Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 17 november 2008 - Straatsburg Uitgave PB

1. Hervatting van de zitting
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Ik verklaar de vergadering, die op donderdag 23 oktober 2008 is onderbroken, te zijn hervat.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid