Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2656(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0549/2008

Viták :

PV 23/10/2008 - 13.1
CRE 23/10/2008 - 13.1

Szavazatok :

PV 23/10/2008 - 14.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0525

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. október 23., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

13.1. Venezuela
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 

  Elnök. - A következő napirendi pont a Venezueláról szóló állásfoglalásra irányuló indítvány vitája(1).

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro, szerző.(PT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, Venezuela nagy ország, és a venezuelai emberek mélyen gyökerező demokratikus hagyományokkal és nézetekkel rendelkeznek. Mindazonáltal sajnálatos módon néhány éve rettenetes helyzetben élnek, amely egyre rosszabb lesz, és amelyben az alapvető jogaikat folyamatos sérelmek érik. Ezért vitatjuk meg ezt a kérdést ismételten e Házban, és ezért kell elítélnünk ezt a helyzetet.

Elítéljük a totalitárius iránymutatások alapján politikai üldözés céljából készített listákon − például a „Tascón-listán”, a „Maisanta-listán” és a „Russián-listán” – szereplő személyi adatokkal való visszaélést. Elfogadhatatlanok azok az intézkedések, amelyek következtében számos polgár nem jelöltetheti magát a venezuelai regionális és helyhatósági választásokon. Elfogadhatatlan az emberi jogi szervezetek, mint például a Human Rights Watch nem kormányzati szervezet képviselőinek kiutasítása csak azért, mert találó észrevételeket tettek a helyzetről. Az is megdöbbentő, hogy a hatóságok által szított erőszaknak és intoleranciának már fiatal áldozatai is vannak.

Ezért elítéljük és fájlaljuk egy fiatal diákvezető meggyilkolását, aki a hatóságok szította agresszív közhangulat áldozata lett. Igazságot követelünk és a felelősök bíróság elé állítását.

Nekünk, európaiaknak aktívabbnak kell lennünk. Képzeljék csak el, ha ez a saját országunkban történne. Vajon elfogadnánk-e a saját országunkban, hogy a venezuelai helyzethez hasonlóan eltiltsanak polgárokat attól, hogy jelöltessék magukat a választásokon? Ha nem, akkor hogy tudunk szemet hunyni a Venezuelában történtek fölött? Hogyan tudunk szemet hunyni és úgy tenni, mintha mi sem történne?

Hogy tudjuk elfogadni például azt, ahogy a portugál kormány – szégyenemre sajnos a saját hazám kormánya – most meghajol a venezuelai kormány előtt, megalázkodó politikát folytat, és újabban a zsarnokok európai menedékévé vált? Ez valóban elfogadhatatlan.

Létfontosságú, hogy a Bizottság és a Tanács határozottabban és világosabban ítélje el az ilyen emberijog-sértéseket.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, szerző. − (PL) Elnök úr, Julio Soto Maracaibo városában bekövetkezett halálának körülményeit részletesen tisztázni kell. Szeretném kifejezni részvétemet az áldozat családjának. Követeljük, hogy e bűntett elkövetőit állítsák jogszerűen bíróság elé és büntessék meg. A Human Rights Watch megállapításai és észrevételei figyelemre méltóak, különösen azért, mert független szervezetként semmilyen hatóságtól nem kap állami támogatást. Tiltakozni kívánunk e szervezet tevékenységének betiltása ellen. Követeljük a médiában a szabad véleménynyilvánítás és az egyesülési szabadság teljes tiszteletben tartását. Követeljük a nők erőszak elleni védelméről szóló jogszabályok maradéktalan betartását. Követeljük, hogy a novemberi választásokat annak biztosításával tartsák meg, hogy ne merülhessenek fel a választási kampány lebonyolítását vagy magát a jelölési folyamatot illető fenntartások. Venezuelának demokratikus országnak kell lennie, ahol az emberek ugyanolyan fokú szabadságot élveznek, mint amilyet az Európai Unió minden tagállamában.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, szerző. − Elnök úr, már jó néhány éve nehéz az ellenzék helyzete Venezuelában, és emiatt indokolt a venezuelai demokrácia megkérdőjelezése.

Ami viszont most Venezuelában történik, az a demokrácia és a jogállamiság teljes megcsúfolása. Elfogadhatatlan az olyan közigazgatási intézkedések alkalmazása, amellyel 15 évre eltiltanak állampolgárokat köztisztségek megpályázásától vagy gyakorlásától. Ilyen döntések meghozatala kizárólag bíróságok számára lehet megengedett és kizárólag valamely súlyos bűntett elkövetőjének bűnössé nyilvánítása után.

Ezen intézkedés visszássága könnyen észrevehető, ha felismerjük, hogy az eltiltottak nagy többsége a politikai ellenzékhez tartozik, és ez olyan gyakorlatot jelent, amelyet minden valószínűség szerint nem kizárólag a novemberi választásokra fognak alkalmazni, hanem az azt követőekre is.

Nem meglepő, hogy e politikai eltiltásra olyankor kerül sor, amikor az emberi jogok jelenlegi kormányzatot bíráló szószólóit kiutasítják Venezuelából, és amikor a kormányzatot kritikával illető emberek életét követelő, igen gyanús baleseteket nem vizsgálják ki megfelelően.

Az Európai Parlamentnek határozott üzenetet kell küldenie a venezuelai közvéleménynek arról, hogy a politikai eltiltás nem demokratikus gyakorlat és ellentétes a jogállamiság alapjaival. Keményen el kell utasítanunk Venezuela európai ügyekért felelős miniszterhelyettesének a vádjait, hogy az Európai Parlament azért nem szavazott szeptemberben erről az állásfoglalásról, mert a korrupció elleni küzdelmet ellenző véleménynek tartották. A venezuelai közvélemény ilyen irányú manipulálását célzó manőver nem méltó egy európai ügyekért felelős miniszterhez. Azt a vádját is határozottan elutasítjuk, hogy amit mi itt teszünk, az egy szuverén ország elleni támadás.

Venezuela népét mélyen tiszteljük és nagyra becsüljük, ezért állásfoglalásunkban szeretnénk kifejezni aggodalmunkat a demokratikus fejlődés és az emberi jogok tiszteletben tartását illetően.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Julio Soto brutális meggyilkolása a demokrácia és jogállamiság drámai összeomlási folyamatának átmeneti csúcspontja Venezuelában, abban az országban, amely egy rövid ideig pozitív szerepet játszott Latin-Amerikában.

Mindazonáltal a jelenlegi rezsim alatt nemcsak arról van szó, hogy lábbal tiporják az alapvető emberi jogokat, hanem hogy egy megalomániás diktátor megpróbálja exportálni az embertelen terror rendszerét az egész kontinensre, sőt azon keresztül még Európába is, ha figyelembe vesszük a Fehéroroszországhoz fűződő kapcsolatait. Ezért rendkívül fontos, hogy gyorsan véget vessünk a terveinek, a saját népe és azon más nemzetek érdekében is, amelyeket az olajvagyona segítségével megpróbál megvásárolni vagy megzsarolni, hogy engedelmesen alávessék magukat ideológiai elképzeléseinek.

Ha pedig ez a diktátor a nemzeti szuverenitással érvel, akkor csak azt tudom erre felelni, hogy van valami, ami messze a nemzeti szuverenitás fölött áll, mégpedig az alapvető és egyetemes emberi jogok.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, kétségtelen, hogy Venezuela modernkori és korábbi történelme is megrázó, és ennek nemcsak belső eredetű okai vannak. Sőt, a külső tényezők talán sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak ebben a tekintetben. Bárhogyan, bármiben vagy bárkiben keressük is az okot, az ártatlan civil lakosság szenvedett a legtöbbet.

A Chávez vezetette jelenlegi kormány nyilvánvaló ellentétben áll az Egyesült Államokkal, valamint annak támogatóival és szövetségeseivel, ám ennek nem kellene a venezuelai emberek jogainak olyan durva megsértéséhez vezetnie, mint a választásoktól való úgynevezett „közigazgatási eltiltás”, vagy az ellenzéki aktivisták üldözése és meggyilkolása. Cháveznek tisztában kell lennie azzal, hogy ha országát a jólét felé kívánja vezetni, akkor biztosítania kell, hogy kormánya szigorúan tiszteletben tartsa a demokráciát és az emberi jogokat. A saját népével szemben alkalmazott erőszak és üldözés csak még nagyobb nemzeti traumához és szenvedéshez vezet, és ezt nem szabad megengednünk.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, az UEN képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr, az emberi jogok megsértéséről szóló állásfoglalás tényeken alapul, és támogatandó intézkedés. A venezuelai társadalom sajnos immár jó néhány éve a politikai erők polarizálódását kísérheti figyelemmel. Példaként említhetem a katonai puccsot, az intoleranciát, vagy akár a társadalom vagyoni vagy faji különbségek alapján történő rétegződését. Mindezen folyamatokban Chávez elnök csapata játssza a legaktívabb szerepet, mivel az elnöki rendszernek köszönhetően ellenőrzése alatt tarthatja a közigazgatást és a fegyveres erőket. A meghozott döntések erőfeszítéseinek eredményeképpen a venezuelai társadalom lassan hasonlóvá válik a kubaihoz, vagyis a történelmi és nacionalista jellemzőkkel rendelkező szocializmushoz. Ez akár az ország zászlójának és himnuszának megváltoztatásához is vezethet.

A jelenleg zajló változások nem gyakoroltak jelentős hatást az életszínvonalra, mivel Venezuela mérhetetlenül gazdag természeti erőforrásokban. Ez utóbbi tompítja az említett folyamatok hatását, és lehetővé teszi azok populista alátámasztását. A helyzet annyira kritikus, hogy önmagában az állásfoglalás nem gátolja meg az állampolgárok további elnyomásának folyamatát Venezuelában. Felhívást intézünk a térség minden államához, hogy nyújtsanak tényleges támogatást.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Az Európai Parlament egy újabb elfogadhatatlan és szánalmas beavatkozási kísérletével van dolgunk, amelyre történetesen éppen a venezuelai regionális és helyhatósági választások előtt került sor. Alapjában véve e vita napirendre kerülése és az állásfoglalásra irányuló indítvány célja egyszerűen az, hogy válaszoljon azoknak, akik támogatják és ösztönzik egy demokratikus és szuverén állam ügyeibe való beavatkozására és destabilizálására tett, immár hosszú ideje tartó és nyugtalanító kísérleteket.

A cél a Venezuela belügyeibe való durva beavatkozás támogatása azáltal, hogy olyan döntések kikényszerítése érdekében próbálnak meg beavatkozni és kívülről nyomást gyakorolni, amelyek meghozatala kizárólag a venezuelai emberek szuverén joga. Ahelyett, hogy az Európai Parlament eltorzítaná a tényeket és ki akarná oktatni Venezuelát a demokráciáról, inkább arról az uniós törekvésről kellett volna vitát kezdeményeznie, amellyel megpróbálja kierőszakolni azt az EU-Szerződést, amelyet a francia, holland és ír emberek szuverén döntése a demokratikus döntések teljes figyelmen kívül hagyása miatt már el is utasított; vagy arra kérdésre kellene választ keresnie, hogy miért nem engedi meg az embereknek, hogy népszavazások útján nyilvánítsanak véleményt. Ahelyett, hogy beleavatkozik abba, amiről csak a venezuelai emberek dönthetnek, az Európai Parlamentnek inkább el kellett volna utasítania az embertelen visszatoloncolási irányelvet, amely semmibe veszi és megsérti a bevándorlók emberi jogait, akik közül sokan latin-amerikaiak.

Valójában az bosszantja e kezdeményezés pártolóit, hogy a venezuelai nép olyan példát mutat, amely az Európai Uniót irányító főbb pénzügyi és gazdasági érdekek számára problémát jelent. Példát mutat arra, hogyan kell megerősíteni a nemzeti szuverenitást és függetlenséget, hogyan kell útjára indítani az emancipáció, a haladás és a fejlődés hazafias projektjét, és hogyan kell megalapozni az antiimperialista szolidaritást. Megmutatták, hogy egy népnek érdemes harcolnia, és hogy lehetséges egy tisztességesebb, demokratikusabb és békésebb világban élni. A realitás azt mutatja, hogy az Európai Parlament kísérleti beavatkozására a legjobb válasz éppen az az óriási tekintély és jelentőség, amelyet a bolivári folyamat Latin-Amerika és a világ népeinek kölcsönöz. Végső soron tehát nem kellene továbbra is úgy tenni, mintha ők diktálhatnának mindenkinek a világon.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. – (PL) Ma arról folytatunk vitát, hogy Venezuelában hogyan kerülnek megsértésre az emberi jogok, egyrészt az alkotmányban foglalt polgári és politikai jogok semmibe vétele miatt, másrészt amiatt, hogy ezeket a jogokat megvonják a jelenlegi kormány ellenfeleitől. Az ellenzék tagjai nem jelöltethetik magukat választásokon, nincs szólásszabadság, és a nemzetközi szervezetek megfigyelőit kiutasítják az országból. Ezért ez a vita jó alkalmat kínál arra, hogy tiltakozzunk a Venezuelában és más országokban megmutatkozó demokratikus deficit ellen.

A vita jó lehetőséget ad arra is, hogy a köz- és politikai életben felszólaljunk az igazság mellett. Venezuela elnöke képtelen ellenállni a teljhatalomra törekvés csábításának. Ugyanígy más államok és hatalmak vezetői is megpróbálják elnyomni a másként gondolkodókat vagy a szegényebb rétegeket. Chávez új „balszárny”-doktrínája keresztény szocializmus néven ismert, ám nem sok köze van az egyház társadalmi tanításaihoz. Ezért bírálták a venezuelai püspökök képviselői is a demokrácia hiányosságait. A helyzetet figyelve bizony nem egy ponton eszünkbe juthat a szálkáról és a gerendáról szóló evangéliumi példabeszéd.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Tíz év telt el azóta, hogy Hugo Chávez Venezuela elnöke lett. Venezuela 1999. évi alkotmánya tökéletes lehetőség volt a jogállamiság megerősítésére és az emberi jogok garantálására az országban. Jelenleg azonban be kell látnunk, hogy ezt a történelmi lehetőséget nem használták ki. Tudjuk, hogy Venezuelában – a Chávez elnök kormányozta Venezuelában – megengedik, sőt bátorítják a politikai ellenfelek és a rendszert bírálók diszkriminálását. A Chávez által kormányzott Venezuelában az igazságszolgáltatás már nem független, és tudjuk, hogy a szakszervezeteknek és a sajtónak milyen helyzettel kell szembenéznie. A mai állásfoglalásunk több mint egy Chávez elnöknek küldött puszta emlékeztető arról, hogy az alkotmány nemcsak egy darab papír, hanem a szabályait a való életben be is kell tartatni.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) A Ház az igen drámai és tragikus kongói helyzetet készül megvitatni, ahol emberek százai, sőt ezrei váltak áldozattá. Ezzel összevetve a venezuelai helyzet sokkal kevésbé tűnik súlyosnak. Itt a választói jogok megsértéséről, az országból történő kiutasításokról van szó. Ugyanakkor sor került az első gyilkosságra: egy diákvezetőt öltek meg.

Azonban már most nagyon fontos, hogy felhívjuk az ügyre a figyelmet, mert ne felejtsük el, minden hasonló folyamat a demokratikus jogok megsértésével kezdődik. Érvek hiányában az első lépcső mindig a hatalommal való visszaélés, amely azután gyilkossághoz vezet. Ezért az állásfoglalás megállja a helyét. Rámutat és emlékeztet arra, hogy már akkor felfigyeltünk erre a veszélyes folyamatra, amikor még lehetőségünk nyílhat annak nyomon követésére és a népirtás megakadályozására.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL). - (EL) Elnök úr, jól látható, hogy a venezuelai választások előestéjén egy nyilvánvalóan elfogadhatatlan kísérlet zajlik az ország belügyeibe történő beavatkozásra, amelynek világos célja a választások kimenetelének befolyásolása.

A venezuelai helyzet nagy és fontos győzelem Európa és általában a világ munkásai számára, mivel a legutóbbi események során pozitív lépések történtek az országban, és a nehézségek és akadályok, valamint az amerikai imperializmus közbeavatkozásai ellenére sikerül megoldást találni a munkások problémáira.

Ez a most zajló kísérlet elfogadhatatlan és szeretnénk megragadni az alkalmat arra, hogy elítéljük azoknak a politikai erőknek a tevékenységét, amelyek ezzel az állásfoglalással Venezuela belügyeibe kívánnak beavatkozni.

Végezetül szeretném elmondani, hogy elképzelhetetlen, hogy egy európai parlamenti ülésen hét parlamenti képviselő politikai felelősséget vállalva elítéljen egy nemzetet azért, mert az küzd a szabadságáért és aktuális szükségleteinek kielégítéséért. Egyetlen nép ahhoz való joga sem vitatható, hogy meghatározza saját jövőjét, és ezt mindannyiunknak tiszteletben kell tartanunk.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Elnök úr, amikor a demokráciára gondolunk, akkor az emberi jogokra gondolunk. Annak fontossága, hogy a vélemény és a szavazat a kormányzat minden szintjén érvényesüljön, nagyon is érthető. Mindez évek óta nem így zajlik Venezuelában, egy olyan országban, amelyben virágzik a korrupció, és amelyet jelenleg Chávez úr vezet. Kormányzása alatt megfélemlítették az ellenzék tagjait, brutálisan meggyilkoltak számos ellenzéki párttagot és az emberi jogok több védelmezőjét, valamint a civil szervezetek képviselőit erőszakkal eltávolították. Ezenkívül Venezuela jelenleg ún. szűrőlistákat alkalmaz, amelyek segítségével nemcsak a köztisztségektől tartja távol a polgárokat, hanem megfosztja őket azon joguktól is, hogy szabadon szavazzanak az általuk előnyben részesített képviselőkre. Demokratikus testületként a demokrácia nemzetközi normáinak betartását kellene követelnünk Venezuelától, ami lehetővé tenné a venezuelai polgárok számára, hogy éljenek alapvető jogaikkal, azzal a szabadsággal, hogy szabadon és nyíltan bírálhassák a hatalmon lévőket, valamint azzal a képességükkel, hogy szavazás útján, félelem nélkül válthatnak kormányt.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Elnök úr, Chávez elnök úr bizonyos fokig az európai baloldal kedvence. Választókörzetemben mindenekelőtt a volt londoni polgármester, Ken Livingstone állt ki mellette. Ezzel a róla kialakult visszataszító képet sikerült némileg a hamis tiszteletreméltóság látszatával övezni. Chávez elnök úr persze a venezuelai nép jogainak és szabadságának csorbításánál is elnökölt. Aláásta a politikai szabadságot, a jogállamiságot, a bíróságok függetlenségét, a média és a szervezett munkaerő szabadságát. Azok a politikusok, akik Livingstone úrhoz hasonlóan támogatják az olyan vezetőket, mint Chávez elnök, aláássák a valódi demokráciát, és ezzel saját magukról állítanak ki bizonyítványt.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, a Bizottság tagja. − Elnök úr, a Bizottság nagy érdeklődéssel követi a venezuelai helyzetet. Az ország jelenleg a november 23-i regionális és helyhatósági választásokra készül

Érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt néhány év során számos demokratikus választási folyamat zajlott le Venezuelában. Ezek közül több az európai választási megfigyelők jelenlétében zajlott, s a konklúzió minden esetben az volt, hogy a választások általában véve megfeleltek a nemzetközi normáknak és a nemzeti jogszabályoknak. Több más választás, mint például a legutóbbi népszavazás, nem került monitorozásra, mert nem kaptunk meghívást.

A Bizottság ismeri a néhányunk, valamint a venezuelai társadalom számos csoportja által is kifejezett aggályokat az „eltiltások” alkotmányosságával kapcsolatban. Egyesek úgy vélik, hogy ezek célja megakadályozni az ellenzék teljes körű részvételét a novemberi választásokon.

A Bizottság tudomásul vette a venezuelai hatóságok több alkalommal elmondott magyarázatát az állami számviteli főellenőr által számos köztisztviselőre kirótt „adminisztratív szankciók” alkotmányosságával kapcsolatban.

Hangsúlyozzuk, milyen fontos minden egyes, a választásokon részt venni kívánó polgár jogainak az alkotmánnyal és a jogállamisággal összhangban történő garantálása. Reméljük, hogy a közelgő választások megerősítik a demokráciát Venezuelában, és hogy az eredmények a venezuelai társadalom egészének véleményét tükrözik majd.

Minden szereplőt arra biztatunk, hogy a tolerancia és az állampolgári tudatosság szellemében, valamint a vélemények sokszínűségének tiszteletben tartása mellett vegyen részt a választási folyamatban.

A Bizottság úgyszintén tisztában van azzal, hogy a Human Rights Watch képviselőit kiutasították Venezuelából. Hallottuk azokat a véleményeket, amelyek elítélték ezt a döntést, mint amely hátrányosan érinti a szólásszabadsághoz való jogot, és amely a kritikával szembeni intoleráns viselkedést példázza. Ebben az összefüggésben külön kiemeljük az EU által a szólás- és a véleményszabadságnak tulajdonított jelentőséget. A szólásszabadság egyike az alapvető emberi jogoknak, továbbá a demokrácia és a jogállamiság egyik sarkköve.

Szeretném biztosítani a Parlamentet arról, hogy a Bizottság továbbra is szorosan nyomon fogja követni a venezuelai fejleményeket. A Venezuelával fenntartott kapcsolataink és együttműködési elveink a jövőben is tükrözni fogják a Bizottság elkötelezettségét a demokráciaépítés támogatása és az emberi jogok előmozdítása mellett.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - A vitát lezárom.

A szavazásra a ma délutáni viták befejeztével kerül sor.

 
  

(1)Lásd Jegyzőkönyv.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat