Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 17. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

EU's Solidaritetsfond: hindringer for en reform (forhandling)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE).(DE) Hr. formand! Dette skulle have været behandlet for længe siden, og jeg vil gerne udtrykke min varmeste tak til ordføreren.

Jeg mener, at dette er et af de centrale spørgsmål, der samler Europa, og det er også et spørgsmål om solidaritet. Det er på høje tid, at medlemsstaterne skrider til handling på dette område. EU skal yde økonomisk støtte til de organisationer, der hjælper os i krisesituationer. Mange medlemsstater har lidt under ødelæggende naturkatastrofer i de senere år: Jeg tænker på de skovbrande, der igen og igen rammer Grækenland, inden for det seneste år, og oversvømmelserne i Centraleuropa i 2002, som også ramte Østrig hårdt.

Katastrofer som disse trækker det økonomiske tæppe væk under fødderne på folk. I sådanne situationer er der behov for ekstraordinære ressourcer, hr. formand, for det drejer sig ikke bare om nødhjælp, men også om at genopbygge århundreders infrastruktur. En enkelt medlemsstat kan ikke selv mønstre disse ressourcer. Man skal også huske på, at visse lande er mere udsat for nationale katastrofer, og her tænker jeg igen på Østrig. Den østrigske befolkning taler stadig med stor taknemmelighed om, hvor hurtigt EU hjalp dem. Den europæiske Solidaritetsfond bør ikke kun bidrage til at finansiere genopbygningen, men også støtte nødhjælpsorganisationerne. De frivillige brandkorps', Røde Kors' og andre frivillige organisationers arbejde er uvurderligt. Man kan slet ikke forestille sig, hvor meget det ville koste, hvis disse tjenester ikke blev leveret på frivillig basis. Disse organisationer hjælper altid til i nødsituationer og er en uundværlig del af den sociale struktur i landdistrikterne.

Derfor skal vi hurtigst mulig skride til handling for at opretholde og udvide disse støttestrukturer. Jeg håber, at vi hurtigt vil nå frem til en aftale her, så vi ikke må fortryder det, når der indtræffer endnu en katastrofe, og vi ikke kan handle hurtigt nok.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik