Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

10. Inkomna dokument: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy