Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 23. októbra 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Námorné pirátstvo (predložený návrh uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2007 (rozprava)
 5.Oznámenia predsedu
 6.Hlasovanie
  6.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočtový rok 2009 (hlasovanie)
  6.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 – oddiel III (A6-0398/2008, Jutta Haug) (hlasovanie)
  6.3.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX(A6-0397/2008, Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  8.1.Letiskové poplatky (A6-0375/2008, Ulrich Stockmann) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou (A6-0378/2008, Doris Pack) (hlasovanie)
  8.3.Námorné pirátstvo (B6-0537/2008) (hlasovanie)
  8.4.Rovnocennosť účtovných štandardov (B6-0544/2008) (hlasovanie)
  8.5.Bezpečnostné opatrenia v letectve a telesné skenery (B6-0562/2008) (hlasovanie)
  8.6.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou (B6-0541/2008) (hlasovanie)
  8.7.Spomienka na veľký hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 (RC-B6-0571/2008) (hlasovanie)
  8.8.Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2007 (A6-0358/2008, Dushana Zdravkova) (hlasovanie)
 9.Zloženie medziparlamentných delegácií: pozri zápisnicu
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  13.1.Venezuela
  13.2.Konžská demokratická republika: nepokoje vo východných pohraničných oblastiach
  13.3.Barma
 14.Hlasovanie
  14.1.Venezuela (hlasovanie)
  14.2.Konžská demokratická republika: nepokoje vo východných pohraničných oblastiach (hlasovanie)
  14.3.Barma (hlasovanie)
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Písomné vyhlásenia (článok 116): pozri zápisnicu
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (493 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1142 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia