Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia