Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Viták
2008. november 17., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

26. A fogyasztói piacok eredménytáblája (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont az Anna Hedh asszony által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében készített jelentés (A6-0392/2008) a fogyasztói piacok eredménytáblájáról (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, előadó.(SV) Elnök úr, a belső piac rendkívül fontos eleme az európai együttműködésnek, sok fogyasztó számára azonban nem több halvány elképzelésnél. Függetlenül attól, hogy mennyire elismerjük ennek jelentőségét, szabályait és rendelkezéseit, mindannyian fogyasztók vagyunk, és mindannyiunkat érint, hogy miként működik a belső piac. Mindig is fenntartottam, hogy ha az európai fogyasztók elégedettek és magabiztosak, akkor a belső piac is hatékonyan működik és gyarapszik.

Hogy elnyerjük ezt a bizalmat, hatékonyabbá és a polgárok elvárásaira és problémáira érzékenyebbé kell tennünk a belső piacot. Ez nem feltétlenül az EU által bevezetett újabb és szigorúbb jogszabályokat és szabályokat jelent. A tájékoztatás, az oktatás és az önszabályozás gyakran alkalmasabb és hatékonyabb megoldásnak bizonyulhat. Függetlenül attól, hogy miként oldjuk meg a problémákat, a cél mindig a fogyasztók jogainak védelme, hogy a fogyasztók jó és megalapozott döntéseket hozhassanak. Ez természetesen maga a piac számára is előnyös. Ezért a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és jómagam is üdvözöljük a fogyasztói piacok eredménytábláját, amelyet a Bizottság mutatott be a bizottság felkérésére. Hiszünk abban, hogy ez fontos eszközzé válhat a fogyasztóvédelmi politika jövőbeli fejlődése számára.

A belső piac mintegy 500 millió fogyasztóból és az áruk és szolgáltatások nagy kínálatából áll. Természetesen lehetetlen részletesen megvizsgálni a belső piac valamennyi szempontját. Ezért fontos, hogy ott használjuk fel az elemzési erőforrásokat, ahol tényleg a legnagyobb szükség van rájuk. Üdvözlöm azt az öt területet, amelyre a Bizottság összpontosít, ezek nevezetesen a panaszok, az árszintek, az elégedettség, a szolgáltatóváltás és a biztonság. Ez az öt mutató az, amelyek relevánsak és alkalmazandók, még ha idővel szükség is lesz a továbbfejlesztésükre és javításukra, és talán néhány új kategóriát is fel kell majd venni közéjük.

Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy milyen fontos az eredménytábla ismertségének növelése maguknak a fogyasztóknak és a nyilvánosságnak a körében. Ezért fontos, hogy könnyen érthető nyelven írjuk meg. Emellett az eredménytáblának láthatónak kell lennie a fontosabb weboldalakon.

Végezetül azt szeretném mondani, hogy időbe telik az eredménytábla kidolgozása, különösen mert a tagállamokban nagyon eltérő a fogyasztóügyi politika és a fogyasztóvédelem terén elért előrelépés mértéke, de azért is, mert mi is különbözőek vagyunk, más a kultúránk, mások a hagyományaink. Türelmesnek kell lennünk, és időt kell adnunk a fogyasztói piacok eredménytáblájának.

Szeretném megragadni egyben a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak Kuneva biztos asszonynak és titkárságának a rendkívül építő jellegű együttműködésért.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, a Bizottság tagja. − Elnök úr, az eredménytáblára irányuló kezdeményezés kevesebb mint egy éve indult el, és ezen idő alatt a Bizottság nagyra értékelte a Parlament érdeklődését és támogatását.

Az eredménytábláról sokat vitatkoztak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban, mi pedig sokat tanultunk ezekből a vitákból és az ott tett javaslatokból. Nagyon köszönöm ezt Önöknek, és külön köszönetem Anna Hedh asszonynak a kiváló jelentésért.

Hadd ismételjem meg röviden, miért olyan fontos mindannyiunk számára a fogyasztói piacok eredménytáblája. Ha tetteket akarunk felmutatni a fogyasztók előtt, akkor gyorsabban kell reagálnunk elvárásaikra, és jobban meg kell értenünk problémáikat, amelyekkel mindennapi életükben szembesülnek. Ehhez olyan rendszert kell alapul vennünk, amely megmutatja, hogy a piacok hogyan teljesítenek a fogyasztókat érintő gazdasági és társadalmi eredményeket illetően, és a fogyasztók milyen magatartást tanúsítanak a piacon. A megalapozott politikai döntéshozatalnak pontos adatokra van szüksége, mi pedig teljesen osztjuk az Önök véleményét ebben a kérdésben.

Az eredménytábla összesíti a bizonyítékokat, hogy azonosítsa azokat a piacokat, amelyeknél fennáll a kockázata, hogy nem teljesítenek jól a fogyasztók számára, és ezért további figyelmet igényelnek. Lehetővé teszi a kiskereskedelmi piac integrációja terén elért előrelépés nyomon követését is, és segítséget nyújt a fogyasztói környezet összehasonlításához a tagállamokban, különös tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartására, végrehajtására, a kártalanításra és a fogyasztói pozíció erősségére. Egyetértünk Önökkel abban, hogy mely mutatókat kellene beépíteni az eredménytáblába, és úgy véljük, a fogyasztói panaszok harmonizált, egész EU-ra kiterjedő adatbázisa alapvető fontosságú továbblépés lesz. Lehetővé teszi számunkra, hogy korai szakaszban észleljük a hibákat a fogyasztói piacokon, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket tegyünk.

A Bizottság szilárdan hisz abban, hogy fontos szerepeltetni az áradatokat az eredménytáblán, hiszen az árak képezik a fogyasztók egyik fő szempontját. A jelenlegi politikai és gazdasági környezet tovább erősíti a jó áradatok iránti igényt. Egyértelmű jelzést kell küldenünk fogyasztóinknak, hogy szem előtt tartjuk, miként alakulnak egymáshoz képest az árak a belső piacon. A Bizottság biztosíthatja Önöket arról, hogy teljesen tudatában van e kérdés összetettségének, és természetesen óvatosan fogja értékelni ezeket az adatokat, és meggyőződik arról, hogy az adatokat a helyes összefüggésben helyezik el. Az árak megalapozott gazdasági okokból, de a piac működési zavara miatt is eltérhetnek a belső piacon, célunk pedig megtalálni annak módját, hogy elmondjuk a különbséget.

Osztjuk Hedh asszony véleményét abban, hogy fontos a tagállamok közötti szoros együttműködés. Az idén a Bizottság megkezdte a munkát a nemzeti politikai döntéshozókkal, a statisztikai hivatalokkal, a végrehajtó hatóságokkal és a fogyasztóvédelmi szervezetekkel az eredménytábla mutatóinak további kidolgozása céljából, és az elkövetkező években is folytatjuk ezt az együttműködést. Hedh asszony hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság számára jobban hozzáférhetővé kell tennünk ezt az eredménytáblát, és növelnünk kell az ismertségét is. A Bizottság elfogadja ezt, és ennek érdekében fokozza majd erőfeszítéseit. Kérem Önöket, hogy az eredménytábla második kiadásában nézzék majd az eredményeket.

Végül, amit a Bizottság ki akar emelni Hedh asszony jelentéséből – bár több más pontot is idézhetnék, ha lenne időm –, az az a kívánság, hogy több, a fogyasztói pozíció erősségére vonatkozó mutatóra lenne szükség; ilyenek például a tájékozottság és a készségek. Az Eurostat felülvizsgált európai szociális felmérési programja keretében a Bizottság azt tervezi, hogy modult indít el a fogyasztói pozíció erősségével kapcsolatban, amelyen keresztül olyan mutatókat kíván mérni, mint a fogyasztói készségek, a tájékoztatás, a jogokkal kapcsolatos tudatosság és magabiztosság. Ezáltal statisztikai pillanatképet tudnánk készíteni az európai polgárokról mint fogyasztókról. Ezt tekintjük a Parlament által 2009-re javasolt kísérleti projekt fő témájának. Hadd zárjam megint azzal, hogy megköszönöm Hedh asszonynak az érdeklődést és a támogatást, nem utolsósorban a pénzügyi támogatást.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A napirendi pontot lezárom.

A szavazásra holnap déli 12 órakor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), írásban. – (BG) Üdvözlöm az Anna Hedh által a fogyasztói piacok eredménytáblájáról készített jelentést és a jelentés célját, miszerint érzékenyebbé kívánja tenni a belső piacot a polgárok elvárásaival és aggályaival szemben. Bulgária úgynevezett demokratikus átmenetének elmúlt 19 évében a hatalmon lévő hatóságok nagy számban terjesztettek elő különböző privatizációs megoldásokat Bulgáriában. Nagy visszhangot kiváltó eset volt, amikor a ČEZ Měření energiaszolgáltató vállalatban bizonyítottan tolvaj személyek számára engedték meg, hogy belépjenek a bolgár belföldi piacra. A ČEZ úriemberei ellen, akik közül mi, az ATAKA pártban többeket már régóta egyszerűen csak otromba gengsztereknek tekintünk, saját országukban vádat emeltek. 32 alkalmazottjukat letartóztatták fogyasztóik megzsarolásáért, akiket azzal vádoltak meg, hogy elektromos áramot lopnak. Azonban Bulgáriában a hárompárti koalíció, nyilván túlságosan elfoglalva saját korrupciós ügyeivel, ezt nem tekintette elégséges oknak ahhoz, hogy kidobja ezeket a bűnözőket, ahogy azt Kanada és Magyarország kormánya megtette, így a ČEZ kedves kis privatizációs megállapodásuk álcája alatt tovább rabolja és zsarolja a bolgár adófizetőket.

Úgy vélem, hogy a fogyasztói piacok eredménytáblájának elfogadása javítani fogja az azon ágazatok figyelemmel kísérésére szolgáló eszközöket, amelyeket a gyenge pontok és a jogsértések tekintetében ki kell vizsgálni, továbbá bevonja majd a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat a szociális szolgáltatások minőségének megőrzésébe, és segít helyreállítani a belső piacba vetett fogyasztói bizalmat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), írásban. – (SK) Az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának kiemelt célja az európai fogyasztók helyzetének javítása a belső piacon. Folyamatosan felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat olyan kutatásokra, hogy mit gondolnak a fogyasztók a belső piacról, és különösen hogy milyen igényeik vannak. A hatékony és jól működő belső piac fő feltétele a fogyasztói bizalom.

Elismerve azokat az előnyöket, amelyeket az 1997 óta használt értékelő tábla nyújt a belső piac számára, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felszólította a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy fogyasztói piacokra vonatkozó eredménytáblára, arra az eszközre, amely a fogyasztók szemszögéből is értékeli a piacot.

Az értékelő tábla által használt öt fő mutató a panaszok, az árszint, az elégedettség, a szolgáltatóváltás és a biztonság. A bizottság elismeri, hogy mivel ez lesz az első ilyen eredménytábla fogyasztói piacokon, néhány mutatót később újakra kell majd lecserélni. Az árszintekre vonatkozó mutató különösen kétséges.

Egyetértek az előadó, Anna Hedh véleményével, hogy az eredménytáblát megfelelően népszerűsíteni kell a médiában, és el kell helyezni a fontosabb weboldalakon. Én azt részesíteném előnyben, ha a Bizottság pénzügyi támogatást nyújtana a közvéleményt tudatosító kampányokra, amelyeket fogyasztóvédelmi szervezetek bonyolítanának le. A fogyasztóvédelmi politika terén szerzett tapasztalataiknak köszönhetően ők tudják a legjobban, hogyan ismertessék meg a fogyasztókkal az eredménytáblát.

Határozott meggyőződésem, hogy az eredménytáblának fel kell keltenie a fogyasztók érdeklődését, ha a fogyasztóügyi politika jövőbeli fejlesztésének fontos eszközévé kíván válni.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat