Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2158(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0358/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0524

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 23. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

PREDSEDÁ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

 
  
  

Vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočtový rok 2009

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade mi dovoľte vysloviť potešenie nad tým, že sme o rozpočtovom balíku hlasovali a že bol schválený. Samozrejme, ako podpredseda Výboru pre kultúru a vzdelávanie som sledoval najmä otázky týkajúce sa tejto oblasti. Som rád, že bol schválený jeden dôležitý projekt, Európsky olympijský festival mládeže v Tampere.

Dôležité je, aby sme rozpočet využívali na presadzovanie projektov, ktoré sú blízke verejnosti. Vtedy môžu ľudia vidieť a zažiť, ako Únia funguje v ich regióne. Tento rozpočet je silný, ale musím povedať, že v jednom riadku, ktorý hovorí o Európskej únii ako o globálnom partnerovi, čo je bod 134, mám podozrenie, že som hlasoval nesprávne, pretože som sa držal skupinového zoznamu a s ním nesúhlasím vo všetkých ohľadoch. Asi stojí za to poukázať na túto skutočnosť, ale z ostatných hľadísk môžem povedať, že som spokojný s týmto návrhom rozpočtu a som rád, že prešiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, zdržala som sa hlasovania 134 o návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2009, pretože intelektuálna nepoctivosť a cynizmus predkladateľov tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu zneužíva skutočné obavy a strach mnohých našich občanov pokusmi naznačovať, že rozvojové fondy EÚ v súčasnosti (aj v minulosti) slúžia vládam a organizáciám na programy, ktoré zahŕňajú, citujem: „nátlakové prerušenia tehotenstva, nútenú sterilizáciu a zabíjanie novorodencov“, pričom toto všetko by sme jednoznačne odmietli. O tom vôbec netreba ani hovoriť. Takto obhajujú znenie tohto emotívneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorého text sa už využíva s jedným okom upretým na júnové európske voľby. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vykresľuje ako, citujem: „pokus vylúčiť takéto projekty z možnosti získavať finančné prostriedky EÚ v rámci rozpočtu na rok 2009“. Finančné prostriedky EÚ sa nikdy takto nevyužívali, vždy to bolo v súlade so závermi Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji v Káhire (ICPD). Keďže v tohoročnom rozpočte žiadny taký návrh nie je, každý nezaujatý a intelektuálne poctivý pozorovateľ musí uznať, že ide o politické darebáctvo.

 
  
  

– Správa: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE)(BG) Podporila som rozpočet na rok 2009, ako aj návrh na jeho zvýšenie v porovnaní s tým, čo navrhovala Komisia. Hoci to nestačí na pokrytie obrovských požiadaviek jednotlivých členských štátov alebo na úplné realizovanie všetkých prioritných politík, domnievam sa, že rozpočet spĺňa základný princíp EÚ, ktorým je solidarita.

Nasmerovaním finančných prostriedkov k menej rozvinutým krajinám a regiónom sa finančný nástroj stal významným faktorom pri dosahovaní vyváženého rozvoja. V tomto smere hrá významnú úlohu Kohézny fond, keďže je zameraný na tie členské štáty, ktoré prostredníctvom neho potrebujú zmenšiť rozdiely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Mimoriadne dôležitý je pre nové členské štáty, ktoré skutočne potrebujú finančné prostriedky Spoločenstva. Nemyslím si, že by tieto prostriedky mali podliehať prísnejším podmienkam, než sú schválené pravidlá a postupy Európskej únie.

Pre Bulharsko majú tieto prostriedky veľký význam ako pomoc pri urýchľovaní rozvoja a dobiehaní priemernej životnej úrovne Európskej únie. Hlasovanie proti návrhu, aby sa prostriedky Kohézneho fondu začlenili do rezervy, je dobrým rozhodnutím. Návrh sa viazal na nejasné kritériá, najmä čo sa týka náhrady zadržaných finančných prostriedkov. Podľa môjho názoru majú Európska komisia a Parlament k dispozícii dostatočné kontrolné mechanizmy na zabezpečenie efektívneho využívania finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti návrhu rozpočtu na rok 2009 a najmä proti rozpočtu Komisie práve z toho dôvodu, že by som chcel urobiť politické vyhlásenie v žiadnom prípade neschvaľujúce činnosť Komisie.

Vo všeobecnosti považujem Komisiu za inštitúciu, ktorá už z definície, čo sa týka jej princípov, pracuje nedemokratickým spôsobom, pretože sa tvorí ako zbor čisto politicky nominovaných vysokých úradníkov, ktorých správanie napriek tomu pripomína nejaký druh európskych mandarínov, ktorí sotva znesú kontrolu a ktorí v dôsledku toho nemôžu byť ani postihovaní.

Politicky som v súvislosti s rozpočtom na rok 2009 v prvom rade proti neustálemu úsiliu Komisie pokračovať, tak či onak, po prekliatej ceste približovania islamského a neeurópskeho Turecka k Európskej únii. Nemám v úmysle podporovať túto politiku.

 
  
  

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočtový rok 2009

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, hlasovali sme na podporu tlaku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 134 pani Sinnottovej proti tomu, aby Spoločenstvo poskytovalo pomoc akejkoľvek vláde, organizácii alebo programu, ktorý podporuje alebo sa podieľa na riadení programov zahŕňajúcich porušovanie ľudských práv, ako je nátlakové prerušenie tehotenstva, nútená sterilizácia alebo zabíjanie novorodencov.

Považujeme však za dôležité opýtať sa, ako pani Sinnottová zdôvodňuje predloženie takéhoto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Vo svojom tlačovom vyhlásení tento týždeň spomenula krajiny ako Čína a Vietnam. Tvrdí, že finančné prostriedky EÚ prideľované prostredníctvom Populačného fondu OSN (UNFPA) sa v súčasnosti využívajú na nátlakové prerušenia tehotenstva, nútenú sterilizáciu a zabíjanie novorodencov. Dnes ráno som hovoril s riaditeľom úradu UNFPA v Bruseli a ten mi povedal, že populačný program OSN UNFPA nepodporuje nátlak ani prerušenia tehotenstva. Riadi sa mandátom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD) z roku 1994, ktorý jasne stanovuje, že programy starostlivosti o reprodukčné zdravie majú poskytovať čo najširší rozsah služieb bez akejkoľvek formy nátlaku. Navyše, medzinárodné spoločenstvo sa rozhodlo, že prerušenie tehotenstva sa nikdy nebude presadzovať ako metóda plánovania rodiny. Občania Číny majú prospech z prítomnosti UNFPA a iniciatív, ktoré tento fond ľuďom priniesol. V tých oblastiach Číny a iných krajín, kde UNFPA pracuje, majú ženy viac možností rozhodovania o svojom reprodukčnom zdraví a majú k dispozícii viac informácií na tému starostlivosti o reprodukčné zdravie, keďže k nim majú slobodný prístup.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, bolo to komplikované hlasovanie a komplikovaný rozpočet. Ľutujem, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133 nebol úspešný, pretože by umožnil viac sa zamerať na potreby zdravotne postihnutých detí, ktoré sú v ústavnej starostlivosti. Naším záujmom bolo dostať tieto deti z ústavov. Tento problém však nezmizol a my budeme pokračovať v boji za práva týchto detí. Dúfam, že pán predseda Komisie odpovie na môj list na túto tému.

 
  
  

– Správa: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som proti uzneseniu o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie z dôvodu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia a ktorý väčšina mojich kolegov ani nevidela a nemohla zhodnotiť jeho dosah. Bol to ďalší pokus na poslednú chvíľu vykladať slávny Coxov balík týkajúci sa budúceho postavenia poslancov Parlamentu tak, že by ich dobrovoľný dôchodkový fond stratil zmysel.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh neodráža to, čo je výslovne dohodnuté v Coxovom balíku. Neprichádza preto do úvahy pripraviť takmer všetkých poslancov o ich nové práva. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vari nemôže mať ani najmenší vplyv na zavedenie opatrení, ktoré sa majú v tejto súvislosti pripraviť.

My zabezpečíme nápravu tohto stavu, pretože sa hlasovalo bez toho, aby poslanci vedeli, o čo ide. Teraz všetci chodia za mnou, šokovaní skutočným rozsahom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Ako podpredsedníčka dôchodkového fondu zabezpečím nápravu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, v záverečnom hlasovaní som hlasoval proti návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2009 pre jednotlivé európske inštitúcie, samozrejme vrátane Parlamentu. Urobil som to v prvom rade preto, že nie som presvedčený o hospodárnom a zodpovednom zaobchádzaní všetkých týchto európskych inštitúcií bez výnimky s obrovským balíkom peňazí daňových poplatníkov. Celkom úprimne, myslím si, že opak je pravdou.

Obrázok, ktorý majú naši voliči o európskych inštitúciách, a mali by sme si toho byť dobre vedomí, je, že sú to úrady, kde dávajú veľa peňazí za málo práce; kde aparátnici s vysokými platmi a nízkymi daňami a poslanci Parlamentu tvoria určitý druh nomenklatúry sovietskeho typu; kde sa rozhodnutia často prijímajú mimo dohľadu verejnosti a určite proti vôli a záujmom občanov.

To je imidž, ktorý máme, ktorý sa určite nehodí na každého a na všetko, ale na ktorom je čosi pravdy, obávam sa, v prípade veľkého počtu európskych inštitúcií.

Podľa môjho názoru si budeme najskôr musieť upratať u seba doma a až po nejakom čase budeme môcť ponúknuť pozitívnejší obrázok našej Európy.

 
  
  

− Odporúčanie: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Dovoľte mi, aby som vysvetlil svoje hlasovanie o správe pána Stockmanna o letiskových poplatkoch. Jednak som uvítal povinnosť udávať spoločnú cenu dopravcu vrátane letiskových poplatkov na letenkách a v ponukách, čo sprehľadní rozhodovanie cestujúcich a podporí hospodársku súťaž. Hlavne však vítam limit zjednocujúci letiskové poplatky pre hlavné národné a veľké letiská, čo umožní tým menším letiskám ponúknuť nižšie ceny a konkurovať tak na trhu, ktorý je teraz veľmi neprehľadný. Práve pre regionálne letiská je to príležitosť na rozvoj a na rozšírenie dostupnej ponuky leteckých služieb pre našich občanov.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Vážená pani predsedajúca, rád by som uviedol, že vzhľadom na rastúcu hrozbu námorného pirátstva v oblasti Afrického rohu podporuje návrh uznesenia o pirátstve vôľu členských štátov podniknúť koordinovanú námornú operáciu. Nanešťastie, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú z veľkej časti iba zbožnými želaniami alebo iba poukazujú na zrejmé skutočnosti, ako je pád Somálska do anarchie, udalosti, z ktorých sa nevyhnutne musia odvodiť všetky dôsledky.

Určite sa nebude dať s pirátmi účinne bojovať, ak sa nezničia ich základne. Tiež je poľutovaniahodné, že tento text nezdôrazňuje hlavnú príčinu tohto oživenia pirátstva, ktorou je úpadok vplyvu európskej civilizácie v tejto časti sveta.

Napokon, domnievam sa, že je dosť zvláštne požadovať, aby námorné sily členských štátov oddeľovali akciu v boji proti pirátom od akcií, ktoré uskutočňujú (nie je celkom jasné prečo) v rámci operácie Trvalý mier, ako keby Bin Ládin bol na úteku z Afganistanu cez Pakistan vo vydlabanom kanoe, aby sa dostal na Nový Zéland. Rozumiem tomu, že je tu snaha zaviesť toto rozlišovanie, ale lode v danej oblasti budú prirodzene musieť pôsobiť v oboch misiách.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (B6-0544/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). Vážená pani predsedajúca, účtovné štandardy sú kľúčovým prvkom jazyka finančných služieb. Pre investorov sú opatrenia na zblíženie národných účtovných štandardov s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) veľkým krokom vpred. Znamená to, že spoločnosti budú schopné zverejniť účty v jednej základnej forme, ktorú budú uznávať všetky veľké ekonomiky na svete. Kanada, Čína, Japonsko, USA a teraz, zdá sa, aj India sa zhodujú na ochote približovať svoje štandardy k IFRS.

Hoci to vítam, ako spravodajca smernice o transparentnosti uznávam, že práca na skutočnom zblížení je ešte stále pred nami. Preto sme spolu s kolegyňou spravodajkyňou pani Margaritou Starkevičiūtėovou súhlasili s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi na monitorovanie postupu tohto procesu zbližovania. Verím, že Komisia vo svojich diskusiách s rozličnými národnými orgánmi dokáže udržať terajší pohyb vpred. Čo sa týka USA, očakávam, že novej administratíve sa dá veriť, dá sa na ňu spoľahnúť, že urobí výrazný pokrok, ktorý je potrebný. Komisia by na to mala naďalej tlačiť.

K samotným účtovným štandardom, je nesmierne dôležité udržať celkový prístup, ako bol dohodnutý v rámci Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Nedotknuteľnosť týchto pravidiel bude vystavená pokusom oslabiť ich z dôvodu národných záujmov. Tomu treba pevne odolávať a voči takýmto tlakom treba podporovať účtovanie v objektívnych hodnotách.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, zdržal som sa hlasovania o návrhu uznesenia o bezpečnosti v letectve a telesných skeneroch. Nie preto, že by som namietal voči výhradám, ktoré vyjadruje v súvislosti s právom cestujúcich na súkromie, presne naopak. Aj ja sa domnievam, že telesné skenery sa nemôžu uviesť do prevádzky bez jednoznačného vedeckého a zdravotného zhodnotenia možných vplyvov použitia tejto technológie na zdravie používateľov.

Môžem iba ľutovať skutočnosť, že bol zamietnutý návrh na odloženie hlasovania a pozvanie pána komisára Tajaniho v tejto súvislosti, aby nám predstavil štúdiu, ktorá by nám umožnila urobiť informovanejšie rozhodnutie o používaní telesných skenerov.

Ide o veľmi vážnu záležitosť, keďže sa týka bezpečnosti občanov a použitia priekopníckej novej technológie. Preto považujem za veľmi poľutovaniahodné, že my v našom Parlamente pristupujeme k tomuto problému tak lajdácky.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská, v mene skupiny PPE-DE. – (SK) Vážená pani predsedníčka, ako jednej zo spoluautorov uznesenia Európskeho parlamentu o spomienke na umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 v mene skupiny PPE-DE mi na úvod dovoľte vyjadriť poďakovanie všetkým kolegom Európskeho parlamentu, ktorí hlasovali za toto uznesenie.

Pod líderstvom našej politickej skupiny PPE-DE sa dohodol kompromis, z ktorého na žiadosť politickej skupiny socialistov vypadlo slovíčko genocída. Po včerajšej diskusii za vašej účasti plnej veľkých emócií a silných slovách komisára Antonia Tajaniho však nikto nemôže pochybovať, aký názov by mal dostať ohavný čin, ktorý vyhubil desať miliónov ľudí. Teraz je rad na historikoch, aby na základe faktov, pokiaľ žijú ešte pamätníci, ukončili mlčanie a zatajovanie týchto skutočností. Do knižníc sa musia dostať knihy, ktoré podajú pravdivé svedectvo o tomto hladomore na Ukrajine.

Hlasovaním za uznesenie hladomoru v rokoch 1932 – 1933 na Ukrajine ako hrozného zločinu proti ukrajinskému ľudu a proti ľudskosti sme dnes opäť vlepili Stalinom vytrhnutú stránku do knihy európskej histórie.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za uznesenie o veľkom ukrajinskom hladomore. Uznesenie to správne označuje za hrozný zločin proti ukrajinskému ľudu a, samozrejme, proti ľudskosti. Pre stanovisko, ktoré prijali niektoré skupiny, sa však uznesenie vyhlo pojmu „genocída“, ktorého použitie v tomto prípade by bolo spravodlivé a primerané.

Ukrajinský parlament a 26 štátov označilo tento zločin, ktorý spôsobil smrť najmenej štyroch miliónov ľudí, za genocídu. Navyše, odôvodnenie B uznesenia cituje Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948, ktorý sa jednoznačne vzťahuje na tento ukrajinský prípad. Takže veľmi dúfam, že Európsky parlament sa čoskoro pridá k stanovisku týchto štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Vážená pani predsedajúca, pripomenuli sme si hladomor, metodické ničenie poľnohospodárskeho spoločenstva Ukrajiny hladomorom a náš Parlament uznal, ako to urobil kolega pred chvíľou, že to bola genocída.

Rád by som iba zdôraznil skutočnosť, že páchatelia tejto genocídy sedeli medzi sudcami civilizácie v Norimbergu. Tento fakt by mal dnes umožniť diskusiu o zložení, postupe a záveroch Norimberského tribunálu. Intelektuálov, ktorí dnes túto diskusiu vedú v Európe, však zatýkajú, zadržiavajú, štvú, ničia, prenasledujú a strkajú do väzenia. Čo je ešte horšie, ich obhajcov, ktorí tiež predkladajú tie isté závery, štvú rovnako.

Napríklad v krajine pána Pötteringa ich prenasledujú a zatýkajú prostredníctvom postupov, ktoré pripomínajú stalinské procesy. Sacharovovu cenu za slobodu myslenia sme udelili čínskemu disidentovi. Rovnako sme ju mohli udeliť niektorým Európanom, napríklad odvážnej nemeckej právničke Sylvii Stolzovej.

 
  
  

– Správa: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pani Doris Packová predložila, ako vždy, výborný text, pretože je odborníčkou nielen na južnú Európu, ale aj na vzdelávanie.

Vítam fakt, že vzdelávanie je konkrétnou oblasťou, na ktorú sa kladie dôraz vo vzťahu k dohode o stabilizácii. My však musíme rozšíriť svoje prístupy. V prvom rade sa musíme dôslednejšie zamerať na urýchlenie procesu liberalizácie vízového režimu a dať mladým ľuďom v Bosne a Hercegovine šancu dozvedieť sa viac o Európe prostredníctvom štúdia a cestovania.

Druhým rozhodujúcim faktorom je založenie európskej univerzity s viacerými vierovyznaniami v Sarajeve, ktorú podporujú všetky tri náboženské spoločenstvá v krajine a ktorá bude pôsobiť ako európske centrum tolerancie a vzájomného porozumenia nie na základe ľahostajnosti, ale na základe koreňov ľudí v každom náboženstve. Európska univerzita s našou silnou podporou bude nielen predstavovať veľký pokrok pre ľudí v Bosne a Hercegovine, ale tiež umožní tejto krajine vyslať signál celému európskemu kontinentu.

 
  
  

– Správa: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, správa Výboru pre petície o výročnej správe európskeho ombudsmana za rok 2007, ktorú máme pred sebou, bola vcelku veľmi pozitívna a určite ju môžem tentoraz podporiť. Preto som túto správu podporil.

Ešte raz by som však v tomto vysvetlení hlasovania poznamenal, že je pozoruhodné, keď Parlament má blahoželať európskemu ombudsmanovi za jeho prácu pri zabezpečovaní správneho a úplného uplatňovania predpisov a nariadení, zatiaľ čo porušovanie zákonov a nedodržiavanie pravidiel sa nám objavuje takpovediac priamo pred očami tu v tomto Parlamente bez jeho zásahu alebo dokonca s jeho spoluprácou každodenne a vo veľkom rozsahu.

Napríklad spôsob, akým Komisia a Parlament naďalej stavajú na Lisabonskej zmluve, ktorá je od referenda v Írsku mŕtva, politicky aj právne, je výsmechom všetkých právnych pravidiel. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme si začali upratovať vo svojom vlastnom dome.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

−Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočtový rok 2009 – Správa: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Júnový zoznam sa domnieva, že rozpočet EÚ by mal byť obmedzený na 1 % priemerného HND členských štátov. Preto sme sa rozhodli hlasovať proti všetkým zvýšeniam, ktoré navrhol Európsky parlament, a zároveň strana Júnový zoznam privítala tých pár úspor, ktoré navrhli v podobe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov buď Výbor pre rozpočet, alebo jednotliví poslanci.

Nachádza sa tam viacero nešťastných rozpočtových riadkov. Strana Júnový zoznam ľutuje najmä vysokú sumu dotácií pre poľnohospodársku politiku EÚ, Kohézny fond, rybné hospodárstvo a rozpočtové riadky obsahujúce podporu rôznych druhov informačných kampaní. Strana Júnový zoznam sa tiež domnieva, že niečo treba urobiť s neustálym premiestňovaním sa Európskeho parlamentu medzi Štrasburgom a Bruselom a že by sa mali zrušiť Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), písomne. – (FR) Mať pre 27 štátov európsky rozpočet 130 miliárd EUR, čo sa rovná, povedzme, rozpočtu samotného Španielska, je aj za normálnych okolností dosť čudné.

Je to však tak, že sa v Európe, ktorej chýba rýchlostné železničné prepojenie medzi Fínskom a Španielskom a medzi Francúzskom a Poľskom, ako aj vybavenie a personál pre univerzity, výskumné strediská a domovy dôchodcov, na kontinente zaplavenom geriatrickými cunami, celosvetovou krízou medzibankovej likvidity, realitným šokom vo viacerých hospodárstvach a poklesom dôvery podnikateľov a pracovníkov, vyžaduje rozpočtové úsilie veľmi vzdialené od bežného európskeho rozpočtu.

Preto požadujeme mimoriadne rozpočtové programovanie pre veľký infraštruktúrny plán schválený prostredníctvom tzv. európskeho finančného referenda. Myslím tým európsky úver vo výške 1 700 miliárd EUR, ktorý by poskytol bankový sektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati ľutujeme, že by EÚ mala financovať výrobcov tabaku a zároveň investovať veľké objemy peňazí do kampaní verejného zdravia a protifajčiarskych opatrení v EÚ.

Považujeme tiež za škandál, že rozpočet EÚ by sa mal využívať na podporu býčích zápasov, čo je tradícia, ktorú nepovažujeme za zlučiteľnú s modernými hodnotami a právami zvierat.

Ľutujeme tiež, že časť rozpočtu EÚ by mali pohltiť všetky možné druhy exportných dotácií spolu s kvótami na mlieko.

Hlasovali sme proti všetkým týmto návrhom.

Radi by sme tiež objasnili, prečo sme hlasovali proti návrhu na pilotný projekt v prospech detí a ich práv. Bolo to preto, že tento návrh nebol súčasťou kompromisu medzi politickými skupinami zapojenými do pilotného projektu. Pretože sme nechceli ohroziť tento citlivý kompromis, nemohli sme, nanešťastie, podporiť návrh, s ktorého obsahom plne sympatizujeme (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133).

Napokon chceme vyjadriť svoje veľké sklamanie zo skutočnosti, že plénum neprijalo pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom bolo posilniť odborovú spoluprácu a konzultácie medzi obchodom a priemyslom a odborovými organizáciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu pani Haugovej o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2009 a opravný list č. 1/2009 k predbežnému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podobne ako mnoho mojich kolegov ľutujem, že Rada ďalej znížila už aj tak skromný rozpočet. Viazané rozpočtové prostriedky v návrhu rozpočtu predstavujú celkovú sumu 134 miliárd EUR, čo je pokles o 469 miliónov EUR v porovnaní s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu, aj keď platby sú 115 miliárd EUR, je to pokles o 1,8 miliardy EUR. Platby sú tak obmedzené na 0,89 % HND, čo je bezprecedentná úroveň, ktorá drasticky rozširuje medzeru medzi záväzkami a platbami, a to je niečo, čo ide proti rozpočtovej disciplíne. Čo sa týka poľnohospodárstva, podporujem vytvorenie troch nových fondov: fondu na reštrukturalizáciu mliekarenského sektora, fondu Ekologická pomoc na zachovanie chovu oviec a kôz v EÚ a ad hoc finančného nástroja na prispôsobenie rybárskej flotily hospodárskym dôsledkom zvýšenia cien paliva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), písomne. (NL) Správa pani Haugovej nemôže počítať s mojou podporou, pretože Európsky parlament žiada viac peňazí na míňanie. Podporujem však nové priority v oblastiach zmeny klímy a energií. Mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú za cieľ zvýšiť profil týchto priorít v rozpočte, čo vítam. To však tiež znamená, že musíme určiť oblasti, v ktorých chceme znížiť výdavky. Stanovisko Parlamentu sa o tom nezmieňuje.

Ďalej by som sa chcel otvorene vysloviť za vyváženú podporu vlád na Blízkom východe. Otázka Palestínskej samosprávy si vyžaduje našu stálu pozornosť. Pre nás je prijateľné poskytovať jej pomoc, keďže sa zdá, že premiér Fayad stanovil kurz, ktorý si zaslúži našu podporu.

Na záver, je oprávnené, že Európska únia by mala chcieť poskytnúť mimoriadnu potravinovú pomoc chudobným krajinám z dôvodu prudkého rastu cien potravín. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že tieto finančné prostriedky by nemali ísť z rozpočtu pre európske poľnohospodárstvo, ale skôr z rozpočtu pre zahraničnú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. (SV) Podporujeme základné zásady rozpočtu EÚ na rok 2009 a chceme zdôrazniť, že treba dať ľuďom za peniaze vysokú hodnotu. Rámec rozpočtu by sa mal dodržiavať, a preto vítame fakt, že tento rozpočet sa bez problémov udrží v danom rámci.

Chceme drasticky zoškrtať výdavky na poľnohospodárstvo a regionálnu pomoc a tiež znížiť celkový rozpočet. Chceme vložiť viac z našich spoločných zdrojov do výskumu a vývoja, do rastu, infraštruktúry a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), písomne. – (FR) Vo štvrtok 23. októbra Európsky parlament prijal v prvom čítaní rozpočet Európskej únie na rok 2009.

Tento rozpočet zapadá do konkrétneho kontextu finančného výhľadu na roky 2007 – 2013 (za čo navyše francúzski socialisti v roku 2006 odmietli hlasovať), finančnej krízy a príprav na európske voľby v júni 2009.

Rozpočet je politika vyjadrená v číslach. Parlamentu sa podarilo obnoviť uspokojujúcu úroveň platieb napriek zámeru Rady urobiť drsné škrty v článkoch, ktoré sa však ukazujú byť prioritami poslancov Parlamentu, ako je boj proti zmene klímy, podpora rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a občianske programy.

V tejto súvislosti ma teší, že sme obnovili uspokojujúcu úroveň rozpočtových prostriedkov pre iniciatívy v oblasti komunikácie, ktoré sa týkajú občanov a médií. Ak chceme občanov pripraviť na nadchádzajúce voľby a priviesť ich k tomu, že sa budú chcieť zapojiť do hlasovania, je nevyhnutné, aby boli informovaní o európskych záležitostiach. Všetky iniciatívy Komisie a Parlamentu na vysvetľovanie Európy a jej pridanej hodnoty vzhľadom na každodenný život a prípravu na budúcnosť treba podporiť a poskytnúť im dostatočné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. − Hlasoval som proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 134, pretože hlasovanie za alebo zdržanie sa by poskytlo dôveryhodnosť falošným obvineniam pani Kathy Sinnottovej o tom, že EÚ financuje nútené prerušenia tehotenstva, nedobrovoľnú sterilizáciu a zabíjanie novorodencov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Ako pri predchádzajúcich rozpočtových postupoch, keď sme mali mnoho dôvodov okamžite ich odmietnuť v prvom čítaní, dá sa povedať, že čo sa týka návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, máme ešte viac dôvodov odmietnuť ho.

Rada zjavne vidí budúci rozpočet v presne rovnakom svetle ako tie predchádzajúce. Inými slovami, chce tento nástroj využiť na ďalšiu podporu neoliberálnej politiky EÚ. Naozaj by sme nemali očakávať nič iné.

Rozpočtový postup opäť raz poskytuje jasný dôkaz o zamýšľanej reakcii EÚ na zhoršujúcu sa kapitalistickú krízu, ktorú spustila finančná kríza v samom srdci systému, inými slovami v USA. Ani Komisia, ani Európsky parlament, ani Rada nenavrhli v rozpočte EÚ žiadne opatrenia, ktoré by účinne reagovali na potreby a rastúce ťažkosti pracujúcich a verejnosti, mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ako aj veľkej časti výrobného sektora.

Presne v tom čase, keď sa štrukturálna kríza v Európskej únii zhoršuje, Rada znížila platby na „bezprecedentne nízku úroveň“ o takmer 9 miliárd EUR v porovnaní s predpokladmi vo viacročnom finančnom rámci.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE-DE), písomne. (SV) Zdržala som sa hlasovania, lebo výsledok je z veľkej časti sklamaním. Napríklad je bláznivé, aby EÚ financovala výrobcov tabaku a zároveň investovala veľké sumy peňazí do kampaní verejného zdravia a protifajčiarskych opatrení v EÚ.

Tiež je škandál, že rozpočet EÚ by sa mal využívať na podporu býčích zápasov, čo je tradícia, ktorú nepovažujem za zlučiteľnú s modernými hodnotami a právami zvierat.

Ľutujem tiež, že veľkú časť rozpočtu EÚ stále majú pohlcovať rôzne druhy exportných dotácií a že Parlament neprijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom bolo posilniť odborovú spoluprácu a konzultácie medzi obchodom, priemyslom a odborovými organizáciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún a Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. Sme dôrazne proti nátlakovým prerušeniam tehotenstva, nútenej sterilizácii a zabíjaniu novorodencov. Súhlasíme s tým, že tieto praktiky predstavujú porušovanie ľudských práv.

Zdržali sme sa hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, keďže fondy EÚ neboli nikdy použité takýmto spôsobom a pozmeňujúci a doplňujúci návrh neobjasňuje dôležitosť medzinárodnej rozvojovej práce dôveryhodných organizácií pri podpore žien v riadení plodnosti, najmä sexuálnom vzdelávaní, službách reprodukčného zdravia a plánovania rodiny, a pri vedení kampane za práva žien na zdravotnú starostlivosť.

Keďže táto problematika je dôležitá, hlasujeme za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 612, 131, 132 a 133, zároveň si však myslíme, že by bolo vhodnejšie vytvoriť samostatný rozpočtový článok pre práva detí, ktorý by obsahoval problematiku, ktorou sa zaoberajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Rozpočtová položka 05020812 a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169 dodali náhly a neočakávaný význam otázke ovocia v školách. Príčinou sú návrhy minúť na to v budúcnosti viac peňazí. V súčasnosti platí zmluva o nákupe, na ktorú sa roky vyčleňovali peniaze s cieľom podporovať pestovateľov ovocia. To dáva nakúpenému ovociu užitočný zmysel. Pripravujú sa návrhy, ktoré by od roku 2010 mohli ročne zvýšiť rozpočet na túto „reguláciu trhu“ o 90 miliónov EUR alebo aj viac. Parlament môže mať v tomto iba poradnú úlohu. Rozhodnutia robí Rada a test subsidiarity sa neuplatňuje, pretože túto právomoc má podľa článkov 36 a 37 Zmluvy dlhodobo EÚ.

Naša Socialistická strana v Holandsku to považuje za bizarný stav vecí. Dohoda o ovocí v školách môže byť užitočná na ochranu detí pred ešte väčšou obezitou a chorobnosťou. Otázkou je, prečo by do toho mala byť zapojená EÚ namiesto miestnych orgánov, ktoré majú na starosti vzdelávanie. V súčasnosti platby prebiehajú z fondu EÚ členským štátom, ktoré sú povinné určitú sumu pridať, a je potom na miestnych orgánoch, aby tento projekt realizovali. Ak nič iné, tento spôsob práce vedie k veľkému množstvu zbytočnej administratívnej práce a časovo náročnej byrokratickej záťaži.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2009, ktorý pripravila pani Haugová. s potešením som zaznamenal zvýšenie prostriedkov na celkové výdavky na dopravu v predbežnom návrhu rozpočtu na budúci rozpočtový rok a vytvorenie nového rozpočtového článku pre aktivity na podporu európskej dopravnej politiky a práv cestujúcich. Musím však vyjadriť svoje sklamanie nad znížením, aj keď nie nadmerným, platieb vzťahujúcich sa k tejto položke.

Nakoniec by som chcel upozorniť na názor Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorého som členom, a povedať, že sa stotožňujem s uspokojením pani Dührkopovej nad tým, že zvýšený rozpočet na tento rok pre hlavu 18 „Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“ sa zachoval aj na rok 2009. To odráža veľkú dôležitosť otázok spojených s bezpečnosťou a ochranou slobôd, riadením migračných tokov a vonkajšími hranicami Únie, ktoré sa stávajú stále kritickejšími v neposlednom rade v očiach európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Ako vždy, keď človek hlasuje o takom veľkom rozpočte, ako má EÚ, nájdu sa detaily, voči ktorým má výhrady. V prípade EÚ je to, samozrejme, najmä poľnohospodárska politika, ktorá človeku leží v žalúdku. Hlasovanie za rozpočet, v ktorom dominuje rozpočtový riadok, ktorý by sme chceli mať čo najmenší, ak by vôbec mal existovať, preto môže vyzerať čudne. Zároveň však treba brať do úvahy celý obraz a dobrou správou je stále rastúce povedomie, že výrazne viac prostriedkov treba investovať do naozaj spoločných výdavkov, v tomto prípade do klímy. Moje hlasovanie preto treba posudzovať v súvislosti s faktom, že tento návrh rozpočtu prináša určitý posun dopredu, a nie tak, že nekriticky podporujem celý obsah rozpočtu. Objavili sa dve úpravy v hlasovacom protokole týkajúce sa napríklad dotácií na tabak.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Parlament podporil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 602. To je opäť znepokojujúce, pretože to znamená pokračovanie dotovania výrobcov tabaku v EÚ. Tabak je každý rok príčinou smrti pol milióna občanov EÚ. Hanbou je, že sú stále k dispozícii dotácie na pestovanie produktu, ktorý zabíja tak veľa ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (EL) Hlasovanie za rozpočet EÚ na rok 2009 stredopravými a stredoľavými silami Európskeho parlamentu s prispením gréckych poslancov zo strán Nová demokracia, PASOK a LAOS naznačuje intenzitu protiľudovej politiky proti pracujúcim.

V rámci Lisabonskej stratégie a v čase krízy kapitalistického systému Európska únia využíva rozpočet na to, aby donútila pracujúcich zaplatiť za túto najnovšiu krízu, aby sa urýchlila kapitalistická reštrukturalizácia, aby sa presadili neľútostné opatrenia proti pracujúcim, ktoré podkopávajú kolektívne zmluvy, aby sa zovšeobecnilo používanie pružných foriem zamestnávania a aby sa sprivatizovali štátne sociálne služby a poistné systémy.

Európska komisia a Európsky parlament presadzujú imperialistické konanie EÚ a zarábanie peňazí na militarizáciu EÚ, aby vyčistili cestu európskym monopolom na prienik do tretích krajín.

Využívajú politiku cukru a biča, aby pokúšali a uvádzali do omylu hnutie pracujúcich, a posilňujú svoje represívne mechanizmy, aby mohli udrieť proti hnutiu pracujúcich ľudí. Zároveň využívajú sociálny dialóg, aby pokúšali a vymámili súhlas pracujúcich na zdôvodnenie európskej cesty vpred.

Parlamentná skupina Gréckej komunistickej strany hlasovala proti tomuto hlboko triednemu rozpočtu a proti imperialistickým plánom kapitálu a EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. (RO) Ako súčasť hlasovania o správe schvaľujúcej rozpočet na rok 2009 – oddiel III – Komisia som hlasovala za odseky 14 a 38, ktoré podporujú rozvoj inštitucionálnych zručností pre projekt Nabucco.

Hlasovala som aj za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 542, ktorý umožňuje zvýšenie o 5 miliónov EUR v rozpočtovej položke 06 03 04 (Finančná podpora projektov spoločného záujmu v transeurópskej energetickej sieti). Hoci táto suma je nízka v porovnaní s veľkosťou rozpočtov potrebných na realizáciu energetických projektov, domnievam sa, že je pre nás dôležité rozvíjať inštitucionálne zručnosti potrebné na realizáciu tohto projektu. Táto doplnková suma je vyhradená na rozvoj administratívnych zručností koordinátora projektu Nabucco.

Európa potrebuje diverzifikovať svoje zdroje získavania energie. V tomto zmysle je Nabucco pre Európsku úniu strategickým projektom. Väčšina, ktorou tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prešli, je uznaním dôležitosti, ktorú Európsky parlament prisudzuje projektu Nabucco. Navyše, očakávame konkrétnu aktivitu, ktorá vyústi do spustenia výstavby projektu Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písomne. − Britskí labouristickí poslanci Parlamentu dlho podporovali reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), najmä reformy, ktoré ušetria peniaze, a preto nepodporujú opatrenia, ktoré zbytočne zvyšujú náklady. Európska parlamentárna labouristická strana (EPLP) nepodporuje najmä dotovanie výroby tabaku, býčích zápasov, nové finančné prostriedky pre sektor mlieka, pre ovce a kozy ani prostriedky na propagáciu SPP.

Britskí labouristickí poslanci Parlamentu vítajú akúkoľvek príležitosť na pomoc malým a stredným podnikom, pretože tie sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva, keďže vytvárajú väčšinu pracovných miest v EÚ. Sústredenie ich financovania do jedného rozpočtového riadka pomôže sústrediť pozornosť na potreby malých a stredných podnikov.

 
  
  

– Správa: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. – (FR) Hlasoval som za uznesenie o častiach rozpočtu EÚ s výnimkou rozpočtu Európskej komisie na základe správy pána Lewandowského. Hoci žiadny z rozpočtov, ktoré zahŕňa táto správa, nevyzerá tak, že by predstavoval nejaký vážny problém, stále som presvedčený, že Európsky parlament nedisponuje takými zdrojmi, aby mohol plniť politické povinnosti, ktoré získal na základe rozvoja Zmlúv a práce svojich poslancov, a navyše na základe svojej úlohy pri zmenšovaní trhliny, ktorá vznikla medzi európskou integráciou a ľuďmi; trhliny, ktorá sa potvrdila znova a znova pri rôznych nedávnych referendách. Podobne ako veľká väčšina mojich kolegov podporujem návrh na posilnenie kapacity Európskeho dvora audítorov vytvorením 20 miest. Náklady spojené s financovaním rozširovania budovy dvora musia byť pre daňových poplatníkov čo najnižšie a dobrým nápadom je financovať tento výdavok priamo z rozpočtu počas štyroch rokov, radšej než zakrývať oveľa vyššie náklady, ktoré by vyplynuli z variantu 25-ročného prenájmu alebo kúpy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Východiskom tejto správy je rozšírenie medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom všeobecného nárastu služieb v inštitúciách EÚ. Pán spravodajca verí, že sa takto zvýši efektívnosť. Navrhuje sa napríklad zvýšenie ľudských zdrojov pre politické skupiny o 53 služieb. Navyše by sa mali popri nových službách zriadiť ďalšie dve vyššie služby, ktoré zahŕňa návrh rozpočtu.

Strana Júnový zoznam je veľmi naklonená zefektívňovaniu systému EÚ, ale neverí, že sa to automaticky dosiahne zvyšovaním počtu služieb. V zásade sme proti zvyšovaniu rozpočtu EÚ, ako aj počtu služieb, pretože sa domnievame, že by to viedlo k nárastu byrokracie a k zníženiu národného sebaurčenia. Keď príde k zvýšeniu počtu služieb v politických skupinách, tvrdíme, že z toho budú mať najväčší prospech veľké skupiny. To je vývoj, ktorý sťaží prácu ostatným skupinám pri realizácii ich politiky.

Európsky parlament navyše už v minulosti podnikol kroky na zavedenie príspevkov EÚ osobitným „EÚ stranám“ a stranícko-politickým nadáciám, ktoré boli na ne napojené. Domnievame sa, že takto bola poskytnutá viac než dostatočná výhoda veľkým, dobre zavedeným politickým stranám a ich skupinám v Európskom parlamente na náklady daňových poplatníkov. Strana Júnový zoznam sa preto rozhodla hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 uvedený v správe pána Lewandowského. Naozaj sa domnievam, že Európska únia by sa mala pevne držať finančného režimu, aby tak vyslala silnú správu v tomto čase veľkej neistoty na trhoch. Zdôraznil by som, že je tu stále priestor na zlepšovanie; zostáva urobiť ešte veľa práce pri budovaní pevnejšej medziinštitucionálnej spolupráce.

Na záver cítim povinnosť vyjadriť svoj nesúhlas s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré znamenajú podstatné škrty európskych finančných prostriedkov pre regióny južného Talianska: toto nie je spôsob, ako dosiahnuť európsku integráciu, aj keď spravovanie finančných prostriedkov v týchto oblastiach by mohlo byť lepšie. Ak kvapká kohútik, riešením nie je odstaviť ho, ale opraviť potrubie. Princíp je rovnaký, samozrejme v náležitom pomere.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), písomne. (DE) V súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 4 k správe pána Lewandowského by som chcel vyhlásiť, že skupina PSE tento návrh nepodpísala v dôsledku omylu, ale plne ho podporila a naďalej podporuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písomne. Britskí labouristickí poslanci Parlamentu podporujú zásadu, že Európsky parlament by mal byť založený na znalostiach, ale rozhodli sa zdržať sa hlasovania pri rozhodovaní o zvýšení počtu pracovníkov skupiny z dôvodu súčasných finančných podmienok a potreby šetriť peniaze.

 
  
  

− Odporúčanie: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Ako sme počas tohto procesu zdôrazňovali, cieľom je spojiť a vedome zameniť pojmy „konkurencia“ a „transparentnosť“.

Zjavne je potrebné stanoviť príslušné kritériá na letiskové poplatky a na to, čo tieto poplatky skutočne predstavujú.

Toto by sa však nemalo objaviť v politike zameranej na liberalizáciu a privatizáciu strategickej verejnej služby, akou je letecká doprava, najmä vytvorením „skutočne súťaživého letiskového trhu“, uplatňovaním princípu „používateľ platí“ a vyžadovaním ziskovosti vo verejnej službe. Skutočne, ako sme už predtým zdôraznili, cieľom zrejme je dokonca aj zobrať verejnej kontrole „úlohu dohľadu“ a previesť ju na „nezávislé“ orgány alebo úrady dohľadu.

Opäť zdôrazňujeme, že predchádzajúca privatizácia v tomto sektore neviedla k pridanej hodnote v poskytovaných službách, ale pomohla zlikvidovať pracovné miesta a obmedziť práva pracovníkov a v niektorých prípadoch spôsobila technické a prevádzkové problémy.

Napriek tomu, že najokrajovejšie regióny neboli výslovne vylúčené z pôsobnosti tejto smernice (tým, že by sa uznali stále prírodné a zemepisné nevýhody a obmedzenia, ktoré postihujú tieto regióny, a že by sa zaviedli vhodné úľavy z dodržiavania všeobecných povinností verejnej služby), ako sme navrhovali, vítame skutočnosť, že pôsobnosť smernice bola obmedzená na letiská s viac ako 5 miliónmi cestujúcich za rok.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), písomne. − Hoci britskí konzervatívci uznávajú, že poplatky, ktoré letiská vyberajú od svojich používateľov, by mali v prípade potreby podliehať kontrole, zdržali sa hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v druhom čítaní návrhu smernice o letiskových poplatkoch. Dôvodom boli obavy, že regulácia niektorých regionálnych letísk nie je potrebná a môže ovplyvniť ich možnosti konkurencieschopnej prevádzky. Konzervatívci tlačili na EÚ, aby v prvom čítaní prijala percentuálny prah. Terajší prah je subjektívny a neberie do úvahy konkurenčný rast odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Budem hlasovať za smernicu o letiskových poplatkoch, ktorú predstavil pán Stockmann.

Táto správa sťaží zneužívanie a obmedzí narúšanie hospodárskej súťaže. To zabráni letiskám, aby zneužívali svoje dominantné postavenie na trhu a požadovali nadmerné poplatky od leteckých spoločností.

Domnievam sa, že je správne, aby v budúcnosti boli väčšie rozdiely v úrovniach poplatkov, a že z nového systému bude mať prospech aj zákazník. Pre používateľov letísk je dôležité, aby v každom prípade vedeli, ako a na akom základe sa poplatky vypočítavajú.

Dôležité je aj to, že smernica obsahuje štandardné usmernenia o vzájomnej povinnosti poskytovať informácie, požiadavky na transparentnosť a metódu výpočtu poplatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. (DE) V druhom čítaní rovnako ako v prvom čítaní som nehlasovala za smernicu o letiskových poplatkoch, pretože to, čo sa tu navrhuje, povedie k neprijateľnej diskriminácii luxemburského letiska. Takto sa nezaobchádza s malou krajinou. Uplatňovať túto smernicu na letisko Luxemburg, ktoré má 1,6 milióna cestujúcich za rok, a zároveň ju neuplatňovať na priamych konkurentov Frankfurt-Hahn alebo Brusel-Charleroi, ktorými prechádzajú viac ako 3 milióny cestujúcich, predstavuje neprijateľnú diskrimináciu na vnútornom trhu len preto, že je medzi nimi štátna hranica.

Ak je cieľom smernice zabrániť možnému zneužívaniu zo strany letísk s dominantným postavením na trhu, nemali by byť rozhodujúcim faktorom štátne hranice, ale objektívne kritériá.

V prípade menšieho letiska, najmä keď je jediné v krajine, neexistuje riziko zneužívania tohto druhu, dokonca keď konkurenčné letiská, ktoré sú tiež domovom nízkonákladových spoločností, ležia iba v malej vzdialenosti. Luxembursko je také malé, že sa dostanete do troch susedných krajín iba 30-minútovou jazdou po diaľnici.

Toto je neslýchané porušenie zásady proporcionality. Z toho dôvodu, ešte raz, v druhom čítaní, hlasujem na protest proti tomuto textu, ktorý je zamýšľaný ako kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písomne. (GA) Pán spravodajca a Výbor pre dopravu a cestovný ruch odviedli na tejto správe náročnú prácu. Malý počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov ukazuje, že Parlament zaujal pevné a jednotné stanovisko k tejto otázke a že poslanci považujú za dôležité presadiť smernicu o letiskových poplatkoch.

Teším sa z prijatia ustanovenia smernice v prvom čítaní, ktorým sa mení kapacita letiska z 1 milióna na 5 miliónov cestujúcich za rok. Tiež je chvályhodné, že do spoločnej pozície boli zahrnuté aj ustanovenia o životnom prostredí.

Cítil som, že určité prvky v spoločnej pozícii chýbali, ale pán spravodajca to napraví v druhom čítaní. Preto sľubujem svoju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Smernica o letiskových poplatkoch ukončí dlhotrvajúci konflikt a diskusiu medzi letiskami a leteckými spoločnosťami o cene a kvalite služieb. Nové ustanovenia budú tiež chrániť cestujúcich pred prehnane vysokými letiskovými poplatkami a obmedzia prax veľkých letísk zavádzať umelo zvýšené ceny. Doposiaľ sa náklady, ktoré si letisko vynútilo od leteckých spoločností, prenášali na spotrebiteľov.

Cieľom smernice je zvýšiť transparentnosť a zásady vyberania letiskových poplatkov. Smernica tiež zavádza konkrétnejšie ustanovenia o normách kvality poskytovaných služieb. Navyše zavádza orgány nezávislého dohľadu. Vďaka novej smernici budú konečne letiskové poplatky naviazané na skutočné náklady a zmizne diskriminácia medzi určitými leteckými spoločnosťami.

Táto smernica sa bude uplatňovať na 67 najväčších európskych letiskách, ktoré vybavia viac ako päť miliónov cestujúcich za rok. Jedným z nich je varšavské letisko Okęcie. Smernica sa bude vzťahovať aj na najväčšie letisko v každom jednotlivom členskom štáte Únie. Ďalších desať letísk smernica pokryje v roku 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písomne. (SV) Som proti tomuto návrhu, odkedy bol predložený Parlamentu, pretože sa domnievam, že Chicagský dohovor, ktorý v súčasnosti upravuje základné ustanovenia o vyberaní letiskových poplatkov, by mal mať aj v budúcnosti rovnaký význam pre členské štáty. Nie je dôvod meniť pravidlá, ktoré sú všeobecne uznávané, a preto ich môžu upravovať iba členské štáty.

Nové právne predpisy EÚ znamenajú, že v prípade sporu môže ceny nakoniec posudzovať Európsky súdny dvor, a to bol zjavne jeden z dôvodov predloženia návrhu. Ja si však myslím, že je dôvod na skepticizmus, keď má Európsky súdny dvor vykladať záväzné právne predpisy Spoločenstva. Obávam sa neochoty brať do úvahy vnútroštátne predpisy, ktoré sa niektorých otázok dotýkajú. Myslím si, že aj do budúcnosti určite existujú dôvody skúmať úlohu Európskeho súdneho dvora, najmä v tejto záležitosti.

 
  
  

– Správa: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani Packovej o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej, pretože som presvedčený, že tento krok pomôže vytvoriť zmluvný vzťah medzi oboma stranami, ktorý uľahčí Bosne a Hercegovine prechod k plne funkčnému štátu.

To umožní urýchlenie rozvoja hospodárstva krajiny, postupné približovanie právnych predpisov a pravidiel k acquis communautaire Európskej únie, čo posilní Dohodu o stabilizácii a pridružení, keďže je potrebné vyvinúť najvyššie úsilie na prekonanie etnických rozdielov a na posun ku skutočnému zmiereniu medzi jednotlivými stranami. Súhlasím aj s tým, že toto úsilie treba zamerať najmä na mladé generácie prostredníctvom spoločných vzdelávacích programov pre obe komunity a prostredníctvom spoločného pochopenia nedávnych tragických udalostí, ktoré sa tam odohrali.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Európsky parlament „súhlasí s uzavretím dohody“…

Za týmito štyrmi slovami sa skrýva 65 strán „dohody“, ktorá, popri mnohých ďalších negatívnych stránkach, sa riadi eufemisticky nazvanými „zásadami trhového hospodárstva“.

Okrem niekoľkých obavy vyvolávajúcich, politických aspektov je prvotným cieľom dohody integrácia Bosny a Hercegoviny do európskeho vnútorného trhu, čo je spôsob, ako zabezpečiť veľkým nadnárodným spoločnostiam EÚ kontrolu nad hospodárstvom krajiny.

Dohoda je plná slovných spojení „voľný obchod“, „voľný pohyb kapitálu“, „liberalizácia usadenia sa a poskytovania služieb“ a „liberalizácia dopravy“ (leteckej, námornej, vnútrozemskej lodnej a pozemnej). Jej cieľom je zabezpečiť, aby Bosna a Hercegovina do šiestich rokov „správne zaviedla a presadila“ acquis Spoločenstva v oblasti voľnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a tiež v „ďalších oblastiach súvisiacich s obchodom“.

Samozrejme podporujeme ďalší rozvoj priateľských vzťahov s inými krajinami, ale musí to byť v súlade s ich skutočnými potrebami. Tieto vzťahy musia byť obojstranne výhodné a prispievať k vzájomnému rozvoju, pričom sa musí dodržiavať zásada nezasahovania a rešpektovania národnej suverenity.

Táto dohoda je však v protiklade s touto zásadou.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), písomne. (RO) Námorné pirátstvo je problém rovnako aktuálny v súčasnosti, ako bol pred niekoľkými stovkami rokov. Samozrejme, je to veľmi vzdialené od romantickej, ušľachtilej „profesie“ popisovanej v dobrodružných románoch alebo v sérii filmov Piráti z Karibiku.

Pirátstvo spôsobuje obete a vytvára obrovské zisky pre vykonávateľov tejto „profesie“. Podľa niektorých štatistík iba v minulom roku piráti napadli viac ako 60 lodí, uniesli 14 z nich a stovky námorníkov zobrali ako rukojemníkov. Pirátske výčiny v Adenskom zálive stáli majiteľov lodí 18 až 30 miliónov USD vo forme výkupného, ktoré zaplatili za vrátenie lodí a prepustenie ich posádok.

Pirátstvo navyše môže viesť ku komplikovaným situáciám, ako keď do rúk somálskych pirátov padla ukrajinská loď vezúca viac ako 30 rakiet. Tieto zbrane mohli veľmi ľahko skončiť u islamských militantov v Somálsku alebo v iných konfliktných oblastiach na africkom kontinente. Ťažko si vysvetliť, že v roku 2008 tu stále máme pirátstvo ako v stredoveku. Medzinárodné spoločenstvo všeobecne a Európska únia zvlášť majú povinnosť preskúmať túto historickú anomáliu a nájsť mechanizmus, ako ju odstrániť v prospech celého regiónu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Plne podporujem uznesenie o námornom pirátstve. V súčasnosti sa v okolí Afrického rohu odohrajú dva útoky denne, pričom piráti prerušujú obchodné toky a bránia príchodu medzinárodnej pomoci do Somálska. Toto uznesenie vyzýva na koordinovanú akciu EÚ, OSN a Africkej únie, ktorá by izolovala pirátov v tejto oblasti a zabezpečila, aby sa do tohto nepokojného regiónu dostala pomoc. Podporujem tieto odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Jedným z najvýznamnejších aspektov misie EU NAVCO je skutočnosť, že je to prvá námorná misia EÚ. Treba si však zároveň všimnúť, že EÚ si pri podniknutí akcie proti pirátstvu jasne uvedomuje, že obraňuje svoje priame záujmy. Toto vedomie je nepochybne spojené s dôsledkami globalizácie. Ako sa svet stáva bližším a ako sa európske hospodárstvo čoraz viac stáva globálnym, je zrejmé, že naše záujmy ležia aj ďaleko za našimi hranicami a že ich obrana si bude tiež vyžadovať prostriedky, ktoré idú za zemepisné hranice Európy.

Rovnako by sme mali zdôrazniť, že tieto záujmy a ich obrana sú spravidla spoločné pre Európu a jej spojencov. Preto je úloha NATO, okrem iných, v boji s pirátstvom taká dôležitá a treba ju zaznamenať a zahrnúť do našej analýzy tejto meniacej sa situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia o námornom pirátstve. Nerušená plavba lodí je bezpodmienečným predpokladom rozvoja medzinárodného obchodu: Európska únia nemôže tolerovať prípady pirátstva proti rybárskym lodiam Spoločenstva pri pobreží Somálska, v bohatom lovisku pre zlodejov operujúcich na mori.

Vítam výzvu somálskej dočasnej vláde, aby v spolupráci s OSN a Africkou úniou pristupovala k pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam spáchaným zo somálskeho pobrežia na lodiach prevážajúcich humanitárnu pomoc ako k trestným činom, ktoré treba stíhať prostredníctvom zatýkania páchateľov podľa platného medzinárodného práva. Na záver oceňujem spoločnú iniciatívu podporovanú Radou, konkrétne iniciatívu na rozšírenie práva na prenasledovanie pirátov na mori a vo vzduchu aj na teritoriálne vody pobrežných štátov pod podmienkou, že príslušné štáty s tým súhlasia, a tiež na vypracovanie mechanizmu vzájomnej pomoci zameranej proti prípadom námorného pirátstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Budem hlasovať za toto uznesenie a blahoželám svojim kolegom z Výboru pre dopravu k tomu, že sa chopili iniciatívy práve v tejto dobe.

Námorné pirátstvo je trestným činom, ktorý nielenže ohrozuje životy námorníkov, ale narúša aj legitímny obchod a dokonca humanitárnu pomoc.

Moderní piráti nie sú romantické postavy typu Johnnyho Deppa, ktorí sa hojdajú na lanách sťažňov. Sú to zúfalí, nebezpeční zločinci, ktorých treba pohnať na zodpovednosť.

Pirátstvo je problémom na celom svete a zvlášť pri pobreží Somálska, kde nadobudlo rozsah epidémie. Nadišiel čas na spoločnú medzinárodnú akciu na zastavenie takejto činnosti. Toto uznesenie je aktuálne a dúfam, že pomôže našim vládam, aby sa spoločne zapojili do tohto medzinárodného úsilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne.(EL) Návrh uznesenia, ktorý schválila veľká koalícia stredopravých a stredoľavých politických síl v Európskom parlamente, využíva pirátstvo ako zámienku na prípravu nových imperialistických intervencií EÚ v oblasti Somálska a Afrického rohu. EÚ zneužíva prípady pirátstva v oblasti, kde na seba narážajú imperialistické ambície EÚ, USA, Ruska a ďalších mocností, na vytvorenie a udržanie vojenskej prítomnosti, aby pomocou množstva zbraní mohla presadzovať svoje imperialistické plány na získanie geostrategickej kontroly.

Európsky parlament víta rozhodnutie Rady EÚ zostaviť a vyslať spoločnú európsku námornú jednotku, ktorá je v podstate údernou silou európskych monopolných obchodných skupín usilujúcich sa o väčší prienik na trhy a prerozdelenie trhov vo svoj prospech. Táto nová imperialistická operácia bude znamenať ešte väčšie drancovanie zdrojov bohatstva v regióne, väčšie vykorisťovanie ľudí, aby sa zabezpečili zisky monopolov, a nové hrozby vojen oportunistov na bojovom poli konkurujúcich si imperialistov.

Ľudia môžu odmietnuť tieto nové plány imperialistov a uplatniť svoje neodcudziteľné právo určovať si vlastnú budúcnosť a osud na základe svojich záujmov, proti týmto imperialistickým plánom a ambíciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. Delegácia britských konzervatívcov podporuje silnú medzinárodnú námornú operáciu proti pirátstvu, ale nedomnievame sa, že toto je oblasť, v ktorej by sa EÚ mohla, alebo skutočne mala, angažovať. Preto sme sa zdržali hlasovania o uznesení. Skupina námorných síl NATO už bola nasadená proti pirátom vo vodách v oblasti Afrického rohu. Členské štáty EÚ, ktoré by mali poskytnúť svoje vojnové lode „námorným silám EÚ“, sa už podieľajú na operácii NATO. EÚ už nemá žiadne dodatočné prostriedky. Neprináša to žiadnu pridanú hodnotu, iba komplikovanosť, zmätok a duplicitu, keď si situácia vyžaduje ucelenosť, jednoznačný reťazec velenia a politickej kontroly a pevné pravidlá záväzkov. Toto je práca pre NATO. Máme výhrady aj voči zmienkam o „rybárskych plavidlách EÚ“, „rybároch z EÚ“, „rybárskych, obchodných a osobných plavidlách Spoločenstva“. EÚ nevlastní žiadne lode a žiadne neplávajú pod vlajkou EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. − (PL) Počet prípadov pirátstva zaznamenaných na celom svete v rokoch 2000 až 2006 dosiahol číslo 2 400. Tento údaj nezahŕňa incidenty, ktoré dopravné spoločnosti neoznámili v obavách zo zvýšenia poistného. Austrálska vláda vypočítala, že skutočný počet prípadov pirátstva je o dvetisíc percent vyšší. Pirátstvo každoročne spôsobuje straty vo výške rádovo 13 – 16 miliárd USD a tieto čísla zrejme v najbližších rokoch výrazne vzrastú.

Somálsko je iba vrcholom ľadovca. Od roku 2000 boli najnebezpečnejšími vody pozdĺž pobrežia juhovýchodnej Ázie spolu s morami v oblastiach Malajzie, Indonézie, Nigérie, Iraku a Tanzánie.

Prípady námorného pirátstva predstavujú vážne nebezpečenstvo nielen pre ľudí, ale aj pre bezpečnosť námornej plavby. Európska únia by mala vyvinúť všetko úsilie, aby čelila tejto hrozbe.

 
  
  

– Návrh uznesenia (B6-0544/2008) – Rovnocennosť účtovných štandardov

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. − (PL) Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS) sú dobrým základom na zjednotenie účtovných štandardov v celom svete. Všeobecné používanie celosvetovo uznávaných účtovných štandardov zvýši transparentnosť a porovnateľnosť finančných výkazov. Výhody pocítia spoločnosti, ako aj investori. USA uznávajú iba finančné správy vypracované podľa IFRS vo verzii vydanej Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IAS). USA však dali najavo, že počas prechodného obdobia sú pripravené prijímať aj finančné správy vypracované podľa IFRS vo verzii prijatej v rámci nariadenia ES 1606/2002, bez požiadaviek zosúlaďovania.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vplyve bezpečnostných opatrení v letectve a telesných skenerov, t. j. prístrojov, ktoré dokážu vyhotoviť snímky osôb zobrazujúce v podstate nahé telo, čo je takmer ekvivalent telesnej prehliadky donaha, na ľudské práva, súkromie, dôstojnosť jednotlivca a ochranu údajov. Súhlasím totiž so spravodajcami, že toto opatrenie, ktoré zďaleka nie je čisto technické, má vážny vplyv na právo na súkromie, právo na ochranu údajov a právo na dôstojnosť jednotlivca. Z toho dôvodu sa domnievam, že by ho mali sprevádzať silné a primerané ochranné mechanizmy.

Keďže ešte neboli splnené podmienky pre rozhodnutie vzhľadom na to, že základné informácie stále chýbajú, chcel by som zdôrazniť potrebu požiadať Komisiu, aby pred uplynutím trojmesačnej lehoty vykonala hodnotenie vplyvu v oblasti základných práv a naliehavo pripravila stanovisko k telesným skenerom pred začiatkom novembra 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Podporujem návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vplyve bezpečnostných opatrení v letectve a telesných skenerov na ľudské práva, súkromie, dôstojnosť jednotlivca a ochranu údajov.

Som znepokojený navrhovaným nariadením, ktoré umožňuje zaradiť používanie telesných skenerov medzi povolené metódy kontroly cestujúcich na letiskách EÚ. Tieto prístroje dokážu vyhotoviť snímky osôb zobrazujúce v podstate nahé telo, čo je takmer ekvivalent telesnej prehliadky donaha. Toto opatrenie, ktoré zďaleka nie je čisto technické, má vážny vplyv na právo na súkromie, právo na ochranu údajov a právo na dôstojnosť jednotlivca.

Domnievam sa, že ešte neboli splnené podmienky pre rozhodnutie, že Európskemu parlamentu stále chýbajú základné informácie a že Európska komisia musí vykonať hodnotenie vplyvu v oblasti základných práv, konzultovať s nezávislými orgánmi na ochranu údajov a vykonať vedecký a lekársky posudok možného vplyvu takýchto technológií na zdravie.

Prijatie rozhodnutia bez všetkých týchto krokov bude prejavom nerozvážnosti, ktorú európski občania nepochopia, a bude to ďalší krok pri zvyšovaní bezpečnosti bez akéhokoľvek ohľadu na základné slobody a dôstojnosť jednotlivca.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne. − (RO) Zdržal som sa hlasovania o tomto návrhu uznesenia, pretože Európska únia potrebuje oveľa zrelšiu úvahu o rovnováhe medzi bezpečnosťou a slobodou. Je bez diskusie, že obe tieto hodnoty sú pre občanov členských štátov zásadné a treba ich chrániť v rovnakej miere. Musíme si však uvedomiť, že zločinecké skupiny alebo teroristi vo veľmi mnohých prípadoch používajú modernejšie technológie, než aké majú k dispozícii naše orgány činné v trestnom konaní. Zo strany EÚ je neospravedlniteľné, že nevyužíva najmodernejšie dostupné technické prostriedky, ak ich použitie môže zabrániť strate ľudských životov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Prísnejšie bezpečnostné požiadavky v leteckej doprave viedli v uplynulých rokoch vo zvýšenej miere k otázkam o ich kompatibilite s právami jednotlivcov. Táto potreba zlaďovania záujmov už tradične vzniká najmä vo sfére slobody a súkromia. Obavy sa opäť raz objavili a vyžadujú si primeranú odpoveď, ktorú vari môžeme dostať. Keď zoberieme do úvahy na jednej strane úroveň narušenia súkromia terajšími metódami a na druhej strane odpovede, ktoré poskytli riešenia umožňujúce zaznamenávanie obrázkov a zaručujúce fyzickú vzdialenosť medzi bezpečnostným pracovníkom a kontrolovaným cestujúcim, zdá sa, že niektoré z týchto pochybností sú už prekonané alebo by sa, prinajmenšom, dali prekonať.

Vynára sa tu však ďalšia otázka, ktorá, domnievam sa, nebola uspokojujúco zodpovedaná a ktorá vzbudzuje veľké obavy. Zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané zdravotné vplyvy tejto technológie. Hodnota, ktorá je v tomto prípade ohrozená, teda zdravie občanov, si vyžaduje veľkú opatrnosť. To bude ťažké dosiahnuť, ak prijmeme opatrenia bez podmienok, ktoré navrhovala pôvodná verzia textu predložená na hlasovanie. Preto som hlasoval proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorého cieľom bolo odstrániť tieto podmienky.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) Hlasujem za tento návrh uznesenia, ktorý požaduje, aby sa pred prijatím rozhodnutia preskúmali problémy spojené so snímaním tela. Uznesenie však mohlo zájsť ešte ďalej. Som zásadne proti používaniu metódy snímania tela, ktorá znamená príliš veľké narušenie súkromia, neúmerné k požadovanému výsledku. Už terajší systém je na hrane narušovania súkromia a je dostatočne bezpečný.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Neprijateľný návrh uznesenia o používaní telesných skenerov na letiskách nemá nič spoločné s bezpečnosťou letectva. Tvorí súčasť reakčnej politiky EÚ a je hrubým, krikľavým porušením osobných práv a slobôd pracujúcich s bolestnými dôsledkami pre ich zdravie a bezpečnosť.

Demagogické narážky, výhrady a námietky voči nedostatku záruk v súvislosti s telesnými skenermi, ktoré sú uvedené v príslušnom spoločnom návrhu uznesenia Európskeho parlamentu, dláždia cestu k používaniu tohto neprijateľného a veľmi nebezpečného systému.

Navrhované opatrenie, ktoré je vulgárnou urážkou dôstojnosti človeka a jeho samotnej osobnosti a zároveň vystavuje vážnemu riziku jeho zdravie, opäť odhaľuje pravú, odpudzujúcu tvár EÚ kapitálu. Ľudia si znovu musia vyvodiť svoje vlastné závery. Elektronické vyzliekanie občanov, so „zárukami“ alebo bez nich, je úplne neprijateľné a okamžite ho treba ostro a rozhodne odmietnuť. Jedinou cestou, ako si ľudia môžu zachovať svoju základnú dôstojnosť, je odpor, neposlušnosť a neochota podriadiť sa politike a opatreniam EÚ.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (B6-0541/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Veľká väčšina národov bývalej Juhoslávie chce vstúpiť do EÚ. Toto prianie vyslovili nielen Albánci a Macedónci v Macedónsku, ktorí len nedávno prekonali rozdiely vo svojich názoroch na správu krajiny, ale aj Srbi, Čiernohorci a kosovskí Albánci, ktorí nedávno dali zbohom spoločnému štátu, spolu so Srbmi, Chorvátmi a Bosniakmi v Bosne a Hercegovine. EÚ by urobila dobre, keby nepreceňovala význam týchto želaní. Skutočnosť, že chcú spolupracovať v rámci EÚ, vôbec nič nehovorí o štruktúre štátu, v ktorom žijú. Tá je v rukách samotných obyvateľov, nie EÚ. Ak si budú musieť vybrať medzi regionálnou samosprávou a presunom právomocí na centrálnu vládu, pretože práve o to EÚ ide, zvolia si prvú možnosť. Vojna v Bosne v rokoch 1992 až 1995 vypukla preto, že väčšina obyvateľov nechcela centrálnu vládu, ale nanajvýš voľné partnerstvo. Včerajšia rozprava jasne ukázala, že veľká väčšina v tomto Parlamente by dala prednosť silnejšej centrálnej vláde v Bosne a Hercegovine pred decentralizáciou. Keďže tento cieľ je nedosiahnuteľný, EÚ sama seba odsudzuje na nekonečnú prítomnosť v tejto krajine. Z tohto dôvodu budem hlasovať proti.

 
  
  

− Návrh uznesenia: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Tento návrh uznesenia je súčasťou nevkusnej kampane falšovania histórie tak, že stavia komunizmus a fašizmus na jednu úroveň postupným hanebným očisťovaním fašizmu. Zároveň tých, ktorých cieľom bolo zotročenie ľudstva, stavia na roveň ľuďom, ktorí hrdinsky bojovali za slobodu.

Ako sme už predtým zdôraznili, je to ozajstná protikomunistická kampaň, ktorej cieľom je rozdeliť demokratické sily popieraním a falšovaním príspevku komunistov k protifašistickému boju a k rozvoju našej civilizácie. Nesmieme zabúdať na to, že antikomunizmus bol ideologickým tmelom viacerých fašistických diktatúr a faktorom, ktorý tieto diktatúry využívali na rozdeľovanie demokratických síl.

Tento návrh uznesenia je aj súčasťou pokusov zakryť skutočnosť, že je to práve kapitalizmus, ktorý zasieva semená biedy a hladu po celom svete. Len si vypočujte Organizáciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorá nedávno oznámila, že desiatky miliónov ľudí sa stanú obeťami hladu a že táto situácia postihuje vo svete už približne miliardu ľudí.

Na tento návrh uznesenia sa treba pozerať v kontexte vzostupu nacionalistických síl na Ukrajine, pokusov očistiť kolaboráciu ukrajinských fašistických skupín s nacistami, tlaku na rozšírenie NATO a súčasnej protiruskej kampane.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. My labouristickí poslanci Európskeho parlamentu chceme vyjadriť pevnú podporu názoru, že hladomor v rokoch 1932 – 1933 bol strašnou ľudskou tragédiou, ktorú spôsobil človek, a domnievame sa, že je dôležité podporovať uchovávanie pamiatky, ako aj informovanosť verejnosti o tomto umelo vyvolanom hladomore a o jeho význame v histórii Ukrajiny.

Britský premiér Gordon Brown vydal 15. mája 2008 spoločné vyhlásenie s prezidentom Ukrajiny, v ktorom Británia prisľúbila spoluprácu v medzinárodných inštitúciách pri podpore uchovávania pamiatky hladomoru. Hoci oficiálne neuznávame, že by udalosti z rokov 1932 – 1933 patrili do rámca definície Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy, uznávame, že niektoré akademické názory podporujú tento pohľad, a sme odhodlaní sledovať ďalšiu diskusiu a podrobne preštudovať akékoľvek objavené dôkazy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne. – (FR) Náš Parlament konečne uznáva hrôzu vyhladzovania hladomorom, ktorú vyvolal sovietsky režim na Ukrajine. Poľutovaniahodné však je, že sme nenasledovali ukrajinský parlament a neoznačili tento masový zločin za genocídu.

Hladomor, ktorý v rokoch 1932 až 1933 zabil milióny Ukrajincov, skutočne nespôsobila iba hospodárska a sociálna nezmyselnosť komunizmu. Bol to výsledok vyhladzovacieho plánu, čo zodpovedá definícii genocídy, teda išlo o: „zámer zničiť, celkom alebo čiastočne, národnostnú, etnickú, rasovú či náboženskú skupinu ako takú“ a tiež „zámerné pôsobenie na životné podmienky skupiny s cieľom spôsobiť celkové alebo čiastočné fyzické zničenie“.

V čase, keď sa najmä vo Francúzsku komunistickí ľavicoví extrémisti zo strednej triedy tešia podpore médií, by uznanie takejto genocídy umožnilo pripomínať hrôzy marxizmu-leninizmu, ktorý je od boľševickej revolúcie v roku 1917 zodpovedný za smrť 200 miliónov ľudí a ktorý dnes naďalej utláča viac ako jeden a pol miliardy ľudí na Kube, v Severnej Kórei, vo Vietname a predovšetkým v Číne, kde sa najživelnejšia forma kapitalizmu veľmi dobre snúbi s komunistickým totalitarizmom.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Moja skupina nepodpísala tento návrh uznesenia a väčšina hlasovala proti. Dôvodom je presvedčenie, že vytvorenie Sovietskeho zväzu vo vtedy zaostalom Rusku bolo krokom vpred a umožnilo mnohým nevzdelaným, slabo plateným a bezprávnym ľuďom viesť lepší život. Súhlasím s týmto názorom, ale to nemôže ospravedlniť všetky prostriedky, ktoré sa potom používali. Niektorí v záujme modernizácie, v neposlednom rade ich vodca Stalin, považovali právo jednotlivca na život v prípade ľudí s odlišnými názormi, za úplne bezvýznamné. Tento postoj zapadal do rámca dlhej ruskej tradície útlaku a násilia. Všetky tieto pochybné prostriedky z minulosti oprášili, tentoraz aby zlomili akýkoľvek odpor voči pokroku. Pôvodný ideál demokracie a rovnakých práv pre všetkých ľudí sa tomuto úplne podriadil. Zamýšľané dobro sa stalo ospravedlnením pre vykonávané zlo. Založené to bolo na myšlienke, že história vždy dáva za pravdu víťazom. My sme teraz o 75 rokov ďalej a je iba správne a vhodné venovať viac pozornosti tomu, čo zlé sa vtedy dialo a koľko to prinieslo obetí. Z tohto dôvodu budem hlasovať za tento návrh uznesenia.

 
  
  

– Správa: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písomne. − Spolu so svojimi kolegami z britskej Konzervatívnej strany podporujem prácu európskeho ombudsmana a domnievam sa, že mnohé návrhy na zlepšenie výkonu jeho funkcie v tejto správe si zaslúžia podporu.

V súvislosti s odôvodnením B by som rád zdôraznil, že delegácia poslancov Európskeho parlamentu z britskej Konzervatívnej strany je proti Lisabonskej zmluve a proti začleneniu Charty základných práv do tejto zmluvy. Domnievame sa, že proces ratifikácie tejto zmluvy sa mal skončiť po rozhodnom hlasovaní proti v Írsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Výbor pre petície v tejto správe vyzýva ombudsmana, aby naďalej plnil dvojakú úlohu, ktorú oznámil vo svojej výročnej správe za rok 2006, a to najmä pracovať s inštitúciami na presadzovaní dobrej administratívy a zvýšiť komunikačné úsilie, aby občania boli riadne informovaní o tom, ako môžu v prípade potreby využívať jeho služby. Nárast počtu podaných sťažností potvrdzuje dôležitosť týchto informácií.

Netreba zabúdať, že ombudsman má teraz viac právomocí na základe zmien, ktoré na jeho žiadosť schválil Európsky parlament. Celkový počet vyšetrovaní, ktorými sa v roku 2007 ombudsman zaoberal, vzrástol na 641. Z toho sa 64 % týkalo Európskej komisie, 14 % Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), 9 % Európskeho parlamentu a 1 % Rady Európskej únie. k hlavným druhom nesprávneho úradného postupu patrila nedostatočná transparentnosť vrátane odmietnutia poskytnutia informácií, nespravodlivosť a zneužitie právomocí, neuspokojivé postupy, zbytočné prieťahy, diskriminácia, nedbalosť, právne chyby a neschopnosť zabezpečiť splnenie záväzkov. Niektoré prípady sa skončili urovnaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. − (PL) Dňa 19. mája 2008 európsky ombudsman pán Diamandouros predložil svoju správu Výboru pre petície. V nej predstavil podrobný prehľad svojej činnosti spolu s údajmi vyjadrenými v absolútnych aj relatívnych číslach. Podľa správy vzrástol počet prípustných sťažností adresovaných ombudsmanovi. Zo 449 v roku 2006 stúpol na 518 v roku 2007. Počet neprípustných sťažností v uplynulom roku v porovnaní s rokom 2006 klesol. Dôvody podávania sťažností boli rôzne. Zahŕňali nedostatok transparentnosti, neuspokojivé postupy, zbytočné prieťahy, diskrimináciu, neschopnosť zabezpečiť splnenie záväzkov a právne chyby. Väčšina sťažností, až 65 % z celkového počtu, sa týkala Európskej komisie. Iba 9 % sťažností podaných ombudsmanovi sa týkalo Európskeho parlamentu. Európsky ombudsman sa zmienil aj o chybách zo strany európskych inštitúcií. Pán Diamandouros kritizoval Európsku komisiu za to, že v roku 2006 nezverejnila, ako to vyžadujú právne predpisy, výročnú správu o prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie za rok 2005.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia