Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2158(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0358/2008

Keskustelut :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Äänestykset :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0524

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 23. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

10. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

 
  
  

Äänestysselitykset

 
  
  

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi – Varainhoitovuosi 2009

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, haluan aluksi todeta, että olen iloinen siitä, että budjettikokonaisuus saatiin äänestettyä ja saatiin läpi. Tietenkin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan varapuheenjohtajana erityisesti seurasin tähän alueeseen liittyviä kysymyksiä, ja olen iloinen siitä, että muun muassa tärkeä hanke, Euroopan nuorten olympiafestivaali Tampereella, meni läpi äänestyksessä.

On tärkeää huolehtia siitä, että saamme kansalaisia lähellä olevia hankkeita vietyä läpi budjetin kautta. Silloin ihmiset näkevät ja kokevat sen, millä tavoin unioni toimii heidän alueellaan. Kun budjettinippu on vahva, niin täytyy todeta, että yhdessä kohdassa, jossa puhutaan Euroopan unionista globaalina yhteistyökumppanina, eli kohdassa 134 epäilen, että äänestin väärin, johtuen siitä, että seurasin ryhmän listaa ja kaikilta osin en ole aivan samaa mieltä. Tässä kohdin on ehkä hyvä tämä todeta, mutta muilta osin voin todeta, että olen tyytyväinen tähän budjettiesitykseen ja olen iloinen siitä, että se meni läpi.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää vuoden 2009 talousarvioesityksen äänestyksestä 134, koska tämän tarkistuksen älyllisesti epärehelliset ja kyyniset ehdottajat käyttävät hyväksi kansalaistemme aitoa huolta ja pelkoa, kun siinä yritetään vihjata, että tällä hetkellä – ja aiemmin – EU:n kehitysrahastojen varat on annettu hallituksille ja järjestöille ohjelmiin, joihin kuuluvat (lainaan): "pakkoabortti, pakkosterilisaatio ja lapsenmurha", jotka me kaikki tuomitsisimme heti. Sitä ei pitäisi edes joutua sanomaan. Näin he perustelevat tämän tunteita kuohuttavan tarkistuksen sanamuodon, ja sen tekstiä käytetään jo kesäkuun Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen. Tarkistus esitetään (lainaan): "pyrkimyksenä jättää tällaiset hankkeet EU:n rahoituksen ulkopuolelle EU:n vuoden 2009 talousarviossa". Koska EU:n varoja ei ole koskaan käytetty tällä tavalla vaan aina Kairon kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin mukaisesti ja koska tämän vuoden talousarviossa ei ehdoteta tällaista, kaikkien oikeudenmukaisten ja älyllisesti rehellisten kommentoijien on tunnustettava, että kyse on tarkistuksen esittäjien poliittisesta kiusanteosta.

 
  
  

− Mietintö: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) - (BG) Tuin vuoden 2009 talousarviota ja ehdotusta sen suurentamisesta verrattuna komission ehdotukseen. Vaikka se ei riitäkään täyttämään kaikkien jäsenvaltioiden valtavia vaatimuksia tai toteuttamaan täysin kaikkia ensisijaisia poliittisia tavoitteita, se vastaa mielestäni EU:n perusperiaatetta, joka on yhteisvastuu.

Rahoitusväline on ohjannut varoja heikommin kehittyneille maille ja alueille ja muodostunut siten tärkeäksi tekijäksi tasapainoisen kehityksen saavuttamisessa. Tässä mielessä koheesiorahasto on tärkeässä asemassa, koska se on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, joiden on kurottava umpeen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen eri tasojen välinen kuilu tämän rahaston avulla. Se on erityisen tärkeä uusille jäsenvaltioille, jotka todella tarvitsevat yhteisön varoja. Mielestäni näille varoille ei pitäisi asettaa ehtoja, jotka ovat tiukempia kuin Euroopan unionin hyväksytyt säännöt ja menettelyt.

Niillä on erittäin merkittävä osuus Bulgarian pyrkimyksessä saavuttaa Euroopan unionin kehitystaso ja keskimääräinen elintaso. Äänestäminen koheesiorahaston varojen siirtämistä varauksiin koskevaa ehdotusta vastaan on hyvä päätös. Ehdotus oli sidottu epämääräisiin ehtoihin varsinkin pidätettyjen varojen korvaamisen suhteen. Mielestäni Euroopan komissiolla ja parlamentilla on käytettävissään riittävät valvontamekanismit, joilla voidaan varmistaa, että varat käytetään tehokkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin vuoden 2009 talousarvioesitystä ja erityisesti komission talousarviota vastaan nimenomaaan siksi, että haluaisin esittää poliittisen kannanoton vastustamalla kaikin tavoin komission toimia.

Yleisesti ottaen komissio on mielestäni toimielin, joka jo sinällään toimii periaatteidensa mukaisesti epädemokraattisesti, koska se koostuu puhtaasti poliittisesti nimitettyjen korkeiden virkamiesten kollegiosta, jonka toiminta tästä huolimatta muistuttaa jonkinlaisia EU:n byrokraatteja, jotka hädin tuskin sietävät valvontaa ja joita ei itse asiassa voi myöskään rangaista.

Vuoden 2009 talousarviosta puhuttaessa vastustan ensiksikin poliittisesti komission alituisia yrityksiä jatkaa keinolla millä hyvänsä kirotulla polulla kohti islamilaisen ja ei-eurooppalaisen Turkin liittymistä Euroopan unioniin. Minä en aio tukea tätä politiikkaa.

 
  
  

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi – Varainhoitovuosi 2009

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, me tuimme äänestyksessä kollega Sinnottin tarkistusta 134, jonka tarkoituksena on estää yhteisön tuen antaminen hallituksille, järjestöille tai ohjelmille, jotka tukevat ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten pakkoaborttiin, pakkosterilisaatioon tai lapsenmurhaan, osallistuvia ohjelmia tai osallistuvat niiden hallintaan.

Mielestämme on kuitenkin tärkeää kyseenalaistaa kollega Sinnottin perustelu tällaisen tarkistuksen ehdottamiselle. Hän viittasi tämänviikkoisessa lehdistötiedotteessaan sellaisiin maihin kuin Kiina ja Vietnam, joissa hänen mukaansa Yhdistyneiden Kansakuntien väestörahaston UNFPA:n kautta kanavoitua EU:n rahoitusta käytetään tällä hetkellä pakkoabortteihin, pakkosterilisaatioihin ja lapsenmurhiin. Puhuin tänä aamuna UNFPA:n Brysselin toimiston johtajan kanssa, ja hän sanoi, että Yhdistyneiden Kansakuntien väestöohjelma UNFPA ei tue pakottamista tai abortteja. Se noudattaa vuoden 1994 kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin mandaattia, jossa todetaan selvästi, että lisääntymisterveydenhuolto-ohjelmien pitäisi tarjota mahdollisimman laajasti palveluja ilman minkäänlaista pakottamista. Lisäksi maailmanlaajuinen yhteisö on päättänyt, että aborttia ei pitäisi koskaan suosia perhesuunnittelun keinona. Kiinan kansalaiset ovat hyötyneet UNFPA:n läsnäolosta ja aloitteista, joita se on käynnistänyt maassa. Niissä osissa Kiinaa – ja muita maita – joissa UNFPA toimii, naisille tarjotaan enemmän vaihtoehtoja lisääntymisterveyteen liittyvissä päätöksissä ja heillä on vapaasti saatavilla enemmän tietoa lisääntymisterveydenhuollosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, tämä oli monimutkainen äänestys ja monimutkainen talousarvio. Pahoittelen sitä, että tarkistusta 133 ei hyväksytty, koska se olisi lisännyt keskittymistä laitoshoidossa olevien vammaisten lapsien tarpeisiin. Se koski näiden lasten laitoshoidosta luopumista. Asia ei kuitenkaan katoa mihinkään, ja me jatkamme taistelua heidän oikeuksiensa puolesta. Toivon, että komission puheenjohtaja vastaa asiaa koskevaan kirjeeseeni.

 
  
  

− Mietintö: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan unionin talousarvioesitystä koskevaa päätöslauselmaa vastaan siksi, että Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä yritti jälleen kerran viime hetkellä jättämällään tarkistuksella – jota suurin osa muista parlamentin jäsenistä ei ole edes nähnyt ja jonka laajuutta he eivät ole arvioineet – tulkita parlamentin jäsenten tulevaa asemaa koskevaa kuuluisaa Coxin pakettia tavalla, joka tekisi heidän vapaaehtoisesta eläkerahastosta merkityksettömän.

Tarkistus ei vastaa sitä, mitä Coxin paketista on nimenomaisesti sovittu. Siksi ei tule kysymykseenkään, että riistettäisiin lähes kaikkien jäsenten uudet oikeudet. Tällä tarkistuksella ei voi mitenkään olla pienintäkään vaikutusta tässä mielessä laadittaviin täytäntöönpanomääräyksiin.

Me aiomme varmistaa, että tilanne oikaistaan, koska äänestys on toimitettu jäsenten tietämättä ja he kaikki kääntyvät nyt minun puoleeni ällistyneinä tarkistuksen todellisesta laajuudesta. Eläkerahaston varapuheenjohtajana varmistan, että asia oikaistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin lopullisessa äänestyksessä eri EU:n toimielinten ja tietysti myös parlamentin vuoden 2009 talousarvioesitystä vastaan. Tein niin ennen kaikkea siksi, että en ole vakuuttunut siitä, että kaikki nämä EU:n toimielimet poikkeuksetta käsittelisivät valtavaa kasaa verorahoja taloudellisesti ja vastuullisesti. Rehellisesti sanottuna uskon asian olevan päinvastoin.

Äänestäjiemme kuva EU:n toimielimistä – mistä meidän kaikkien pitäisi olla tietoisia – on, että ne ovat kuin rahasampo, jossa liikaa palkkaa saavat ja liian vähän veroja maksavat byrokraatit ja parlamentin jäsenet muodostavat eräänlaisen neuvostotyylisen nomenklatuuran, joka tekee päätöksiä usein kansalaiset sivuuttaen ja varmasti heidän tahtonsa ja etunsa vastaisesti.

Tällainen kuva meillä on, eikä se varmastikaan sovi kaikkiin ja kaikkeen, mutta se on ainakin osittain totta huomattavassa osassa EU:n toimielimiä.

Mielestäni meidän on saatava oma talomme järjestykseen jollakin aikavälillä, ennen kuin voimme antaa myönteisemmän kuvan Euroopastamme.

 
  
  

− Suositus: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Haluaisin selittää, miksi äänestin Ulrich Stockmannin lentoasemamaksuja koskevan mietinnön puolesta. Toisaalta olen tyytyväinen velvollisuuteen ilmoittaa matkailijoille kokonaiskustannukset lentolipuissa ja tarjouksissa lentoasemamaksut mukaan lukien, koska se lisää avoimuutta matkustajien päätöksenteon tueksi ja kannustaa taloudelliseen kilpailuun. Tyytyväisin olen kuitenkin rajaan, joka yhtenäistää tärkeimpien kansallisten ja suurten lentoasemien lentoasemamaksut ja sallii pienten lentoasemien tarjota alhaisempia hintoja ja siten kilpailla markkinoilla, joilta avoimuus suurelta osin puuttuu tällä hetkellä. Tämä tarjoaa alueellisille lentoasemille mahdollisuuden kehittyä ja useille tarjolla oleville lentoliikennepalveluille laajentua.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että merirosvouksen uhan kasvaessa Afrikan sarven merialueilla merirosvoutta koskeva päätöslauselmaesitys tukee jäsenvaltioiden tahtoa käynnistää koordinoitu laivastokampanja. Valitettavasti suurin osa tarkistuksista on hurskaita toiveita tai tuovat vain esiin itsestäänselvyyksiä, kuten Somalian vajoamisen anarkiaan, tapahtumia, joista on syytä tehdä kokonaisvaltaisia johtopäätöksiä.

Merirosvousta ei varmasti ole mahdollista torjua tehokkaasti, jos merirosvojen tukikohtia ei tuhota. On myös valitettavaa, että tässä tekstissä ei tuoda esiin tärkeintä syytä merirosvouksen uuteen tulemiseen, mikä osoittaa Euroopan sivistävän vaikutuksen heikkenemistä tässä osassa maailmaa.

Mielestäni on varsin outoa haluta vaatia, että jäsenvaltioiden merivoimat erottaisivat ikään kuin merirosvouden torjumistoimet niistä toimista, joita toteutetaan – on melko epäselvää, miksi – Enduring Freedom -operaation yhteydessä, ikään kuin Bin Laden pakenisi jollakin tavalla Afganistanista Pakistanin kautta kanootilla päästäkseen Uuteen-Seelantiin. Ymmärrän, että tämä erottelu halutaan tehdä, mutta alueen alusten on tietysti suoritettava kumpikin tehtävä.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (B6-0544/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, tilinpäätösstandardit ovat rahoituspalvelujen kielen tärkein osatekijä. Sijoittajien kannalta esitykset kansallisten tilinpäätösstandardien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) lähentämiseksi ovat suuri edistysaskel. Se tarkoittaa, että yhtiöt voivat julkaista tilinpäätöksen yhdessä perusmuodossa, joka hyväksytään suurissa talouksissa kaikkialla maailmassa. Kanada, Kiina, Japani ja Yhdysvallat – ja nyt näyttää siltä, että myös Intia – haluavat kaikki lähentää standardinsa IFRS:n kanssa.

Vaikka pidän sitä avoimuusdirektiiviä koskevan mietinnön esittelijänä hyvänä asiana, tunnustan, että todellisen lähentymisen toteuttamiseksi on vielä tehtävä paljon töitä. Näin minä ja toinen esittelijä, Margarita Starkevičiūtė, olemme hyväksyneet tarkistukset, jotta voimme valvoa tämän lähentymisprosessin etenemistä. Luotan siihen, että komissio voi keskusteluissaan eri kansallisten viranomaisten kanssa jatkaa asian edistämistä. Olen innostunut siitä, että voimme luottaa Yhdysvaltojen uuteen hallitukseen ja laskea sen varaan, että se edistyy asiassa huomattavasti, mikä on tarpeen. Komission pitäisi jatkaa tämän painottamista.

Itse tilinpäätösstandardien suhteen on oleellisen tärkeää säilyttää perustana oleva menettelytapa, josta on sovittu Kansainvälisessä tilinpäätösstandardilautakunnassa IASB:ssä. Näiden sääntöjen yhtenäisyyttä koetellaan yrityksillä heikentää niitä kansallisista syistä. Sitä pitäisi vastustaa lujasti, ja käypään arvoon perustuvaa kirjanpitoa on tuettava tällaisen painostuksen edessä.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, syynä siihen, että äänestin tyhjää ilmailun turvatoimia ja henkilöskannereita koskevasta päätöslauselmaesityksestä, ei ollut se, että vastustaisin siinä esitettyjä varauksia matkustajien yksityisyyttä koskevista oikeuksista, vaan päinvastoin. Mielestäni henkilöskannereita ei myöskään saa ottaa käyttöön ilman, että kyseessä olevan tekniikan käytön mahdollisista vaikutuksista käyttäjien terveyteen tehdään selvä tieteellinen ja lääketieteellinen arviointi.

Voin vain harmitella sitä, että ehdotus äänestyksen lykkäämisestä ja komission jäsen Tajanin kutsumisesta tässä yhteydessä esittämään tutkimus, jonka avulla voisimme tehdä laajemmin tietoihin perustuvan päätöksen henkilöskannerien käytöstä, on hylätty.

Tämä asia on hyvin vakava, koska siihen liittyy kansalaisten turvallisuus ja uuden uraauurtavan tekniikan käyttö. Siksi on mielestäni hyvin valitettavaa, että parlamenttimme käsittelee asiaa näin ala-arvoisesti.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (SK) Arvoisa puhemies, yhtenä Euroopan parlamentin holodomorin, Ukrainan keinotekoisen nälänhädän (1932–1933) muistamista koskevan päätöslauselmaesityksen laatijoista haluaisin PPE-DE-ryhmän jäsenenä aluksi ilmaista kiitokseni kaikille muille parlamentin jäsenille, jotka äänestivät päätöslauselmaesityksen puolesta.

PPE-DE-ryhmän johdolla päästiin kompromissiin, jossa sana "kansanmurha" poistettiin Euroopan parlamentin sosialistiryhmän pyynnöstä. Teidän läsnäollessanne eilen käydyn, erittäin tunnepitoisen ja komission jäsen Tajanin voimakkaiden sanojen sävyttämän keskustelun jälkeen ei voinut olla epäilystäkään siitä, mikä nimi pitäisi antaa tälle kauhistuttavalle teolle, jossa tuhottiin kymmenen miljoonaa ihmistä. Historioitsijoiden vastuulla on nyt tosiasioiden perusteella lopettaa näistä tapahtumista vaikeneminen ja niiden salaaminen, nyt kun eloonjääneitä on vielä elossa. Kirjastoissamme täytyy olla kirjoja, joissa on väärentämättömiä todisteita Ukrainan nälänhädästä.

Äänestämällä on Ukrainan nälänhädän 1932–1933 tuomitsemista hirvittäväksi rikokseksi Ukrainan kansaa ja ihmisyyttä vastaan koskevan päätöslauselman puolesta olemme tänään liittäneet Euroopan historian aikakirjoihin takaisin Stalinin niistä repimän sivun.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin holodomoria, Ukrainan suurta nälänhätää koskevan päätöslauselman puolesta. Päätöslauselmassa sitä kutsutaan aivan oikeutetusti järkyttäväksi rikokseksi Ukrainan kansaa ja ihmisyyttä vastaan. Koska tietyt ryhmät ovat ottaneet sellaisen kannan, päätöslauselmassa on vältetty sanaa "kansanmurha", jonka käyttö tässä tapauksessa olisi oikeutettua ja asianmukaista.

Ukrainan parlamentti ja 26 valtiota ovat määrittäneet tämän ainakin neljän miljoonan ihmisen kuoleman aiheuttaneen rikoksen kansanmurhaksi. Lisäksi päätöslauselman johdanto-osan B kappaleessa lainataan vuonna 1948 tehtyä YK:n kansamurharikosta koskevaa yleissopimusta, joka yksiselitteisesti kattaa Ukrainan tapauksen. Siksi toivon todella, että Euroopan parlamentti yhtyy pian näiden valtioiden kantaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Arvoisa puhemies, me olemme muistelleet holodomoria, Ukrainan maanviljelijäyhteisön järjestelmällistä tuhoamista nälänhädällä, ja parlamenttimme on tunnustanut samoin kuin kollegamme hetki sitten, että kyse oli kansanmurhasta.

Haluaisin vain korostaa sitä, että tämän kansanmurhan tekijät istuivat sivistyneen maailman tuomareiden joukossa Nürnbergissä, minkä pitäisi tehdä mahdolliseksi keskustella nyt Nürnbergin oikeudenkäynnin kokoonpanosta, menettelystä ja päätöksistä. Kuitenkin tätä keskustelua nyt Euroopassa käyviä intellektuelleja pidätetään, vangitaan, metsästetään, tuhotaan, vainotaan ja heitetään vankilaan. Vieläkin pahempaa on, että heidän asianajajiaan, jotka esittävät myös samat johtopäätökset, jahdataan samalla tavalla.

Esimerkiksi puhemies Pötteringin maassa heitä vainotaan ja pidätetään sellaisten menettelyjen mukaisesti, jotka muistuttavat stalinistisia oikeudenkäyntejä. Myönsimme Saharovin mielipiteenvapauspalkinnon kiinalaiselle toisinajattelijalle, ja olisimme yhtä hyvin voineet myöntää sen tietyille eurooppalaisille, kuten rohkealle saksalaiselle asianajajalle Sylvia Stolzille.

 
  
  

− Mietintö: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, Doris Pack on entiseen tapaan laatinut erinomaisen tekstin, koska hän ei ole vain Etelä-Euroopan vaan myös koulutuksen asiantuntija.

Olen iloinen siitä, että koulutusta korostetaan erityisesti vakautussopimuksen yhteydessä. Meidän on kuitenkin laajennettava lähestymistapojamme ensinnäkin keskittymällä tiiviimmin viisumivapausprosessin nopeuttamiseen ja mahdollisuuden tarjoamiseen Bosnia ja Hertsegovinan nuorille tutustua Eurooppaan paremmin opiskelemalla ja matkustamalla täällä.

Toinen ratkaiseva tekijä on se, että Sarajevoon perustetaan eurooppalainen moniuskontoinen yliopisto, jota maan kaikki kolme uskonnollista yhteisöä tukevat ja joka toimii eurooppalaisena suvaitsevaisuuden ja keskinäisen ymmärryksen keskuksena välinpitämättömyyden sijasta ihmisten omien uskonnollisten juurien pohjalta. Vahva tukemme eurooppalaiselle yliopistolle on Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille osoitus suuresta edistyksestä ja voi myös auttaa Bosnia ja Hertsegovinaa välittämään viestin koko Euroopan mantereelle.

 
  
  

- Mietintö: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, käsiteltävänä oleva vetoomusvaliokunnan mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2007 oli kokonaisuudessaan hyvin myönteinen, ja voin varmasti tukea heti tätä näkemystä. Siksi kannatin mietintöä.

Silti haluaisin jälleen kerran huomauttaa tässä äänestysselityksessä, että on merkillistä, että parlamentin pitäisi onnitella Euroopan oikeusasiamiestä siitä, että hän onnistuu varmistamaan sääntöjen ja säädösten oikean noudattamisen kaikilta osin, samalla kun tässä parlamentissa meidän omien silmiemme edessä niin sanotusti rikotaan lakia ja sääntöjä ilman, että parlamentti puuttuu asiaan tai että parlamentti edes tekee yhteistyötä päivittäin ja laajassa mittakaavassa.

Esimerkiksi se, että komissio ja parlamentti edelleen rakentavat Lissabonin sopimuksen varaan, joka on poliittisesti ja oikeudellisesti kuollut Irlannin kansanäänestyksen jälkeen, on pilkantekoa kaikkia oikeussääntöjä vastaan. Mielestäni on korkea aikaa laittaa parlamentin asiat järjestykseen.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

−Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi – Varainhoitovuosi 2009 − Mietintö: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. - (SV) Junilistanin mielestä EU:n talousarvio tulisi rajata yhteen prosenttiin jäsenvaltioiden keskimääräisestä bruttokansantulosta. Olemme siksi päättäneet äänestää kaikkia Euroopan parlamentin ehdottamia lisäyksiä vastaan, samalla kun Junilistan on suhtautunut myönteisesti niihin harvoihin säästöihin, joita budjettivaliokunta tai yksittäiset jäsenet ovat ehdottaneet tarkistusten muodossa.

Epäonnistuneita budjettikohtia on useita. Junilistan pahoittelee erityisesti suuria tukia EU:n maatalouspolitiikalle, koheesiorahastolle ja kalataloudelle sekä niitä budjettikohtia, jotka sisältävät tukia erilaisille tiedotuskampanjoille.

Junilistan katsoo myös, että jotain on tehtävä Euroopan parlamentin jatkuvalle matkustamiselle Strasbourgin ja Brysellin välillä ja että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea pitäisi lakkauttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjallinen. – (FR) Se, että 27 maalla on EU:n suuruusluokaltaan 130 miljardin euron talousarvio – mikä vastaa yksistään Espanjan talousarviota – on normaaleissa olosuhteissa jo varsin outoa.

Silti koska Euroopassa, jossa ei ole nopeita rautatieyhteyksiä Suomen ja Espanjan eikä Ranskan ja Puolan välillä, eikä yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa tai vanhainkodeissa laitteita tai henkilökuntaa maanosassa, joka jää geriatrisen tsunamin alle, ja jossa vallitsee pankkien välisen maksuvalmiuden, useiden talouksien kiinteistöšokin sekä yrittäjien ja työntekijöiden luottamuksen heikentymisen aiheuttama maailmanlaajuinen kriisi, tarvitaan EU:n talousarviosta täysin erillinen talousarvio.

Siksi vaadimme poikkeuksellista budjettiohjelmaa suurta infrastruktuurisuunnitelmaa varten, joka hyväksytään suurella "eurooppalaisen rahoituksen kansanäänestyksellä". Sillä tarkoitan pankkisektorin ottamaa eurooppalaista 1 700 miljardin euron lainaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit pahoittelemme sitä, että EU:n pitäisi rahoittaa tupakantuottajia ja samanaikaisesti sijoittaa suuria rahamääriä kansanterveyskampanjoihin ja tupakanvastaisiin toimenpiteisiin EU:ssa.

Mielestämme on myös skandaali, että EU:n budjetilla tuettaisiin härkätaisteluja, jotka ovat perinne, jonka emme katso olevan yhteensopiva nykyisten arvojen ja eläinten oikeuksien kanssa.

Pahoittelemme myös sitä, että kaikki nuo erilaiset vientituet sekä maitokiintiöt vievät edelleen osan EU:n budjetista.

Äänestimme kaikkia näitä ehdotuksia vastaan.

Haluaisimme myös selventää, miksi äänestimme lapsia ja lasten oikeuksia suosivaa pilottihanketta koskevaa ehdotusta vastaan. Se johtui siitä, että ehdotus ei ollut mukana pilottihankkeisiin osallistuneiden poliittisten ryhmien välisessä kompromississa. Koska me emme halunneet vaarantaa tätä arkaluonteista kompromissia, emme valitettavasti voineet tukea ehdotusta, jonka sisältöön suhtaudumme erittäin myötämielisesti (tarkistus 133).

Lopuksi haluamme ilmaista suuren pettymyksemme siitä, että unionin yhteistyön ja kaupan ja teollisuuden sekä ammattijärjestöjen välisen neuvonpidon lujittamiseen tarkoitettuja tarkistuksia ei hyväksytty täysistunnossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Jutta Haugin esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodelle 2009 koskevan mietinnön ja alustavasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi tehdyn oikaisukirjelmän 1/2009 puolesta. Pahoittelen monien muiden parlamentin jäsenten tavoin sitä, että neuvosto on pienentänyt lisää jo nytkin niukkaa talousarviota: talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahojen kokonaissumma on 134 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 469 miljoonan euron vajausta alustavaan esitykseen verrattuna, vaikka maksumäärärahat ovat 115 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 1,8 miljardin euron vähennystä. Maksumäärärahat ovat siten vain 0,89 prosenttia bruttokansantulosta, toisin sanoen ennenkuulumattomalla tasolla, joka suurentaa radikaalisti maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välistä kuilua, mikä on talousarviota koskevan kurinalaisuuden vastaista. Maataloudessa tuen kolmen uuden rahaston perustamista – maitoalan rakenneuudistusrahastoa, ympäristötukea lammas- ja vuohikannan ylläpitämiseen EU:ssa sekä tilapäistä rahoitusvälinettä kalastuslaivastojen auttamiseksi mukautumaan korkeiden öljynhintojen aiheuttamiin taloudellisiin seurauksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), kirjallinen. (NL) Haugin mietintö ei voi laskea minun tukeni varaan, koska Euroopan parlamentti haluaa käyttää aiempaa enemmän rahaa. Tuen kuitenkin uusia painopisteitä ilmastonmuutoksen ja energian alueilla. Monien tarkistusten tarkoituksena on lisätä näiden painopisteiden painoarvoa talousarviossa, mikä on mielestäni hyvä asia. Se tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että meidän on osoitettava, millä alueilla haluamme leikata kuluja. Parlamentin kannassa ei mainita tätä lainkaan.

Lisäksi haluaisin ilmoittaa itse avoimesti puoltavani tasapuolista tukea Lähi-idän hallituksille. Palestiinalaishallinnon kysymys vaatii meiltä jatkuvaa huomiota. On tarkoituksenmukaista, että me tarjoamme apua, sillä nyt näyttää siltä, että pääministeri Fayadin valitsema suunta ansaitsee tukemme.

Lopuksi haluan todeta, että on perusteltua, että Euroopan unioni antaisi ylimääräistä ruoka-apua köyhille maille elintarvikehintojen huiman nousun vuoksi. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että sitä ei pidä rahoittaa Euroopan maatalouden talousarviosta vaan ulkopolitiikan talousarviosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Me tuemme EU:n vuoden 2009 talousarvion perusperiaatteita ja haluamme korostaa sitä, että sen on annettava hyvä vastine kansalaisten rahoille. Talousarviokehystä pitäisi kunnioittaa, ja siksi me olemme tyytyväisiä siihen, että talousarvio pidetään tämän kehyksen sisällä.

Me haluamme vähentää maatalous- ja aluetukia huomattavasti ja pienentää koko talousarviota. Me haluamme osoittaa suuremman osan yhteisistä varoistamme tutkimukseen ja kehitykseen, kasvuun, infrastruktuuriin ja turvallisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina 23. lokakuuta Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodelle 2009 ensimmäisessä käsittelyssä.

Tämä talousarvio kuuluu rahoituskriisin ja kesäkuussa 2009 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien valmistelujen ja nimenomaan vuosia 2007–2013 koskevien suppeiden rahoitusnäkymien yhteyteen. Ranskalaiset sosialistit sitä paitsi kieltäytyivät äänestämästä niistä vuonna 2006.

Talousarvio on politiikkaa numeroilla ilmaistuna. Parlamentti on onnistunut säilyttämään tyydyttävän maksutason, vaikka neuvosto haluaisikin tehdä tylyjä leikkauksia budjettikohtiin, jotka silti vaikuttavat olevan parlamentin jäsenille ensiarvoisen tärkeitä, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, pk-yritysten tukeminen, kasvu ja kilpailukyky sekä kansalaisuusasiat.

Tässä yhteydessä olen ilahtunut siitä, että olemme saavuttaneet uudelleen kansalaisia ja media koskeviin tiedotusaloitteisiin varattujen maksusitoumusmäärärahojen tyydyttävän tason. Jotta voimme valmistautua tuleviin vaaleihin ja saada kansalaiset äänestämään, on ratkaisevaa, että he ovat tietoisia EU:ta koskevista asioista. Kaikkia komission ja parlamentin aloitteita, joilla pyritään antamaan tietoja Euroopasta ja sen lisäarvosta jokapäiväisessä elämässä sekä valmistautumisesta tulevaisuuteen, on tuettava ja niille on tarjottava riittävät varat.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tarkistusta 134 vastaan, koska äänestäminen sen puolesta tai pidättäytyminen äänestämästä parantaisi Kathy Sinnottin virheellisten väitteiden uskottavuutta sillä seurauksella, että EU rahoittaisi pakkoabortteja, pakkosterilisaatioita ja lapsenmurhia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Meillä on ollut edellisissä talousarviomenettelyissä useita syitä hylätä ne heti ensimmäisessä käsittelyssä, ja nyt voimme todeta, että meillä on vieläkin enemmän syitä hylätä esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodelle 2009.

Neuvosto selvästi tarkastelee seuraavaa talousarviota täsmälleen samalla tavalla kuin edellisiäkin. Se aikoo toisin sanoen käyttää tätä välinettä EU:n uusliberaalin politiikan tukemisen jatkamiseen. Meidän ei todella pitäisi odottaa mitään muuta.

Tämä talousarvomenettely on jälleen kerran selvä todiste EU:n aiotusta vastauksesta pahenevaan kapitalismin kriisiin, jonka on laukaissut rahoituskriisi järjestelmän ytimessä, Yhdysvalloissa. Komissio, parlamentti sen paremmin kuin neuvostokaan ei ole esittänyt EU:n talousarvioon mitään toimenpiteitä, jotka vastaisivat tehokkaasti työntekijöiden ja tavallisten kansalaisten, mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten sekä tuotantosektorin suuren osan tarpeisiin ja lisääntyviin vaikeuksiin.

Juuri tällä hetkellä kun Euroopan unionin rakennekriisi on pahenemassa, neuvosto on laskenut maksumäärärahojen tasoa "ennätyksellisen alhaalle" lähes yhdeksän miljardin euron verran verrattuna monivuotisen rahoituskehyksen ennusteeseen.

Siksi me äänestimme esitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Minä äänestin tyhjää, koska lopputulos on suurelta osin pettymys. On esimerkiksi hullua, että EU rahoittaa tupakantuottajia ja sijoittaa samanaikaisesti suuria rahamääriä kansanterveyskampanjoihin ja tupakanvastaisiin toimenpiteisiin EU:ssa.

On myös skandaalimaista, että EU:n budjetilla pitäisi tukea härkätaisteluja, perinnettä, joka ei mielestäni ole yhteensopiva nykyisten arvojen ja eläinten oikeuksien kanssa.

Olen myös pahoillani siitä, että tämäntyyppiset vientituet vievät yhä osan EU:n talousarviosta, ja siitä, että unionin yhteistyön ja kaupan ja teollisuuden sekä ammattijärjestöjen välisen neuvonpidon lujittamiseen tarkoitettuja tarkistuksia ei hyväksytty parlamentissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún ja Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Vastustamme voimakkaasti pakkoabortteja, pakkosterilisaatioita ja lapsenmurhia ja olemme samaa mieltä siitä, että ne ovat ihmisoikeusrikkomuksia.

Olemme pidättäytyneet äänestämästä tarkistuksesta, koska EU:n varoja ei ole koskaan käytetty tällä tavalla eikä tarkistuksessa selvennetä, miten tärkeää on luotettavien järjestöjen tekemä kansainvälinen kehitysyhteistyö, jossa tuetaan naisten syntyvyyden hallintaa erityisesti seksuaalikasvatuksen, lisääntymisterveyspalvelujen ja perhesuunnittelun avulla sekä puolustetaan naisten oikeuksia terveydenhuoltoon.

Me äänestämme tarkistusten 612, 131, 132 ja 133 puolesta aiheen tärkeyden vuoksi, mutta mielestämme olisi tarkoituksenmukaisempaa luoda lasten oikeuksille erillinen budjettikohta, joka sisältäisi nämä tarkistuksissa käsitellyt asiat.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Budjettikohta 05020812 ja tarkistus 169 ovat lisänneet yhtäkkiä ja odottamatta kouluhedelmien merkitystä, kun niihin ehdotetaan käytettäväksi tulevaisuudessa enemmän rahaa. Tällä hetkellä on voimassa ostosopimus, jota varten on vuosien ajan varattu rahaa hedelmänkasvattajien tukemiseksi. Näin ostetuilla hedelmillä on hyödyllinen käyttötarkoitus. Valmisteilla on ehdotuksia, jotka voisivat vuodesta 2010 alkaen lisätä markkinoiden sääntelyn talousarviota vähintään 90 miljoonalla eurolla vuodessa. Parlamentti voi olla tässä vain neuvonantajan osassa. Neuvosto tekee päätökset eikä toissijaisuustesti sovellu, koska tämä valta on perussopimuksen 36 ja 37 artiklan nojalla ollut EU:lla pitkään.

Meidän puolueemme, Alankomaiden sosialistipuolue, pitää tätä omalaatuisena asiantilana. Kouluhedelmäsopimus voi olla hyödyllinen silloin, kun se estää lapsia lihomasta entisestään ja sairastumasta. Kysymys kuuluu, miksi EU:n pitäisi osallistua tähän koulutuksesta vastaavien kuntien sijaan. Nyt EU:n varoista maksetaan jäsenvaltioille, joilla on velvollisuus maksaa lisäksi jokin summa, ja sen jälkeen järjestelmän toteutus on kuntien vastuulla. Tällainen toimintatapa vähintäänkin lisää tarpeetonta hallintoa ja aikavievää paperisotaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin Jutta Haugin laatiman Euroopan unionin varainhoitovuoden 2009 talousarvioesityksen puolesta. Olen tyytyväinen huomatessani, että liikenteen kokonaiskuluihin on lisätty varoja seuraavan varainhoitovuoden alustavassa talousarvioesityksessä ja että Euroopan unionin liikennepolitiikan ja matkustajien oikeuksien tukitoimille on luotu uusi budjettikohta. Minun on silti ilmaistava pettymykseni tähän kohtaan liittyvien maksumäärärahojen pienentämisen vuoksi, vaikka se ei olekaan kohtuutonta.

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomion kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan – jonka jäsen olen – lausuntoon ja todeta, että olen kollega Dührkop Dührkopin tavoin tyytyväinen siihen, että osaston 18 "Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue" kuluvan vuoden määrärahojen lisäämistä on jatkettu vuonna 2009. Tämä kuvaa sitä, miten tärkeänä pidetään asioita, jotka liittyvät turvallisuuteen ja vapauksien suojelemiseen, maahanmuuttovirtojen hallintaan sekä unionin ulkorajoihin, jotka ovat muuttumassa entistä ratkaisevammiksi ainakin Euroopan kansalaisten silmissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Kuten aina äänestettäessä EU:n kokoluokan talousarviosta, löytyy aina yksityiskohtia, joista esitetään näkökantoja. EU:n tapauksessa tietysti pääasiassa maatalouspolitiikka pistää silmään. Siksi voi vaikuttaa oudolta, että äänestää talousarvion puolesta, jossa hallitseva budjettikohta on sellainen, jonka haluaisi olevan yksi pienimmistä – jos sitä ylipäätään olisi. Samanaikaisesti täytyy tarkastella kokonaiskuvaa, ja hyvä uutinen on jatkuvasti lisääntyvä tietoisuus siitä, että huomattavasti enemmän varoja on sijoitettava todella yhteisiin menoihin – tässä tapauksessa ilmastoon. Minun äänestystäni on siksi tulkittava sen tosiasian valossa, että vuotuiseen talousarvioesitykseen sisältyy jonkinlainen siirtyminen eteenpäin, eikä sen, että tukisin kritiikittömästi koko sisältöä. Äänestyspöytäkirjaan on tehty kaksi korjausta, esimerkiksi tupakkatukia koskeva korjaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Parlamentti tuki tarkistusta 602. Se on taas pettymys, koska se jatkaa tupakantuottajien tukemista EU:ssa. Tupakka aiheuttaa joka vuosi puolen miljoonan EU:n kansalaisen kuoleman. On häpeällistä, että niin paljon ihmisiä tappavan tuotteen kasvattamiseen saa edelleen tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. − (EL) Euroopan parlamentin keskustaoikeiston ja keskustavasemmiston, joihin kuuluvat myös kreikkalaisia Nea Dimokratia-, PASOK- ja LAOS-puolueita edustavat parlamentin jäsenet, äänestäminen EU:n varainhoitovuoden 2009 talousarvion puolesta osoittaa, miten kiihkeää työntekijöiden vastainen ruohonjuuritason politiikka on.

Lissabonin strategian puitteissa ja kapitalistisen järjestelmän ollessa kriisissä Euroopan unioni pakottaa talousarvion avulla työntekijät maksamaan tästä viimeisimmästä kriisistä, nopeuttamaan kapitalistisia uudelleenjärjestelyjä, edistämään kovia työvoiman vastaisia toimenpiteitä, jotka heikentävät työehtosopimuksia, yleistämään joustavien työskentelymuotojen soveltamista ja yksityistämään valtion sosiaalipalveluja ja vakuutusjärjestelmiä.

Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti jatkavat sinnikkäästi EU:n imperialistista toimintaa ja antavat lisää rahaa käytettäväksi EU:n militarisointiin tasoittaakseen eurooppalaisille monopoleille tietä kolmansiin maisiin tunkeutumiselle.

He käyttävät poliittista valtaa keppinä ja porkkanana yrittäessään johtaa työväen liikettä harhaan ja lujittavat sortomekanismeja vaikuttaakseen työläisten ruohonjuuritason kamppailuun. Samanaikaisesti he hyödyntävät työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja yrittävät houkutella työntekijöitä suostumaan Euroopan eteenpäin viemisen perusteluihin.

Kreikan kommunistisen puolueen ryhmä parlamentissa äänesti tätä äärimmäisen luokkaperusteista talousarviota sekä pääoman ja EU:n imperialistisia suunnitelmia vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. (RO) Osana äänestystä mietinnöstä, jossa hyväksytään vuoden 2009 talousarvion pääluokka III – Komissio, äänestin mietinnön kohtien 14 ja 38 puolesta, jotka tukevat institutionaalisten taitojen kehittämistä Nabucco-hanketta varten.

Äänestin myös tarkistuksen 542 puolesta, jossa lisätään budjettikohtaan 06 03 04 (Rahoitustuki Euroopan laajuisen energiaverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille) viisi miljoonaa euroa. Vaikka tämä summa on pieni verrattuna energiahankkeiden toteuttamiseen tarvittavien talousarvioiden kokoon, mielestäni meidän on tärkeää kehittää tämän hankkeen toteuttamiseen vaadittavia institutionaalisia taitoja. Lisäsumma on korvamerkitty Nabucco-hankkeen koordinaattorin hallinnollisten taitojen kehittämiseen.

Euroopan on monipuolistettava energianhankinnan lähteitään. Tässä mielessä Nabucco on Euroopan unionille strateginen hanke. Se, että enemmistö hyväksyi nämä tarkistukset, osoittaa, miten tärkeänä Euroopan parlamentti pitää Nabucco-hanketta. Lisäksi me odotamme erityistä toimintaa, joka toteutuu Nabucco-hankkeen rakentamisen käynnistyessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuoluetta edustavat parlamentin jäsenet ovat pitkään tukeneet yhteistä maatalouspolitiikka ja erityisesti uudistuksia, jotka säästävät rahaa, eivätkä siksi tue toimenpiteitä, jotka lisäävät kustannuksia tarpeettomasti. EPLP ei tue varsinkaan tupakan tuotannon tukemista, härkätaisteluja eikä uusien varojen myöntämistä maitotaloudelle, lampaille ja vuohille tai YMP:n tunnetuksi tekemiseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuoluetta edustavat parlamentin jäsenet ovat tyytyväisiä jokaiseen mahdollisuuteen auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska ne ovat taloutemme selkäranka ja tarjoavat suurimman osan työpaikoista EU:ssa. Rahoituksen yhdistäminen yhden budjettiotsakkeen alle auttaa kiinnittämään huomiota pk-yritysten tarpeisiin.

 
  
  

− Mietintö: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin EU:n talousarvion pääluokkia – Euroopan komission talousarviota lukuun ottamatta – koskevan, kollega Lewandowskin mietintöön perustuvan päätöslauselman puolesta. Vaikka missään tämän mietinnön kattamista talousarvioista ei näytä olevan suuria ongelmia, olen edelleen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentilla ei ole resursseja täyttää poliittisia tehtäviään, jotka se on saanut perussopimusten kehityksen ja jäsentensä työskentelyn sekä sen johdosta, mikä sen osuus on ollut Euroopan yhdentymisen ja ihmisten välille syntyneen kuilun pienentämisessä, kuilun, joka on kerta toisensa jälkeen lujittunut viime aikoina pidetyissä eri kansanäänestyksissä. Muiden parlamentin jäsenten suuren enemmistön tavoin tuen ehdotusta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskapasiteetin lujittamisesta perustamalla 20 virkaa. Tuomioistuinrakennuksen laajennuksesta veronmaksajille aiheutuvat kustannukset on pidettävä mahdollisimman pieninä, ja on hyvä ajatus rahoittaa nämä menot suoraan talousarviosta neljän vuoden ajan eikä piilotella huomattavasti suurempia kustannuksia, jotka syntyisivät 25-vuotisesta ostovuokraussopimuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Mietinnön lähtökohtana on toimielinten välisen yhteistyön lisääntyminen EU:n toimielinten palvelujen yleistyessä yleisesti ottaen. Esittelijän mielestä tämä lisää tehokkuutta. Mietinnössä esimerkiksi ehdotetaan, että poliittisten ryhmien henkilöstöresursseja lisätään 53 viralla. Talousarvioesitykseen sisältyvien uusien virkojen lisäksi pitäisi myös perustaa kaksi korkeampaa virkaa.

Junilistan suhtautuu erittäin myönteisesti EU:n järjestelmän tehostamiseen, mutta emme usko, että se onnistuu automaattisesti palveluja lisäämällä. Periaatteessa vastustamme sekä EU:n talousarvion että virkojen määrän kasvattamista, koska mielestämme se tarkoittaisi byrokratian lisääntymistä ja kansallisen itsemääräämisoikeuden vähenemistä. Poliittisten ryhmien virkojen kasvattaminen hyödyttäisi käsityksemme mukaan eniten suuria ryhmiä, minkä seurauksena muiden ryhmien olisi vaikeampi harjoittaa omaa politiikkaansa.

Lisäksi Euroopan parlamentti on jo aiemmin ryhtynyt toimiin EU:n tukien ottamiseksi käyttöön erityisille "EU-puolueille" ja niihin liittyville puoluepoliittisille säätiöille. Meidän mielestämme suuria, vakiintuneita puolueita ja niiden ryhmiä Euroopan parlamentissa on näin veronmaksajien kustannuksella suosittu enemmän kuin riittävästi. Junilistan on siksi päättänyt äänestää mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin kollega Lewandowskin mietinnössä esitetyn varainhoitovuoden 2009 yleisen talousarvioesityksen puolesta. Mielestäni Euroopan unionin pitäisi todella noudattaa tiukasti talousohjelmaa vahvan viestin lähettämiseksi tänä markkinoiden suuren epävarmuuden aikana. Haluaisin korostaa, että parantamisen varaa on vieläkin. Toimielinten välisen yhteistyön vahvistamisessa on vielä yllin kyllin tekemistä.

Lopuksi koen velvollisuudekseni ilmaista vastalauseeni niille tarkistuksille, joilla halutaan leikata EU:n rahoitusta Etelä-Italian alueille huomattavasti: Euroopan yhdentyminen ei onnistu tällä tavalla, vaikka näiden alueiden varojen hallinta voisikin olla parempaa. Jos hana vuotaa, vastauksena ei ole sen sulkeminen vaan putken korjaaminen. Ajatus on sama, oikeassa suhteessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), kirjallinen. (DE) Haluaisin todeta Lewandowskin mietinnön tarkistuksesta 4, että PSE-ryhmä ei virheen vuoksi allekirjoittanut tarkistusta mutta tuki sitä täysin ja tekee niin edelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuoluetta edustavat parlamentin jäsenet tukevat periaatetta, jonka mukaan Euroopan parlamentin toiminnan pitäisi olla tietoon perustuvaa, mutta päättivät nykyisen taloustilanteen ja rahan säästämisen tarpeen vuoksi pidättäytyä äänestämästä päätöksestä lisätä ryhmän henkilökunnan määrää.

 
  
  

− Suositus: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Kuten olemme korostaneet koko prosessin ajan, tarkoituksena on sulauttaa ja tarkoituksellisesti sekoittaa toisiinsa "kilpailu" ja "avoimuus".

On selvästi välttämätöntä määrittää asiaankuuluvat kriteerit lentoasemamaksuille ja sille, mitä nämä maksut itse asiassa merkitsevät.

Sitä ei kuitenkaan pitäisi tehdä politiikalla, jonka tavoitteena on vapauttaa ja yksityistää strateginen julkinen palvelu, kuten lentoliikenne, erityisesti luomalla todella kilpailukykyiset lentoasemamarkkinat, soveltamalla "käyttäjä maksaa" -periaatetta ja vaatimalla julkiselta palvelulta kannattavuutta. Kuten olemme aiemmin korostaneet, tarkoituksena vaikuttaa todellakin olevan "valvojan roolin" poistaminen julkisesta valvonnasta siirtämällä se "riippumattomille" valvontaviranomaisille tai -elimille.

Toistamme, että tämän alan aiempi yksityistäminen ei ole tuottanut tarjotuissa palveluissa lisäarvoa vaan auttanut tuhoamaan työpaikkoja ja vähentämään työn tekijöiden oikeuksia sekä aiheuttanut joissakin tapauksissa teknisiä ja toiminnallisia ongelmia.

Vaikka syrjäisimpiä alueita ei ole nimenomaisesti jätetty pois direktiiviin soveltamisalasta (tunnustamalla näihin alueisiin vaikuttavat pysyvät luonnolliset ja maantieteelliset haitat ja rajoitukset sekä määrittämällä asianmukaiset poikkeukset yleisten julkisen palvelun velvollisuuksien noudattamisesta) ehdotuksemme mukaisesti, olemme tyytyväisiä siihen, että direktiivin soveltamisala on rajattu lentoasemiin, joilla on yli viisi miljoonaa matkustajaa vuodessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit tunnustavat, että lentoasemien käyttäjiltään perimät maksut pitäisi silloin tällöin tarkastaa, konservatiivit pidättäytyivät äänestämästä tarkistuksista lentoasemadirektiiviluonnoksen toisessa käsittelyssä. Se johtui siitä, että pelkäämme yhä, että joidenkin alueellisten lentoasemien sääntely on tarpeetonta ja voi vaikuttaa niiden kykyyn toimia kilpailukykyisesti. Konservatiivit halusivat, että EU hyväksyy prosenttirajan ensimmäisessä käsittelyssä. Nykyinen raja on mielivaltainen eikä siinä oteta huomioon alan kilpailun kasvua.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestän kollega Stockmannin esittelemän lentoasemamaksuja koskevan direktiivin puolesta.

Mietinnöllä tehdään väärinkäytöstä vaikeampaa ja vähennetään kilpailun vääristymistä. Näin estetään lentoasemia käyttämästä väärin määräävää markkina-asemaansa ja määräämästä lentoyhtiöille kohtuuttomia maksuja.

Mielestäni on oikein, että maksuissa on tulevaisuudessa suurempia eroja ja uusi järjestelmä hyödyttää siksi myös asiakkaita. Lentoaseman käyttäjille on joka tapauksessa tärkeää tietää, miten ja millä perusteella maksut lasketaan.

On myös tärkeää, että direktiivi sisältää standardoituja säännöksiä molemminpuolisesta velvollisuudesta antaa tietoja, avoimuusvaatimuksista ja maksujen laskentamenetelmästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. (DE) En äänestänyt lentoasemamaksuja koskevan direktiivin puolesta toisessa käsittelyssä samoin kuin en ensimmäisessäkään, koska se, mitä siinä ehdotetaan, johtaa Luxemburgin lentoaseman syrjintään, mitä en voi hyväksyä. Näin ei saa kohdella pientä maata. Direktiivin soveltaminen Luxemburgin lentoasemaan, jonka matkustajamäärä on 1,6 miljoonaa vuodessa, ja soveltamatta jättäminen sen suoriin kilpailijoihin Frankfurt-Hahniin tai Bryssel-Charleroihin, joiden matkustajamäärät ylittävät kolme miljoonaa, on sisämarkkinoilla tapahtuvaa syrjintää, jota ei voida hyväksyä vain siksi, että asemien välissä on valtioiden raja.

Tässä tapauksessa ratkaiseva tekijänä ei pitäisi olla valtioiden rajojen vaan puolueettomien kriteerien, jos direktiivin tarkoituksena on estää lentoasemien määräävän markkina-aseman mahdollinen väärinkäyttö.

Kun on kyse pienestä lentoasemasta ja erityisesti kun se on maansa ainoa, ei ole mitään tämäntyyppisen väärinkäytön vaaraa, vaikka vain lyhyen matkan päässä sijaitseekin kilpailevia lentoasemia, jotka ovat myös halpalentoyhtiöiden kotikenttiä. Luxemburg on niin pieni, että sen kolmeen naapurimaahan pääsee moottoritietä 30 minuutissa.

Tämä rikkoo räikeästi suhteellisuusperiaatetta. Sen vuoksi äänestän jälleen kerran toisessa käsittelyssä vastalauseena tätä kompromissiksi tarkoitettua tekstiä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), kirjallinen. − (GA) Esittelijä ja liikenne- ja matkailuvaliokunta ovat tehneet tämän mietinnön kanssa hyvää työtä. Tarkistusten puute osoittaa, että parlamentti on omaksunut vahvan ja yhtenäisen kannan asiaan ja että jäsenet tunnustavat, että on tärkeää edistää lentoasemakustannuksia koskevaa direktiiviä.

Olen iloinen, että ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin direktiivin säännös, jolla muutetaan lentoaseman kapasiteetti yhdestä miljoonasta viiteen miljoonaan matkustajaan vuodessa. On myös kiitettävää, että yhteiseen kantaan on sisällytetty ympäristösäännökset.

Mielestäni yhteisestä kannasta kuitenkin puuttui tiettyjä osatekijöitä, mutta esittelijä onnistui korjaamaan sen toisessa käsittelyssä. Siksi annan täyden tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Lentoasemamaksuja koskeva direktiivi päättää lentoasemien ja lentoyhtiöiden välisen jatkuvan ristiriitatilanteen sekä keskustelun kustannuksista ja palvelujen laadusta. Uudet säännökset suojaavat myös matkustajia kohtuuttoman korkeilta lentoasemamaksuilta ja estävät suurten lentoasemien käytäntönä olevan keinotekoisen hintojen nostamisen. Tähän asti lentoyhtiöille määrätyt maksut lentoasemien käytöstä on siirretty kuluttajille.

Direktiivin tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja lentoasemamaksujen keräämisen periaatteita. Siinä on myös erityisiä säännöksiä tarjottavien palvelujen laatuvaatimuksista. Lisäksi direktiivillä perustetaan riippumattomat valvontaelimet. Uuden direktiivin ansiosta lentoasemamaksut lopultakin yhdistetään todellisiin kustannuksiin ja tiettyjen lentoyhtiöiden välinen syrjintä loppuu.

Kyseistä direktiiviä sovelletaan Euroopan 67 suurimpaan lentoasemaan, joiden vuotuinen matkustajamäärä on yli viisi miljoonaa. Yksi niistä on Varsovan Okęcien lentoasema. Direktiivi koskee myös unionin kunkin jäsenvaltion suurinta lentoasemaa. Vuoteen 2010 mennessä direktiivi kattaa kymmenen muutakin lentoasemaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olen vastustanut ehdotusta siitä lähtien, kun se esitettiin parlamentille, koska mielestäni Chicagon yleissopimuksella, joka tällä hetkellä sääntelee lentoasemamaksujen perusmääräyksiä, pitäisi olla sama merkitys jäsenvaltioissa myös tulevaisuudessa. Ei ole mitään syytä muuttaa sääntöjä, jotka on yleisesti hyväksytty ja joita siten voivat säännellä vain jäsenvaltiot.

Uusi EU:n lainsäädäntö tarkoittaa, että kiistatilanteessa hinnoittelun voi viime kädessä tulkita Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, ja tämä oli selvästikin yksi syy ehdotuksen tekemiseen. Mielestäni on kuitenkin syytä olla epäluuloinen silloin, kun Euroopan yhteisöjen tuomioistuin joutuu tulkitsemaan sitovaa yhteisön lainsäädäntöä. Olen huolissani siitä, että tietyissä asioissa ollaan vastahakoisia kansallisten säännösten huomioimista kohtaan. Mielestäni myös tulevaisuudessa täytyy olla syitä kyseenalaistaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asema erityisesti tässä asiassa.

 
  
  

− Mietintö: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Äänestin Doris Packin laatiman, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemistä koskevan mietinnön puolesta, koska olen vakuuttunut siitä, että se auttaa luomaan kahden osapuolen välille sopimussuhteen, joka edistää Bosnia ja Hertsegovinan kehittymistä täysin toimivaksi valtioksi.

Se kiihdyttää maan taloutta ja mahdollistaa sen lainsäädännön ja määräysten asteittaisen muuttamisen lähemmäksi Euroopan yhteisön säännöstöä, mikä lujittaa vakautus- ja assosiaatiosopimusta, koska etnisen jakautumisen estämiseksi ja todellisen sovinnon saavuttamiseksi osapuolten välille tarvitaan suurempia ponnisteluja. Olen myös samaa mieltä erityisesti siitä, että nämä ponnistelut on kohdistettava nuoriin sukupolviin kahden entiteetin yhteisillä koulutusohjelmilla ja siellä hiljattain sattuneita traagisia tapahtumia koskevalla yhteisymmärryksellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentti "antaa puoltavan lausunnon sopimuksen tekemisestä"…

Näiden viiden sanan takana on 65-sivuinen "sopimus", jota monien muiden kielteisten näkökohtien lisäksi hallitsevat kaunistellen ilmaistuna "vapaan markkinatalouden periaatteet".

Joidenkin huolestuttavien poliittisten näkökohtien lisäksi sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on Bosnia ja Hertsegovinan yhdentäminen Euroopan sisämarkkinoihin, minkä tarkoituksena on varmistaa, että EU:n suuret monikansalliset yhtiöt voivat hallita sen taloutta.

Sopimus on täynnä sellaisia termejä kuin "vapaakauppa", "pääoman vapaa liikkuvuus", "sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauttaminen" ja "kuljetusten vapauttaminen" (ilmassa, merellä, sisävesillä ja maalla). Sen tarkoituksena on varmistaa, että vapaata kilpailua sisämarkkinoilla ja myös muilla kauppaan liittyvillä alueilla koskeva yhteisön säännöstö "pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että sen noudattamista valvotaan" Bosnia ja Hertsegovinassa kuuden vuoden kuluessa.

Me tietysti tuemme ystävällisten suhteiden kehittämistä muihin maihin, mutta sen on tapahduttava vastauksena niiden todellisiin tarpeisiin. Suhteiden on hyödynnettävä kumpaakin osapuolta ja edistettävä keskinäistä kehitystä, ja niissä on huomioitava puuttumattomuusperiaatteen ja kansallisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Sopimus on kuitenkin tämän periaatteen vastainen.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Merirosvous on nykyään yhtä ajankohtainen aihe kuin se on ollut jo parin sadan vuoden ajan. Se ei kuitenkaan ole millään tavalla romanttinen, jalo "ammatti", millaiseksi se kuvataan seikkailuromaaneissa tai "Pirates of the Caribbean" –elokuvasarjassa.

Merirosvous aiheuttaa uhreja ja tuottaa valtavia voittoja tämän "ammatin" harjoittajille. Joidenkin tilastojen mukaan yksin viime vuonna merirosvot hyökkäsivät yli 60 laivaan, valtasivat niistä 14 ja ottivat satoja merimiehiä panttivangeiksi. Merirosvojen toiminta Adeninlahdella on maksanut laivanvarustamoille 18–30 miljoonaa USA:n dollaria laivoista ja niiden miehistöistä maksettuina lunnasrahoina.

Lisäksi merirosvous voi johtaa monimutkaisiin tilanteisiin, kuten silloin, kun ukrainalainen yli 30:ä ohjusta kuljettanut alus joutui somalialaisten merirosvojen käsiin. Nämä aseet olisivat hyvin voineet päätyä islamilaisten militanttien käsiin Somaliassa tai Afrikan mantereen muilla konfliktialueilla. On vaikea selittää, miten meillä vuonna 2008 on vielä merirosvousta aivan kuin keskiajalla. Kansainvälisellä yhteisöllä yleisesti ja Euroopan unionilla erityisesti on velvollisuutena tutkia tätä historiallista erikoisuutta ja kehittää mekanismeja, jotka lopettavat sen koko alueen eduksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen täysin merirosvoutta koskevaa päätöslauselmaa. Tällä hetkellä Afrikan sarven alueella tehdään kaksi iskua päivässä ja merirosvot häiritsevät kauppavirtoja ja estävät kansainvälisen avun pääsyn Somaliaan. Päätöslauselmassa kehotetaan EU:ta, YK:ta ja Afrikan unionia koordinoimaan toimiaan merirosvojen eristämiseksi alueella ja avun pääsyn varmistamiseksi tälle ongelma-alueelle. Tuen näitä suosituksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Yksi EU NAVCO -operaation merkittävimmistä näkökohdista on se, että tämä on EU:n ensimmäinen merioperaatio. On kuitenkin todettava myös, että EU on merirosvouksen vastaisiin toimiin ryhtyessään selvästi tietoinen siitä, että se puolustaa omia etujaan. Tämä tietoisuus on kiistatta sidoksissa globalisaation seurauksiin. Kun maailma pienenee ja EU:n talous muuttuu entistä globaalimmaksi, on selvää, että etumme ulottuvat hyvin pitkälle rajojemme ulkopuolelle ja että niiden puolustamiseen tarvitaan myös resursseja, jotka ulottuvat pitkälle Euroopan maantieteellisten rajojen ulkopuolelle.

Samanaikaisesti meidän on korostettava sitä, että nämä edut ja niiden puolustaminen ovat yleensä yhteisiä Euroopalle ja sen liittolaisille. Tämä vuoksi Naton osuus muun muassa merirosvouksen torjunnassa on oleellinen ja on otettava huomioon ja sisällytettävä analyysiimme tästä muuttuvasta tilanteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin merirosvoudesta tehdyn päätöslauselmaesityksen puolesta. Alusten esteetön kulku on kansainvälisen kaupan kehittymisen ehdoton edellytys: Euroopan unioni ei voi hyväksyä yhteisön kalastusaluksiin kohdistuvaa merirosvoutta Somalian rannikolla, joka on antoisa kohde merellä toimiville varkaille.

Olen tyytyväinen Somalian siirtymäkauden hallitukselle esitettyyn kehotukseen suhtautua yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa Somalian rannikolla humanitaarista apua kuljettaviin aluksiin kohdistuvaan merirosvoukseen ja aseellisiin ryöstöihin rikoksina, joihin on puututtava, ja pidättämään niiden tekijät olemassa olevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Lopuksi ilmaisen tukeni neuvoston tukemalle yhteiselle toimelle, jonka tarkoituksena on laajentaa oikeus takaa-ajoon merellä ja ilmassa rannikkovaltioiden aluevesille, sillä edellytyksellä että kyseiset maat hyväksyvät tämän, sekä kehittämään mekanismi koordinoitua avustusta varten merirosvouden torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestän tämän päätöslauselman puolesta ja onnittelen kollegojani liikennevaliokunnassa tämän aloitteen tekemisestä nyt.

Merirosvous on rikos, joka uhkaa merenkulkijoiden henkeä ja haittaa laillista kaupankäyntiä samoin kuin humanitaarista apua.

Nykypäivän merirosvoilla ei ole romansseja, he eivät ole Johnny Deppin tyyppisiä köysistössä kiepahtelevia roolihahmoja. He ovat epätoivoisia, vaarallisia rikollisia, jotka on saatava teoistaan tilille.

Merirosvous on ongelmana kaikkialla maailmassa ja erityisesti Somalian rannikolla, missä se on saavuttanut epidemian mittasuhteet. Nyt tarvitaan keskitettyjä kansainvälisiä toimia tällaisen toiminnan lopettamiseksi. Tämä päätöslauselma on ajankohtainen, ja toivon, että se auttaa hallituksiamme tekemään yhteistyötä osana tätä kansainvälistä toimintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Päätöslauselmaesityksessä, jonka Euroopan parlamentin laaja keskusta-oikeistolaisten ja keskusta-vasemmistolaisten poliittisten voimien koalitio hyväksyi, käytetään merirosvoutta verukkeena EU:n uusille imperialistisille operaatioille Somalian ja Afrikan sarven alueella. Siinä käytetään hyväksi merirosvoustapauksia alueella, jolla EU:n, Yhdysvaltojen, Venäjän ja muiden joukkojen imperialistiset pyrkimykset törmäävät. Merirosvouksen vuoksi alueelle tyrkytetään EU:n sotavoimia ja pyritään turvaamaan niiden läsnäolo, kun ne kourallisella aseita edistävät unionin imperialistisia suunnitelmiaan geostrategisen hallinnan saavuttamiseksi.

Euroopan parlamentti on tyytyväinen Euroopan unionin neuvoston päätökseen perustaa ja lähettää EU:n yhteiset merivoimat, jotka ovat periaatteessa eurooppalaisten monipoliyrityskonsernien taistelujoukot, joiden avulla yritykset pyrkivät pääsemään laajemmille markkinoille ja jakamaan ne uudelleen omaksi hyödykseen. Tämä uusi imperialistinen operaatio tarkoittaa alueen hyvinvointia tuottavien resurssien entistä laajempaa ryöstämistä, ihmisten riistämistä entistä enemmän monopolivoittojen turvaamiseksi ja opportunististen sotien aiheuttamia uusia vaaroja kilpailevien imperalistien taistelukentällä.

Ihmiset voivat torjua nämä uudet imperialistiset suunnitelmat ja käyttää luovuttamatonta oikeuttaan päättää omasta tulevaisuudestaan ja kohtalostaan omien etujensa mukaisesti näitä imperialistisia suunnitelmia ja tavoitteita vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien valtuuskunta tukee vahvaa kansainvälistä merivoimien toimintaa merirosvousta vastaan, mutta mielestämme tämä ei ole alue, johon EU voi tai sen edes pitäisi osallistua. Siksi me pidättäydyimme äänestämästä tästä päätöslauselmasta. Naton laivasto-osastoa käytetään jo torjumaan merirosvoutta Afrikan sarvessa.EU:n jäsenvaltiot, joiden täytyisi osallistua sota-aluksillaan EU:n merivoimiin, ovat jo mukana Naton vastatoimessa. EU:lla ei ole muita avuja. Se ei tuota lisäarvoa vaan ainoastaan monimutkaisuutta, sekaannusta ja päällekkäisyyttä, kun tilanne vaatii johdonmukaisuutta, yksiselitteisen komennusketjun ja poliittista ohjausta sekä tiukat voimankäyttösäännöt. Se on Naton tehtävä. Vastustamme myös viittauksia "EU:n kalastusaluksiin", "EU:n kalastajiin" ja "yhteisön kalastus-, kauppa- ja matkustajalaivoihin". EU ei omista laivoja eikä yksikään niistä purjehdi EU:n lipun alla.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Koko maailmassa ilmoitettiin vuosina 2000–2006 yhteensä 2 400 merirosvoustapauksesta. Lukuun eivät sisälly tapahtumat, joista kuljetusyritykset eivät ilmoita, koska ne pelkäävät vakuutusmaksujensa nousevan. Australian hallitus on laskenut, että todellinen merirosvoustapausten määrä on kaksituhatta prosenttia suurempi. Merirosvous aiheuttaa vuosittain 13-16 miljardin Yhdysvaltain dollarin tappiot, ja luku todennäköisesti kasvaa lähivuosina huomattavasti.

Somalia on vain jäävuoren huippu. Vuodesta 2000 lähtien maailman vaarallisimpia vesiä ovat olleet Kaakkois-Aasian rannikko sekä Malesian, Indonesian, Nigerian, Irakin ja Tansanian rannikkovesialueet.

Merirosvous on vakava uhka ihmisten lisäksi myös merenkulun turvallisuudelle. Euroopan unionin pitäisi kaikin tavoin pyrkiä torjumaan tätä uhkaa.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys (B6-0544/2008) – Tilinpäätösstandardien vastaavuus

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) ovat vankka perusta, jonka mukaan maailman eri tilinpäätösstandardit voidaan yhtenäistää. Maailmanlaajuisesti hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien yleinen käyttö lisää tilinpäätösten avoimuutta ja vertailukelpoisuutta. Siitä hyötyvät sekä yritykset että sijoittajat. Yhdysvallat tunnustaa vain tilinpäätökset, jotka on laadittu Kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IAS) julkaiseman IFRS:n version mukaisesti. Yhdysvallat on kuitenkin todennut olevansa siirtymäkauden ajan valmis hyväksymään tilinpäätökset, jotka on laadittu IFRS:n sen version mukaisesti, joka on hyväksytty asetuksella EY N:o 1606/2002, eikä vaadi niiden muuttamista.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Äänestin ilmailun turvatoimien ja henkilöskannereiden eli laitteiden, jotka tuottavat henkilöistä kuvia, jotka näyttävät heidät ikään kuin alastomina, mikä vastaa virtuaalista ruumiintarkastusta, vaikutuksia ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta, koska olen esittäjien kanssa samaa mieltä siitä, että tämä tarkastustoimenpide, joka ei ole pelkästään tekninen, vaikuttaa huomattavasti yksityisyyteen, tietosuojaan ja ihmisarvoa koskeviin oikeuksiin. Siksi siihen on sisällytettävä tehokkaita ja asianmukaisia turvatakeita.

Koska päätöksen ehdot eivät vielä ole täyttyneet, sikäli että oleellisia tietoja puuttuu yhä, haluaisin korostaa tarvetta pyytää komissiota tekemään ennen kolmen kuukauden määräajan päättymistä perusoikeuksia koskevan vaikutusten arvioinnin ja antamaan kiireellisesti henkilöskannereita koskevan lausunnon ennen marraskuun 2008 alkua.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Tuen Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitystä ilmailun turvatoimien ja henkilöskannereiden vaikutuksista ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan.

Olen huolestunut ehdotetusta asetuksesta, jossa säädetään henkilöskannereiden käytöstä yhtenä sallituista menettelyistä matkustajien turvatarkastuksissa EU:n lentoasemilla. Nämä laitteet tuottavat henkilöistä kuvia, jotka näyttävät heidät ikään kuin alastomina, mikä vastaa virtuaalista ruumiintarkastusta. Tämä toimenpide, joka ei ole pelkästään tekninen, vaikuttaa huomattavasti yksityisyyttä, tietosuojaa ja ihmisarvoa koskeviin oikeuksiin.

Mielestäni päätöksen ehdot eivät vielä ole täyttyneet, Euroopan parlamentilla ei vieläkään ole oleellisia tietoja ja Euroopan komission on tehtävä perusoikeuksia koskeva vaikutustenarviointi, kuultava riippumattomia tietosuojaviranomaisia ja tehtävä tieteellinen ja lääketieteellinen arviointi tällaisen tekniikan mahdollisista terveysvaikutuksista.

Päätöksen tekeminen ilman näiden kaikkien tekemistä tarkoittaa hätiköintiä, jota EU:n kansalaiset eivät ymmärrä. Se tarkoittaa jälleen askelta kohti turvallisuuden lisäämistä jättäen perusoikeudet ja ihmisarvo täysin huomiotta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin tyhjää tästä päätöslauselmaesityksestä, koska Euroopan unionin on harkittava huolellisemmin turvallisuuden ja vapauden välistä tasapainoa. On sanomattakin selvää, että ne ovat jäsenvaltioiden kansalaisten ydinarvoja ja niitä on suojeltava yhtäläisillä toimenpiteillä. Meidän on kuitenkin tiedostettava, että rikollisjoukkojen ja terroristien käyttämät tekniikka on hyvin usein kehittyneempää kuin se, mikä meidän lainvalvontaviranomaisillamme on käytettävissä. EU:lla ei ole mitään syytä olla käyttämättä kehittyneimpiä käytettävissä olevia teknisiä resursseja, jos niiden käytöllä voidaan estää ihmishenkien menettäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Viime vuosina lentoliikenteen tiukemmat turvallisuusvaatimukset ovat herättäneet yhä useammin kysymyksiä niiden yhteensopivuudesta yksilön oikeuksien kanssa. Tällainen etujen yhdenmukaistamisen tarve syntyy perinteisesti erityisesti vapauden ja yksityisyyden alueella. Nämä huolenaiheet ovat jälleen kerran heränneet tässä tapauksessa ja vaativat asianmukaista vastausta, joka mielestämme voidaan antaa. Jos otamme huomioon toisaalta nykyisten menettelyjen leviämisen ja toisaalta vastaukset, joita on saatu ratkaisuilla, joihin liittyy kuvien tallentaminen ja turvallisuushenkilökunnan ja tarkastettavan matkustajan välisen fyysisen etäisyyden takaaminen, vaikuttaa siltä, että osa kysymyksistä on selvitetty tai ainakin voitaisiin selvittää.

On kuitenkin toinen kysymys, jota ei mielestäni ole käsitelty riittävästi ja joka herättää suurta huolestusta. Tämän tekniikan terveysvaikutuksia ei ole vielä tutkittu riittävästi. Tässä tapauksessa vaarannettu arvo, kansalaisten terveys, edellyttää, että sen suhteen ollaan tarkkoja. Sitä on vaikea varmistaa, jos hyväksytään toimenpiteitä ilman, että äänestetään alkuperäisessä versiossa ehdotetuista ehdoista. Siksi äänestin näiden ehtojen poistamiseen tarkoitettua tarkistusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Äänestän tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, jossa vaaditaan, että henkilöskannaukseen liittyvät ongelmat tutkitaan ennen päätöksen tekemistä. Päätöslauselmassa olisi kuitenkin voitu mennä pidemmälle. Vastustan periaatteessa henkilöskannauksen käyttöä, koska se tarkoittaa liian suurta yksityisyyden loukkausta ja on suhteeetonta verrattuna siihen, mitä sillä halutaan saavuttaa. Nykyinen järjestelmä lähentelee jo yksityisyyden loukkaamista ja on riittävän turvallinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) EU:n päätöslauselmaesitystä henkilöskannerien käytöstä lentoasemilla on mahdotonta hyväksyä, koska sillä ei ole mitään tekemistä ilmailun turvallisuuden kanssa. Se on osa EU:n taantumuksellista politiikkaa ja rikkoo törkeän räikeästi työntekijöiden henkilökohtaisia oikeuksia ja vapauksia, ja lisäksi sillä on tuskallisia vaikutuksia heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa.

Kyseisen Euroopan parlamentin henkilöskannereita koskevan yhteisen päätöslauselman sisältämät takuiden puuttumista koskevat kansaa kiihottavat viittaukset, varaukset ja vastalauseet tasoittavat tietä tämän erittäin vaarallisen, ei-hyväksyttävän järjestelmän käytölle.

Ehdotettu toimenpide, joka on karkea loukkaus ihmisarvoa ja ihmisen persoonaa vastaan ja samanaikaisesti aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle, paljastaa jälleen kerran pääoman EU:n todelliset, vastenmieliset kasvot. Ihmisten on jälleen tehtävä omat johtopäätöksensä. Ihmisten riisumista elektronisesti "takeiden" kanssa tai ilman niitä ei missään tapauksessa voida hyväksyä, vaan se on tuomittava heti jyrkästi ja päättäväisesti. Vastarinta, tottelemattomuus ja alistumattomuus EU:n politiikan ja toimenpiteiden edessä on ainoa keino ihmisille turvata perusihmisarvonsa.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (B6-0541/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Suuri enemmistö entisen Jugoslavian maista haluaa liittyä EU:hun. Tämän toiveen ovat ilmaisseet Makedonian albanialaiset ja makedonialaiset, jotka saivat vasta hiljattain ratkaistua mielipide-eronsa maan hallituksesta, sekä Kosovon serbit, montenegrolaiset ja albanialaiset, jotka hiljattain irtautuivat yhteisestä valtiosta, yhdessä Bosnia ja Hertsegovinan serbien, kroatialaisten ja bosnialaisten kanssa. EU:n ei pitäisi yliarvioida tämän vaikutusta. Se, että he haluavat toimia yhdessä EU:ssa, ei kerro mitään siitä, millaisessa valtiorakenteessa he elävät. Se on kiinni ihmisistä itsestään, ei EU:sta. Jos heidän on valittava alueellinen itsehallinto tai vallan siirtäminen keskushallitukselle, koska EU haluaa sitä, he valitsevat ensiksi mainitun. Bosnian sota vuosina 1992–1995 johtui siitä, että asukkaiden enemmistö ei halunnut keskitettyä hallintoa vaan enintään löyhän kumppanuuden. Eilinen keskustelu osoitti selvästi, että tämän parlamentin suuri enemmistö valitsisi Bosnia ja Hertsegovinaan keskitetymmän hallituksen hajauttamisen sijasta. Koska tätä tavoitetta ei voida saavuttaa, EU tuomitsee itsensä läsnäoloon tuossa maassa määräämättömäksi ajaksi. Siksi äänestän esitystä vastaan.

 
  
  

− Päätöslauselmaesitys: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä päätöslauselmaesitys on osa raakaa kampanjaa historian väärentämiseksi vertaamalla kommunismia fasismiin prosessissa, jossa kaunistellaan häpeällisesti jälkimmäistä ja pidetään yhteisvertaisina niitä, joiden tavoitteena oli orjuuttaa ihmiskunta, ja niitä, jotka taistelivat sankarillisesti vapauden puolesta.

Kuten aiemmin korostimme, tämä on syvästi kommunisminvastainen kampanjan, jonka tavoitteena on jakaa demokraattiset voimat kieltämällä kommunistien osallistuminen fasismin vastaiseen taisteluun ja sivilisaatiomme kehittämiseen ja vääristelemällä sitä. Ei pidä unohtaa, että kommunisminvastaisuus oli useiden fasististen diktatuurien ideologista sementtiä ja tekijä, jota ne käyttivät jakamaan demokraattisia voimia.

Tämä päätöslauselmaesitys on myös osa pyrkimyksiä peitellä sitä tosiasiaa, että juuri kapitalismi kylvää kurjuutta ja nälkää maailmaan. Ei tarvitse kuin kuunnella Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöä, joka kertoi hiljattain, että kymmenet miljoonat ihmiset joutuvat nälän uhreiksi ja että jo nyt noin miljardi ihmistä maailmassa näkee nälkää.

Tätä päätöslauselmaesitystä on tarkasteltava Ukrainan kansallisten voimien nousun, Ukrainan fasismia kannattavien ryhmien natsien kanssa tekemän yhteistyön kaunistelun, Naton laajentamispaineen ja nykyisen Venäjän vastaisen kampanjan yhteydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), kirjallinen. − (EN) Labour-puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet haluavat ilmaista vahvan tukensa käsitykselle, jonka mukaan vuosien 1932–1933 nälänhätä oli kauhistuttava, ihmisen aiheuttama inhimillinen tragedia, ja meidän mielestämme on tärkeää edistää keinotekoisen nälänhädän muistamista ja yleisön tietoisuutta siitä sekä sen merkitystä Ukrainan historiassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Gordon Brown antoi Ukrainan presidentin kanssa 15. toukokuuta 2008 yhteisen julkilausuman, jossa Yhdistynyt kuningaskunta sitoutui yhteistyöhön kansainvälisissä elimissä holodomorin muistamisen tukemiseksi. Vaikka emme virallisesti tunnustakaan vuosien 1932–1933 tapahtumien vastaavan vuonna 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaista kansanmurhan määritelmää, tunnustamme, että joidenkin tutkijoiden mielipiteet tukevat tätä näkemystä, ja olemme sitoutuneet seuraamaan keskustelua ja tutkimaan tarkemmin esiin tulevia todisteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Meidän parlamenttimme tunnustaa lopultakin neuvostohallinnon Ukrainassa alulle paneman hirmuteon, ihmisten tappamisen nälkään. On kuitenkin valitettavaa, että parlamenttimme ei noudattanut Ukrainan parlamentin mallia ja kuvannut tätä joukkorikosta kansanmurhaksi.

Nälänhätä, joka tappoi miljoonia ukrainalaisia vuosina 1932–1933, ei johtunut pelkästään kommunismin taloudellisesta ja sosiaalisesta mielettömyydestä, vaan se oli kansanmurhan määritelmään sopivan hävityssuunnitelman tulos: Kansanmurhassa on "tarkoitus hävittää kokonaan tai osittain kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä", ja se tarkoittaa myös "ryhmän elinehtojen tahallista huonontamista tarkoituksella aikaansaada sen fyysillinen hävittäminen joko kokonaan tai osittain".

Aikana, jolloin erityisesti Ranskassa tietyt keskiluokkaiset kommunistiset äärivasemmistolaiset hyötyvät median tuesta, tällaisen kansanmurhan tunnustaminen mahdollistaisi marksismi-leninismin hirmutöiden muistamisen. Marksismi-leninismi on ollut vastuussa 200 miljoonan ihmisen kuolemasta vuoden 1917 bolševikkivallankumouksesta lähtien ja sortaa yhä puoltatoista miljardia ihmistä Kuubassa, Pohjois-Koreassa, Vietnamissa ja ennen kaikkea Kiinassa, missä kapitalismin hallitsemattomin muoto yhdistyy erittäin hyvin totalitaariseen kommunismiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Minun ryhmäni ei allekirjoittanut tätä päätöslauselmaesitystä, ja enemmistö äänesti sitä vastaan, koska heidän mielestään Neuvostoliiton syntyminen silloiselle takapajuiselle Venäjälle oli edistysaskel ja tarjosi monille huonosti koulutetuille, huonopalkkaisille ja oikeudettomille ihmisille paremman elämän. Olen tästä samaa mieltä, mutta se ei voi oikeuttaa kaikkia silloin käytettyjä keinoja. Jotkut uudenaikaistamista suosivat ja varsinkin heidän johtajansa Stalin pitivät täysin merkityksettömänä eri näkemyksiä omaavien ihmisten yksilöllistä oikeutta elää. Tämä asenne sopi pitkäaikaisen venäläisen sorron ja väkivallan perinteen kehykseen. Kaikki entiset pahat keinot otettiin uudelleen käyttöön, tällä kertaa edistyksen vastustajien murtamiseksi. Demokratian ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisten oikeuksien alkuperäinen ajatus jäi toiseksi. Se, että saavutettu hyvä oikeutti tehdyn pahan, perustui siihen ajatukseen, että historia tuomitsee asian aina voittajien hyväksi. Nyt siitä on kulunut 75 vuotta, ja on aivan oikein, että paljon huomiota kiinnitetään siihen, mikä tehtiin silloin väärin, samoin kuin moniin uhreihin. Siksi äänestän tämän päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
  

− Mietintö: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Minä ja Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivikollegani tuemme Euroopan oikeusasiamiehen työtä ja olemme sitä mieltä, että useat tässä mietinnössä tehdyt ehdotukset tehtävän toiminnan parantamiseksi ansaitsevat tuen.

Johdanto-osan kappaleesta B haluaisin tehdä selväksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiiveja edustavien Euroopan parlamentin jäsenten valtuuskunta vastustaa Lissabonin sopimusta ja perusoikeuskirjan sisällyttämistä tähän sopimukseen. Mielestämme tämän sopimuksen ratifiointimenettely pitäisi lopettaa, kun Irlanti on äänestänyt selvästi "ei".

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tässä mietinnössä vetoomusvaliokunta kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan vuosikertomuksessa 2006 esitetyn kaksoistehtävän täyttämistä eli tekemään työtä toimielinten kanssa hyvän hallinnon edistämiseksi ja lisäämään tiedonvälitystä niin, että kansalaiset, jotka ehkä joutuvat käyttämään hänen palvelujaan, tietävät tarkoin, miten toimia. Tehtyjen valitusten määrän kasvaminen lisää myös tämän tiedon merkitystä.

On syytä muistaa, että oikeusasiamiehellä on nyt enemmän valtaa Euroopan parlamentin hänen pyynnöstään hyväksymien muutosten vuoksi. Vuonna 2007 oikeusasiamiehen tutkimusten kokonaismäärä kasvoi 641 tutkimukseen. Niistä 64 prosenttia koski Euroopan komissiota, 14 prosenttia EPSOa (Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa), yhdeksän prosenttia Euroopan parlamenttia ja yksi prosentti Euroopan unionin neuvostoa. Merkittävimmät väitetyn hallinnollisen epäkohdan tyypit olivat avoimuuden puute sekä kieltäytyminen tietojen antamisesta, epäoikeudenmukaisuus ja vallan väärinkäyttö, epätyydyttävät menettelyt, vältettävissä ollut viivästys, syrjintä, huolimattomuus, oikeudellinen virhe ja se, että jäsenvaltion velvollisuuksien täyttämistä ei ollut varmistettu. Joissakin tapauksissa päästiin sovintoratkaisuun.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Euroopan oikeusasiamies Diamandouros jätti 19. toukokuuta 2008 vuosikertomuksensa vetoomusvaliokunnalle. Siinä hän tekee yksityiskohtaisesti selkoa toiminnastaan ja esittää tietoja lukuina ja prosentteina ilmaistuna. Kertomuksen mukaan oikeusmiehelle osoitettujen hyväksyttävien kantelujen määrä on kasvanut. Se kasvoi 449 kantelusta vuonna 2006 518 kanteluun vuonna 2007. Niiden kantelujen määrä, joita ei voida ottaa tutkittavaksi, pieneni viime vuonna vuoteen 2006 verrattuna. Kanteluja tehtiin eri syistä, joita olivat avoimuuden puute, epätyydyttävät menettelyt, vältettävissä olevat viivästykset, syrjintä, oikeudelliset virheet ja se, että jäsenvaltioiden velvollisuuksien täyttämistä ei ollut varmistettu. Suurin osa kanteluista, jopa 65 prosenttia kaikista, koski Euroopan komissiota. Vain yhdeksän prosenttia oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista koski Euroopan parlamenttia. Euroopan oikeusasiamies mainitsi myös unionin toimielinten tekemät virheet. Oikeusasiamies Diamandouros arvosteli Euroopan komissiota siitä, että se oli vuonna 2006 jättänyt julkaisematta laissa vaaditun vuoden 2005 vuosikertomuksen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saatavuudesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö