Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 17 november 2008 - Straatsburg Uitgave PB

8. Rectificaties (artikel 204 bis van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid