Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 23 października 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Akty piractwa morskiego (projekt rezolucji złożony): patrz protokół
 4.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2007 (debata)
 5.Komunikat przewodniczącego
 6.Głosowanie
  6.1.Projekt ogólnego budżetu Unii Europejskiej – Rok budżetowy 2009 (głosowanie)
  6.2.Projekt budżetu ogólnego na rok 2009 (Sekcja III) (A6-0398/2008, Jutta Haug) (głosowanie)
  6.3.Projekt budżetu ogólnego na rok 2009 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A6 0397/2008, Janusz Lewandowski) (głosowanie)
 7.Powitanie
 8.Głosowanie (kontynuacja)
  8.1.Opłaty lotniskowe (A6-0375/2008, Ulrich Stockmann) (głosowanie)
  8.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina (A6-0378/2008, Doris Pack) (głosowanie)
  8.3.Akty piractwa morskiego (B6-0537/2008) (głosowanie)
  8.4.Równoważność standardów rachunkowości (B6-0544/2008) (głosowanie)
  8.5.Wpływ środków bezpieczeństwa oraz urządzeń do obrazowania w lotnictwie cywilnym na prawa człowieka, poszanowanie życia prywatnego i godności osobistej, a także ochronę danych osobowych (B6-0562/2008) (głosowanie)
  8.6.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Bośnią i Hercegowiną (B6-0541/2008) (głosowanie)
  8.7.Upamiętnienie Hołodomoru, głodu wywołanego sztucznie na Ukrainie (1932-1933) (RC-B6-0571/2008) (głosowanie)
  8.8.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 r. (A6-0358/2008, Dushana Zdravkova) (głosowanie)
 9.Skład delegacji międzyparlamentarnych: patrz protokół
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
  13.1.Wenezuela
  13.2.Demokratyczna Republika Konga: starcia we wschodnich strefach granicznych
  13.3.Birma
 14.Głosowanie
  14.1.Wenezuela (głosowanie)
  14.2.Demokratyczna Republika Konga: starcia we wschodnich strefach granicznych (głosowanie)
  14.3.Birma (głosowanie)
 15.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 16.Decyzje dotyczące pewnych dokumentów: patrz protokół
 17.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 18.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 19.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 20.Odroczenie obrad
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (490 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1228 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności