností byly různé. Patřil k nim nedostatek transparentnosti, neuspokojivé postupy, prodlení, kterým bylo možné zabránit, diskriminace, nezajištění plnění povinností a právní chyby. Většina stížností, celkem 65 %, se týkalo Evropské komise. Pouze 9 % stížností podaných veřejnému ochránci práv se týkalo Evropského parlamentu. Evropský ochránce práv také zmínil chyby na straně evropských orgánů. Pan Diamandouros kritizoval Evropskou komisi za nedodržení zákonné povinnosti zveřejnit v roce 2006 výroční zprávu za rok 2005 o přístupu k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí