Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2008 m. lapkričio 17 d. - Strasbūras Tekstas OL

Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas (diskusijos)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), raštu. ES teisinė sistema, susijusi su vienodu vyrų ir moterų darbo užmokesčiu, yra gerai plėtojama. Problema kyla ją įgyvendinant.

Sutariama, kad dabartiniai teisės aktai padėjo mažinti vyrų ir moterų diskriminaciją dėl darbo užmokesčio. Tačiau netiesioginė diskriminacija toliau kelia problemų. Daugiausia ją lemia ekonominė segregacija – tokiais atvejais turimi teisės aktai gali būti taikomi ribotai. Teisinės sistemos įvertinimas parodė, kad kai kurie teisės aktai, susiję su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, skiriasi vieni nuo kitų.

Nors veikiantys teisės aktai stricto senso yra tokio paties pobūdžio, dabartinės direktyvos iš esmės skiriasi:

a) 1975 m. vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas buvo laikomas ekonominio konkurencingumo klausimu, „neatsiejama bendros rinkos kūrimo ir veikimo dalimi“;

b) 2006 m. direktyva remiasi „lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris“ principu.

Duomenys rodo, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas egzistavo nuolat. Pagal naujausius duomenis, vyrų ir moterų valandinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių skiriasi 15 proc. Privačiajame sektoriuje šis atotrūkis yra dar didesnis – 25 proc.

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas buvo aiškinamas individualiais skirtumais, pavyzdžiui, amžiumi, išsilavinimu ir patirtimi. Tačiau faktai rodo, kad šie veiksniai turi mažai įtakos įsišaknijusiam vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika