Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2158(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0358/2008

Arutelud :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Hääletused :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0524

Arutelud
Neljapäev, 23. oktoober 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

10. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
PV
  

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

 
  
  

Selgitused hääletuse kohta

 
  
  

Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve projekt

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Proua juhataja, ma ütlen kõigepealt, et mul on hea meel, et eelarvepaketi üle toimus hääletus ja see võeti vastu. Kultuuri- ja hariduskomisjoni aseesimehena jälgisin ma muidugi eriti selle valdkonnaga seotud teemasid, ning mul on hea meel ühe tähtsa projekti, nimelt Tamperes toimuvate Euroopa noorte olümpiapäevade poolt hääletamise üle.

Tähtis on tagada, et me kasutame eelarvet, et realiseerida selliseid projekte, mis meid avalikkusega lähendaksid. Siis saavad inimesed näha ja kogeda, kuidas liit nende piirkonnas tegutseb. Eelarve ise on tugev, kuid ma arvan, et ma hääletasin Euroopa Liitu rahvusvahelise partnerina mainiva rubriigi all punkti 134 puhul valesti, kuna ma jälgisin rühma nimekirja, ning ma ei ole sellega igas suhtes nõus. See tasub ehk mainimist, kuid muu suhtes võin ma öelda, et olen selle eelarve projektiga rahul ja mul on hea meel, et see läbi läks.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Proua juhataja, ma keeldusin selle 2009. aasta üldeelarve projekti punkti 134 suhtes hääletamast, kuna muudatusettepaneku esitajate intellektuaalne ebaausus ja küünilisus toetuvad paljude meie kodanike siiratele muredele ja hirmudele, üritades vihjata, et nii praegu kui ka minevikus on ELi arengufondide vahendeid jagatud valitsustele ja organisatsioonidele programmide jaoks, mis sisaldavad: „sundaborti, sundsteriliseerimist ja lapsetappu“, mille kõige me täielikult hukka mõistaksime. Seda ei oleks vaja üldse öeldagi. Sellega õigustavad nad emotsioone tekitava muudatusettepaneku sõnastust, teksti, mis on juba kasutusel, hoides silma peal järgmise aasta juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel. Muudatusettepanekut kujutatakse kui, ja ma tsiteerin: „Katset jätta sellised projektid välja ELi 2009. aasta eelarve vahendite saamisest”. Kuna ELi raha ei ole kunagi sellisel moel, vaid alati vastavalt Kairo/ICPDle kasutatud, ning kuna selle aasta eelarves ei ole vastavat ettepanekut selleks, tuleb ettepaneku esitajate poliitilist väärtegu tunnistada kõikidel ausameelsetel ja intellektuaalselt ausatel kommentaatoritel.

 
  
  

Raport: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Ma toetasin 2009. aasta eelarvet ja ka ettepanekut seda suurendada, võrreldes sellega, mida komisjon on välja pakkunud. Kuigi sellest ei piisa, et täita kõigi liikmesriikide tohutuid nõudmisi või rakendada kõiki tähtsamaid poliitikaid, usun ma, et see täidab ELi olulist põhimõtet, milleks on solidaarsus.

Suunates rahalised vahendid vähemarenenud riikidele ja piirkondadele, on rahastamisvahend end tasakaalustatud arengu saavutamisel tähtsa tegurina kehtestanud. Selles suhtes on oluline roll Ühtekuuluvusfondil, kuna see on suunatud liikmesriikidele, kellel tuleb selle raha abil vähendada lõhet majandusliku ja sotsiaalse arengu tasemete vahel. Eriti tähtis on see uute liikmesriikide jaoks, kes vajavad tõesti ühenduse finantsressursse. Ma ei arva, et need ressursid peaksid alluma rangematele tingimustele kui on Euroopa Liidu heakskiidetud reeglid ja korrad.

Need on väga tähtsad, et aidata Bulgaarial oma arengus järele jõuda ning saavutada Euroopa Liidu keskmine elatustase. Otsus hääletada ettepaneku vastu paigutada Ühtekuuluvusfondi ressursid reservi, on hea otsus. See ettepanek oli seotud ebamääraste kriteeriumitega, eriti kinnipeetava raha tagasimaksmise suhtes. Minu arvates on Euroopa Komisjoni ja parlamendi käsutuses piisavad kontrollmehhanismid, et tagada raha tõhus kasutamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Proua juhataja, ma hääletasin 2009. aasta üldeelarve projekti ning eriti komisjoni eelarve vastu, kuna minu sooviks on teha poliitiline avaldus, kiitmata mitte ühelgi moel komisjoni tegevust heaks.

Üldiselt pean ma komisjoni institutsiooniks, mis oma määratluse ja põhimõtete kohaselt toimib ebademokraatsel moel, kuna see koosneb puhtalt poliitiliselt ametisse nimetatud kõrgetest ametnikest, meenutades sellele vaatamata oma käitumiselt mõnede Euroopa mandariinide oma, kes ei salli järelevalvet ning keda ei saa kehtiva korral ka kohaselt karistada.

Poliitilises mõttes olen ma 2009. aasta eelarve suhtes alustuseks vastu komisjoni lakkamatutele jõupingutustele jätkata igal juhul seda neetud teed, et liita Euroopa Liiduga islamiriik ja Euroopa piiridest väljajääv Türgi. Ma ei kavatse sellist poliitikat heaks kiita.

 
  
  

Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekt

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Proua juhataja, me hääletasime proua Sinnotti muudatusettepaneku 134 toetuseks, mis käsitleb olukorra ära hoidmist, kus ühenduse abi antakse mõnele valitsusele, organisatsioonile või programmile, mis toetab või osaleb selliseid inimõiguste rikkumisi nagu sundabort, sundsteriliseerimine või lapsetapp sisaldava programmi juhtimises.

Kuid me peame siiski tähtsaks küsida proua Sinnottilt sellise muudatusettepaneku esitamise põhjendust. Oma käesoleva nädala pressiteates viitas ta Hiinale ja Vietnamile, kus tema väitel kasutatakse praegu ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA) kaudu ELi raha sundabortideks, -steriliseerimiseks ja lapsetapuks. Ma rääkisin täna hommikul UNFPA Brüsseli ametkonna juhatajaga, kes ütles, et ÜRO rahvastikuprogramm UNFPA ei toeta sundtegevust ega aborti. See järgib 1994. aastal peetud rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi mandaati, mis sedastab selgelt, et soojätkamisalased tervishoiukavad peaksid pakkuma kõige laiemat teenuste valikut ilma igasuguse sundimiseta. Lisaks sellele on globaalne ühiskond otsustanud, et aborti ei tohiks kunagi pereplaneerimisvahendina propageerida. Hiina kodanikud on saanud kasu UNFPA olemasolust ja selle tulemusel rahvani jõudnud algatustest. Nendes Hiina ja teiste riikide piirkondades, kus UNFPA tegutseb, pakutakse naistele nende reproduktiivtervisega seotud otsuste puhul rohkem valikuid ning reproduktiivtervishoiu kohta rohkem teavet, samuti vaba juurdepääsu sellele.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Proua juhataja, see oli keeruline hääletus ja keeruline eelarve. Mul on kahju, et muudatusettepanek 133 läbi ei läinud, kuna see oleks osutanud rohkem tähelepanu hoolekandeasutustes viibivatele puuetega lastele. Meie mureks oli nende laste deinstitutsionaliseerimine. See probleem ei ole siiski kadunud ning me jätkame võitlust nende õiguste eest. Ma loodan, et komisjoni president vastab mu kirjale selle probleemi suhtes.

 
  
  

Raport: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Proua juhataja, ma hääletasin Euroopa Liidu üldeelarve projekti resolutsiooni vastu Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni esitatud muudatusettepaneku tõttu, mida enamik minu kaasliikmetest ei ole isegi näinud ja mille reguleerimisala hinnanud, olles viimase hetke katseks järjekordselt kuulsa Coxi paketti tõlgendada, mis käsitleb Euroopa Parlamendi liikmete tulevast staatust nii, et võib nende vabatahtliku pensionifondi mõttetuks muuta.

Kõnealune muudatusettepanek ei kajasta, mida on Coxi paketis juba selgesõnaliselt kokku lepitud. Seepärast ei tule kõne allagi peaaegu kõigi liikmete uutest õigustest ilmajätmine. Sellel muudatusettepanekul ei saa mitte mingil juhul olla väiksematki mõju selles suhtes kehtestatavate sätete rakendamisele.

Me kanname hoolt selle eest, et olukord parandatakse, kuna hääletus toimus liikmete teadmata, ning nüüd tulevad nad kõik minu jutule, olles jahmunud selle muudatusettepaneku tegelikust sisust. Pensionifondi aseesimehena hoolitsen ma selle eest, et see saaks parandatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Proua juhataja, viimasel hääletusel hääletasin ma erinevate Euroopa institutsioonide, sealhulgas loomulikult parlamendi 2009. aasta üldeelarve projekti vastu. Ma toimisin nii eelkõige, kuna ma ei ole veendunud, et eranditult kõik need Euroopa institutsioonid käsitlevad seda suurt maksuraha ökonoomselt ja vastutustundlikult. Ausalt öeldes ma usun, et vastupidine olukord on pigem reaalsem.

See kujutlus, mis meie valijatel Euroopa institutsioonide suhtes on, ning millest me peaksime vägagi teadlikud olema, kujutab endast sooja kohta, kus ülemakstud ja liiga väheselt maksustatud parteitöötajad ja Euroopa Parlamendi liikmed moodustavad sovetliku nomenklatuuri, kus võetakse sageli vastu avalikkusele mõistmatuid ning kodanike tahte ja huvidega kindlasti vastuolus olevaid otsuseid.

Selline ongi see kujutluspilt, mis ei kehti kindlasti kõigi ja kõige kohta, kuid milles on kardetavasti päris mitmete Euroopa institutsioonide puhul mõningane tõde sees.

Minu arvates tuleb meil enda parlamendis korda luua, enne kui me saame hakata Euroopast positiivsemat kujutluspilti edastama.

 
  
  

Soovitus: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Lubage mul selgitada, miks ma hääletasin härra Stockmanni raporti poolt, mis käsitleb õhutranspordi tasusid. Ühest küljest on mul hea meel kohustuse üle määrata reisijatele lennukipiletitel või pakkumistel ühised lennujaamatasusid sisaldavad maksumused, aidates seeläbi kaasa suuremale läbipaistvusele reisijate otsustamisel ning soodustades majanduskonkurentsi. Kõige enam on mul siiski heameel piirangu üle, mis ühtlustab põhiliste riiklike ja suuremate lennujaamade tasusid, võimaldades väiksematel lennujaamadel madalamaid hindu pakkuda ja konkureerida seeläbi turul, kus on praegu väga vähe läbipaistvust. See loob piirkondlikele lennujaamadele arenguvõimaluse ning mitmetele avalikkusele pakutavatele õhutransporditeenustele võimaluse laieneda.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Proua juhataja, ma sooviks öelda, et pidades silmas merepiraatluse üha suurenevat ohtu Somaali poolsaare ligidal, toetab piraatlust käsitleva resolutsiooni ettepaneku projekt liikmesriikide tahet võtta ette kooskõlastatud meresõjakäik. Kahjuks on muudatusettepanekud suuremas osas vaid vagad lootused või toovad lihtsalt välja juba niigi ilmselge tõe, nagu Somaalia anarhiasse langemine − sündmused, millest tuleb kindlasti üksikasjalikud järeldused teha.

Kindlasti ei ole võimalik piraatlusega tõhusalt võidelda siis, kui piraatide baasid on hävitamata. Samuti on kahetsusväärne, et see tekst ei too välja peamist põhjust piraatluse taastekkimiseks, mis esindab Euroopa tsiviliseeriva mõju vähenemist sellele maailma osale.

Lõpetuseks, minu arvates on üpris veider soov nõuda, et liikmesriikide mereväed eristaksid piraatluse vastu võitlemist tegevusest, mis viidi ebaselgetel põhjustel läbi operatsiooni „Kestev vabadus“ kontekstis, just nagu Bin Laden põgeneks mingil moel ruhega Afganistanist Pakistani kaudu Uus-Meremaale. Ma mõistan, et esineb sellise eristamise juurutamise soov, kuid selles piirkonnas olevad laevad peavad tegelema mõlema missiooniga.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (B6-0544/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). – Proua juhataja, raamatupidamisstandardid on finantsteenuseid käsitleva keele väga olulisteks elementideks. Investorite jaoks on suuriigi raamatupidamisstandardite rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditele (IFRS) lähendamiseks tehtud sammud suureks edasiminekuks. See tähendab, et ettevõtetel on võimalik oma raamatupidamisdokumente ühes põhivormis avaldada, mida peaksid aktsepteerima kogu maailma suuremad majanduskeskkonnad. Kanada, Hiina, Jaapan, USA, ja tundub, et nüüd ka India, soovivad üksmeelselt oma standardeid IFRSile lähendada.

Kuigi minul kui läbipaistvuse direktiivi raportööril on selle üle hea meel, tuleb mul tunnistada, et selleks, et saavutada reaalne lähenemine, tuleb veel tööd teha. Seepärast olen ma koos oma kaasraportööriga, Margarita Starkevičiūtėga heaks kiitnud muudatusettepanekud selle lähenemisprotsessi edenemise jälgimise kohta. Ma usun, et komisjon saab oma arutlustes erinevate riigiasutustega hoida olukorda pidevas arengus. USA suhtes olen ma kindel, et uut administratsiooni saab seoses reaalse ja olulise edu saavutamiseks vajalike tegevustega usaldada ja sellele loota. Komisjon peaks selles osas pidevalt silma peal hoidma.

Raamatupidamisstandardite endi puhul on väga tähtis hoida rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogus (IASB) kokku lepitud lähenemisviisi. Nende eeskirjade terviklikkus pannakse proovile katsetega nõrgestada neid riiklikel põhjustel. Nendele katsetele tuleks tugevalt vastu seista ning sellise surve puhul toetada õiglase väärtuse arvestust.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Proua juhataja, ma ei jätnud selle õhusõidukeid ja kehaskannereid käsitleva resolutsiooni ettepaneku üle hääletamata seepärast, et ma olen selles väljendatud reisijate privaatsusõiguse tingimuste vastu, vaid hoopis vastupidi. Ka mina usun, et kehaskannereid ei saa kasutusele võtta ilma selge teadusliku ja meditsiinilise hindamiseta võimalike mõjude suhtes, mida kõnealuse tehnoloogia kasutamine võib kasutajate tervisele avaldada.

Ma avaldan lihtsalt kahetsust, et toetust ei leidnud ettepanek hääletamine edasi lükata ning kutsuda volinik Tajani esitlema sellel teemal tehtud uurimust, mis oleks võimaldanud meil kehaskannerite kasutamise kohta teadlikumat otsust teha.

See on väga tõsine teema, mis sisaldab nii kodanike julgeolekut kui ka uue teedrajava tehnoloogia kasutamist. Seepärast on minu arvates väga kahetsusväärne, et me siin parlamendis seda teemat nii alatult käsitleme.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (SK) Proua juhataja, lubage mul ühe Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku kaasautorina, mis käsitleb Holodomori mälestamist, suurt näljahäda Ukrainas (1932−1933), fraktsiooni PPE-DE nimel alustuseks väljendada oma tänu kõigile oma parlamendikaaslastele, kes hääletasid selle resolutsiooni ettepaneku poolt.

Fraktsiooni PPE-DE juhtimisel jõuti kompromissile, mille kohaselt eemaldati Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni taotluse kohaselt sõna „genotsiid“. Jälgides eile ise seda arutelu, mis oli küll täis tugevaid emotsioone ja volinik Tajani jõulisi sõnu, ei ole kellelgi kahtlustki, millist nimetust see õõvastav tegu peaks kandma, mis hävitas kümme miljonit inimest. Nüüd jääb ajaloolaste ülesandeks faktide ja selle üle elanud inimeste sõnade põhjal lõpetada vaikimine ja nende sündmuste varjamine. Meie raamatukogudes peab olema raamatuid, mis annavad tunnistust Ukraina näljahäda kohta.

Hääletades resolutsiooni ettepaneku poolt, mis tembeldab selle Ukraina näljahäda (1932−1933) kohutavaks kuritööks Ukraina rahva ja inimkonna vastu, oleme me täna kleepinud Euroopa ajalooraamatutesse tagasi lehekülje, mille Stalin välja rebis.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Proua juhataja, ma hääletasin Holodomori, Ukraina suurt näljahäda käsitleva resolutsiooni poolt. Resolutsioonis on seda õigustatult nimetatud kohutavaks kuritööks Ukraina inimeste ja tõepoolest ka inimkonna vastu. Teatavate fraktsioonide seisukoha tõttu on resolutsioonis siiski välditud sõna „genotsiid“, mille kasutamine oleks antud juhul õiglane ja asjakohane.

Ukraina parlament ja 26 riiki on määratlenud selle, vähemalt nelja miljoni inimese surma põhjustanud kuritöö genotsiidina. Lisaks sellele tsiteerib resolutsiooni põhjendus B ÜRO 1948. aasta genotsiidi konventsiooni, mis käib selgemõtteliselt ka Ukraina juhtumi kohta. Seega ma loodan väga, et Euroopa Parlament ühineb peagi nende riikide seisukohtadega.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Proua juhataja, me oleme mälestanud Holodomori, näljahädaga Ukraina põllumeeste plaanipärast hävitamist, ning meie parlament on tunnistanud selle genotsiidiks, nagu tegi ka just meie kaasliige.

Ma sooviksin rõhutada tõsiasja, et genotsiidi toimepanijad istusid Nurembergis tsivilisatsiooni kohtunike seas, mis peaks täna tegema võimalikuks vaielda Nurembergi protsessi koosseisu, menetluse ja järelduste üle. Tänases Euroopas aga arreteeritakse, võetakse vahi alla, aetakse taga, ruineeritakse, jälitatakse ning vangistatakse seda arutelu pidavaid haritlasi. Mis veelgi hullem, ka nende advokaate, kes esindavad samu järeldusi, aetakse taga ja võetakse kinni.

Näiteks härra Pötteringi riigis aetakse neid taga ja arreteeritakse sellise korra kohaselt, mis sarnaneb stalinistlikele protsessidele. Me andsime Sahharovi mõttevabaduse auhinna Hiina dissidendile, kuid sama hästi oleks võinud selle anda teatavatele eurooplastele, näiteks julgele saksa advokaadile Sylvia Stolzile.

 
  
  

Raport: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, Doris Pack on nagu alati esitanud suurepärase teksti, kuna ta ei ole spetsialist ainult Lõuna-Euroopa, vaid ka hariduse valdkonnas.

Mul on hea meel asjaolu üle, et haridus on stabilisatsioonilepinguga seoses eriliselt rõhutatud valdkond. Me peame siiski oma lähenemisviisi laiendama, keskendudes esmalt rohkem viisavabaduse protsessi kiirendamisele ning andes Bosnia ja Hertsegoviina noortele võimaluse Euroopas õppimise ja reisimise kaudu seda rohkem tundma õppida.

Teiseks otsustavaks faktoriks on Sarajevosse Euroopa mitmeusulise ülikooli rajamine, mida toetavad kõik kolm riigi usukogukonda ning mis tegutseks Euroopa sallivuse ja vastastikuse mõistmise keskusena, hoolimatuse asemel igas religioonis ning inimeste päritolu põhjal. Koos meie tugeva toetusega ei esinda see Euroopa ülikool ainult suurt arengut Bosnia ja Hertsegoviina inimeste jaoks, vaid võimaldab Bosnia ja Hertsegoviinal ka saata signaal kogu Euroopa kontinendile.

 
  
  

Raport: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Proua juhataja, meie ees olev petitsioonikomisjoni raport Euroopa Ombudsmani 2007. aasta tegevusaruande kohta oli üldkokkuvõttes väga positiivne, ning ma võin kindlasti seda arvamust toetada. Seepärast hääletasin ma selle raporti poolt.

Sellest olenemata sooviksin ma oma selgituses hääletuse kohta veel kord ära märkida, et on tähelepanuväärne, kuidas parlament õnnitleb Euroopa Ombudsmani tema tegevuse eest, tagamaks eeskirjade ja määruste korrektne ja täielik kohaldamine, samal ajal kui seaduserikkumised ja eeskirjadest üleastumised leiavad aset meie endi silme all siin parlamendis, ilma parlamendi sekkumiseta või isegi igapäevaselt ja väga laiaulatuslikult parlamendiga koostöös.

Näiteks see, kuidas komisjon ja parlament tuginevad jätkuvalt Lissaboni lepingule, mis leidis juba Iirimaa referendumil poliitilise ja õigusliku otsa, naerab kõikide õiguslike eeskirjade üle. Minu arvates on meil viimane aeg hakata oma parlamendis korda looma.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekt Raport: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. - (SV) June Listi liikmed usuvad, et ELi eelarvet tuleks piirata 1%ni liikmesriikide keskmisest RKTst. Seepärast oleme me otsustanud hääletada kõikide Euroopa Parlamendi pakutud eelarvesuurendamiste vastu. Samal ajal on June Listi liikmetel hea meel nende väheste eelarvekomisjoni või üksikute liikmete esitatud muudatusettepanekute vormis kokkuhoiuettepanekute üle.

Selles eelarves on mitu ebaõnnestunud eelarve rubriiki. June Listi liikmete arvates on eriti kahetsusväärne suur toetussumma ELi põllumajanduspoliitikale, Ühtekuuluvusfondile, kalandusele ning eelarve rubriikidele, mis sisaldavad toetust mitmetele teavituskampaaniatele.

Samuti arvavad June Listi liikmed, et midagi tuleb ette võtta Euroopa Parlamendi pideva Strasbourgi ja Brüsseli vahel edasi-tagasi liikumise suhtes, ning et Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee tuleks laiali saata.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjalikult. – (FR) Kahekümne seitsme riigi puhul on isegi tavatingimustes üpris veider, kui Euroopa eelarve on kogu piirkonna kohta 130 miljardit eurot, mis on samaväärne ainuüksi Hispaania eelarvega.

Kuna Euroopas puuduvad Soome ja Hispaania ning Prantsusmaa ja Poola vahel kiirraudteeühendused, samuti ülikoolide, uurimiskeskuste ning vananeva kontinenti vanadekodude varustus ja personal, esineb ülemaailmne pankadevaheline likviidsuskriis, kinnisvarašokk majandusele ning ettevõtjate ja töötajate kindlustunde langus, siis on vaja eelarvet, mis on tavapärasest Euroopa eelarvest väga erinev.

Seepärast taotleme me erandlikku eelarvekavandamist väga suure infrastruktuure käsitleva kava jaoks, mis kinnitati suure „Euroopa finantsreferendumiga“. Sellega pean ma silmas pangandussektori hangitud 1700 miljardi euro suurust Euroopa laenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. − (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid avaldame kahetsust, et EL finantseerib tubakatootjaid, investeerides samal ajal suuri summasid ELi avalikesse tervishoiukampaaniatesse ja suitsetamisvastastesse meetmetesse.

Samuti on meie jaoks šokeeriv, et ELi eelarvet kasutatakse, et toetada härjavõitlust, mis on meie arvates traditsioon, mis ei vasta kaasaegsetele väärtustele ja loomade õigustele.

Me avaldame ka kahetsust, et kõik need ekspordi subsiidiumid koos piimakvootidega võtavad suure osa ELi eelarvest.

Me hääletasime kõigi nende ettepanekute vastu.

Soovime ka selgitada, miks me hääletasime ettepaneku vastu, mis käsitles lapsi ja laste õiguseid soosivat pilootprojekti. Nimelt seepärast, et see ettepanek ei sisaldunud pilootprojektides kaasa löövate fraktsioonide vahelises kompromissis. Kuna me ei tahtnud seda tundlikku kompromissi ohustada, siis ei saanud me kahjuks toetada ettepanekut, mille sisu poolt me täielikult oleme (muudatusettepanek 133).

Lõpetuseks soovime me väljendada oma suurt pettumust asjaolu suhtes, et vastu jäid võtmata parlamendi istungile esitatud muudatusettepanekud, mille eesmärkideks oli kaubanduse ja tööstuse ning ühenduse organisatsioonide vahelise koostöö ja konsultatsioonide tugevdamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin proua Haugi raporti poolt, mis käsitleb Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve projekti ja muutmiskirja 1/2009 Euroopa Liidu esialgsele üldeelarve projektile (PDB). Nagu ka paljud minu kaasliikmed, mõistan ma hukka, et nõukogu on juba niigi kasinat eelarvet veelgi vähendanud: eelarve projekti kulukohustuste assigneeringud moodustavad kogusummas 134 miljardit eurot, mis on 469 miljoni euro suurune puudujääk esialgse eelarve projekti suhtes, ning isegi kui maksed jäävad 115 miljardi euro peale, on see 1,8 miljardit eurot vähem. Maksed on seega piiratud 0,89%ni RKTst, mis on ennenägematu tase, suurendades drastiliselt lõhet kohustuste ja maksete vahel, ning see on juba eelarvedistsipliiniga vastuolus. Põllumajanduse suhtes toetan ma kolme uue fondi loomist: piimasektori ümberkorraldamisfond, ökoabi lamba- ja kitsekasvatuse säilitamiseks ELis ja ajutine rahastamisvahend Euroopa Liidu kalalaevastike abistamiseks kõrgetest kütusehindadest tulenevate majanduslike tagajärgedega kohandumisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), kirjalikult. − (NL) Proua Haugi raport ei saa minu toetusega arvestada, kuna Euroopa Parlament soovib rohkem kulutada. Ma toetan siiski uusi prioriteete kliimamuutuse ja energeetika valdkonnas. Paljude muudatusettepanekute eesmärgiks on parandada eelarves nende prioriteetide väljapaistvust, mille üle on mul hea meel. Kuigi see tähendab ka, et meil tuleb osutada valdkondadele, kus me soovime kulusid vähendada. Parlamendi seisukoht ei maini selle kohta midagi.

Lisaks sellele sooviksin ma end avalikult kuulutada Lähis-Ida valitsuste tasakaalustatud toetuse pooldajaks. Palestiina omavalitsuse küsimus vajab jätkuvalt meie tähelepanu. Arvestades, et näib nagu võtaks peaminister Fayad meie teotust vääriva kursi, on meil pakkuda asjakohane abi.

Lõpetuseks, Euroopa Liidu soov anda vaestele riikidele toidukaupade hinnatõusu tõttu täiendavat toiduabi, on õigustatud. Ma nõustun raportööriga, et seda ei tuleks rahastada Euroopa põllumajanduse, vaid pigem välispoliitika eelarvest.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Me toetame ELi 2009. aasta eelarve peamisi põhimõtteid ning soovime rõhutada, et see peab andma inimestele nende vahendite eest parima tulemuse. Eelarveraamistiku tagamine on oluline, ning seepärast on meil hea meel asjaolu üle, et eelarvet hoitakse selles raamistikus.

Me soovime drastiliselt kärpida põllumajandustoetusi ja piirkondlikku abi ning vähendada kogueelarvet. Me soovime paigutada rohkem oma ühisressursse teadus- ja arendustegevusse, majanduskasvu soodustavasse tegevusse, infrastruktuuri ja julgeolekusse.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), kirjalikult. – (FR) Neljapäeval, 23. oktoobril võttis Euroopa Parlament esimesel lugemisel vastu Euroopa Liidu 2009. aasta eelarve.

See eelarve langeb aastate 2007−2013 finantskriisi ja 2009. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistuste kitsa finantsperspektiivi konteksti, mille poolt Prantsuse sotsialistid keeldusid 2006. aastal hääletamast.

Eelarve on arvudes väljendatud poliitika. Parlamendil on õnnestunud taastada rahuldav maksete tase, hoolimata nõukogu soovile kärpida drastiliselt ridu, mis näivad sellegi poolest olevat Euroopa Parlamendi liikmete jaoks prioriteetsed, näiteks võitlus kliimamuutuse vastu, VKEde toetamine, majanduskasv ja konkurentsivõime ning kodakondsusprojektid.

Sellega seoses on mul hea meel, et me oleme saavutanud jälle kodanikke ja meediat käsitlevate teabevahetusalaste algatustega seotud assigneeringute rahuldava taseme. Selleks, et eelseisvateks valimisteks valmistuda ning innustada kodanikke sellest hääletusest osa võtma, on väga tähtis, et nad oleksid teadlikud Euroopa teemadest. Kõikidele komisjoni ja parlamendi ette võetud algatustele, mille eesmärgiks on Euroopa ja selle lisaväärtuse selgitamine igapäevaelu ja tulevikuks ettevalmistamise tingimustes, tuleb kaasa aidata ning piisavate ressurssidega toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjalikult. − Ma hääletasin muudatusettepaneku 134 vastu, kuna selle poolt hääletamine või hääletamata jätmine tähendaks Kathy Sinnotti ekslikele väidetele usaldusväärsuse andmist, mille tagajärjeks oleks ELi sundaborti, sundsteriliseerimist ja lapsetappu finantseerimine.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kui varasematel eelarvemenetlustel on meil olnud mitmeid põhjuseid kohe esimesel lugemisel nende tagasilükkamiseks, siis selle Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekti suhtes võime me öelda, et meil on veelgi rohkem põhjuseid see tagasi lükata.

Nõukogu näeb ilmselt järgmise aasta eelarvet täpselt samas valguses nagu kõiki eelmisigi. Teisisõnu on neil kavas kasutada seda vahendit, et toetada jätkuvalt ELi neoliberaalset poliitikat. Me ei peakski midagi muud eeldama.

Käesolev eelarvemenetlus annab taas selget tõendust ELi kavandatud vastumeetmete kohta halvenenud kapitalistlikule kriisile, mis on alguse saanud just süsteemi südamest, teisisõnu USAst. Ei komisjon ega ka Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud ELi eelarves ühtegi meedet, mis vastaksid tõhusalt töötajate, kogu rahvastiku, mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning suure osa tootmissektori vajadustele ning suurenevatele raskustele.

Praegusel hetkel, mil struktuuriline kriis Euroopa Liidus suureneb, on nõukogu vähendanud makseid enneolematult madala tasemeni, mis on mitmeaastase finantsraamistiku prognoosiga võrreldes vähem ligi 9 miljardit eurot.

Sellepärast me andsimegi vastuhääle.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjalikult. − (SV) Ma jätsin hääletamata, kuna suur osa nendest tulemustest on pettumust valmistavad. Näiteks on ebanormaalne, et EL finantseerib tubakatootjaid, investeerides samal ajal suuri summasid ELi avalikesse tervishoiukampaaniatesse ja suitsetamisvastastesse meetmetesse.

Šokeeriv on ka asjaolu, et ELi eelarvet kasutatakse, et toerada härjavõitlust, mis on minu arvates traditsioon, mi ei vasta kaasaegsetele väärtustele ja loomade õigustele.

Samuti avaldan ma kahetsust, et kõik need ekspordi subsiidiumid võtavad ikkagi suure osa ELi eelarvest, ning kaubanduse ja tööstuse ning ühenduse organisatsioonide vahelisele koostööle ja konsultatsioonide tugevdamisele suunatud muudatusettepanekud jäid parlamendis vastu võtmata.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún ja Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjalikult. − Me oleme tungivalt sundabordi, sundsteriliseerimise ja lapsetapu vastu, ning peame mõlemad neid inimõiguste rikkumisteks.

Me jätsime selle muudatusettepaneku suhtes hääletamata, kuna ELi raha ei ole kunagi sel viisil kasutatud ning muudatusettepanekus ei selgitata usaldusväärsete organisatsioonide rahvusvahelise arendustegevuse tähtsust seoses naiste toetamisega viljakuse säilitamisel, konkreetsemalt reproduktiivtervise õpetusega, reproduktiivtervishoiuteenuste ja pereplaneerimise ning kihutustööga naiste õiguste kohta tervishoiuteenustele.

Samas hääletame me muudatusettepanekute 612, 131, 132 ja 133 poolt nende küsimuste tähtsuse tõttu, ning arvame, et oleks vaja moodustada eraldi eelarverida laste õiguste kohta, mis sisaldaksid nendes muudatusettepanekutes käsitletud küsimusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) Eelarvepunkt 05020812 ja muudatusettepanek 169 on omistanud äkilise ja ootamatu tähtsuse koolidele puuvilja jagamise teemale seoses ettepanekutega sellele edaspidi rohkem raha kulutada. Praegu on olemas ostuleping, mille tarvis on raha aastateks kõrvale pandud, eesmärgiga toetada puuviljakasvatajaid. See annab ostetud puuviljadele kasuliku eesmärgi. Koostamisel on ettepanekud, mis võivad alates 2010. aastast suurendada turu reguleerimise eelarvet aastas 90 miljonit eurot või enam. Parlamendil saab selles olla ainult nõuandev roll. Selle otsuse teeb nõukogu, ning subsidiaarsuse kontrolli ei kohaldata, kuna see volitus on vastavalt asutamislepingu artiklitele 36 ja 37 olnud juba pikka aega ELi kanda.

Meie partei, Hollandi Sotsialistlik Partei arvetes on see veider asjade seis. Koolidele puuvilja jagamise korraldus võib olla kasulik, hoides ära laste veelgi suurema rasvumise ja ebatervislikud toitumusharjumused. Küsimus on selles, et miks peaks EL olema haridust korraldavate kohalike omavalitsuste asemel sellesse kaasatud. Praegu tehakse ELi fondist makseid liikmesriikidele, kes peavad sellele omapoolse summa lisama, ning seejärel on selle kava rakendamine kohalike omavalitsuste kanda. Kui mitte rohkemat, siis toob selline tegevusviis kaasa vähemalt väga palju mittevajalikku haldustegevust ja aeganõudvaid tarbetuid bürokraatlikke protseduure.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. – (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin proua Haugi koostatud Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve projekti poolt. Mul on hea meel märkida, et transpordile tehtav kogukulu on järgmise eelarveaasta esialgses eelarve projektis suurenenud, ning lisandunud on uus eelarverida Euroopa transpordipoliitika ja reisijate õiguste toetustegevuste kohta. Sellele vaatamata tuleb mul väljendada oma pettumust selle eelarvepunktiga seotud maksete mõningase vähendamise üle.

Lõpetuseks sooviksin ma juhtida tähelepanu kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusele, mille liige ka mina olen, ning öelda, et ma jagan härra Dührkop Dührkopi rahulolu selle üle, et käesoleval aastal vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala käsitleva jaotise 18 suurendatud eelarve on säilitatud ka 2009. aasta puhul. See näitab suurt tähtsust, mis on omistatud vabaduste turvalisuse ja kaitsmisega seotud küsimustele, rändevoogude juhtimisele ning liidu välispiiridele, mis on muutumas ennekõike Euroopa kodanike silmis veelgi olulisemateks.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. − (SV) Alati kui toimub nii suure eelarve, nagu seda on ELi eelarve, üle hääletamine, on üksikasju, mille suhtes esineb kahtlusi. ELi puhul on muidugi peamiseks vihastavaks osaks põllumajanduspoliitika. Seepärast võib näida veider hääletada eelarve poolt, mille peamiseks eelarve rubriigiks on rubriik, mis oleks meie arvates pidanud olema üks väiksematest või üldse mitte eksisteerima. Samal ajal tuleb silmas pidada tervikpilti, ning heaks uudiseks on järjest suurenev teadlikkus, et oluliselt suuremaid ressursse tuleb investeerida tegelikesse ühistesse kuluartiklitesse − praegusel juhul kliimasse. Seepärast tuleb minu häält tõlgendada selles valguses, et see aastaeelarve projekt sisaldab ka teatavaid arengupunkte, mitte et ma toetan ilma kriitikata kogu selle sisu. Juba näiteks tubakatoetuste kohta on hääletusprotokolli sisse viidud kaks parandust.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Parlament toetas muudatusettepanekut 602. See on jällegi pettumust valmistav, kuna sellega jätkatakse ELi tubakatootjate toetamist. Tubakas põhjustab igal aastal poole miljoni ELi kodaniku surma. On häbiväärne, et ikka veel on olemas paljusid inimesi tapva toote kasvatamise toetus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. − (EL) Euroopa Parlamendi parempoolsete ja vasakpoolsete jõudude ning Kreeka parteide Uus demokraatia, PASOK ja LAOS Euroopa Parlamendi liikmete ELi 2009. aasta eelarve poolt hääletamine annab märku töötajate vastu suunatud lihtrahvavastase poliitika intensiivsusest.

Lissaboni strateegia ning kapitalistliku süsteemi kriisi raames kasutab Euroopa Liit seda eelarvet, et panna töötajad selle viimatise kriisi eest maksma, kiirendada kapitalistlikku ümberkorraldust, edendada karme töötajatevastaseid ning kollektiivlepinguid õõnestavaid meetmeid, laiendada paindlike tööhõivevormide kohaldamist ning privatiseerida riigi sotsiaalteenused ja -kindlustussüsteemid.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament trügivad ELi imperialistliku tegevusega edasi ning eraldavad ELi militariseerimiseks veel rohkem raha, et sillutada Euroopa monopolidele teed kolmandatesse riikidesse tungimiseks.

Nad kasutavad poliitilist piitsa ja prääniku meetodit, et proovida töölisliikumist eksitada, ning tugevdavad oma surveavaldamise mehhanisme, et suunata need tööjõu lihtrahva tasandi ellujäämise vastu. Samal ajal kasutavad nad sotsiaalküsimusi käsitlevat dialoogi, et proovida meelitada töötajaid nõustuma Euroopa moodi edasiliikumise põhjendustega.

Kreeka Kommunistliku Partei fraktsioon hääletas selle äärmiselt klassipõhise eelarve ja ELi kapitali imperialistlike kavade vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjalikult. − (RO) Raporti üle hääletamise raames, mis käsitleb heakskiitu 2009. aasta eelarve III jaole: komisjon, hääletasin ma kõnealuse raporti lõike 14 ja 38 poolt, mis toetavad Nabucco projekti ühiskondlike oskuste arengut.

Samuti hääletasin ma muudatusettepaneku 542 poolt, milles on sätestatud eelarvepunkti 06 03 04 (rahaline toetus ühist huvi pakkuvatele üleeuroopalise energiavõrgu projektidele) toetuse suurendamine 5 miljonit eurot. Kuigi see summa on nende energiaprojektide rakendamiseks vajaliku eelarvega võrreldes imepisike, arvan ma, et meil on tähtis arendada selle projekti rakendamiseks vajalikke ühiskondlikke oskusi. See täiendav summa on eraldatud Nabucco projekti koordineerija haldamisoskuste arendamise sihtotstarbel.

Euroopa peab mitmekesistama oma energiavarustuse allikaid. Selles mõttes on Nabucco projekt Euroopa Liidu jaoks strateegiline projekt. Suur enamik nendest vastuvõetud muudatusettepanekutest tõdevad tähtsust, mille Euroopa Parlament Nabucco projektile omistanud on. Lisaks sellele eeldame me konkreetsete sammude astumist, mis teostuvad Nabucco projekti ehituse käivitamisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjalikult. − Briti Leiboristlikusse parteisse kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed on juba pikka aega toetanud ÜPP reformimist, eriti just raha säästvaid reforme, ning seega ei toeta me kulusid ebavajalikult suurendavaid meetmeid. Täpsemalt, EPLP ei toeta tubakatootmise doteerimist; härjavõitlust; uusi fonde meiereide, lammaste ja kitsede jaoks ning ÜPP avalikustamise fonde.

Briti Leiboristlikusse parteisse kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed tervitavad igat võimalust, et aidata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtteid, kuna need on meie majanduse selgrooks, andes enamiku ELi töökohtadest. Rahastamise ühe eelarve rubriigi alla koondamine aitab juhtida tähelepanu VKEde vajadustele.

 
  
  

Raport: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin härra Lewandowski raporti põhjal ELi eelarveosade kohta käiva resolutsiooni, välja arvatud Euroopa Komisjoni eelarve poolt. Kuigi mitte kumbki selles raportis käsitletud eelarvetest ei kujuta endast suuri probleeme, olen ma jätkuvalt veendunud, et Euroopa Parlamendil ei ole ressursse, et täita poliitilisi kohustusi, mis on võetud tulenevalt asutamislepingute ja parlamendi liikmete tegevuse arendamisest, ning peale selle tulenevalt selle rollist lõhe vähendamisel, mis on tekkinud Euroopa integratsiooni ja inimeste vahel − lõhe, mida on ikka ja jälle kinnitanud erinevad hiljutised referendumid. Nagu väga suur enamik minu kaasliikmetest, toetan ka mina ettepanekut tugevdada Euroopa Kontrollikoja auditi mahtu 20 ametikoha loomisega. Kohtuhoone laiendamise finantseerimisega seotud kulutused tuleb hoida maksumaksjate jaoks võimalikult madalal, ning on hea mõte finantseerida seda kuluartiklit üle nelja aasta jälle otse eelarvest, selle asemel, et katta oluliselt kõrgemaid kulusid, mis tekiksid 25 aasta pikkuse järelmaksu valikuga.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Selle raporti lähtekohaks on ametikohtade üldise kasvu kaudu ELi institutsioonidevahelise koostöö suurendamine. Raportöör usub, et sellisel viisil suureneb ka tõhusus. Näiteks on tehtud ettepanek, et fraktsioonide personaliressursid peaksid suurenema 53 ametikohta. Peale selle luuakse lisaks eelarve projektis sisalduvatele uutele ametikohtadele veel kaks kõrgemat ametikohta.

June List on hästi ette valmistatud, et muuta ELi süsteem tõhusamaks, kuid ei usu, et see on rohkemate ametikohtade abil automaatselt saavutatav. Me oleme põhimõtteliselt suurendamise vastu, nii ELi eelarve kui ka mitmete ametikohtade suhtes, kuna meie arvates kaasneks sellega rohkem bürokraatiat ja vähem rahvuslikku enesemääramist. Mis puudutab enamaid ametikohti fraktsioonides, siis me väidame, et see on kõige kasulikum suurtele fraktsioonidele − arendus, mis muudab teistel fraktsioonidel oma poliitikate täideviimise raskeks.

Lisaks sellele on Euroopa Parlament juba varem astunud samme, et kehtestada ELi toetused erilistele ELi parteidele ning nendega seotud parteipoliitilistele fondidele. Me usume, et nii on suurtele ja ennast kehtestanud poliitilistele parteidele ning nende fraktsioonidele Euroopa Parlamendis maksumaksjate arvel enam kui piisav eelis antud. Seepärast on June Listi liikmed otsustanud hääletada selle raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. – (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin härra Lewandowski raportis esitletud 2009. aasta üldeelarve projekti poolt. Ma tõesti usun, et Euroopa Liit peaks rahastamise korrast rangelt kinni pidama, et anda edasi oluline sõnum ajal, mil turgudel valitseb suur ebakindlus. Ma rõhutaksin, et arenguruumi on veel küllaga. Selleks, et rajada parem institutsioonidevaheline koostöö, on vaja veel kõvasti tööd teha.

Lõpetuseks, ma tunnen endal kohustust väljendada oma vastuseisu nende muudatusettepanekute suhtes, mis näevad ette olulisi kärpeid Lõuna-Itaalia piirkondade jaoks ette nähtud Euroopa fondides: see ei ole küll viis, millega saavutada Euroopa integratsiooni, isegi kui nende piirkondade fondihaldus võiks tõesti parem olla. Tilkuva kraani puhul ei ole lahenduseks selle kinni keeramine, vaid toru ära parandamine. Idee on kohases suurusjärgus sama.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), kirjalikult. − (DE) Lewandowski raporti muudatusettepaneku 4 suhtes sooviksin ma sedastada, et fraktsioon PSE on jätnud ekslikult sellele muudatusettepanekule allakirjutamata, kuid on seda täielikult toetanud ning toetab ka edaspidi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjalikult. − Briti Leiboristlikusse parteisse kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed toetavad põhimõtet, et Euroopa Parlament peaks olema teadmistepõhine, kuid keeldus otsusest suurendada fraktsiooni personali arvu praeguste finantstingimuste ning sellest tuleneva kokkuhoiuvajaduse tõttu.

 
  
  

Soovitus: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Nagu me oleme kogu selle protsessi vältel rõhutanud, on eesmärgiks konkurentsi ja läbipaistvuse ühendamine ja tahtlik segamine.

On selge, et on vaja kindlaks määrata lennujaamatasude jaoks asjakohased kriteeriumid ning see, mis on tegelikult nende tasude taga.

See ei tohiks siiski toimuda poliitika raames, mille eesmärgiks on liberaliseerida ja privatiseerida sellist strateegilist avalikku teenust nagu õhutransport, eriti veel luues tõeliselt konkurentsivõimelise lennujaamaturu, kohaldades põhimõtet „kasutaja maksab” ning nõudes avalikult teenuselt kasumlikkust. Tõesti, nagu me oleme eelnevalt rõhutanud, näib eesmärgiks olevat isegi avaliku sektori kontrollilt järelevaataja rolli ära võtmist, kandes selle üle sõltumatutele asutustele või organisatsioonidele.

Me kordame veel kord, et selles sektoris toimunud eelnev privatiseerimine ei ole toonud osutatavatele teenustele lisaväärtust, vaid on aidanud hävitada töökohti ning vähendada töötajate õigusi, ning mõnedel juhtudel põhjustanud ka tehnilisi ja toimimisprobleeme.

Vaatamata sellele, et kaugemad piirkonnad ei ole küll meie ettepaneku kohaselt selgesõnaliselt selle direktiivi reguleerimisalast välja jäetud (tõdedes looduslikel ja geograafilistel põhjustel alaliselt ebasoodsat olukorda ja piiranguid, mis neid piirkondi mõjutavad, ning kehtestades piisavad erandid üldistest avaliku sektori kohustustest), on meil hea meel tõsiasja üle, et selle direktiivi reguleerimisala on piiratud lennujaamadele, mis teenindavad üle 5 miljoni reisija aastas.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjalikult. − Kuigi Briti konservatiivid tõdevad, et tasud, mida lennujaamad oma klientidele kohaldavad, peaksid teataval juhul alluma järelevaatamisele, siis jätsid konservatiivid teisel lugemisel hääletamata muudatusettepanekute üle, mis käsitlevad lennujaamatasude direktiivi eelnõud. Selle põhjuseks on, et nad tunnevad ikka veel muret selle üle, et mõnede piirkondlike lennujaamade reguleerimine on ebavajalik ning võib mõjutada nende konkurentsivõimelist tegutsemist. Konservatiivid innustasid ELi võtma esimesel lugemisel vastu protsentuaalset ülempiiri. Praegune ülempiir on omavoliline ning ei võta arvesse selle sektori konkurentsi tihenemist.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. − (DE) Ma hääletan härra Stockmanni esitatud direktiivi poolt, mis käsitleb lennujaamatasusid.

Kõnealune raport muudab kuritarvitamise raskemaks ning vähendab konkurentsi moonutamist. See takistab lennujaamadel oma valitseva turupositsiooni ärakasutamist ja lennuettevõtjatele liigsete tasude kehtestamist.

Minu arvates on õige, et edaspidi on maksude tasemete suhtes suuremad erinevused, ning seepärast tuleb see uus süsteem ka kliendile kasuks. Lennujaama klientide jaoks on tähtis teada, kuidas ja mille põhjal on iga tasu arvutatud.

Samuti on tähtis, et see direktiiv sisaldab standardmäärusi vastastikuse teabeandmiskohustuste, läbipaistvusnõuete ja tasude arvutusmeetodite kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjalikult. − (DE) Just nagu esimesel lugemisel, ei andnud ma ka teisel lugemisel poolthäält lennujaamatasude direktiivile, kuna selles tehtud ettepanek on vastuvõetamatu diskrimineerimine Luksemburgi lennujaama suhtes. Nii ei sobi väikest riiki kohelda. Direktiivi kohaldamine Luksemburgi lennujaamale, mis teenindab 1,6 miljonit reisijat aastas, ning kohaldamata jätmine otsestele konkurentidele Frankfurti Hahnile või Brüsseli Charleroi’le, mis teenindavad üle kolme miljoni reisija aastas, on vastuvõetamatu diskrimineerimine siseturul, mis põhineb ainult faktil, et Luksemburgi ja nende teiste lennujaamade vahel on riigipiir.

Selle direktiivi puhul ei tohiks määravaks faktoriks olla riigipiirid, vaid objektiivsed kriteeriumid, juhul kui selle eesmärgiks on tagada, et ükski lennujaam ei kuritarvita valitsevat turuseisundit

Väiksemate lennujaamade puhul, eriti kui tegemist on riigi ainsa lennujaamaga, ei ole sellise kuritarvitamise ohtu, kuigi konkureerivad lennujaamad, mis teenindavad ka odavlennuliine, on väga lähedal. Luksemburg on nii väike, et selle kolme naaberriiki jõudmiseks kulub maismaatranspordiga ainult pool tundi.

See on proportsionaalsuse põhimõtte jultunud rikkumine. Seepärast ma hääletangi ka teisel lugemisel protesti märgiks selle teksti vastu, mis pidi olema kompromiss.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), kirjalikult. − (GA) Raportöör ning transpordi- ja turismikomisjon on käesoleva raportiga usaldusväärset tööd teinud. Muudatusettepanekute puudumine näitab, et parlament on võtnud selle küsimuse suhtes jõulise ja ühtse seisukoha, ning et selle liikmed tõdevad lennujaamatasude direktiivi vastuvõtmise tähtsust.

Ma olen rahul, et esimesel lugemisel võeti vastu direktiivi säte, mis muudab lennujaama läbilaskevõimet ühelt miljonilt viiele miljonile reisijale aastas. Kiiduväärt on ka tõsiasi, et ühises seisukohas sisalduvad ka keskkonda käsitlevad sätted.

Mulle tundus siiski, et sellest ühisest seisukohast olid konkreetsed elemendid puudu, kuid raportööril õnnestus seda teisel lugemisel korrigeerida. Seepärast annan ma oma täieliku toetuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. (PL) Lennujaamatasusid käsitlev direktiiv lõpetab lennujaamade ja -ettevõtete vahel pikaajalise konflikti ja arutelu teenuste maksumuse ja kvaliteedi üle. See uus säte kaitseb ka reisijaid liiga kõrgete lennujaamatasude eest ning piirab suurte lennujaamade kunstlikult ülepaisutatud hindade kehtestamist. Praeguseni on lennuettevõtete kulud lennujaama kasutamise eest jäetud tarbijate kanda.

Selle direktiivi eesmärgiks on läbipaistvuse suurendamine ja lennujaamatasude nõudmise põhimõtete loomine. See kehtestab ka osutatavate teenuste kvaliteedistandarditele konkreetsemad sätted. Lisaks seab see sisse sõltumatud järelevalveorganid. Selle uue direktiivi abil seotakse lennujaamatasud lõpuks ometi tegelike kulutustega, ning konkreetsete lennuettevõtete vaheline diskrimineerimine lõppeb.

Kõnealune direktiiv kohaldub 67 Euroopa suurimale lennujaamale, kes teenindavad üle viie miljoni reisija aastas. Varssavi Okęcie lennujaam on üks nendest. See direktiiv kohaldub ka suurimale lennujaamale teatavas liidu liikmesriigis. 2010. aastaks kehtib see direktiiv veel kümne täiendava lennujaama kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Ma olen olnud selle ettepaneku vastu juba sellest ajast alates, kui see parlamendile esitati, kuna ma usun, et Chicago konventsioon, mis korraldab praegu lennujaamatasusid reguleerivaid põhisätteid, peaks ka edaspidi olema liikmesriikidele sama oluline. Ei ole mingit põhjust muuta reegleid, mis on üldtunnustatud ja seega ainult liikmesriikide reguleeritavad.

Uued ELi õigusaktid tähendavad, et vaidluse tekkimisel saab lõppkokkuvõttes hinna kujunemist tõlgendada Euroopa Kohus, ning see oligi ilmselt üks nendest põhjustest, miks see ettepanek esitati. Ma olen ikkagi arvamusel, et on põhjust olla skeptiline, juhul kui Euroopa Kohtul tuleb tõlgendada ühenduse siduvaid õigusakte. Mind paneb teatavate asjaomaste küsimuste puhul muretsema tahtmatus võtta arvesse riiklikke sätteid. Ma arvan, et ka edaspidi on põhjuseid, et kahelda Euroopa Kohtu rollis, seda eriti selle küsimuse puhul.

 
  
  

Raport: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. – (IT) Ma hääletasin proua Packi raporti poolt, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide, ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta, kuna ma olen veendunud, et see aitab nende kahe osapoole vahel lepingulist suhet sisse seada ning hõlbustab Bosnia ja Hertsegoviina saamist täielikult funktsioneerivaks riigiks.

See toob kaasa riigi majanduskasvu kiirenemise, võimaldades selle õigusaktidel ja määrustel järk-järgult Euroopa Liidu acquis communautaire’le läheneda, mis tugevdab stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, arvestades, et selleks, et rahvuslikul pinnal etnilisi konflikte ületada ning liikuda osapoolte vahel reaalse lepitamise suunas, on vaja suuremaid jõupingutusi teha. Ma olen ka nõus, et need jõupingutused peavad keskenduma nooremale generatsioonile läbi nende kahe olemi haridusprogrammide ja ühise arusaamise hiljuti aset leidnud traagiliste sündmuste kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult.(PT) Euroopa Parlament „annab nõusoleku kõnealuse lepingu sõlmimiseks” …

Nende viie sõna taga on 65 lehekülge lepingut, mis paljude teiste negatiivsete aspektide hulgas on reguleeritav eufemistlikult sõnastatud vabaturumajanduse põhimõtetega.

Lisaks mõnele muret tekitavale poliitilisele aspektile on selle lepingu peamiseks eesmärgiks Bosnia ja Hertsegoviina integreerimine Euroopa siseturu piires, tagades nii, et ELi peamistel hargmaistel ettevõtetel on selle majanduse üle kontroll.

Lepingut on risustatud terminitega „vabakaubandus“, „kapitali vaba liikumine“, „asutamisõiguse ja teenuste pakkumise liberaliseerimine” ning „transpordi liberaliseerimine“ (õhu-, mere-, sisevee- ja maismaatransport). Selle eesmärgiks on tagada, et Bosnia ja Hertsegoviina on kuue aasta jooksul nõuetekohaselt rakendanud ja taganud ühenduse acquis`i täitmise vaba konkurentsi siseturul ja ka teistes kaubandusega seotud valdkondades.

Loomulikult toetame me teiste riikidega sõbralike suhete edasiarendamist, kuid see peab olema vastavuses nende tegelike vajadustega. Suhted peavad olema vastastikku kasulikud ja soodustama vastastikust arengut, ning kinni tuleb pidada riikide suveräänsete õiguste austamise ja mittesekkumise põhimõttest.

Kõnealune leping on siiski sellele põhimõttele vastupidine.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), kirjalikult. − (RO) Merepiraatlus on tänapäeval sama päevakajaline nagu see on olnud juba paarsada aastat. See ei ole siiski aga mitte kaugeltki see romantiline ja üllas amet nagu on kujutatud seiklusromaanides või filmiseerias „Kariibi mere piraadid“.

Piraatlus toob endaga kaasa ohvreid ning selle ameti pidajatele suuri tulusid. Teatava statistika kohaselt ründasid piraadid ainuüksi eelmisel aastal enam kui 60 laeva, kaaperdades neist 14 ning võttes sadu meremehi pantvangi. Adeni lahes aset leidnud piraatlusjuhtumid on laevaomanikele lunaraha tasumisena, et laevad ja meeskonnad tagasi saada, maksma läinud 18 kuni 30 miljonit USA dollarit.

Peale selle võib piraatlus viia keeruliste olukordadeni, nagu siis kui enam kui 30 raketti transportiv Ukraina alus sattus Somaalia piraatide kätte. Need relvad oleks väga lihtsalt võinud kaasa tuua islami militaristide saabumise Somaaliasse või mõnda teise Aafrika kontinendil asuvasse konfliktipiirkonda. Raske on seletada, miks eksisteerib 2008. aastal ikka veel piraatlus, just nagu keskajal. Rahvusvahelisel üldsusel ning eriti Euroopa Liidul on kohustus uurida seda ajaloolist anomaaliat ning töötada välja mehhanismid, mis lõpetavad selle kogu piirkonna jaoks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma toetan täielikult merepiraatluse resolutsiooni. Praegu toimub Somaali poolsaare ümbruses kaks rünnakut päevas, piraadid katkestavad kaubavahetust ning takistavad rahvusvahelise abi jõudmist Somaaliasse. Resolutsioon nõuab ELi, ÜRO ja Aafrika Liidu vahelist kooskõlastatud tegevust, et isoleerida selle piirkonna piraadid ning tagada abi jõudmine sellesse probleemsesse piirkonda. Ma toetan neid soovitusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Missiooni EU NAVCO üheks kõige olulisemaks aspektiks on tõsiasi, et tegemist on ELi esimese mereväemissiooniga. Tuleb ära märkida siiski, et EL on piraatluse vastu võitlemiseks samme astudes ilmselgelt teadlik, et kaitseb enda otseseid huve. See teadlikkus on kahtlemata tihedalt seotud globaliseerumise tagajärgedega. Kuna maailm muutub üha seotumaks ja Euroopa majandus aina enam globaalsemaks, siis on selge, et meie huvid jäävad meie riigipiiridest oluliselt väljapoole, ning nende kaitsmine nõuab ressursse, mis ületavad Euroopa geograafilised piirid.

Samas tuleb rõhutada, et need huvid ja nende kaitsmine on reeglina nii Euroopa kui selle liitlaste jaoks ühised. Sellepärast on NATO roll, muuhulgas ka piraatluse vastu võitlemisel, väga oluline, ning see peab olema meie muutuva olukorra analüüsis ära märgitud ja sinna sisse viidud.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. – (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin merepiraatlust käsitleva resolutsiooni ettepaneku poolt. Laevade takistamatu läbipääs on rahvusvahelise kaubanduse arenemise kohustuslikuks eeltingimuseks: Euroopa Liit ei tohi taluda ühenduse kalalaevade vastu suunatud piraatlusjuhtumeid Somaalia rannikuvetes, mis on merel tegutsevate varaste jaoks rikkalik jahimaa.

Mul on hea meel koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga Somaalia üleminekuvalitsusele esitatud palve käsitleda uuesti Somaalia ranniku ääres humanitaarabi vedavate laevade vastu toime pandud piraatlust ja relvastatud rööve kuriteosündmustena, millele peab järgnema nende toimepanejate arreteerimine vastavalt kehtivale rahvusvahelistele seadustele. Lõpetuseks kiidan ma heaks nõukogu korraldatud ühismeetme, nimelt laiendamaks nende piraatide merel ja õhus tagaajamise õigust ka rannikuriikide territoriaalvetele, tingimusel et asjaomased riigid on sellega nõus, ning töötamaks välja ka koordineeritud abi mehhanismi merepiraatluse juhtumite vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Ma hääletan selle resolutsiooni poolt ning õnnitlen oma kolleege transpordikomisjonist sel korral algatuse tegemise puhul.

Merepiraatlus on kuriteosündmus, mis ei ähvarda mitte üksnes meremeeste elusid, vaid takistab ka seaduslikku kaubandust ja isegi humanitaarabi.

Kaasaegsed piraadid ei ole üldse romantilised; nad ei ole johnnydepplikud tegelaskujud, kes taglase vahel kiiguvad. Nad on meeleheitel ja ohtlikud kurjategijad, kes tuleb vastutusele võtta.

Piraatlus on probleemiks kogu maailmas, eriti Somaalia rannikuvetes, kus see on võtnud epideemilised mõõtmed. Nüüd tuleb rahvusvahelistel kooskõlastatud meetmetel selline tegevusviis lõpetada. Käesolev resolutsioon on õigeaegne, ning ma loodan, et see aitab meie valitsustel selle rahvusvahelise panuse raames koostööd teha.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Käesolev resolutsiooni ettepanek, mille võttis vastu Euroopa Parlamendi parempoolsete ja vasakpoolsete poliitiliste jõudude suur koalitsiooni, kasutab piraatlust ettekäändena, et soodustada ELi uute imperialistlike sekkumisi Somaalia ja Somaali poolsaare aladel. See kasutab ära piraatlusjuhtumeid piirkonnas, kus ELi, USA, Venemaa ja teiste jõudude imperialistlikud püüdlused vastuollu lähevad, et kehtestada ja kindlustada ELi relvajõudude kohalolek, mis soodustab peotäie relvade abil oma imperialistlike plaanide täitmist, millega saavutada geostrateegiline kontroll.

Euroopa Parlament tervitab Euroopa Liidu Nõukogu otsust moodustada ja saata sinna Euroopa ühised mereväed, mis on põhimõtteliselt löögijõuks Euroopa monopoolsete kontsernide heaks, kes soovivad turgude suuremat hõlvamist ja ümberjaotamist nende endi kasuks. See uus imperialistlik operatsioon tähendab selle piirkonna tulutoovate ressursside veelgi suuremat kuritahtlikku omandamist, inimeste ärakasutamist monopoli kasumite kindlustamiseks ning uusi oportunistlike sõdade ohte konkureerivate imperialistide lahinguväljal.

Inimesed võivad neid uusi imperialistlikke plaane tõrjuda ning kehtestada oma võõrandamatut õigust määrata ise oma tulevik ja saatus oma enda huvide põhjal, mitte nende imperialistlike plaanide ja ambitsioonide põhjal.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjalikult. − Briti konservatiivide delegatsioon toetab rahvusvahelist jõulist piraatlusevastast mereväetegevust, kuid me ei arva, et see on valdkond, millesse EL saaks või isegi peaks olema kaasatud. NATO mereväe eskaader on Somaali poolsaare rannikuvetes juba positsioonidele paigutamisel, et piraatluse vastu võidelda. ELi liikmesriigid, kes peaksid sõjalaevadega ELi mereväele kaastööd tegema, teevad seda juba NATO reageerimisjõududele. ELil endal ei ole täiendavaid varasid. See ei anna mingit lisaväärtust, ainult keerukust, segadust ja dubleerimist, samas kui olukord nõuab ühtekuuluvust, üheselt selget käsuliini ja poliitilist kontrolli, ning kindlaid tegevuseeskirju. See on NATO jaoks paras töö. Me oleme ka vastu mõistete kasutamisele nagu „ELi kalalaevad“, „ELi kalamehed“ ja „ühenduse kala-, kauba- ja reisilaevad“. ELil ei ole ühtegi laeva ja samuti ei sõida ükski laev ELi lipu all.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult. − (PL) Aastatel 2000−2006 registreeriti ülemaailmselt 2400 piraatlusjuhtumit. See arv ei sisalda juhtumeid, mille transpordiettevõtjad jätavad registreerimata oma kindlustusmaksete suurenemise kartuses. Austraalia valitsus on arvestanud, et tegelik piraatlusjuhtumite arv on kaks tuhat korda suurem. Piraatlus toob iga-aastaselt kaasa kaotusi suurusjärgus 13−16 miljardit USA dollarit, ning on tõenäoline, et see arv tõuseb järgmise paari aastaga oluliselt.

Somaalia on ainult jäämäe tipp. 2000. aastast alates on maailmas kõige ohtlikumad olnud Kagu-Aasia veed koos Malaisia, Indoneesia, Nigeeria, Iraagi ja Tansaania rannikuvetega.

Merepiraatluse juhtumid kujutavad tõsist ohtu peale inimeste ka meresõiduohutusele. Euroopa Liit peaks tegema kõik endast oleneva, et võidelda selle ohu vastu.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (B6-0544/2008) – Raamatupidamisstandardite võrdväärsus

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult. − (PL) Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS) on kindlaks aluseks, mille põhjal raamatupidamisstandardeid ülemaailmselt ühtlustada. Ülemaailmselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardite üldisem kasutamine parandab finantsaruannete läbipaistvust ja võrreldavust. Sellest saavad ühtemoodi kasu nii ettevõtted kui ka investorid. Ameerika Ühendriigid tunnistavad ainult rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) välja antud finantsaruandlusstandardite põhjal koostatud finantsaruandeid. Ameerika Ühendriigid on siiski öelnud, et nad on üleminekuajal valmis aktsepteerima ka finantsaruandeid, mis on koostatud määruse (EÜ) nr 1606/2002 raames vastu võetud finantsaruandlusstandardite versiooni põhjal, nõudmata nende kohandamist.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. – (IT) Ma hääletasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku poolt, mis käsitleb lennundusjulgestuse vahendeid ja kehaskannereid, nimelt seadmeid, mis tekitavad inimestest justkui alasti skaneeritud pildi, mis on samaväärne virtuaalse läbiotsimisega, ning selle mõju inimõigustele, eraelu puutumatusele, inimväärikusele ja andmekaitsele, kuna ma olen raportööridega nõus, et sellel kaugeltki mitte üksnes tehnilisel kontrollmeetmel on oluline mõju eraelu puutumatuse, inimväärikuse ja andmekaitseõigusele. Sellepärast ma usun, et sellega peaks kaasnema jõulised ja piisavad ettevaatusabinõud.

Kuna otsustamiseks vajalikke tingimusi ei ole veel täidetud, arvestades, et oluline teave on ikka veel puudulik, sooviksin ma rõhutada vajadust paluda komisjonilt enne kolme kuu pikkuse tähtaja täitumist teostada mõju hindamine põhiõigustele ning koostada kiirelt 2008. aasta novembri alguseks arvamus kehaskannerite kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Ma toetan Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanekut lennundusjulgestuse vahendite ja kehaskannerite kohta.

Ma olen mures selle ettepandud määruse pärast, mis näeb lubatud meetodite raames ette kehaskannerite kasutamise, et ELi lennujaamades reisijaid läbi vaadata. Need seadmed tekitavad inimestest justkui alasti skaneeritud pildi, mis on samaväärne virtuaalse läbiotsimisega. Sellel kaugeltki mitte üksnes tehnilisel meetmel on oluline mõju eraelu puutumatuse, inimväärikuse ja andmekaitseõigusele.

Ma olen arvamusel, et otsustamiseks vajalikud tingimused on veel täitmata, Euroopa Parlamendil puudub ikka veel oluline teave, Euroopa Komisjon peab teostama mõju hindamise põhiõigustele, konsulteerima sõltumatute andmekaitseasutustega ning teostama teadusliku ja meditsiinilise hinnangu selle tehnoloogia võimaliku mõju üle tervisele.

Otsustamine kõike seda tegemata väljendab tormakust, mida Euroopa kodanikud ei mõista ning mis on veel üheks põhivabaduste ja inimväärikuse täieliku eiramise sammuks turvalisuse tõstmise nimel.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjalikult. − (RO) Ma jätsin selle resolutsiooni ettepaneku üle hääletamata, kuna Euroopa Liidul on vaja palju küpsemat nägemust turvalisuse ja vabaduse vahelise tasakaalu kohta. On ütlematagi selge, et need mõlemad on liikmesriikide kodanike jaoks põhiväärtused, mida tuleb võrdselt kaitsta. Me peame siiski olema teadlikud, et kuritegelike jõukude või terroristide kasutusel olev tehnoloogia on paljudel juhtudel edasijõudnum kui meie õiguskaitseorganite kasutatav tehnoloogia. ELil ei ole mingit õigustust, miks ta ei peaks kasutama kõige edasijõudnumaid kättesaadavaid tehnilisi ressursse, juhul kui nende kasutamine võib tähendada inimohvrite ärahoidmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Viimastel aastatel on õhutranspordi rangemad turvanõuded muutnud üha enam küsitavaks nende kokkusobivuse individuaalsete õigustega. Huvide ühtlustamise vajadus tekib tavaliselt just vabaduse ja eraelu puutumatuse vallas. Käesoleval juhul on need mured jälle esile kerkinud ning nõuavad asjakohast vastust, mida me ise usume, et saame anda. Kui me võtame ühelt poolt arvesse praeguste meetodite kasutuselevõtu taset, ja teiselt poolt lahenduste pakutud vastuseid, mis sisaldavad piltide salvestamist ja tagavad turvatöötaja ja kontrollitava reisija vahel füüsilise vahemaa, siis tundub, et mõned need küsimused on lahendatud või vähemalt lahendatavad.

On siiski veel üks küsimus, mida ei ole minu arvates veel piisavalt käsitletud ning mis tekitab suurt muret. Selle tehnoloogia tagajärgi tervisele ei ole veel piisavalt uuritud. Antud juhul ohtu seatud väärtus, nimelt kodanike tervis, nõuab ettevaatlikkust. Seda on raske tagada, siis kui meetmed võetakse vastu ilma, et hääletusele pandud originaalteksti versioonis esitatud tingimusi täidetakse. Seepärast ma hääletasin selle muudatusettepaneku vastu, mille eesmärgiks on nende tingimuste kõrvaldamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjalikult. − (SV) Ma hääletan selle resolutsiooni ettepaneku poolt, mis nõuab enne otsuse tegemist kehaskaneerimisega seotud probleemide uurimist. Käesolev resolutsioon oleks siiski võinud veelgi julgem olla. Ma olen põhimõtteliselt kehaskaneerimise vastu, mis kujutab endast liiga suurt eraelu puutumatuse rikkumist ning on oma eesmärgi suhtes ebaproportsionaalne. Juba praegune süsteem on eraelu puutumatuse rikkumise piiril ning piisavalt turvaline.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjalikult. (EL) ELi vastuvõetamatu resolutsiooni ettepanek lennujaamades kehaskannerite kasutamise kohta ei ole kuidagi seotud lennundusjulgestusega; see on osaks ELi tagurlikust poliitikast ning ülimalt jultunud rikkumine töötajate isikuõiguste ja vabaduse suhtes, millel on karmid tagajärjed nende tervisele ja ohutusele.

Demagoogilised viited, reservatsioonid ja vastuseisud kehaskanneritega seotud garantiide puudumise suhtes, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi kõnealuse resolutsiooni ühisettepanekus, sillutavad teed selle vastuvõetamatu ja äärmiselt ohtliku süsteemi kohaldamisele.

See ettepandud meede, mis on vulgaarne inimese väärikuse ja tema isiksuse häbistamine, ning mis seab samal ajal tema tervise tõsisesse ohtu, paljastab jälle kapitalistliku ELi tõelise eemaletõukava ilme. Inimestel tuleb jällegi omad järeldused teha. Kodanike elektrooniline lahtiriietamine, kas siis n-ö garantiidega või ilma, on täielikult vastuvõetamatu ning see tuleb otsekohe kapitaalselt ja otsustavalt hukka mõista. ELi poliitika ja meetmete puhul on vastuseis, allumatus ja tõrkumine ainsaks viisiks, kuidas inimesed saavad oma põhiõigusi kaitsta.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (B6-0541/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) Suur enamik kõigist endise Jugoslaavia rahvastest soovivad ELiga liituda. Seda soovi ei ole väljendanud üksnes Makedoonias elavad albaanlased ja makedoonlased, kes alles hiljuti leidsid lahenduse oma erimeelsustele seoses selle riigi valitsusega, vaid ka serblased, montenegrolased ja Albaania kosovlased, kes jätsid hiljuti koos Bosnia ja Hertsegoviina serblaste, horvaatide ja bosnialastega hüvasti oma ühisriigiga. EL teeb õigesti, siis kui ei hinda selle tähtsust üle. Asjaolu, et nad soovivad ELi raames koostööd teha, ei näita veel midagi selle riigi struktuuri kohta, kus nad elavad. See on inimeste endi kätes, mitte ELi. Kui nad peavad valima regionaalse omavalitsuse ja keskvalitsusele pädevuse ülekandmise vahel, sest EL soovib nii, siis valivad nad selle esimese variandi. Aastatel 1992−1995 Bosnias toimunud sõda sai alguse just sellest, et enamik elanikest ei soovinud keskvalitsust, vaid äärmisel juhul vaba partnerlust. Eilne arutelu näitas selgelt, et suur enamik sellest parlamendist valiksid Bosnia ja Hertsegoviinas pigem keskvalitsuse kui detsentraliseerimise. Kuna see eesmärk ei ole saavutatav, ei näe EL ette määramata aja jooksul enda sidumist selle riigiga. Sellepärast kavatsen ma selle vastu hääletada.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Käesolev resolutsiooni ettepanek on osa algelisest kampaaniast, et võltsida ajalugu, võrdsustades kommunism fašismiga, samal ajal seda viimast häbiväärselt ilustades ning pannes need, kelle eesmärgiks oli inimkond orjastada, ühele pulgale nendega, kes võitlesid kangelaslikult vabaduse eest.

Nagu me oleme eelnevalt rõhutanud, on tegemist läbinisti kommunismivastase kampaaniaga, mille eesmärgiks on demokraatlike jõudude jagamine, eitades ja võltsides kommunismi panust fašismivastases võitluses ja meie tsivilisatsiooni arengus. Ei tohi unustada, et antikommunism oli mitmete fašistlike diktatuuride ideoloogiliseks aluseks ning demokraatlike jõudude jagamiseks kasutatud faktoriks.

See resolutsiooni ettepanek on ka osaks katsest varjata fakti, et just kapitalism on see, mis külvab maailmas viletsust ja nälga. Lihtsalt kuulake ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni, kes raporteeris hiljuti, et kuigi juba praegu kannatab ülemaailmselt umbes miljard inimest nälja all, satuvad veel kümned miljonid inimesed selle ohvriks.

Käesolevat resolutsiooni ettepanekut tuleb vaadata Ukrainas rahvuslike jõudude ülestõusu, Ukraina fašismi pooldavate rühmituste ja natside koostöö ilustamise katse, NATO laiendamise surve ning praeguse Venemaa-vastase kampaania kontekstis.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), kirjalikult. − Leiboristidest Euroopa Parlamendi liikmed soovivad sedastada oma tugevat toetust uskumusele, et 1932−1933. aasta näljahäda oli õõvastav inimeste põhjustatud tragöödia, ning meie arvates on tähtis ergastada mälestust ja üldsuse teadlikkust selle kunstlikult tekitatud näljahäda suhtes, koos selle tähtsusega Ukraina ajaloos.

Briti peaminister Gordon Brown tegi 2008. aasta 15. mail koos Ukraina presidendiga ühisavalduse, milles lubas koostööd rahvusvahelistes institutsioonides, et ergastada Holodomori mälestust. Kuigi me ametlikult ei tunnista 1932−33. aasta sündmusi kui ÜRO 1948. aasta genotsiidi konventsiooni määratluse alla kuuluvaid, tõdeme me, et mõned käsitlused toetavad seda arusaama, on pühendunud selle arutelu jälgimisele ning uurivad täpselt igat ilmnevat tõendit.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjalikult. – (FR) Meie parlament tunnistab lõpuks Ukrainas nõukogude režiimi põhjustatud näljaga hävitamise õudust: Holomodori. On siiski kahetsusväärne, et ei ole võetud Ukraina parlamendilt eeskuju ning kirjeldatud seda massikuritegu kui genotsiidi.

Tõepoolest, näljahäda, mis tappis 1932. ja 1933. aastatel miljoneid ukrainlasi, ei saanud algust üksnes kommunismi majanduslikust ja sotsiaalsest absurdsusest. See oli hävitusplaani vili, mis sobib genotsiidi määratluse alla: „kavatsus hävitada osaliselt või täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi üksusi“, ning samuti „üksustele tahtlikult selliste elutingimuste pealesurumine, mis põhjustab üksuse täielikku või osalist hävimist“.

Ajal mil Prantsusmaal eelkõige teatav keskklassi kommunistide vasakäärmus lõikab meedia toetusest tulu, võib sellise genotsiidi tunnistamine meelde tuua marksismi-leninismi jubedused, mis on vastutavad 200 miljoni inimese surma eest 1917. aasta bolševistlikust revolutsioonist alates ja mis siiani rõhub enam kui pooltteist miljardit inimest Kuubas, Põhja-Koreas, Vietnamis ja eelkõige Hiinas, kus kapitalismi kõige kontrollimatum vorm seguneb kommunistliku totalitaarsusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. (NL) Minu fraktsioon ei ole sellele resolutsiooni ettepanekule alla kirjutanud ning enamik on hääletanud selle vastu, kuna nad usuvad, et Nõukogude Liidu tekkimine tolleaegsel mahajäänud Venemaal oli samm paremuse suunas ning võimaldas paljudel alaharitud, alatasustatud ja õigusteta inimestel paremat elu elada. Ma jagan seda arvamust, kuid see ei saa õigustada kõiki tookord kasutatud meetmeid. Mõned moderniseerimise pooldajad, samamoodi ka nende juht Stalin, pidasid eriarvamusel olevate inimeste individuaalset õigust elule täiesti ebaoluliseks. Selline suhtumine sobis hästi Venemaa pika ängistuse ja vägivalla traditsiooni raamistikku. Kõik halvad meetmed toodi mineviku tolmu alt välja, et murda igasugune vastuseis edasiminekule. Kõikide inimeste demokraatia ja võrdõiguslikkuse esialgne mõte jäeti selle varju. Kõik hea, mille poole püüeldi, sai õigustuseks tehtud halvale, tuginedes mõttele, et ajalugu on alati võitjate poolel. Nüüd on 75 aastat möödunud, ning on ainult õige ja kohane pöörata palju tähelepanu sellele, mis valesti tehti, ning selle ohvritele. Sellepärast kavatsen ma hääletada selle resolutsiooni ettepaneku poolt.

 
  
  

Raport: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), kirjalikult. − Mina ja minu Briti konservatiividest kolleegid toetame Euroopa Ombudsmani tööd ning usume, et paljud käesolevas raportis tehtud ombudsmani tegevuse parandamise ettepanekud on toetamist väärt.

Põhjenduse B suhtes soovin ma selgitada, et Briti konservatiividest Euroopa Parlamendi liikmete delegatsioon on Lissaboni lepingu ja sellesse lepingusse põhiõiguste harta inkorporeerimise vastu. Me usume, et selle lepingu ratifitseerimisprotsess peaks lõppema peale Iirimaalt saadud otsustavat eitavat vastust.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Käesolevas raportis julgustab petitsioonikomisjon ombudsmani jätkama oma 2006. aasta tegevusaruandes teatavaks tehtud kaksikeesmärgi täitmist, nimelt töötama institutsioonidega, et edendada head haldustava ja suurendama jõupingutusi teabevahetuse suhtes, et kõik tema teenuseid võib-olla vajavad kodanikud oleksid teadlikud, kuidas seda teha. Esitatud kaebuste arvu suurenemine kinnitab selle teabe tähtsust.

Tuleb meeles pidada, et ombudsmanil on nüüd tema taotluse korral Euroopa Parlamendi vastuvõetud muudatuste järel rohkem volitusi. Ombudsmani 2007. aastal läbiviidud uurimuste arv tõusis 641ni. Nendest 64% käsitles Euroopa Komisjoni, 14% EPSOt (Euroopa Personalivaliku Ametit), 9% Euroopa Parlamenti ja 1% Euroopa Liidu Nõukogu. Peamisteks väidetavateks haldusliku omavoli liikideks olid vähene läbipaistvus, sealhulgas teabe andmisest keeldumine, ebaõiglus ja võimuliialdus, menetlusvead, välditavad viivitused, diskrimineerimine, hooletus, õiguslikud eksimused ning kohustuste täitmise tagamise suutmatus. Mõnedel juhtudel juhtumid lahendati.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult. − (PL) 19. mail 2008 esitas Euroopa Ombudsman härra Diamandouros petitsioonikomisjonile oma raporti. Ta esitles selles üksikasjalikku arvestust oma tegevuse kohta koos arvudes ja protsentides väljenduvate andmetega. Selle raporti kohaselt on ombudsmanile esitatud vastuvõetavate kaebuste arv suurenenud. See tõusis 2006. aasta 449lt 2007. aastal 518ni. Võrreldes 2006. aastaga, vähenes vastuvõetamatute kaebuste arv. Kaebuste esitamise põhjused olid väga erinevad. Need sisaldasid vähest läbipaistvust, menetlusvigu, välditavaid viivitusi, diskrimineerimist, kohustuste täitmise tagamise suutmatust. Enamik kaebustest, mis on 65% koguarvust, käsitlesid Euroopa Komisjoni. Ainult 9% esitatud kaebustest käisid Euroopa Parlamendi kohta. Euroopa Ombudsman mainib ära ka Euroopa institutsioonide vead. Härra Diamandouros kritiseeris Euroopa Komisjoni suutmatuse eest järgida juriidilist nõuet avaldada 2006. aastal 2005. aastat käsitlev aastaaruanne Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele juurdepääsu kohta.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika