Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2008 m. lapkričio 17 d. - Strasbūras Tekstas OL

20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais (tęsinys)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, „eCall“ sistema automobiliuose yra reikšmingas pažangos rezultatas, padedantis gelbėjimo tarnyboms kiek galima greičiau pasiekti nelaimingo atsitikimo vietą. Prietaisas nustato tikslią nelaimingo atsitikimo vietą, kad greitosios pagalbos, policijos ir priešgaisrinės apsaugos tarnybos ją galėtų pasiekti kiek galima greičiau. Tai ypač svarbu kaimo ir tolimose srityse, ypač autoavarijų, kuriose patekęs tik vienas automobilis, atveju.

„eCall“ dabar yra standartinė įranga, įrengiama visuose naujuose daugelio Europos Sąjungos šalių automobiliuose. Deja, ši sistema neveikia mano paties šalyje, Airijoje, kur vis dar įvyksta neleistinai daug nelaimingų atsitikimų, kurių metu žūsta žmonės. Manau, kad ši sistema turi būti privaloma visose valstybėse narėse.

Šis prietaisas tikrai padeda išgelbėti žmonių gyvybes. Todėl raginu Komisiją primygtinai reikalauti, kad visos valstybės narės nustatytų, jog šis prietaisas būtų įrengiamas visuose naujuose automobiliuose.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (PSE). – (SK) Pagal Slovakijos mokslų akademijos sociologijos instituto atliktą tyrimą Slovakijos vengrų kilmės piliečiai didžiuojasi esantys Slovakijos Respublikos piliečiai. Šios nuomonės laikosi daugiau kaip 70 % žmonių, ir tai aukščiausias procentinis dydis per Slovakijos Respublikos istoriją.

Šis rezultatas yra aiškus pranešimas, atremiantis kai kurių bandančių įtikinti Europą politikų teiginius, kad vengrų mažuma Slovakijoje yra diskriminuojama. Kai kurie Europos Parlamente dirbantys mano kolegos, užuot sėdę prie derybų stalo, dvejus metus teikė pirmenybę komunikacijos metodui, dėl kurio dar labiau radikalesnė tampa vidaus politinė situacija.

Norėčiau pakviesti tuos, kurie nori draugiškų Vengrijos ir Slovakijos santykių, palaikyti abiejų šeštadienį susitikusių ministrų pirmininkų pastangas siekiant koordinuoti kovą su ekstremizmu ir parodyti abiem šalims kelią gerų ir draugiškų santykių link.

Džiaugiuosi, kad praėjus dviem dienoms po derybų Vengrijos ministras pirmininkas priėmė priemones, leisiančias pakeisti prieš ekstremizmą nukreiptus įstatymus. Tai bus veiksmingiausias ginklas prieš tuos, kas šiandien grasina demokratijai šiame regione ir lieka nenubausti.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan (UEN). - Gerb. pirmininke, vienas iš pagrindinių elementų Europos Sąjungos baltojoje knygoje dėl sporto yra rasizmo pašalinimas, kuris būdingas ypač per futbolo rungtynes. Deja, rasizmas bjauriai iškėlęs galvą Škotijos futbolo lygoje, ir dėl to visi labai apgailestaujame. Kai kurie žaidėjai, paskelbę, kad žais už Airiją, patyrė rasinius įžeidinėjimus, „Bado daina“, kuri buvo dainuojama yra didžiulis įžeidimas ne tiktai žaidėjams, bet ir Airijos žmonėms.

Sveikinu tai, kad Škotijos FA, taip pat buvęs Britanijos vidaus reikalų ministras John Reid dėl to imasi veiksmų. Rasizmo negalima toleruoti, nesvarbu, kur jis keltų savo bjaurią galvą, taip pat manau, kad visi turime atsistoti ir pasakyti, kad šie dalykai visiškai nepriimtini ir kad jų neturėtų būti – nesvarbu, kur tai vyksta.

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Gerb. pirmininke, per Europos Sąjungos ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą Nicoje praėjusį penktadienį buvo nuspręsta, kad derybos dėl naujos partnerystės sutarties su Rusija bus pratęstos gruodžio 2 d., neatsižvelgiant į tai, kad kai kurios valstybės narės reiškė susirūpinimą ir kad kai kurios problemos, pavyzdžiui, tolesni veiksmai Gruzijoje ir Kaukaze, liko neišspręstos.

Stebėjau įvykius Rusijoje su dideliu susirūpinimu. Gana paslaptinga tai, kad Dūma balsavo už prezidento kadencijos pratęsimą iki šešerių metų. Žmogaus teisės ir toliau trypiamos, kaip rodo Svetlanos Bachminos, buvusios penkeriems metams įkalinto verslininko Michailo Chodorkovskio darbuotojos, byla: valdžios institucijos ir toliau neleidžia jos anksčiau paleisti iš Sibire esančios įkalinimo įstaigos, net nepaisant to, kad ji yra nėščia ir greitai gimdys. Per derybas Europos Sąjunga neturi nusileisti Rusijos su šantažu susijusiems veiksmams dėl energetikos ir turi aiškiai atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE-DE). - (HU) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, viena iš svarbiausių Europos piliečių teisių yra teisė laisvai judėti. Prieš metus, kai atidarėme Šengeno sienas, atsirado keistos kliūtys prie kai kurių naujų valstybių narių sienų, kaip antai, tarp Austrijos ir Čekijos, tarp Vengrijos ir Slovakijos ir tarp Vengrijos ir Austrijos. Prie mano gimtojo miesto Austrijos valdžios institucijos pastatė ženklą: „Automobiliui įvažiuoti draudžiama“ kelyje, kuriuo laisvai važinėja automobiliai.

Kadangi, mūsų nuomone, ši erzinanti kliūtis riboja vieną iš svarbiausių Europos piliečių teisių – teisę į laisvą judėjimą, mano kolegos Othmar Karas, Lívia Járóka ir aš simboliškai paslėpėme ženklą su Europos Sąjungos vėliava protestuodami prieš šią kliūtį, keliančią didelį vietos gyventojų suerzinimą.

Šiandien mums nereikia daugiau kovoti su geležine uždanga, gerbiamieji Parlamento nariai – keliomis progomis jau esu atvežęs šią tikros geležinės uždangos dalį iš savo gimtojo miesto apylinkių – bet tik su ženklais „Įėjimo nėra“, tačiau manau, kad laikydamiesi Europos dvasios turime pasirūpinti, kad jie taip pat būtų pašalinti.

Dėl vengrų ir slovakų konflikto noriu tik tiek pasakyti, kad protestuojantys prieš ekstremistus nusipelnytų pasitikėjimo tik tuo atveju, jei jie būtų taip pat elgęsi kaip Ján Slota, koalicijos partijos narys, rašęs pareiškimus prieš vengrus ir reikalavęs pašalinti vengrus iš Slovakijos.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (PSE). - Gerb. pirmininke, šiais metais minime 70-ąsias Kristallnacht pogromų metines. Atrodo, kad kolektyvinė atmintis silpsta, nes visame pasaulyje, įskaitant ir Europos demokratines valstybes, susiduriame su didėjančiu ekstremizmu, susijusiu su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu ir agresyviu nacionalizmu.

Žvelgdama į 2009 m. Europos rinkimus, PSE frakcija įsitikinusi, kad politiniai atstovai gali atlikti teigiamą vaidmenį bendrai skatinant abipusę pagarbą ir supratimą.

PSE frakcija yra įsipareigojusi didinti žmonių supratimą apie kultūrinės ir religinės įvairovės vertingumą, nes dėl šios įvairovės visuomenės abipusiškai praturtėja. Mes visada pabrėžiame, kad viešiems asmenims būtina susilaikyti nuo tvirtinimų, kuriais skatinamas žmonių grupių stigmatizavimas. Ar galiu pareikšti, kad esu sutrikęs dėl to, kad EPP pasirinko – ir vis dar laikosi šio sprendimo – savo svarbiausiu partneriu Bulgarijoje tokią partiją, kurios lyderis aukštai vertina Stalino, Hitlerio ir Mao valstybės valdymo meną; jis mano, kad integracijos galima pasiekti nustatant sąrašą bulgarų vardų, kuriais turi būti pavadinti visi ne bulgarų etninės kilmės naujagimiai; žmogus, teigiantis, kad Bulgarijos piliečiais gali būti bulgarai, Turkijos – turkai, o jei kur kitur esama turkų, jie turi važiuoti į Turkiją.

Būtų įdomu, jei jūs, gerb. pirmininke, arba EPP pritaikytumėte tą patį metodą etniniams turkams Vokietijoje. Manau, kad Europos partijoms turi būti svarbu rūpestingai rinktis partnerius, nes jei keičiate kokybę į kiekybę, pirmiausia nukenčia EPP patikimumas, nacionalinių politinių sistemų stabilumas ir, žinoma, paprastų dešiniojo sparno rinkėjų įsitikinimai.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Gerb. K. Vigeninai, kadangi kreipėtės į mane asmeniškai, pasakysiu, kad praėjusį pirmadienį Briuselyje Europos Parlamentas rengė labai jaudinantį Kristallnacht paminėjimą.

Kalbant apie mano partinę narystę, aš einu pirmininko pareigas ir veikiu ne kaip partijos narys, nors, žinoma, išies jaučiuosi susijęs su savo partija. Vis dėlto turėsite tiesiogiai klausti atsakingų asmenų, nes tai nėra klausimas, kurį galima užduoti pirmininkui.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - (RO) Visų pirma sveikiname dėl per neseniai įvykusį G 20 susitikimą priimto veiksmų plano ir J. M. Barroso ir prezidento N. Sarkozy atskirų įnašų. Priimti galutiniai sprendimai atspindi Europos Sąjungos valstybių narių aptartą ir priimtą strategiją.

Taip pat pritariame visų dalyvių įsipareigojimui dirbti išvien, siekiant kovoti su dabartine krize finansų sektoriuje. Šiuo metu žmonės nesidomi ginčais, bet tik tikrais sprendimais. Tarpusavio priklausomybė kuria dvipusius kanalus, leidžiančius krizei sklisti, bet jie taip pat gali skleisti ir sprendimus dėl ekonomikos atkūrimo.

Rumunijos atveju nedarbas bet kurioje Europos Sąjungos šalyje dvigubai didina nedarbo didėjimo spartą mūsų besivystančioje ekonomikoje. Pirmiausia tai vyksta dėl užsienyje dirbančių žmonių, kurie siunčiami namo, o paskui – dėl užsienio bendrovių siūlomų darbo vietų skaičiaus mažėjimo, nes šios bendrovės mažina savo veiklos mastą.

Dabar nedarbą reikia analizuoti visos Europos Sąjungos lygmeniu, bet sprendimus reikia įgyvendinti ir finansuoti abiejuose šiuose kanaluose.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). - (HU) Dėkoju, gerb. pirmininke. Ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į įtampą, atsiradusią kukurūzų rinkoje, kuri ypač būdinga Vidurio Europoje. Gausus derlius, nepalankios tarptautinės rinkos sąlygos ir nevienodi derliai, kurie būdingi Vidurio Europai, tam tikrose Vengrijos srityse numušė kainas daug žemiau intervencinio lygmens.

Turime imtis priemonių dėl gamintojų ir dėl rinkos stabilumo. Dabartinėmis aplinkybėmis pati Vengrija negali supirkti pertekliaus; tačiau yra kitų būdų stabilizuoti rinką. Pirmiausia, intervencinių pirkimų kiekis turi būti didinamas uostų neturinčioms valstybėms. Sistema šiuo atžvilgiu turi veikti kaip apsauginis tinklas, kaip iš pradžių ir buvo numatyta.

Antra, siekiant padėti šalims be uostų, turi būti skelbiami paraiškų konkursai dėl eksporto į trečiąsias šalis. Galiausiai taip pat reikia atidaryti specialias privačias laikymo vietas. Nustačius šias priemones, būtų neleista situacijai toliau blogėti ir suteikta pagalba augintojams, kad jie prisitaikytų prie išskirtinių aplinkybių. Ačiū jums už dėmesį.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Klausimas baigtas.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika