Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser (artikel 204 a i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy