Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Framställningar: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy