Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 23 oktober 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Zeepiraterij (ingediende ontwerpresolutie): zie notulen
 4.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (debat)
 5.Mededelingen van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2009 (stemming)
  6.2.Ontwerp van algemene begroting 2009 (Afdeling III) (A6-0398/2008, Jutta Haug) (stemming)
  6.3.Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A6-0397/2008, Janusz Lewandowski) (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Luchthavengelden (A6-0375/2008, Ulrich Stockmann) (stemming)
  8.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina (A6-0378/2008, Doris Pack) (stemming)
  8.3.Zeepiraterij (B6-0537/2008) (stemming)
  8.4.Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen (B6-0544/2008) (stemming)
  8.5.Gevolgen van maatregelen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart en van body scanners voor de mensenrechten, de privacy, de persoonlijke waardigheid en de gegevensbescherming (B6-0562/2008) (stemming)
  8.6.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina (B6-0541/2008) (stemming)
  8.7.Herdenking van de Holodomor, de kunstmatig veroorzaakte hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (RC-B6-0571/2008) (stemming)
  8.8.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (A6-0358/2008, Dushana Zdravkova) (stemming)
 9.Samenstelling interparlementaire delegaties: zie notulen
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
  13.1.Venezuela
  13.2.Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's
  13.3.Birma
 14.Stemmingen
  14.1.Venezuela (stemming)
  14.2.Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's (stemming)
  14.3.Birma (stemming)
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (504 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1334 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid