Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia