Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Viták
2008. november 17., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

25. Fogyasztóvédelem a hitelekkel és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont az Iotova asszony által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében készített jelentés (A6-0393/2008) a fogyasztók védelméről: a fogyasztók képzésének javítása és tudatosságuk növelése a hitelekkel kapcsolatban (2007/2288(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova, előadó. – (BG) A pénzügyi képzésről szóló jelentés, amelyről holnap szavazunk a plenáris ülésen, fontosabb, mint valaha. Nyilvánvaló, hogy a most előttünk álló pénzügyi válság elkerülhető, ha a fogyasztók megfelelően tájékozottak a különböző típusú hitelekkel járó kockázatokról. Határozottan kijelenthetjük, hogy ha korábban jobban előtérbe helyezzük az emberek pénzügyi képzését, nem kerültünk volna a jelenlegi helyzetbe, vagy legalábbis a válság nem öltött volna ekkora méreteket. A jövő érdekében biztosítanunk kell, hogy gyermekeinknek lehetőségük legyen jártasságra szert tenni a hitelkártyák és a hitelek megfelelő kezelésében mindenhol Európában. A hallgatói jelzáloghitelekre, a nyugdíjrendszerekre és a befektetési alapokra kell összpontosítanunk. Ezek a pénzügyi termékek erőteljesen befolyásolják a fogyasztók életét, éppen ezért kell ezeket megvizsgálni. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egyre több fiatal adósodik el anélkül, hogy akár sejtése lenne, milyen hatást gyakorol is ez életére.

Több hónapon keresztül dolgoztunk nagyon figyelmesen a jelentés szövegén. Nagyon érdekes nyilvános vitát folytattunk az európai és USA-beli bankok és pénzintézetek képviselőivel, éppen a válság előestéjén. Már akkor világosan előtérbe kerültek a problémák, és megkondultak a vészharangok. Másrészről láttuk a pénzügyi képzéssel kapcsolatos tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat is azokban az országokban, amelyek nagy hagyományokkal rendelkeznek ezen a téren, és amelyek folyamatosan dolgoznak ennek fejlesztésén – az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és máshol –, és hallottuk azoknak a véleményét, akik megtették az első lépéseket ezen a területen. Örömömre szolgál a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban a jelentésről tartott szavazás eredménye, valamint a Bizottság döntése a költségvetésről, amelyre a projekt támogatásához van szükség.

Számos bátorító választ is kaptunk a vezető pénzügyi intézményektől a saját kezdeményezésű jelentésre. Úgy hiszem, kompromisszumos megoldást értünk el, és ennek alapján bízom abban, hogy a jelentésről tartandó holnapi szavazás sikeres lesz. Csak közös erőfeszítésekkel tudunk felülemelkedni a jelenlegi pénzügyi válságon, éppen ezért kell összefognunk és együtt dolgoznunk ezen a közös kezdeményezésen. Ideje cselekedni és biztosítani, hogy az európai fogyasztók rendelkezzenek azzal a tudással, amelyre szükségük van a fogyasztói hitelekkel és más hitelekkel kapcsolatban ahhoz, hogy a hasonló pénzügyi katasztrófák többé ne ismétlődjenek meg. Ennek eléréséhez rendkívül fontos, hogy a tagállamok végrehajtsák a vállalt intézkedéseket, és szorosan együttműködjenek. Végezetül pedig szeretnék külön köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a nekem nyújtott támogatásáért.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, a Bizottság tagja. − Elnök úr, nagyon időszerű jelentésről beszélünk most. Rámutat számos olyan kihívásra, amelyekkel az európai fogyasztók a jelenlegi pénzügyi válsággal összefüggésben szembesülnek. Ezért is nagyon köszönöm Iotova asszonynak ezt az egyedülálló munkát.

A Bizottság a tavaly decemberben elfogadott közleményében felismerte a pénzügyi képzés fontos szerepét a belső piac megfelelő működésében. A fogyasztókat mindenképpen fel kell ruházni azokkal a képességekkel, amelyek segítségével felelős döntéseket hozhatnak személyes pénzügyeiket illetően, és csak így tudják kiaknázni azokat a kézzelfogható előnyöket, amelyek az Európai Unió pénzügyi integrációjából származnak.

Az oktatás tagállami hatáskör. A Bizottság szerepe ebben a tekintetben főként támogató jellegű, mindazonáltal fontos.

A nemzeti szint a legalkalmasabb a fogyasztók képzési programjainak megvalósítására, és egyben ez a leghatékonyabb és leghatásosabb is. A tagállamoknak kulcsszerepet kell betölteniük például azzal, hogy nemzeti pénzügyi képzési stratégiákat fogadnak el a köz- és magánszféra közötti partnerségek alapján.

Úgy vélem, a Bizottság szerepe az, hogy Unió-szerte előmozdítsa a pénzügyi képzést, rámutatva az előnyökre, koordinálva az erőfeszítéseket és szemléltetve a bevált gyakorlatokat.

Ebben a tekintetben számos gyakorlati kezdeményezést valósítottunk meg, és szakértői csoportot hoztunk létre a pénzügyi képzésről, amely első ülését októberben tartotta, a pénzügyi képzésre irányuló nemzeti stratégiák megvitatásának szentelve a találkozót.

Elősegítettük a Dolcetta nevű, tanároknak szóló online eszköz kifejlesztését is, amely megkönnyíti számukra a pénzügyi témák beépítését a meglévő tantervekbe. Hamarosan elindítjuk a pénzügyi képzés európai adatbázisát is, a különböző rendszerek elektronikus könyvtárát, amelyet a legkülönbözőbb szolgáltatók üzemeltetnek. Végül pedig a Bizottság rendszeresen védnöke az olyan kiválasztott eseményeknek, amelyek a pénzügyi képzést helyezik előtérbe.

Teljesen egyetértünk e parlamenti jelentés általános irányával és javaslatainak többségével. Döntő fontosságú kérdés a gyermekek és fiatalok oktatása, a Bizottság pedig osztja a Parlament azon meggyőződését, hogy a pénzügyi műveltséget oktatni kell az iskolákban.

Készek és hajlandóak vagyunk támogatni a tagállamokat alapvető oktatási programok kidolgozásában a magán pénzügyek terén, és hasonlóan vélekedünk arról az elképzelésről, hogy a Bizottságot bízzák meg uniós tájékoztató és médiakampányok lebonyolításával a pénzügyi képzés terén. Ezeket a tudatosító kampányokat a célközönség sajátos igényeire kell szabni, és akkor a leghatékonyabbak, amikor nemzeti vagy akár helyi szinten folynak. Megismétlem, készek vagyunk támogatást adni ebben.

Azzal zárnám, hogy megköszönöm a Parlamentnek az ügyben végzett kiváló munkát, és várom a Parlament és a Bizottság közötti párbeszéd folytatását a fogyasztók pénzügyi képzésének fontos kérdéseiről.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A napirendi pontot lezárom.

A szavazásra holnap déli 12 órakor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), írásban. – (RO) A jogszabályok figyelmen kívül hagyása nem mentesít minket a következményei alól, ugyanúgy, ahogy a pénzügyi mechanizmusok figyelmen kívül hagyása sem mentesít az elszenvedett veszteségek alól.

A pénzügyi és bankintézeteknek és biztosítótársaságoknak mindig is kötelezettségük volt, és most is az, hogy „felhasználói útmutatásokat” adjanak a fogyasztóknak a pénzügyi termékekkel kapcsolatban, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. Ezért gondolom azt, hogy jó megoldás mindazoknak, akik ezt akarják, ha a kormányzati és nem kormányzati intézmények képzést nyújtanak az európai polgároknak a pénzügyekben, valamint banki és biztosítási témákban. Azonban az ezeket az eszközöket igénybe vevő fogyasztók tájékoztatása a terület szolgáltatóinak kell, hogy a feladata legyen. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok kötelessége figyelmeztetni és tájékoztatni az európai polgárokat adott termékek és szolgáltatások káros természetéről, valamint úgy szabályozni az európai piacot, hogy ezek a káros termékek vagy szolgáltatások ne jelenhessenek meg a piacon.

Azzal zárnám mondandómat, hogy gratulálok az előadónak, Iotova asszonynak, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban és a Gazdasági és Monetáris Bizottságban dolgozó kollégáinknak azért a hatékonyságért, amellyel kidolgozták ezt az állásfoglalást.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), írásban. – (SK) A kockázatos jelzáloghitelek terén kialakult válság megerősítette, hogy az uniós polgárok körében alacsony a pénzügyi tudatosság szintje. A fogyasztók nem ismerik eléggé a csőd és a túlzott eladósodottság kockázatait. A pénzintézetek által a pénzügyi termékekről nyújtott tájékoztatás, amely főként reklámok formájában jelenik meg, nehezen érthető, néha pedig megtévesztő. Nem adnak elégséges tájékoztatást a fogyasztóknak a szerződések aláírása előtt.

A fogyasztók pénzügyekkel és hitelekkel kapcsolatos tájékoztatását az iskolában kell megkezdeni, ahol a holnap fogyasztóival meg kell ismertetni a bankszektor termékeit. Különös hangsúlyt kell helyezni a fiataloknak, nyugdíjasoknak és a kiszolgáltatott helyzetű csoportoknak szóló programokra.

Határozott meggyőződésem, hogy a Bizottságnak egy külön költségvetési tételt kell létrehoznia az uniós szintű pénzügyi képzési programokra, amelyek összekapcsolhatnák az összes érintett szervet, például az államot, a nem kormányzati szervezeteket, a fogyasztói szervezeteket és a pénzintézeteket.

Külön hangsúlyozni szeretném a fogyasztói szervezetek szerepét közösségi szinten, de az egyes államok szintjén is, mivel ők ismerik a legjobban a célcsoportok igényeit a képzési programok terén. Sok tagállam költségvetésében nem rendel elégséges forrást a fogyasztóvédelmi politikához, és nem fordít figyelmet vagy pénzügyi támogatást a fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységére.

Kevés fogyasztó tudja megfizetni a személyes pénzügyi tanácsadók szolgáltatásait, ezért határozottan úgy vélem, hogy uniós képzési programokon keresztül és a fogyasztóvédelmi szervezetek keretében független tanácsokat kell adni a fogyasztóknak a megfelelő képzési programokról.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), írásban. – (RO) Szeretnék gratulálni Iotova asszonynak az ebben a jelentésben tárgyalt témához. Úgy gondolom, a pénzügyi képzés nagyon fontos téma. Jelenleg Romániában azzal a problémával szembesülünk, hogy az emberek nem tudják fizetni adósságaikat, mert hitelt vettek fel különböző bankoktól. Nem csak hogy rosszul tájékoztatták őket e hitelek velejáróiról, de semmilyen pénzügyi képzést sem kaptak, amelynek segítségével eldönthették volna, melyik pénzügyi szolgáltatás alkalmasabb számukra.

Nem szabad összetévesztenünk a pénzügyi képzést a fogyasztóknak adott tájékoztatással. A pénzügyi képzési programokat korcsoportok és a lakosság különböző szegmenseinek igényei szerint kell kidolgozni.

Remélem, hogy a Dolcetta szolgáltatásait a lehető leghamarabb lefordítják románra és bolgárra, hogy a tagállamok összes polgárának hasznára válhassanak.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat