Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 23. lokakuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Merirosvous (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys): ks. pöytäkirja
 4.Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskeva vuosikertomus 2007 (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitukset
 6.Äänestykset
  6.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi – Varainhoitovuosi 2009 (äänestys)
  6.2.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokka III) (A6-0398/2008, Jutta Haug) (äänestys)
  6.3.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX)(A6-0397/2008, Janusz Lewandowski) (äänestys)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset (jatkoa)
  8.1.Lentoasemamaksut (A6-0375/2008, Ulrich Stockmann) (äänestys)
  8.2.EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (A6-0378/2008, Doris Pack) (äänestys)
  8.3.Merirosvous (B6-0537/2008) (äänestys)
  8.4.Tilinpäätösstandardien vastaavuus (B6-0544/2008) (äänestys)
  8.5.Ilmailun turvatoimet ja henkilöskannereiden vaikutukset ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan (B6-0562/2008) (äänestys)
  8.6.EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (B6-0541/2008) (äänestys)
  8.7.Holodomorin, Ukrainan keinotekoisen nälänhädän (1932–1933) muistaminen (RC-B6-0571/2008) (äänestys)
  8.8.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta (2007) (A6-0358/2008, Dushana Zdravkova) (äänestys)
 9.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  13.1.Venezuela
  13.2.Kongon demokraattinen tasavalta: taistelut itäisillä raja-alueilla
  13.3.Burma
 14.Äänestykset
  14.1.Venezuela (äänestys)
  14.2.Kongon demokraattinen tasavalta: taistelut itäisillä raja-alueilla (äänestys)
  14.3.Burma (äänestys)
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 17.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (485 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1157 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö